ALL Roller Guide

Transkript

ALL Roller Guide
Lineer modülde üstün Alman teknolojisinin adresi :
BAHR
ALL Roller Guide
Pozisyonlama sistemi ALLM 203, 204 / Positioning
system ALLM 203, 204
Ünite içerisine entegre edilmiş bir motor ile sürülen iki adet harici masura kılavuzlu
mekanik lineer ünite / Mechanical linear unit with two external roller guides, driven
by a linear motor integrated into the unit.
DL Roller Guide
Ölçüler / sizes : 120 / 160 / 200
DLZ ölçüler /sizes: 120 / 160 /200 ---------------------------------------DLZZ ölçüler/ size:
200
DLZVPI ölçüler /sizes: 120 / 160 / 200
Bu ünite dikdörtgen bir alüminyum profil içine entegre edilmiş 2 adet masuralı kılavuz
içerir. Taşıyıcı araba triger kayış ile sürülür. Sürücü tarafındaki makara planet dişli mili ile
çekilir. Kayış gerginlik, sürücünün karşı tarafında bulunan vidanın basit bir şekilde
ayarlanmasıyla gerçekleştirilir.Taşıyıcı araba kısmı özel bir şekilde kıvrılmış alüminyum
plaka ile örtülmüştür. Alüminyum plaka ile taşıyıcı arasında yalnızca çok küçük bir boşluk
bulunmaktadır. Bu özel tasarımdan dolayı, taşıyıcı arabayı makaraların üzerinde sürmek
mümkündür. Bu durum da üniteyi kompakt hale getirmiştir. Profilin kapağı da montaj
pozisyonuna göre ayarlanabilmektedir.
This unit consists of a rectangular aluminium profile with 2 integrated roller guides. The
carriage is moved by a belt drive. On the drive side the pulley is beared on the shaft of a
planetary gear. Belt tension can be readjusted by a simple screw adjustment at the
opposite side of the drive. A special curved aluminium sheet is covering the carriage
side. There is only a small gap between carriage and aluminium sheet. Because of its
special design it is possible to drive the carriage over the pulley areas. This fact is
making the unit very compact. The cover profile can be adjusted according to the
mounting position.
DLZA ölçüler/ size: 120 / 160 / 200
DLVZ ölçüler /sizes: 120 / 160
Mekanik lineer ünite iki adet dahili masuralı kılavuz içermektedir. Bu sistem dahili bir
triger kayış ile sürülür. Pinler taşıyıcı arabalara dik olacak şekilde pozisyonlanır.
Mechanical linear unit with two internal roller guides. The system is driven by an internal
toothed belt. The pins are positioned vertically towards the carriage.
DLSZ ölçüler /sizes: 120 / 160 / 200
DLR ölçüler / sizes: 120 / 160 / 200
DLM / DSM with direct drive
DLM
DLM ölçüler / sizes: 120 / 160 / 200
Mekanik lineer ünite iki adet dahili masuralı kılavuz içerir. Bu sistem üniteye entgre bir
lineer motor ile sürülür.
Mechanical linear unit with two internal roller guides. The system is driven by a linear
motor integrated into the unit.
DLVM ölçüler /sizes : 200
Mekanik lineer ünite iki adet dahili masuralı kılavuz içerir. Bu sistem üniteye entgre bir
lineer motor ile sürülür.
Mechanical linear unit with two internal roller guides. The system is driven by a linear
motor integrated into the unit.
DSM ölçüler /sizes : 120 / 160 / 200
Mekanik lineer ünite iki adet daha yüksek momente sahip masuralı kılavuz içerir. Bu
sistem entegre edilmiş lineer motor ile sürülür
Mechanical linear unit with two internal rail guides for higher moments. The system is
driven by an integrated linear motor.
DSMP ölçüler / sizes : 160 / 200
Fonksiyon olarak DSM ile aynı olmasına rağmen profil kılavuzu bir kapak ile örtülmüştür.
Mekanik lineer ünite iki adet dahili ve yüksek momentler için uygun ray kılavuzundan
oluşur. Bu sistem entgre ve oldukça yüksek dinamik, kısa stroklu lineer motor ile sürülür.
Mechanical linear unit with two internal rail guides suitable for high moments. The system
is driven by an integrated, highly dynamic short-stroke linear motor.
DS Rail Guide
Ölçüler / Sizes : 120 / 160 / 200
Mekanik lineer sistem daha yüksek momentlere sahip iki adet dahili kılavuz rayı içerir.
Bu sistem dahili vidalı mil veya trapez dişli mil ile sürülür.
Mechanical linear unit with two internal rail guides for higher moments. The system is
driven by an internal trapezoidal thread or ball screw.
Tekrarlama hassasiyeti / Repeating accuracy:
Trapez dişli / Trapezoidal thread: ± 0.2 mm
Vidalı mil / Ball screw: ± 0.025 mm
DSTKP Spindle Drives
Bu ünite, 2 adet dikdörtgen alüminyum profile entegre ray kılavuzu içerir. Taşıyıcı araba
buna kılavuzluk eden bir vida vasıtası ile dönen bir spindle ile sürülür.
This unit consists of a rectangular aluminium profile with 2 integrated rail guides. The
carriage is driven by means of a rotating spindle with leading nut. Where two parallel
linear units are used or where two carriages are mounted on one unit, the leading-nut
receiver can be used to adjust the symmetry of the carriages. A special curved aluminium
sheet is covering the carriage side. There is only a small gap between carriage and
aluminium sheet. The cover profile can be adjusted according to the mounting position.
Ölçüler / Sizes: 120, 160, 200
Mekanik lineer ünite daha yüksek taşıma momentlerine sahip iki adet kılavuz raydan
oluşur. Bu sistem dahili bir triger kayış ile sürülür.
Mechanical linear unit with two internal rail guides for higher moments. The system is
driven by an internal toothed belt
Ölçüler / Sizes: 160, 200
Mekanik lineer ünite iki adet dahili ray kılavuzundan oluşur. Taşıyıcı araba yüksek
hassasiyete sahip kremayer ve pinyon ile sürülür. Pinyon ve kremayer sistemi oldukça
yüksek dinamik servo operasyonları için uygun olup, kaldırma hareketleri için de idealdir.
Pinyon bakım gerektirmeyen bilyeli yataklar ile kuşatılmıştır.
Mechanical linear unit with two internal rail guides. The carriage is driven by a pinion on a
high precision rack. The rack and pinion system is suitable for highly dynamic servo
operation and ideal for lifting movements. The pinion is equipped with maintenance-free
ball bearings.
Ölçüler / Sizes: 120, 160, 200
Mekanik lineer ünite iki adet daha yüksek momentlere sahip, taşıyıcı arabayla sürülen
dahili ray kılavuzu içerir.
Mechanical linear unit with two internal rail guides for higher moments, with a driven
carriage.
Sizes: 120, 160, 200
Sürücüsüz mekanik lineer ünite iki adet dahili ray kılavuzu içerir.
Non-driven mechanical linear unit with two internal rail guides.
Ölçüler / Sizes: 120, 160, 200
DSSZ ile aynı fonksiyona sahiptir ancak profilin altından sabit sürücülüdür.
Same funktion as DSSZ but with fixed drive under the profile.

Benzer belgeler