There is / There are / Some / Any Konu anlatımı ve Alıştırmalar

Transkript

There is / There are / Some / Any Konu anlatımı ve Alıştırmalar
There is / There are / Some / Any Konu anlatımı ve Alıştırmalar
There is + a / an + singular noun …………
There is : vardır Tekil isimlerle kullanılır.
There are : vardır. Ço!ul isimlerle kullanılır.
e.g. There is a book on the table :
Masanın üzerinde bir kitap var.
There is a cat under the table.
Masanın altında bir kitap var.
e.g. There are seven days in a week.
Bir haftada 7 gün vardır.
There are 12 months is a year.
Bir yılda 12 ay var.
There are 81 cities in Turkey.
Türkiye’de 81 vilayet var.
Olumsuz $ekli
There is not………………. Yoktur
There are not………………Yoktur
There isn’t milk in the bottle.
$i"ede süt yok.
There isn’t coffee in the cup.
Fincanda kahve yok.
There aren’t two many books on the table
Masada iki kitap yoktur.
EXERCISE. Complete the sentences with is- are, isn’t- aren’t
There …………….. some oranges in the basket.
There ………….….ten students in the classroom
There ……………..some butter in the jam.
There ……………..some olives in the fridge.
There ……………..90 cities in Turkey.
There ……………..some trees in my garden
There ……………..a restaurant near our school.
There ……………..any money in my wallet
There ……………..a mirror in the bathroom.
There ……………..four bananas in the fridge.
Soru $ekli
#s there a……..? var mı?
Are ther...........? var mı?
Is there a book on the table?
Masada bir kitap var mı?
Yes, there is.
Evet, vardır
Is there a cat under the table?
1/3
There is / There are / Some / Any Konu anlatımı ve Alıştırmalar
Masanın altında bir kedi var mı?
No, There isn’t.
Hayır, yoktur.
Are there four seasons in a year?
Bir yılda 4 mevsim var mı?
Yes, there are.
Evet, vardır.
No, there aren’t .
Hayır yoktur.
EXERCISE. Answer the following questions
1) Is there and honey in the jar? (+?
.....................................................................................
2) Is there any water in the glass? (-)
.....................................................................................
3) Are there anyknives on the table? (+)
.....................................................................................
4) Is there a map on the wall? (+)
.....................................................................................
5) Are there any cars in the garage? (+)
.....................................................................................
6) Are there any students in the garden?
.....................................................................................
Some : biraz, birkaç. Olumlu cümlelerde kullanılır
Any : Hiç, Olumsuz ve soru Cümlelerinde kullanılır.
Some ve any genellikle there is/there are, have got/has got yardımcı fiilleriyle
kullanılır.
There is some milk in the bottle:
$i"ede biraz süt vardır.
There are some apples in the basket.
Sepette birkaç elma vardır.
There isn’t any water in the glass.
Bardakta hiç su yok.
There aer’t any pencils on the table.
Masada hiç kalem yoktur.
Is there any milk in the bottle.
$i"ede hiç süt var mı?
Yes, there is some milk in the bottle.
Evet "i"ede biraz süt var
No, there isn’t any milk in the bottle:
Hayır, "i"ede hiç süt yok.
EXERCISE. Fill in the blanks with Some, any.
Bo"lukları some/ any ile doldurunuz.
1) There are …………. books on the table.
2/3
There is / There are / Some / Any Konu anlatımı ve Alıştırmalar
2) There isn’t …………. bread on the table.
3) There are ………….apples in the basket.
4) There isn’t …………. coffee in the cup.
5) There isn’t …………. sugar in the bowl.
6) Is there …………. butter on the plate?
7) Are there…………. students in the classroom?
8) There are …………. trees in the garden.
3/3

Benzer belgeler

Starbucks`ta bildiğiniz tatlar, farklı bir seçenek ile karşınızda

Starbucks`ta bildiğiniz tatlar, farklı bir seçenek ile karşınızda ağırlayan Starbucks, şimdi tek kökenli espresso ile farklı bir kahve deneyimi sunuyor. Bugüne kadar Espresso bazlı içeceklerini (Caffè Latte, Cappuccino, Caramel Macchiato, Caffè Mocha, Caffè Ameri...

Detaylı

Besin Değerleri Tablosu

Besin Değerleri Tablosu Tamamen sizin seçiminiz Süt seçenekleri, kahve miktarı, şuruplar, kremalı veya kremasız... Her biri sizin seçiminiz! İçeceğinizi tamamen sizin tercihlerinize göre, size özel hazırlıyoruz.

Detaylı

A. Look at the pictures and match.

A. Look at the pictures and match. 3. sun sign / what / your / is / (?) _________________________________________ 4. like / he / what / is / (?) _________________________________________ 5. Bill / selfish / person / is / a / (-) ___...

Detaylı

6.Sınıf İngilizce Deneme Sınavı 2

6.Sınıf İngilizce Deneme Sınavı 2 6.Sınıf İngilizce Deneme Sınavı 2 - Cevap Anahtarlı

Detaylı