Prince Mohammad Bin Abdulaziz

Transkript

Prince Mohammad Bin Abdulaziz
SUUDİ ARABİSTAN / SAUDI ARABIA
MEDINE / MADINAH
Prens Muhammed Bin Abdulaziz
Prince Mohammad Bin Abdulaziz
H AVA L İ M A N I / A I R P O R T
PROJE RAPORU / PROJECT REPORT
2
PRENS MUHAMMED BİN ABDULAZİZ HAVALİMANI PROJE RAPORU
Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da nitelikli havalimanı
projelerinde yenilikçi ürünleriyle yer alan Aspen, ses getiren
havalimanı projelerine bir yenisini daha ekliyor. Tüm dünyanın
gözünün üstünde olduğu Prens Muhammad Bin Abdulaziz
Uluslararası Havalimanı’na da ürün ve çözümleriyle değer katıyor.
16 milyon yolcu kapasiteli bir proje olarak planlanan Medine
Uluslararası Havalimanı, yalnızca Arap dünyasının değil tüm
dünyanın dikkatini üzerine çekiyor.
Bölgenin kültürel dokusunu, mimari çizgilerini ve geleneksel
motiflerini modern bir yüzle birleştirerek havalimanının
ziyaretçilerine sunmayı hedefleyen proje, geçmişle geleceği aynı
çatı altında topluyor. Bu çok özel projenin içeriğinde toplamda
80.000 m²’yi bulan 10 farklı Asma Tavan Sistemi yer alıyor.
Sıra dışı mimari yapıların hayalden gerçeğe dönüşmesinde
ürün ve çözümleriyle katkı sağlayan Aspen, uluslararası
projelerde mimarlara çözüm ortağı olmaya devam ediyor.
Ulusal ve uluslararası birçok projede, mimarların ilk tercihi olan
Aspen; Asma Tavan, Bölme Duvar, Zemin ve Led Aydınlatma
Sistemleri ile, yapının dört boyutunda hizmet sunuyor. Estetik
ve fonksiyonelliğin mükemmel uyumunu, kalite ve hizmet
anlayışıyla birleştirerek; hem ürün ve sistemleri, hem de ar-ge,
proje ve uygulama ekipleriyle yapılara değer katan çalışmalarını
sürdürüyor.
Aspen, the solution partner of local and international worldclass
airport projects, adds a new one to its portfolio. Whithin the
innovative products and solutions, it adds value to the focus of
interest Prince Mohammad Bin Abdulaziz International Airport.
Madinah International Airport, which is planned with the capacity
of 16 million, draws attention of all the world along with Arabic
Region.
This stunning project, combines and serves perfectly to its visitors,
the cultural texture, vernacular architechture and traditional
motifs of the region with a modern approach, and brings together
the past with the future. In this very special project, 10 different
type of ceiling systems were used, which totaly reachs up to the
quantity of 80.000 sqm.
Aspen continues to be the solution partner to the architects,
for the international extraordinary architechtural constructions
where the dreams become reality. Aspen, the first choise of the
architechts for many local and international projects, serves in
four dimensions of interior with the product range of ceiling
systems, LED lighting, partitioning and floorings. Aspen continues
adding value to structures by combining wonderful harmony of
aesthetics and functionality with the wide product range and high
quality service provided by its experienced teams.
PRINCE MOHAMMAD BIN ABDULAZIZ AIRPORT PROJECT REPORT
3
4
PRENS MUHAMMED BİN ABDULAZİZ HAVALİMANI PROJE RAPORU
A li Evrenay Ö zveren
Dicle Demircio ğlu
Pınar İlki Emekçi
GMW Mimarlık
GMW Mimarlık
GMW MİMARLIK, 2000 yılında Atatürk Havalimanı Yeni Dış
Hatlar Terminali projesini tamamladıktan sonra İstanbul’da
kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren Türkiye’de ve dünyanın
çeşitli bölgelerinde, çoğunluğu inşa edilmiş, 16 havalimanı
terminali projesi tasarlamış ve günümüzde alanının önde gelen
mimarlık firmalarından biri olmuştur. Tamamlanan havalimanı
projelerinden bazıları, Suudi Arabistan’da Riyadh King Khalid
Uluslararası Havalimanı Terminal-5, Makedonya‘da Üsküp
Alexander The Great Uluslararası Havalimanı, Mısır’da Kahire
Uluslararası Havalimanı Terminal-3, Moskova Vnukovo
Uluslararası Havalimanı Terminali, Antalya Uluslararası
Havalimanı Terminal-2’dir.
GMW MIMARLIK was established in 2000 following the completion of their
project for the new International Terminal at Istanbul Ataturk Airport. Since
then the Istanbul based architectural practice has carried out 16 airport
terminal projects in Turkey and various parts of the world, including Riyadh
King Khalid International Airport Terminal 5 in KSA, Skopje Alexander
The Great International Airport in Macedonia, Cairo International Airport
Terminal 3 in Egypt, Moscow Vnukovo Airport International Terminal in
Russia, Antalya International Airport Terminal 2 in Turkey.
The management of the practice is shared between Ali Evrenay Özveren,
the Managing Director and the two directors Dicle Demircioğlu and Pınar Ilki.
GMW MİMARLIK’ın yönetim kadrosu, Ali Evrenay Özveren,
Dicle Demircioğlu ve Pınar İlki Emekçi‘den oluşmaktadır.
GMW Architects International Limited
GMW Architects International Limited
GMW, 1949 yılında kuruldu ve yaptığı işlerle İngiltere’de tanınmış
bürolar arasına girdi. New York JFK Havalimanı’ndaki BA terminali,
Riyad King Suud Üniversitesi ve İstanbul Atatürk Havalimanı
gibi projeleri üstlendi ve büyük ölçekli kompleks projeler
konusunda uzmanlaştı. GMW MİMARLIK’ın oluşumundan sonra,
Moskova Vnukovo ve Kahire Havalimanı gibi bazı projelerde
GMW MİMARLIK’a efektif bir işbirliği ile katkıda bulundu. Prince
Mohammad Bin Abdulaziz Havalimanı’nın tamamlamasının
ardından GMW Architects International, İstanbul Yeni
Havalimanı’nda yer alacak olan dünyanın en büyük terminal
binası tasarımında görevlendirildi.
GMW was formed in 1949 and became well known for its work in the UK. The
practice specializes in large, complex projects and significant works include
the BA Terminal at JFK Airport in New York, King Saud University, Riyadh, and
Atatürk Airport, Istanbul. Since the formation of GMW MIMARLIK, the two
practices have regularly cooperated to provide a highly effective service on
projects such as Moscow Vnukovo and Cairo Airports. After completing work
on Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport, GMW Architects International
has been commissioned as lead designer for the world’s largest single
terminal at Istanbul New Airport.
2015 yılında, uluslararası bir firma olan Scott Brownrigg, GMW
Architects International’ı kendi bünyesine dahil etti. Scott
Brownrigg, Birleşik Krallık’ta yer alan beş ofisinin yanında, New
York, Singapur, Moskova ve Zagreb’te toplam 285 çalışanıyla,
mimarlık, iç mimarlık ve planlama hizmetleri vermektedir.
Havalimanı projeleri, Maurice Rosario ve Chris Allwood’un
destekleriyle, yönetim kurulu üyesi Jonathan Hill tarafından
yönetilmektedir.
In 2015, GMW Architects International was acquired by international design
practice Scott Brownrigg. The practice now has 285 staff and operates five
UK offices, as well as in New York, Singapore, Moscow and Zagreb, providing
architecture, planning and interior design across a broad range of sectors.
Airport work is overseen by board director Jonathan Hill, supported by
Maurice Rosario and Chris Allwood.
PRINCE MOHAMMAD BIN ABDULAZIZ AIRPORT PROJECT REPORT
5
GMW, Prens Mohammad Bin Abdulaziz Havalimanı projesinin mimari ve iç
GMW was the design leader, architect and interior designer for Prince
mimari tasarımcısı ve diğer proje disiplinlerinin de lideri olarak görev almıştır.
Mohammad Bin Abdulaziz Airport and was responsible for the development of
Havalimanı master planı ile konsept projenin geliştirilmesi ile başlayan proje,
the airport master plan and of the completion of concept, interim and detail
kesin ve uygulama projeleri aşamaları ile tamamlanmıştır. Proje süreci boyunca,
design. Throughout, we relied upon the trust and commitment of the whole
tüm proje ekibimizin güveni ve özverileri ile özellikle Medine’deki dönemsel
project team, which enabled the evolution and development of innovative
yolcu yoğunluğu ve çölde tasarlanan bir binanın gereksinimleri ile ilgili yenilikçi
solutions. These address the seasonal nature of passenger traffic at Medina and,
çözümler üretilmiş ve geliştirilmiştir.
in particular, the realities of building in a desert.
Havalimanının genişletilmesi için kurgulanan master plan, ilk aşamada
The master plan for the airport’s expansion envisages development to meet
havalimanının 2023 yılına kadar yıllık 8 milyon kişilik yolcu trafiğini, 2037 yılına
an initial growth to 8 million passengers per annum, expected by 2023, and to
kadar ise yıllık 18 milyon kişilik yolcu trafiğini kaldıracak şekilde geliştirilmesini
18 million by 2037. This will see the conclusion of the 25-year ‘Build, Operate
öngörmektedir. Bu plan çerçevesinde işveren TIBAH’a tanınan 25 yıllık “Yap, İşlet
and Transfer’ concession awarded to our client, TIBAH. The master plan also
ve Devret” süresi de tamamlanmış olacaktır. Master plan, daha sonra yapılacak
encompasses long-term development and the potential construction of two
iki ilave terminali de kapsayan uzun vadeli bir planı da kapsamaktadır.
further terminals.
Birinci aşama için, ekibimiz terminal tasarım hizmetlerinin tamamını, altı
For Phase 1, our team undertook full design services for the terminal, six air-
adet yolcu pavyonu ve geniş kapsamlı bir hava tarafı tasarımını üstlenmiştir.
conditioned passenger pavilions and extensive airfield work. The design caters
Tasarım, havalimanının Hac döneminde üç katına çıkan uluslararası uçuş
for the exceptional nature of the airport’s traffic, which is tripled by international
trafiğinin istisnai tabiatına uygun olacak şekilde oluşturulmuştur. İki aylık
charter flights during the Hajj season. This two month pilgrimage period sees a
Hac döneminde havalimanını fazladan bir milyon yolcu kullanmaktadır ve
million extra passengers pass through the airport and the new tented pavilions
yolcu pavyonları yoğun dönemlerde oluşan bu ihtiyacı karşılayacak nitelikte
have been designed to accommodate these peak-periods. The pavilions are
tasarlanmıştır. Pavyonlar, Hac yolcuları için birer bekleme alanı niteliğindedir
intended as holding areas for Hajj passengers and occupy a large plaza opposite
ve terminal karşısında büyük bir meydan alanında konumlandırılmıştır. Bu
the terminal. They substantially reduce the pressure on the terminal, helping to
şekilde terminalde oluşacak olası yoğunluk önemli derece azaltılmış, yolcu
regulate passenger flow and providing the required extra capacity.
sirkülasyonları düzenlenmiş ve ihtiyaç olan ilave kapasite sağlanmıştır.
Part of the main terminal is also dedicated to Hajj traffic and is specifically
Ana terminalin bir kısmı da Hac trafiğine tahsis edilerek özel olarak yoğun
configured to cater to the large influx of passengers. This ‘terminal-within-a-
yolcu akışlarını karşılayabilecek şekilde düzenlenmiştir. Bu ‘terminal içindeki
terminal’ dominates activity during Hajj season when the building’s facilities
terminal’, Hac döneminde, tesislerin hacı trafiğine hizmet vermeye yoğunlaştığı
focus on serving pilgrim traffic. Out of season, this part of the building isn’t
zamanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Terminal, Hac dönemi dışında
used; however, the design of the terminal has been conceived so that this is not
kullanılmayan bu kısmın diğer yolcular tarafından fark edilemeyeceği şekilde
apparent to most passengers.
tasarlanmıştır.
The symbolism of the palm tree lies at the heart of the architectural concept
Palmiye ağacı sembolü, mimari konseptin özünü oluşturmuş ve palmiye ağacı
and the palm and its fronds have informed the design of the structural and
ile yaprakları terminal ve iskele bloklarının strüktür ve gölgelik sistemlerinin
shading systems for both the terminal and its pier. Our interpretation provides a
tasarımına esin kaynağı olmuştur. Tasarım yorumumuz, binaya benzersiz bir
stylistic and architectural reference that gives the building a unique personality;
kişilik kazandıran biçimsel ve mimari bir referans sağlıyor; söz konusu kişilik
one that synthesises tradition with the functional requirements of a 21st century
ise geleneksellik ile 21. yüzyıla ait bir havalimanının işlevsel gerekliliklerini
air terminal. We hope it will provide similar inspiration for visiting pilgrims.
buluşturmuştur. Tasarımımızın havalimanına gelen hacılarda benzer hisler
uyandıracağını umuyoruz.
Between the palm-shaped columns, the external elevations of the terminal are
primarily glass, with the orientation and quantity of glazed façade, combining
Terminalin palmiye şekilli kolonları arasında kalan dış cepheleri çoğunlukla
with the shading elements to address sustainability and energy use. Inside the
cam olarak tasarlanmış, camların özellikleri, miktarı ve yönleri gölgeleme
terminal, the palm theme is continued through the 27-metre column grid. This
elemanlarıyla birlikte düzenlenerek enerji kullanımı konusunda sürdürülebilir bir
module is highly efficient and provides a stable structure using the minimal
bina tasarımı ortaya çıkmıştır. Palmiye teması, terminalin içinde 27 metrelik aks
quantity of material, while providing maximum flexibility for internal planning
düzenindeki kolonlarda devam ettirilmiştir. Bu açıklık bir yandan iç planlamada
and ease of expansion.
esneklik ve genişletme kolaylığı sağlarken diğer taraftan malzemede ekonomi
sağlayarak sağlam bir strüktür elde edilmiştir.
fundamental to the design process and this ethos was delivered via modular,
Tasarım sürecinin temelinde mimari uyum ile inşa, bakım ve işletme kolaylığı
yer almış ve bu değerler hem strüktür hem de kaplamalarda modüler ve sistemli
çözümlerle sağlanmıştır.
gerçeğe
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
system-built solutions for both structure and enclosure.
We would like to take this opportunity to thank Aspen for their contribution to
realising our architectural design at Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport.
Bu vesileyle, Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı için mimari
tasarımımızın
Architectural coherence, ease of construction, maintenance and operation were
dönüşmesinde
yaptığı
katkılar
için,
Aspen’e
6 PRENS MUHAMMED BİN ABDULAZİZ HAVALİMANI PROJE RAPORU
PRINCE MOHAMMAD BIN ABDULAZIZ AIRPORT PROJECT REPORT
Proje Yeri / Project Location
: Medine, Suudi Arabistan / Madinah, Saudi Arabia
Proje Tipi / Project Type
: Ulaşım & Havalimanı Terminali / Transportation & Airport Terminal
Yatırımcı / Investor : TIBAH Consortium, formed by TAV Airports, Saudi Oger and Al Rajhi Holding
Ana Yüklenici / Main Contractor
: MAJV, formed by TAV Construction and Al Arrab Contracting Company
Proje Ofisi / Project Office : GMW Architects International Limited (Scott Brownrigg), London
Müşavir / Independent Engineer
7
GMW Mimarlık, İstanbul
: CH2MHill
Mimari Ekip / Architectural Team
GMW Architects International Limited
: Maurice Rosario, Alistair Brierley, Chris Allwood, Laurence Orsini
GMW Mimarlık
: Dicle Demircioğlu, Pınar İlki, Oya Kayabaş, Adil Tunçbaş, Arda Buze, Berk Sak,
Cem Uzman, Duygu Kirişoğlu, Emrah Yılmaz, Emre Çetinel, Erkin Mutlu, Fatma Durgun, Gözde Kaya, Günsel Reçeloğlu Kurt, Hakan Karaş, Hale İkizler, Kerim Maruf, Kıymet Mutlu, Mehmet Lütfi Büyükyıldırım, Mine Halıcı, Muhammet Gürlesin, Murat Adıyaman,
Okan Akben, Orçun Cavit Alp, Orçun Ertürk, Özer Arusoğlu, Özgür Kayabay,
Selcen Karatay, Sibel Çeray Akcan, Sinem Kaya, Tomurcuk Işıl Pınarcı, Yalçın Kaskal
Mühendisler ve Danışmanlar / Engineers and Consultants
Statik Projesi / Static Project : URS (AECOM), ÇAKIT, OSM
Mekanik Projesi / Mechanical Project : URS (AECOM), MOSKAY
Elektrik Projesi / Electrical Project : URS (AECOM), HB TEKNİK
Altyapı Projesi / Infrastructure Project : URS (AECOM), KHATIB & ALAMI, SİGAL
Peyzaj Projesi / Landscape : DS
Mimari Aydınlatma Danışmanı / Architectural Lighting Consultant : UKON
Yangın Danışmanı / Fire Engineering
: ETİK
LEED Danışmanı / LEED Consultant
: Oger International
8
PRENS MUHAMMED BİN ABDULAZİZ HAVALİMANI PROJE RAPORU
PROJE KRONOLOJİSİ
•
Mart 2013
•
Mayıs 2013
•
Haziran 2013
•
Eylül 2013
•
Ekim 2013
•
Kasım 2013
•
Kasım 2013
•
Nisan 2014
•
Ekim 2014
Genel Plan Oluşturulması, Danışmanlık ve
Teknik Çözüm Önerileri
Ar-Ge ve Mock-Up Hazırlanması
Sözleşmenin İmzalanması
Shop Drawing Çizilmesi ve Proje Onayı
Integra Plank Plaka ve Integra Linear Sistem
Profillerin Sevkiyatı
Ecophon Master E/Alpha Plakaların Sevkiyatı
Integra Linear Sistem Plakaların Sevkiyatı
Integra Tile Metal Asma Tavan Sistemi Sevkiyatı
Integra Özel Çözümler Ahşap Plakaların Sevkiyatı
PRINCE MOHAMMAD BIN ABDULAZIZ AIRPORT PROJECT REPORT
9
PROJECT CHRONOLOGY
• March
2013
General Planning, Consultancy, Proposals on
Technical Solutions
• May
2013
• Jun
2013
R&D Process and Mock-Up Installations
Signing the Contract
• September
2013
Preparation of Shop Drawings and
Project Approval Phase
• October
2013
Delivery of Integra Plank Ceilings and
Integra Linear System Profiles
• November
2013
• November
2013
Delivery of Ecophon Master E/Alpha Ceilings
Delivery of Integra Linear Ceilings
• April
2014
Delivery of Integra Tile Metal Ceiling Systems
• October
2014
Delivery of Integra Specials Wood Effect and
Integra Linear Wood Effect Ceiling Systems
10
PRENS MUHAMMED BİN ABDULAZİZ HAVALİMANI PROJE RAPORU
Danışma ve Planlama
Mühendislik ve Üretim
• Mimar ve yüklenici firma ile kullanılacak tavan sistemlerinin detayları
üzerine değerlendirmeler yapıldı.
• İncelenen asma tavan planlarından, farklı tavan tipleri ayrıştırılarak ana
kalemlerin üretim, yükleme ve sevkiyat programları yapıldı.
• Fonksiyonellik ve ihtiyaçlara göre uygun sistemler önerildi.
• Tüm sistem bileşenleri (tavan-duvar, tavan-cephe, tavan-çatı vb.)
kapsamlı bir şekilde çalışılarak nokta detayları oluşturuldu.
• Panel ölçüleri üretilebilirlik açısından değerlendirildi ve uygun
malzemeler seçildi.
• Tavan sisteminin diğer bina bileşenleri (duvar, cephe, çatı vb.) ile
ilişkisinin yanı sıra sisteme ait tüm bileşenlerin kompozisyon, üretim,
uygulama ve statik değerleri üzerine kapsamlı bir hazırlık çalışması
yapıldı. Tüm bu özenli çalışmalar sonucunda, bu benzersiz proje için
Aspen’in Integra Plank ve Özel Çözümler serisi tercih edildi.
Consultancy and Planning
• In coordination with the constructor, specifications of suitable materials
were made regarding the ceilings details.
• Suitable sytems were proposed in terms of functionality and use.
• Panel sizes were rewieved in terms of manufacturability and proper
alternatives of materials were proposed.
• An extensive planning period was conducted to coordinate the details
of composition, including connections with all the related construction
elements (ceilings-walls; ceilings-facade; ceilings-roof structure, etc.).
Shop drawings and submittals were prepared to provide the best and
conclusive solutions in terms of production, installation and statical
requirements. Eventually, Aspen Integra Planks and Specials were
selected.
• Çözümlenen proje detayları üzerinden öncelikli olarak Integra Plank
serisi ürünler üretime sevk edildi.
• Integra Özel Çözümler serisi paneller, net ölçüleri proje uygulama ekibi
ile çalışılarak belirlendi ve üretim programına alındı.
• Planlanan üretimler Aspen’in Eskişehir fabrikasında Avrupa (EN
13964) ve TAIM üretim ve kalite standartlarına uygun bir biçimde
gerçekleştirildi.
Engineering and Production
• According to the ceiling plans, rewieved by design team, panel types
were separated. Planners scheduled the production, loading and
dispatching programmes for standard panels.
• All the system components (ceilings-walls; ceilings-facade; ceilingsroof structure, etc.) were rewieved extensively and detailed solutions
were established.
• In accordance with the detailed solutions, production of Integra Plank
panels got started.
• Subsequently, Integra Specials series productions was scheduled with
a full coordination of the installation team on construction site.
• Panel production was concluded in Aspen’s Eskisehir Plant, in
compliance with the European (EN 13964) and TAIM production and
quality standards.
PRINCE MOHAMMAD BIN ABDULAZIZ AIRPORT PROJECT REPORT
Lojistik
• Metraj, uygulama ve detaylar doğrultusunda, projenin hayata
geçeceği lokasyon da göz önüne alınarak, özel paketleme ve sevkiyat
programları hazırlandı.
• Hazırlanan programlar titizlikle takip edilerek, doğru metrajlarda doğru
ürünler doğru zamanlama ile uygulama sahasına sevk edildi.
Logistics
• Special packaging and transportation plans were scheduled
considering the details as quantites, installations and the location of
the project.
• Schedules were followed with precision for securing the deliveries to
be fully correct in terms of quantities, product-area coordination and
timing.
11
Bakım ve Servis
• Uygulanan tavan sistemlerinin özellikleri ve projenin hayata geçtiği
ülkenin iklim koşulları göz önüne alınarak hazırlanan, tavanların genel
bakımı, temizlenmesi ve montaj / demontaj bilgilerini içeren özel
kılavuzlar hazırlandı.
• Hazırlanan kılavuzlar havalimanı teknik ekibine teslim edildi. Bakım
detayları ile ilgili gerekli tüm bilgilendirmeler yapıldı.
Maintenance and Service
• Service manuals of ceiling systems were prepared. Instructions
containing general maintenance, cleaning process and mounting /
demounting were specified considering the special climate
conditions of the environment.
• Service manuals were submitted to airport technical team with the full
explanation of all necessary details.
12
PRENS MUHAMMED BİN ABDULAZİZ HAVALİMANI PROJE RAPORU
MADINAH
PRINCE MOHAMMAD BIN ABDULAZIZ AIRPORT PROJECT REPORT
13
AIRPORT
14
PRENS MUHAMMED BİN ABDULAZİZ HAVALİMANI PROJE RAPORU
ÜRÜN VE SİSTEMLER / PRODUCTS AND SYSTEMS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Integra Lamel Panel 300C Metal Paneller (Perforasyonlu) / Integra Lamel Panel 300C Metal Panels (Perforated) Integra Clip-in Metal Panel Sistem / Integra Clip-in Metal Panel System
Integra Lamel Panel 300C Metal Paneller (Perforasyonsuz) / Integra Lamel Panel 300C Metal Panels (Unperforated)
Integra Lamel Multibox Metal Paneller / Integra Lamel Multibox Metal Panels
Integra Hook-on Sistem / Integra Hook-on System
Integra Lamel 250 Ahşap Efektli Metal Paneller / Integra Lamel 250 Wood Effect Metal Panels
Integra Expanded Özel Paneller / Integra Expanded Special Panels
Taşyünü Asma Tavan Sistemleri / Mineral Fiber Ceiling Systems
5.000 m2
12.500 m2
5.800 m2
20.000 m2
5.000 m2
12.500 m2
4.200 m2
1.600 m2
PRINCE MOHAMMAD BIN ABDULAZIZ AIRPORT PROJECT REPORT
15
F
1000
1000
HA-4
HA-4
HA-4
25
947
1000
1000
1000
1000
HA-4
HA-4
HA-4
HA-4
650
947
1000
HA-7
947
480
HA-7
HA-10
25
HA-4
HA-10
3147
HA-5
HA-5
H34
HA-6
HA-6
HA-6
1000
HA-9
1000
H35
HA-9
HA-6
1000
600
H33
HA-5
HEA-3
1000
HA-5
1000
1000
HA-5
200
HA-5
500
HA-8
HEA-5
R2
HA-8
HA-5
2735
HA-4
HEA-4
600x1200 Linear Metal Ceiling
CL-04
HEA-2
HEA-1
HEA-1
600
600
600
600
600
600
1000
Section B-B
B-B
1000
H36
A-A
1000
1000
650
Section A-A
H37
27
PRINCE MOHAMMAD BIN ABDULAZIZ INTERNATIONAL
AIRPORT PROJECT
Section from G-F axis type CL-04
1:50
Date
05.11.2013
16
PRENS MUHAMMED BİN ABDULAZİZ HAVALİMANI PROJE RAPORU
PRINCE MOHAMMAD BIN ABDULAZIZ AIRPORT PROJECT REPORT
17
Havalimanlarının yenilikçi çözüm
ortağı Aspen, bu alandaki kalite, güç
ve güvenini bir kez daha kanıtlıyor...
Airports’ innovative solution partner
Aspen, once again approves its
power and trust within this area...
18
PRENS MUHAMMED BİN ABDULAZİZ HAVALİMANI PROJE RAPORU
Büyüleyici projede, yerel ögelerin çağdaş mimari ve fonksiyonel ihtiyaçlarla birleşimi dikkat çekiyor.
Yöreye özgü “Palmiye Ağacı”ndan esinlenilen terminal binası mimari formu, çağdaş mimari ve teknoloji ile buluşuyor.
In this stunning project, combination of local assets with contemporary architecture and functional needs catches the attention.
The terminal building, inspired by the oil palm of district, meets contemporary architecture with technology.
PRINCE MOHAMMAD BIN ABDULAZIZ AIRPORT PROJECT REPORT
19
20
PRENS MUHAMMED BİN ABDULAZİZ HAVALİMANI PROJE RAPORU
80.000 metrekare tavan alanı.
80.000 square meters of ceiling area.
PRINCE MOHAMMAD BIN ABDULAZIZ AIRPORT PROJECT REPORT
21
22
PRENS MUHAMMED BİN ABDULAZİZ HAVALİMANI PROJE RAPORU
PRINCE MOHAMMAD BIN ABDULAZIZ AIRPORT PROJECT REPORT
Rakamlarla Medine Havalimanı
• Yolcu Kapasitesi 8.000.000 Yolcu
• Toplam Alan 150,000 m²
• Yolcu Köprüsü 31 Adet
• Check-in Kontuarı 65 adet
• Bagaj Alım Bandı Dış Hat 5, İç Hat 2 Adet
• Yürüyen Merdiven 28 adet
• Asansör 42 adet
• Otopark 86.000 m²
• Pist (Code F) 4,335 m x 60 m
Madinah Airport with Figures
• Passenger Capacity 8.000.000 Passengers
• Total Area 150,000 m²
• Passenger Bridges 31 inTotal
• Check-in Counter 65 inTotal
• Baggage Claim Carousels 5 in International, 2 in Domestics
• Escalators 28 in Total
• Elevators 42 in Total
• Car Park Area 86.000 m²
• Runway (Code F) 4,335 m x 60 m
23
24
PRENS MUHAMMED BİN ABDULAZİZ HAVALİMANI PROJE RAPORU
PRINCE MOHAMMAD BIN ABDULAZIZ AIRPORT PROJECT REPORT
25
26
PRENS MUHAMMED BİN ABDULAZİZ HAVALİMANI PROJE RAPORU
Integra Özel Çözümler/Ahşap Görünümlü özel tasarım eğrisel
metal tavan sayesinde, modern mimari geleneksel motiflerle buluştu.
Integra Specials/Wood Effect bespoke curved ceilings
meets the contemporary architecture with traditional motifs.
PRINCE MOHAMMAD BIN ABDULAZIZ AIRPORT PROJECT REPORT
27
28
PRENS MUHAMMED BİN ABDULAZİZ HAVALİMANI PROJE RAPORU
PRINCE MOHAMMAD BIN ABDULAZIZ AIRPORT PROJECT REPORT
29
30
PRENS MUHAMMED BİN ABDULAZİZ HAVALİMANI PROJE RAPORU
PRINCE MOHAMMAD BIN ABDULAZIZ AIRPORT PROJECT REPORT
Entegre yapı, yolcunun bina içinde çok kat
değiştirmeden tanımlı güzergahlarda dolaşımını
sağlayacak planlama, güvenlik, işletme verimliliği,
mekansal değişikliklere açık olmak, başlıca
fonksiyonel kriterler olarak dikkate alındı.
Integration, planning to enable the transportation
of passengers without changing several levels,
safety, operational efficiency, being open to
invoremental changes were taken as the main
fuctional criterias.
MEDİNE
MADINAH
31
32
PRENS MUHAMMED BİN ABDULAZİZ HAVALİMANI PROJE RAPORU
Medine Havalimanı, United States Green Building Council tarafından “Yeşil Bina”
olarak onaylandı. Proje, “Yeşil Binalar Zirvesi”nde onur ödülüne layık görüldü.
Madinah Airport is approved as “Green Building” by the United States Green Building Council.
The project has been deemed worthy to the honor award in “Green Buildings Summit”.
PRINCE MOHAMMAD BIN ABDULAZIZ AIRPORT PROJECT REPORT
33
34
PRENS MUHAMMED BİN ABDULAZİZ HAVALİMANI PROJE RAPORU
PRINCE MOHAMMAD BIN ABDULAZIZ AIRPORT PROJECT REPORT
35
36
PRENS MUHAMMED BİN ABDULAZİZ HAVALİMANI PROJE RAPORU
Aspen İmzasını Taşıyan Diğer Havalimanı Projeleri
Other Airport Projects by Aspen
RUSYA St. Petersburg / RUSSIA St. Petersburg
Pulkovo Uluslararası Havalimanı / Pulkovo International Airport
RUSYA Moskova / RUSSIA Moscow
Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı / Sheremetyevo International Airport
UKRAYNA Kiev / UKRAIN Kyiv
Borispol Uluslararası Havalimanı / Boryspil International Airport
HOLLANDA Amsterdam / THE NETHERLANDS Amsterdam
Schiphol Uluslararası Havalimanı / Schiphol International Airport
İSPANYA Tenerife / SPAIN Tenerife
Tenerife Uluslararası Havalimanı / Tenerife International Airport
IRAK Erbil / IRAQ Erbil
Erbil Uluslararası Havalimanı / Erbil International Airport
SUUDİ ARABİSTAN Medine / SAUDI ARABIA Madinah
Prens Muhammed Bin Abdulaziz U. H. / Prince Mohammad Bin Abdulaziz I. A.
HIRVATİSTAN Zagreb / CROATIA Zagreb
Zagreb Uluslararası Havalimanı / Zagreb International Airport
TÜRKİYE / TURKEY
İstanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı / International Airport
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı / International Airport
Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı / International Airport
İzmir Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı / International Airport
Muğla Milas Bodrum Uluslararası Havalimanı / International Airport
Erzincan Havalimanı / Airport
Kütahya Zafer Havalimanı / Airport
Kars Havalimanı / Airport
Ordu Giresun Havalimanı / Airport
Hakkari Yüksekova Havalimanı / Airport

Benzer belgeler

Sempozyum programını buradan indirebilirsiniz..

Sempozyum programını buradan indirebilirsiniz.. Invited Speaker VII : Nejat Babür - Anel Group, Formerly, STV Inc., Ch2M HILL What to know when renovating existing building’s HVAC systems

Detaylı

1st DAY 31/03/16 2nd DAY 01/04/16 3rd DAY 02/04/16

1st DAY 31/03/16 2nd DAY 01/04/16 3rd DAY 02/04/16 Invited Speaker VIII : Michael M. Ohadi - University of Maryland Applications of Additive Manufacturing in HVAC and Energy Conversion Systems Current Status and Future Potential

Detaylı

MEGA-TEK

MEGA-TEK TİCARET LTD. ŞTİ.

Detaylı

İstanbul - Aspen Yapı ve Zemin

İstanbul - Aspen Yapı ve Zemin E. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim Binası - İzmir / U. of E., Faculty of Fine Arts and Design - İzmir Ekonomi Üniversitesi / University of Economics Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü / Univer...

Detaylı

02 - Teknik-El

02 - Teknik-El As Teknik-El, we, proudly, declare that; Teknik-El has been becoming the greatest integrated establishment in Turkey in the sector where it has operations. In 1992, as we were a new company, we sta...

Detaylı