Dokümanın tamamını indirmek için tıklayınız

Transkript

Dokümanın tamamını indirmek için tıklayınız
Seda KARABULUT
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu
Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretmeni
Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:5
06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA
553 304 65 61
1
Seda Karabulut Kimdir?
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bölümünü 2010 yılında tamamladı. Aynı yıl Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Bilgisayar Eğitimi
bölümüne tezli yüksek lisans öğrencisi olarak kabul edildi, tamamlamadı. 2010 yılında Ankara, Çağlar
İlkokulu’nda Bilişim Teknolojileri dersi öğretmeni olarak göreve başladı. 2011 yılında Ankara, ODTÜ
Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu’nda Bilişim Teknolojileri dersi öğretmeni olarak göreve başladı. 2013
yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bölümü’ne tezli yüksek lisans programına başladı.
Akademik İlgiler: Eğitimde Sosyal Ağlar, Eğitim - Teknoloji Entegrasyonu, Bilgisayar Destekli Eğitim
2
3. ve 4. Sınıf Öğrencileri Minecraft oyunu oynayıp, Mine-Imator Programı ile Kendi
Animasyonlarını Üretiyorlar
Çocuklar, yetişkinler ve büyükler tarafından severek oynanan Minecraft, kazı yaparak elde
ettiğiniz küpler, bloklar, taşlar ve ağaçlarla yeni aletler yapmanıza; bu aletlerle yiyecek bulmanıza,
pişirmenize, kendi binalarınızı ve yaşam alanınızı inşa etmenize imkan veren bir oyun portalıdır.
İnternette, haber sayfalarını okurken İsveç Stockholm Viktor Rydberg okulunun, 13 yaşındaki
öğrenciler için müfredatına Minecraft oyununu zorunlu ders olarak koyduğu haberi gözüme ilişti. Okul
öğretmenlerinden Viktor Rydberg Monica ya göre bu ders, şehir planlama, çevre sorunları, ve hatta
gelecek için farklı yaşam alanları inşa etme mantığına dayandırılmıştır. Bu ders içeriğinin temeli
disiplinler arası işbirliğine dayanıyor yani;



Farklı derslerde öğrenilen herhangi bir konu seçiliyor (Fen Bilgisi dersi “Hücre” konusu)
Buna yönelik ders materyalleri geliştiriliyor,
Hem keyif verici hemde öğretici olmasına, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmesine
önem veriliyor.
Ben de bu haberden yola çıkarak kendi derslerimde neler yapabilirim, derslerime nasıl entegere
edebilirim diye araştırırken, Minecraft karakterleri ile animasyon yaratılabilen Mine-Imator programını
keşfettim. Aslında çalıştığım yaş grubunun 3D bir program öğrenmesi ilk zamanlar beni korkutsa da,
çocuklarla birlikte yaptığımız çalışmalar heyecan verici sonuçlar ortaya çıkardı.
Mine-Imator programı, Minecraft oyununda geçen karakterler ve nesneleri kullanarak
animasyonlar hazırlamamıza olanak veren bir programıdır.
Bu programı kullanmamda ki asıl amaç öğrencilerime
derslerde işlenilen konularla ilgili animasyonlar
oluşturabilmeleri için yeni ortamlar yaratabilmek ve
öğrenmenin anlamlı hale gelmesini yani kalıcılığını
sağlayabilmektir.Mine-Imator programından bahsetmek
gerekirse, üç boyutlu çalışabilmemize olanak sağlayan,
eklenen tüm karakter ve nesleler için, tüm parçalarla ayrı
ayrı detaylı çalışabilmemizi sağlayan, soyut düşünme
becerimizi geliştiren ücretsiz, Windows tabanlı bir yazılımdır.
Bu programı kulüp derslerimde
kullanmaktayım. Haftada bir ders saati
olarak bakarsak yaklaşık bir eğitim
öğretim dönemimi alan bu çalışmadan
biraz daha detaylı bahsetmek isterim.
Öncelikle, öğrencilerimle bir senaryo
üzerinde çalışıyoruz. Öğrenciler
arkadaşlarıyla gruplar oluşturuyor ve her grup seçeceği bir konu ile alakalı kısa bir senaryo yazıyor.
Senaryo yazma işini MS Office Word programında yapıyoruz. Grup, senaryosunu sahnelere ayırıyor
3
ve her sahneye kısa bir açıklama yazıyor. O sahneye uygun bir de resim hazırlıyor. (İnternetten
alabiliyor ya da Paint programında kendisi yaratabiliyor.) Aslında bizim tabirimizle “Storyboard” (Öykü
Tablosu) hazırlıyor. Eğer seçtiği konu ve hazırladığı storyboard çalışması öğretmen tarafından uygun
görülürse Mine-Imator programında animasyonunu canlandırmaya başlıyor. Animasyonumuzu
yaratırken takip ettiğimiz temel bölümler var, her hafta bir bölümden sadece bir parça yada birkaç parça
gösteriyorum. (Sınıfın performansına bağlı olarak değişiyor.) Projesi biten grup, sınıf ortamında akıllı
tahtayı kullanarak arkadaşlarına sunum yapıyor. Aslında bu süreç öğrencinin problem çözme
becerisini, ana dilinin gelişimini, iş birliği becerisini ve araştırma yeteneğini artırmayı amaçlamaktadır.
Bunun yanı sıra görsel ve işitsel zeka gelişimlerini, okuma – yazma becerilerini ve yaratılıcılıklarına
olan katkılarınıda göz ardı etmemek gerekir. Mine-Imator programını aşağıdaki bölümleri takip ederek
çalışıyoruz.
Bölüm # 1
Bölüm # 3
Animasyon Adımları
Animasyon!
Sahne Ekleme
Kamera özellikleri, zaman çizelgesi
Karakter Ekleme
Geçişler
Zaman çizelgesinde öğeleri gizleme
Arayüzün gizlenmesi
Öğelerin adını değiştirme
Bölüm # 4
Pozisyonlarını değiştirme
Animasyon!
Keyframe ekleme
Animasyon teknikleri
Bölüm # 2
İpuçları ve püf noktaları
Işık ekleme / Yönünü değiştirme
Nesnelerin özellikleri
Işık özellikleri
Bölüm # 5
Keyframe çoğaltma
Bitiş!
Keyframe Özellikleri
Alfa ayarları
Render
Paylaşım
4
ODTÜ GV Özel İlkokulu Bilişim Teknolojileri dersi
öğretmeni olarak ilk hedefim öğrencilerimin, ilkokulu
bitirdiklerinde sahip olmalarını istediğim temel bilgisayar
becerilerini günlük yaşamlarında rahatlıkla kullanabilmelerini
sağlamaktır. Aynı zamanda "Algoritmik Düşünme" becerisi
kazanmaları için önemli bir başlangıcı oluşturmaktadır.
Animasyon oluşturma, öğrencilere küçük yaşlardan
itibaren soyut ve somut olaylar arasındaki ilişkileri anlayabilmeleri, bu ilişkiyi algoritmik olarak
kurabilmelerini, özellikle problem çözme ve düşünme becelerilerinin gelişmesini sağlayacaktır.
Gözlemlerimden yola çıkarak belirtmek isterim ki, öğrencilerimin toplumsal ya da teorik olarak
öğrendikleri herhangi bir konu üzerinde çalışmaları ve bunu kendi üretecekleri animasyonlarla dile
getirmeleri akademik gelişimlerine destek olup, olaylar, kişiler, kavramlar arasında ilişikilendirme
becerisi kazandırmış, edindikleri bilgileri anlamlı ve kalıcı hale getirmek için iyi bir adım olmuştur.
Özetlemek gerekirse, öğrencilerinin yaparak,
yaşayarak öğrenmelerine önem veren bir öğretmen olarak
kullandığım bu programın hedeflerim doğrultusunda bana
şaşırtıcı sonuçlar vermesi, beni gerçekten mutlu etmiştir.
Mine- Imator yahut farklı bir animasyon hazırlama
programını veya Web 2.0 arçlarını;










(Pivot ,
http://scratch.mit.edu/ , http://zimmertwinsatschool.com/movie/create,
http://www.anim8or.com/index.html ,
http://goanimate4schools.com/public_index ,
http://domo.goanimate.com/ ,
https://itunes.apple.com/us/app/daisy-the-dinosaur/id490514278
https://itunes.apple.com/us/app/move-turtle.-programming-for/id509013878?mt=8,
https://itunes.apple.com/us/app/hopscotch-hd/id617098629?mt=8,
http://www.alice.org/index.php, http://www.abcya.com/animate.htm,
http://www.fluxtime.com/) Bilişim Teknolojileri derslerinde veya kulüp derslerinde kullanmak,
öğrencilerin başta iletişim becerisi olmak üzere, kendini ifade edebilme yetisini, teknik beceri ve
sunum becerilerini de geliştirmektedir.
Hedefim, Algoritmik Düşünme becerisi gelişmiş, 21.yy temel bilgi teknolojilerini günlük yaşamda
kullanabilecek seviyeye gelmiş animatörler yetiştirmektir. Animasyon alanında, dünya çapında söz
sahibi olabilmek istiyorsak, bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerlememiz gerekmektedir.
Programı İndirmek için: http://www.stuffbydavid.com/mineimator
5
Yararlandığım Kaynaklar:








http://www.stuffbydavid.com/mineimator_stuff/blog/spotlights.png
http://www.stuffbydavid.com/mineimator
http://www.mineimatorforums.com/index.php?/best-content/
http://www.mineimatorforums.com/index.php?/topic/831-mine-imator-how-to-animate-series/
http://www.gizmag.com/compulsory-minecraftlessons/25781/?utm_source=Gizmag+Subscribers&utm_campaign=a24ba15812-UA-22353604&utm_medium=email
http://lifehacker.com/how-and-why-to-teach-your-kids-to-code-510588878
https://www.edsurge.com/n/2013-05-08-learn-to-code-code-to-learn
http://www.cgpundit.com/?p=630
6