CeramX one Bilimsel Özet

Transkript

CeramX one Bilimsel Özet
Draft Version 06
ceram.xone
Sadece Bireysel İlgi İçindir 2014-6-19
Scientific Compendium
1
Bilimsel Özet ceram.x®one
İçindekiler
1
Giriş.................................................................... Error! Bookmark not defined.
2
Kompozit Teknolojisi ........................................ Error! Bookmark not defined.
2.1
Geleneksel Kompozitler ..............................................Error! Bookmark not defined.
2.2
Nano-Seramik Teknoloji ......................................................................................... 6
3
Materyal Özellikleri ........................................... Error! Bookmark not defined.
3.1
Mekanik direnç .............................................................Error! Bookmark not defined.
3.1.1
Mevcut geçerli ceram.x one versiyonları için Teknik Veri BilgisiError! Bookmark not defined.
3.2
In-vitro simülasyonlar .......................................................................................... 13
3.2.1
Leinfelder Aşınması ..............................................................................................................13
3.2.2
Marjinal bütünlük sınıf V.......................................................................................................14
3.2.3
Marjinal bütünlük sınıf II .......................................................................................................16
3.2.4
CEBL – Kompozitin yeniden kesim ve yeniden bondiglenme simülasyonu ..................18
3.3
Çalışma Özellikleri .......................................................Error! Bookmark not defined.
3.3.1
Çalışma Süresi ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.3.2
Yapışkanlık ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
3.4
Cilalanabilirlik ..............................................................Error! Bookmark not defined.
3.5
Floresens .............................................................................................................. 23
3.6
Radyopasite .......................................................................................................... 24
3.7
Optik özellikler .............................................................Error! Bookmark not defined.
4
Renk Sistemi ..................................................... Error! Bookmark not defined.
5
Klinik İncelemeler ve Uygulama ile ilgili DeğerlendirmelerError! Bookmark not defined.
5.1
4-Yıllık Sonuçlar, sınıf V, Bologna Üniversitesi, İtalya ...................................... 29
5.2
4- Yıllık Sonuçlar, sınıf I / II, Freiburg Üniversitesi, Almanya ............................ 30
5.3
4- Yıllık Sonuçlar, sınıf II, Umeå Üniversitesi , İsveç ......................................... 31
5.4
Uygulama ile ilgili Değerlendirmeler ..........................Error! Bookmark not defined.
6
Kullanım Kılavuzları .......................................... Error! Bookmark not defined.
7
Referanslar .................................................................................................. 35
8
Şekil ve Tablo Listesi........................................ Error! Bookmark not defined.
2
Bilimsel Özet ceram.x®one
1 Giriş
DENTSPLY DeTrey, üstün dental materyaller için ileri teknolojiler geliştirmektedir. Universal
nano seramik restoratif ceram.x one*'ı geliştirmek için nano seramik teknolojisi
uygulanarak büyük bir yenilik sağlanmıştır.
ceram.xone, süt dişleri ve kalıcı dişlerin anterior ve posterior restorasyonları için ışıkla
sertleşen, radyopak bir restoratif materyaldir. Patentli nano seramik teknolojisine dayalı
ceram.xone, basitleştirilmiş bir çalışma süreci, üstün işlenebilme özellikleri ve mükemmel
sağlamlığa ulaşılan doğal bir estetik sunar.
ceram.x one, iki farklı renk sisteminde sunulmaktadır:
ceram.x one UNIVERSAL, Posterior ve anterior dişlerin hızlı ve basit gündelik
restorasyonları için uygun, konvansiyonel kompozitlerle (örn. Spectrum®) karşılaştırılabilir,
yedi orta yarısaydamlık renginden oluşan tek translüsens sistemidir.
ceram.x one DENTIN & ENAMEL, doğal dentine benzer yarısaydamlıklara sahip dört
dentin rengi ve doğal mineyi taklit eden üç mine rengi sunan çift yarısaydamlık sistemidir.
Tasarımları, minimum sayıda renk ile sağlanabilir gelişmiş estetik restorasyonlar için optimize
edilmiştir. Mine renkleri için nano seramik teknolojisi, çalışma ve görsel özellikler arasında
ideal bir denge oluşturur.
2 Kompozit Teknolojisi
Modern, ışıkla sertleşen resin bazlı restoratifler, resinlerin kimyasına göre sınıflandırılabilir.
Bu bağlamda dental kompozitler, hidrokarbon moleküler yapı esaslı ışıkla sertleşen
dimetakrilik (örn. Bis-GMA, TGDMA, UDMA) ve metakrilat işlevselleştirilmiş ancak diğer
şekilde reaktif olmayan dolduruculardan oluşan maddeler olarak değerlendirilmektedir.
Sertleşme, resinlerin radikal polimerizasyonu sayesinde gerçekleşir. Dental restoratiflerin bir
diğer önemli alt grubu olarak kompomerler, florid salınımının eşlik ettiği ilave bir iyonomer
sertleşme reaksiyonunu destekleyen (sertleşme sonrası kontrollü su tutulumunu takiben)
metakrilat fonksiyonelleştirilmiş reaktif doldurucuları ve poliasit ile modifiye edilmiş metakrilat
resinleri içerir.
* 'ceram.x one’ aşağıdaki bölümlerde yer alan Ceram•X materyallerinin kimyasal, fiziksel ve klinik özellikleri ile ilgili tüm ayrıntılı
bilgiler için eşanlamlı marka adı olarak kullanılmaktadır.
3
Bilimsel Özet ceram.x®one
2.1
Geleneksel Kompozitler
Geleneksel bağlamda dental kompozitler, doldurucu partikül büyüklüğünün; hibrid, mikrohibrid ve mikrofil kompozitlerin alt grup dağılımına göre sınıflandırılır:

Mikrofil kompozitler < 0.4 µm ortalama yığma boyutuna (d50) sahip mikro
doldurucular içerir. Dolgu yükünü arttırmak için mikrofil kompozitler ayrıca önceden
polimerize edilmiş mikrofil resin de içerir (Şekil 1).

Dolgu yükünü ve mekanik direnci daha da arttırmak için hibrid kompozitler, önceden
polimerize edilmiş resin partiküllerinin yerine katı cam doldurucular ve mikro
dolduruculu yığımlar içerir. Bu cam dolgular, yaklaşık 1 – 10 µm ortalama partikül
büyüklüğüne (d50) sahiptir (Şekil 2).

Son gelişmeler, mikro-hibrid kompozitlerle sonuçlanan yaklaşık 0.4 – 1 µm
ortalama partikül boyutuna (d50) sahip cam doldurucunun daha küçük boyutlarını
sağlamıştır (Şekil 3).
Şekil 1
Mikrofil bir kompozitin şematik tanımı
4
Bilimsel Özet ceram.x®one
Hybrid Composite
Microfiller < 0.4 µm
Resin
Glass filler: ~1-10 µm
Şekil 2
Hibrid bir kompozitin şematik tanımı
Micro-Hybrid Composite
Microfiller < 0.4 µm
Resin
Glass filler:
~ 0.4–1 µm
< 0.4 µm
Şekil 3
Mikro hibrid bir kompozitin şematik tanımı
Genel olarak yüksek doldurucu yüklemeler mekanik direnci arttırır ve polimerizasyonun
büzülme payını azaltır. Daha büyük doldurucu partiküller daha küçük yüzey alanları
sayesinde ve bu partikülleri resinle ıslatmak için ilgili düşük enerji ile yüksek doldurucuların
yükünü hafifletir. Diğer yandan daha küçük partiküller üstün estetik, cilalanabilirlik ve aşınma
direnci sağlamak için tercih edilebilir. Ancak daha küçük partikülleri örn. alt-mikron partikülleri
ıslatmak daha zordur, bunlar genellikle yığınlaştırılır ve bu da istenen etkileri kısmen
denkleştirir.
5
Bilimsel Özet ceram.x®one
Tipik olarak ≤ 50 nm boyutundaki birincil partiküller homojen olarak dağılmamıştır ancak
yaklaşık 0.4 µm (400 nm)’e kadar bir çapta birçok 100 nm büyüklüğünde üç boyutlu
yığıştırma oluşturmak için güçlü bir şekilde birleşirler. (Şekil 1).
Nano boyutlu partiküllerin homojen dağılımı ve resini tamamen ıslatması kompozitlerin
estetik ve mekanik özelliklerini iyileştirmek için gereklidir ve nano teknolojik gelişimlere
bağlıdır.
2.2
Nano-Seramik Teknoloji
DENTSPLY 1997 yılında diş hekimliğinde ilk defa nano teknolojiyi uygulamış ve yüksek
derecede dağılmış ve toplu olmayan nano doldurucularla desteklenen yenilikçi adeziv
Spectrum® bond’u tanıtmıştır.
DENTSPLY’nin nano teknoloji alanında edindiği uzun süreli deneyime dayanarak ceram.x
one, organik modifiye edilmiş seramik nano partiküllerden ve Spectrum bond içinde
kullanıldığı şekilde nano doldurucuların ve ~1 µm’lik konvansiyonel cam doldurucuların
birleşmesinden oluşur (Resim 4).
ceram.x one, hibrid kompozit doldurucu teknolojisini gelişmiş nano teknolojisisi ile birleştirir.
Bu da nano seramik teknolojisi ile gerçekleşir.
Şekil 4
Konvansiyonel kompozitle karşılaştırılan ceram.x one şematik tanımı
ceram.x one nano partikülleri yenilikçi bir üretim süreci sayesinde yüksek oranda dağılım
gösterirler: Silan öncülerden başlayarak organik modifiye edilmiş seramik nano partiküller,
kontrollü hidroliz ve yoğuşma reaksiyonları ile sağlanır (Şekil 5).
6
Bilimsel Özet ceram.x®one
Ceram•X: Methacrylate Modified
Polysiloxane
O
O
O
R
O
O
O
O
O Si
O
O
O
O
precursor
O
O
O
Si
O Si
O
Si
condensing
reaction
O
Si
O
O
O
Si
O O Si O
O
O
O
O
Si
Si
O
O
Si
O
O
O
O
O
Si
O
O
O
O
O
O
Si
O
Si
O
O
O
O
O
O
O
O
Si
Si
O
O
O
O
O
O
Şekil 5
Bir
nano
Organik modifiye edilmiş seramik nano partiküllerin işlenmesi
partikülün
çoklu
organik
payları,
bileşimin
konvansiyonel
resinleri
ile
polimerizasyonuna izin verir. Bu sayede konvansiyonel resinlerin oranını yaklaşık %50’ye
kadar azaltmak mümkün olmuştur. Konvansiyonel resinlerin indirgenmiş kısımları ve nano
partikül başına düşen mevcut çift bağların yüksek sayısı sayesinde sadece konvansiyonel
resinler ve cam doldurucular ile formüle edilmiş kompozitlere oranla monomer sızıntısı
azaltılır.
Organik modifiye seramik nano partiküller bir polisiloksan omurgadan oluşur. Siloksan
temelin kimyasal özelliği cam ve seramiğe benzerdir. Yoğuşma derecesi,
29
Si-NMR analizi
tarafından araştırılmıştır. Şekil 6, siloksan esasının yüksek derecede yoğuşmalı olduğunu
göstermektedir.
7
Bilimsel Özet ceram.x®one
Ceram•X: Nano Particles
29Si-NMR analysis
perfect, highly condensed siloxane
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Si
O Si
O
Si
O
lower degree of
condensation
Si
O
O
O
O
100
75
50
25
0
-25
-50
-75
-100
-125
-150
Si
O
Si
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-175
Si
Si
Si
O
125
O
Si
O O Si O
O
O
O
O
Si
Si
O
O
Si
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Şekil 6
29
Si-NMR-analizi (Mayer, 2003)
Metakrilik gruplar, silikon karbon bağlar aracılığı ile silikon omurgaya bağlanır. Bu nano
seramik partiküller; inorganik siloksan kısmın direnç sağladığı ve organik metakrilik kısmın da
partikülleri resin matris ile uyumlu ve polimerize edilebilir kıldığı inorganik-organik hibrid
partiküller olarak tanımlanabilir.
Nano seramik partiküllerin yapısı, Spectrum bond içinde kullanıldığı gibi metakrilikle modifiye
nano dolduruculara benzerdir (Şekil 7).
Şekil 7
Nano seramik partiküllerin ve nano doldurucuların şematik yapıları
Nano-seramik partiküllerin boyutu X ışın kırılması ile incelenmiş ve ~2.3 nm olarak
belirlenmiştir (Şekil 8).
8
Bilimsel Özet ceram.x®one
Nano partiküllerin boyutunu belirlemek için ure8
X
ışını
kırılması
(Lattermann, 2003)
Diş hekimliğinde kullanılmasının yanı sıra organik modifiye seramikler, kazınmaya karşı
üstün dirence veya korozyona karşı korumaya sahip kaplamalar gibi çeşitli endüstriyel veya
teknik uygulamalarda kullanılmaktadır.
3 Madde Özellikleri
Aşağıdaki bölümler, ceram.x one’ı diğer restoratiflere oranla karakterize etmek için
gerçekleştirilen incelemeleri daha ayrıntılı olarak açıklamaktadır.
3.1
Mekanik direnç
ceram.x one ile ilgili basınç
ve eğilme direnç değerleri firma içinde ölçülmüştür. Bu
ölçümlerle esneme direnci (materyali kalıcı olarak deforme etmek için gerekli olan gücün
yansıtılması) ve E-modülü belirlenmiştir.
9
Bilimsel Özet ceram.x®one
Şekil 9
Basınç Direnci
Şekil 10
Esneme direnci
Şekil 11
Eğilme Direnci
10
Bilimsel Özet ceram.x®one
Şekil 12
E-Modülü
11
Bilimsel Özet ceram.x®one
3.1.1
Geçerli ceram.x one versiyonları için Teknik Veri Sayfası
Öngörülen değerler tipik bulguları temsil eder.
Özellik
Birim
ISO 4049
ceram.x one
Üniversal
Basınç direnci
MPa
Eğilme direnci
MPa
Eğilme modülü
GPa
Mine
350
> 80
110
9
Vickers sertliği(VH5 / 30s)
Dolgu1 içeriği (ağırlık / hacim)
Dentin
60
%77 ağırlığa kadar / %55 hacme
%
kadar
Cam doldurucu boyutu (ortalama)
µm
1.2 – 1.6
Büzülme (Arşimet)
% (v/v)
2.3 2
Suda genleşme
% (v/v)
0.9
Su emilimi
µg/mm³ < 40
14
Su çözünürlüğü
µg/mm³ < 7.5
-0.6 3
Sertleşme süresi 2 mm.
s
500 mW/cm²
20
800 mW/cm²
>
lx)
(8,000 lx)
3.1.2
Tablo 1
10
30
Ortam ışığına duyarlılık (10,000 s
Ölçülen radyopaklık
40
60 125
mm Al
125
170
2
Geçerli ceram.x one versiyonları için Teknik veri bilgisi
Sonuçlar:
 ceram.x one’ın mekanik özellikleri modern restoratif materyaller yelpazesindedir ve bu
özellikler ceram. x one’ı tüm kavite sınıflarının direkt restorasyonuna uygun hale getirir.
 140 saniyelik çalışma süresi uygulama kolaylığı sağlar ve reflektör ışığı koşullarında
maddeyi hazırlamak için diş hekimine yeterli süreyi verir.
1
Konvensiyonel ve nano-doldurucu; içerik renkler arasında %± 2 değişiklik gösterir
2
Internal metot. % 2.5 vol- DIN 13907:2007’ye göre
3
Çok düşük çözünürlük ve kalan emilmiş su nedeniyle negatif değer
12
Bilimsel Özet ceram.x®one
3.2
In-vitro simülasyonlar
Son klinik uygulamanın in-vitro simülasyonu, yeni geliştirilmiş maddenin beklenen klinik
tutumu hakkında daha fazla bilgi sağlar. Aşınma ve marjinal kalite değerleri bir maddenin
in-vitro klinik performansını öngörmek için en önemli araştırmalar arasında yer alır.
3.1.3
Leinfelder Aşınma
Leinfelder Aşınma makinesi farklı aşınma modlarının simülasyonunu sağlar. Bu araştırmada
çiğneme stresleri, lokal aşınmayı simüle eden polimetilmetakrilat taneciklerin (PMMA) sulu
karışım ortamında paslanmaz çelik konik uçların yardımı ile bir kompozit numuneye
aktarılmıştır.
Aşınma öncesi ve sonrasında hacim kaybı ve aşınma yüzeylerinin maksimum yoğunluğunun
belirlenebilmesi için numune yüzeylerinin 3 boyutlu profilleri çıkarılmıştır (Şekil 13)
Şekil 13
Leinfelder Aşınma: 400,000 döngü 1Hz, 80 N yük, 30° rotasyon
(Latta, 2003)
3 yıllık simülasyon aşınması süresi sonrasında sonuçlar, ceram.x oneDENTIN’in ( renkler
dışında ceram.x oneUNIVERSAL ile aynı olan) kontrol maddeleri ile karşılaştırıldığında iyi
olduğunu ve test edilen ceram.x oneENAMEL renk aşınmasının her ikisine göre daha az ve
Esthet•X® üzerinde uygulanan test ile aynı seviyede olduğunu göstermiştir.
Bu nedenle, aşınma açısından ceram.x one’ın direkt restoratiflerin tüm endikasyonları için
uygun olduğu sonucuna varılabilir.
13
Bilimsel Özet ceram.x®one
3.1.4
Marjinal bütünlük sınıf V
Her ne kadar kullanılan adezive bağlı olsa da, yeni geliştirilen restoratiflerin marjinal bütünlük
bağlamında incelenmesi tavsiye edilmektedir.
Bu incelemede restore edilmiş dişler, %0,5 sulu füksin solüsyonunda 24 saat boyunca
bırakılmış ve saf suyla 5 dakika süresince yıkanmıştır. Bundan sonra örnekler akrilik rezine
eklenmiş ve bukko-lingual kısımlar, örneklerin eklendiği rezinlerden elmas testere kullanarak
elde edilmiştir. Optik mikroskop altında sınıf 5 kavitelerin oklüzal ve gingival duvarları için
mikrosızıntının kapsamı ayrı ayrı ölçülmüştür. Restorasyon boyunca mikrosızıntı miktarının
(Şekil 15) dereceleri Tablo 2’de ve Şekil 14’te gösterilmiştir.
Tablo 2
Derece
Açıklama
0
Hermetik kapama, sızıntı yok
1
Hafif mikrosızıntı, duvarın yarısından fazlasına sızmayan boya
2
Orta mikrosızıntı, duvarın yarısından fazlasına sızan fakat
aksiyal duvarı geçmeyen boya
3
Yoğun mikrosızıntı, aksiyal duvar dahil tüm duvara ulaşan boya
BoyaCeram•X:
penetrasyonunun
dereceleri (Rosales,
2003)
Microleakage
class
V
Class V Cavities (TC 250 x 5-55°C @ 30 s)
Occlusal Wall = Enamel
2
3
1
Micro-Leakage
0
Gingival Wall = Dentine
Permeability
Şekil 14
Rosales JI, University of Granada, Spain
Microleakage grades:
0: hermetic seal
1: mild
2: moderate
3: massive
Dentin permeability:
0: negative,
dentin tubules sealed
1: positive,
absence of dentin
tubules sealing.
Mikrosızıntı ve dentin geçirgenlik dereceleri (Rosales, 2003)
14
Bilimsel Özet ceram.x®one
Şekil 15
Mikrosızıntının dereceleri (0-3) ve istatistiksel gruplama (a-d) (Rosales,
2003)
En
güncel
restoratif
sistemlerle
yapılan
ek
araştırmalarda
24
saatlik
değerlerle
karşılaştırıldığında uzatılmış termo döngünün yarattığı etkiyi incelemiştir.
Şekil 16
Mikrosızıntının dereceleri (0-3) ve istatistiksel gruplama (a-f) (Rosales,
2005)
Etch&Rinse adezivler, prime&bond one etch&rinse ve Spectrum bond ile veya Self-Etch
adeziv XenoIII birlikte ceram.x one’dan yapılan restorasyonlar diğer tüm kontrol grupları ile
karşılaştırıldığında daha az marjinal sızıntı göstermiştir.
15
Bilimsel Özet ceram.x®one
3.1.5
Marjinal bütünlük sınıf II
Bu araştırmada örnekleri yıpratmak için bir çiğneme simülatörü kullanılmıştır. Mineyle sınırlı
aproksimal sınıf II kaviteleri ve dentine uzayan diğer kaviteleri prepare etmek yeni çekilmiş
molarlar kullanılmıştır. Arttırma dolgu tekniği uygulaması Şekil 17’de açıklanmıştır.
Şekil 17
Sınıf II için kullanılan arttırılan dolgu tekniği (Manhart, 1999)
5 ve 55°C arasında 2,000 termo döngülü ve 50 N kuvvette 50,000 çiğneme hareketli
restorasyonlara baskı uyguladıktan sonra duplikatlar üretilmiş ve 200x büyütmeli SEM
mikroskopu altında aproksimalde yüzey marjinleri incelenmiştir. Öngörülemeyen marjinler,
boşluk(>1µm), şişme ve alan oranları kaydedilmiştir. Aynı operatör ve aynı deneysel koşullar
altındaki güncel inceleme ve daha önceki araştırma sonuçları Şekil 18’de özetlenmiştir.
16
Bilimsel Özet ceram.x®one
Şekil 18
Çiğneme simülatöründe yıpratıldıktan sonra marjinlerin mükemmel
dağılımı
(ceram.x one: Manhart, 2003; Tetric Ceram: Manhart, 2002)
Sınıf II restorasyonların mikrosızıntı testi aşağıdaki restoratif sistemlerle aynı koşullar altında
gerçekleştirilmiştir:
prime&bond one etch&rinse&ceram.x oneUNIVERSAL(U), Syntac&TetricEvoCeram (TEC),
Single Bond2& Z250 (SB1XT), ve Optibond Solo Plus &ceram.x oneUNIVERSAL(OBS+).
Şekil 19
Sınıf II restorasyonların mine marjinlerindeki mikrosızıntı değerleri
(Manhart 2005)
17
Bilimsel Özet ceram.x®one
Şekil 20
Sınıf II restorasyonların dentin marjinlerinde mikrosızıntı değerleri
(Manhart 2005)
Sonuçlar
 ceram.x one ya prime&bond one etch&rinse ile ya da Spectrum bond veya Xeno III ile
birlikte diğer kontrol gruplarına benzer veya onlardan daha iyi marjinal bütünlük
sunmaktadır.
3.1.6
CEBL – Kompozitin yeniden kesim ve yeniden bondingleme simülasyonu
Farklı saydamlıklar kullanıldığında estetik restorasyonların son görünüşü birçok şeye olduğu
gibi doğru tabakalamaya bağlıdır. Bu durum özellikle yeni madde ve tabakaların doğru
kalınlığı sağlanamadığı öğrenme eğrisinin başında görülmektedir. Her tabakanın doğru
kalınlığını bilmek için tüm restorasyonun önceden yapılması yerine CEBL-tekniği
“Cut-Back, Etch, Bond, Layer” sonraki tabakayı yerleştirmeden önce
etch etmek ve
uygulamak veya tabakalamanın çok kalın olduğu vakalarda sertleşmiş kompozitin
indirgenmesi tavsiye edilmektedir (Blank, 2003).
Tabakalar arasında herhangi bir uygulama yapmadan, pozitif kontrolün olduğu kompozit
tabakaların ve test grubunun 320 grit aşındırma, 15 saniye fosforik asitle etch etme, adeziv
Spectrum bond uygulamasının ve son olarak kompoziti yerleştirmenin içerdiği sonuçlar Şekil
21’de gösterilmiştir. Negatif kontrol için kompozit, tabana yerleştirilmiş fakat diğerinde
kompozit uygulanmamıştır.
18
Bilimsel Özet ceram.x®one
Şekil 21
CEBL tekniğinden sonra Bağlantı Gücü (Latta, 2003)
Benzer protokolle prime&bond one etch&rinse, ceram.xone’ın tekrar bağlanmasına olanak
sağladığını göstermiştir.
Sonuçlar
 Sonuçlar bir restorasyonun yerleştirilirken ceram.x one’ın tekrar bodinglenmesinin her
tabaka arasındaki bağlantı gücünü kötü etkilemediğini göstermiştir.
3.2
Çalışma özellikleri
3.2.1
Çalışma süresi
ceram.x one, yenilikçi özel bir sızdırmaz inhibitör sistemine sahiptir (Şekil 22). Çalışma süresi
yüksek derecede translüsens mine renklerinde bile 180 sn’dir (10,000 Lux’ de). Operasyon
alanına odaklanmış reflektör ışığı ile karşılaştırılabilen ağır koşulları simüle eden 20,000
Lux’deki ölçüm sonuçlar Şekil 24’ te gösterilmiştir. Bu uzatılmış süre, çalışma sırasında en
elverişli ortamı sağlamaktadır. Sızdırmaz inhibitör molekülü ağ örgüsü içine doğru polimerize
olur ve sızma yapmaz.
S*
Şekil 22
O
Yeni sızdırma yapmayan inhibitörün şematik tanımı
19
Bilimsel Özet ceram.x®one
ceram.x oneUNIVERSAL ve ceram.x oneDENTIN & ENAMEL’in çalışma süresinin sonuçları
Şekil 23’te birçok restoratifle karşılaştırılmıştır.
Şekil 23
Farklı restoratiflerin ve şefaflıkların çalışma süreleri
Şekil 24
Yüksek ışık yoğunluğunda çalışma süresi (20,000 Lux)
Sonuç
 ceram.x one diğer birçok kompozite oranla yüksek ortam ışığı altında bile diş hekimine
kompoziti yerleştirmek ve şekillendirmek için daha uzun zaman sağlar.
3.2.2
Yapışkanlık
Pasta kıvamında madde ile çalışmak hem restorasyon sırasında rahatlık hem de uzun
dönem sonuçları için çok önemli bir faktördür. Kavitelere yapışan maddeleri yerleştirmek ve
el aletini geri çekmek adezivde veya bir önceki kompozit tabakasında polimerizasyondan
önce bile boşluklar oluşturabilir.
20
Bilimsel Özet ceram.x®one
Bu çalışmada, mevcut mine renkleri dâhil birçok materyalin yapışkanlığının belirlenebilmesi
için daha güncel bir metot (Al-Sharaa ve diğerleri, 2003) kullanılmıştır. Maddenin üstüne
metal bir alet yerleştirildiğinde ve daha sonra geri çekildiğinde adezyon, maddenin asıl
kohezyonundan daha düşük olana kadar, madde yukarıya doğru parçalanmıştır. Rezin
şablonu (Şekil 25) daha sonra sertleştirilmiş ve ortalama yükseklik (Şekil 26) ve yüzey alanı
ölçülmüştür.
Şekil 25
Rezin
şablonun
yüksekliğinin
belirlenmesini
gösteren
grafik
(Watts ve diğerleri, 2003)
Şekil 26
Metal aletlere yapışkanlık (Watts ve diğerleri, 2003)
Sonuç: 1325 restorasyonun kullanıldığı bu çalışmada diş hekimlerinin ceram.x one için
metal yapışkanlığın azaltılmış olduğunu en önemli avantaj olarak belirtmesi araştırma
sonucunu desteklemektedir.
21
Bilimsel Özet ceram.x®one
3.4 Cilalanabilirlik
Üstün estetik restorasyonlar diş hekimlerinden en çok istenilen endikasyonlardan biridir.
Renk uyumunun (bakınız bölüm 4) ve doğal dişin şeklinin yanı sıra restorasyonun yüzey
morfolojisi yüksek estetik bir sonuç yakalamak için çok önemlidir.
Bu araştırmada, orta grenli Ra ile aşağıdaki farklı aşamalarda (Tablo 3) cilalamadan sonraki
yüzey kalitesi ölçülmüştür (Şekil 27)
SofLex
Enhance
Klinik durum
Aproksimal yüzeyler
Oklüzal yüzeyler
1. aşama
Kalın disk
Elmas freze : 30 µm
5 defa
5 defa
Orta disk
Enhance disk
5 defa
oluklar kaldırılana kadar
İnce disk
Prisma parlaklık normal
10 defa
20 saniye
Süper ince disk
Prisma parlaklık ekstra ince
10 defa
20 saniye
2. aşama
3. aşama
4. aşama
Tablo 3
Farklı klinik durumların cilalanması için protokoller (Salomon, 2003)
Şekil 27
Aproksimal
ve
oklüzal
yüzeyler
için
simüle
edilen
cilalama
prosedürlerinden sonra yüzey sertliği (Salomon, 2003)
Birçok restoratif maddede farklı tek aşamalı cilalama sistem etkileri, cilalamadan sonraki Ra
değerleri ile aşağıdaki çalışmada incelenmiştir.
22
Bilimsel Özet ceram.x®one
Şekil 28
Farklı tek aşamalı polisaj sistemleri ile cilalama işleminden sonra
kompozitlerin Ra değerleri (Ergücü, 2007)
PoGo kullanımı tüm kompozitlerde gözle görülür derecede pürüzsüz sonuçlar vermiştir.
Tüm test edilen üç polisaj sistemi uygulanan TetricEvoCeram ile karşılaştırıldığında ceram.x
one, cilalamadan sonra daha pürüzsüz yüzeyler sağlamıştır. Genel olarak yüzey pürüzlülüğü
hem kompozitten hem de cilalama sisteminden etkilenmiştir.
Sonuç
 ceram.x one için Enhance veya PoGo Polisaj sistemleri kullanılarak daha az yüzey
pürüzlülüğü ve yüksek parlaklık sağlanmıştır.
3.3
Floresens
Şekil 29’ da görüldüğü gibi diğer restoratifler yetersiz floresens özellik gösterirken ceram.x
one yeterli floresens özellik sunmaktadır. Siyah ışığa maruz kalan floresens olmayan
restorasyonlar, kayıp diş yapısını belirleyerek, maskelenmeme etkisine eğilimli olacaktır.
23
Bilimsel Özet ceram.x®one
Şekil 29
3.4
254 nm dalga boyu ışıkta floresens
Radyopasite
ceram.x one’ın radyopasite ölçümleri ile birlikte (2 mm Al), birçok restoratif maddeyi optik
olarak karşılaştırmak için radyografi alınmıştır (Şekil 30).
24
Bilimsel Özet ceram.x®one
Şekil 30
Radyopasiteyi
karşılaştırmak
için
2
mm.
kalınlıkta
örneklerin
radyografileri
Sonuç
 ceram.x one dengeli radyopasite sunar ve radyografilerde kolaylıkla görüntülenebilir.
3.5
Optik Özellikler
ceram.x one iki farklı sistemde sunulur: üniversal tek translüsens sistemi ceram.x
oneUNIVERSAL ve dişlerin doğal üretimi için kullanımı kolay dual translüsens sistem
ceram.x oneDENTIN & ENAMEL.
ceram.x oneDENTIN & ENAMEL’in sadece dört dentin rengi ve üç mine rengi tüm VITA renk
aralığını kapsamak için yeterlidir. Bu durum yedi renk içinde renk tonu ve opaklığın doğru
ayarı sayesinde mümkündür. (Beyazlatılmış dişleri restore etmek için ek bir renk (DB)
sunulmuştur).
Ölçümler CIE – L*a*b* sistemi esaslıdır ve hesaplamalar DIN 5033, bölüm 3 ve DIN 6174’ye
göre yapılır.
Şekil 31’de tüm ceram.x one DENTIN & ENAMEL renklerinin opaklığı4 gösterilmiştir. VITA A2
olarak adlandırılan çeşitli maddelerin opaklığı Şekil 32’de gösterilmiştir. ceram x.one sadece
bir translüsens derecesinde diğer maddelerin opaklığında yer almaktadır.
4
Yüzde olarak Y-değer siyah arka plan / Y değer beyaz arka plan
25
Bilimsel Özet ceram.x®one
Diğer yandan, Şekil 32’de gösterilen ürünler arasında ceram.x one; insan minesinin ve
dentininin opasite farklılığını yansıtan, mine ve dentin renkleri arasındaki opaklık farklılığında
sunan yegane çift translüsens sistemdir.
Şekil 31
ceram.x
oneDENTIN
&
ENAMEL
renklerin
opasitesi
(Yb/Yw)
Dietschi (2000) dentin ve mine değerleri.
Şekil 32
Tek ve çift translüsens restoratif materyallerin opasiteleri (Yb/Yw).
Dentin ve mine değerleri / Dietschi (2000)
Renk tonu5 C* (renk doygunluğunu yansıtır) Şekil 33’te gösterilmiştir. Renkler arasındaki
dağılıma dikkat edin.
5
Bu yayılımı karşılamak için diğer sistemlerde üç ya da daha fazla translüsens gerekir.
5
C* = √(a*² + b*²)
26
Bilimsel Özet ceram.x®one
Şekil 33
ceram.x one’ın renk tonu C*
ceram.x oneDENTIN & ENAMEL sistemi düzenli bir şekilde tasarlanmıştır - bu da renkler
arasındaki (Şekil 34) genel farklılıkta (ΔE) yansıtılmıştır. Bu durum günlük tedavide
renklendirme konseptini daha kolay öğrenmeyi ve anlamayı sağlar.
Şekil 34
Mine ve dentin renkleri için ΔE değerleri
Dentinde daha yüksek renk yoğunluğu ve minede daha düşük opasite gösteren yaşlı dişlerle
karşılaştırıldığında, genç dişler daha opak ve açık renkli olup düşük renk yoğunluğuna
sahiptir.
Bu durum yüksek yoğunluklu renklerin daha az parlaklık ve opasite gösterdiği ceram.x
oneDENTIN & ENAMEL sisteminde yansıtılmaktadır (Şekil 35).
Şekil 35
Restorasyonun son rengini etkileyen özelliklerin şematik gösterimi
27
Bilimsel Özet ceram.x®one
Sonuç
 ceram.x oneDENTIN & ENAMEL’in renklendirme konsepti düzenli olarak tasarlanmıştır
ve doğal dişlerin renk özelliğini yansıtmaktadır. Bu nedenle, diş hekimini estetik
restorasyonlar üretme açısından destekler.
4 Renk Sistemi
ceram.x one doğal diş renklerinin restorasyonu için tüm estetik ve pratik talepleri karşılamak
üzere üretilmiştir. Restorasyonların hızlı üretimi ve gelişmiş estetik sonuçları yakalamak için
kolay renklendirme sistemi amaçlanmıştır. Yani, iki ayrı renklendirme sistemi bir üründe
toplanmıştır. ceram.x one doğal diş maddelerinin renklerine bağlı olarak üretilmiştir; her iki
sistem de VITA® sistemine referans sunar.
ceram.x oneUNIVERSAL a1, a2, a3, a3.5, a4, c1 ve c2 renkleri ile ceram.x one tüm defektin
komple restorasyonu için orta translüsens değerde (örneğin, Spectrum® veya Dyract®XP’a
benzer şekilde) yedi renk sunar. ceram.x oneUNIVERSAL konsepti, anterior ve posterior
restorasyonların hızlı ve kolay üretimi için uygundur. Tüm Vitapan Classical renk yelpazesini
kapsamak için yedi adet ceram.x oneUNIVERSAL rengin her biri renk ve canlılık açısından
bazı VITA renkleriyle uyumludur.
Estetik talep edilen vakalarda, ceram.x oneDENTIN & ENAMEL sistemi dört dentin (d1 –
d4) ve üç mine rengi (e1 – e3) sunar. Renk değerleri ve yarısaydamlıkları doğal diş
maddelerine benzer seviyededir. Çeşitli kombinasyonlarındaki
yedi adet ceram.x
oneDENTIN & ENAMEL rengi diş hekimine üstün optik sonuçlardan faydalanma olanağı
sağlamaktadır. Paket, VITA renk skalasının arkasına sabitlemek için uygun yapışkan renk
kombinasyon etiketiyle (Şekil 36) birlikte sunulmaktadır. Bu etiket, diş hekiminin VITA rengine
uygun özel ceram.x one (hem UNIVERSAL hem de DENTIN & ENAMEL) rengini hızlıca
seçmesini sağlar.
Şekil 36
ceram.x oneUNIVERSAL ve ceram.x oneDENTIN & ENAMEL’in VITA
referansı için renk etiketi
28
Bilimsel Özet ceram.x®one
ceram.x oneUNIVERSAL ve ceram.x oneDENTIN & ENAMEL sistemleri ayrı olarak temin
edilebilir.
5 Klinik İncelemeler ve İşleme Değerlendirmeleri
Hem firma içinde hem de dışarda yapılan in-vitro incelemelerin önemine rağmen yeni
restoratif teknolojilerin etkililiği ilgili son kesinliği sadece klinik araştırmalar sağlar. Bu nedenle
farklı kavite sınıflarında ceram.x oneUNIVERSAL için çeşitli klinik araştırmalar yapılmıştır.
Araştırmada restoratif materyal; prime&bond one etch&rinse’ in ve üçüncül butanol esaslı
etch&rinse adezivin
(DENTSPLY geliştirme kodu: K-0127) deneysel formulü ile kombin
edilerek uygulanmıştır.
5.1
Sınıf V için 4 Yıllık Sonuçlar, Bologna Üniversitesi, Italya
Restoratif tedavide adezyon potansiyel zayıflık olduğundan, sınıf V kavitelerde klinik başarı
verileri önemlidir. Bologna Üniversitesi/ Italya, Operatif Diş Hekimliği Bölümü Başkanı,
Profesör Dr. G. Dondidall’Orologio çürüksüz servikal lezyonların restorasyonu üzerine uzun
bir klinik inceleme yapmıştır. 100 ceram.x one restorasyonu 50 hastaya uygulanmıştır. 50
Esthet•X (DENTSPLY) restorasyon kontrol grubu olarak alınmıştır. Araştırma, dentin ve mine
adezivleri için Amerikan Diş Hekimleri Birliği’nin (ADA) revize ilkelerine göre hazırlanmıştır.
Ryge kriteri uygulanmıştır. 48 aylık çalışma sonuçları Tablo 4’te gösterilmektedir.
Esthet•X / K-0127 [n]
ceram.x one / K-0127 [n]
Kriter

alpha
bravo
charl.
delta

alpha
bravo
charl.
delta
88
86
-
-
2
44
43
-
-
1
86
80
6
-
-
43
39
-
-
-
Marjinal renk değişimi
86
80
6
-
-
43
39
-
-
-
Marginal bütünlük
86
80
6
-
-
43
39
-
-
-
Sekonder çürükler
86
86
-
-
-
43
43
-
-
-
86
80
6
-
-
43
39
-
-
-
Retansiyon
Post-operatif
hasssasiyet ()
Restorasyonun
şekillendirilmesi
Tablo 4
Sınıf V için 48 aylık sonuçlar (Dondidall'Orologio, 2007)
29
Bilimsel Özet ceram.x®one
4 yıldan sonra başarı oranı her grupta yaklaşık %97,7’dir. ADA’ nın Başarı kriteri
karşılanmıştır.
4 Yıllık Sonuçlar, Sınıf I / II, Freiburg Üniversitesi, Almanya
5.2
Restoratif materyallerin ana endikasyonlarından biri olarak maddelerin klinik tutumu, sınıf I ve
II kavitelerde başlıca konudur. Bu bağlamda Albert-Ludwigs-Üniversitesi/ Freiburg-Almanya,
Operatif Diş Hekimliği Bölümü, (Başkan: Profesör Dr. E. Hellwig) kontrollü bir sınıf I ve II
araştırması yapmıştır. Ana Araştırmacı Priv.-Doç. Dr. P. Hahn’ın gözlemi altında, 43 ceram.x
one restorasyonu ve 43 kontrol (Tetric® Ceram/ Syntac® Classic), 43 hastaya uygulanmıştır.
Araştırma, posterior restorasyonların kompozit rezin materyalleri için ADA kriterlerine göre
hazırlanmıştır. Ryge kriteri uygulanmıştır. 27 hastada 48 aylık sonuçlar Tablo 5’te
gösterilmektedir.
ceram.x one / K-0127 [%]
Tetric Ceram / Syntac Classic [%]
Kriter

alpha
bravo
charl.
delta

alpha
bravo
charl.
Delta
26
26
0
0
0
26
100
0
0
0
27
96.3
0
0
3.7
27
96.3
0
0
3.7
Marjinal renk değişimi
26
80.8
19.2
0
0
26
84.6
15.4
0
0
Marjinal bütünlük
26
88.5
11.5
0
0
26
88.5
11.5
0
0
Sekonder çürükler
26
100
0
0
0
26
100
0
0
0
Anatomik form
26
84.6
11.5
3.8
0
26
88.5
11.5
0
0
Renk stabilitesi
26
92.3
7.7
0
0
26
92.3
7.7
0
0
Yüzey özellikleri
26
100
0
0
0
26
100
0
0
0
Retansiyon
Post-operatif
hasssasiyet
Tablo 5
Sınıf I ve II için 48 aylık sonuçlar (Schirrmeister, J., Hahn, P. ve diğerleri,
2007)
Herhangi bir kriter için gruplar arasında istatiksel anlamda önemli farklılıklar gözlenmemiştir.
Dokuz ay sonra bir ceram.x on restorasyonu kök kanal tedavisi için çıkartılmıştır. Aynı
hastada 48 aylık kontrolden önce Tetric Ceram restorasyonu çıkartılmıştır. Dört yıldan sonra
genel başarı oranı (ceram.x one) %92,6 ve (Tetric Ceram) %96,3’tür. ADA’nın Başarı kriteri
karşılanmıştır.
30
Bilimsel Özet ceram.x®one
5.3
4 Yıllık Sonuçlar, Sınıf II, Umeå Üniversitesi, İsveç
Bir diğer sınıf I ve II çalışması Profesör Jaan van Dijken ve Ulla Pallesen desteği altında
Umeå Üniversitesi/ İsveç, Operatif Diş Hekimliği Bölümü tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışma, ADA’nın posterior restorasyonlarda kompozit rezinler ilkelerine göre tasarlanmıştır.
92’si bir self-etch adezivle (Xeno III) kombin halinde; 73’ü etch&rinse adezivle (Excite Recall
3,6 ve 12 ay; 2,3 ve 4 yıl süreyle uygulanmıştır) kombin edilerek 165 ceram.x one
restorasyonu 78 hastaya uygulanmıştır.
162 restorasyonun 48 aylık sonuç özeti (91 Xeno III/ceram.x one ve 71 Excite/ceram.x
one)
Genel gözlemler
Self-etch primer ve nano-dolduruculu rezin kompozit restoratif maddenin çalışma
özelliklerinin kolay ve uyumlu olduğu gözlenmiştir.
Post-operatif hassasiyet, 1-3 hafta sonra altı dişte gözlemlenmiştir: Çiğneme kuvvetleri
nedeniyle üç XenoIII/ceram.x one restorasyonunda ve çiğneme kuvvetleri ve soğuk
uyaranları nedeniyle üç Excite/ceram.x one restorasyonunda.
4 yıllık sonuçlar
Araştırma sırasında on bir başarısız restorasyon gözlemlenmiştir: yedi Xeno III/ceram.x one
(%7,7; üç premolar ve dört molar diş) ve dört Excite/ceram.x one (%5,6; dört molar diş), bu
sonuçlar Xeno III grubu için %1,9 ve Excite grubu için %1,4 yıllık başarısızlık oranını ortaya
çıkarmıştır.
Xeno III grubu için başarısızlık nedenleri ve yıllar şöyledir: çatlak (1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 4 yıl),
tüberkül çatlağı (3 yıl) ve çürükler (3 yıl). Excite grubu için başarısızlık nedenleri ve yıllar
şöyledir: çatlak (2 yıl, 3 yıl), çürük ve çatlak (3 yıl) ve endodontik nedenler (2 yıl).
Üç restorasyonda küçük çatlaklar gözlemlenmiş ve polisaj ile restore edilmiştir.
Başlangıç tarihi ile dört yıl arasında, renk uyumunda önemli derecede azalma görülmüştür.
Gözlemlenen renk değişimleri kabul edilebilir aralıktaydı ve bonding grupları arasında önemli
farklılıklar gözlemlenmedi.
İki grupta da restorasyonların yüzde yirmisinde hafif marjinal renk değişikliği görülmüştür.
Başlangıç tarihindeki pürüzsüzlük özelliklerden, dört yıllık gözlemlenen pürüzsüzlük
özelliklerine
kadar
nano-hibrid
kompozitin
yüzey
özelliklerinde
klinik
değişim
gözlemlenmemiştir.
Etch&rinse ve self etch
tekniği arasındaki intra-individüel karşılaştırmalarda önemli
farklılıklar gözlemlenmemiştir.
Değerlendirilen değişkenler için sonuçlar:
31
Bilimsel Özet ceram.x®one
1. Anatomik form:
Xeno III / ceram.x one: 85.6% A, 8.9% B, 5.5% C
Excite / ceram.x one: 90.0% A, 5.7% B, 4.3% C
2. Marjinal bütünlük:
Xeno III / ceram.x one: 93.4% A, 1.1% B, 2.2% C, 3.3% D
Excite / ceram.x one: 94.3% A, 2.9% B, 1.4% C, 1.4% D
3. Renk uyumu:
Xeno III / ceram.x one: 84.9% A, 15.1% B
Excite / ceram.x one: 91.0% A, 9.0% B
4. Marjinal renk değişikliği:
Xeno III / ceram.x one: 80.3% A, 19.7% B
Excite / ceram.x one: 79.1% A, 20.9% B
5. Yüzey pürüzlülüğü:
Xeno III / ceram.x one: 100% A
Excite / ceram.x one: 100% A
6. Sekonder çürükler:
1 Xeno III ve 2 Excite restorasyonu ikincil çürükler göstermiştir.
4 yıllık Araştırma sonuçları
“Büyük boyutları göz önünde bulundurulduğunda nano-hibrid rezin kompozit restorasyonlar
dört yıllık araştırma sırasında %1,7’lik yıllık başarısızlık oranıyla iyi bir klinik performans
göstermiştir. Ana başarısızlık nedeni maddede kısmi çatlaklar oluşmasıydı. Tek aşamalı
self-etch
adeziv sistemi ile yapılan restorasyonlar, etch&rinse adeziv sistemi ile yapılan
restorasyonlarla karşılaştırıldığında daha iyi bir klinik etki göstermiştir.
4 yıllık araştırmada Alpha oranları
Kriter
Xeno III
Excite
DENTSPLY
Vivadent
Marjinal renk değişikliği
80.3%
79.1%
Marjinal bütünlük
93.4%
94.3%
98.1%
97.2%
(91 / 92)
(70 / 72)
1.9%
1.4%
Sekonder çürükler
Yıllık başarısızlık oranı
Tablo 6
Sınıf II - dört yıllık sonuçlar (Dijken JV)
ceram.x one ile yapılan restorasyonlarla ilgili sponsor tarafından 48 aya kadar
hazırlanmış rapor özeti
32
Bilimsel Özet ceram.x®one
Umea Üniversitesindeki klinik çalışmada, 4 yıllık gözlem süresince posterior ceram.x one
restorasyonlarındaki oklüzal stres, hem etch&rinse adezivlerle hem de self-etch adeziv Xeno
III ile kombinasyon durumunda çok iyi klinik performans göstermiştir. Çalışmanın ana
araştırmacısı Profesör Jan van Dijken
restoratifin parlaklığının mükemmel şekilde
korunduğunu onaylamıştır.
Sonuç
 Klinik araştırma sonuçlarına dayanarak ceram.x one nano-seramik restoratifin istenilen
amaçlar için kullanıldığı zaman güvenli ve etkili olduğu sonucuna varılabilir.
5.4
Madde ile Çalışmanın Değerlendirilmesi
Ceram.x one’ın çalışma özellikleri 21 diş hekimi tarafından oylanmıştır. Yapışkanlık, kıvam,
şekil verilebilme, cilalanabilirlik, marjinal uyum ve üretim süresi, standart restoratif ürünlerle
karşılaştırılmıştır. Tüm kriterlerde ceram.x one diş hekimlerinin büyük çoğunluğu tarafından
standartlardan daha iyi veya onlarla eşit olarak değerlendirilmiştir. Çalışma özelliklerinin tüm
oranları Şekil 38’deCeram•X:
gösterilmiştir.
Handling
dentists [%]
Handling Properties relative to standard material
100
significantly
worse
80
worse
60
equal
better
40
significantly
better
20
0
Consistency
Stickiness
Şekil 37
Polishability
Sculptability
Processing
time
Marginal
Adaptability
Standart restoratif ürünlerle karşılaştırıldığında ceram.x one çalışma
özelliklerinin oranları
33
Bilimsel Özet ceram.x®one
Ceram•X: Handling
Number of dentists
Overall Rating of Handling Properties
14
12
10
10
10
8
6
4
1
2
0
0
bad
very bad
0
very good
Şekil 38
good
mediocre
Çalışma özelliklerinin genel oranları
Klinik Araştırma kapsamında olduğu gibi Bologna Üniversitesinde araştırmacılar, Sınıf 5
restorasyonlarda maddenin yapışkanlık, çökme, tabakalama ve cilalanabilirliği açısından
çalışma testi yapmışlardır. Her bir araştırmacı için total puanlar değerlendirilmiştir.
Sonuçlarda ceram.x one’ın referans maddelerinin Z100 ve Tetric Ceram’dan üstün veya
onlarla eşit olduğu görülmüştür.
Sonuç
 Her iki değerlendirmeden de maddenin çok iyi işlenebilme özellikleri olduğu çıkarılabilir.
Ceram.x one çalışma özellikleri ile diş hekimlerinin seçimi olmuştur.
6 Kullanım Talimatları
Güncel versiyona tüm Avrupa dillerinde www.dentsply.eu web sitesinden ulaşılabilir.
34
Bilimsel Özet ceram.x®one
7 Referanslar
Al-Sharaa KA, Watts DC (2003) Stickiness prior to setting of some light cured resincomposites. Dental Materials 19, 182-187
Blank JT, Latta M (2003). Bond Strength of Composite to Composite Simulating clinical
layering. Dent Res 82 (Spec Iss B) #1271.
Craig RG (Ed.)(1997). Restorative dental materials 10, Mosby Publishing Co, St. Louis, MO.
Dietschi D (2000). Exploring the layering concepts for anterior teeth. In: Roulet JF, Degrange
M (Editors). Adhesion.The silent revolution in dentistry. 235-251 (Quintessence)
Dondidall'OrologioG (2007). Report to DENTSPLY DeTrey GmbH.
Ergücü Z, Türkün LS (2007).Surface roughness of novel resin composites polished by onestep systems.Operative Dentistry, 32, 185-192.
Hahn P (2003). Report to DENTSPLY DeTrey GmbH.
LattermannG (2003). Report to DENTSPLY DeTrey GmbH.
LattaM (2003). Report to DENTSPLY DeTrey GmbH.
Manhart J, Hollwich B, Mehl A, Kunzelmann K-H, Hickel R (1999). Randqualität von
Ormocer- und Kompositfüllungen in Klasse-II-Kavitäten nach künstlicher
Alterung. DtschZahnärztl Z; 54:89-95
ManhartJ (2002). Report to DENTSPLY DeTrey GmbH.
Manhart J (2003). Report to DENTSPLY DeTrey GmbH.
Manhart J (2005). Final Report 14.1105.Data on file.
MayerHA (2003). Report to DENTSPLY DeTrey GmbH.
Rosales JI (2003). Report to DENTSPLY DeTrey GmbH.
Rosales J (2005). Final Report 14.1101.Data on file.
Salomon JP (2003). Report to DENTSPLY DeTrey GmbH.
Schaller HG (2003). Report to DENTSPLY DeTrey GmbH.
WattsDC (2003). Report to DENTSPLY DeTrey GmbH.
35
Bilimsel Özet ceram.x®one
8 Şekil ve Tablolar Listesi
Şekiller
Şekil 1
Mikro dolduruculu bir kompozitin şematik illüstrasyonu. .................................................. 4
Şekil 2
Hibrid kompozitin şematik illüstrasyonu .......................................................................... 5
Şekil 3
Mikro hibrid kompozitin şematik illüstrasyonu .................................................................. 5
Şekil 4
Konvansiyonel kompozite kıyasla ceram.x one’ın şematik illüstrasyonu . ....................... 6
Şekil 5
Organik olarak modifiye edilmiş seramik nano partiküllerin işlenmesi .. .......................... 7
Şekil 6
29
Şekil 7
Nano seramik partiküllerin ve nano doldurucuların şematik yapıları ............................... 8
Şekil 8
Nano partiküllerin boyutunu belirlemek için ure39X ışını difraksiyonu(Lattermann, 2003)
Si-NMR-analizi (Mayer, 2003) ...................................................................................... 8
.......................................................................................................................................... 9
Şekil 9
Basınç Direnci ................................................................................................................ 10
Şekil 10
Akma Direnci .................................................................................................................. 10
Şekil 11
Eğilme Direnci ................................................................................................................ 10
Şekil 12
E-Modülüs ...................................................................................................................... 11
Şekil 13
Leinfelder
Aşınma:
400,000
döngü
1Hz,
80
N
yük,
30°
rotasyon
(Latta, 2003) ................................................................................................................... 13
Şekil 14
Mikro sızıntı ve dentin geçirgenliği dereceleri (Rosales, 2003) ..................................... 14
Şekil 15
Mikrosızıntı (0-3) ve statik gruplama dereceleri (a-d) (Rosales, 2003) .......................... 15
Şekil 16
Mikrosızıntı (0-3) ve statik gruplama dereceleri (a-f) (Rosales, 2005) ........................... 15
Şekil 17
Sınıf II için kullanılan artan dolgu tekniği (Manhart, 1999) ............................................. 16
Şekil 18
Çiğneme
simülatöründe
yıpratıldıktan
sonra
marjinlerin
dağılımı
(ceram.x one: Manhart, 2003; Tetric Ceram: Manhart, 2002)) ...................................... 17
Şekil 19
Sınıf II restorasyonların mine marjinlerinde mikrosızıntı miktarları (Manhart 2005) .... 17
Şekil 20
Sınıf II restorasyonların dentin marjinlerinde mikrosızıntı miktarları (Manhart 2005) .... 18
Şekil 21
CEBL tekniğinden sonra Bağlantı Gücü (Latta, 2003) ................................................... 19
Şekil 22
Yeni emilmeyen inhibitörün şematik illüstrasyonu ......................................................... 19
Şekil 23
Farklı restoratiflerin ve saydamlıkların çalışma süreleri . ............................................... 20
Şekil 24
Yüksek ışık yoğunluğunda çalışma süresi (20,000 Lux). ............................................... 20
Şekil 25
Rezin şablonunun yüksekliğini belirlemek için grafik (Watts ve diğerleri, 2003) ............ 21
Şekil 26
Metal aletlere yapışkanlık (Watts ve diğerleri, 2003) ..................................................... 21
Şekil 27
Aproksimal ve oklüzal yüzeyler için simüle edilen cilalama prosedürlerinden sonra yüzey
sertliği (Salomon, 2003) ................................................................................................. 22
Şekil 28
Farklı tek aşamalı cilalama sistemleriyle cilalamadan sonra kompozitlerin Ra değerleri
(Ergücü, 2007) ................................................................................................................ 23
36
Bilimsel Özet ceram.x®one
Şekil 29
254 nm dalga boyu ışıkta floresans .............................................................................. 24
Şekil 30
Radyopasiteyi karşılaştırmak için 2 mm kalınlıkta örneklerin radyografları .................. 25
Şekil 31
ceram.x
oneDENTIN
&
ENAMEL
renklerin
opasitesi
(Yb/Yw)
Dietschi (2000)’den dentin ve mine değerleri. ................................................................ 26
Şekil 32
Tek
ve
çift
translüsens
restoratif
materyallerin
opasitesi
(Yb/Yw)
Dietschi (2000)’den dentin ve mine değerleri. ................................................................ 26
Şekil 33
ceram.x one’ın renk yoğunluğu C* ................................................................................. 27
Şekil 34
Mine ve dentin renkleri için ΔE değerleri ....................................................................... 27
Şekil 35
Restorasyonun son rengini etkileyen değerlerin şematik gösterimi …………………...27
Şekil 36
ceram.x oneUNIVERSAL ve ceram.x oneDENTIN & ENAMEL’in VITA referansı için
iShade etiketi ................................................................................................................. 28
Şekil 37
Standart restoratif ürünlerle karşılaştırıldığından ceram.x one işleme özellikleri oyları. 33
Şekil 38
Çalışma özelliklerinin genel oranları…………………………………………………………..34
37
Bilimsel Özet ceram.x®one
Tablolar
Tablo 1
Geçerli olarak mevcut ceram.x one versiyonları için Veri Sayfası ................................ 12
Tablo 2
Boya penetrasyonunun dereceleri (Rosales, 2003) ....................................................... 14
Tablo 3
Farklı klinik durumların cilalanması için protokoller (Salomon, 2003) ............................ 22
Tablo 4
Sınıf V için 48 aylık sonuçlar (Dondidall'Orologio, 2007) ............................................... 29
Tablo 5
Sınıf I ve II için 48 aylık sonuçlar (Schirrmeister, J., Hahn, P. ve diğerleri, 2007)……30
Tablo 6
Sınıf II’nin dört yıllık sonuçları (Dijken JV) ...................................................................... 32
Admira, Voco’nun tescilli markasıdır.
Artemis, Compoglass, Heliomolar, InTenS, Syntac classic, Tetric Ceram; ivoclarvivadent’in tescilli markasıdır.
Durelon, Filtek Supreme, Filtek Z250, Ketac Molar, Single Bond2, SofLex XT, Z100; 3M Espe’nin tescilli
markasıdır.
i-Bond, Venus; HeraeusKulzer’in tescilli markasıdır.
Optibond Solo Plus; Kerr’in tescilli markasıdır.
VITA, Vitapan Classical; Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co KG’nin tescilli markasıdır.
38
Bilimsel Özet ceram.x®one