BB-SIRA-43: Prof. Dr. Tolga YARMAN - Birol Başaran

Yorumlar

Transkript

BB-SIRA-43: Prof. Dr. Tolga YARMAN - Birol Başaran
Av. Celal Ülgen
Birol Başaran’ın Savunması
Av. Hüseyin Ersöz
2.E. 5. Prof. Dr. Tolga YARMAN – Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY telefon
görüşmesi ile ilgili iddialar
Tape No:6527, 22.04.2008 tarihinde Tolga Yarman./Mehmet TOMANBAY ile yaptığı
telefon görüşmesinde özetle; … Tolga Yarman’ın “Biraz kımıldadı biliyor musun”
dediği, Birol BAŞARAN’ ın “Tabi hocam ben e konuşacağım ben de bir sürü haberler
var” “Askerler tarafından, ben veriyorum başkanıma” diyerek telefonu TOMANBAY’ a
verdiği, Tolga Yarman’ın ..“Yani güçleri birleştirmek lazım” dediği, TOMANBAY’ ın “…
bir kararımız var onu zaten Birolla paylaşıyorduk, “…Demokratik Değişim Hareketi
olarak düzgün bir 68 tane ismi oraya yazıp kurultayın önüne sırtında yükü olmayan,
sırtında e kusuru olmayan” …ben Birol arkadaşımıza da söyledim,sizlerle de
görüşecek hocam bunu bu listeyi de ortak hazırlıyoruz, , ..BİZ TABİ ÖRGÜTTEN
DAHA ÇOK OLSUN İSTİYORUZ”
EK–49. İletişim Tespit Tutanağı
Şeklindeki görüşme içeriği ne verdiği cevapta görüşmenin içeriğinde kendisi CHP’nin
genel başkanı olacaktı kendilerinin de onu destekleyeceklerini, Deniz BAYKAL’ a
karşı güçleri birleştirmekten bahsettiklerini, görüşme içinde geçen, "bende bir sürü
haberler var, askerler tarafından" şeklindeki görüşmesini hatırlayamadığını, beyan
etmiş ise de şüpheli Tuncay ÖZKAN’ ın da aynı tarihlerde CHP kurultayına girip bazı
kişileri delege olarak sokmak ve kendisini de CHP yönetimine aldırmak için kurultaya
paralı taraftar getirme gayreti içinde olduğu bu faaliyetlerin şüpheli Birol BAŞARAN
tarafından da aynı tarihlerde yapılması ve bu yönde çalışma yapılması hususları
ERGENEKON SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN amaçları arasında bulunan siyasi
partileri yönlendirme ve siyasi portreleri önceden belirleme amaçları doğrultusunda
yapıldığı anlaşılmaktadır.
İDDİANAME S: 1072 - KLASÖR:96 - SAYFA: 64 – PANO: 48
DELİLLERİN DEĞERLENDİRMESİ BÖLÜMÜ
PANO: 48
YANITLAR:
Konunun önemi nedeniyle bu hususlar üzerinde tekrar durma ihtiyacı
hissediyoruz:
22.04.2008 tarihinde Prof. Dr. Nuh Tolga YARMAN ve Prof. Dr. Mehmet
TOMANBAY ile yapılan telefon görüşmesi
Müvekkilimiz 1990’lı yıllardan beri siyaseti yakından takip etmekte, Anayasa ve
Kanunlarla belirlenmiş olan sınırlar dâhilinde bu hak ve ödevini yerine getirmeye
çalışmaktadır.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
2009 / 191 (85) E.
Av. Celal Ülgen
Birol Başaran’ın Savunması
Av. Hüseyin Ersöz
Müvekkilimiz birçok sivil toplum kuruluşunda görev almasının yanında, 1997 yılından
beri de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesidir.
Söz konusu telefon görüşmesi 26 – 27 Nisan 2008 tarihlerinde gerçekleşen
Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı’na ilişkindir. Bu kurultay’da Deniz BAYKAL’dan
ayrı olarak Genel Başkanlık için adaylığını açıklayan diğer isimler, Haluk KOÇ,
Tolga YARMAN, Mehmet TOMANBAY, Umut ORAN ve Ayhan YALÇINKAYA’dır.
(Savcılık makamının iddia ettiğinin aksine Tuncay ÖZKAN, CHP Genel
Başkanlığı’na adaylığını açıklamamıştır.)
Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY, CHP içinde çalışan “Demokratik Değişim
Hareketi”nin lideridir. EK–50.Gazete Haberi Prof. Dr. Tolga YARMAN’da İstanbul
tabanlı
“Türkiye
Demokratik
Girişim
Hareketi”nin
lideridir.
EK–
51.www.tolgayarman.org sitesi çıktısı
Bu iki kişi arasında geçen telefon görüşmesinde CHP Genel Başkanlığı için aday
olan her iki ismin parti meclisi seçiminde dayanışma göstermeleri ve tek liste ile
bu seçime katılmaları hususu konuşulmuştur. Çünkü CHP’nin mevcut tüzüğü ve
delege yapısı gereği, muhalefet sadece 1 adayla seçime girerse gerekli olan %20
delegenin imzasını alma şansını yakalayabiliyor ve ancak bu yolla kurultay’da Genel
Başkanla yarışma imkânı sağlanabiliyordu. Bu yüzden muhalefet grupları birbirlerinin
nabızlarını yokluyor ve birliktelik zemini arıyorlardı.
Müvekkilimiz Birol BAŞARAN’ın Ankara seyahatinde Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY
ile görüşüp ve görüşme sırasında o anda İstanbul’da bulunan Prof. Dr. Tolga
YARMAN’ı aramasının amacı, görüşme hakkında bilgi vermek ve bir sıcaklık
yaratmak amacıyladır. Bu görüşmelerde buluşulan ortak zemin, parti meclisi
listesinin ortak hazırlanmasıdır.
Bu açıklamalar telefon görüşmesini yapan kişi olan Prof. Dr. Tolga YARMAN
tarafından Mahkemenize sunulan dilekçede de ayrıntılarıyla açıklanmıştır.
EK–52.18.04.2009 tarihli Dilekçe
Savcıların büyük harflerle yazdığı, “BİZ TABİ ÖRGÜTTEN DAHA ÇOK OLSUN
İSTİYORUZ” şeklinde ifade edilen sözlerle adeta bir suç örgütünden bahsediliyormuş
izlenimi verilmek istenmiştir. Oysaki bu sözlerle söylenmek istenen, 68 kişilik
parti meclisine, parti örgütünde bizzat çalışan, emek veren insanların aday
gösterilmesine yönelik bir niyettir. Buradaki çarpıtmayı yine “iddia makamının
siyaset bilmemesine” veriyoruz.
Fakat buradaki asıl vahim mesele başkadır. Müvekkilimizin, teknik takibe rastlayan
bu kurultay sürecinde, Prof. Dr. Tolga YARMAN’ın ekibinde çalışmış, SMS ile mesaj
yollama işini üstlenmiş ve süreç içinde yaklaşık 1000 kişiye (delegeye) 30 a yakın
mesaj çekilmiştir.
Bu SMS’ler müvekkilimizin çalıştığı şirketten çekilmekte ve müvekkilimizin cep
telefonuna da gelmektedir.
EK–53.SMS Mesajları Dökümü
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
2009 / 191 (85) E.
Av. Celal Ülgen
Birol Başaran’ın Savunması
Av. Hüseyin Ersöz
Bu mesajlardan birkaç tanesi aşağıda gösterilmiştir:
22 Nisan 2008 tarihli kısa mesaj: “Kurultay'da Prof.Tolga Yarman'i desteklemek
isteyen delege arkadaşlar 532–2620765 nolu telefondan irtibata geçebilirler. Türkiye
Demokratik Değişim Hareketi.”
25 Nisan 2008 tarihli kısa mesaj: “Tüm delege arkadaşlarımızı ve dostlarımızı
bugün 18:30 da kokteylimize bekliyoruz.(Balgat-Ceyhun Atif Kansu Cad.114
Bayraktar Is Mer.E Blok-D.2 Tlf:03124721252)”
26 Nisan 2008 tarihli kısa mesaj: “Değişimin tek yolu muhalefetin bir olmasıdır. Bu
birliği sağlamak için genel başkan adaylığından cekiliyorum. Herkesi sorumlu olmaya
çağırıyorum.”
Daha öncede belirttiğimiz üzere teknik takip sırasında, “I M ON THE THY
FLİGHT TO LİSBON FROM ISTANBUL TOMORROW - ARE U TOO? ZOHAR”
gibi tamamen işle ilgili bir mesajı dahi alıp iddianameye koyan savcılık
makamının bu 30’a yakın SMS’i görmezden gelmesi, müvekkilimizin CHP
Kurultayına yönelik aktif çalışmasını yok sayması, Prof. Dr. Tolga YARMAN’ı
açık bir şekilde desteklemesini ve Ankara ofisini açarak orada kokteyl
vermesini hiçbir şekilde iddianameye koymaması kasıtlı bir davranıştır.
CMK’nun 160. Maddesinin 2. fıkrası, “Cumhuriyet savcısı, maddi gerçeğin
araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adli kolluk
görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza
altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür” diyerek savcılara adil
yargılama için ciddi bir görev vermiştir. İddia makamı Yasal düzenleme ile çerçevesi
çizilen bu görevi yerine getirmek hususunda ihmal göstermiş, daha doğru bir ifade ile
görevini kötüye kullanmıştır.
Bu durumda bahsi geçen SMS’lerde, müvekkilimizin CHP Kurultayına yönelik aktif
çalışması ve bu süreçte Prof. Dr. Tolga YARMAN’ı desteklemesi açık bir şekilde
görülmektedir. Fakat bu gerçekler iddianameye ters olduğu için savcılar bunları
açıkça görmezden gelmiş ve müvekkilimizin lehine olan bu SMS’lere iddianame
içinde yer vermemişlerdir. Çünkü eğer koysalardı, müvekkilimizin bir siyasi parti
içinde çalıştığı, yani darbeci olmadığı ortaya çıkacaktı.
Aynı dönemde Tuncay ÖZKAN’ın isminin de önce CHP Genel Sekreterliği daha
sonra ise Genel Başkanlığı görevlerinde geçmesi kamuoyunda o tarihlerde yoğun
olarak tartışılmış ve gündemi uzun süre meşgul etmiştir.
İddianamede geçen ve 26 – 27 Nisan 2008 Kurultayı’nda sözde Ergenekon
Terör Örgütü, Tuncay ÖZKAN’ın adaylığı üzerinden CHP’yi ele geçirecekti savı
da bu SMS’lerle toptan çökmektedir.Çünkü Aynı örgütte olduğu iddia edilen iki kişi,
Tuncay ÖZKAN ve Birol BAŞARAN tüm kurultay sürecinde hiç bir araya gelmemişler,
hiç haberleşmemişler ve ayrı ayrı hedeflere yönelmişlerdir.
Biz savcıların bu nedenlerle bu SMS’leri görmezden geldiğini ve hukuk dışına
çıktığını düşünüyoruz.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
2009 / 191 (85) E.
Av. Celal Ülgen
Birol Başaran’ın Savunması
Av. Hüseyin Ersöz
Bu telefon TAPE’sinde geçen “bende bir sürü haberler var, askerler tarafından”
lafı da sanki şüpheli bir durum varmış gibi aksettirilmiştir. Hâlbuki oradaki ifade o
anda ortamda bulunan Prof. Dr. Mehmet TOMANBAY’a, müvekkilimizin kendi
grubunu daha güçlü göstermek adına sarf ettiği sözleri ifade etmektedir. Bu
konu o kadar önemsiz bir durumu ifade etmektedir ki savcılık ifadesi sırasında ne
Müvekkilimiz ne de telefon konuşmasını yapan Tolga YARMAN, dilekçesinde de
belirttiği üzere, konuşmada geçen bu sözleri hatırlayamamıştır.
Bundan sonraki iddia ise çok daha düşündürücüdür hatta açıkça söyleyelim
trajikomiktir. Çünkü birbirinden ayrı ve habersiz bir şekilde siyasi çalışma yürüten
Tuncay ÖZKAN’laMüvekkilimiz arasında örgüt ilişkisi kurulmaya çalışılmaktadır.
Daha öncede altını çizdiğimiz gibi, CHP Kurultayı 26 – 27 Nisan 2008 tarihlerinde
yapılmıştır. Doğal olarak CHP içinde siyaset yapan herkes bu tarihlerden önce ve
kurultay tarihinde yoğun çalışmalar yaparlar. Bu mantıkla orada aday olan Haluk
KOÇ, Umut ORAN ve Ayhan YALÇINKAYA gibi diğer adaylarda sözde ETÖ
mensubudur. Çünkü o tarihlerde CHP’yi ele geçirmeye çalışmışlardır. Yâda
Müvekkilimiz doğuştan ETÖ üyesidir ve yaptığı her şey suç kapsamındadır. Çünkü
Anayasamızın 67. Maddesinde her Türk vatandaşına verilen siyaset yapma
özgürlüğünün nasıl bir “terör örgütü suçuna” dönüştüğünü anlamak
imkânsızdır.
Benzer şekilde müvekkilimizin 2001 yılında CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını
koyması ve CHP içinde faaliyetlerde bulunması da yine bir “terör örgütü suçu”
kapsamında değerlendirilmektedir. Anayasal bir hakka, terör örgütü suçu yüklemek
tek başına zaten bir hukuk cinayetidir. Ama daha da ötesi, müvekkilimizin bunu
kimlerle, nasıl yaptığı, altının nasıl doldurulduğu iddianamede hiçbir şekilde yer
almamaktadır.
Gerekçesini ve eylem tarzını ortaya koymadan, somut örnekler ve deliller sunmadan,
irtibatlar, şahıslar, yerler ve zaman belirtmeden “bu adam CHP’de siyaset yapıyor,
partiyi ele geçirmeye çalışıyor. Öyleyse teröristtir” şeklindeki değerlendirme, çok
zorlama bir yorumun sonucu olarak isnat edilen bir suçlamadır.
Burada sorulması gereken soru, savcıların görevi acaba, CHP’yi Genel Başkan
Deniz BAYKAL’ın tekelinde tutmak mıdır?
Her Türk vatandaşının CHP içinde siyaset yapma ve bu partinin organlarına aday
olma hakkı vardır. Çevresinde dürüst, güvenilir bir insan olarak tanınan Müvekkilimiz
Birol BAŞARAN’da herkes gibi bu hakka sahiptir.
Bu konuda söylenmesi gereken son şeyde, “CHP’yi ele geçirmekte” adı geçen
Tuncay ÖZKAN’ın CHP üyesi olmamasıdır. CHP üyesi olmayan Tuncay ÖZKAN’ın
CHP’nin herhangi bir organına seçilme durumu yoktur. Tuncay ÖZKAN hayatının
hiçbir döneminde CHP üyesi olmamıştır. Dolayısı ile CHP içinde seçme ve
seçilme hakkı yoktur.
26 – 27 Nisan 2008 CHP Kurultayı’na Tuncay ÖZKAN gazeteci olarak katılmış, 2
gün boyunca TV yayını yapmıştır. Yapılan yayınlar, CHP Genel Başkanı Deniz
BAYKAL’ı destekler mahiyettedir.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
2009 / 191 (85) E.
Av. Celal Ülgen
Birol Başaran’ın Savunması
Av. Hüseyin Ersöz
Savcılar, Müvekkilimiz ile Tuncay ÖZKAN arasında CHP içindeki siyasi faaliyetleri
çerçevesinde örgütsel anlamda bir irtibat kurmaya çalışmışlarsa da bunu tesis etmek
için ellerinde ne bir telefon konuşması ne de yazılı bir doküman bulunmaktadır.
İddianamenin “Hukuki Değerlendirmeler” kısmında bu isnat açıkça yer almış
olmasına rağmen bu ilişkiyi destekleyecek delillerin iddia makamı tarafından
gösterilmemiş olması, söz konusu isnatların mesnetsizliğini ortaya koymaktadır.
Burada son bir nokta olarak kullanılan bir cümleye dikkatinizi çekeriz.
“…şüpheli Tuncay ÖZKAN’ ın da aynı tarihlerde CHP kurultayına girip bazı kişileri
delege olarak sokma…”
İddianame’de kullanılan bu cümle iddianameyi yazanların siyaset anlamında ne
düzeyde bir bilgi eksikliğine sahip olduklarının bir göstergesidir.
Savcılar kurultaya girerken bazı kişilerin delege olarak sokulabileceklerini
zannetmektedirler. Hâlbuki delege seçimi bir dizi seçimi kapsayan ve yaklaşık 6
ay süren karışık bir süreçtir.
Önce mahalle üyeleri mahalle delegelerini seçer. Bu Mahalle delegeleri ilçe
yönetimini ve ilçe delegelerini seçer. İlçe delegeleri il delegelerini seçer. Ve en son
olarak ta il delegeleri kurultay delegelerini seçer. Burada herkesin sayısı ve
kontenjanı bellidir. Özetle kurultay delegesi mahalle, ilçe ve il delege seçimlerinden
süzülerek gelen ve kurultayda seçme ve seçilme hakkı bulunan kimsedir.
Savcıların zannettiği gibi son dakika da kimse kurultaya kurultay delegesi
sokamaz.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
2009 / 191 (85) E.

Benzer belgeler

birol başaran`ın - Birol Başaran

birol başaran`ın - Birol Başaran 25 Nisan 2008 tarihli kısa mesaj: “Tüm delege arkadaşlarımızı ve dostlarımızı bugün 18:30 da kokteylimize bekliyoruz.(Balgat-Ceyhun Atif Kansu Cad.114 Bayraktar Is Mer.E Blok-D.2 Tlf:03124721252)” ...

Detaylı

BİROL BAŞARAN`IN - Birol Başaran

BİROL BAŞARAN`IN - Birol Başaran Savcılar, Müvekkilimiz ile Tuncay ÖZKAN arasında CHP içindeki siyasi faaliyetleri çerçevesinde örgütsel anlamda bir irtibat kurmaya çalışmışlarsa da bunu tesis etmek için ellerinde ne bir telefon k...

Detaylı