PDF Dosyasını

Transkript

PDF Dosyasını
LightStream™3,300LümenXGA
ProjeksiyonCihazı
PJD5250
"LightStreamProjeksiyonCihazıPJD5250etkileyiciovalhatlarasahiptasarımıvefiyatperformans
özelliğiileöneçıkıyor.Şıktasarımı,parmakizibırakmayandışyüzeyivekullanıcıdostuarayüzü
sayesindeherortamiçinuygunbirçözümsunuyor.ÖzelolarakgeliştirilenSuperColor™teknolojisiile
eniyirenkkalitesisunmakiçintasarlandı.VGAbağlantısı,3.300Lümenparlaklıkdeğeri,22.000:1
kontrastoranıileyüksekrenkperformansısunmasınınyanındaDynamicEco™ile%70oranındaenerji
tasarrufuve10.000saatevaranuzunlambaömrüiledekullancılaraidealçözümlersunuyor.
ÖneÇıkanÖzellikler
XGA(1024x768)4:3Çözünürlük
3.300ANSILümenParlaklıkve22.000:1KontrastOranıileDahaNet,KeskinveCanlıRenkler
SuperColorTeknolojisiileYüksekRenkPerformansı
DynamicEcoTeknolojisiile10.000SaatevaranUzunLambaÖmrü*
6RenkTekerleğiile1.07MilyarRenkDesteğiveKalitesi
FiltresizBakımGerektirmeyenTasarımileKolayKullanım
3DBlu-RayReadyÖzelliği
DLPLinkTeknolojisiile120Hzve3DReadyÖzelliği
Eco-ModeileÇevreDostuEnerjiTasarrufu
KolayveHafifTaşınabilirlik
EtkileyiciŞıkTasarıveTuşTakımı
Etkileyiciyuvarlatılmışhatlarısayesindeönplanaçıkanşıktasarımıileherzamanrakiplerininbiradım
önünde.Parmakizibırakmayanyüzeyivedokunmatikhissiverentuştakımıilehertürlükullanımalanı
içinşıkbirçözümsunuyor.
SuperColorTeknolojisiileEnİyiRenk
Performansı
ViewSonicözelolarakgeliştirdiğiSuperColorTeknolojisiilegenişrenkyelpazesisunarakyüksekrenk
performansısergiler.6renktenoluşanrenktekerleğivedinamikrenklambakontrolcülerisayesinde
gerçekrenkperformansınıherortamdadeneyimleyebilirsiniz.1.07Milyarrenkdesteğiilegerçek
hayattagördüğünüzrenklerisizegösterir.
HerOrtamiçinYüksekParlaklık
3.300Lümenparlaklıkdeğeriileışıkalankullanımalanlarındabilekeskingörüntüperformansısergiler.
22.000:1Kontrastoranısayesindekaranlıkveaydınlıkortamlardaoluşangörüntükayıplarınınönüne
geçmekiçinsiyahvebeyaztonlamalarıdahaiyiişleyereknetrenklereldeedebilmenizisağlar.
OfisToplantıSalonları
SınıfveDersliklerdekiVideoSunumları
DersPlanlarıveSunumlarıiçinenidealçözümüoluşturur
EvEğlencesi
RenkModuKolayKullanım
Cihazüzerindehazırolarakgelenfarklırenksenaryolarıileistediğinizortamagöreenuygunrenk
modunuseçebilirsiniz.ParlaklıkModunuekstraışığaihtiyacınızolduğualanlardakullanabilirsiniz.
DinamikModuisegenelolarakışığıkısarakmetintabanlıçalışmalarınızdaveyasunumlarınızdagözlerini
yormadansizeuygungörüşortamınısağlar.Standartmod,gündelikPCişlerinizeyönelikrenkleri
sunar.ViewMatchgenelkullanımamacınayöneliktir.MovieModudafilmveyaTVizlerkenuygun
kontrastdeğerleriilekaranlıkveaydınlıksahnelereuygunrenkperformansısunar.
"ÖzelTuş"ÖzelliğiHızlıKullanım
Cihazınmenüsündenistediğinizözelliğiaçmakzamanalabilir.Uzaktankumandaüzerinden
yapacağınızayarile"özeltuş"seçerekdilediğinizfonksiyonuatayabilirvehızlıcakullanabilirsiniz.
OtomatikGüçAçıpKapama
VGAkablosubağlandığındasinyaliotomatikolarakbelirlerveaçılır.Fakatherhangibirsinyal
algılamadığındaotomatikolarakcihazkendinikapatırveenerjitasarrufusağlar.
3DReadyKeyfi
DLP®LinkTeknolojisidesteğiilekullanıcılarinanılmaz3Dgörüntükalitesieldeederler.Yapılması
gerekentekşey,cihazüzerindeki3DReadyözelliğiniaktiveetmekveaktifshutter3Dgözlüklerile
birlikte3Dgörüntününkeyfinevarmaktır.(PGD-3503Dgözlükilekullanımönerilir)
KenarDüzeltmeÖzelliği
ViewSonicprojeksiyoncihazlarıiledikeydekayangörüntüyüdüzeltmeözelliğiilefarklıalanlarkullanım
kolaylığısağlar.
KabloYönetimTasarımı
Özelolaraktasarlananopsiyonelkabloyönetimaparatısayesindegiriş/çıkışkablolarınızıkolayca
yönetebilirsiniz.Cihazınarkasındaoluşankablobağlantılarınısaklayabilirvekullandığınızortamın
görüntüsünübozmasınınönünegeçebilirsiniz.
TeknikÖzellikler
ÜrünTeknik
Özellikleri
Çözünürlük
XGA(1024x768)
Parlaklık(AnsiLümen)
3,300
Kontrast(Dinamik
22,000:1
KontrastOranı)
LambaÖmrü(Normal/
5,000/10,000
Eco/DynamicEco)
AtımOranı(Geniş~Tele) 1.86~2.04
GirişBağlantıları
OptikZoom
1.1x
DijitalZoom
2.0x
GörüntüAlanı
30"~300"
ProjeksiyonOfseti
130%+/-5%
RenkDesteği
1.07MilyarRenk
KöşeDüzeltme
+/-40°(Dikey)
FanGürültüOranı
32dB/27dB
Hoparlör
NA
HDMIGiriş
NA
VGAGiriş
2
KomponentGiriş
VGAilepaylaşımlı
ÇıkışBağlantıları
Kontroller
S-Video
NA
KompozitGiriş
NA
SesGirişi(3.5mm)
NA
SesGirişi(RCApair)
NA
USBTipA
NA
USBTipB
NA
MiniUSB
1(Firmware,mousekontrol)
Mikrofon(3.5mm)
NA
SDKartOkuyucu
NA
VGAÇıkış
NA
SesÇıkışı(3.5mm)
NA
RS232(9pin)
1
AğYönetimi(Lan
NA
Kablosu)
PC/Mac
12VGüç
NA
Video/AudioStreaming
NA
Genişletilmiş/Mirror(ayna) NA
Görüntüsü
4'eBölünmüşTekEkran
NA
TekProjeksiyondan
NA
BirdenFazlaProjeksiyona
iOS/Android
DOCDosyastreaming
(sadeceokunabilir)
NA
CanlıKamera
NA
CanlıÇizimYapabilme
NA
BulutBilişimServisi
NA
(DropBox)
WiFi(Tekyadaçift
NA
band)
Miracast
NA
DLNA
NA
EthernetKöprüsü
NA
Video/Mediastreaming
NA
3DUyumu(Opsiyonel
Evet
İleriDüzey
Özellikler
PGD-3503Dgözlük
gerektirir)
İnteraktiflik(Opsiyonel
NA
PJ-PEN-003gerektirir)
DüşükGüçTüketimi-
<0.5W
Standby
3sn'deAçılıpKapanma
Evet
KablosuzGörüntü
NA
AğYönetimi
NA
AğGörüntüleme
NA
OtomatikKöşeDüzeltme
NA
MicrosoftOfficeViewer
NA
UykuZamanlayıcısı
Evet
SunumZamanlayıcısı
Evet
ŞifreKoruması
Evet
GüvenlikÇubuğu
Evet
TuşTakımıKilidi
Evet
AyarlanabilirBaşlangıç
NA
Ekranı
DynamicEco/Filmmodu/ Evet/Evet/Evet
Kontrast
BoyutlarveGüç
Kutuİçeriği
Boyutlar(GxDxY)
316x228x103.7mm
NetAğırlık
2.1kgs
GüçKaynağı
100V~240V/50~60Hz
GüçTüketimi
260W(Max)
GüçKablosu
1
VGAKablosu
1
HDMIKablosu
NA
UzaktanKumanda(Piller
1
ile)
KabloDüzenleyici
NA
HızlıBaşlangıçKılavuzu&
Evet
CD
TaşımaÇantası
NA
PGD-350(3Dgözlükx1)
Evet
PJ-PEN-003(2xinteraktif
NA
Opsiyonel
Aksesuarlar
kalemveinfraredmodül)
PJ-WMK-401(UltraKısa
NA
Mesafeprojeksiyoncihazı
içinduvarmontekiti)
PJ-WPD-200(USBWiFi
NA
dongle)
WPG-300(HDMI-MHLWiFi
NA
dongle)
WPD-100(USBWiFi
NA
dongle)
WPG-370(kablosuz
Evet
sunumkutusu)
Diller
Ekranda
English,French,Spanish,Thai,Korean,German,Italian,
Russian,Swedish,Dutch,Polish,Czech,T-Chinese,SChinese,Japanese,Türkçe,Portuguese,Finnish,
Indonesian,Indian,Arabic
ViewSonic®SınırlıGaranti
ViewSonicmüşterilerinekusurluürünlerekarşıbirüreticigarantisisağlar.Uygulanabilirgaranti
hizmetlerinintürüvesüresiürüntürüne,ürününsatınalındığıülkeyegöredeğişiklikgösterirveayrıca
ürününsatınalındığıtarihtemutabıkkalınanmüşteritaleplerinegörebireyselfarklılıktagösterebilir.
Garantisüresininsonaermesiilegarantidegeçerliliğinikaybeder.
Dahafazlaürünbilgisiiçinlütfenbiziwww.viewsonic.com.tradresindeziyaretedin.
TümhaklarıViewSonicCorporationtarafındansaklıdır.TümdiğerKurumsaladlarıveticarimarkalarilgili
şirketlerinmülkiyetindedir.E&EO.Tümfiyatveözellikleryazılıbildirimdebulunulmaksızındeğiştirilebilir.Resimler
yalnızcatemsilamaçlıdır.ŞartlarveKoşullarBaşvurun.

Benzer belgeler

PDF Dosyasını

PDF Dosyasını 20.000:1 Kontrast oranı sayesinde karanlık ve aydınlık ortamlarda oluşan görüntü kayıplarının önüne geçmek için siyah ve beyaz tonlamaları daha iyi işleyerek net renkler elde edebilmenizi sağlar. O...

Detaylı

Türkçe Katalog

Türkçe Katalog sayesinde her ortam için uygun bir çözüm sunuyor. Özel olarak geliştirilen SuperColor™ teknolojisi ile en iyi renk kalitesi sunmak için tasarlandı. VGA bağlantısı, 3.300 Lümen parlaklık değeri, 22....

Detaylı