…../…/20… STK TÜRKİYE AİLE PLATFORMU/TÜRAP İLETİŞİM AĞI

Transkript

…../…/20… STK TÜRKİYE AİLE PLATFORMU/TÜRAP İLETİŞİM AĞI
 …../…/20…
STK TÜRKİYE AİLE PLATFORMU/TÜRAP
İLETİŞİM AĞI BAŞVURU FORMU1
TÜRAP Genel Sekreterliğine,
……………………………….olarak TÜRAP İletişim Ağı’nda yer almak istiyorum.
Ekte belirttiğim alanlarda katkı sağlama ve işbirliği talebimi ayrıntılı olarak belirtiyor, gereğinin yapılmasını rica
ediyorum.
Adı Soyadı:
Formu Dolduranın
……………………………………..
İmza:
…………………………………….
İletişim Bilgileri
Tel:
…………………………………………………………………………..
E-mail:
…………………………………………………………………………..
Web:
……………………………………………………………….…………..
Adres:
……………………………………………………….…………………..
Dilekçe Ekleri:
STK
Bireysel
Kamu Üniversite
Özel Sektör
Yerel Yönetim
Üniversite
Diğer……………………………………………………………………………………..
1. STK başvurusunda Yönetim Kurulu Kararı, STK’nın Kısa Tanıtımı ve İletişim Bilgileri, (adres, telefon, GSM,
web, e-mail) Formu Dolduranın Kurumdaki Görevi
2. Kurumsal Başvurularda Kuruluşun Kısa Tanıtımı ve iletişim bilgileri(adres, telefon, GSM, web, e-mail), Formu
Dolduranın Kuruluştaki Görevi
3. Bireysel Başvurularda Başvuranın Kısa Biyografisi,
4. Referanslar
5. Tüm Başvurularda Katkı Sağlanacak Alanlar:
Yayınlanan/Yayınlanacak Eserler(Kitap, makale, dergi vb.): …………………………………………….……..
Akademik Çalışmalar/Araştırmalar:…………………………………………………………..………………….
Gerçekleştirilen ve/veya planlanan projeler:…………………………….……………………………………….
Gerçekleştirilen ve/veya planlanan Sosyo-Kültürel Etkinlikler:………………………………………….………
Ortak etkinliklerde organizasyon:………………………………………………………………………….……..
Çocuk/Gençle İlgili İşletme ve Tesisler:………………………………………..…………………………………
Sponsorluk:……………………………………………………………………………..………….………………
Diğer:…………………………………………………………………………………..…………………………
1
Bu form TÜRAP üyeleri dışında, faaliyetlere bilgi, birikim ve deneyimleri ile katkıda bulunmak ve çalışmalarından yararlanmak isteyenler (STK,
Kamu, Yerel Yönetim, Özel Sektör Temsilcileri ve / veya bu kurumlarda yer alanlar, uzman, akademisyen vb.) tarafından doldurulur.