yıldız olmayan yıldızlar

Transkript

yıldız olmayan yıldızlar
YILDIZ OLMAYAN YILDIZLAR
KUYRUKLU YILDIZ
• Gökyüzünün en görkemli küçük cisimleri
kuyruklu yıldızlardır.
• Yörüngelerinde hareket ederken güneş
sisteminin iç bölgelerine ve özellikle Yer’e
yaklaştıklarında uzun kuyrukları gökyüzünün
büyük bir bölümünü kapsar.
• Ne yazık ki böyle görkemli kuyruklu yıldızların
sayısı çok çok azdır.
• Sönük olanların ise sayısı fazladır ve sadece
teleskopla gözlenebilir.
• Kuyruklu yıldızlar güneş sisteminin dışından
hiperbolik yani açık bir yörünge izleyerek
Güneş’e çok değişik yönlerden yaklaşırlar.
• Yani yörüngelerinin ekliptik düzleminde olma
koşulu yoktur.
• Bir bölümü de güneş sistemine bu şekilde
girdikten sonra büyük gezegenlerin çekim
etkisiyle yörüngelerini değiştirerek kapalı elips
yörüngelerde dolanmaya başlarlar ve güneş
sisteminin içinde kalırlar.
• Bunlara dönemsel kuyruklu yıldızlar denir ve
bir daha ne zaman görünecekleri kesin olarak
bilinir.
• Dönemsel kuyruklu yıldızların en güzel örneği
Halley’dir. Kayıtlı ilk gözlemi M.Ö. 467 yılında
yapılan Halley, son kez 1986 yılında gözlendi.
• İngiliz gök bilimci Edmund Halley onun 1682
yılında yapılan gözlemlerini inceledi ve yaklaşık
her 76 yılda bir gözlenen bu cismin aynı
kuyruklu yıldız olduğunu kanıtladı.
• Bu nedenle ona Halley kuyruklu yıldızı adı
verildi.
• Bir kuyruklu yıldızın
fotoğrafı
çekildiğinde
onun parlak bir baş
bölgesi ve bu bölgenin
içinde bir çekirdeği
olduğunu ve son olarak
da sönük bir kuyruğu
olduğu görülür.
• Kuyruk
her
zaman
Güneş’in aksi yönünde
uzanır.
• Yapılan ayrıntılı araştırmalardan, çekirdeğin
kirli buzdan, yani toz ve buz karışımından
oluştuğu bulunmuştur.
• Baş ve kuyruk bölgesi ise gaz ve tozdan
oluşmuştur.
• Kuyruklu yıldız Güneş’e yaklaştıkça Güneş
ışınları çekirdeği ısıtır ve buz buharlaşmaya
başlar.
• Buharlaşan gazlar serbest kalan tozlarla
birlikte çekirdeği sarar.
• Güneş ışınlarının ışınım basıncı ile bu gaz ve
tozlar, doğal olarak Güneş’in aksi yönünde
sürüklenmeye başlar ve kuyruğu oluşturur.
• Bu nedenle kuyruklu yıldız Güneş’e yaklaştıkça
kuyruğu büyür, uzaklaştıkça yavaş yavaş
küçülür.
KAYAN YILDIZLAR
• Güneş sistemi içinde çok değişik yörüngelerde
dolaşan her türlü kaya parçasına meteor (gök
taşı) denir.
• Eğer uzayda bol miktarda bulunan bu
meteorların yörüngeleri Dünya’nın yörüngesi
ile kesişirse, meteor büyük bir hızla (12-72
km/s) Yer atmosferine girer.
• Meydana gelen sürtünme ile meteor ısınır ve
ışık saçmaya başlar. Bu olaya kayan (akan)
yıldız adı verilir.
• Özellikle açık yaz gecelerinde her insanın
gördüğü hatta niyet tuttuğu bu olayın aslında
uzaydaki yıldızlarla bir ilişkisi yoktur.
• Yer’den yaklaşık 120 km yukarıda ışık saçmaya
başlayan meteorların çoğu 60 km yukarıda
yanıp biter.
• Bunlar boyutları küçük olanlardır.
• Eğer gök taşı yeteri kadar büyükse Yeryüzüne
kadar ulaşabilir. Yer’e ulaşanları sayısı çok
azdır.
• 1972 yılında 1000 ton kütleli bir meteor Yer
atmosferine hafifçe değerek yoluna devam
etti.
• Eğer bu gök taşı dünyamıza çarpsaydı, bir
nükleer bombanın patlamasına eş bir enerji
açığa çıkardı ve birçok canlının ölümüne neden
olabilirdi.