2015 Yılı 2-a Grubu Madenler Ocak Başı Satış Fiyatı

Transkript

2015 Yılı 2-a Grubu Madenler Ocak Başı Satış Fiyatı
 T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 34973390-100-E.801204
Konu : II (a) Grubu Madenler Ocak Başı Satış
Fiyatları.
GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA
Makamınızın 04/12/2015 tarih ve 703199 sayılı Oluru ile, II. Grup (a) ve (c) bendi
madenlerde Devlet hakkına ilişkin olarak yapılan uygulamalarda karşılaşılan aksaklıkları gidermek,
işlemlerde birliği sağlamak, Devlet hakkı kayıplarını önlemek için Devlet hakkı hesaplamalarına esas
olmak üzere 2015 yılı ocak başı satış fiyatlarının belirlenmesi amacıyla görevlendirilen Komisyon,
çalışmalarını tamamlayarak 20/01/2016 tarihli Komisyon Raporunu Başkanlığımıza sunmuşlardır.
II. Grup (a) ve (c) bendi madenlerde Devlet hakkı hesaplamalarına esas olmak üzere 2015
yılı ocak başı satış fiyatları ile ilgili olarak Komisyon raporu doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi
hususunu,
Onaylarınıza arz ederim.
Ahmet ALSAÇ
Daire Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
26/01/2016
Dr. Selahattin ERDOĞAN
Genel Müdür Yardımcısı
OLUR
26/01/2016
Murat TOPALOĞLU
Genel Müdür
Ek:
1- Komisyon Raporu (2 sayfa)
2- Ocak Başı Satış Fiyatları Listesi (2 sayfa)
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir.
Evrak teyidi https://mebays.migem.gov.tr/sorgu/sorgula.aspx adresinden DLZ3-IM9A-86AY kodu ile yapılabilir.