Ocak 2008

Transkript

Ocak 2008
ODTÜ EĞİTİM FAKÜLTESİNDEN HABERLER
OCAK 2008
ATAMALAR
* Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oya
YERİN GÜNERİ, 07 Ocak 2008 tarihinde Doçent
ünvanı almıştır.
* Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Şükriye RUHİ, 08 Ocak 2008 tarihinde
Profesörlüğe yükselmiş ve Profesör kadrosuna
atanmıştır..
Tayfun AKÇAY, “Windows Live ile Değişen Web
Dünyası” ve “Bütünleşik Tasarım Aracı Olarak
Expression Studio” başlıklı bildirileri ile katılmışlardır.
BAKIM-ONARIM
* Dekanlık toplantı salonuna kütüphane yaptırılmıştır.
* Eğitim Bilimleri Bölümü EF-300 nolu seminer
odası ile ek Bina Z-03 ve Z-04 nolu sınıfa projeksiyon
cihazları ve perdeleri takılmıştır.
HABERLER
* Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.
Dean OWEN, 31 Aralık 2007 tarihinde görevinden
ayrılmıştır.
* Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Deniz ZEYREK, 07-12 Ocak 2008
tarihlerinde Hindistan/ Hyderabad’da düzenlenen “The
Third International Joint Natural Language Processing
IJCNLP 2008” konferansında “The 6th Workshop on
Asian Language Resources (ALR6)” başlıklı çalışma
grubuna “Türkçe İçin Yeni Bir Metin Derlemi: ODTÜ
Türkçe Derlemde Bağlaçların İşaretlenmesi” başlıklı
bildirisi ile katılmıştır.
* Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi
Y.Doç.Dr. Dürrin ALPAKIN MARTİNEZ CARO’nun
koordinatölüğünde 09 Ocak 2008 tarihinde Yazar Nazlı
ERAY, 8210618 Woman and Writing dersi
kapsamında “Farklı Rüyalar Sokağı” ve “Uyku
İstasyonu” adlı iki kitabı hakkında bir sunum yapmıştır.
* 11-12 Ocak 2008 tarihlerinde üniversitemizde
yapılan “Etkili Öğretim” seminerine Fakültemizden
Dekan Prof.Dr. Meral AKSU, emekli Öğretim Üyesi
Prof.Dr.
Fersun
PAYKOÇ,
Doç.Dr.
Kürşat
ÇAĞILTAY, Y.Doç.Dr. Zeynep SÜMER, Öğr.Gör.Dr.
Feyza DOYRAN eğitici olarak katılmışlardır.
* Fakülte Akademik Genel Kurulu 21 Ocak 2008
tarihinde yapılmıştır.
* BAP Komisyonu Toplantısı 23 Ocak 2008
tarihinde yapılmıştır.
* Bölüm Başkanları Toplantısı 25 Ocak 2008
tarihinde yapılmıştır.
* 30-31 Ocak 2008 tarihlerinde Çanakkale 18 Mart
Üniversitesinde düzenlenen “X. Akademik Bilişim
2008” konferansına Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.
Kürşat ÇAĞILTAY, TÜBA Açık Ders Malzemeleri
Konsorsiyumu Temsilcisi olarak; Araştırma Görevlisi
* Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ek bina Z-02 Nolu
sınıfa akıllı yazı tahtası takılmıştır.
* Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi
Bölümü ek binası 1. kat 2 Nolu Matematik Laboratuarı
manyetik yazı tahtası, duvara monte malzeme dolabı,
tek kişilik öğrenci sıraları ve koltukları ile yeni eğitim
öğretim dönemine hazır hale getirilmiştir.
* EF-22
Nolu
yenilenmiştir.
sınıftaki
projeksiyon
cihazı
* Fakültemiz Ek Bina 1. Kat 4 Nolu sınıfa Kübik Ofis
sistemi yapılmıştır.
* Fakültemiz Ek Binasındaki sınıflara yazı tahtası
takılmıştır.
* Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Z-02 nolu
sınıfta bu ay verilen seminerler:
Konu: "Qualitative Analysis of Spectator Aggression in
Basketball Games: A Pilot Study"
Barış Sözeri-09 Ocak 2008
Konu: "Muscle Recruitment Pattern In Low-Back
Muscles During Cycling Sprints"
Pınar Arpınar Avşar-16 Ocak 2008
Konu: "The Effects of 6-Weeks Calisthenics Training
on 10-13 Years Old Tennis Player's Serve
Speed"
Mutlu Cuğ-30 Ocak 2008
Fakültemiz idari personeli Birsen SERT YILMAZ
ameliyat olmuştur. Kendisine acil şifalar dileriz.