omran development ltd.e ait turistik tesis projesi

Transkript

omran development ltd.e ait turistik tesis projesi
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
PROJE ADI
OMRAN DEVELOPMENT
LTD.E AİT TURİSTİK
TESİS PROJESİ
Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu
PROJE SAHİBİ
Omran Development LTD.
Hz. Ömer Cad. Ozanköy Kavşağı 49/5 Karakum–Girne
Tel: Mimar Kazım Doğramacı: 05338640959
Kasım 2015
Lefkoşa
PROJE YERİ
Ozanköy- GİRNE
RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞ
Nilden BEKTAŞ Çevre Danışmanlık
Çevre Mühendisi
3 Lala Mustafa Paşa Sokak, Uras Apt.
Dükkan 3 D Köşklüçiftlik – LEFKOŞA
Cep: 0533 8656211
e – mail: [email protected]
Çalışma Dairesi İşyeri Tescil No: Lş 14351
Sosyal Sigortalar Dairesi İşyeri Tescil No : 1 H2833118689
Sosyal Sigortalar No : 1004079
Vergi Dairesi Sicil No: G 74956/179719
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 0
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
-RAPORU HAZIRLAYAN GRUPİSİM
MESLEĞİ
Nilden Bektaş
Çevre Mühendisi
Doğan Gürgen
Orman Y. Mühendisi
İsmail Sözer
Jeoloji Mühendisi
İMZASI
Sayfa 1
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1
PROJENİN TANIMI VE AMACI 11
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
Proje Konusu Faaliyetin Tanimi .................................................................................................. 11
Projenin Ömrü ............................................................................................................................. 15
Hizmet Amaçlari.......................................................................................................................... 16
Pazar Veya Hizmet Alanlari Ve Bu Alan İçerisinde Ekonomik Ve Sosyal Yönden Ülke
Bölge İçerisinde Önem Ve Gereklilikleri. ................................................................................... 16
BÖLÜM II
PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU
II.1.
II.2.
Faaliyet Yer Seçimi ..................................................................................................................... 17
Proje Kapsamindaki Faaliyet Ünitelerinin Konumu ................................................................... 18
BÖLÜM III
PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI
III.5.
III.6.
Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Yatirim Programi Ve Finans Kaynaklari ................................ 22
Projenin Fayda - Maliyet Analizi ................................................................................................ 22
Proje Kapsaminda Olmayan Ancak Projenin Gerçekleşmesine Bağli Olarak, Yatirimci
Firma Veya Diğer Firmalar Tarafindan Gerçekleştirilmesi Tasarlanan Diğer Ekonomik,
Sosyal Ve Altyapi Faaliyetleri ..................................................................................................... 22
Proje Kapsaminda Olmayan Ancak Projenin Gerçekleşebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Ve
Yatirimci Firma Veya Diğer Firmalar Tarafindan Gerçekleştirilmesi Beklenen Diğer
Ekonomik Sosyal Ve Altyapi Faaliyetleri ................................................................................... 23
Kamulaştirma Ve Yeniden Yerleşim ........................................................................................... 23
Diğer Hususlar ............................................................................................................................. 24
IV.1.
BÖLÜM IV
PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN İÇİNDEKİ
MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI
Projeden Etkilenecek Alanin Belirlenmesi .................................................................................. 24
III.1.
III.2.
III.3.
III.4.
IV.2.
Fiziksel Ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri Ve Doğal Kaynaklarin Kullanimi........................... 29
IV.2.1. Meteorolojik Ve İklimsel Özellikler ...............................................................................29
IV.2.2. Jeolojik Özellikler Ve Topoğrafya .................................................................................29
IV.2.2.1 Jeolojik Özellikleri .........................................................................................32
IV.2.2.2. Topoğrafya ...................................................................................................34
IV.2.3. Yeralti Su Kaynaklarinin Hidrolojik Özellikleri ...............................................................34
IV.2.4. Yüzeysel Su Kaynaklarinin Hidrolojik Ve Ekolojik
Özellikleri .................................................................................................................36
IV.2.5. Yüzeysel Su Kaynaklarinin Mevcut Ve Planlanan Kullanimi .............................................36
IV.2.6. Denizlerdeki Canli Türleri ............................................................................................36
IV.2.7. Toprak Özellikleri Ve Kullanim Durumu ........................................................................37
Sayfa 2
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
IV.2.7.1 Toprağin Fiziksel Özellikleri ............................................................................37
IV.2.7.2. Arazi Kullanim Kabiliyet Siniflamasi ...............................................................37
IV.2.7.3. Erozyon .......................................................................................................39
IV.2.7.4. Arazi Kullanimi ............................................................................................41
IV.2.8. Tarim Alanlari ............................................................................................................41
IV.2.9 Koruma Alanlari ..........................................................................................................42
IV.2.10. Orman Alanlari .........................................................................................................43
IV.2.11. Flora Ve Fauna..........................................................................................................48
IV.2.11.1. Flora ..........................................................................................................48
IV.2.11.2. Fauna .........................................................................................................48
IV.2.12. Peyzaj Değeri Yüksek Yerler Ve Rekreasyon Alanlari, Benzersiz Özellikteki Jeolojik Ve
Jeomorfolojik Oluşumlarin Bulunduğu Yerler .................................................................56
IV.2.13. Devletin Yetkili Organlarinin Hüküm Ve Tasarrufu Altinda Bulunan Araziler ....................56
IV.2.14. Proje Yeri Ve Etki Alaninin Hava, Su Ve Toprak Açisindan Mevcut Kirlilik Yükünün
Belirlenmesi ..............................................................................................................57
IV.2.15 Diğer Özellikler .........................................................................................................60
IV.3
Sosyo - Ekonomik Çevrenin Özellikleri ................................................................60
IV.3.1 Ekonomik Özellikler.....................................................................................................60
IV.3.2. Nüfus ........................................................................................................................60
IV.3.3. Gelir ..........................................................................................................................60
IV.3.4. İşsizlik .......................................................................................................................61
IV.3.5. Sağlik ........................................................................................................................62
IV.3.6. Bölgedeki Sosyal Alt Yapi Hizmetleri ............................................................................63
IV.3.7. Kentsel Ve Kirsal Arazi Kullanimi .................................................................................64
BÖLÜM V
PROJENİN BÖLÜM IV’DE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE
ALINACAK ÖNLEMLER
V.1. Arazinin Hazirlanmasi, İnşaat Ve Tesis Aşamasindaki Faaliyetler Fiziksel Ve
Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri Ve Alinacak Önlemler ......................................65
V.1.1 Arazinin Hazirlanmasi İçin Yapilacak İşler Kapsaminda Nerelerde Ve Ne Kadar Alanda
Hafriyat Yapilacaği Hafriyat Artiği Toprak, Taş Kum V.B. Maddelerin Nerelere
Taşinacaklari Veya Hangi Amaçlar İçin Kullanilacaklari, Hafriyat Sirasinda Kullanilacak
Malzemeler................................................................................................................65
V.1.2. Arazi Kazanmak Amaci İle Veya Diğer Nedenlerle Herhangi Bir Su Ortaminda Yapilacak
Doldurma, Kaziklar Üzerine İnşaat V.B. İşlemler İle Bunlarin Nerelerde Yapilacaği, Ne
Kadar Alani Kaplayacaği Ve Kullanilacak Malzemeler ....................................................66
V.1.3. Taşkin Önleme Ve Drenaj İşlemleri ................................................................................66
V.1.4. İnşaat Esnasinda Kirma, Öğütme, Taşima Ve Depolama Gibi Toz Yayici İşlemler .................66
V.1.5. Proje Alani İçerisindeki Su Ortamlarinda Herhangi Bir Amaçla Gerçekleştirilecek Kazi, Dip
Taramasi, V.B. İşlemler Bunlarin Nerelerde, Ne Kadar Alanda, Nasil Yapilacaği Vu Bu
İşlemler Nedeni İle Çikarilacak Taş, Kum, Çakil Ve Benzeri Maddelerin Miktarlari,
Nerelere Taşinacaklari Veya Hangi Amaçlar İçin Kullanilacaklari .....................................67
Sayfa 3
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
V.1.6. Proje Kapsamindaki Ulaşim Altyapisi Plani, Bu Altyapinin İnşasi İle İlgili İşlemler,
Kullanilacak Malzemeler, Kimyasal Maddeler, Araçlar Makinalar, Altyapinin İnşasi
Sirasinda Kirma, Öğütme, Taşima Depolama Gibi Toz Yayici Mekanik İşlemler .................67
V.1.7. Proje Kapsamindaki Su Temini Sistemi, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alinacak Su
Miktarlari Ve Bu Sularin Kullanim Amaçlarina Göre Miktarlari. .......................................67
V.1.8 Arazinin Hazirlanmasindan Başlayarak Ünitelerin Faaliyete Açilmasina Dek Yapilacak
İşlerde Kullanilacak Yakitlarin Türleri, Tüketim Miktarlari Ve Bunlardan Oluşacak
Emisyonlar. ...............................................................................................................69
V.1.9 Arazinin Hazirlanmasindan Başlayarak Ünitelerin Faaliyete Açilmasina Dek Yerine
Getirilecek İşlemler Sonucu Oluşacak Atik Sularin Cins Ve Miktarlari, Deşarj Edileceği
Ortamlar. ...................................................................................................................69
V.1.10 Arazinin Hazirlanmasindan Başlayarak Ünitelerin Faaliyete Açilmasina Dek Yapilacak
İşler Nedeni İle Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültünün Kaynaklari Ve Seviyesi. .............70
V.1.11 Arazinin Hazirlanmasi Ve İnşaat Alani İçin Gerekli Arazinin Temini Amaciyla Kesilecek
Ağaçlarin Tür Ve Sayilari, Ortadan Kaldirilacak Tabii Bitki Türleri Ve Ne Kadar Alanda
Bu İşlerin Yapilacaği...................................................................................................70
V.1.12 Arazinin Hazirlanmasi Ve İnşaat Alani İçin Gerekli Arazinin Temini Amaciyle Elden
Çikarilacak Tarim Alanlarinin Büyüklüğü, Bunlarin Arazi Kullanim Kabiliyetleri Ve
Tarim Ürün Türleri. ....................................................................................................72
V.1.13 Arazinin Hazirlanmasindan Başlayarak Ünitelerin Faaliyete Açilmasina Dek Yerine
Getirilecek İşlerde Çalişacak Personelin Ve Bu Personele Bağli Nüfusun Konut Ve Diğer
Teknik/ Sosyal Altyapi İhtiyaçlarinin Nerelerde Ve Nasil Temin Edileceği. .........................73
V.1.14 Arazinin Hazirlanmasindan Başlayarak Ünitelerin Faaliyete Açilmasina Dek Sürdürülecek
İşlerden , İnsan Sağliği İçin Riskli Ve Tehlikeli Olanlar....................................................74
V.1.15 Proje Alaninda Peyzaj Öğeleri Yaratmak Veya Diğer Amaçlarla Yapilacak Saha
Düzeltmelerinin (Ağaçlandirmalar, Yeşil Alan Düzenlemeleri V.B.) Ne Kadar Alanda
Nasil Yapilacaği, Bunun İçin Seçilecek Bitki Ve Ağaç Türleri ...........................................74
V.1.16 Diğer Faaliyetler..........................................................................................................74
V.2. Projenin İşletme Aşamasindaki Faaliyetler, Fiziksel Ve Biyolojik Çevre Üzerine
Etkileri Ve Alinacak Önlemler...............................................................................75
V.2.1 Proje Kapsamindaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Hangi Faaliyetlerin Hangi Ünitelerde
Gerçekleştirileceği, Kapasiteleri, Faaliyet Üniteleri Dişindaki Diğer Ünitelerde Sunulacak
Hizmetler ..................................................................................................................75
V.2.2 Faaliyet Üniyelerinde Ve Diğer Ünitelerde İçme, Kullanma, Proses, Kazan Soğutma, V.B.
Amaçlarla Kullanilacak Suyun Miktarlari, Kullanilacak Suyun Proses Sonrasinda Atik Su
Olarak Fiziksel, Kimyasal Ve Bakteriyolojik Özellikleri, Atik Su Aritma Tesislerinde
Bertaraf Edilecek Maddeler Ve Hangi İşlemlerle Ne Oranda Bertaraf Edilecekleri, Aritma
İşlemleri Sonrasi Atik Suyun Ne Miktarda, Hangi Alici Ortamlara , Nasil Deşarj Edileceği ...78
V.2.3 Faaliyet Ünitelerinde Ve Diğer Ünitelerde Kullanilacak Yakit Türleri, Miktarlari Ve
Kimyasal Analizleri. Yakitlarin Hangi Ünitelerde Ve Ne Miktarlarda Yakilacaği Ve
Kullanilacak Yakma Sistemleri, Emisyonlar, Ölçümler İçin Kullanilacak Aletler Ve
Sistemler. ..................................................................................................................82
V.2.4 Tesisin Faaliyeti Sirasinda Her Bir Üniteden Oluşacak Kati Atik Miktar Ve Özellikleri,
Depolama-Yiğma, Bertarafi İşlemleri, Bu Atiklarin Nerelere Ve Nasil Taşinacaklari Veya
Hangi Amaçlar İçin Ve Ne Şekilde Değerlendirileceği .....................................................83
Sayfa 4
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
V.2.5 Tesisin Faaliyeti Sirasinda Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültü Kaynaklari Ve Seviyeleri
Ve Alinacak Tedbirler. ................................................................................................84
V.2.6 Proje Alaninda Peyzaj Unsurlari Oluşturmak Veya Diğer Amaçlarla Yapilacak Saha
Düzenlemeleri ............................................................................................................85
V.2.7 Diğer Faaliyetler ...........................................................................................................85
V.3 Projenin Sosyal-Ekonomik Çevre Üzerine Etkileri .....................................................85
V.3.1 Proje İle Gerçekleşmesi Beklenen Gelir Artişlari, Yaratilacak İstihdam İmkanlari, Nüfus
Hareketleri, Göçler, Eğitim, Sağlik, Kültür, Diğer Sosyal Ve Teknik Altyapi Hizmetleri Ve
Bu Hizmetlerden Yararlanilma Durumlarinda Değişiklikler ..............................................85
V.3.2 Çevresel - Fayda Maliyet Analizi .....................................................................................86
BÖLÜM VI
HALKIN KATILIMI ..................................................................................................86
BÖLÜM VII
PROJENİN ALTERNATİFLERİ .................................................................................86
BÖLÜM VIII
İZLEME PROGRAMI ...............................................................................................89
BÖLÜM IX
SONUÇLAR .............................................................................................................93
EKLER DİZİNİ
Raporun Hazırlanmasında Faydalanılan Kaynaklar……………….
Raporu Hazırlayanların Öz Geçmişleri……………………………
Üyelik Belgeleri ……………………………………………………
ÇED Sertifikaları................................................................................
ÇKD ÇED Araştırma Formatı ………………………………………
Koçanlar………………………………………………………………
Tapu Yer Haritası…………………………………………………..
Şirket Evrakları ……………………………………………………..
Jeoloji Ve Maden Dairesi Onaylı zemin etüdü sonuçları .......................
Girne Belediyesi Görüşü ....................................................................
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Görüşü............................................
Karayolları Dairesi Görüşü.................................................................
Tarım Dairesi Görüşü ..........................................................................
Su İşleri Dairesi Görüşü ......................................................................
Orman Dairesi Görüşü .........................................................................
Turizm Planlama Dairesi Görüşü ..........................................................
Proje alanı Gürültü Ölçüm Değerleri ......................................................
Taahhütname.............................................................................................
Bodrum Kat Planı ......................................................................................
Vaziyet Planı ...............................................................................................................
(EK 1)
(EK 2)
(Ek 3)
(Ek 4)
(Ek 5)
(Ek 6)
(EK 7)
(Ek 8)
(Ek 9)
(Ek 10)
(Ek 11)
(Ek 12)
(Ek 13)
(Ek 14)
(Ek 15)
(Ek 16)
(Ek 17)
(Ek 18)
(Ek 19)
(Ek 20)
Sayfa 5
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
HARİTALAR DİZİNİ
Harita 1: Tapu Yer Haritası …………………………………..……....
Harita 2: 55/89 İmar Yasası altında Plan ve Emirnamesi Olan ve
Olmayan Bölgeler …………….......................................................………
Harita 3: Girne II. Bölge Kapsamlı Emirname Haritası..........................
Harita 4: Karakum-Ozanköy-Çatalköy Bölgesindeki Otellerin
Gösterilmesi …………………….....................…..........................……….
Harita 5: K.K.T.C’deki Meterolojik İstasyonların Yeri Haritası………..
Harita 6: Proje Alanı Jeoloji Haritası ………………………………….
Harita 7: Proje Alanı Topoğrafik Haritası……………………………
Harita 8: Proje Alanı Temel Toprak Haritası …………………………
Harita 9: Proje Alanı Arazi Kullanım Kabiliyeti Haritası ……………
Harita 10: Koruma altındaki sulak alanların konumları........................
Harita 11: Özel Çevre Koruma Bölgeleri...............................................
Harita 12: Proje Alanı Orman Haritası ………………………………
Sayfa
8 /27
18
18
28
31
33
35
38
40
46
46
47
TABLOLAR DİZİNİ
Tablo I KKTC Geneli Oteller Yatak Sayıları ………………………...
12
Tablo 2 Girne İstasyonuna ait Ortalama Hava Sıcaklığı, Nisbi
Nem ve Yağış Değerleri ………………………………………………... 30
Tablo 3 K.K.T.C. Genelinde Toplam Arazi Kullanım Alanları Tablosu
41
Tablo 4 .Ozanköy Toplam Arazi Kullanım Alanları Tablosu …………….. 41
Tablo 5 Tarımsal Arazi Varlığı.................................................................... 42
Tablo 6: Girne Hava Kalitesi İstasyonu Verileri......................................... 58
Tablo 7: Teknecik Hava Kalitesi İstasyonu Verileri.................................. 59
Tablo 8 Hane Halkı İşgücü Anketi ……………………………………..
61
Tablo 9 Atıksu Kirlilik Konsantrasyonu…………….…………………
69
Tablo 10 İş Makineleri Gürültü Seviyeleri……………………………...
70
Tablo 11 Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Değerleri .......................... 71
Tablo 12:biyolojik arıtmadan çıkış değerleri - ileri arıtmaya
giriş değerleri – ileri arıtmadan çıkış değerleri........................................... 80
Tablo 13 Projenin genel zamanlama tablosu ……………………………... 89
Tablo 14 Projenin detay zamanlama tablosu ………………………………. 90
ŞEKİLLER DİZİNİ
Sekil 1: Proje Alanının Google Earth Görünümü ……………………
Sekil 2: Proje Alanı Krokisi ...................………………………………
Şekil 3: Proje alanı ve 1 km etki alanı....................................................
Sekil 4: Proje Alanı Çevresi ………………….....................................
Şekil 5 : Gri su Uygulaması akış diyagramı..........................................
Şekil 6 Biyolojik Arıtma Tesisinin Akım Diyagramı ..............................
Şekil 7 İleri arıtma sisteminin akım diyagramı...........................................
9
10
25
25
79
81
81
Sayfa 6
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN ADI
Ozanköy - Girne
MEVKİ
Hendekler ,Tavuk Çiftliği
TAPU REFERANSLARI
Pafta/Harita: XII 22 W1 -2
Parsel: 118, 113/3, 122, 123, 124, 112/2/1+ 112/3/1+113/1+ 113/2/1+ 113/5+ 113/6+ 114+
115+ 116+ 127+ 128/1+ 130/1/1+ 439
YER PLANI (Harita 1)
(ARKA SAYFADA)
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 7
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Ark
Akdeniz
Sahil Şeridi
Tarım
alanları
& Boş
Parseller
Tarım
alanları
& Boş
Parseller
Toprak yol
Tarla evi
Konutlar
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 8
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Akdeniz
Zeyko
fabrikası
Tarım
alanları&
boş
parseller
Cratos Hotel
Tarım
alanları&boş
parseller
Sıra selvi
ağaçlar
Konutlar
Seralar
Hayvan
barınağı
Konutlar
Erdener market
China
bazaar
Girne –Çatalköy-Esentepe anayolu
Şekil 1 Proje Alanının Kapsamlı Olarak Çevresinin Görünümü (www.googleearth.com )
Sayfa 9
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Şekil 2 Proje Yeri Krokisi (Ölçeksiz)
***Proje yerine ulaşım için Girne – ÇatalköyEsentepe anayolu kullanılmaktadır. Proje
alanı bu yolun 2,3 . kilometresinde anayolun
300 m kuzeyinde yer almaktadır.
Proje alanına ulaşım için , Girne
istikametinden Çatalköy istikametine doğru 2.3
km (Karakum çemberinden ) ilerlenerek China
Bazaar ve Erdener Market arasındaki Nilüfer
Sokağa sapılır. Bu sokakta 300 m Kuzeye
devam edildikten sonra tarlalara ulaşılır. 120
m doğuya doğru devam edildiğinde toprak
yolun kuzeyinde kalan alan proje alanıdır.
Alan, deniz kenarındaki yamaca kadar devam
etmektedir.
KONUTLAR
Akdeniz
Sıra selvi
ağaçlar
N
Cratos
Hotel
Proje
Yeri
toprak tarla
yolu .
120 m
300 m
Seralar –hayvan
barınağı
Nilüfer Sok.
China Bazaar
Cratos
Hotel
Erdener
Market
850 m
Girne-Çatalköy-Esentepe anayolu
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 10
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
BÖLÜM 1
PROJENİN TANIMI VE AMACI
I.1.
PROJE KONUSU FAALİYETİN TANIMI
“Omran Development Ltd.’e Ait Turistik Tesis Projesi” Girne’de, Ozanköy sınırları
içerisinde, Hendekler ve Tavuk Çiftliği Mevkiinde XII 22 W 1- 2 Pafta/Harita ve 118, 113/3,
122, 123, 124, 112/2/1+ 112/3/1+113/1+ 113/2/1+ 113/5+ 113/6+ 114+ 115+ 116+ 127+
128/1+ 130/1/1+ 439 nolu parseller üzerinde Turistik Tesis Projesidir.
Turistik Tesis genelinde 296 oda bulunmakta olup, 602 yatak kapasitesine sahip
olacaktır. (5 adet suit oda x 4 kişi = 20 yatak, 291 oda x 2 kişi = 582 yatak olmak üzere
582+20=602 yatak)) Tesis ; Bodrum kat, Zemin kat, 1. Kat, 2. Kat ve 3. Kat şeklinde
tasarlanmıştır. Tasarlanan tesiste yüzme havuzları, yeşil alanlar, spor alanları gibi bir çok yan
tesis bulunacaktır. Tesis genelinde toplam 229 adet otopark alanı bulunacaktır. Proje alanında
5 adet yeşil alan bırakılacaktır. (yeşil alan 1: 1278 m2, yeşil alan 2: 1660 m2 yeşil alan 3:
2230 m2 , yeşil alan 4: 78 m2 , yeşil alan 5: 5.39 m2 olmak üzere toplam 5285 m2 yeşil alan
bırakılmış olacaktır. Tesise ilşkin kat detayları Bölüm II.2 de verilmiştir. (Proje alanı foto 1-23-4-5-6 üzerinde gösterilmiştir)
Proje alanı, Girne-Ozanköy Bölgesinde yer almakta olup toplam alanı 40 Dönüm 2
Evlek 300 Ayakkare (54216,87 m2) dir. Proje alanı, 55/89 İmar Yasası altında plan ve
emirnamesi olan bölgeler arasında gelmektedir. Bu kapsamda proje alanı Girne II. Bölge
Kapsamlı Emirnamesi uyarınca Sahil şeridi ve Kahverengi Bölge içerisinde yer
almaktadır. Proje yerinde emirname uyarınca bahsedilen maddelere aynen uyulacaktır.
Proje alanı içerisinde uzun yıllardır sulu tarım yapılmaktadır. Toplam alanın bir
kısmında narenciye ağaçları (foto 1-2) bir kısmında sulu tarım ürünleri (kavun, salatalık,
domates vb ürünler) (Foto 3-4-5) bulunmaktadır. Çalışma alanı Ozanköy bölgesi içerisinde
sahil kesiminde yer almakta olup; kuzey sınırında Akdeniz; doğusunda Cratos Otel, Batısında
Zeyko Fabrikası ve güneyinde hali hazırda sulu tarımın yapıldığı araziler ve bu arazilerin
bitişinde Esentepe-Girne ana yolu bulunmaktadır. Proje yeri Girne yerleşim alanının yaklaşık
2,2 km Doğusunda, Ozanköy yerleşim alanın yaklaşık 1.2 km Kuzeyinde, Çatalköy yerleşim
alanının ise yaklaşık 3 km kuzey batısında yer almaktadır. Proje yeri seçim nedeni, bahse konu
alanın yatırımcıya ait olması, KKTC turizmi içerisinde Girne ve civar yerleşim alanlarının
büyük paya sahip olması, ulaşımın kolay olması, tarihi yerlerin zenginliğinin fazla olan bir
alanda yer almasından ileri gelmektedir.
Turistik tesis genelinde enerji verimliliği sağlayacak ürünlerin kullanılması temel prensip
olarak benimsenecektir. Bu kapsamda otelde alternatif enerji kaynakları kullanılması
düşünülmektedir. Yaklaşık 405 adet güneş paneli yerleştirilerek otel elektrik ihtiyacının bir
kısmının buradan karşılanması tasarlanmaktadır. Ayrıca yatırımcı firma otellerde fazla olan su
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 11
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
tüketimini azaltmak için gri su uygulamasının hayata geçmesi için proje geliştirmiştir. Böylece
lavabo , duş vb alanlarda kullanılan su ayrı bir hatla toplanacak ve basit bir şekilde arıtılıp
tuvalet kullanımına verilecektir. Buradan çıkacak olan atıksu ise otele kurulacak olan ileri
arıtmaya verilecektir. Çıkış suyunun yeşil alanlarad kullanılması hedeflenmektedir. Bunun
yanında tesis genelinde su tasarrufu sağlayan musluk başlıkları, çift başlıklı sifonlar gibi su
tasarrufu sağlayan cihazlar kullanılacaktır. Ayrıca Otel projesinde tüm binaya ısı izolayonu
uygulanacaktır.
Projenin temel amacı Ülke Turizmine katkı sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği
Protokolü 2013, 2014 ve 2015 yılları için “Sürdürülebilir Ekonomi” amacını hedeflemektedir.
Bu bağlamda “Turizm” öncelikli sektör olarak belirlenmiştir. Uluslararası standartlarda
kurumsallaşmış, doğa ve kültürel varlıklara duyarlı şekilde planlanmış, markalaşmanın
sağlandığı, özel ilgi turizmi ve yerel ürünleri öne çıkaran karma bir turizm modeli oluşturmak
temel amaçtır.
Turizm sektörünün, GSMH içindeki büyüklüğü 2011 yılında %4.9 olmuştur. 2010
yılında %4.2 oranında büyüyen sektör 2011 yılında %8 oranında büyüyerek 322 milyon
TL’lik bir büyüklüğe ulaşmıştır.2008-2011 döneminde yatak kapasitesi %28 oranında artmış
ve 19.162 yatağa ulaşmıştır. Ayrıca yarım kalmış tesislerin kredilendirilerek tamamlanması,
mevcut tesislerin hizmet kalitesini artırmak ve modernize etmek amacıyla faiz destekli kredi
ve hibe imkanları hayata geçirilmiştir.
TABLO-1: YATAK SAYISI
Kaynak: KKTC Turizm Bakanlığı
KKTC'de yıllık doluluk oranı; gazinolu standardı yüksek pazarlanabilir tesislerde %70,
standardı düşük (bu şekilde ifade edilmiştir)ve küçük tesislerde %40, ortalamada ise %41.2
olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında; doluluk oranı %13, konaklama oranı ise %25 artmıştır.
Geceleme sayısı 2011 yılında 1,816.970’den 2,275.856’ya yükselmiştir.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 12
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Yatırım teşvikleri yanında turist getirmeye yönelik teşviklerde de 2009 yılından itibaren
değişiklikler yapılarak, Türkiye ve İngiltere dışından da turist getirilmesine uygun ortam
oluşturulmuştur. Özellikle charter seferleri ile yeni destinasyonlardaki yabancı turist artışı
2011 yılında %44 seviyelerine ulaşmış, Türkiye’den gelen turist sayısında %16 artış
sağlanmış, toplam turist sayısında 2010 yılına göre %19 artış sağlanmıştır.
Bu bağlamda hazırlanan sürdürülebilir ekonomiye geçiş programı çerçevesinde bazı
politikalar belirlenmiştir. Buna göre; Uluslararası standartlarda kurumsallaşmış, doğa ve
kültürel varlıklara duyarlı şekilde planlanmış, markalaşmanın sağlandığı, özel ilgi turizmi ve
yerel ürünleri öne çıkaran karma bir turizm modeli oluşturmak temel amaçtır. Bu amaca bağlı
olarak;
 Yatak kapasitesindeki artışı sağlamak üzere, öncelikle, ilan edilmiş turizm bölgelerindeki
yatırımların tamamlanması sağlanacaktır.
 Turizmin çeşitlendirilmesi desteklenerek, turistlerin, KKTC’nin tarihi ve doğal güzelliklerini
tanıyabilmelerini sağlayacak politikalar oluşturulacaktır.
 Turizmde hizmet kalitesi yükseltilecek, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri desteklenerek turist
sayısının ve turizm gelirinin artırılması sağlanacaktır.
Turizm Gelişim Yasasına göre; Girne Bölgesi için turizme yönelik hizmet verecek yatak
kapasitesi mevcutlarla birlikte toplam 23.000 yatak olarak sınırlandırılmıştır. Bölüm IV.1 de
Girne Bölgesi verileri verilmiş olup projenin hayata geçmesiyle birlikte Girne Bölgesi için
hedeflenen 23000 yatak kapasitesine ulaşılması için katkıda bulunulmuş olacaktır.
Proje için çeşitli Daire görüşleri alınmış olup raporun ekinde sunulmuştur. Görüşü alınan
daireler olan Şehir Planlama Dairesi ön görüşü , Karayolları Dairesi, Turizm Planlama Dairesi,
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Girne Belediye’si, Jeoloji ve Maden Dairesi, Orman Dairesi,
Tarım Dairesi, Su İşleri Dairesi, Girne Kaymakamlığı görüşleri doğrultusunda hareket
edilecek olup inşaat ve işletme aşamasında belirtilen tüm hükümlere uyulacaktır. Faaliyet ile
ilgili tüm izinler alındıktan sonra inşaata başlanacaktır.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 13
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Fotoğraf 1: proje alanının bir
kısmında meyve ağaçları
bulunmaktadır.(Parsel 113/2/1,
123/1, 130/1/1, 127)
Fotoğraf 2 proje alanının bir
kısmında meyve ağaçları
bulunmaktadır.(Parsel 113/2/1,
123/1, 130/1/1, 127)
Fotoğraf 3: proje alanının bir
kısmında sulu tarım
yapılmaktadır. (Parsel
112/3/1,115,116,114,439,118 )
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 14
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Fotoğraf 4: proje alanının
bir kısmında sulu tarım
yapılmaktadır. (Parsel
113/6, 113/5, 113/1, 123,
122, 124)
Fotoğraf 5 proje alanının
bir kısmında sulu tarım
yapılmaktadır. (Parsel
112/2/)
Fotoğraf 6: proje alanı
denizden yaklaşık 15-20
m yükseklikte bir yamacın
üzerinde bulunmaktasır.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 15
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
I.2.
PROJENİN ÖMRÜ
Proje ömrü işlev ve kapasite acısından hizmet ömrü sınırsız olarak öngörülmektedir.
Proje kapsamında inşa edilecek binalar en üst düzey inşaat teknolojilerine göre yapılacağından
enaz 50 senelik ömre sahip olacağı düşünülmektedir. Gereksinimlere göre bakım ve yenileme
çalışmaları ile de projenin devamlılığı sağlanacaktır.
I.3.







HİZMET AMAÇLARI
KKTC’nin kalkınması, KKTC topraklarında turizm yatırımlarının artarak turizmin
gelişmesi ile doğru orantılıdır. Bu temel fikirden hareketle şu andaki mevcut durumun
yetersizliği de göz önünde bulundurularak yeni yatırımların yapılması gerektiğinden
KKTC’nin kalkınması adına olumlu bir yaklaşım olacaktır.
Genel olarak ,
İç ve dış turizme yönelik hizmet vermek
Dekorasyonu , sunduğu imkanlar ve ve hizmetlerinin sunum kalitesi ile gerek Türkiye turizm
piyasasında gerekse Yabancı turistlere yönelik piyasalarda KKTC’de örnek gösterilen
,herkesin ismi ve kalitesi ile tanıdığı bir tesis yaratmak .
Rezervasyonlu müşterilerin olduğu kadar günübirlik gezici turistlere de konaklama imkanı
vermek.
KKTC turizm pazarına kaliteli turist çekmek
Girne Bölgesi turizm sektöründe 23000 yatak kapasitesine ulaşılması hedeflenmiştir. Bu
hedefe ulaşılmasına katkıda bulunmak.
İstihdam olanağı sağlamak.
Milli ekonomiye katkıda bulunmaktır.
I.4.
PAZAR VEYA HİZMET ALANLARI VE BU ALAN İÇERİSİNDE EKONOMİK
VE SOSYAL YÖNDEN ÜLKE BÖLGE İÇERİSİNDE ÖNEM VE
GEREKLİLİKLERİ.
Yapılacak olan tesisler başta turizm olmak üzere sosyal aktiviteler, ekonomik kalkınma,
çağdaş çevrecilik ilkelerine uyumlu bir model olacaktır.
KKTC’nin turizm potansiyeline sahip olması ve hükümet politikalarının da bu yönde
olması yatırımcıyı bu yönde yatırım yapmaya teşvik eden en önemli unsur olmuştur.
Ekonomik yönden, özelde bölge halkı, genelde KKTC halkı ticari kazanç sağlayacağı
gibi, bu kazançların geri dönmesi ekonomik kalkınmayı kazandırması beklenmektedir.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 16
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
BÖLÜM II
PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU
II.1. FAALİYET YER SEÇİMİ
“Omran Development Ltd.’e Ait Turistik Tesis Projesi” Girne’de, Ozanköy sınırları
içerisinde, Hendekler ve Tavuk Çiftliği Mevkiinde XII 22 W 1- 2 Pafta/Harita ve 118, 113/3,
122, 123, 124, 112/2/1+ 112/3/1+113/1+ 113/2/1+ 113/5+ 113/6+ 114+ 115+ 116+ 127+
128/1+ 130/1/1+ 439 nolu parseller üzerinde yapılacaktır.
Arazi mülkiyeti Omran Development Ltd.’e ait olup toplam alan 40 Dönüm 2 Evlek
300 Ayakkare (54216,87 m2) dir. Proje yeri seçim nedeni, bahse konu alanın yatırımcıya ait
olması, KKTC turizmi içerisinde Girne’nin en büyük paya sahip olması ve alanın bu amaca
uygun olarak Girne –Ozanköy’de yer alması, ulaşımın kolay olması, tarihi yerlerin zenginliği,
kaynaklanmaktadır.
Proje alanı, 55/89 İmar Yasası altında plan ve emirnamesi olan bölgeler arasında
gelmektedir. (Harita 2) Bu kapsamda proje alanı Girne II. Bölge Kapsamlı Emirnamesi
uyarınca Sahil şeridi ve Kahverengi Bölge içerisinde yer almaktadır. (Harita 3) (Şehir
Planlama Dairesi ön görüşü ekte sunulmuştur. ) Proje yerinde emirname uyarınca bahsedilen
maddelere aynen uyulacaktır.
Proje alanı hakkında detaylı bilgi raporun ilgili kısımlarında verilmiştir.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 17
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Proje yeri
Harita 2 : 55/89 İmar Yasası altında Plan ve Emirnamesi Olan ve Olmayan Bölgeler
Proje yeri
Harita 3 :Girne II. Bölge Kapsamlı Emirname Haritası
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 18
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
II.2. PROJE KAPSAMINDAKİ FAALİYET ÜNİTELERİNİN KONUMU
Turistik Tesis genelinde 296 oda bulunmakta olup, 602 yatak kapasitesine sahip
olacaktır. (5 adet suit oda x 4 kişi = 20 yatak, 291 oda x 2 kişi = 582 yatak olmak üzere
582+20=602 yatak)) Tesis ; Bodrum kat, Zemin kat, 1. Kat, 2. Kat ve 3. Kat şeklinde
tasarlanmıştır. Tasarlanan tesiste yüzme havuzları, yeşil alanlar, spor alanları gibi bir çok yan
tesis bulunacaktır. Tesis genelinde toplam 229 adet otopark alanı bulunacaktır. Proje alanında
5 adet yeşil alan bırakılacaktır. (yeşil alan 1: 1278 m2, yeşil alan 2: 1660 m2 yeşil alan 3:
2230 m2 , yeşil alan 4: 78 m2 , yeşil alan 5: 5.39 m2 olmak üzere toplam 5285 m2 yeşil alan
bırakılmış olacaktır. Tesise ilşkin kat detayları aşağıda verilmiştir.

Bodrum kat (5 suit oda)
Çok amaçlı salon
Mutfak
Personel dinlenme
Ofis
Ofis
Otel ofis
Otel ofis
Otel ofis
Otel ofis
Teknik oda 1
Teknik oda 2
Yangın merdiveni
Y. Güvenlik holü
Teknik oda 3
Spa depo
Suit oda
Suit oda
Suit oda
Suit oda
Suit oda
Sanatçı dinlenme odası
Gece kulubü
Bar
Çamaşır deposu
House keeping
Personel soy. Bay
Personel soy.bayan
Personel ser. Mutfağı
Toplantı odası
Video-ses
Mekanik oda
Tesisatçı
Marangoz
Boyacı
2063. m2
70 m2
53.43 m2
33.57 m2
27.19 m2
33.11 m2
27.65 m2
33.57 m2
33.07 m2
159.81 m2
8.68 m2
19.26 m2
5.66 m2
81.65 m2
76.19 m2
71.66 m2
71.66 m2
71.66 m2
71.66 m2
71.66 m2
20.26 m2
186 m2
166 m2
99.82 m2
88.91 m2
178.07 m2
178.07 m2
102.6 m2
97.78 m2
22.68 m2
21.31 m2
17.05 m2
52.93 m2
20.62 m2
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 19
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ

Bahçıvan
Teknisyen
Anahtarcı
Satın alma
Personel müdür
Personel yemekhanesi
Ana mutfak
Çamaşır kuru temizleme
Soğuk depo
Kuru depo
Sebze oda
İçecek depo
Ana mutfak
Ana restoran
Restoran teras
Kapalı otopark
Su deposu 1
Su deposu arıtılmış
Su deposu arıtılmış
Yangın suyu deposu
Hidrofor tesisat odası
Genel depo 1
Depo
Çöp odası soğutmalı
Çöp odası geri dönüşüm
20.62 m2
22.13 m2
22 m2
22 m2
22 m2
506.7 m2
494.55 m2
402.68 m2
27 m2
22.26 m2
20.3 m2
20.15 m2
494.55 m2
928.4 m2
662.08 m2
6056 m2
96.68 m2
119.21 m2
204.9 m2
67.37 m2
99.71 m2
184.14 m2
11.79 m2
25.85 m2
25.85 m2
Zemin kat
Giriş Holü
Vestiyer
Depo
Vıp çok amaçlı salon
Müşteri hizmetleri
Galeri holü
Dükkan
Güvenlik müdürü
Dükkan
Bayan kuaförü
Bay kuaförü
Ofis
Ofis
Revir
Bagaj
Kreş
Gym
Aerobic
Dolaşım alanı
53.71. m2
21.96 m2
23.85 m2
239.40 m2
39.09 m2
192.38 m2
53.38 m2
18.31 m2
86.83 m2
85.23 m2
85.23 m2
18.62 m2
19.02 m2
20.00 m2
14.35 m2
126.00 m2
151.16 m2
164.81 m2
531.53 m2
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 20
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Bayan soyunma
Bay soyunma
Top.odası
Pers. odası
Kese
Bay hamam
Bayan hamam
Soğukluk
Kapalı yüzme havuzu
Buhar odası
Sauna
Şok duşları
Masaj odası
Masaj odası
Masaj odası
Masaj odası
Dükkan
Dükkan
Dükkan
Dükkan
Dükkan
Toplantı odası
Medya odası
Çok amaçlı salon
Dolaşım alanı
Servis mutfağı
Ofis
Restoran
Restoran
Fuaye
Vestiyer
Sanatçı odası
Sanatçı odası
Loby
Snack bar
99.98 m2
93.48 m2
34.30 m2
40.27 m2
33.00 m2
90.84 m2
50.77 m2
35.46 m2
957.24 m2
126.00 m2
23.60 m2
81.20 m2
22.50 m2
22.50 m2
22.50 m2
44.50 m2
33.64 m2
33.64 m2
33.64 m2
33.64 m2
33.64 m2
79.80 m2
59.30 m2
670.70 m2
1288.48 m2
129.55 m2
15.05 m2
87.93 m2
142.53 m2
272.18 m2
72.55 m2
30.32 m2
30.32 m2
897.40 m2
334.36 m2

1. Kat (toplam 99 oda) (198 yatak kapasiteli)
2 adet yatak odası
24.22 m2
44 yatak odası
23.80 m2
49 adet yatak odası
23.80 m2
4 adet yatak odası
24.82 m2

2. Kat (toplam 103 oda) (206 yatak kapasiteli)
2 adet yatak odası
24.82 m2
44 adet yatak odası
23.80 m2
53 adet yatak odası
23.80 m2
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 21
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
4 adet yatak odası

24.80 m2
3. Kat (toplam 89 oda) (178 yatak kapasiteli)
1 adet yatak odası
24.82 m2
37 adet yatak odası
23.80 m2
1 adet yatak odası
59.90 m2
47 adet yatak odası
23.80 m2
2 adet yatak oda
24.02 m2
1adet yatak odası
41.34 m2
BÖLÜM III
PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI
III.1. PROJENİN GERÇEKLEŞMESİ İLE İLGİLİ YATIRIM PROGRAMI VE
FİNANS KAYNAKLARI
Yatırımcı firma tarafından Fizibilite raporunun detaylı olarak hazırlanmasıyla birlikte
bu bilgilere ulaşılacaktır.
III.2. PROJENİN FAYDA - MALİYET ANALİZİ
Tesis maliyetinin yaklaşık 120.000.000 € olacağı tahmin edilmektedir. Bunun %40’ı
özkaynaklarla, %60 ‘ının kredi alınarak sağlanması planlanmaktadır. Ancak Yatırımcı firma
tarafından Fizibilite raporunun detaylı olarak hazırlanmasıyla birlikte daha net bilgilere
ulaşılacaktır.
III.3. PROJE
KAPSAMINDA
OLMAYAN
ANCAK
PROJENİN
GERÇEKLEŞMESİNE BAĞLI OLARAK, FAALİYET SAHİBİ VEYA DİĞER
YATIRIMCILAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ TASARLANAN
DİĞER EKONOMİK, SOSYAL VE ALTYAPI FAALİYETLERİ
Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşmesine bağlı olarak yatırımcı firma
veya diğer firmalar tarafından gerçekleştirilmesi tasarlanan diğer ekonomik ve sosyal
faaliyetleri yoktur.
Proje kapsamında;
 Elektrik ağı; tüm elektrik donanımı yatırımcı firma tarafından yapılacak olup KIB-TEK
tarafından gösterilecek alana trafo konulacaktır. Hazırlanacak teknik şartnamedeki tüm
maddelere uyulması sağlanacaktır.
 Su Dağıtım ağı ; Bölgenin içme ve kullanma suyu Ozanköy-Çatalköy su şebekesinden
sağlanmaktadır. Proje için Su İşleri dairesi’ne yapılan başvuruda bölgede kaynak
yetersizliğinden dolayı su verilemeyeceği, ancak Türkiye’den su getirilmesi projesi
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 22
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ




kapsamında su verilmesinin mümkün olabileceği belirtilmiştir. Dağıtım ağı ilgili daire
kontrollüğünde döşenecektir.
Kanalizasyon ağı ; Otel
içerisinde oluşacak olan tüm atıksular yapılacak olan
kanalizasyon ağı ile toplanarak otel içerisine yapılacak olan arıtma tesisine verilecektir.
Isıtma ve soğutma: Tesiste ,ısıtma ve soğutma vrv klimalarla sağlanacaktır. Birbirinden
bağımsız birden fazla bölgenin iklimlendirme ihtiyacının olduğu ve yük ihtiyacının sürekli
değiştiği otel, hastane, ofis, restauran , mağaza, tiyatro, sinema gibi yapılarda kullanılan
klimalar, daha fazla konforu inverter teknolojisi ve değişken gaz debisi sayesinde enerji
tasarrufu ile birlikte sunar. Günümüzde bilindik ısıtma ve klima sistemlerinden farkı ;
Çevreye maksimum özen ve saygı gösteren, enerji tasarrufuna odaklanmış, gelişmiş
uygulama esnekliği ve esneklikten gelen serbestlikle ve modüler yapısıyla çok katlı
binalarda , alışveriş merkezlerinde ve hastane gibi yapılarda tam bağımsız kontrol imkanı
verebilmesidir.
Enerji Verimliliği: Turistik tesis genelinde enerji verimliliği sağlayacak ürünlerin
kullanılması temel prensip olarak benimsenecektir. Bu kapsamda otelde alternatif enerji
kaynakları kullanılması düşünülmektedir. Yaklaşık 405 adet güneş paneli yerleştirilerek
otel elektrik ihtiyacının bir kısmının buradan karşılanması tasarlanmaktadır. Ayrıca
yatırımcı firma otellerde fazla olan su tüketimini azaltmak için gri su uygulamasının
hayata geçmesi için proje geliştirmiştir. Böylece lavabo , duş vb alanlarda kullanılan su
ayrı bir hatla toplanacak ve basit bir şekilde arıtılıp tuvalet kullanımına verilecektir.
Buradan çıkacak olan atıksu ise oetele kurulacak olan ileri arıtmaya verilecektir. Çıkış
suyunun yeşil alanlarad kullanılması hedeflenmektedir. Bunun yanında tesis genelinde su
tasarrufu sağlayan musluk başlıkları, çift başlıklı sifonlar gibi su tasarrufu sağlayan
cihazlar kullanılacaktır. Ayrıca Otel projesinde tüm binaya ısı izolayonu uygulanacaktır.
Peyzaj uygulamaları proje
içerisinde yeşilin ön plana çıkarılması sağlanacaktır.
Uygulama aşamasından sonra yapılacak olan peyzaj projesinde özellikle mevcut bitki
dokusuna ve bölgeye uyumlu bitkiler seçilecektir. Proje içerisindeki yeşil alanlar vaziyet
planında gösterilmiştir. Bu alanların tümü en uygun peyzaj projesi yapılarak
ağaçlandırılacaktır..
III.4. PROJE
KAPSAMINDA
OLMAYAN
ANCAK
PROJENİN
GERÇEKLEŞEBİLMESİ İÇİN ZARURİ OLAN VE FAALİYET SAHİBİ VEYA
DİĞER YATIRIMCILAR
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
TASARLANAN DİĞER EKONOMİK SOSYAL VE ALTYAPI FAALİYETLERİ
Yatırımcı şirket tarafından gerçekleştirilmesi planlanan diğer ekonomik faaliyetler
gelişen günlük ihtiyaca cevap vermek üzere yatırım gelişmesine gidilecektir.
III.5. KAMULAŞTIRMA VE YENİDEN YERLEŞİM
Proje alanı özel mülktür. Herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmayacaktır.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 23
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
III.6. DİĞER HUSUSLAR
Bu bölümde bahse konu olacak diğer hususlar yoktur.
BÖLÜM IV
PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN
İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI
IV.1. PROJEDEN ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ
Projeden birinci derecede etkilenecek olan alan Girne’de, Ozanköy sınırları içerisinde,
Hendekler ve Tavuk Çiftliği Mevkiinde XII 22 W 1- 2 Pafta/Harita ve 118, 113/3, 122, 123,
124, 112/2/1+ 112/3/1+113/1+ 113/2/1+ 113/5+ 113/6+ 114+ 115+ 116+ 127+ 128/1+
130/1/1+ 439 nolu parseller üzerinde 40 Dönüm 2 Evlek 300 Ayakkare (54216,87 m2) alan
olacaktır.
Proje alanı, Girne-Ozanköy Bölgesinde yer almakta olup alanda uzun yıllardır sulu
tarım yapılmaktadır. Toplam alanın bir kısmında narenciye ağaçları bir kısmında sulu tarım
ürünleri (kavun, salatalık, domates vb ürünler) bulunmaktadır.
Çalışma alanı Ozanköy bölgesi içerisinde sahil kesiminde yer almakta olup; kuzey
sınırında Akdeniz; doğusunda Cratos Otel, Batısında Zeyko Fabrikası ve güneyinde hali
hazırda sulu tarımın yapıldığı araziler ve bu arazilerin bitişinde Esentepe-Girne ana yolu
bulunmaktadır. Proje yeri Girne yerleşim alanının yaklaşık 2,2 km Doğusunda, Ozanköy
yerleşim alanın yaklaşık 1.2 km Kuzeyinde, Çatalköy yerleşim alanının ise yaklaşık 3 km
kuzey batısında yer almaktadır. Proje yeri seçim nedeni, bahse konu alanın yatırımcıya ait
olması, KKTC turizmi içerisinde Girne ve civar yerleşim alanlarının büyük paya sahip
olması, ulaşımın kolay olması, tarihi yerlerin zenginliğinin fazla olan bir alanda yer
almasından ileri gelmektedir.
Proje yeri 1 km çevresi Şekil 3’te gösterilmiştir. Proje alanının 1 km çevresinde tarım
yapılan alanlar, konutlar , deniz, Cratos Hotel ve boş parseller bulunmaktadır. Projenin hayata
geçmesiyle birlikte bu alanlar etkilenecektir.
Proje alanının sınırlarındaki kullanımlar Şekil 4 de gösterilmiştir. Buna göre alanın
Kuzeyinde yamaç ve deniz (Foto 7), Güneyinde toprak yol (Foto 8) ve tarım alanları ile bahçe
evi (Foto 9), Batısında Boş parseller ve sulu tarım alanları(Foto 10), Doğusunda Boş parseller
ve sulu tarım alanları (Foto 11) bulunmaktadır.
Proje alanının bulunduğu bölgenin genelindeki otel yerleşimleri ise Harita 4 de
bulunmaktadır. Buna göre proje yerine en yakın otel 700 m Doğuda bulunan Cratos Hoteldir.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 24
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Deniz
Proje
yeri
Cratos
hotel
GirneEsentepe
anayolu
Konut
alanları
Proje alanı
çevresi
r=1 km
Şekil 3 : Proje alanı ve 1 km etki alanı
Deniz
Boş
parsel
Boş
parsel
Tarım
alanları
Konut
alanları
Tarım
alanları
Konut
alanları
Tarım
alanları
Şekil 4: Proje alanı çevresi
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 25
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Foto 7: Proje Alanının
Kuzeyi
Alanın Kuzeyinde yamaç
ve devamında ise deniz
bulunmaktadır.
Foto 8: Proje Alanının
Güneyi
Proje alanı Güneyinde
toprak yol
bulunmaktadır. Bu
yolun güneyinde ise
tarım alanları ve
konutlar bulunmaktadır.
Foto 9: Proje Alanının
Güneyi
alanın güneyinde bulunan
bahçe evi ve tarım alanları
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 26
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Foto 10: Proje Alanının
Batısı
Alanın Kuzey Batısında boş
parsel, güney batısında sulu
tarım alanları, 350 m
güneyinde ise eski Zeyko
Fabrikası bulunmaktadır.
Foto 11: Proje Alanının
Doğusu
Alanın Kuzey doğusunda
boş parseller, güney
doğusunda sulu tarım
alanları, 700 m doğusunda
ise Cratos Hotel
bulunmaktadır.
Foto 12: Proje Kuzey
Batı sınırında yer alan
sıra selvi ağaçlar
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 27
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Harita4:Karakum-Ozanköy-Çatalköy Bölgesindeki Otellerin Gösterilmesi
Oscar Resort Hotel
Hotel Sempati
Vuni Palace Hotel
Cratos Hotel
High Life Hotel
Proje Yeri
Malpas Hotel
Bellapais
Monastry
Village
Bellapais
Gardens
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Dedeman Olive
Tree
Serinli
Holiday
Village
Sayfa 28
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
IV.2. FİZİKSEL VE BİYOLOJİK ÇEVRENİN ÖZELLİKLERİ
KAYNAKLARIN KULLANIMI
IV.2.1. METEOROLOJİK VE İKLİMSEL ÖZELLİKLER
VE
DOĞAL
Meteoroloji Dairesinden alınan bilgiye göre Proje yerinin bulunduğu Ozanköy
bölgesine en uygun istasyon Girne
Meteoroloji İstasyonudur. Meteoroloji Dairesinden
alınan, Girne istasyonuna ait ortalama aylık hava sıcaklığı, nisbi nem ve yağış değerleri Tablo
2’de verilmiştir. Ayrıca Kuzey Kıbrıs’ta bulunan meteoroloji istasyonlarının yerini gösteren
harita ise harita 5 de sunulmuştur.
Girne bölgesi, meteorolojik bölgelere göre kuzey sahil ve Beşparmak Dağları
bölgesinde yer almaktadır. Kuzey sahil şeridi için yağış, sıcaklık, nisbi nem ve rüzgarlar 2007
istatistiklerine göre aşağıda incelenmiştir.
Girne Bölgesi’ne ait;Yağış: Yılda ortalama 444.3 mm/m2 yağış alan ülkemizde son 20
yıl içerisinde azalma olmuştur. Bu azalma hidrolojik ve tarımsal kuraklık problemlerine neden
olmuştur. Özellikle Aralık- Ocak ayında azalan yağışlar, Şubat-Ağustos ve Kasım ayında
biraz artmıştır. Ancak bu artış, yıllık yağışlardaki azalmayı önleyecek nitelikte değildir.
Kuzey Kıbrıs’ın en yağışlı bölgesi olan kuzey sahil şeridinde en fazla yağışın Aralık - Ocak,
en az yağışın ise Temmuz - Ağustos’da düştüğü görülmektedir. 24 saatlik en çok yağışlar da
depresyonların etkili olduğu kış ayları ile konvektif yağışların oluşturduğu bahar aylarında
ölçülmüştür.
Hava Sıcaklığı: Yıllık ortalama hava sıcaklığının 19.3C olduğu K.K.T.C.’de, kuzey
sahil şeridinde yıllık ortalama hava sıcaklığı 20.0C’dir. Sıcaklıkları uzun yıllar ortalamasına
göre değerlendirilirse, en yüksek ortalama sıcaklık Temmuz - Ağustos, en düşük ortalama
sıcaklık ise Ocak - Şubat aylarındadır.
Nisbi Nem: Gündüzleri en nemli bölgeler, deniz meltemlerinin görüldüğü kıyı kesimleri
ve dağlık bölgeler, en kuru bölgeler ise iç kesimlerdir. Geceleri iç kesimlerde nem miktarı
artarak, sabah saatlerinde kıyılardan daha fazla nem taşımaktadır. Kuzey sahil şeridinin uzun
yıllar ortalama nisbi nem değerleri şöyledir: En yüksek nisbi nem ortalaması %72.0, ortalama
nisbi nem % 69.7, en düşük nisbi nem ortalaması Haziran - Ağustos ayları arasında % 67.1’tir.
Rüzgarlar: Gündüzleri denizden - karaya, geceleri karadan - denize esen deniz
meltemleri ile dağların yüksek kesimleri ile dağ etekleri veya vadiler arasında esen kara
meltemleri K.K.T.C.’de etkili olmaktadır. Meltemler arasında K.K.T.C.’de esen rüzgarların
önemli bir bölümü batıdan doğuya doğru esmektedir. Rüzgar değerleri uzun yıllar
ortalamasından da görüleceği gibi hakim yön S,W,NW iken en hızlı rüzgar ocak ayında
“SSE’den esmiştir.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 29
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Tablo 2: Girne İstasyonuna ait Ortalama Hava Sıcaklığı, Nisbi Nem ve Yağış Değerleri
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 30
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Proje Yeri
Harita5: K.K.T.C’deki Meterolojik İstasyonların Yeri
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 31
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
IV.2.2. JEOLOJİK ÖZELLİKLER VE TOPOĞRAFYA
IV.2.2.1 JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ
İnceleme alanı, Girne-Karakum Bölgesi doğusunda denizle sonlanan eski tarım
arazisidir.
Kıbrıs adasının Pliyosen devrinden başlayarak Genç Kuvaterner devrine kadar devam
eden yükselim evrelerinde birçok düzeyde karasal ve denizel dolgu şekillerinin oluşumuna
neden olmuştur. Genç Kuvaterner devrinde denizel ortamlarda çökelen ve denizel seki Q4a
olarak isimlendirilen yapı Girne kıyı şeridi boyunca genişçe bir alanda gözlenmektedir.
İnceleme alanı da bu yapı içerisinde yer alır. (Hakyemez ve diğerleri K.K.T.C nin Jeolojisi M.T.A yayınları - 2000)
İnceleme alanı ve geniş çevresinde genç kuvaterner devrine ait Denizel seki (Q4a)
düzlenmelerine rastlanılmaktadır. Sığ denizel ortamlarda çökelmiş orta sertlikte, hafif
çimentolanmış kumlu kireçtaşları yanı kalkarenitler bu birimin ana kayacını oluştururlar.
Kalkarenitler denize yakın alanlarda iri bloklar halinde iç kesimlerde ise ayrışarak kumlu,
killi, marnlı bir yapı arz ederler. (Harita 7 - Jeoloji haritası)
Deniz düzeyinden 19-20 m yükseltili bir sırt üzerinde yer alan inceleme alanı sırt
yüzeyinde 30-40 cm lik bitkisel toprak altında 1-2 m kalınlıklı bitevil ve yatay konumdaki
kalkarenitler altında ayrışmış, kumlu, killi, marnlı karmaşık yapı deniz düzeyine kadar devam
eder.
Zemin hakkında daha detaylı bilgi ve zemin yapılarının binalara etkilerini araştırılması
amacıla Geotest Ltd. Şti. tarafından Temmuz 2015 tarihinde proje alanının zemin etüd raporu
hazırlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda zemin etüt çalışması kapsamında Jeoloji ve Maden Dairesi
tarafından 12 adet toplam derinliği 180,0 metre olan sondaj kazısı yapılması uygun
görülmüştür.
Yapılan sondajlardan edinilen verilere göre; 0,00-0,30 m Bitkisel Toprak; ortalama
0,30-3,50 m arası koyu kahve renkli, düşük plastisiteli, sert Kumlu Kil; 3,50-9,50 m arası
sarımsı-krem renkli, yer yer killi siltli seviyeler içeren az-orta ayrışmış Kumtaşı (T-3 ve T-4
sondajlarının yapıldığı kuzey tarafta Kumtaşı kalınlığı 2,00 m’dir (2,50-4,50 m arası)); 9,5011,50 m arasında yeşilimsi kahverenkli, sert Kumlu Kil (T-3 ve T-4 sondajlarının yapıldığı
kuzey tarafta Kil biriminin kalınlığı 7,00 m’dir (4,50-11,50 m arası)) yer almaktadır. istifin en
alt birimini ise koyu gri-yeşilimsi renkli, düşük plastisiteli Sert Marn birimi oluşturmaktadır.
Zemin etüd sonuç ve önerileri ekte sunulmuştur.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 32
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Proje Yeri
Harita 6 Jeoloji Haritası (Hakyemez ve Diğerleri 2000 ) (M.T.A yayınları) (ÖLÇEK1/25000)
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 33
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
IV.2.2.2. TOPOĞRAFYA
İnceleme alanı Ozanköy bölgesi içerisinde yer almakta olup; Arazi yaklaşık % 1-2°
kuzey yönüne doğru eğimlidir. Ayrıca inceleme alanının deniz tarafında kuzey kesimlerde
dik/dike yakın bir yamaç özelliği göstermektedir. İnceleme alanı ortalama 14,50 metre
topoğrafik kota sahiptir. Çalışma alanı Ozanköy bölgesi içerisinde sahil kesiminde yer
almakta olup; kuzey sınırında Akdeniz; doğusunda Cratos Otel, Batısında Zeyko Fabrikası ve
güneyinde hali hazırda sulu tarımın yapıldığı araziler ve bu arazilerin bitişinde Esentepe-Girne
ana yolu bulunmaktadır. Proje alanı ve çevresini gösteren Topoğrafik Harita ; Harita 7’de
sunulmuştur.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 34
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Proje Yeri
Harita 7 Topoğrafik Harita (1/25000)
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 35
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
IV.2.3. YERALTI SU KAYNAKLARININ HİDROLOJİK ÖZELLİKLERİ
Geçirimli özellikli bir yapı arz eden Kalkarenitler iyi bir aküifer kayasıdır. Geniş bir
alanda yüzeylenirler ve oldukça geçirimlidirler. Yıllık yağışlar ve derelerin taşıdığı sularla
beslenirler. Bölge içerisinde yer alan sayısız kuyudan beslenmelerine bağlı olarak değişik
verimlerle yeraltı suyu alınabilmektedir. Su kalitesi oldukça iyi olduğundan bahçe sulama
yanında kullanma suyu olarak da kullanılmaktadır. .
Artan yapılaşma sonucu evsel atıklar emici kuyularla yeraltına verilmesiyle akifer
içerisindeki sular bakteriyolojik olarak kirlenmiştir. Bölge suları kullanılırken ilaçlanıp
kullanılması gerekmektedir.
Proje alanı Girne kıyı akiferi üzerinde bulunmakta olup, yapılan arazi gözlemlerinde
mevsimsel ve devamlı akış gösteren dere yatağına rastlanılmamıştır. İnceleme alanında
ortalama yer altı su seviyesi 7,19 m mertebesindedir. Proje kapsamında yapılacak olan bina
temel derinlikleri ile yeraltısu seviyesi çakışmamaktadır. İnceleme alanı içerisinde sulu tarım
faaliyetlerinin yürütülmekte olup; bu amaçla sulamada kullanılacak yeraltısuyu inceleme alanı
içerisinde bulunan kuyulardan sağlanmaktadır. 1 numaralı kuyuda 8,60 m; 2 numaralı kuyu da
8,50 m; 3 numaralı kuyuda 7,00 metre seviyesinde statik su seviyesi ölçülmüştür. İnşaat
süresince su kuyuları kullanılacak olup işletme aşamasında kapatılacaktır.
IV.2.4.
YÜZEYSEL SU
ÖZELLİKLERİ
KAYNAKLARININ
HİDROLOJİK
VE
EKOLOJİK
Kurak bir iklim kuşağında yer alan adamızda yıllık ortalama 400 mm/m2 yağış
düşmektedir. Adanın yüksek kesimleri olan Beşparmak Dağları ile Trodos dağları ise daha
çok yağış almaktadır. Beşparmak Dağlarına düşen yağışlar kuzey ve güney yönünde yer alan
derelerle taşınırlar. Kuzey yönünde akışlar denizle uzunluğunun az olması nedeniyle süratle
akarak denize ulaşır. Bunun sonucunda Kuzey yönündeki dereler aşırı akan sularla aşındırılıp
derin vadili dereler oluşturmuştur. Denize yakın alanlarda ise dere yatakları yer yer
doldurulup inşaat amaçlı kullanılmaktadır. Zamanımızda da yer alan aşırı yağışlar sonucunda
özellikle Girne kenti ve çevresinde su baskınlarına neden olmaktadır. Proje alanı Batı
uzağında yer alan Elma deresi proje alanı ve çevresine su baskını tehlikesi yaratmaz.
IV.2.5.
YÜZEYSEL
KULLANIMI
SU
KAYNAKLARININ
MEVCUT
VE
PLANLANAN
Bilindiği gibi Ülkemizin su gereksinimi yeraltı su kaynaklarından sağlanmaktadır.
Kuraklık ve aşırı çekimler sonucu mevcut kaynaklarımız Ülke İhtiyacını karşılayamaz duruma
gelmiştir. Proje alanına yapılması planlanan otel kompleksi için oldukça fazla su gereksinimi
olacaktır. mevcut kaynaklarımızla bu gereksinimin karşılanması oldukça zordur. Projesi
devam eden Türkiye’den su getirilmesiyle su sorunu bir müddet çözülecektir.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 36
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
IV.2.6. DENİZLERDEKİ CANLI TÜRLERİ
Ege Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi öğretim üyelerinin 1998 yılında tamamlandığı
araştırmalarda KKTC çevre denizlerinde farklı derinlik ve tabakalarında saptanan Balıkçılık
Çalışmaları vardır. Proje alanı için deniz ortamıyla ilgili bir çalışma yapılmayacaktır.
IV.2.7. TOPRAK ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM DURUMU
IV.2.7.1 TOPRAĞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı “Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi”
haritalarındaki verilere göre proje yeri etüd dışı araziler ve Yr5.A toprak serisi içerisinde
yeraldığı saptanmıştır. (KKTC Etüd ve Haritalama Projesi ,2000). (Harita 8)Buna göre;
Üst Toprak tekstürü : 5 –Siltli killi tın, killi tın, kumlu killi tınlı toprak’tır.
Yr 5 A
Yr : Yeni Erenköy serisi
Eğim ( A) - ( %0– 2 ) arasındadır.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 37
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
ProjeYeri
Harita 8 Temel Toprak HARİTASI
(Ölçek 1/25000)
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 38
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
IV.2.7.2. ARAZİ KULLANIM KABİLİYET SINIFLAMASI
Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı “Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi”
Arazi Kullanım Kabiliyeti haritalarındaki verilere göre proje yerinin bir kısmı etüd dışı
bırakılmıştır. Arazinin bir kısmı ise II.Sınıf arazidir. (Harita 9).
Arazi yetenek sınıflaması(AKK): Teknik bir sınıflama olan arazi kullanıma yeteneği
sınıflaması temel toprak haritasındaki bireysel haritalama ünitelerinin özelliklerinin
yorumlanması sonucu belirlenir.
II. sınıftaki arazi toprakları kültüre alındıklarında erozyona karşı koruma önlemleri ve
su-hava ilişkilerinin geliştirilmesini de içine alan dikkatli bir yönetimi gerektirirler Ancak,
alınacak önlemlerin uygulanması kolaydır. İçerdikleri sınırlayıcı faktörler nedeniyle ekilen
kültür bitkisi çeşidi I. sınıfa göre daha azdır.
Toprakların II. sınıfa girmesine neden olan sınırlayıcı faktörlerden birkaçı şunlardır: a)
Hafif derecede eğim, b) Hafif şiddette su veya rüzgar erozyonu tehlikesi veya geçmişteki
erozyonun aynı derecede etkileri, c) İdeal derinlikten daha az toprak derinliği, d) Kolayca
giderilebilecek hafif şiddette tuzluluk veya değişebilir sodyum varlığı, e) Uygun olmayan
toprak strüktürü ve toprak işleme koşulları, f) yetersiz drenaj gibi hafif şiddette ve sürekli
olamayan sınırlayıcı etmenler.
Proje alanının bir kısmı etüd dışı bırakılmış olup yerleşim için ayrılmıştır. Ancak bir
kısmının ise II. Sınıf arazi olması ve tarıma olanak vermesi önemli bir husustur. Bu tip
araziler Ülkemizde Toprağın korunması adına önem arz etmektedir. (Tarım dairesinin görüşü
ektedir.)
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 39
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
N
Proje Yeri
Harita 9 Arazi Kullanım Kabiliyet HARITASI
Ölçek 1/25000
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 40
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
IV.2.7.4. EROZYON
Akdeniz kıyısına paralel uzanan Beşparmak Dağları kuzey etekleri adanın diğer
yörelerine nazaran daha fazla yağış almaktadır. Bunun yanında dağ silsilesi zirveleri ile kuzey
etekleri denize oldukça yakındır. Bölgeye düşen aşırı yağışlar sonucunda kuzey yönünde akan
dereler dere yataklarını aşındırarak derin vadili dere yataklarını oluşturmuşlar ve bu alanları
aşındırmışlardır. Son yüzyılda bu aşırı yağışlara rastlanılmamakta haliyle de aşınma ve
erozyonlara rastlanılmamaktadır. Bunun yanında birçok dereye de küçük göletler yapılmış
olup su akışı da düzenlenmiştir. Ayrıca dere yatakları yer yer ıslah edilerek erozyon tehlikesi
kısmen önlenmiştir.
Proje alanı Girne kıyı akiferi üzerinde bulunmakta olup, yapılan arazi gözlemlerinde
mevsimsel ve devamlı akış gösteren dere yatağına rastlanılmamıştır. Yataya yakın konumdaki
proje alanı Kuzeye az eğimle yağış sularını drenaj kanalları ile denize ulaştırabilirler. Kuzey
yönündeki dik yamaç boyunca yüzeyden akabilen sular üstte yer alan bitkisel toprakları
aşındırarak kopmalarına ve deniz yönünde kaymalarına neden olabilmektedir. Yapılan zemin
etüd çalışmasında bu konuya ilişkin alınması gereken önlemlere uyulacaktır.
İnceleme alanında kaya düşmesi, heyelan, su baskını gibi doğal afetlere neden olacak
yapı mevcut değildir
IV.2.7.5. ARAZİ KULLANIMI
K.K.T.C. toplam arazi kullanım alanları (Tablo 3)ve Ozanköy toplam arazi kullanım
alanları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. (Tablo 4)
Tablo 3 K.K.T.C. Genelinde Toplam Arazi Kullanım Alanları Tablosu
K.K.T.C. Genelinde Arazi Kullanım Alanları
Arazi Kullanımı
Hektar
%
Tarım alanı
187 040
56.71
Orman alanı
64 313
19.50
Hali-Mera
16 342
4.95
Kullanılmayan
62 145
18.84
Toplam
329 840
100.00
Tablo 4 Ozanköy Toplam Arazi Kullanım Alanları Tablosu
Ozanköy’de Arazi Kullanim Alanlari
Arazi Kullanımı
Dönüm
%
Tarım Alanı
Orman Alanı
Hali Mera
Kullanılmayan
TOPLAM
4548
30
1140
5718
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
79.13
0.54
19.93
100.0
Sayfa 41
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
IV.2.8. TARIM ALANLARI
Ozanköy’de toplam tarım alanı Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Yapı ve Üretim
verilerine göre 4548 dönümdür. Bu da Ozanköy’ün arazi varlığının %79.13 ‘ünü
oluşturmaktadır.Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Yapı ve Üretim verilerine göre
Ozanköy’de bu oranı kapsayan tarımsal arazi varlığına bakacak olursak
Tablo 5:Tarımsal Arazi Varlığı
Tarla Bitkileri
Arpa
Buğday
Fiğ
Toplam
Meyve Bitkileri
Harup
Zeytin
Ceviz
Nar
Badem
İncir
Yenidünya
Elma
Şeftali
Toplam
400
30
120
550
35
205
0.3
11.1
24
2
3.4
2.5
1.9
285.3
Naranciye
-Limon
-yafa
Toplam
100
4
104
Bağ
-Sultani
-Asma
Toplam
10
3.8
14
Sebze Bitkileri
-bakla
-Kavun
karpuz
S. Lahana
k.soğan
domates
patlıcan
Molehiya
Toplam
3
10
28
5
10
9
5
1
69
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 42
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
IV.2.9 KORUMA ALANLARI
Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için, ekonomik ve sosyal politikalar yanında çevre
ile ilgili stratejilerin bir parçası olarak, koruma alanları önemli bir yer tutmaktadır. Koruma
alanları ile ilgili stratejiler ve politikalar sektörel gelişme ve yatırım stratejilerinin kritik
unsurunu oluşturmaktadır.
Koruma Alanları doğal, ekolojik , tarihi ve kültürel değerleri nedeniyle korunan alanlardır.
Her ülkenin mevzuatının veya uluslararası kuruluşların kendi tüzüklerinin koruma imkanını
verdiği çeşitli türde koruma alanları vardır. Koruma alanları, genellikle bozulmasını önlemek
için insan faaliyetlerinin sınırlı olduğu, hassas ve özüne uygun kullanım gerektiren
kaynakların yer aldığı alanlar olarak anlaşılırlar.
ÜFP kapsamında,
(a) Çevresel etkilere karşı, biyolojik, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel nitelikli
özellikleri ile duyarlı olan veya mevcut kirlilik yükü çevre ve halk sağlığını bozucu düzeylere
ulaştığı belirlenen, kara ve denizel bölgeleri,
(b) Doğa Koruma Alanları, vahşi yaşam koruma alanlarını, vahşi yaşam üreme alanlarını,
biyo-genetik rezerv alanlarını, biyosfer rezervlerini, özel çevre koruma bölgelerini, ulusal
parkları, doğa parklarını, doğal anıtları,
(c) Kentsel, doğal ve arkeolojik sit alanlarını ve/veya tarihi ve kültürel varlıkların
bulunduğu diğer benzeri koruma alanlarını,
(d) Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf tarım toprağı alanlarını,
(e) İçme ve kullanma suyu kaynakları dolayısıyla korunan alanları, su ortamlarını, sulak
alanları, kıyıları, akiferleri, dere yataklarını ve taşkın sahalarını ve yürürlükteki mevzuat
uyarınca ilan edilmiş ve/veya İmar Yasası altında yürürlükte olan bir planlama enstrümanı
uyarınca korunması gereken benzeri nitelikte olan alanları “Koruma Alanı” olarak kabul
edilmiştir.
Bölgede genel olarak Koruma Alanları şu şekilde sınıflandırılabilir. (Kaynak: Ülkesel
Fiziki Plan 2015)
 Tarım Toprakları : Bölgede yoğun miktarda verimli tarım toprakları bulunmaktadır. Proje
alanı da oldukça verimli topraklar üzerinde yer almakta olup alan içerisinde de sulu tarım
yapılmaktadır. Ancak kentsel yerleşimin yaygın ve dağınık bir şekilde büyümesi bölgedeki
tarımsal alanların azalmasına neden olmuştur. Bölgedeki tarım topraklarının mümkün
olduğunca fazla korunabilmesi için aşağıdaki politikalar belirlenmiştir.
 Kentsel yapılaşmış alanlar içerisinde kalan ve henüz yapılaşmamış birinci ve ikinci
sınıf tarım topraklarının, kentsel yaşam kalitesini artırmak ve gelecekte herhangi bir kriz
durumunda gıda ihtiyacını karşılayabilecek rezerv alanlar olarak korumak amacı ile
rekreasyonel amaçlı kullanılması desteklenecek ve teşvik edilecektir.
 Yapılaşmış Kentsel Alanlar ile Kırsal Alanlar arasında geçiş sağlamak ve Kentsel
Yapılaşmış Alanların dışında yer alan komşu yapılaşmamış alanlarda yer alan verimli tarım
alanları kentsel etkilerden korumak amacıyla tampon bölgeler oluşturacaktır. Söz konusu
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 43
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
tampon bölgeler içinde verimli tarım topraklarının kalitesini ve bütünlüğünü koruyacak
rekreasyonel amaçlı kullanımlar desteklenecek ve teşvik edilecektir.
 Kentsel yerleşim alanı planları nüfus, yoğunluk ve yapılabilecek aktiviteler ve
yerleşim alanının taşıma kapasitesi göz önüne alınarak planlanacaktır. Kentsel yerleşim
alanlarının genişleyerek verimli tarım alanları içerisinde büyümesinin önüne geçilmesi
amacıyla yerleşim alanlarının Ülkesel Fizik Planda öngörülen büyüme hedeflerine uygun
olarak gelişme alanları belirlenecektir.
 Özel Çevre Koruma Bölgeleri : Bölgede birisi ilan edilmiş diğeri ise ilan edilmemiş iki Özel
Çevre Koruma Bölgesi bulunmaktadır. Kaplumbağa Yumutlama Alanı olan Alagadi Özel
Çevre Koruma Bölgesi 1990 ‘lı yıllarda ilan edilmiştir. Diğeri ise Beşparmak Dağları Özel
Çevre Koruma Bölgesi’dir. Her iki ÖÇKB ‘de Avrupa Biyolojik Çeşitlilik Ağı Natura 2000
‘nin parçası olacak değerde ve önemde doğa alanlarıdır. Bu özellikleri ile gerek çevrsel
yönden gerekse turizm çekim alanı olarak ekonomik değere sahiptirler. Bu alanların
korunmalarına yönelik aşağıdaki politikalar belirlenmiştir. Proje alanı Alagadi ÖÇKB ne 11
km uzaklıkta yer almaktadır. (Harita 10)
 Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde bulunan tüm ekolojik değerler, biyolojik çeşitlilik ve
yaban hayatı yaşam alanları/habitatlar tamamen korunacak, yeni gelişmelere izin
verilmeyecek ve nasıl korunacağı ve kullanılacağı Yönetim Planlarınca belirlenecektir
 Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nin yakın çevrelerinde, yapılacak gelişmelerin,
ÖÇKB’lerdeki varolan doğal ekolojik hassas değerlerde meydana getirebileceği olası
olumsuz etkileri engelleyebileceği yeterli uzaklıkta bir alanın etrafına korunma sınırı
çizilerek, bu sınır içinde kalan alan ÖÇKB’nin Tampon Alanları olarak belirlenecektir.
Tampon Alanlarda Ekolojik Etki Değerlendirmesine (Uygunluk Değerlendirmesine)
uygun olan, Özel Çevre Koruma Bölgeleri’ne olumsuz etkisi olmayacak türde sınırlı
gelişmelere izin verilecektir.
 Bölgede mevcut ekosistemler arası bütünleşmeyi sağlayıcı koridorlar oluşturulacak ve
bu koridorların korunması için gerekli önlemler alınacaktır
 Orman Alanları: Bölge Ormanlık alanlar bakımından zengindir . Beşparmak sıra dağları
orman alanları yanısıra özel mülkiyette olan ve orman ağaçları bakımından zengin ormanlık
alanlar bulunmaktadır. Boğaz bölgesindeki özel mülkiyetteki ormanlık alanlar gelişme baskısı
altındadır.
 Orman alanlarının bütünlülüğü korunacaktır. Vasfını yitirmiş veya bozulmak üzere olan
orman arazilerini ağaçlandırma çalışmaları desteklenecek ve teşvik edilecektir.
 Orman alanları orman ve rekreasyonel amacların dışında kullanılmayacaktır. Orman
alanlarında, orman içi dinlenme yerleri, piknik yerleri gibi rekreasyon amaçlı gelişmeler
ve orman faaliyetleri amaçlı gelişmeler dışında gelişmelere izin verilmeyecektir.
 Orman vasfı taşıyan ancak özel mülke ait olup kayıtlı orman arazisi olmayan ve kayıtlı
orman arazileriyle bütünlük oluşturabilecek arazilerin kayıt altına alınması ve
korunması için gerekli finansal kaynak yaratılacaktır
 Tarihi ve Kültürel Miras Alanları : Girne Limanı ve Çevresi olmak üzere İmar Yasası ile
İlan Edilmiş , bir diğeri ise İmar Yasası Uyarınca koruma altında olan Girne Türk Mahallesi
diye bilinen üç kentsel sit alanı bulunmaktadır. Bölgede çok sayıda arkeolojik alan
bulunmaktadır. Bunların yanısıra, bölge, tarihi kültürel ve geleneksel yaşam merkezlerinin en
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 44
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
güzel örneklerini oluşturan köyler, bölgeye zenginleştirmekte, turizm yönünden de önemli
mukayeseli üstünlük sağlamaktadır.
 Başkent Lefkoşa İmar PLanı Suriçi Koruma Politikaları, Lefkoşa Suriçi Turizm Alanı
Strajisi, Girne Koruma Çevre Planı Politkaları, Gazimağusa Surlariçi Strajisi ve Lefke
Kentsel Sit Alanı Karar Raporu’na uygun olarak önlemler alınacak ve politikaların
uygulanması sağlanacaktır.
 Kentsel ve kırsal yerleşimlerin tarihi ve kültürel değere sahip alanlarının belirlenmesi,
korunması, ekonomik çekiciliğinin arttırılması, geliştirilmesi ve canlandırılması için
bütüncül koruma ve planlama çalışmaları yapılacaktır.
 .Su Ortamları Ve Havzaları: bölgede, ülkenin en önemli iki aküferinden birisi olan Girne
Dağları Aküferi , göletler ve dere yatakları bulunmaktadır. Su ortamları , yakın çevrelerindeki
yapılaşmalar, kirlilik yaratan faaliyetler nedeniyle baskı ve tehdit altındadırlar . Önemli
ekolojik alanlardır. Proje alanına en yakın sulak alan 7 km uzaklıktaki Arapköy Göletidir.
(Harita 11)
 Dereyatakları ve yakın çevreleri korunacak ve yeraltı sularının doğal beslenmelerini
sağlayan su havzalarının topoğrafya, eğim ve hidrolojik yapı gibi ortamlarının doğal
yapısını bozabilecek gelişme ve müdahalelere izin verilmeyecektir.
 Golf sahası ve benzeri çok su tüketimi olan kullanımlar, kendi alternatif su
kaynaklarıyla su üretme koşulu ile izinlendirilecektir.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 45
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Proje yeri
Harita 10 Koruma altındaki sulak alanların konumları (Çevre Koruma Dairesi, 2015)
Proje yeri
Harita 11: Özel Çevre Koruma Bölgeleri
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 46
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
IV.2.10. ORMAN ALANLARI
Ozanköy, Girne Orman Bölge Şefliği sınırları içerisinde yer almaktadır. 2013-2022
yıllarını kapsayan 20 yıllık Orman Amenajman Plan verilerine gore Girne Orman Bölge
Şefliğinin genel sahası 22104.9 hektardır. Bu alanın 9290.8 hektar alanı orman alanı, 12814.1
hektarı da açık alandır. Orman alanı üzerinde toplam dikili ağaç serveti 167746m3, yıllık
artım ise 5895m3 dür
Proje yeri, Girne Orman Amenajman planına gore 58 No.lu bölme içerisinde yer
almaktadır. 58 No.lu bölmenin toplam alanı 359.6 hektardır. Bu alanın 3.7 hektarı orman
alanı, 355.9 hektarı da açık alanlardır. (Harita 12)
PROJE YERİ
Proje
Yeri
Harita 12
Proje Yerinin Orman Haritası (Ölçek 1/25 000)
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 47
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
IV.2.11. FLORA VE FAUNA
Proje yeri ve çevresindeki Ekosistemler ( Biyotoplar ) araştırılırken şu hususlara dikkat
edilmiştir: Flora, proje yeri olan 40 Dönüm 2 Evlek 300 Ayakkare (54216,87 m2)alan
içerisinde, Fauna ise proje yeri ile birlikte çevresi de dikkate alınarak incelenmiştir. Çevrede
Ekosistemlerin sağlıklı bir şekilde incelenebilmesi için yapılan araştırmaların en az bir yıl
devam etmesi gerekir. Ekibimiz proje yeri ve çevresini Eylül ayı içerisinde incelemeye almış
olduğundan çevrede bu mevsimde mevcut olan Ekosistemler tespit edilmiştir. Ancak geçmiş
mevsimlere ait floranın da kurumuş örneklerinden flora tesbiti yapılmıştır
IV.2.11.1. FLORA
Flora tespitleri proje yeri alanı olan toplam 40 Dönüm 2 Evlek 300 Ayakkare
(54216,87 m2) bir alanda Eylül 2015 tarihinden itibaren yapılmıştır. Proje alanında bitki
türü olarak toplam 29 Familya da toplanan 65 tür tesbiti yapılmıştır. Tespit edilen türler,
ülkemizde çok yaygın olarak bulunan türlerdir.
Foto 13
Proje yerinde Laurus nobilis
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 48
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Foto 14
Proje yerinde Inula crithmoides
Foto 15
Proje yerinde Tamarix tetragyna
Foto 16
Proje
yerinde
sempervirens
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Cupressus
Sayfa 49
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Foto 17
Proje yerinde Pistacia terebinthus
Foto 18
Proje yerinde Morus alba
Foto 19
Proje yerinde Punica granatum
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 50
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Proje yerinde tespit edilen flora, Familya tür ve bilinen Türkce isimlerine göre
aşağıdaki listede verilmiştir.
ANACARDIACEAE
Pistacia terebinthus
CUPRESSACEAE
Cupressus sempervirens
TAMARICACEAE
Tamarix tetragyna
LEGUMINOSEAE
Acacia cyanophylla
Ceratonia siliqua (Harup)
Medicago orbicularis ( Yabani yonca)
Trifolium stellatum ( Yabani yonca)
Vicia sativa (Yabani vigo)
Scorpiurus muricatus
Calycotome villosa
Prosopis farcta (Çakrez)
Pisum satıvum
COMPOSITAE
Crisanthemum coronarium ( Papatya)
Matricaria recutita
Calendula arvensis
Senecio vulgaris
Carduus pycnocephalus
Silybum marianum
Notobasis syriacus
Leontodon Tuberosuz
Centaurea hylolepis
Phagnolon rubestre
Urespermum picroides
Inula crithmoides (Andız otu)
Pallenis spinosa
Helichrysum conglobatum
CRUCIFERAE
Sisymbrium irio
Sinapis alba ( Lapsana)
Ericoria hispanica
Cardaria draba
Hirschfeldia incana
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 51
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Capsella bursa-pastoris
ARACEAE
Arisarum vulgare
GERANIACEAE
Erodium malacoides
PRIMULACEAE
Anagallis arvensis (Fare Kulağı)
LILIACEAE
Muscari neclectum ( sümbül)
Asphodelus aestivus ( Şimşir)
MALVACEAE
Malva verticulata ( Gömeç )
Malva silvestris (Ebe Gömeci )
ROSACEAE
Sarcopoterium spinosum
OLEACEAE
Olea europaea ( Zeytin )
PAPAVERACEAE
Papaver rhoeas ( Gelincik )
RESEDACEAE
Reseda orientalis
CAPPARACEAE
Capparis spinosa (Gabbar)
FUMARIACEAE
Fumaria densiflora
UMBELLIFERAE
Eryngium cretegum (Kaz ayağı)
Zosima absuthifolium
BORAGINACEAE
Echium angustifolium
CARYOPHYLLACEAE
Silene vulgaris (Yumurta otu)
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 52
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
AMARANTHACEAE
Amaranthus hybridus
LAURACEAE
Laurus nobilis
PUNICACEAE
Punica granatum
MORACEAE
Morus alba
SOLANACEAE
Lycium feroccissimum
Solanum nigrum
RANUNCULACEAE
Anemone coronaria Kır lalesi)
Ranunculus asiaticus (Şakayık)
OXALIDACEAE
Oxalis per-caprae (Ekşilice)
CYPERACEAE
Cyperus ratundus ( Saz)
Carex Spp. (Saz)
GRAMINEAE
Pragmites australis (Kamış)
Phalaris agnatica ( Çayır türü)
Lolium rigidum (Çimen Türü)
Stipa lapansis (Çayır)
Awena wiestii (Yabani ulaf)
IV.2.11.2. FAUNA
Ülkemizde 30 Memeli tür, 25 Sürüngen ve Kurbağa türü, 368 Kuş türü ve 6000
Böcek türü yaşadığı bilinmektedir. 368 kuş türünün 43 tanesi yerleşik göçmen olmayan, 325
taneside değişik zamande Kuzey Kıbrısı ziyaret eden göçmen kuşlardır.
Proje yeri ve çevresinde tespit edilen Fauna: Familya,
ve Tür olarak
sınıflandırılmıştır. Gözlem yapılamayan türler bölgede yaşayan kişilerin ifadeleri ile bu
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 53
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
konuda yapılan yayınlar dikkate alınarak tespit edilmeleri sağlanmıştır. Tespit edilen fauna
türleri aşağıdadır.
MEMELİLER
LEPORIDAE
Oryctolagus cuniculus (Tavşan)
CANIDAE
Canis vulpes (Vulpes vulpes ) Tilki
ERINACEIDAE
Erinaceus europaeus ( Kirpi)
CRICETIDAE
Microtus arvalis (Tarla Faresi )
PTEROPIDAE
Rhinolopus hipposiderus (Yarasa)
KUŞLAR
COLUMBAE
Columba livia livia (Kaya Güvercini)
Columba palumbus palumbus ( Fassa)
Streptopelia turtur turtur (Üveyik)
Streptopelia senegalensis senegalensis (Kumru )
PHASIANIDAE
Alectoris graeca (Keklik)
Francolinus francolinus francolinus (Turaç )
Coturnix coturnix coturnix (Bıldırcın)
FALCONIDAE
Accipiter nisus nisus ( Atmaca)
Buteo rufinus rufinus ( Şahin)
CORVIDAE
Corvus corax laurencei ( Kuzgun Karga)
Corvus cornix pallescens ( Karga Kül renkli)
Corvus frugilegus frugilegus ( Karga)
Corvus monedula keve ( Küçük Karga)
Pica pica pica ( Saksağan)
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 54
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
STRIGIDAE
Otus scops cyprius (Baykuş)
Asio otus otus ( Kulaklı Baykuş)
FRINGILLIDAE
Carduelis carduelis (Saka)
Carduelis cannabina ( Keten Kuşu)
Serinus canarius serinus (Kanarya)
Fringilla coelebs cypriotis (İspinoz)
Passer domesticus biblicus (Serçe)
ALAUDIDAE
Melanocorypha calandra calandra (Tarla kuşu)
Galerida cristata cypriaca (Tepeli Tarla kuşu)
TURDIDAE
Luscinia megarhynchos megarhynchos (Bülbül)
İKİYAŞAMLILAR
BUFONIDAE
Bufo viridis (Kara kurbağası)
SÜRÜNGENLER
TESTUDİNİDAE
Testudo graeca ( Adi tosbağı)
LACERTIDAE
Lacerta muralis ( Kertenkele)
OPHIDIA (YILANLAR)
Coluber jugularis ( Siyah Yılan)
Vibera labetina labetina (Sağır – Kör – Yılan)
Ülkemizde Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü tarafından 21/97 sayılı Çevre
Yasasının 10(2) madde altında “Flora ve Faunanın Korunması Emirnamesi” yayınlanmıştır.
Emirnameye göre toplam 53 adet flora türü ile 220 adet Fauna türü koruma altına alınmıştır.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 55
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
IV.2.12. PEYZAJ DEĞERİ YÜKSEK YERLER VE REKREASYON ALANLARI,
BENZERSİZ ÖZELLİKTEKİ JEOLOJİK VE JEOMORFOLOJİK OLUŞUMLARIN
BULUNDUĞU YERLER
Proje alanında yapılan incelemelerde benzersiz özellikte jeolojik ve jeomorfolojik
oluşuma rastlanmamıştır. Bölgede, rekreaktif alanlar ve bu alanların oluşturulmasındaki
planlama enstrümanlarının yetersizdir.
.
IV.2.13. DEVLETİN YETKİLİ ORGANLARININ HÜKÜM VE TASARRUFU
ALTINDA BULUNAN ARAZİLER
Proje yeri özel mülkiyet olup devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında
değildir.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 56
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
IV.2.14. PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ HAVA, SU VE TOPRAK AÇISINDAN
MEVCUT KİRLİLİK YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ
Proje yeri Girne yerleşim alanının yaklaşık 2,2 km Doğusunda, Ozanköy yerleşim
alanın yaklaşık 1.2 km Kuzeyinde, Çatalköy yerleşim alanının ise yaklaşık 3 km kuzey
batısında yer almaktadır. Proje alanının çevresi incelendiğinde tarım arazileri ve yapılaşma
mevcut olduğu görülür. Yapılaşmaya bağlı olarak bölgede mevcut bir trafik akışı vardır.
Dolayısıyla araçlardan çıkan egsoz dumanları hava kirliliğine neden olmaktadır. Proje yerine
en yakın Hava Kalitesi ölçüm istasyonlarından alınan veriler tablo 6 (Tablo 6 Girne Hava Kalitesi
İstasyonu Verileri) -ve tablo 7 de (Tablo 7 Teknecik Hava Kalitesi İstasyonu Verileri) verilmiştir.
Teknecik Elektrik Santrali proje alanına 9.6 km uzaklıktadır Proje yerine oldukça uzak olan
Teknecik Elektrik Santralinin proje yerine direkt etkisi olduğu düşünülmemektedir. Ancak söz
konusu santralin , başta en yakın bölgeler (Esentepe, Arapköy vb.) olmak üzere tüm adaya
olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir.
İnceleme alanı ve çevresinde kanalizasyon sistemi mevcut değildir. Bölgenin
Genelinde; Su, kanalizasyon, katı atık bertarafı ve benzeri yeşil altyapı dahil eksik ve yetersiz
altyapı ve üst yapı sorunları vardır.
Proje yerinde Turistik Tesis yapılması planlanmaktadır. İnşaat aşamasında
oluşabilecek kirliliklerin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır. Bu tedbirler V.
Bölüm’de açıklanmıştır.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 57
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Tablo 6 Girne Hava Kalitesi İstasyonu Verileri
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 58
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Tablo 7..... Teknecik Hava Kalitesi İstasyonu Verileri
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 59
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
IV.2.15 DİĞER ÖZELLİKLER
Bu bölümde bahse konu diğer özellikler bulunmamaktadır.
IV.3 SOSYO - EKONOMİK ÇEVRENİN ÖZELLİKLERİ
IV.3.1 EKONOMİK ÖZELLİKLER
2012-2014 Yıllarını kapsayan ekonomik çalışma yapılmış, bunun sonucunda
sürdürülebilir ekonomik program oluşturulmuştur. Buna göre ; Kişi başına GSMH 2009
yılında 13,930 dolar düzeyinden 2010 yılında 14,703 dolar’a yükselmiştir. 2012 yılında ise
ekonominin büyümüş olmasına rağmen dolar kurundaki yükselme nedeniyle bu rakamın
14,487 dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. (Kaynak : sürdürülebilir ekonomiye
geçiş programı 2013-2015)
Program döneminde büyümenin; 2013 yılında %3.6, 2014 yılında %4.2, 2015 yılında
%4.6 olmak üzere, ortalama büyümenin %4.2 düzeyine ulaşması hedeflenmektedir. Buna göre
kişi başına düşen GSYİH’nın program dönemi sonunda 17,033 dolar olarak gerçekleşmesi
beklenmektedir.
IV.3.2. NÜFUS
Proje alanı Girne Alt Bölgesinde yer almaktadır. Bölgenin kuzeyindeki kıyı
coğrafyasındaki Girne Alt Bölgesi ,Girne Belediyesine bağlı Girne, Beylerbeyi, Ozanköy,
Karmi, Lapta Belediyesine bağlı, Lapta , Karşıyaka , Alsancak Belediyesine bağlı Alsancak,
Malatya – İncesu, Ilgaz Yeşiltepe, Çatalköy Belediyesine bağlı Çatalköy Arapköy ve Esentepe
Belediyesine bağlı Esentepe , Bahçeli, Karaağaç, Beşparmak dahil toplam 16 adet yerleşimi
kapsamaktadır.
Girne Alt bölgesi’nin 2006 verilerine göre 46820 olan nüfusu,2011 yılında 64437 kişiye
yükselmiştir. Lefkoşa Alt Bölgesin’den sonra gelen en yüksek nüfusa sahip bölgedir. KKTC
nüfusunun, 2006 verilerine göre yaklaşık % 18, 24 ’ünü, 2011 nüfus verilerine göre ise %
22,5’ini oluşturmaktadır. Kilometre kare başına, . 2006 verilerine göre 182 kişi düşerken,
2011 verilerine göre ise 251 kişi düştüğü hesaplanmıştır .Yıllık ortalama nüfus artış oranı
%4.96 ile, KKTC genelindeki en yüksek nüfus artışının yaşandığı bölgedir
Girne nüfusu 2011 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ise (De-Facto) 69163 kişi, (Dejure)
73577 kişi şeklinde büyümüştür. (Kaynak DPÖ) Ozanköy nüfusu ise 3070 kişidir. (1615
erkek ve 1455 kadın)
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 60
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
IV.3.3. GELİR
Bölgenin kuzeyindeki kıyı coğrafyasındaki Girne Alt Bölgesi ,Girne Belediyesine bağlı
Girne, Beylerbeyi, Ozanköy, Karmi, Lapta Belediyesine bağlı, Lapta , Karşıyaka , Alsancak
Belediyesine bağlı Alsancak, Nisan Malatya – İncesu, Ilgaz Yeşiltepe, Çatalköy Belediyesine
bağlı Çatalköy Arapköy ve Esentepe Belediyesine bağlı Esentepe , Bahçeli, Karaağaç,
Beşparmak dahil toplam 16 adet yerleşimi kapsamaktadır.
KKTC turizminin önemli bir bölümünün Girne’de olması, arazi değerlerinin de mevki
rantından dolayı yüksek olması, Girne Turizm Limanı ile Girne Yat Limanının Girne’de
olmasından dolayı fert başına düşen milli gelirin daha yüksek olduğu düşünülmektedir.
Proje yeri olan Ozanköy-Çatalköy Bölgesi’nin fert başına düşen milli gelirinin yüksek
olduğu düşünülmektedir.
Turizm, eğlence-dinlence, ticaret ve gayrimenkul sektörleri ana ekonomik faaliyetlerdir
. Gelişmişlik düzeyi yüksek, kentleşmiş , piyasanın turizm , eğlence ve emlak geliştirme
yatırımlar için tercih ettiği bir bölgedir. Sahil bölgesi olması, çevresel ve kültürel miras
değerlerinin yüksek olması, Lefkoşa’ ya yakınlığı gibi nedenlerle turistik çekim merkezidir.
turizm, eğlence- dinlence faaliyetlerinin KKTC genelinde en gelişmiş olduğu bölgedir. Turizm
konaklama tesislerinin %70’i ve toplam yatak sayısının ise % 70’i Girne Bölgesi’nde
bulunmaktadır. Bölgenin yaşamak, eğlenmek, yatırım yapmak için tercih edilen bir bölge
olması, gelişme baskısını arttırmakta ve giderek taşıma kapasitesini zorlamaktadır. Bunun
sonucunda, altyapısı yetersiz, yollar ve kıyı boyunca yaygın, parçacıl lineer bir yapılaşma
yaşanmaktadır.
IV.3.4. İŞSİZLİK
Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre 2011 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki
kurumsal olmayan sivil nüfus (çalışma çağındaki nüfus) 5215,721 kişi olarak saptanırken,
istihdam edilen kişi sayısı ise 97,103’e ulaşmıştır. 2010 yılında istihdam edilen nüfusun
çalışma çağındaki nüfusa oranı %43.7 olarak gerçekleşirken bu oran 2011 yılında %45.0
seviyesine ulaşmıştır. Tablo-6’de görüldüğü üzere 2009-2011 döneminde çalışma çağındaki
nüfus artarken, aynı dönemde işsizlik oranında kayda değer bir düşüş yaşanmıştır.
TABLO-2
Tablo
8
HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ TEMEL GÖSTERGELERİ
GERÇEKLEŞME
2007
15 ve Daha Yukarı Yaştaki
Kurumsal Olmayan Sivil Nüfus
İşgücü
İstihdam
İşsiz
İşgücüne Katılma Oranı (%)
İstihdam Oranı (%)
İşsizlik Oranı (%)
2008
2009
2010
TAHMİN
2011
2012
2013
2014
2015
197,660 201,796 209,310 213,795 215,721 221,193 223,201 225,408 227,822
99,149 101,104 104,490 106,117 107,514 108,929 110,363 111,816 113,288
89,787 91,223 91,550 93,498 97,103 99,117 101,181 103,297 105,468
9,361
9,881 12,941 12,619 10,411 10,784 10,705 10,734 10,762
50.2
50.1
49.9
49.6
49.8
49.2
49.4
49.6
49.7
45.4
45.2
43.7
43.7
45.0
44.8
45.3
45.8
46.3
9.4
9.8
12.4
11.9
9.7
9.9
9.7
9.6
9.5
Kaynak: Devlet Planlama Örgütü
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 61
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Program dönemi sonunda istihdam sayısının 105,468 kişiye ulaşarak çalışma çağındaki
nüfus dikkate alındığında istihdam oranının %46.3, işsizlik oranının ise %9.5 düzeyinde
gerçekleşmesi hedeflenmektedir.( Kaynak : sürdürülebilir ekonomiye geçiş programı 20132015) Bölge nüfusunun istihdam bölgeleri bölgedeki turizm tesisleri ve Girne’dir.
IV.3.5. SAĞLIK
KKTC’de sağlık hizmetleri kamu kesiminin temel görevleri arasındadır. Sağlık
hizmetlerinin yürütülmesinden Devlet sorumludur. Sağlık alanında devletin gözetim ve
denetiminde özel teşebbüs de faaliyet göstermektedir. Kamu tarafından yürütülen sağlık
hizmetleri Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastane ve sağlık merkezlerinde verilmektedir.
Sağlık hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimliliği sağlamak, kişilerin hizmete erişimini
kolaylaştırmak amacıyla sağlıkta dönüşüm programı uygulamaya konulacaktır. .( Kaynak :
sürdürülebilir ekonomiye geçiş programı 2013-2015)
Proje yeri ve çevresinde sık görülen ve salgın olan hastalık görülmemiştir.Yöre halkı
sağlık hizmetlerini öncelikle bölgedeki Sağlık Ocağından, ileri vakalarda Girne ve Lefkoşa’da
bulunan Hastanelerden almaktadır. K.K.T.C. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Ülkesel
Fiziki Plana göre Söz konusu bölgedeki temel sorunlar; Girne’de bulunan devlet hastanesinin
hizmet kalitesinin yetersiz olması ve Özel gruplara yönelik branş hastanelerinin olmamasıdır..
Bu bağlamda bölgede uygulanması gereken sağlık politikaları şu şekilde belirlenmiştir. ;
 Engelliler, psikiyatr, diyabet, onkoloji ve benzeri türde özel grublara yönelik merkezi ve
ulaşabilir konumlarda branş hastaneleri açılacaktır.
 İlk basamak sağlık hizmeti altyapısı olmayan bölgelerin en büyük yerleşme biriminden
ve turizm alanlarından başlayarak tüm bölgelerde gerekli ilk basamak sağlık hizmet
altyapısı sağlanacak, yetersiz olan bölgelerde geliştirilecektir.
 Mevcut hastanelerin altyapısını geliştirerek, teşhis altyapısı, donanımı, tedavi ve
müdahale kabiliyeti, kalitesi geliştirilecek ve birinci basamak sağlık hizmetleri ile
bütüncül bir sistem yaratılacaktır.
 Kronik hastalıklar, madde bağımlılığı, alkolizm vb. hastalıklarla mücadele eden,
ulaşılabilir ve yer seçim kriterlerine uygun konumlarda 3. basamak sağlık merkezlerinin
açılması desteklenecek ve teşvik edilecektir.
 Lefkoşa’da tüm ülkeye hizmet edecek tıbbİ atıkları bertaraf etme merkezi ve üç periferi
hastanesinde soğuk hava deposu yapılacak, tüm özel hastane ve kliniklerin tıbbi atıkları
bu soğuk hava depolarında toplanılarak, bertaraf etme merkezine götürülecek ve
bertaraf edilecektir.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 62
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
IV.3.6. BÖLGEDEKİ SOSYAL ALT YAPI HİZMETLERİ
Tüm bölgenin % 43,20’si olan toplam alanı 257 km2 ‘dir. Girne Alt Bölgesinin %
12.85’i yapılaşmış durumdadır. Bölgenin Karşıyaka – Çatalköy arasındaki bölge ile
Arapköy’den Esentepe Belediyes’ne bağlı, Girne İlçesi’nin kuzey – doğudaki en son yerleşim
birimi olan Bahçelere kadar olan bölgenin, yapılaşma düzeyi bakımından farklılar vardır.
Karşıyaka – Çatalköy arasındaki bölge daha yoğun yapılaşmışken, Arapköy- Esentepe
arasındaki bölge daha az yoğun yapılaşmış durumdadır; altyapısı yetersiz, yaygın, parçacıl ve
lineer bir gelişme hakimdir.
Bölgede bir çok alt yapı hizmeti yetersizdiir. Su ve atıksu altyapısı tam gelişmediği gibi
katı atık altyapı ve üst yapısı da eksiktir: bunun yanında haberleşme altyapısı da eksik ve
yetersiz olup elektrik iletim hatları da yenilenmemiştir. Tüm bu hususlara ilişkin K.K.T.C.
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Ülkesel Fiziki Plana göre bazı politikalar belirlenmiştir.
İletim ve dağıtım hatlarının düzenli ve periyodik olarak bakım ve onarımları
yapılacaktır
 Yenilenmemiş olan iletim ve dağıtım hatları yenilenecek
 Kentsel alanlardan , planlama bölgelerinin en büyük yerleşim yerlerinden, belirlenmiş
büyüme merkezleri, ilçe merkezleri , geçiş kasabaları ve turizm bölgelerinden başlamak
üzere, tüm bölgelerdeki eskimiş ve uyumsuz mevcut telefon altyapısı geliştirilecek ve
yeni teknolojiler ile uyumlu hale getirilecektir
 Internet altyapısı olmayan yeni gelişme bölgelerine,öncelikle yaygın yapılaşmış olan
kentsel bölgelerden ve her bölgenin en büyük yerleşim yerinden, belirlenmiş büyüme
merkezleri, ilçe merkezleri , geçiş kasabaları ve turizm bölgelerinden başlayarak, tüm
yeni oluşmuş yaşam alanlarına internet altyapısı götürülecektir.
 Özellikle Girne olmak üzere, tüm kıyı bölgelerindeki yerleşim yerlerine eksiksiz
kanalizasyon sistemleri kurulacak , bu bölgelerdeki oteller ve binaların atık su
sistemlerinin kontrol altına alınarak deniz kirliliğine neden olması engellenecek.
 Güngör katı atık düzenli depolama alanına olan ulaşılabilirlik güçlendirilecektir.
Girne Bölgesi kıyı bölgelerinde, Mevzuat ve Planlama Çerçevesi Genel Politikaları ve
Yapılaşmasını büyük ölçüde tamamlamış olan Karşıyaka - Çatalköy yerleşimleri arasında,
“Rehabilite Etme Stratejisi”, Alagadi Kaplumbağa Özel Çevre Koruma Bölgesi ve yakın
çevresinde “Mutlak Koruma Stratejisi” ve Arapköy – Bahçeli arasındaki kıyı bölgesinin geri
kalan kısmında- Yapılaşmamış veya Kısmen Yapılaşmış Kıyı Bölgelerinde “Sınırlı Gelişme
Stratejisi” uygulanacaktır. Buna göre,
 Yapılaşmasını büyük ölçüde tamamlamış kıyı bölgelerinde; Kentsel gelişme, Kitle
turizmi, Liman turizmi, Marina gelişmesi için belirlenmiş bölgeler yer alabilecektir.
Bozulmuş kıyılar rehabilite edilecek ve çevre mekan kalitesi geliştirilecektir.
 Kıyı bölgelerinde yer alan tüm gelişmeler kanalizasyon arıtma sistemine bağlanacaktır.
 Tüm kıyı bölgeleri içerisindeki; Özel Çevre Koruma Alanları/ Natura 2000 alanları,
Ramsar Alanları ile yerel ve uluslararası yasalarla korunan diğer koruma alanları, Özel
Çevre koruma alanı ilan edilmemiş ancak çevresel açıdan ekolojij hassas alanlar,
Göçmen kuşların güzergâhları, göletler, dere yatakları, vahşi yaşam göçü ile kuluçka
amaçları için yeşil koridor olarak belirlenmiş alanlar, kaplumbağa yumurtlama alanları,
Tarihi ve Kültürel Miras alanları, manzara alanları, orman alanları korunacaktır.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 63
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
 Kıyı bölgelerinde, kıyıların sürekliliğini ve toplumdaki her bireyin kullanımını
engelleyici gelişme ve faaliyetlere izin verilmeyecektir.
 Kıyıların, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olacak şekilde
düzenlenecektir.
Bölgede (Girne Geneli) Özellikle kentlerde yaşanan, kentlere olan dış göç sonucu ortaya
çıkan sosyal uyumsuzluk ve yabancılaşma sorunları vardır. Bu hususta aşağıdaki politikalar
belirlenmiştir.
 Kıbrıs Türk kültür ve mirasının anlaşılması, korunması ve geliştirilmesi ve KKTC’nin
sahip olduğu çeşitliliğin ve yerel farklılığının öneminin ortaya çıkarılmasına yönelik
yöresel festival ve etkinlikler teşvik edilecektir
 Kamusal binaların kültürel etkinliklere ve toplantılara uygunluk durumu incelenecek ve
bu amaçlar için kullanılmaları teşvik edilecektir.
 Yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarına yönelik merkezlerin oluşturulması sağlanacaktır.
 Her ilçede tiyatro ve sinema ve sanatsal alanların engelli kişilerin kullanımına da uygun
bir şekilde yapılması sağlanacaktır.
IV.3.7. KENTSEL VE KIRSAL ARAZİ KULLANIMI
2006 Nüfus sayımı sonuçlarına göre KKTC nüfusunun % 68‘i kentsel yerleşmelerde, %
32‘i ise kırsal yerleşmelerde yaşamaktadır. 2011 Nüfus sayım sonucuna göre ise bu oran %69
kentsel yerleşim, %31 kırsal yerleşim olarak değişmiştir.
Tarım ve hayvancılıkla uğraşan nüfusun azalması, kırsal arazilerinde azalmasına, bu
arazilerin yerleşim yeri olarak kullanılmasına sebebiyet vermiştir.
Proje alanı ve civarında Kentsel arazi kullanımı oldukça yaygındır. Bunun yanında
turizm faaliyetleri de önemli bir yer tutmakta olup hızlı şekilde artmaktadır. Kırsal arazi
kullanımı da buna paralel olarak azalmaktadır.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 64
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
BÖLÜM V
PROJENİN BÖLÜM IV’DE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE
ALINACAK ÖNLEMLER
V.1. ARAZİNİN HAZIRLANMASI, İNŞAAT VE TESİS AŞAMASINDAKİ
FAALİYETLER FİZİKSEL VE BİYOLOJİK ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ VE
ALINACAK ÖNLEMLER
V.1.1 ARAZİNİN HAZIRLANMASI İÇİN YAPILACAK İŞLER KAPSAMINDA
NERELERDE VE NE KADAR ALANDA HAFRİYAT YAPILACAĞI
HAFRİYAT ARTIĞI TOPRAK, TAŞ KUM V.B. MADDELERİN NERELERE
TAŞINACAKLARI VEYA HANGİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILACAKLARI,
HAFRİYAT SIRASINDA KULLANILACAK MALZEMELER
Omran Development Ltd.’e Ait Turistik Tesis Projesi, Girne’de, Ozanköy sınırları
içerisinde, Hendekler ve Tavuk Çiftliği Mevkiinde XII 22 W 1- 2 Pafta/Harita ve 118, 113/3,
122, 123, 124, 112/2/1+ 112/3/1+113/1+ 113/2/1+ 113/5+ 113/6+ 114+ 115+ 116+ 127+
128/1+ 130/1/1+ 439 nolu parseller üzerinde yapılacaktır.
Tesis ; Bodrum kat, Zemin kat, 1. Kat, 2. Kat ve 3. Kat şeklinde tasarlanmıştır.
Tasarlanan tesiste yüzme havuzları, yeşil alanlar, spor alanları gibi bir çok yan tesis
bulunacaktır. Proje toplam alanı 40 Dönüm 2 Evlek 300 Ayakkare (54216,87 m2) dir.Arazi
hazırlaması sırasında bitkisel üst toprak sıyrılarak depolanacak, peyzaj çalışmaları sırasında
kullanılacaktır.
Hafriyat Miktarı toplam yaklaşık olarak 200,000 m3 olacaktır. Bu miktar projenin inşaat
mühendisi tarafından ortaya koyulmuştur. Hafriyat toprağının bir kısmı (yaklaşık 30.000 m3);
otel inşaatı için Bodrum temel kazısı ve arazinin tesviyesinde kullanılacaktır. Hafriyat fazlası
toprak ise (yaklaşık 170.000 m3) , Hafriyat fazlası toprak , başka bir firmaya ait olan bir
araziye dökülecektir. Bu alan XII 22 Pafta/harita ve 276 nolu parsel olacaktır. Söz konusu
alana döküm yapılacağına ilişkin alan sahibi firmadan alınan imzalı taahhüt ektedir. Bu
bağlamda ilgili daire ve kurumlardan görüş alınacaktır. Döküm yapılacak alan etrafında
bahçeler, boş parseller, deniz ve yol vardır. Alan içerisinden ise dere geçmektedir, dere içine
ve etrafına kesinlikle döküm yapılmayacaktır. Alana en yakın konut 200 m güney batıda ,
cratos Hotel ise alanın 500 m doğusunda yer almaktadır. Kazı yapılırken ve hafriyatın
belirtilen parsellere dökülmesi esnasında zemin etüd firmasından gözlem ve danışmanlık
alınacaktır. Kazı için konusunda Uzman kişilerin bulundurulması ve danışmanlık hizmeti
alınması mutlak suretle sağlanacaktır.
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nden bahse konu alan ile ilgili görüş
talebinde bulunulmuştur. Daire, proje alanı içerisinde 82 adet sondaj çukuru açmış olup
herhangi bir taşınır ve taşınmaz eski eser nitelikli arkeolojik kalıntıya bulguya rastlamadığını
belirtmiştir. Ancak ilgili Dairenin inşaat aşamasında talep etmesi durumunda ; inşai ve fiziki
müdahale esnasında Eski Eserler ve Müzeler Dairesinden uzman arkeologlar ya da Daire’nin
görevlendireceği teknik elemanlar (gözlemciler) bulundurulması sağlanacaktır. Kazılar için
dozer, kepçe,ekskavatör gibi iş makineleri kullanılacağından hafriyatın yapılacağı saatlere
dikkat edilecektir.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 65
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
V.1.2. ARAZİ KAZANMAK AMACI İLE VEYA DİĞER NEDENLERLE HERHANGİ
BİR SU ORTAMINDA YAPILACAK DOLDURMA, KAZIKLAR ÜZERİNE
İNŞAAT v.b. İŞLEMLER İLE BUNLARIN NERELERDE YAPILACAĞI, NE
KADAR ALANI KAPLAYACAĞI VE KULLANILACAK MALZEMELER
Proje alanında inşaat sırasında arazi kazanmak amacıyla veya diğer nedenlerle herhangi
bir su ortamında doldurma ve kazıklar üzerine inşaat yapılmayacaktır. Proje alanı ile deniz
arasında kalan sahil şeridi korunacaktır.
V.1.3. TAŞKIN ÖNLEME VE DRENAJ İŞLEMLERİ
Yataya yakın konumdaki proje alanı Kuzeye az eğimle yağış sularını drenaj kanalları ile
denize ulaştırabilirler. Kuzey yönündeki dik yamaç boyunca yüzeyden akabilen sular üstte yer
alan bitkisel toprakları aşındırarak alttaki orta sertlikteki kalkarenitleri yer yer aşındırarak
kopup deniz yönünde kaymalarına neden olabilmektedir. Yapılan zemin etüd çalışmasında bu
konuya ilişkin alınması gereken önlemlere uyulacaktır.
İnceleme alanında kaya düşmesi, heyelan, su baskını gibi doğal afetlere neden olacak
yapı mevcut değildir. Proje alanında yağmur suyu drenaj hatları döşenecek olup suyun güvenli
bir şekilde denize ulaşması sağlanacaktır. Yağmur suyu drenaj hatları vaziyet planında
gösterilmiştir.
V.1.4. İNŞAAT ESNASINDA KIRMA, ÖĞÜTME, TAŞIMA VE DEPOLAMA GİBİ
TOZ YAYICI İŞLEMLER
Proje Yerinde inşaat aşamasında herhangi bir kırma, öğütme işlemi yapılmayacaktır.
Malzemeler inşaat alanına hazırlanmış olarak getirilecektir. Proje alanında taşıma ve depolama
gibi işlemler yapılacaktır. İnşaat için gerekli çakıl, kum, demir, parke v.b. gibi malzemeler de
taşınıp depolandıktan sonra kullanılacaktır. İnşaat araçlarının hareketlerinden dolayı ve
yükleme boşaltma sırasında yerden kalkacak geçici tozlanmalar olacaktır. Proje yeri etrafında
yerleşim alanları ve tarım alanları bulunmaktadır.





İnşaat aşamasında Hava Kalitesinin Korunması ve Kontrolü Tüzüğündeki değerlere
(özellikle PM 10) uyulacak olup oluşacak olan tozların civardaki yaşam alanlarına
ulaşmaması için bazı önlemler alınacaktır;
İnşaat aşamasında inşaatta kullanılacak olan kum, çakıl v.b malzemeler depolanacak ve
üzerileri örtülecektir.
Dışarıda üstü açıkta kalması muhtemel az miktardaki malzemenin üzerileri zaman zaman
ıslatılarak nemlendirilecektir
Taşımacılık esnasında toprak yollar belli aralıklarla sulanacaktır..
Arazi etrafı yırtılmaz ve toz tutucu özelliğe sahip file ve benzeri malzeme ile çevrilecektir.
Savurma yapılmadan doldurma-boşaltma yapılmasına dikkat edilecektir. Şantiye şefi bu
konuda bütün tedbirleri alarak çevrenin etkilenmesi asgari düzeye indirilmesi sağlanacaktır.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 66
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Bu önlemlerin alınması ile tozlanmanın minimuma indirilmesi sağlanacaktır ancak
tamamen ortadan kaldırılamayacaktır.
V.1.5. PROJE ALANI İÇERİSİNDEKİ SU ORTAMLARINDA HERHANGİ BİR
AMAÇLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KAZI, DİP TARAMASI, v.b. İŞLEMLER
BUNLARIN NERELERDE, NE KADAR ALANDA, NASIL YAPILACAĞI VU
BU İŞLEMLER NEDENİ İLE ÇIKARILACAK TAŞ, KUM, ÇAKIL VE
BENZERİ MADDELERİN MİKTARLARI, NERELERE TAŞINACAKLARI
VEYA HANGİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILACAKLARI
Proje alanı içerisinde su ortamında herhangi bir kazı ve dip taraması yapılmayacaktır..
V.1.6. PROJE KAPSAMINDAKİ ULAŞIM ALTYAPISI PLANI, BU ALTYAPININ
İNŞASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER, KULLANILACAK MALZEMELER,
KİMYASAL MADDELER, ARAÇLAR MAKİNALAR, ALTYAPININ İNŞASI
SIRASINDA KIRMA, ÖĞÜTME, TAŞIMA DEPOLAMA GİBİ TOZ YAYICI
MEKANİK İŞLEMLER
Proje yeri Girne-Esentepe anayolunun 300 m Kuzeyinde yer almaktadır. Proje alanı ile
bu yol arasındaki ulaşım, şu anda kısmen asfalt yollar ile kısmen ise tarla yolları vasıtasıyla
sağlanmaktadır.
Bu yollar yatırımcı şirket tarafından yaptırılacaktır. Karayolları Dairesi’nden projeye
ilişkin görüş alınmıştır. Söz konusu daire, verdiği görüşte projenin tüm yasal izinlerini
tamamlaması ve Şehir Planlama Dairesi’nden olumlu görüş alması halinde kendi açılarından
herhangi bir sakınca olmadığını belirtmiştir.
Bu yol dışında tesis içi yollar da yapılacaktır. Bu yolların yapımı sırasında dozer,
greyder, kepçe ve silindir kullanılacaktır. Asfalt hazır olarak getirilip dökülecektir.
İnşaat sırasında kırma,öğütme ve depolama gibi toz yayıcı işlemler yapılmayacaktır.
Burada tesisin inşası sırasında hafriyat malzemelerinin ortaya çıkması kazıma,taşınması,
peyzaj ve cevre düzenleme isleri için serilmesi oluşacak tozumayı önlemek amacıyla zemin
ıslatma işlemi gerçekleştirilecektir.
V.1.7. PROJE KAPSAMINDAKİ SU TEMİNİ SİSTEMİ, SUYUN TEMİN EDİLECEĞİ
KAYNAKLARDAN ALINACAK SU MİKTARLARI VE BU SULARIN
KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE MİKTARLARI.
İnşaat Aşaması
1. Proje alanında arazi hazırlaması ve inşaat aşamasında ortalama günde 40 işçi ve teknik
eleman çalışacaktır.
Bu kişilerin günlük su gereksinimi
40 Kişi x 60 lt/ kişi /gün =2400 lt/gün = 2.4 ton/gün olmaktadır.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 67
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
2. Burada tesisin inşası sırasında hafriyat malzemelerinin ortaya çıkması
kazıma,taşınması, peyzaj ve cevre düzenleme isleri için serilmesi oluşacak tozumayı
önlemek amacıyla zemin ıslatma işlemi gerçekleştirilecektir. Bu işlem için m2 basına
yaklaşık 1 lt su kullanılacaktır.
Proje alanı yaklaşık (55000 m2) x 1lt/gün = 55000 m2 /lt/gün = 55 m3/gün su ihtiyacı
olacaktır. ancak çalışma yapılan alanın olduğu bölgede ıslatma yapılması yeterli olacağı için
günlük yaklaşık 10 m3/gün suyun yeterli olacağı düşünülmektedir. . Su ihtiyacı dışardan
tankerle su satın alınarak sağlanılacaktır
İşletme Aşaması
Tesis 602 yatak kapasiteli olarak projelendirilmiştir. Proje kapsamında;
 Konaklama Su İhtiyacı
Tesis 602 yatak kapasiteli olarak projelendirilmiştir.
602 kişi x 400 lt/gün = 240800 lt/gün= 240.8 m3/gün su gereksinimi olacaktır.
 Yan tesisler
Çok amaçlı salon 700 kişi kapasiteli (700 kişi x 20 lt/gün =14000
lt/gün=14m3/gün)
Toplantı salonları 1000 kişi kapasiteli (1000 kişi x 20 lt/gün =20000 lt/gün=20
m3/gün)
Restoran-bar-cafeler toplam 1000 kişi kapasiteli (1000 kişi x 20 lt/gün
=20000 lt/gün=20 m3/gün)
 Personel
250 kişi x 200 lt/kişi = 50000 lt/gün =50 m3/gün su gereksinimi olacaktır.
Bu durumda tesisin işletilmesi sırasında; max. toplam 344.8 m3/gün su ihtiyacı
olacaktır. Havuz için gerekli su ihtiyacı şebeke suyunda karşılanmayacak olup su
satıcılarından temin edilecektir.
Bölgenin içme ve kullanma suyu Girne-çatalköy bölgesi su şebekesinden
sağlanmaktadır. Proje için Su İşleri dairesi’ne yapılan başvuruda bölgede kaynak
yetersizliğinden dolayı su verilemeyeceği belirtilmiştir. Ancak proje alanına şebeke döşenecek
olup bu döşeme kendi ilgili daire kontrollüğünde yapılacaktır.
Proje kapsamında şebeke döşenecektir ancak su verilemeyeceği açıktır. Bu nedenle
ihtiyaç duyulan su, su satıcılarından temin edilecektir. Ozanköy Bölgesi ,Türkiye su temin
projesi kapsamında su verilecek bölgeler arasında bulunmaktadır, dolayısıyla ileride proje
alanına su verilmesi için tekrar başvuru yapılacaktır.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 68
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
V.1.8
ARAZİNİN
HAZIRLANMASINDAN
BAŞLAYARAK
ÜNİTELERİN
FAALİYETE AÇILMASINA DEK YAPILACAK İŞLERDE KULLANILACAK
YAKITLARIN TÜRLERİ, TÜKETİM MİKTARLARI VE BUNLARDAN
OLUŞACAK EMİSYONLAR.
Tesis inşaatı sırasında konvansiyonel iş makinaları (dozer,ekskavatör, kepçe, vinç,
kamyon v.b) kullanılacaktır. Bu makinalar dizel motorlu ve mazot yakmakta olup gerekli olan
mazot günlük olarak benzin istasyonlarından alınacaktır.
İnşaat aşamasında iş makinelerinin hareketinden, kullanacağı yakıttan ve yapılan
işlerden kaynaklı azot oksitler (NOx), karbon monoksit (CO), kükürt dioksit (SO2),
Hidrokarbonlar (HC) ve partikül madde (PM) emisyonları olacaktır. Ancak, iş makinelerinin
sayılarının fazla olmaması nedeniyle oluşacak hava kirliliği sınır değerlerin altında olacaktır.
Egzoz emisyonlarının en az seviyede kalması amacıyla, araçların gereksiz yere çalışmaları
önlenecek, kaliteli yakıt kullanımı sağlanacak, araçların gerekli bakımları yaptırılacaktır.
V.1.9
ARAZİNİN
HAZIRLANMASINDAN
BAŞLAYARAK
ÜNİTELERİN
FAALİYETE AÇILMASINA DEK YERİNE GETİRİLECEK İŞLEMLER
SONUCU OLUŞACAK ATIK SULARIN CİNS VE MİKTARLARI, DEŞARJ
EDİLECEĞİ ORTAMLAR.
Proje yerinde arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında yaklaşık 40 işçi ve teknik
eleman çalıştırılacaktır
Arazinin hazırlanmasından başlayarak, projenin işletmeye alınmasına kadar oluşacak
atık su inşaat çalışanlarının içme ve kullanma suyundan oluşacaktır. Kişi başına günlük içme
kullanma suyu tüketiminin 60lt/kişi.gün olacaktır. 40kişi x 60lt/kişi.gün = 2400 lt/gün =2.4
m3/gün atıksu oluşacaktır.
Tablo 9 Atıksuyun kirlilik konsantrasyonu
Parametre
Değeri
BOIs
300 mg/lt
KOI
500 mg/lt
AKM
300 mg/lt
Yağ ve gres
50 mg/lt
pH
6-9
İnşaat alanında portatif tuvaletler kurulacaktır. Portatif tuvaletler, inşaat şantiyeleri,
askeri üsler ve özel organizasyonlar için her tür alanda geçici tuvalet ihtiyaçlarınıza çözüm
üretmektedir. Böylece işçilerden kaynaklanacak atıksular için septik tank+emici kuyu inşa
edilmeyecek, haznede biriken atıksular vidanjör yardımıyla ortamdan uzaklaştırılacaktır.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 69
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
V.1.10
ARAZİNİN HAZIRLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜNİTELERİN
FAALİYETE AÇILMASINA DEK YAPILACAK İŞLER NEDENİ İLE
MEYDANA GELECEK KATI ATIKLARIN CİNS VE MİKTARLARI,
BERTARAF YÖNTEMLERİ.
Arazi hazırlama ve insaat asaması sırasında oluşacak olan atıklar şu şekilde sıralanabilir.
 Çalışacak personelden kaynaklanacak olan evsel nitelikli katı atıklar (cam,plastik, kağıt karton
vb.)
 Çalışacak personelin yemek servisi sırasında oluşacak olan organik kökenli evsel nitelikli katı
atıklar
 İnşaatta kullanılmakta olan ahşap malzemenin parça ve rende atıkları, İnşaat atıkları, çimento
torbaları,saç ve metal parçaları, ambalaj atıkları
Projenin arazi hazırlama ve inşaat asamasında çalışacak olan personelden kaynaklanan
katı atık oluşumu söz konusu olacak olup bu atıklar tamamen evsel nitelikli katı atık
karekteristiğinde olacaktır. Projenin arazi hazırlama ve inşaat asamasında çalışacak olan
personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atıklar, bir kisiden kaynaklı olusacak evsel nitelikli
katı atık miktarı (DİE -2005) 1,34 kg/gun verisi dikkate alınarak;
40 kisi x 1,34 kg/gun = 53.6 kg/gun evsel nitelikli katı atık olusacaktır.
Çalışacak personelden kaynaklanacak olan evsel nitelikli katı atıklar şantiye sahası
icerisine çeşitli yerlere yerleştirilecek olan ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanacaktır. Atıklar
Girne Belediyesi tarafından toplanarak çöp alanına taşınacaktır.
İnşaat aşamasında çalışmalarda olusacak parça demir, insaat malzemesi, ambalaj atıkları
ve benzeri katı atıklardan geri kazanımı mümkün olanları lisanslı atık toplayıcılarına
ulaştırılması sağlanacaktır. Geri kazanımı mümkün olmayan atıklar evsel nitelikli katı
atıklarla beraber bertarafı sağlanacaktır.
V.1.10
ARAZİNİN HAZIRLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜNİTELERİN
FAALİYETE AÇILMASINA DEK YAPILACAK İŞLER NEDENİ İLE
MEYDANA GELECEK VİBRASYON, GÜRÜLTÜNÜN KAYNAKLARI VE
SEVİYESİ.
Proje alanında inşaat başlamadan önce ölçülen gürültü değerleri ekte sunulmuştur.
Proje kapsamında ;
 Arazinin hazırlanması için hafriyat ve zemin düzeltilmesi sırasında
 İnşaatın yapımında sırasında gürültü meydana gelecektir.
 İnşaat aşamasında meydana gelecek gürültü dozer, kamyon, kepçe, kompresör, traktör,
beton karıştırıcılar ve ekskavatör gibi iş makinelerinden kaynaklanan gürültü olacaktır.
Bu tip makinelerinin oluşturacağı gürültü seviyesi aşağıda verilmiştir.
Tablo 10: İş makineleri gürültü seviyesi
Beton karıştırıcıları, Kompresör, Traktör ve yükleyicilerde
115 dBA,
Ekskavatör
105 dBA,
Kamyon
105 dBa ,
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 70
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Paletli kepçe
Dozer
110 dBA,
120 dBA
Projenin inşaat aşamasında oluşacak gürültü lokal ve geçici olup, inşaat bitiminde sona
erecektir. Bu aşamada, çalışanların ve gürültü etkileşim alanında bulunan kişilerin sağlığını
koruyabilmek amacıyla Gürültü ve Ses Kontrolü Tüzüğü ve Anayasa’nın 94’üncü maddesinin
(1)’inci fıkrası gereğince, 35/2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına uyum sağlanacaktır.
(Örneğin, İnşaat sırasında çalışacak işçileri gürültüye karşı korumak için uygun koruyucu
kulaklık verilecektir. )
Proje yeri çevresinde oluşacak olan bu gürültüden etkilenecek mevcut konutlar
bulunduğundan Gürültü miktarının en aza indirilebilmesi için aşağıdaki önlemler alınacaktır.
 Çalışma saatleri, mevcut konutlar düşünülerek ayarlanacaktır. .
 İnşaat aşamasında tüm ekipmanların ayni anda ayni yerde çalıştırılmamasına dikkat
edilecektir.
 Araçların bakımları düzenli olarak yaptırılarak oluşabilecek gürültü düzeyinin daha
düşük olması sağlanacaktır.
 çalışma saatlerinin uygun zamanlarda yapılmasına ve beton karıştırıcılar ile
ekskavatörlerin elektrikle çalışanlarının kullanılması sağlanacaktır.
 Gürültünün minimuma indirilebilmesi için inşaat alanı etrafı gürültü önleyici
panellerle çevrelenecektir.
 Şantiye alanı için Çevresel Gürültü Sınır Değerlerine uyulacaktır.
Tablo–11: Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
Faaliyet türü (yapım,
Lgündüz (dBA)
yıkım ve onarım)
Bina
70
Yol
75
Diğer kaynaklar
70
V.1.11 ARAZİNİN HAZIRLANMASI VE İNŞAAT ALANI İÇİN GEREKLİ
ARAZİNİN TEMİNİ AMACIYLA KESİLECEK AĞAÇLARIN TÜR VE
SAYILARI, ORTADAN KALDIRILACAK TABİİ BİTKİ TÜRLERİ VE NE
KADAR ALANDA BU İŞLERİN YAPILACAĞI
Proje alanında bulunan ağaçlar şöyle sıralanmaktadır.;
-Çam ve servi kümesi (proje alanı batı sınırında)
-2 adet Akdeniz Defnesi
-2 adet incir
-yaklaşık 100 adet meyve ağacı (zeytin, beyaz dut, nar, çeşitli narenciye ağaçları)
Görüldüğü gibi proje alanında çok sayıda ağaç bulunmaktadır. Binalar her ne kadar
ağaç varlığının yoğun olmadığı bölgelerde konumlandırılmaya çalışılsa da otel bloklarının ve
otopark alanlarının konumlanacağı alanlarda bazı ağaçlar bulunmaktadır. Bunlar ise şu
şekilde sıralanmaktadır.;
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 71
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
-2 adet Akdeniz Defnesi
-2 adet incir
-yaklaşık 100 adet meyve ağacı (zeytin, beyaz dut, nar, çeşitli narenciye ağaçları)
Bu ağaçlar içerisinde bulunan zeytin ağaçları mutlak suretle nakledilecektir.
meyve ağaçlarnın nakledilmesi için de uzman görüşü alınacaktır, verilecek
doğrultusunda nakledilmesinin
mümkün olmayacağı saptanırsa gerekli izinler
kesilecektir. Kesilecek ağaçlara karşılık peyzaj düzenlemeleri esnasında ağaç
yapılacaktır.
Diğer
görüş
alınıp
ekimi
Orman Dairesi’nden bahse konu alan ile ilgili görüş alınmıştır. Orman dairesi verdiği
görüşte; proje alanında orman ağacının olması halinde izin alınmadan kesilmemesi yönünde
görüş belirtmiştir. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Orman Koruma ve Faydalanma
Tüzüğü ile belirtilen 7 tür Orman ağacı vardır. Bunlar; Çam ağacı, servi ağacı, ardıç ağacı,
kavak ağacı, çınar ağacı, meşe ağacı ve okaliptüs ağacıdır. )Proje alanında çam ve servi
kümeleri bulunmaktadır. Söz konusu ağaçlar proje alanının batı sınırı boyunca uzanmakta
olup kesiminin yapılmamasına gerek olmadığı saptanmıştır. Ancak inşaat esnasında bu
ağaçlardan herhangi birinin kesilmesi söz konusu olursa Orman Dairesi’nden izin alınacaktır.
Söz konusu ağaçların bakımı yapılarak korunmaları sağlanacaktır.
V.1.12 ARAZİNİN HAZIRLANMASI VE İNŞAAT ALANI İÇİN GEREKLİ
ARAZİNİN TEMİNİ AMACIYLE ELDEN ÇIKARILACAK TARIM
ALANLARININ
BÜYÜKLÜĞÜ,
BUNLARIN
ARAZİ
KULLANIM
KABİLİYETLERİ VE TARIM ÜRÜN TÜRLERİ.
Proje kapsamında Arazi hazırlanması ve inşaat aşamasında 40 Dönüm 2 Evlek 300
Ayakkare (54216,87 m2) Arazi elden çıkarılacaktır.
Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı “Detaylı Toprak Etüd ve Haritalama Projesi”
Arazi Kullanım Kabiliyeti haritalarına göre proje yerinin bir kısmı etüd dışıdır ancak büyük
bir kısmı verimli tarım arazisidir. (II. Sınıf tarım arazisi)Alanda uzun yıllardır sulu tarım
yapılmaktadır. Bu nedenle proje kapsamında yaklaşık 30 dönüm II. SINIF tarım arazisi elde
çıkarılacaktır.
1., 2. , 3. ve 4. sınıf verimli tarım toprakları sürdürülebilir tarım yapılması ve gıda
güvenliği sağlanması açısından önem taşımaktadır. Ancak, tarım toprakları ana kullanım
amacı olan tarımsal üretim potansiyeli yerine yapılaşma için tercih edilen ve daha çok gelir
getirdiği düşünülen bir kaynak durumuna gelmiştir. Bu nedenle de giderek daha çok miktarda
tarımsal nitelikli arazi konut, turizm, sanayi gibi tarımsal gelişmeler dışındaki gelişmeler için
kullanılmaktadır. Haziran 2015 tarihinde Bakanlar Kurulu Tarafından onaylana Ülkesel Fiziki
Plana göre tarım arazilerini korumak için bazı öneriler ortaya konmuştur.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 72
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
1-Kentsel Yapılaşmış Alanlar içinde kalan tarım topraklarının korunması için;
(a) Kentsel yapılaşmış alanlar içerisinde kalan ve henüz yapılaşmamış verimli tarım
topraklarının, kentsel yaşam kalitesini artırmak ve gelecekte herhangi bir kriz durumunda gıda
ihtiyacını karşılayabilecek rezerv alanlar olarak korumak amacı ile rekreasyonel amaçlı
kullanılması desteklenecek ve teşvik edilecektir.
2- Kentsel Yapılaşmış Alanlara komşu ve Yapılaşmamış Alanlardaki verimli tarım
topraklarının korunması için;
(a) Kentsel yerleşim alanı planları nüfus, yoğunluk ve yapılabilecek aktiviteler ve yerleşim
alanının taşıma kapasitesi göz önüne alınarak planlanacaktır. Kentsel yerleşim alanlarının
genişleyerek verimli tarım alanları içerisinde büyümesinin önüne geçilmesi amacıyla yerleşim
alanlarının Ülkesel Fizik Planda öngörülen büyüme hedeflerine uygun olarak gelişme alanları
belirlenecektir.
(b) Yapılaşmış Kentsel Alanlar ile Kırsal Alanlar arasında geçiş sağlamak ve Kentsel
Yapılaşmış Alanların dışında yer alan komşu yapılaşmamış alanlarda yer alan verimli tarım
alanlarını kentsel etkilerden korumak amacıyla tampon bölgeler oluşturulacaktır. Söz konusu
tampon bölgeler içinde verimli tarım topraklarının kalitesini ve bütünlüğünü koruyacak
rekreasyonel amaçlı kullanımlar desteklenecek ve teşvik edilecektir.
3- Kırsal Bölgelerde yer alan verimli tarım topraklarının korunması için;
(a) Verimli tarım toprakları ve tarımsal araziler, korunacak ve sadece tarımsal üretim amacı ile
kullanılacak, kesinlikle kentsel gelişme ve yapılaşmaya izin verilmeyecektir.
(b) Tarımsal arazilerin bütünlüğü, verimliliği, miktarı ve kalitesi korunacaktır.
(c) Verimli tarım arazilerinin bölünerek ekonomik ve tarımsal verimliklerini kaybetmelerini
önlemek için gerekli norm büyüklükleri belirlenecek, yürürlükteki mevzuat çerçevesi
değiştirilecek ve tarımsal verimlilik için gerekli en az büyüklükten daha küçük arazi
bölünmelerine izin verilmeyecektir.
Proje alanı madde 2 içerisinde değerlendirilebilir. (Kentsel Yapılaşmış Alanlara komşu
ve Yapılaşmamış Alanlardaki verimli tarım topraklar)
V.1.13
ARAZİNİN HAZIRLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜNİTELERİN
FAALİYETE AÇILMASINA DEK YERİNE GETİRİLECEK İŞLERDE
ÇALIŞACAK PERSONELİN VE BU PERSONELE BAĞLI NÜFUSUN
KONUT VE DİĞER TEKNİK/ SOSYAL ALTYAPI İHTİYAÇLARININ
NERELERDE VE NASIL TEMİN EDİLECEĞİ.
İnşaat aşamasında projede günde ortalama 40 işçi ve teknik eleman çalışacaktır.
Arazinin hazırlanması ve inşaat sırasında çalışacak personelin büyük bir kısmı kurulacak
şantiye binasında konaklayacaktır.
Bu personel için yemek, yatma,dinlenme,tuvalet,banyo gibi ihtiyaçları şantiye binasında
karşılanacaktır. Çalışacak personelin bir kısmı ise mesai sonunda evlerine gideceklerdir. Bu
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 73
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
personelin mesai saatleri içerisindeki ihtiyaçları (yemek, su, tuvalet v.b) şantiyede kurulacak
şantiye binasından karşılanacaktır.
V.1.14
ARAZİNİN HAZIRLANMASINDAN BAŞLAYARAK ÜNİTELERİN
FAALİYETE AÇILMASINA DEK SÜRDÜRÜLECEK İŞLERDEN , İNSAN
SAĞLIĞI İÇİN RİSKLİ VE TEHLİKELİ OLANLAR
Arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında iş kazaları dışında oluşabilecek insan sağlığı
için riskli ve tehlikeli olan faaliyetler yoktur. Kullanılacak boya, solvent ve çeşitli izolasyon
maddelerden bazıları zehirli ve zararlı etkiye sahip olabileceğinden, bunların kullanımı
sırasında işçi sağlığı yönünden, atıkların uzaklaştırılması sırasında ise insan ve çevre sağlığı
yönünden gerekli önlemler alınarak (İşçilere gözlük, maske, eldiven, çizme, tulum gibi
koruyucu malzemeler verilerek, atıklar da toplanmaktadır.) risk ve zarara neden
olunmayacaktır.
İnşaat alanında Anayasa’nın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince onaylanmış
olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası”nın tüm hükümlerine uyulacaktır.
V.1.15 PROJE ALANINDA PEYZAJ ÖĞELERİ YARATMAK VEYA DİĞER
AMAÇLARLA
YAPILACAK
SAHA
DÜZELTMELERİNİN
(AĞAÇLANDIRMALAR, YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ V.B.) NE
KADAR ALANDA NASIL YAPILACAĞI, BUNUN İÇİN SEÇİLECEK BİTKİ
VE AĞAÇ TÜRLERİ
Plan içerisinde geniş bir
alanda peyzaj çalışması yapılabilecektir. uygulama
projelerinde sonra; tesis alanında peyzaj projesi hazırlanıp uygulanacaktır. peyzaj çalışması
yapılırken bölgeye uygun türlerin seçilmesine öncelik verilecektir.. Özellikle deniz tuzuna
dayanıklı ve bölgeye uygun türler seçilecektir.
V.1.16 DİĞER FAALİYETLER
Bu bölümde bahse konu olacak diğer hususlar yoktur.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 74
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
V.2. PROJENİN İŞLETME AŞAMASINDAKİ FAALİYETLER, FİZİKSEL VE
BİYOLOJİK ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER
V.2.1 PROJE KAPSAMINDAKİ TÜM ÜNİTELERİN ÖZELLİKLERİ, HANGİ
FAALİYETLERİN HANGİ ÜNİTELERDE GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ,
KAPASİTELERİ, FAALİYET ÜNİTELERİ DIŞINDAKİ DİĞER ÜNİTELERDE
SUNULACAK HİZMETLER
Turistik Tesis genelinde 296 oda bulunmakta olup, 602 yatak kapasitesine sahip
olacaktır. (5 adet suit oda x 4 kişi = 20 yatak, 291 oda x 2 kişi = 582 yatak olmak üzere
582+20=602 yatak)) Tesis ; Bodrum kat, Zemin kat, 1. Kat, 2. Kat ve 3. Kat şeklinde
tasarlanmıştır. Tasarlanan tesiste yüzme havuzları, yeşil alanlar, spor alanları gibi bir çok yan
tesis bulunacaktır. Tesis genelinde toplam 229 adet otopark alanı bulunacaktır. Proje alanında
5 adet yeşil alan bırakılacaktır. (yeşil alan 1: 1278 m2, yeşil alan 2: 1660 m2 yeşil alan 3:
2230 m2 , yeşil alan 4: 78 m2 , yeşil alan 5: 5.39 m2 olmak üzere toplam 5285 m2 yeşil alan
bırakılmış olacaktır. Tesise ilşkin kat detayları aşağıda verilmiştir.

Bodrum kat (5 suit oda)
Çok amaçlı salon
Mutfak
Personel dinlenme
Ofis
Ofis
Otel ofis
Otel ofis
Otel ofis
Otel ofis
Teknik oda 1
Teknik oda 2
Yangın merdiveni
Y. Güvenlik holü
Teknik oda 3
Spa depo
Suit oda
Suit oda
Suit oda
Suit oda
Suit oda
Sanatçı dinlenme odası
Gece kulubü
Bar
Çamaşır deposu
House keeping
Personel soy. Bay
Personel soy.bayan
Personel ser. Mutfağı
2063. m2
70 m2
53.43 m2
33.57 m2
27.19 m2
33.11 m2
27.65 m2
33.57 m2
33.07 m2
159.81 m2
8.68 m2
19.26 m2
5.66 m2
81.65 m2
76.19 m2
71.66 m2
71.66 m2
71.66 m2
71.66 m2
71.66 m2
20.26 m2
186 m2
166 m2
99.82 m2
88.91 m2
178.07 m2
178.07 m2
102.6 m2
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 75
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ

Toplantı odası
Video-ses
Mekanik oda
Tesisatçı
Marangoz
Boyacı
Bahçıvan
Teknisyen
Anahtarcı
Satın alma
Personel müdür
Personel yemekhanesi
Ana mutfak
Çamaşır kuru temizleme
Soğuk depo
Kuru depo
Sebze oda
İçecek depo
Ana mutfak
Ana restoran
Restoran teras
Kapalı otopark
Su deposu 1
Su deposu arıtılmış
Su deposu arıtılmış
Yangın suyu deposu
Hidrofor tesisat odası
Genel depo 1
Depo
Çöp odası soğutmalı
Çöp odası geri dönüşüm
97.78 m2
22.68 m2
21.31 m2
17.05 m2
52.93 m2
20.62 m2
20.62 m2
22.13 m2
22 m2
22 m2
22 m2
506.7 m2
494.55 m2
402.68 m2
27 m2
22.26 m2
20.3 m2
20.15 m2
494.55 m2
928.4 m2
662.08 m2
6056 m2
96.68 m2
119.21 m2
204.9 m2
67.37 m2
99.71 m2
184.14 m2
11.79 m2
25.85 m2
25.85 m2
Zemin kat
Giriş Holü
Vestiyer
Depo
Vıp çok amaçlı salon
Müşteri hizmetleri
Galeri holü
Dükkan
Güvenlik müdürü
Dükkan
Bayan kuaförü
Bay kuaförü
Ofis
Ofis
53.71. m2
21.96 m2
23.85 m2
239.40 m2
39.09 m2
192.38 m2
53.38 m2
18.31 m2
86.83 m2
85.23 m2
85.23 m2
18.62 m2
19.02 m2
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 76
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Revir
Bagaj
Kreş
Gym
Aerobic
Dolaşım alanı
Bayan soyunma
Bay soyunma
Top.odası
Pers. odası
Kese
Bay hamam
Bayan hamam
Soğukluk
Kapalı yüzme havuzu
Buhar odası
Sauna
Şok duşları
Masaj odası
Masaj odası
Masaj odası
Masaj odası
Dükkan
Dükkan
Dükkan
Dükkan
Dükkan
Toplantı odası
Medya odası
Çok amaçlı salon
Dolaşım alanı
Servis mutfağı
Ofis
Restoran
Restoran
Fuaye
Vestiyer
Sanatçı odası
Sanatçı odası
Loby
Snack bar

20.00 m2
14.35 m2
126.00 m2
151.16 m2
164.81 m2
531.53 m2
99.98 m2
93.48 m2
34.30 m2
40.27 m2
33.00 m2
90.84 m2
50.77 m2
35.46 m2
957.24 m2
126.00 m2
23.60 m2
81.20 m2
22.50 m2
22.50 m2
22.50 m2
44.50 m2
33.64 m2
33.64 m2
33.64 m2
33.64 m2
33.64 m2
79.80 m2
59.30 m2
670.70 m2
1288.48 m2
129.55 m2
15.05 m2
87.93 m2
142.53 m2
272.18 m2
72.55 m2
30.32 m2
30.32 m2
897.40 m2
334.36 m2
1. Kat (toplam 99 oda) (198 yatak kapasiteli)
2 adet yatak odası
24.22 m2
44 yatak odası
23.80 m2
49 adet yatak odası
23.80 m2
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 77
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
4 adet yatak odası
24.82 m2

2. Kat (toplam 103 oda) (206 yatak kapasiteli)
2 adet yatak odası
24.82 m2
44 adet yatak odası
23.80 m2
53 adet yatak odası
23.80 m2
4 adet yatak odası
24.80 m2

3. Kat (toplam 89 oda) (178 yatak kapasiteli)
1 adet yatak odası
24.82 m2
37 adet yatak odası
23.80 m2
1 adet yatak odası
59.90 m2
47 adet yatak odası
23.80 m2
2 adet yatak oda
24.02 m2
1adet yatak odası
41.34 m2
V.2.2 FAALİYET ÜNİYELERİNDE VE DİĞER ÜNİTELERDE İÇME, KULLANMA,
PROSES, KAZAN SOĞUTMA, V.B. AMAÇLARLA KULLANILACAK SUYUN
MİKTARLARI, KULLANILACAK SUYUN PROSES SONRASINDA ATIK SU
OLARAK FİZİKSEL, KİMYASAL VE BAKTERİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ, ATIK
SU ARITMA TESİSLERİNDE BERTARAF EDİLECEK MADDELER VE HANGİ
İŞLEMLERLE NE ORANDA BERTARAF EDİLECEKLERİ, ARITMA İŞLEMLERİ
SONRASI ATIK SUYUN NE MİKTARDA, HANGİ ALICI ORTAMLARA , NASIL
DEŞARJ EDİLECEĞİ
Tesis 602 yatak kapasiteli olarak projelendirilmiştir. Proje kapsamında; Kullanılan
suyun tamamının atıksuya dönüşeceği kabulü ile oluşacak atıksu miktarı aşağıdaki gibi
olacaktır.
Q ATIKSU =(q) x(N)
Burada ;
Q ATIKSU
: Atıksu debisi (lt/gün)
q
:Birim su tüketimi (lt/kişi/gün)
N
:Kişi sayısı
Olmak üzere
 Konaklama AtıkSu oluşumu
Tesis 602 yatak kapasiteli olarak projelendirilmiştir.
602 kişi x 400 lt/gün = 240800 lt/gün= 240.8 m3/gün atıksu oluşacaktır.
 Yan tesisler
Çok amaçlı salon 700 kişi kapasiteli (700 kişi x 20 lt/gün =14000
lt/gün=14m3/gün)
Toplantı salonları 1000 kişi kapasiteli (1000 kişi x 20 lt/gün =20000 lt/gün=20
m3/gün)
Restoran-bar-cafeler 1000 kişi kapasiteli (1000 kişi x 20 lt/gün =20000
lt/gün=20 m3/gün)
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 78
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
 Personel
250 kişi x 200 lt/kişi = 50000 lt/gün =50 m3/gün atıksu oluşacaktır.
Bu durumda tesisin işletilmesi sırasında; toplam 344.8 m3/gün evsel nitelikli atıksu
oluşacaktır.
Atıksu kirlilik parametreleri şu şekilde olacaktır. (tablo 9)
Parametre
Değeri
BOI5
300 mg/lt
KOI
500 mg/lt
AKM
300 mg/lt
Yağ ve gres
50 mg/lt
pH
6-9
Proje alanının bulunduğu bölgede kanalizasyon sistemi bulunmadığı için atıksu sorunu
yapılacak olan arıtma sistemiyle çözülecektir. Atıksular, döşenecek olan kanalizasyon hatları
ile toplanıp yapılacak paket arıtmaya verilecektir.
Turistik tesis projesinde “gri su” uygulaması yapılacaktır. Gri su; foseptik atığı dışında
duştan, küvetten, lavabolardan vb. toplanan evsel atık suya verilen addır. Gri su uygulmaası
ise , Evsel atık suyun en az kirli olan kısmının, yani duştan, lavabodan, küvetten gelen suyun
tekrar kullanılmak üzere arıtılmasıdır. Proje kapsamında bu sistem uygulanarak sudan tasarruf
yapılması hedeflenmektedir. Duş-lavabo-mutfak vb gibi alanlardan çıkan atıksu arıtmadan
geçirilerek tuvalet kullanımına verilecektir. (şekil 5 gri su arıtma diyagramı) gri su arıtma
sistemi bodrum katta yer alacaktır. Tuvaletlerden en son çıkan su ise kurulacak olan paket
arıtmaya verilecektir.
Şekil 5 : Gri su Uygulaması akış diyagramı
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 79
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Paket Arıtmanın kapasitesi sistemin bozulabilme riskine karşı maksimumda tutulmuştur
Atıksuyun kirlilik değerleri ve biyolojik arıtmadan sonra uygulanacak ileri arıtmaya giriş
değerleri tablo 4 ve tablo 12 de verilmiştir. Öncelikle biyolojik arıtma yapılacaktır. Esas
olarak aerobik bakterilerin, suyun havalandırılması ile sağlanacak olan oksijeni kullanarak
atıkları degrede etmesi ve daha sonrada çöktürülmesi esasına dayalı bir arıtım tekniği
olacaktır. Kapasitesi düşünüldüğünde 344.8 m3/gün ≈ 350 m3/gün kapasiteye sahip paket
arıtma uygun olacaktır. Daha sonra İleri arıtma yöntemi ile çalışan arıtma tesisi kurulacaktır.
(Tetriary Treatment System)
Biyolojik arıtma sonrasında uygulanacak ileri arıtma yöntemi ile arıtma suda bulunan
demir,askıda katı madde ve bulanıklık giderilerek çıkış suyu emniyetli bir şekilde sulama
suyu olarak değerlendirilmektedir.
 Tablo 12 biyolojik arıtmadan çıkış değerleri - ileri arıtmaya giriş değerleri – ileri
arıtmadan çıkış değerleri
Atıksu arıtma tesisi %30 doluluk oranına gore çalışabilen modüler arıtma olarak
tasarlanacaktır. Arıtma tesisi proje alanın Güney batı bölgesinde sınırdan yaklaşık 30 m
içeride yapılacaktır.
Arıtma tesisinin bakımı , işletilmesi ve her türlü tahlillerinin yapılması otel yönetimi
tarafından yaptırılacaktır. Yapılacak olan Arıtmanın ekipmanları her gün kontrol edilerek
neticeler dosyalanacaktır. Haftada bir çıkış suyu estetik olarak incelenecek, bulanıklık var ise
çamur miktarı gözden geçirilecektir. Fazla çamur sistemden uzaklaştırılacaktır. Çıkış suyu en
az ayda bir tahlil edilecektir. Çıkış suyu tahlil edildikten sonra dosyalanıp gerekliliğinde
Çevre Koruma Dairesine bilgi verilecektir. (en az ayda bir kez çıkış suyu Devlet
Labaratuvarında analiz ettirilerek dosyalacaktır. )Çıkış suyu tahlil edildikten sonra dosyalanıp
gerekliliğinde Çevre Koruma Dairesine bilgi verilecektir.Arıtma tesisinde olabilecek bir
arızaya karşı, teknik onarım ekibi müdahale edecek, atıksular kapalı bir havuzda toplanacak
olup bu havuzun kapasitesi yeterli olacaktır. Elektrik kesintilerine karşı arıtmada kullanılmak
üzere Jeneratör bulundurulacaktır. Arıtılmış Su Parametreleri 18/2012 Sayılı Çevre Yasası
Arıtılmış Su Parametrelerine uygun olacaktır. Arıtma çıkış suyu Proje sahasının yeşillenmesi
için bahçe sulamada sulama suyu olarak kullanılacaktır. (şekil 4-5)Arazi üzerinde çalışma
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 80
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
yapan iş kamyonları ve binek araçların, kesinlikle alan üzerinde yağ, filtre değişimi,
akaryakıt transferi gibi işlemler gerçekleştirilmeyecek ve toprağın kirlenmemesi sağlanacaktır.
Şekil 6 Biyolojik Arıtma Tesisinin Akım Diyagramı aşağıda gösterilmiştir.
Biyolojik arıtma çıkışı
temiz su havuzu
Şekil 7 İleri arıtma sisteminin akım diyagramı
Biyolojik
arıtma çıkış
suyu
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 81
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
V.2.3 FAALİYET ÜNİTELERİNDE VE DİĞER ÜNİTELERDE KULLANILACAK
YAKIT TÜRLERİ, MİKTARLARI VE KİMYASAL ANALİZLERİ.
YAKITLARIN HANGİ ÜNİTELERDE VE NE MİKTARLARDA YAKILACAĞI
VE KULLANILACAK YAKMA SİSTEMLERİ, EMİSYONLAR, ÖLÇÜMLER
İÇİN KULLANILACAK ALETLER VE SİSTEMLER.
Tesiste ısıtma ve soğutma vrv/vrf klimalarla sağlanacaktır. (Değişken soğutucu
akışkan debili klima sistemi dış ünitesi – vrv/vrf )Birbirinden bağımsız birden fazla
bölgenin iklimlendirme ihtiyacının olduğu ve yük ihtiyacının sürekli değiştiği otel, hastane,
ofis, restaurant , mağaza, tiyatro, sinema gibi yapılarda kullanılan klimalar, daha fazla
konforu inverter teknolojisi ve değişken gaz debisi sayesinde enerji tasarrufu ile birlikte sunar.
Günümüzde bilindik ısıtma ve klima sistemlerinden farkı ; Çevreye maksimum özen ve saygı
gösteren, enerji tasarrufuna odaklanmış, gelişmiş uygulama esnekliği ve esneklikten gelen
serbestlikle ve modüler yapısıyla çok katlı binalarda , alışveriş merkezlerinde ve hastane gibi
yapılarda tam bağımsız kontrol imkanı verebilmesidir.
Mutfaklarda ise genellikle likit gaz kullanılacaktır.
Kullanılacak likit gazdan
kaynaklanacak hava emisyonları düşük miktarlarda olacaktır.Tesis genelinde Hava Kalitesi
Korunması ve Kontrolü Tüzüğündeki standart değerlere uyulacaktır.
Isıtma - soğutma-havalandırmanın bulunacağı teknik merkezler otelin çatısında yer
alacaktır. Sıcak su için güneş sistemleri de ayni alanda bulunacaktır. (vaziyet planında
gösterilmiştir ) ısıtma soğutma-havalandırma sisteminin
sınırdan uzağa çatıya
yerleştirilmesiyle birlikte komşu parsele vereceği gürültü problemi de ortadan kalkmış
olacaktır. Trafo ve Jeneratör ise(kabinli olmak suretiyle) proje alanı batısına yerleştirilecektir.
Sınırda gürültüye sebep olacak hiçbir ünite bulundurulmayacaktır. Bu alanlar vaziyet planında
gösterilmiştir.
Otel genelinde enerji verimliliği sağlayacak ürünler kullanılması temel prensip olarak
benimsenecektir. Bu kapsamda otelde alternatif enerji olarak güneş enerjisi kullanılması
planlanmıştır. Güneşten elde edilecek enerji ile otelin ihtiyacı olan elektriğin bir kısmının
karşılanması planlanmıştır. (%5-10 civarı) Bu maksatla çatıya 405 adet güneş paneli
yerleştirilecektir. yerleştirilecek olan güneş panelleri vaziyet planında gösterilmiştir.
Ayrıca Otel projesinde tüm binaya ısı izolayonu uygulanacaktır.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 82
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
V.2.4 TESİSİN FAALİYETİ SIRASINDA HER BİR ÜNİTEDEN OLUŞACAK KATI
ATIK MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ, DEPOLAMA-YIĞMA, BERTARAFI
İŞLEMLERİ, BU ATIKLARIN NERELERE VE NASIL TAŞINACAKLARI
VEYA HANGİ AMAÇLAR İÇİN VE NE ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEĞİ
Tesis 602 yatak kapasiteli olarak projelendirilmiştir. Tesis genelinde ağırlıklı olarak
evsel nitelikli atıklar, kağıt karton, plastik vb. gibi geri dönüşüme uygun atıklar oluşacaktır.
 Konaklama Katı atık oluşumu
Proje kapsamında; Aktif turistik faaliyette kişi başı evsel nitelikli katı atık üretimi
1 kg/gün olarak alabiliriz.
602 kişi x 1kg/gün =602 kg/gün katı atık oluşacaktır.
 Yan tesisler
Çok amaçlı salon 700 kişi kapasiteli (700 kişi x 0.1 kg/gün = 70 kg/gün katı
atık
Toplantı salonları 1000 kişi kapasiteli (1000 kişi x 0.2 kg/gün = 200 kg/gün
katı atık
Restoran-bar-cafeler 1000 kişi kapasiteli (1000 kişi x 0.2 kg/gün = 200
kg/gün katı atık
 Personel
250 kişi x 0.2 kg/gün = 50 kg/gün katı atık oluşacaktır.
Buna göre 1122 kg/gün ≈ 1200 kg/gün evsel nitelikli katı atık oluşacaktır. Katı atıkların
biriktirileceği kapların hacim hesabı için en önemli parametrelerden biri kişi başına oluşan
ağırlık üzerinden katı atık miktarı (kg/N.G) ve birim hacim ağırlıkları (BHA)dır.
Burada önemli bir diğer faktör ise toplama sıklığıdır. Her gün toplanacaklara göre
biriktirme hacmi ile , haftada bir toplanacaklara biriktirme hacmi ayni düşünülemez. Eğer kişi
başı katı atık miktarı 1,0 kg/N.gün olarak düşünülürse biriktirme hacim hesapları için bunun
BHA=0,4 kg/l olacaktır. (Kaynak: Kentsel Katı Atıkların Biriktirilmesi – Prof. Dr. Ertuğrul
Erdin – İzmir 2005)-TMMOB ÇMO Yayınları-Katı Atıkların Yönetimi)
Belediye tarafından verilen bilgiye göre çöpler 3 gün arayla toplanmaktadır. Bu nedenle
1 günlük biriktirme hacmi:
Hbirik, 1 = 1,0 kg/N.gün : 0,4 kg/l = 2,5 lt /N gün
3 günlük biriktirme hacmi ise ;
Hbirik, 3 =3 x 2,5 lt /N gün =7,5 lt/N .3 gün
Toplam 1200 kg/gün lük atık için ;
1200 x 7,5 lt = 9000 lt lik toplam konteynır hacmi olması gerekmektedir. Büyük boy çöp
konteynırı hacmi ortalama 770 lt olduğuna göre;
9000 lt /770 lt =11.7 konteynır ihtiyacı = yaklaşık 12 adet konteynır ihtiyacı olacaktır.
Tesisin bodrum katında 2 adet çöp odası yapılacaktır. Bunlardan bir tanesi soğutmalı bir
tanesi soğutmasız olmak üzere yeteri kadar konteynır ihtiva edecektir. Soğutmalı çöp odasında
ağırlıklı olarak mutfak atıkları vb. , diğer çöp odasında ise . ambalaj atıkları ve benzeri katı
atıklardan olacaktır. Geri kazanımı mümkün olan atıkların lisanslı atık toplayıcılarına
ulaştırılması sağlanacaktır.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 83
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Bu atıklar tesisin bodrum katındaki çöp odalarında toplandıktan sonra Girne Belediyesi
tarafından alınacaktır. (Girne Belediyesi’nin görüşü ektedir.) Bu alanlar bodrum kat planında
gösterilmiş olup alanların çöp kamyonlarının yanaşabileceği bölgelerden seçilmesine dikkat
edilmiştir.
V.2.5 TESİSİN FAALİYETİ SIRASINDA MEYDANA GELECEK VİBRASYON,
GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI VE SEVİYELERİ VE ALINACAK TEDBİRLER.
Turistik tesis faaliyeti sırasında vibrasyon olmayacaktır. Otel faaliyeti esnasında
meydana gelecek gürültü kaynağı jeneratörün ve ısıtma soğutma havalandırma sistemlerinin
çalışması esnasında çıkacak olan gürültü olacaktır.
Jeneratörlere susturucu takılacak, kabinli yapılacaktır. Bu nedenle gürültü önlenmiş
olacaktır. kabinli jeneratör ve trafo proje alanının batısında sınırdan 6 m içeride yer alacaktır.
(vaziyet planında gösterilmiştir.)
Isıtma - soğutma-havalandırmanın bulunacağı teknik merkezler otelin çatısında yer
alacaktır.ayni şekilde güneş panelleri de otel çatısında yer alacaktır. ısıtma soğutmahavalandırma sisteminin sınırdan uzağa çatıya yerleştirilmesiyle birlikte komşu parsele
vereceği gürültü problemi de ortadan kalkmış olacaktır. Sınırda gürültüye sebep olacak hiçbir
ünite bulundurulmayacaktır. Bu alanlar vaziyet planında gösterilmiştir. (ısıtma soğutma
sistemi 57 dBA max. gürültü seviyesinde olacaktır.)Tesiste 21/97 sayılı Çevre Yasasına Bağlı
Ses Ve Gürültü Tüzüğüne uyulacaktır. Gerek açık alan gerekse kapalı alan olarak
projelendirilecek eğlence alanlarında ses izolasyon malzemeleri kullanılacaktır.
Alan içerisinde 4 farklı noktada gürültü ölçümü yapılmış olup ekte sunulmuştur.
Yapılacak ses izolasyonları sayesinde dış ortamda ölçülen arka plan (fon) gürültüsü
artmayacak ve ortam gürültüsüne katkı yapılmayacaktır. (50 dBA leq) İşletmeci firma; Çevre
Yasası uyarınca izin ve lisans alması gereken işletme ve tesisler için çevre izin veya çevre
izin ve lisans belgesine esas olacak akustik raporu hazırlatmak ve bu Tüzük ile belirlenen sınır
değerlerin sağlanmadığı durumlarda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamakla yükümlü
olacaktır. Ayni şekilde Çevre Yasası uyarınca işletme kapsamında izin veya lisans alınması
gerekmiyorsa işletme, programlı, programsız veya şikâyete istinaden yapılacak denetimlerde,
yetkili idarenin talebine istinaden çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu
hazırlatmakla yükümlü olacaktır. (Referans: 21/97 sayılı Çevre Yasasına Bağlı Ses Ve
Gürültü Tüzüğü Madde (6) Kurum,Kuruluş ve İşletmelerce Alınacak Tedbirler İşletme, (6(3)) tesis (fabrika), işyeri, atölye, imalathane, eğlence yeri ve ulaşım kaynaklarını planlayan
ve işletenler; A-B bendlerı)
Otelin mutfak kat planındaki mekanik tesisat odasında sıcak su depoları ve sirkülasyon
pompaları bulunacaktır.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 84
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
V.2.6 PROJE ALANINDA PEYZAJ UNSURLARI OLUŞTURMAK VEYA DİĞER
AMAÇLARLA YAPILACAK SAHA DÜZENLEMELERİ
Alan içerisinde dar bir alanda peyzaj çalışması yapılabilecektir. uygulama projelerinde
sonra; tesis alanında peyzaj projesi hazırlanıp uygulanacaktır. peyzaj çalışması yapılırken
bölgeye uygun türlerin seçilmesine öncelik verilecektir.
V.2.7 DİĞER FAALİYETLER
Bu bölümde bahse konu olacak diğer hususlar yoktur.
V.3 PROJENİN SOSYAL-EKONOMİK ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ
V.3.1
PROJE İLE GERÇEKLEŞMESİ BEKLENEN GELİR ARTIŞLARI,
YARATILACAK İSTİHDAM İMKANLARI, NÜFUS HAREKETLERİ,
GÖÇLER, EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR, DİĞER SOSYAL VE TEKNİK
ALTYAPI HİZMETLERİ VE BU HİZMETLERDEN YARARLANILMA
DURUMLARINDA DEĞİŞİKLİKLER
KKTC’nin kalkınması, KKTC topraklarında turizm yatırımlarının artarak turizmin
gelişmesi ile doğru orantılıdır. Bu temel fikirden hareketle şu andaki mevcut durumun
yetersizliği de göz önünde bulundurularak yeni yatırımların yapılması gerektiğinden
KKTC’nin kalkınması adına olumlu bir yaklaşım olacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında
imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü 2013, 2014 ve 2015 yılları için
“Sürdürülebilir Ekonomi” amacını hedeflemektedir. Bu bağlamda “Turizm” öncelikli sektör
olarak belirlenmiştir. Uluslararası standartlarda kurumsallaşmış, doğa ve kültürel varlıklara
duyarlı şekilde planlanmış, markalaşmanın sağlandığı, özel ilgi turizmi ve yerel ürünleri öne
çıkaran karma bir turizm modeli oluşturmak temel amaçtır.
Yapılması planlanan turistik tesis; bu amaçlar çerçevesinde tasarlanmıştır.
Turistik tesisin inşaat ve işletme aşaması sırasında yörenin istihdamına yardımcı
olunacaktır. İşletme aşamasında yaklaşık 250 kişi istihdam edilecektir. Çevre halkının
gelirlerinde artış olacaktır.
İstihdam ve ticaretteki gelişme iç göçü azaltmada yardımcı olacaktır. Proje ile yörede
turizm servis hizmetlerinin artması, turizm eğitimini ve kültürel yapıyı geliştirirken, ulaşım
haberleşme v.b. gibi alt yapıda olumlu değişikliklere yol açacaktır.
Burada yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklerden yöre halkının olumlu yönde
etkilenmesi söz konusu olacaktır.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 85
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
V.3.2 ÇEVRESEL - FAYDA MALİYET ANALİZİ
Proje alanı Girne doğu kıyı şeridi içerisinde yer almaktadır. Çalışma alanı Ozanköy
bölgesi içerisinde sahil kesiminde yer almakta olup; kuzey sınırında Akdeniz; doğusunda
Cratos Otel, Batısında Zeyko Fabrikası ve güneyinde hali hazırda sulu tarımın yapıldığı
araziler ve bu arazilerin bitişinde Esentepe-Girne ana yolu bulunmaktadır. Proje yeri Girne
yerleşim alanının yaklaşık 2,2 km Doğusunda, Ozanköy yerleşim alanın yaklaşık 1.2 km
Kuzeyinde, Çatalköy yerleşim alanının ise yaklaşık 3 km kuzey batısında yer almaktadır.
Proje yeri seçim nedeni, bahse konu alanın yatırımcıya ait olması, KKTC turizmi içerisinde
Girne ve civar yerleşim alanlarının büyük paya sahip olması, ulaşımın kolay olması, tarihi
yerlerin zenginliğinin fazla olan bir alanda yer almasından ileri gelmektedir. Turizm
sektöründe, seyahat acentası, hava yolları turistik eşya sektörü, gıda sektörü, bölgedeki küçük
sanayi, istihdam edilen personelle proje önemli katkılar sağlayacaktır. Bunun yanında;
Enerji kaynaklarının iyi bir şekilde kullanılması için iklimlendirme için seçilen cihazların
yüksek verimli olmasına dikkat edilecektir.
Otel genelinde enerji verimliliği sağlayacak ürünler kullanılması temel prensip olarak
benimsenecektir. Bu kapsamda otelde alternatif enerji olarak güneş enerjisi kullanılması
planlanmıştır. Güneşten elde edilecek enerji ile otelin ihtiyacı olarak sıcak su üretiminde
kullanılması planlanmıştır. Bu maksatla çatıya yerleştirilecek olan güneşlikler vaziyet
planında gösterilmiştir. Ayrıca Yaklaşık 405 adet güneş paneli yerleştirilerek otel elektrik
ihtiyacının bir kısmının buradan karşılanması tasarlanmaktadır.
Ayrıca yatırımcı firma otellerde fazla olan su tüketimini azaltmak için gri su
uygulamasının hayata geçmesi için proje geliştirmiştir. Böylece lavabo , duş vb alanlarda
kullanılan su ayrı bir hatla toplanacak ve basit bir şekilde arıtılıp tuvalet kullanımına
verilecektir. Buradan çıkacak olan atıksu ise oetele kurulacak olan ileri arıtmaya
verilecektir. Çıkış suyunun yeşil alanlarda kullanılması hedeflenmektedir.
Tesis genelinde su tasarrufu sağlayan musluk başlıkları,az su harcayan çift başlıklı
sifonlar tercih edilecektir.
Otel içerisinde oluşacak olan tüm atıksular yapılacak olan kanalizasyon ağı ile toplanarak
paket arıtma tesisine verilecektir.
Tesiste oluşacak olan katı atıklar tesisin çöp toplama yerlerinde toplandıktan sonra Girne
Bölgesi için öngörülen şekilde toplattırılıp uygun alanlara taşınmasın sağlanacaktır.
Sahil şeridinde herhangi bir düzenleme yapılmayacak olup halkın sahile girmesi kesinlikle
engellenmeyecektir.
Çevresel olumsuzluklar alınacak önlemler ile minimuma indirilmeye çalışılacaktır.;
 Alana ulaşım Girne-Esentepe anayolu vasıtasıyla yapılacaktır. Dolayısıyla bu
yolun trafik yükü hem inşaat aşamasında hem de işletme aşamasında artacaktır.
 Proje alanı içerisinde çok sayıda ağaç bulunduğu gözlemlenmiştir. Ağaçlar için
yapılacak çalışma rapor içerisinde aktarılmıştır.Ancak alanın doğal halinin
idamesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle yapılacak peyzaj çalışması ve
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 86
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
 kesilecek ağaç sayısının en az 2 katı kadar ağaç ekimi yapılarak bakımı ve
korunması büyük önem arz etmektedir.
 Proje alanı içerisinde uzun yıllardır sulu tarım yapılmaktadır. Toplam alanın bir
kısmında narenciye ağaçları bir kısmında sulu tarım ürünleri (kavun, salatalık,
domates vb ürünler) bulunmaktadır. Proje alanı arazi kullanım kabiliyeti
haritalarına göre II. SINIF arazidir. Bu tip araziler Ülkemizde Toprağın
korunması adına önem arz etmektedir.
BÖLÜM VI
HALKIN KATILIMI
VI.1.Projeden etkilenmesi muhtemel halkin belirlenmesi ve halkin görüşlerinin çevresel
etki değerlendirmesi çalişmasina yansitilmasi için önerilen yöntemler
Projeden etkilenmesi olası halkın belirlenmesi ve görüşlerinin alınması, ÇED
Çalışmasına yansıtılması amacıyla yapılması planlanan halkın bilgilendirilmesi toplantısı için
önerdiğimiz toplantı yöntemi; tesise en yakın , lokal, toplantı salonu vs. yerde basın kanalı ile
yapılacak ilan sonrasında toplanılmasıdır.
Yöre ve bölge halkını sosyal ve ekonomik olarak etkilemesi beklenen projenin halkın
bilgisie getirilmesi ve görüş ve önerilerinin alınması çok önemlidir. Bu nedenle en uygun
yöntem bu olacaktır.
VI.2. Görüşlerine başvurulmasi öngörülen diğer taraflar
Bu hususta görüşü alınabilecek başka kurum yoktur.
VI.3.Bu konuda verebileceği diğer bilgi ve belgeler
Bu konuda verilebilecek başka bir bilgi bu aşamada bulunmamaktadır.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 87
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
BÖLÜM VII
PROJENİN ALTERNATİFLERİ
Turistik Tesis projesi Ozanköy’de tesis edilecektir.
Yer alternatifi ;
 Alanın Girne Girne II. Bölge Kapsamlı Emirnamesi uyarınca Sahil şeridi ve Kahverengi
Bölge içerisinde kalması ve Turizm kullanımı olarak kullanılmaya uygun olması
 Altyapı (elektrik, su, vb.) hizmetlerinin bölge genelinde yer alması
 Arazi değerlerinin en yüksek olduğu alan üzerinde bulunması
 Yatırımcıya ait olması
Nedenleri ile proje belirtilen parsellere en uygun alternatif olarak düşünülmüştür.
parsellerde yapılması için
Tasarım alternatifi ;
Tasarım yapılırken Girne II. Bölge Kapsamlı Emirnamesi uyarınca Sahil şeridi ve
Kahverengi Bölge kurallarına uyulmak kaydıyla en uygun tasarım alternatifi belirlenmiştir.
Eylemsizlik alternatifi ;
Tasarı projenin hayata geçirilmemesi durumunda alan; II. Sınıf tarım arazisi olarak
kalacak olup, sulu tarım yapılmaya devam edilecektir.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 88
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
BÖLÜM VIII
İZLEME PROGRAMI
A. ) İNŞAAT AŞAMASINDA
 Projenin uygulanacağı arazinin sınırları ilçe Tapu Dairesi yetkililerince tesbit
ettirilmiştir.
 Mimari projeye uyulacaktır.
 Projede çalıştırılan işçiler 22/92 sayılı iş yasasına uygun olarak çalıştırılacaktır.
 İş akım şeması hazırlanacaktır. Hazırlanan iş akım şeması Çevre Koruma Dairesi’ne
sunulacaktır.
 Beklenmedik herhangi bir durum ile karşılaşılır ise ilgili birimlere haber verilecektir.
Projenin genel zamanlama tablosu tablo 13 de, detaylı zamanlama tablosu tablo 14
de sunulmuştur.
Tablo 13 Projenin genel zamanlama tablosu
2015
2016
2017
2018
Çed Süreci
Uygulama
Projeleri
ve
onayı
İnşaat ruhsatları
alınması
İnşaat başlama
Kaba
yapı
inşaatları
İnce
yapı
inşaatları
Çevre
düzenleme
Otel
faaliyeti
deneme süreci
Otelin faaliyete
açılması
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 89
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Tablo 11: Projenin detay zamanlama tablosu
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
Sayfa 90
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
b.) İşletme Aşamasında:
Tesisin her türlü güvenliği sağlanacaktır.

Yeterli sayıda bekçi ve koruma istihdam edilecektir.

Sivil Savunma “Teşkilat ve Donanım Tüzüğü’nün uygulanması sağlanacaktır. Buna
göre tesiste çalışacak kişilerden oluşacak bir Sivil Savunma Amiri ile yeterli sayıda Emniyet
ve kılavuz Ekibi , ilk yardım ekibi oluşturulacaktır.

Anayasa’nın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince onaylanmış olan “İş Sağlığı
ve Güvenliği Yasası”nın tüm hükümlerine uyulacaktır.

18/12 sayılı çevre yasasının ve yasa altında çıkarılacak tüm yönetmeliklerin öngördüğü
tüm hükümlere uyulacaktır.

İş akım şeması hazırlanacaktır.

Arıtma tesisinin bakımı , işletilmesi ve her türlü tahlillerinin yapılması tesis yönetimi
tarafından yaptırılacaktır. Yapılacak olan Arıtmanın ekipmanları her gün kontrol edilerek
neticeler dosyalanacaktır. Haftada bir çıkış suyu estetik olarak incelenecek, bulanıklık var ise
çamur miktarı gözden geçirilecektir. Fazla çamur sistemden uzaklaştırılacaktır. Çıkış suyu en
az ayda bir tahlil edilecektir. Çıkış suyu tahlil edildikten sonra dosyalanıp gerekliliğinde Çevre
Koruma Dairesine bilgi verilecektir. (en az ayda bir kez çıkış suyu Devlet Labaratuvarında
analiz ettirilerek dosyalacaktır. )Çıkış suyu tahlil edildikten sonra dosyalanıp gerekliliğinde
Çevre Koruma Dairesine bilgi verilecektir.Arıtma tesisinde olabilecek bir arızaya karşı,
teknik onarım ekibi müdahale edecek, atıksular kapalı bir havuzda toplanacak olup bu
havuzun kapasitesi yeterli olacaktır. Elektrik kesintilerine karşı arıtmada kullanılmak üzere
Jeneratör bulundurulacaktır.

c.)
İşletme sonraki aşamada:
İşletme bir turistik tesis olduğu için devamlılık arz edecektir.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
91
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
ACİL MÜDAHELE PLANI
Acil Eylem Olası Riskleri
 İnşaat aşamasında bazı kaza riskleri bulunmaktadır. bunlar; Endüstriyel kazalar (yangın,
patlama, tehlikeli boyutlarda gaz/sıvı kaçakları), doğal afetler (deprem, sel, fırtına,
kasırga, heyelan vb.), sabotaj , mekanik arızalar aksaklıklar olabilmektedir. Bu nedenle
inşaat aşaması devam ederken personel bilgilendirilecek , bu konuda eğitilerek işçiler
ve personelden oluşan bir ekip oluşturulacaktır. Projede çalıştırılacak işçiler 22/92
sayılı iş yasasına uygun olarak çalıştırılacaktır.
Acil Eylem Müdahale Yönetimi
1- Uyarı ve iletişim Sistemleri: Acil eylem yönetiminin en önemli araçlarıdır. Haberleşmeyi
ve acil durumlarda yapılması gereken işlemlerin zamanında yapılabilmesini amaçlar. Telsiz,
telsiz telefon, telefon, GSM ve hoparlör gibi araçlar kullanılmalıdır.
2- Donanım: Acil durumlarda, acil eyleme maruz kalan kişi , ekipman ve/veya yerin
güvenliğini sağlayacak ve acil durumu en kısa ve en güvenli şekilde ortadan kaldıracak
şekilde kullanılacak donanımlardır.
3- Bildirim: Acil durum boyutuna göre, yasal çerçevede Mahalli kurumlarla,
Sigorta,Emniyet, itfaiye vb. kurumlarla gerekli koordinasyon ve iletişim sağlanır.
4- eğitim: Periyodik olarak acil duruma müdahale ekipleri ve diğer personelin korunma ve
müdahale konusunda eğitim verilir.
5- Planlı Acil Eylem Tatbikatları: Acil durumlara hazırlıklı olmayı amaçlayan tatbikatlar
planlanarak yapılır.
Proje kapsamında muhtemel bir yangın durumuna karşın inşaat sahasında ve iskan
aşamasında yangından etkilenebilecek alanlarda yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri
gereğince yangın sistemleri bulunacaktır. inşaat aşaması devam ederken personel
bilgilendirilecek , bu konuda eğitilerek işçiler ve personelden oluşan bir ekip oluşturulacaktır.
Projede çalıştırılacak işçiler 22/92 Sayılı İş Yasasına uygun olarak çalıştırılacaktır.
 Yeterli sayıda bekçi ve koruma istihdam edilecektir.
 Sivil Savunma “Teşkilat ve Donanım Tüzüğü” gereğince tesiste çalıştırılacak
kişilerden oluşturulacak bir Sivil Savunma Amiri , yeterli sayıda Emniyet ve kılavuz
Ekibi ile ilk yardım ekibi herhangi bir acil müdahale durumunda görev alacaktır.
 Tesisin çevresi çevrilecek ve böylece emniyeti sağlanacaktır.
 İtfaiyenin vereceği görüş doğrultusunda uygun yerlere yangın vanası konacaktır.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
92
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
BÖLÜM IX
SONUÇLAR
“Omran Development Ltd.’e Ait Turistik Tesis Projesi” yapılacağı Girne-Ozanköy’de
proje alanında yaptığımız araştırma ve değerlendirmeler sonucunda Çevresel Etki
Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
Rapor 18/12 sayılı Çevre Yasasının ilgili maddesine göre onaylanan “Çevresel Etki
Değerlendirmesi” Tüzüğüne göre hazırlanmış ve Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü tarafından
verilen formata uygun olarak 8 bölümde derlenmiştir.
Bölüm I’de projenin tanımı ve amacı, Bölüm II’de proje için seçilen yerin konumu,
Bölüm III’de projenin ekonomik ve sosyal boyutları, Bölüm IV’de proje alanının belirlenmesi
ve çevresel özellikleri, Bölüm V’de, projenin Bölüm IV’de tanımlanan alan üzerindeki etkileri
ve alınacak önlemler, Bölüm VI’de projenin alternatifleri ve Bölüm VII’de izleme programı
açıklanmıştır.
VIII. bölüm olan bu bölümde, daha önceki bölümlerde belirtilen açıklamaların
TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ verilmiştir.
“Omran Development Ltd.’e Ait Turistik Tesis Projesi” Girne’de, Ozanköy sınırları içerisinde,
Hendekler ve Tavuk Çiftliği Mevkiinde XII 22 W 1- 2 Pafta/Harita ve 118, 113/3, 122, 123,
124, 112/2/1+ 112/3/1+113/1+ 113/2/1+ 113/5+ 113/6+ 114+ 115+ 116+ 127+ 128/1+
130/1/1+ 439 nolu parseller üzerinde Turistik Tesis Projesidir.
Turistik Tesis genelinde 296 oda bulunmakta olup, 602 yatak kapasitesine sahip olacaktır.
Tesis ; Bodrum kat, Zemin kat, 1. Kat, 2. Kat ve 3. Kat şeklinde tasarlanmıştır. Tasarlanan
tesiste yüzme havuzları, yeşil alanlar, spor alanları gibi bir çok yan tesis bulunacaktır. Tesis
genelinde toplam 229 adet otopark alanı bulunacaktır. Proje alanında 5 adet yeşil alan
bırakılacaktır.
Proje alanı, Girne-Ozanköy Bölgesinde yer almakta olup toplam alanı 40 Dönüm 2 Evlek
300 Ayakkare (54216,87 m2) dir. Proje alanı, 55/89 İmar Yasası altında plan ve emirnamesi
olan bölgeler arasında gelmektedir. Bu kapsamda proje alanı Girne II. Bölge Kapsamlı
Emirnamesi uyarınca Sahil şeridi ve Kahverengi Bölge içerisinde yer almaktadır. Proje
yerinde emirname uyarınca bahsedilen maddelere aynen uyulacaktır.
Çalışma alanı Ozanköy bölgesi içerisinde sahil kesiminde yer almakta olup; kuzey sınırında
Akdeniz; doğusunda Cratos Otel, Batısında Zeyko Fabrikası ve güneyinde hali hazırda sulu
tarımın yapıldığı araziler ve bu arazilerin bitişinde Esentepe-Girne ana yolu bulunmaktadır.
Proje yeri Girne yerleşim alanının yaklaşık 2,2 km Doğusunda, Ozanköy yerleşim alanın
yaklaşık 1.2 km Kuzeyinde, Çatalköy yerleşim alanının ise yaklaşık 3 km kuzey batısında yer
almaktadır.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
93
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Proje yeri seçim nedeni, bahse konu alanın yatırımcıya ait olması, KKTC turizmi içerisinde
Girne ve civar yerleşim alanlarının büyük paya sahip olması, ulaşımın kolay olması, tarihi
yerlerin zenginliğinin fazla olan bir alanda yer almasından ileri gelmektedir.
Proje ömrü işlev ve kapasite acısından hizmet ömrü sınırsız olarak öngörülmektedir. Proje
kapsamında inşa edilecek binalar en üst düzey inşaat teknolojilerine göre yapılacağından enaz
50 senelik ömre sahip olacağı düşünülmektedir. Gereksinimlere göre bakım ve yenileme
çalışmaları ile de projenin devamlılığı sağlanacaktır.
Proje için çeşitli Daire görüşleri alınmış olup raporun ekinde sunulmuştur. Görüşü alınan
daireler olan Şehir Planlama Dairesi ön görüşü , Karayolları Dairesi, Turizm Planlama
Dairesi, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Girne Belediye’si, Jeoloji ve Maden Dairesi, Orman
Dairesi, Tarım Dairesi, Su İşleri Dairesi görüşleri doğrultusunda hareket edilecek olup inşaat
ve işletme aşamasında belirtilen tüm hükümlere uyulacaktır. Faaliyet ile ilgili tüm izinler
alındıktan sonra inşaata başlanacaktır.
Proje alanının bir kısmı etüd dışı bırakılmış olup yerleşim için ayrılmıştır. Ancak bir kısmının
ise II. Sınıf arazi olması ve tarıma olanak vermesi önemli bir husustur. Bu tip araziler
Ülkemizde Toprağın korunması adına önem arz etmektedir. (Tarım dairesinin görüşü ektedir.)
Proje alanı herhangi bir ÖÇKB alanı içerisinde değildir. Proje alanına en yakın ÖÇKB Alnaı
Alagadi ÖÇKB olup proje alanına 11 km uzaklıkta yer almaktadır. Proje alanına en yakın
sulak alan ise 7 km uzaklıktaki Arapköy Göletidir
Proje alanında Geotest Ltd. Şti. tarafından Temmuz 2015 tarihinde zemin etüd raporu
hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda zemin etüt çalışması kapsamında Jeoloji ve Maden
Dairesi tarafından 12 adet toplam derinliği 180,0 metre olan sondaj kazısı yapılması uygun
görülmüştür. Hazırlanan rapor ilgili daire tarafından onaylanmıştır. Zemin etüd raporunda
belirtilen parametrelere uyulacaktır.
Proje alanında yapılan incelemelerde benzersiz özellikte jeolojik ve jeomorfolojik oluşuma
rastlanmamıştır. Bölgede, rekreaktif alanlar ve bu alanların oluşturulmasındaki planlama
enstrümanlarının yetersizdir.
Proje yeri özel mülkiyet olup devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında değildir.
Arazi hazırlaması sırasında bitkisel üst toprak sıyrılarak depolanacak, peyzaj çalışmaları
sırasında kullanılacaktır. Arazi hazırlığı ve kazı sırasında hafriyat Miktarı toplam yaklaşık
olarak 200,000 m3 olacaktır. Bu miktar projenin inşaat mühendisi tarafından ortaya
koyulmuştur. Hafriyat toprağının bir kısmı (yaklaşık 30.000 m3); otel inşaatı için Bodrum
temel kazısı ve arazinin tesviyesinde kullanılacaktır. Hafriyat fazlası toprak ise (yaklaşık
170.000 m3) , Hafriyat fazlası toprak , başka bir firmaya ait olan bir araziye dökülecektir.
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nden bahse konu alan ile ilgili görüş talebinde
bulunulmuştur. Daire, proje alanı içerisinde 82 adet sondaj çukuru açmış olup herhangi bir
taşınır ve taşınmaz eski eser nitelikli arkeolojik kalıntıya bulguya rastlamadığını belirtmiştir.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
94
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Ancak ilgili Dairenin inşaat aşamasında talep etmesi durumunda ; inşai ve fiziki müdahale
esnasında Eski Eserler ve Müzeler Dairesinden uzman arkeologlar ya da Daire’nin
görevlendireceği teknik elemanlar (gözlemciler) bulundurulması sağlanacaktır. Kazılar için
dozer, kepçe,ekskavatör gibi iş makineleri kullanılacağından hafriyatın yapılacağı saatlere
dikkat edilecektir.
Proje alanında inşaat sırasında arazi kazanmak amacıyla veya diğer nedenlerle herhangi bir su
ortamında doldurma ve kazıklar üzerine inşaat yapılmayacaktır. Proje alanı ile deniz arasında
kalan sahil şeridi korunacaktır.
Proje alanında inşaat sırasında arazi kazanmak amacıyla veya diğer nedenlerle herhangi bir su
ortamında doldurma ve kazıklar üzerine inşaat yapılmayacaktır.
İnceleme alanında kaya düşmesi, heyelan, su baskını gibi doğal afetlere neden olacak yapı
mevcut değildir. Proje alanında yağmur suyu drenaj hatları döşenecek olup suyun güvenli bir
şekilde denize ulaşması sağlanacaktır. Yağmur suyu drenaj hatları vaziyet planında
gösterilmiştir.
İnşaat alanında portatif tuvaletler kurulacaktır. Portatif tuvaletler, inşaat şantiyeleri, askeri
üsler ve özel organizasyonlar için her tür alanda geçici tuvalet ihtiyaçlarınıza çözüm
üretmektedir. Böylece işçilerden kaynaklanacak atıksular için septik tank+emici kuyu inşa
edilmeyecek, haznede biriken atıksular vidanjör yardımıyla ortamdan uzaklaştırılacaktır.
Proje yeri çevresinde inşaat sırasında oluşacak olan gürültüden etkilenecek mevcut konutlar
ve oteller bulunduğundan çalışma saatlerinin uygun zamanlarda yapılmasına ve beton
karıştırıcılar ile ekskavatörlerin elektrikle çalışanlarının kullanılması sağlanacaktır. Ancak
çevrede çok yoğun bir yerleşim bulunduğundan dolayı gürültü civar konutlar tarafından
hissedilecektir. Gürültünün minimuma indirilebilmesi için inşaat alanı etrafı gürültü önleyici
panellerle çevrelenecektir.
Flora tespitleri proje yeri alanı olan toplam 40 Dönüm 2 Evlek 300 Ayakkare (54216,87
m2) bir alanda Eylül 2015 tarihinden itibaren yapılmıştır. Proje alanında bitki türü olarak
toplam 29 Familya da toplanan 65 tür tesbiti yapılmıştır. Proje alanında tespit edilen türler
ülkemizde çok yaygın olarak bulunan türler olup herhangi ender bir türün ortadan kalkması
söz konusu değildir.
Proje yeri Girne-Esentepe anayolunun 300 m Kuzeyinde yer almaktadır. Proje alanı ile bu yol
arasındaki ulaşım, şu anda kısmen asfalt yollar ile kısmen ise tarla yolları vasıtasıyla
sağlanmaktadır.Bu yollar yatırı mcı şirket tarafından yaptırılacaktır. Karayolları Dairesi’nden
projeye ilişkin görüş alınmıştır. Söz konusu daire, verdiği görüşte projenin tüm yasal izinlerini
tamamlaması ve Şehir Planlama Dairesi’nden olumlu görüş alması halinde kendi açılarından
herhangi bir sakınca olmadığını belirtmiştir.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
95
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
Tesisin işletilmesi sırasında; max. toplam 344.8 m3/gün su ihtiyacı olacaktır. Havuz için
gerekli su ihtiyacı şebeke suyunda karşılanmayacak olup su satıcılarından temin
edilecektir.Proje kapsamında şebeke döşenecektir ancak su verilemeyeceği açıktır. Bu nedenle
ihtiyaç duyulan su, su satıcılarından temin edilecektir. Ozanköy Bölgesi ,Türkiye su temin
projesi kapsamında su verilecek bölgeler arasında bulunmaktadır, dolayısıyla ileride proje
alanına su verilmesi için tekrar başvuru yapılacaktır.
Tesis genelinde Hava Kalitesi Korunması ve Kontrolü Tüzüğündeki standart değerlere
uyulacaktır. Isıtma - soğutma-havalandırma – trafo – Paket arıtma ve jeneratörün bulunacağı
teknik merkezlerin konumu ekli vaziyet planında gösterildiği gibi olacaktır.
Arazi üzerinde çalışma yapan iş kamyonları ve binek araçların, kesinlikle alan üzerinde yağ,
filtre değişimi, akaryakıt transferi gibi işlemler gerçekleştirilmeyecek ve toprağın
kirlenmemesi sağlanacaktır.
Turistik tesis faaliyeti sırasında vibrasyon olmayacaktır. Otel faaliyeti esnasında meydana
gelecek gürültü kaynağı jeneratörün ve ısıtma soğutma havalandırma sistemlerinin çalışması
esnasında çıkacak olan gürültü olacaktır.
Proje alanındaki ağaçlar içerisinde bulunan zeytin ağaçları mutlak suretle nakledilecektir.
Diğer meyve ağaçlarının nakledilmesi için de uzman görüşü alınacaktır, verilecek görüş
doğrultusunda nakledilmesinin mümkün olmayacağı saptanırsa gerekli izinler alınıp
kesilecektir. Kesilecek ağaçlara karşılık peyzaj düzenlemeleri esnasında ağaç ekimi
yapılacaktır.
Alan içerisinde geniş bir alanda peyzaj çalışması yapılabilecektir. uygulama projelerinde
sonra; tesis alanında peyzaj projesi hazırlanıp uygulanacaktır. peyzaj çalışması yapılırken
bölgeye uygun türlerin seçilmesine öncelik verilecektir.. Özellikle deniz tuzuna dayanıklı ve
bölgeye uygun türler seçilecektir.
Turistik tesis projesinde “gri su” uygulaması yapılacaktır. Proje kapsamında bu sistem
uygulanarak sudan tasarruf yapılması hedeflenmektedir. Duş-lavabo-mutfak vb gibi
alanlardan çıkan atıksu arıtmadan geçirilerek tuvalet kullanımına verilecektir. Gri su arıtma
sistemi bodrum katta yer alacaktır. Tuvaletlerden en son çıkan su ise kurulacak olan paket
arıtmaya verilecektir. Atıksu arıtma tesisi %30 doluluk oranına gore çalışabilen modüler
arıtma olarak tasarlanacaktır. Arıtma tesisi proje alanın Güney batı bölgesinde sınırdan
yaklaşık 30 m içeride yapılacaktır.
Tesis genelinde 1200 kg/gün evsel nitelikli katı atık oluşacaktır. Tesisin bodrum katında 2
adet çöp odası yapılacaktır. Bunlardan bir tanesi soğutmalı bir tanesi soğutmasız olmak üzere
yeteri kadar konteynır ihtiva edecektir. Soğutmalı çöp odasında ağırlıklı olarak mutfak atıkları
vb. , diğer çöp odasında ise . ambalaj atıkları ve benzeri katı atıklardan olacaktır. Geri
kazanımı mümkün olan atıkların lisanslı atık toplayıcılarına ulaştırılması sağlanacaktır. Bu
atıklar tesisin bodrum katındaki çöp odalarında toplandıktan sonra Girne Belediyesi
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
96
OMRAN DEVELOPMENT LTD.E AİT TURİSTİK TESİS PROJESİ
tarafından alınacaktır. Bu alanlar bodrum kat planında gösterilmiş olup alanların çöp
kamyonlarının yanaşabileceği bölgelerden seçilmesine dikkat edilmiştir.
Bu atıklar tesisin çöp toplama yerlerinde toplandıktan sonra Girne Belediye’si tarafından çöp
alanına taşınacaktır.
Tesiste ısıtma ve soğutma vrv/vrf klimalarla sağlanacaktır. (Değişken soğutucu akışkan debili
klima sistemi dış ünitesi – vrv/vrf )
Otel genelinde enerji verimliliği sağlayacak ürünler kullanılması temel prensip olarak
benimsenecektir. Bu kapsamda otelde alternatif enerji olarak güneş enerjisi kullanılması
planlanmıştır. Sıcak su ihtiyacı için güneşlikler, elektrik ihtiyacı için ise güneş paneli
kullanılacaktır. Güneşten elde edilecek enerji ile otelin ihtiyacı olan elektriğin bir kısmının
karşılanması planlanmıştır. (%5-10 civarı) Bu maksatla çatıya 405 adet güneş paneli
yerleştirilecektir. yerleştirilecek olan güneş panelleri vaziyet planında gösterilmiştir.
Tesiste 18/12 sayılı Çevre Yasasına Bağlı Ses ve Gürültü Tüzüğüne uyulacaktır. Gerek açık
alan gerekse kapalı alan olarak projelendirilecek eğlence alanlarında ses izolasyon
malzemeleri kullanılacaktır.
Tesis genelinde Hava Kalitesi Korunması ve Kontrolü Tüzüğündeki standart değerlere
uyulacaktır.
İnşaat alanında Anayasa’nın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince onaylanmış olan
“İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası”nın tüm hükümlerine uyulacaktır.
Proje alanı ile deniz arasında kalan alan sahil şeridi olarak ayrılmış olup halkın bu alana (sahil
seridi içerisine) girmesini engelleyecek hiçbir yapı yapılmayacaktır.
Proje yeri arazileri faaliyetlerden direkt etkilenecektir. Ancak çevrenin olumsuz yönde
etkilenmemesi için gereken tüm tedbirler alınacaktır. Projenin inşaat ve işletme aşamasında
18/12 sayılı Çevre Yasasına, mevcut tüzüklerine ve yasaya bağlı çıkarılacak olan tüzüklerin
öngördüğü şartlara uyulması sağlanacaktır.
Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu
97

Benzer belgeler

New – Tech Trading Co. Ltd.

New – Tech Trading Co. Ltd. Omran Development Ltd’e ait Turistik Tesis Projesi ÇED Raporu

Detaylı