2000-2011-saglik-kapali-projeler

Transkript

2000-2011-saglik-kapali-projeler
Proje No
Yöneticisi
Bölümü
Projenin Adı
20000810003
Doç. Dr. Mehmet AKAN
Veteriner Fakültesi/Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
İnfeksiyöz bursal hastalığının immunofloresan tekniği ile teşhisi İnfeksiyöz bursal hastalığının
immunofloresan tekniği ile teşhisi İnfeksiyöz bursal hastalığının immunofloresan tekniği ile teşhisi
21.02.2000
21.08.2001
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi
Değişik şekillerde tasarımlanan mandibular serbest sonlanan bölümlü protezlerde kuvvet iletiminin
holografik interferometri ile değerlendirilmesi
24.02.2000
24.09.2000
20000802001
Prof. Dr. A.Kevser AYDIN
Baş. Tarihi
Bit. Tarihi
20000810002
Doç. Dr. Hasan BİLGİLİ
Veteriner Fakültesi/Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü
Köpek Diz Ekleminde Klinik Çalışma Otolog Kondrosit Tronsplantasyonu ile Osteokondral
Defektlerin Sğaltım Olanaklarının Araştırılması:
28.02.2000
28.02.2001
20000803007
Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU
Eczacilik Fakultesi/Farmasötik Botanik
Pınarbaşı (Kayseri) Florası Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar
05.03.2000
05.02.2003
20000810004
Doç. Dr. Hikmet ALTUNAY
Veteriner Fakültesi/Histoloji-Embriyoloji
Evcil ve yaban ördeklerinde m.ekstensor carpi radialis ve m.fleksor carpi ulnaris'in immunohisto...
27.03.2000
27.03.2001
20000809006
Prof. Dr. GÜRBÜZ ERDOĞAN
Tıp Fakültesi/Endokrinoloji ve Meta Hastalıkları
Türkiye'deki multipl endokrin neoplazi 2 (MEN2) aileleri ve sporadik medüller tiroid kanserleri'nde
RET protoonkogen mutasyonlarının tespiti
01.05.2000
01.11.2003
20000810005
Doç. Dr. Jale ERDEĞER
Veteriner Fakültesi/Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Köpeklerde Deneysel Bordetella Bronchiseptica İnfeksiyonu
01.05.2000
01.11.2003
Veteriner Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Atlarda Deneysel Olarak İnce Barsaklarda Oluşturulan İskemi-Reperfüzyon Hasarında Prostasiklin
Kullanımının Etkileri
08.05.2000
08.11.2002
17.05.2000
17.05.2003
20000810008
Doç. Dr. Eser ÖZGENCİL
20000802010
Dr. Meltem DARTAR ÖZTAN
Diş Hekimliği Fakültesi/Endodonti
Kök Kanal Medikamanı İçeren Güta-Perka konlarının Endodontik Bakteriyel Patojenlere Karşı
Etkilerinin İn Vitro Olarak İncelenmesi
20000810009
Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL
Veteriner Fakültesi/Fatoloji Anabilim Dalı
Yumurtacı tavuklarda genital organ tümörlerinin biyokimyasal ve patolojik yönden incelenmesi
01.06.2000
01.12.2003
20000809013
Prof. Dr. Gürbüz ERDOĞAN
Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları ABD
Çernobil nükleer santral kazasının Türkiyede tiroid nodül, tiroid kanser ve tiroid otoimmünitesi
gelişimi üzerine etkileri
26.06.2000
26.06.2002
20000809014
Prof. Dr. Tuncay Hasip SÖZEN
Tıp Fakültesi/Klinik Bakteriyoloji Ve İnfeksiyon Hast.ABD
Helicobacter pylori suşlarının antibiyotik direncinin E-Test yönetemi ile araştıralması
26.06.2000
26.03.2001
Veteriner Fakültesi/Hastalıklar Ve Klinik Bilimleri Bölümü
Ankara'da tüketime sunulan süt ve süt ürünlerinde listeria türlerinin varlığı ve kontaminasyon
düzeyinin belirlenmesi
27.06.2000
27.09.2001
01.07.2000
01.01.2004
20000810011
Prof. Dr. İrfan EROL
20000810012
Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL
Veteriner Fakültesi/Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü
Hindi ve civcivlerde deneysel rhinotracheitis virus enfeksiyonunun patolojik ve
immunohistokimyasal yönden incelenmesi
20000803015
Prof. Dr. Engin ŞARER
Eczacilik Fakultesi/Farmakognozi Bölümü
Seçilmiş Kişniş (coriandrum sativum L.) hatlarında yazlık ve kışlık ekimin ürün kalitesine etkisi
01.08.2000
01.02.2004
20000809016
Prof. Dr. Lügen CENGİZ
Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Hiperemezis Gravidarum Etiyopatogenezinde Leptin'in Yeri
27.10.2000
27.04.2002
20000809017
Prof. Dr. Nejat AKAR
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Gen Değişimlerinin Thrombosisdeki Rolünün türk populasyonu İncelenmesi
27.10.2000
27.10.2002
20000809019
Prof. Dr. Sabri KEMAHLI
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Term ve Preterm Yenidoğanlarda Trombosit İşlevleri
27.10.2000
27.10.2002
20000810018
Doç. Dr. Kemal KÜÇÜKERSAN
Veteriner Fakültesi/Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Mazıdağı Fosfat Konsantresinin Yumurta tavuğu Rasyanlarında Kullanılması
30.10.2000
30.10.2001
20000803020
Doç. Dr. Gülçin SALTAN
Eczacilik Fakultesi/Farmakognozi ABD
Ballota Glandulosissima Hub.-mor.$ Patzak ve Ballota İnaeguidens Hub-Mor$Patzak 'in Diterpen
ve Flavonoit İçeriklerinin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi ile Karşılaştırılması.
05.12.2000
05.06.2003
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD
Valproik Asit kullanan Hastalarda Serum Leptin Düzeyinin Belirlenmesi ve Ağırlık Artımına Olan
Etkisinin Araştırılması
05.12.2000
05.12.2001
Veteriner Fakültesi/Patoloji ABD
İnfeksiyöz Bursal Hastalığının İmmunoperoksidaz tekniği ile tanısı ve B lenfositlerde Apoptozisin
İncelenmesi.
05.12.2000
05.12.2002
20000809022
20000810021
Doç. Dr. Gülhis DEDA
Dr. Tolga GÜVENÇ
20000803023
Prof. Dr. Erdem BÜYÜKBİNGÖL
Eczacilik Fakultesi/Farmasötik Kimya ABD
Antioksidan ve Antikanser Etkili Yeni Benzimidazol Bileşiklerinin Sentezleri, Yapı Aydınlatmaları ve
Biyolojik Etki Çalışmaları
06.12.2000
06.06.2003
20000802035
Doç. Dr. Yıldırım Hakan BAĞIŞ
Diş Hekimliği Fakültesi/Konservatif Diş Tedavisi ABD
Direkt Kompozit Veneer Restorasyonların İn Vivo Olarak değerlendirilmesi
07.12.2000
07.09.2002
20000802036
Doç. Dr. Hikmet SOLAK
Diş Hekimliği Fakültesi/Konservatif Diş Tedavisi
Restoratif Materyallerden Salınan Flor Miktarının saptanmısı
11.12.2000
11.06.2002
20000809034
Doç. Dr. Aysun İDİL
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Sosyoekonomik Düzeyi farklı iki ilköğretim okulunda barsak parazitleri prevalans araştırması.
11.12.2000
11.06.2001
20000809035
Prof. Dr. Tansu ARASIL
Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD
Türkiyede Ankara bölgesinde Altmışbeş yaş üzeri D Vitamini Eksikliği Sıklığı
12.12.2000
12.06.2002
Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü
Premenstruel sendromda medroksiprogesteron Asetat ve Sertralin tedavilerinin imipramin bağlıyıcı
reseptör ve beta adrenerjik reseptör regulasyonu üzerine etkileri
13.12.2000
13.09.2002
01.01.2001
01.01.2003
01.01.2001
01.01.2003
20000809036
Prof. Dr. Akın ÇANGA
2001K120180
Prof. Dr. Süreyya ERGİN
Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabitilasyon ABD
Rehabilitasyon Programlarının Planlama ve Uygulamada Yürümenin Kinetik Değişkenlerinin
değerlendirilmesi "
2001K120190
Prof. Dr. Betül KALIPÇILAR
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi
Doğal Dişli Birey, Protez Kul. Hast.Tempro "
2001K120200
Prof. Dr. Zafer KARAER
Veteriner Fakültesi/Protozooloji ve Entomoloji B.D.
Sığır Tropikal Theileriosis'ine karşı Yeni Aşı "
01.01.2001
01.10.2003
2001K120210
Prof. Dr. Gülay KINIKLI
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Romotoid Artoltfi Hasta tanı tanı Tedavi Gen
01.01.2001
01.01.2004
20000810022
Doç. Dr. Perran GÖKÇE
Veteriner Fakültesi/Cerrahi Anabilim Dalı
Deneysel Spinal kord Transeksiyonlarında yeni bir operatif yaklaşım
02.01.2001
02.01.2003
20000810023
Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY
Veteriner Fakültesi/Parazitoloji ABD
İnsan ve koyunlarda hidatidozun indirekt floresan antikor tekniği ile teşhisi
03.01.2001
03.07.2002
09.01.2001
09.09.2001
20000810024
Doç. Dr. Mustafa KAYMAZ
Veteriner Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji ABD
Mezbahada kesilen Gebe İneklerin Fötal Sıvılarında HY Antijeni ve Testesteron Hormonunun PCR
ve ELİSA Yöntemleri ile Saptanarak Cinsiyetin Belirlenmesi .
20000809037
Prof. Dr. Aysel IŞIK
Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Abidin Paşa Grup Başkanlığı'na bağlı iki ilköğretim Okulu ve iki lisede Rubella seropozitifliği
10.01.2001
10.07.2001
Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı ABD
Park sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 6-60 ay arası çocuklarda hemofilus influenza tip B'ye karşı
doğal bağışıklılık düzeyinin saptanması ve değerlendirilmesi
16.01.2001
16.05.2002
17.01.2001
17.07.2001
20000809038
Prof. Dr. Ferda ÖZYURDA
20000802037
Prof. Dr. Nejat Bora SAYAN
20000809039
Prof. Dr. Necmiye TÜMER
Standart Kemik defektlerinde Ultrasonik Stimülasyonla kemik rejenerasyonunun Karşılaştırılmalı
Diş Hekimliği Fakültesi/Ağız Diş Çene Hastalıkları ve cerrahisi Olarak İncelenmesi
Üremik ( Kronik böbrek yetmezliği olan ) çocuklarda görülen insülin ve lipid metabolizma
bozuklukları da 1.25 dihidroksivitanin D3 ve aliminyum rolü.
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalığı ABD
31.01.2001
31.07.2002
20010000004
Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Adli Tıp Enstitüsü/Fen Bilimleri ABD
Bağımlılık yapan bazı maddelerin toksikolojik analizleri
01.02.2001
01.08.2003
20010809041
Doç. Dr. ALP CAN
Tıp Fakültesi/Histoloji/Embriyoloji
Türkiye denizlerinde Yaşayan Demersal Balıklarının Görsel Veritabanı
01.02.2001
01.02.2005
20010809042
Doç. Dr. Saadet ARSAN
Tıp Fakültesi/Pediatri Bölümü
Gebeliğin indüklediği hipertansiyonlu anne bebeklerinin kordon kanında , granülosit koloni stimule
edici faktör , eritropoetin, trombopoetin düzeylerinin araştırılması.
02.02.2001
02.08.2002
20010803024
Doç. Dr. Asuman BOZKIR
Eczacilik Fakultesi/Farmasötik Teknoloji
Plazmid DNA İçeren Kitosan Mikroküre Formülasyonlarının İn Vitro Değerlendirilmesi
14.02.2001
14.06.2004
20010809040
Doç. Dr. Mehmet UĞUR
Tıp Fakültesi/Biyofizik ABD
Memeli Damar Düz Kası Hücrelerinde P2Z Benzeri Pürinoseptörlerin Varlığının Araştırılması
01.03.2001
01.09.2002
Veteriner Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji ABD
Diöstrusdaki Sütçü İneklerde Farklı Prostaglandın F2-Alfa Uygulamalarından Sonra
Ovulasyonunun Progesteron Ölçümü ve Ultrasonografi ile İzlenmesi
01.03.2001
01.12.2002
20010810025
Prof. Dr. Rıfat SALMANOĞLU
20010809043
Doç. Dr. Hakan FIÇICILAR
Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Akut Egzersiz ve Kısa Dönem Antremanın Trombosit Fonksiyonları ve Plazma total Antioksidan
Kapasitesi Üzerine Etkisi
16.03.2001
16.09.2004
20010809049
Doç. Dr. Şehsuvar ERTÜRK
Tıp Fakültesi/Nefroloji Anabilim Dalı
Hemodiyaliz Hastalarında Parental Vitamin C tedavisinin Eritropoetin Yanıtına Etkisi
27.03.2001
27.09.2002
20010810028
Prof. Dr. M.Kazım BÖRKÜ
Veteriner Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Köpeklerde Akut Pankreatitis'te Tripsin Benzeri İmmunreaktivite Testi( TLI ) ve Ulturasonografik
Bulguların Klinik Önemi
29.03.2001
29.09.2002
20010809047
Doç. Dr. Serpil DİZBAY SAK
Tıp Fakültesi/Patoloji ABD
Timomalarda Angiogenaz, Histolojik Klasifikasyon ve Klinik Parametrelerle İlişkisi
30.03.2001
30.03.2003
Veteriner Fakültesi/Viroloji Anabilim Dalı
"Yeni doğan buzağı ishallerine karşı ticari aşı ile aşılanan sığırlardan doğan yavrularda pasif
bağışıklık düzeyi."
30.03.2001
30.12.2002
Tıp Fakültesi/Allerjik Hast.Anabilim Dalı
Aspirin Duyarlı Astımlı Olguların Periferik Kan Lökositlerinden Çeşitli Siklooksijenaz İnhibitörleri ile
Sistğinillökotrien Salınımının ve Bu Salınım Üzerinde Prostaglandin E2'nin Etkisinin ve Bu Etkiden
Sorumlu Reseptörlerin Araştırılması
02.04.2001
02.12.2002
Veteriner Fakültesi/Dölerme ve Sun'i Tohumlama ABD
Tavşan Oviduktal Oositlerinin İn Vitro Fertilizasyonunda Fötal Buzağı Serumu ve Kumulus
Hücrelerinin Etkileri
02.04.2001
02.10.2003
20010810026
20010809046
20010810027
Prof. Dr. Feray ALKAN
Prof. Dr. Zeynep MISIRLIGİL
Prof. Dr. Necmettin TEKİN
20010809044
Prof. Dr. Mehmet MELLİ
Tıp Fakültesi/Farmakoloji ve Klinik Farm.ABD
Behçet hastalarında Oksidatif Stresin Göstergesi Olarak İdrar 8-epi -Prostağlandin F2alfa
düzeylerinin ölçülmesi ve hastalık alt tiplerinin aktivitesiyle idrar 8-epi-prostağlandin F2alfa düzeyleri
arasındaki ilşkinin saptanması
04.04.2001
04.12.2002
20010809048
Doç. Dr. Oya KAYACAN
Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz ABD
Akçiğer kanserinde kaşeksi Gelişiminde sitokinlerin Rolü ve Prognostik önemi
04.04.2001
04.12.2002
20010809045
Doç. Dr. Ayla AYSEV
Tıp Fakültesi/Çocuk Ruh Sağlığı ve Hast.ABD
Obsesif Kompülsif Bozukluğu Olan Çocukların SPECT ile Değerlendirilmesi
15.04.2001
15.04.2002
Diş Hekimliği Fakültesi/Periodontoloji ABD
Periodontal Hastal¿k Sonucu Sement Yüzeyinde Meydana Gelen De¿i¿ikliklerin SEM ( tarama
Elektron Mikroskobu ) Kullan¿larak Gösterilmesi
01.05.2001
01.09.2001
Periodantal cerrahi sonrası iyileşme sürecinde Supraginginal Klorheksidin uygulamasının klinik
mikrobiyolojik ve morfolojik parametreler üzerindeki rolü.
01.05.2001
01.05.2002
20010802038
Prof. Dr. Nejat ARPAK
20010802039
Doç. Dr. Elif ÜNSAL
Diş Hekimliği Fakültesi/Periodontoloji Bölümü
20010802040
Prof. Dr. Samimi DEMİRALP
Deneysel diabetiklerde selenyumun diş çekim yarasının iyileşmesi üzerine etkilerinin incelenmesi
Diş Hekimliği Fakültesi/AğızDiş Çene Hast.ve cerrahi Anabilim Dalı
02.05.2001
02.12.2001
20010809050
Prof. Dr. Ali PAMİR
Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji ABD
Sarkomlu Hastalarda Serum Metalloproteinaz-9 Düzeylerinin Değerlendirilmesi
02.05.2001
02.06.2002
20010810029
Prof. Dr. İbrahim BURGU
Veteriner Fakültesi/Viroloji ABD
Gebe Koyunlar ve Fötuslarında pestivirus Enfeksiyonu
03.05.2001
03.05.2002
Veteriner Fakültesi/Viroloji ABD
Yeni Doğan buzağı ishallerine karşı ticari aşı ile aşılanan sığırlardan doğan yavrularda pasif
bağışıklık düzeyi
23.05.2001
23.05.2002
20010810031
Prof. Dr. FERAY ALKAN
20010810030
Prof. Dr. Reşat Nuri AŞTİ
Veteriner Fakültesi/Histoloji ve Embriyoloji ABD
İneklerde meme dokusunun furstenberg rozeti üzerinde ışık ve elektron mikroskobik çalışmalar
25.05.2001
25.05.2003
20010810032
Yrd. Doç. Dr. Ongun UYSAL
Veteriner Fakültesi/Hastalıklar ve klinik bilimleri bölümü
Sığır embriyolarının in vitro üretimi üzerine antioksidanlarının etkisi
01.06.2001
01.06.2003
Tıp Fakültesi/Farmakoloji bilim dalı
Ligand efikasisinin moleküler mekanizmasının rekombinan reseptör gproteini füzyon proteinininde
incelenmesi
03.06.2001
03.06.2003
Eczacilik Fakultesi/Eczacılık Meslek Bilimleri
Bazı tiyadiazolil ve triazolil benzimidazol türevlerinin sentezleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin
değerlendirilmesi
25.06.2001
25.08.2004
20010809054
20010803026
Doç. Dr. Özlem UĞUR
Doç. Dr. Gülgün Ayhan KILCIGİL
20010809052
Prof. Dr. Gülşen VARDAR
Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum
(Ovarian hiperstimulasyon sendromlu hastalarda anjiotensin dönüştürücü enzim
insersiyon/delesyon polimorfizmi)
26.06.2001
25.06.2003
20010809053
Prof. Dr. ÖZDEN TULUNAY
Tıp Fakültesi/Patoloji ABD
prostat karsinomlarında neovaskülaritenin anlamı ve regülatörlerin rolü
26.06.2001
26.12.2003
20010803025
Prof. Dr. Mümtaz İŞCAN
Eczacilik Fakultesi/Farmasötik Toksikoloji ABD
"Pah lara maruziyette metabolik polimorfizmin bireysel duyarlılıktaki rolünün araştırılması"
27.06.2001
27.12.2004
Veteriner Fakültesi/İç hastalıkları
Sağlıklı köpeklerde antiinflamatorik ve immünsupresif dozlarda verilen prednisoloneun serum
T3,T4 serbest T4 değerlerine ve tiroid morfolojisine etkileri
27.06.2001
27.06.2002
20010810033
Prof. Dr. Arif KURTDEDE
20010809051
Prof. Dr. Gülseren ARAS
Tıp Fakültesi/Nükleer tıp ABD
Ailevi akdeniz ateşinde ve spondiloartropatili hasta grubunda barsak enflamasyonunun
araştırılması
28.06.2001
28.12.2002
20010810034
Prof. Dr. Yılmaz AKÇA
Veteriner Fakültesi/Viroloji Bölümü
Mandalarda bovine respiratory syncytıal vırus,parainfluenza virüs.......
28.06.2001
28.06.2002
Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim dalı
Kronik myeloid lösemide myelofibrozis ile damar yoğunluğunun ilişkisinin
araştırılması,immünomorfometrik çalışma
02.07.2001
02.09.2002
Tıp Fakültesi/Hematoloji Anabilim Dalı
Plazmaferezisde replasman sıvısı olarak kullanılan hidroksi etil starchın koagülasyon sistemi ve
hemoreolojisi üzerine etkisi
06.07.2001
06.01.2003
Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji ABD
Behcet hastalarından ve sağlıklılardan elde edilen epitel epitel hücrelerinin antibakteriyel etkinliğinin
araştırılması
09.07.2001
09.01.2003
20010809058
20010809055
20010809057
Doç. Dr. Işınsu KUZU
Doç. Dr. Önder ARSLAN
Prof. Dr. Hatice ÖZENCİ
20010810035
Prof. Dr. Zafer KARAER
Veteriner Fakültesi/Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü
Sığırlarda Theileria Türlerinin Reverse Line Blotting ve İndirekt Floresan Antikor testi ile
karşılaştırmalı tanısı üzerine arştırmalar
09.07.2001
09.01.2003
20010809056
Doç. Dr. Ajlan TÜKÜN
Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik Bilim Dalı
Reprodüktif yaşam süresi ve tolemer boyu ilişkisinin analizi
15.07.2001
15.01.2004
Tıp Fakültesi/Patoloji
Meme lezyonlarında katepsin-D,i-NOS ,steroid hormon reseptör expresyonlarının histopatolojik
parametrelerle karşılaştırılması
20.07.2001
20.02.2002
01.08.2001
01.02.2005
20010809062
Doç. Dr. Esra ERDEN
20010803027
Yrd. Doç. Dr. Özlem TEMİZ ARPACI
Eczacilik Fakultesi/Eczacılık meslek bilimleri
Bazı yeni benzoksazol,benzimidazol benzoksazin türevlerinin sentezi antimikrobiyal etkileri ve
kantitatif yapı etki ilişkileri
20010809059
Prof. Dr. Feride SÖYLEMEZ
Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
Habitual abortuslarda faktör V leiden ve Faktör II G202IOA mutasyonu varlığı araştırması
01.08.2001
01.02.2003
20010809061
Prof. Dr. Belma TURAN
Tıp Fakültesi/Biyofizik ABD
Anjiotensin reseptör antagonistlerinin deneysel diyabetik sıçan kalbi elektriksel aktivitelerine etkileri
01.08.2001
01.02.2004
20010809063
Doç. Dr. Dilşad MUNGAN
Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları ABD
Astımlı hastalarda indüklenmiş balgamda montelukast ve fluticasone propionat ın eozinofil
apoptosisi üzerine etkileri
07.08.2001
07.02.2003
20010809060
Prof. Dr. Numan NUMANOĞLU
Tıp Fakültesi/Göğüs hastalıkları Tüberküloz ABD
Gen değişimlerinin pulmoner embolideki rolünün incelenmesi
15.09.2001
15.09.2003
20010810038
Prof. Dr. Hatice ÖĞE
Veteriner Fakültesi/Helmintoloji Bölümü
Köpeklerde dirofilaria immitis enfeksiyonunun asit fosfataz ve elisa ile tanısı
26.09.2001
26.09.2002
20010810037
Prof. Dr. Erol ALAÇAM
Veteriner Fakültesi/Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü 343
Kedi ve köpeklerde gebelik ,hayali gebelik ve embriyonik-fötal ölümlerin tanısı amacıyla kan
relaksin hormonu düzeylerinin değerlendirilmesi.
27.09.2001
27.07.2003
20010803028
Prof. Dr. Serpil NEBİOĞLU
Eczacilik Fakultesi/BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
Transplant hastalarında oksidatif stres ve çözünür adezyon molekülleri
28.09.2001
28.03.2005
20010810036
Prof. Dr. Nesrin SULU
Veteriner Fakültesi/Fizyoloji ABD
sakız koyunlarında çoklu gebeliklerde gebelik toksemisinin araştırılması
01.10.2001
02.10.2002
20010802041
Prof. Dr. Mutahhar ULUSOY
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi Bölümü
Kenedy sınıf lll dişsizlik olgularında üç farklı tür hassas tutucunun kuvvet iletimi yönünden
karşılaştırılması
01.01.2002
30.06.2005
20010802042
Prof. Dr. Şaziye ARAS
Diş Hekimliği Fakültesi/Pedodonti Anabilim Dalı
Beyaz peynir ve şekersiz yoğurdun karyojenik potansiyelinin incelenmesi
01.01.2002
01.07.2004
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi Bölümü
Temel Metal ve kor alt yapı üzerine farklı kalınlıklarda hazırlanan düşük ısılı porselenlerğn renk
stabilitelerinin eskitme sonrası karşılaştırılması
01.01.2002
30.07.2004
01.01.2002
01.01.2006
01.01.2002
01.07.2005
20010802043
Prof. Dr. Ali ZAİMOĞLU
20010803029
Prof. Dr. Erdem BÜYÜKBİNGÖL
Eczacilik Fakultesi/Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Radyasyona karşı koruyucu etkili yeni melatonin türevi bileşiklerin, sentezi ,yapı aydınlatmaları ve
anyioksidan etki çalışmaları
20010803030
Prof. Dr. İsmail YALÇIN
Eczacilik Fakultesi/Farmasötik Kimya Anabilim Dal¿
Bazı heterosiklik bileşiklerin DNA topoizomeraz enzim inhibitör etkileri ve moleküler modelleme
teknikleri kullanılarak kemoterapötik etkili yeni ilaç etken madde tasarım çalışmaları
20010803031
Prof. Dr. Nuray ARI
Eczacilik Fakultesi/Farmakoloji Anabilim Dalı
Diyabetik komplikasyonların önlenmesinde antioksidanlar: Yeni piridoindol türevi stobadin üzerinde
çalışmalar.
01.01.2002
30.12.2005
01.01.2002
30.06.2005
20010803032
Prof. Dr. Asuman KARAKAYA
Eczacilik Fakultesi/Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Paraoksanoz gen polimorfizminin tip 2 diyabetli hastalarda komplikasyon gelişimi ve lipit
metabolizması ile ilişkisinin araştırılması.
20010803033
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜVENÇ
Eczacilik Fakultesi/Farmasötik Botanik ABD
Ankara çevresinde yetişen salix L.türleri üzerinde farmasötik botanik yönünden araştırmalar
01.01.2002
01.06.2003
20010809064
Doç. Dr. Gülriz ERSÖZ
Tıp Fakültesi/Fizyoloji Bölümü
Trombosit ve Lökositler arasında fonksiyonel etkileşimin invitro koşullarda incelenmesi
01.01.2002
01.05.2003
01.01.2002
01.06.2003
20010809065
Prof. Dr. Gülay KINIKLI
Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Behcet hastalığında tümör nekrozis faktör-alfa 308 gen polimorfizm sıklığının hastalık gelişme riski
ve klinik şiddeti ile ilişkisi.
20010809066
Prof. Dr. Olcay AYDINTUĞ
Tıp Fakültesi/Klinik İmmünoloji ve Romatoloji Bilim Dalı
Sistemik lupus eritematozuslu hastalarda klinik özellikler ile serum antikardiyolipin antikor
izotipleri,anti-B2-glikoprotein-1 ve anti C1q antikorları arasındaki ilişkinin incelenmesi.
01.01.2002
01.07.2003
20010809067
Prof. Dr. Emine Demirel YILMAZ
Tıp Fakültesi/Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
Kalp kası üzerine nitrik oksit etkileri ve etki mekanizmaları
01.01.2002
01.07.2005
20010809068
Prof. Dr. Osman İLHAN
Tıp Fakültesi/Hematoloji Bölümü
Allojeneik periferik kök hücre nakillerinde Devamlı akım aferezi yöntemi ile elde edilen periferik
hematopoetik progenitör kök hücrelerde apoptoz
01.01.2002
01.07.2004
20010809069
Prof. Dr. Hakan BOZKAYA
Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji Bölümü
Sağlıklı kan donörlerinde hemokromatozis taraması
01.01.2002
01.07.2005
20010809070
Prof. Dr. Emine Demirel YILMAZ
Tıp Fakültesi/Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
Resveratrolün kalp ve damarlar üzerine etkisi
01.01.2002
01.07.2005
20010809071
Doç. Dr. Asuman SUNGUROĞLU
Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyoloji Bölümü
Türkiye de D1S80,ApoB,D4S95,D17S30 ve TP53 VNTR Lokuslarının Polimorfizmleri.
01.01.2002
01.07.2003
20010809072
Prof. Dr. Meral BEKSAÇ
Tıp Fakültesi/Hematoloji Bilim Dalı
Multipl Mylom ve Kronik Mylositer Lösmide gözlenen sitokin polimorfizmin in sağlıklı kontrollerle
karşılaştırılması
01.01.2002
01.01.2004
20010809073
Prof. Dr. Ragıp ÇAM
Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Evre l-ll Meme kanserinde prognostik Faktörler
01.01.2002
01.03.2003
20010809074
Doç. Dr. Ethem GEÇİM
Tıp Fakültesi/Genel Cerrahisi
Laparoskopi modelinde muhtelif intraperitoneal lavajların port yeri tümör metastaz oluşumuna etkisi
01.01.2002
01.09.2002
20010809075
Prof. Dr. Nahide KONUK
Tıp Fakültesi/Hematoloji Anabilim Dalı
Kök hücre nakillerindeki Engraftman ve Graft-Versus-Host hastalığında sistemik Fibrinolizisin rolü
01.01.2002
30.12.2003
Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü
siklooksijenaz -2 inhibisyonunun diferansiye olan insan promiyelositik lösemi hücrelerinin
proliferasyonu ve telomeraz aktivitesine etkisi
01.01.2002
01.07.2003
Allerjik ve Nonallerjik rinitli Hastalarda , İndükte Balgamda Eozinofil ve Lenfosit Apopitozu ve
Eozinofilik Katyonik Protein Seviyeleri
01.01.2002
01.01.2003
01.01.2002
01.01.2005
20010809077
Yrd. Doç. Dr. Timur TUNCALI
20010809078
Doç. Dr. Sevim BAVBEK
Tıp Fakültesi/Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı
20010810039
Doç. Dr. Seher KÜÇÜKERSAN
20010810040
Doç. Dr. Ayhan FİLAZİ
Kanatlı karma yemlerinde değişik yağ kaynakları ve vitamin E nin kullanılma olanakları
Veteriner Fakültesi/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Bölümü
Yumurtalarda gentamisin kalıntılarının belirlenmesi ve değişik pişirme ve muhafaza süreleriniin
kalıntılara yönelik etkilerinin araştırılması.
Veteriner Fakültesi/Farmakoloji ve Toksikoloji ABD
01.01.2002
01.07.2003
20010810041
Prof. Dr. İrfan ÇOLPAN
Veteriner Fakültesi/Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Tüm tane buğday içeren yumurta tavuğu rasyonlarında organik asitin kullanımı
01.01.2002
31.12.2003
Diş Hekimliği Fakültesi/Oral Diagnoz ve Radyoloji ABD
Ortognatik cerrahi sonrası temporomandibular eklemde ortaya çıkan değişikliklerin dental
panoramik tomografi ile izlenmesi
01.01.2002
01.01.2004
01.01.2002
01.12.2005
2002K120130-1
Prof. Dr. Candan PAKSOY
2002K1201301-5
Prof. Dr. BELMA KONUKLUGİL
Eczacilik Fakultesi/FARMAKOGNOZİ ANABİLİM DALI
TÜRKİYE'DE YETİŞEN BİTKİ TÜRLERİNDEN DOKU KÜLTÜRÜ YOLU İLE PODOFİLOTOKSİN
VE BENZERİ LİGNANLARIN ELDESİ
2002K120130-2
Prof. Dr. Belma KONUKLUGİL
Eczacilik Fakultesi/Farmakognozi ABD
Türkiye ' de yetişen bitki türlerinden doku kültürü yolu ile podofilotoksin ve benzeri lignanların eldesi
01.01.2002
01.01.2005
2002K120130-6
Doç. Dr. Eser ÖZGENCİL
Veteriner Fakültesi/Cerrahi ABD
Deneysel Beyin kompresyonu ve operatif sağaltımı :klinik ve elektrodiagnostik çalışma
01.01.2002
01.01.2003
2002K120130-7
Dr. Ali BUMİN
Veteriner Fakültesi/Cerrahi ABD
Sığırlarda ön mide hastalıklarında klinik ,radyolojik ve post operatif bulguların karşılaştırılması
01.01.2002
01.01.2003
20.02.2002
20.08.2003
01.03.2002
01.03.2005
20010000008
Prof. Dr. Tamer BAYKARA
Eczacilik Fakultesi/Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Amino asitlerin yüksek performanslı sıvı kromotografi sistemi ile kromotografik ayırımı ve kantitatif
tayini
20010809076
Doç. Dr. Mustafa TEKİN
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Türkiye 'de işitme kaybının genetik özellikleri
20020802044
Prof. Dr. Candan PAKSOY
İmplantasyondan sonra kemik yapısının tipine göre kemik doku cevabının Dual Enerjili X-Ray
Diş Hekimliği Fakültesi/Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı Absorpsiometri ile değerlendirilmesi
20.06.2002
20.06.2004
20020810042
Prof. Dr. Sakine YALÇIN
Veteriner Fakültesi/Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Yumurta Dönemindeki Bıldırcın ve Tavuk Rasyonlarında karnitin ve humat kullanımı
20.06.2002
20.09.2004
20020803034
Prof. Dr. Belma KONUKLUGİL
Eczacilik Fakultesi/Farmakognozi Anabilim Dalı
Linum olimpicum bitkisi üzerinde ariltetralin grubu ve diğer grup fignan bileşiklerinin araştırılması
21.06.2002
21.06.2004
20020809079
Doç. Dr. Asuman SUNGUROĞLU
Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü
BCR-ABL füzyon geni içeren hücre serilerinin apopitotik terapi altındaki davranışı
01.07.2002
01.01.2005
20020809080
Prof. Dr. Saadet ARSAN
Tıp Fakültesi/Çocuk Hastalıkları Anabilim dalı
Prematüre yenidoğanlarda 24 saatlik Ph monitarizasyonu ile değerlendirilen gastroözafiyal reflü
tedavisinde gaviskon etkinliği
01.07.2002
01.07.2004
20020809081
Prof. Dr. Cihan BUMİN
Tıp Fakültesi/
Pelvik radyoterapinin anorektal fonksiyonlara etkisi ve hastaların yaşam kalitelerinin
değerlendirilmesi
01.07.2002
01.07.2004
20020809082
Prof. Dr. Tanju AKTUĞ
Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Gastrosiziste intrauterin tedavi barsak kasındaki hasarlanma üzerinde ne kadar etkili
02.07.2002
02.07.2003
20020809083
Prof. Dr. Ahmet DEMİRKAZIK
Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Venöz tromboembolizmi olan kanserli hastalarda prognostik faktörler
02.07.2002
02.07.2004
20020810043
Dr. TANER KARAOĞLU
Veteriner Fakültesi/Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü
Trakya bölgesinde Mavidil,Akabane ve Ephemeral Fever virus enfeksiyonlarının seroprevelansı
21.10.2002
21.10.2003
22.10.2002
22.04.2004
20020809084
Prof. Dr. AJLAN TÜKÜN
Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyoloji Ana Dalı
190 BCR-ABL ve 210 BCR-ABL füzyon genlerinin hematopoetik hücrelerdeki proliferatif etkilerinin,
telomeraz aktivitesi ve tolemer boyu ile ilişkisi
20020809085
Prof. Dr. Nurten GİRGİN
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çölyak Hastalığının Erken Tanısında İnsan Doku Transglutaminazına Karşı Antikor Taraması
22.10.2002
22.10.2003
20020810044
Prof. Dr. HAKKI İZGÜR
Veteriner Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
Östrustaki sığır serumu ve fetuin in sığır oositlerinin in vitro maturasyonu üzerine etkileri
22.10.2002
22.10.2004
20020802046
Doç. Dr. ENGİN ERSÖZ
24.10.2002
24.04.2003
2002K120130-8
Prof. Dr. Emine BAYDAN
20020802045
Prof. Dr. BENGÜL YURDUKORU
Asit Uygulaması Sonrası Farklı Yıkama Sürelerinin Mine Yüzeyine Etkisinin Scanning Elektron
Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim DalıMicroscopy ( Sem) Ve Energy Dispersive Spectroscopy (Eds) Metodu İle Değerlendirilmesi.
Tav¿an ve koyun trakeas¿ üzerine levam¿zolun etkisinin tak ba¿¿na ve organik fosforlu (OF )
bile¿iklerle birlikte ara¿t¿r¿lmas¿
Veteriner Fakültesi/Farmakoloji ve toksikoloji ABD
01.11.2002
01.04.2005
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Sabit restorasyonlarda kullanılan temel metal alaşımına uygulanan farklı yüzey işlemlerinin ve
yapıştırıcı simanların bağlantı direnci üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
01.11.2002
01.11.2003
01.11.2002
01.05.2004
20020809086
Prof. Dr. ONGUN ONARAN
Tıp Fakültesi/Farmakoloji Anabilim Dalı
G Proteinlerine Kenetli Reseptörlerde Çeşitli Konformasyonel Etkilerin Moleküler Ligand
Efikasisinin Oluşumuna Katkısı
20020809087
Prof. Dr. MEHMET MELLİ
Tıp Fakültesi/Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Bölümü
Sıçanlarda akut inflamasyon modelinde izoprostanların ve prostaglandin E2 ´nin oluşumu ve
siklooksijenaz inhibitörlerinin ve antioksidan ajanların bu oluşum üzerine etkileri"
04.11.2002
04.05.2004
Tıp Fakültesi/Fizyoloji Anabilim Dalı
Akut ve aralıklı hipoksi uygulamasının tavşanlarda trombosit fonksiyonları üzerine etkisi;
aantioksidan savunma mekanizmalarının rolü
04.11.2002
04.11.2004
Tıp Fakültesi/Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Bölümü
G proteini alfa altbirimlerinin hücre membranıyla etkileşiminde G proteini aktivasyonunun ve yağ
asidi modifikasyonlarının rolünün incelenmesi
10.11.2002
10.05.2004
20020809090
20020809088
Doç. Dr. Metin BAŞTUĞ
Doç. Dr. Özlem UĞUR
20020000010
Prof. Dr. Emin ÖZMERT
Tıp Fakültesi/Göz hastalıkları Anabilim Dalı
Yaşa bağlı makula dejenerasyonunda subfoveal koroid neovaskülarizasyonunun verteporfinle
fotodinamik tedavisi
11.11.2002
11.11.2005
20020802047
Prof. Dr. Gülay KANSU
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Farklı yüzey işlemi uygulanan tam seramikler ile rezin simanların bağlantı dayanıklılığı
18.11.2002
18.11.2004
20020810047
Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU
Veteriner Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı
Köpek beyinlerinde yaşa ilişkin değişikliklerin değerlendirilmesi.
20.11.2002
20.11.2005
20020809091
Prof. Dr. Ümit ÖLMEZ
Tıp Fakültesi/Klinik İmmünoloji ve Romatoloji Bilim Dalı
Primer ve sekonder sjogren sendromlu hastaların tükrük bezlerinde VCAM 1,ICAM 1,ELAM 1
adezyon moleküllerinin ekspresyonu ve serum Anti-a-fodrin antikorlarının tanıdaki önemi
21.11.2002
21.11.2003
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi Bölümü
Farklı kompozit rezin yapıştırma simanları ve adeziv sistemler ile yapıştırılmış seramik inleylerin
mikrosızıntı yönünden değerlendirilmesi
25.11.2002
25.11.2005
Diş Hekimliği Fakültesi/Endodonti Bölümü
Kök kanallarındaki endodontik enfeksiyonlardan sorumlu farklı anaerobik bakterilerin polimeraz
zincir reaksiyonu ile tesbiti
26.11.2002
26.11.2005
02.12.2002
02.08.2005
20020802048
20020802049
Prof. Dr. Bülent ULUDAĞ
Dr. Semra SEVİMAY
20020810046
Prof. Dr. Şakir D. TUNCER
Veteriner Fakültesi/Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Azot kaynağı olarak üre kullanılan kuzu rasyonlarına farklı düzeylerde katılan yucca schidigera nın
besi performansı, sindirilme derecesi, karkas özellikleri ile bazı rumen ve kan parametreleri
üzerinde etkisi.
20020810045
Prof. Dr. Hilal KARAGÜL
Veteriner Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı
Subklinik mastistli ineklerde süt ve serumda laktoferrin, transferrin, Fe ve elektrolit düzeyleri
10.12.2002
10.12.2005
02Y3330001
Doç. Dr. Cengiz KURTMAN
Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkoloji Anabilim dalı
Kanser cerrahisi ve genel cerrahi teknikleri: Yöntem, uygulama ve ardıl incelemeler
04.01.2003
04.01.2008
20030809094
Doç. Dr. Ercan TUTAR
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalı
Bayılma yakınması olan 7-18 yaş grubundaki çocuklarda ritm bozukluğu ve altta yatan kalp
hastalığı sıklığının belirlenmesi
13.01.2003
13.01.2006
20030000014
Prof. Dr. Serap ALSANCAK
Dikimevi Sağlık Hiz. Meslek Yüksekokulu/
Erken ve Geçici protez uygulamaları
17.01.2003
17.01.2006
20030802051
Prof. Dr. Nehir ÖZDEN
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Dental materyal yüzeylerinde tükürük tarafından oluşturulan biofilm tabakasının değerlendirilmesi
21.01.2003
21.11.2004
Koklear ve retrokoklear patolojilerin ayırıcı tanısında otoakustik emisyon ölçümünün
değerlendirilmesi
20030000020
Prof. Dr. Ahmet DERYA AYSEV
Dikimevi Sağlık Hiz. Meslek Yüksekokulu/Müdürü
20020810048
Doç. Dr. Adnan ŞEHU
Bıldırcınlarda
oluşturulan aflatoksikozis üzerine çeşitli toksin bağlayıcılarının etkileri
Veteriner Fakültesi/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim
D
20030000015
Prof. Dr. İbrahim BURGU
Veteriner Fakültesi/Dekanı
Prof. Dr. Seçkin ÖZDEN
Eczacilik Fakultesi/Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
20030000019
Prof. Dr. Candan PAKSOY
Ortognatik cerrahi sonrası temporomandibular eklemde ortaya çıkan değişikliklerin dental
Diş Hekimliği Fakültesi/Oral diagnoz ve radyoloji Anabilim Dalı panoramik tomografi ile izlenmesi
20030802050
Prof. Dr. Hamit BOSTANCI
Diş Hekimliği Fakültesi/Periodontoloji Anabilim Dalı
20030000018
20030809092
20030809093
20030802052
Doç. Dr. Erdal İNCE
Dr. Nuran TÜRKÇAPAR
Prof. Dr. Meral GÜNHAN
24.01.2003
24.01.2006
25.01.2003
25.01.2006
Hayvancılık ve sağlık riskleri araştırmalarında analiz altyapısının geliştirilmesi
25.01.2003
25.01.2005
Farmasötik bilimlerde yeni ilaç moleküllerinin sentezi enstrümantal analizleri ve farmakolojik
incelenmesi
25.01.2003
25.01.2006
25.01.2003
25.01.2005
Periodontal hastalıkta akut-faz proteinleri ve periodontal tedavinin akut-faz proteinleri üzerine etkisi
25.01.2003
25.01.2005
Tıp Fakültesi/Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocukluk çağı akut gastroenteritlerinde salmonella ve shigella sıklığı antibiyotik direnci
serotiplendirme
25.01.2003
25.01.2004
Tıp Fakültesi/Klinik İmmünoloji ve Romatoloji Anabilim Dalı
Ailevi Akdeniz ateşinde MICA geni üçlü tekrar polimorfizmi ile Gamma-Delta -T hücrelerinin oranı
arasındaki ilişkisi
25.01.2003
25.01.2005
Diş Hekimliği Fakültesi/Periodontoloji Anabilim Dalı
Jüvenil periodontitisli Türk Bireylerinde ve Ailelerinde İnterlökin-1 (IL-1) ve Tümör Nekrosis Faktör- (
TNF- ) gen polimorfizmlerinin değerlendirilmesi
21.02.2003
21.08.2004
20030803035
Doç. Dr. Serap GÜR
Eczacilik Fakultesi/Farmakoloji Anabilim Dalı
Diabetik sıçanlardan alınan idrar kesesi striplerinde kolinerjik ve pürinerjik reseptörlerin farmakoloik
ve immünohistokimyasal yöntemlerle ekspresyonunun ve a-lipoik asit tedavisinin olası düzeltici
etkisinin araştırılması
21.02.2003
21.02.2005
20030809095
Prof. Dr. Erhan NALÇACI
Tıp Fakültesi/Fizyoloji Anabilim Dalı
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda dikkatin uzaysal asimetrisinin incelenmesi
21.02.2003
21.02.2006
20030809097
Prof. Dr. Eyüp AKARSU
Tıp Fakültesi/Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
Farklı iki gram negatif bakteri lipopolisakkaridi ile sıçanlarda oluşturulan termoregülatuvar yanıtlarda
endojen kriyojen sitokinlerin rolünün araştırılması
21.02.2003
21.02.2005
20030809099
Prof. Dr. Güzin KAVAS
Tıp Fakültesi/Fizyopatoloji Bilim Dalı
Diabetes Mellitus ve nitrozatif Stres
21.02.2003
21.02.2006
24.02.2003
24.08.2004
20030809104
Dr. Zeynep KARAHAN
Tıp Fakültesi/Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen candıda albıcans suşlarının genotipik dağılımının belirlenmesi
ve genotiplerinin invazivite ile ilişkisinin araştırılması
20030809098
Doç. Dr. Belma TURAN
Tıp Fakültesi/Biyofizik Anabilim Dalı
Deneysel diyabetik kardiyomiyopatide hücre içi serbest Ca2+ ve Zn2+ derişimlerinin incelenmesi
25.02.2003
25.02.2005
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
0-6 yaş grubu çocukların ev kazalarından korunması ve temel ilk yardım konusunda ebeveyn
eğitiminde farklı modellerin etkinliği
25.02.2003
25.07.2004
Tıp Fakültesi/Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
G proteinlerine kenetli reseptör aracılı sinyal iletiminde,reseptör-G protein-efektör kompleksinin
varlığı ve rolünün araştırılması
26.02.2003
26.02.2006
20030809102
20030809096
Doç. Dr. Betül ULUKOL
Prof. Dr. Hakan GÜRDAL
20030809101
Doç. Dr. Mehmet UĞUR
Tıp Fakültesi/Biyofizik Anabilim Dalı
LMTK memeli kültür hücrelerinde P2 reseptör aracılığı ile oluşan kuantal Ca++ salınımının oluşum
mekanizmasının incelenmesi
26.02.2003
26.02.2005
20030809103
Doç. Dr. Mustafa TEKİN
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Otozomal resesif gen loküslerinin Türk ailelerde taranması ve mutasyon analizi
26.02.2003
26.02.2005
20030809106
Prof. Dr. EMİN TEKELİ
Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Bruselloziste sCD14,sTNF-RI,sTNF-RII-2Ra ölçümü
26.02.2003
26.02.2004
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Surfaktan protein -B gen polimorfizminin resiratuar distres sendromu ve kronik akciğer hastalığı
gelişimindeki rolü.
01.03.2003
01.03.2004
03.03.2003
03.09.2005
20030809105
Prof. Dr. Saadet ARSAN
20030809100
Prof. Dr. Haluk ATAOĞLU
Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
İnflamatuar barsak hastalıklarında oluşan immun cevap ve bunun anti-saccharomyces cerevisiae
antikorları ile ilişkisi
20030810048
Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ
Veteriner Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı
Kronik böbrek yetmezliği belirtileri gösteren kedilerde biyokimyasal ve hematolojik değişiklikler
05.03.2003
05.09.2004
20030000021
Doç. Dr. Neyyir Tuncay EREN
Tıp Fakültesi/Kalp ve damar Cerrahisi
Doku Bankası-Allogreft Hazırlanması ve Kryoprezervasyonu
11.03.2003
11.03.2006
20030810049
Dr. Pınar SAÇAKLI
Veteriner Fakültesi/Zootekni ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Broylerlerin haftalık periyotlarda değişen sindirilebilir amino asit gereksinimlerine göre beslenmesi
11.03.2003
11.03.2005
20030809108
Dr. Zeynep KARAHAN
Tıp Fakültesi/Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı
IL-6-174 G/C değişiminin çeşitli hastalık gruplarındaki rolünün incelenmesi
26.03.2003
26.09.2004
Tıp Fakültesi/Biyofizik Anabilim Dalı
"Anjiyotensin II Reseptörlerinin Deneysel Diyabetik Sıçan Kalbi Uyarılma -Kasılma Çiftlenimindeki
Rolü"
03.04.2003
03.04.2005
10.04.2003
10.04.2004
20030809110
Prof. Dr. Belma TURAN
20030809109
Prof. Dr. Hatice ÖZENCİ
Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı veya bronşektazi tanılı olgularda bronş epitel hücrelerinin
antibakteriel etkinliğinin araştırılması
20030000024
Prof. Dr. Semra ATALAY
Tıp Fakültesi/Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı
"Konjenital kalp hastalıklarının cerrahi tedavisinde intraoperatif transözofageal ekokardiyografi"
11.04.2003
11.04.2007
20030803037
Prof. Dr. Sibel ÖZKAN
Eczacilik Fakultesi/Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Bazı antiviral ve antibakteriyel ilaçların elektroanalitik incelenmesi
11.04.2003
11.04.2005
20030803036
20030809111
Prof. Dr. Asuman KARAKAYA
Yrd. Doç. Dr. Hatice Ilgın RUHİ
Eczacilik Fakultesi/Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Sitokinlerin ve sitokin genlerindeki polimorfizmlerin kömür işçileri pnomokonyozunun gelişiminde ve
klinik şiddetindeki rolü
18.04.2003
18.04.2006
Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Hepatit B virüsünün ve tedavisinde kullanılan anti-viral ajanların konak DNA´sına olan genotoksik
etkileri
25.04.2003
25.04.2005
25.04.2003
25.01.2004
20030809112
Prof. Dr. Murat ÖZSAN
Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilimdalı
Kemik İliği Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Sitomegalovirus Enfeksiyonunun Saptanmasında
Farklı Moleküler Yöntemlerin Karşılaştırılması
03B3330001
Prof. Dr. Taner DEMİRER
Tıp Fakültesi/Hematoloji Bilim Dalı
Küçük hücreli akciğer ; platin sensitif nüks epitelial over kanserli ve optimal cerrahiyi takiben .....
28.04.2003
28.04.2006
20030000025
Doç. Dr. Önder ARSLAN
Tıp Fakültesi/Hematoloji Bilim Dalı
Hemaferez Bilgi Sistemi
02.05.2003
02.05.2004
Prof. Dr. Nurşin GÖNÜL
Eczacilik Fakultesi/Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Diltiazem hidroklorür yüklenmiş mikrokürelerin modifiye/kontrollü salım yapan tablet
formulasyonlarının tasarımı ve geliştirilmesi.
02.05.2003
02.05.2004
20030810050
Doç. Dr. Cengiz YALÇIN
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği´ne Bağlı Süt Sığırcılık İşletmelerinde Endemik
Veteriner Fakültesi/Zootekni ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Hastalıklar ve İşletme Düzeyinde Meydana Getirdiği Ekonomik KayıPlar
09.05.2003
09.06.2006
20030810051
Prof. Dr. Nejat AYDIN
Veteriner Fakültesi/Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü
Bazı bakteriyel patojenlerin yumurta kabuğundan penetrasyonu
09.05.2003
09.11.2004
20030802053
Prof. Dr. Mutahhar ULUSOY
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Çeşitli implant destek bağlantı tiplerinin kuvvet iletimi yönünden değerlendirilmesi
14.05.2003
14.05.2005
20030809116
Prof. Dr. Işık BÖKESOY
Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Behçet hastalığında genomik instabilitenin saptanması
15.05.2003
15.05.2006
20030802054
Prof. Dr. Lale KARAAĞAÇLIOĞLU
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Dental porselenlerde görsel ve enstrümantal renk seçim sistemlerinin değerlendirilmesi
19.05.2003
19.12.2004
20030803038
20030809115
Prof. Dr. Fatoş YALÇINKAYA
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Akut infeksiyonlar,ailevi akdeniz ateşi ve kronik inflamatuar olaylarda ,inflamasyon göstergesi
olarak akut faz serum amiloid A proteininin yeri
21.05.2003
21.11.2004
20030809119
Prof. Dr. Nurşen DÜZGÜN
Tıp Fakültesi/Klinik İmmünoloji ve Romatoloji Bilim Dalı
Akut romatizmal ateş ve HLA ilişkisi
30.05.2003
30.12.2003
20030809123
Prof. Dr. Ethem AKÇIL
Tıp Fakültesi/Fizyopatoloji Bilim Dalı
Kronik kadmiyum toksisitesinin hemostatik sisteme etkileri
03.06.2003
03.06.2005
Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı
Aksiller yayılımı olmayan meme kanserli hastalarda Her/2 neu gen amplifikasyonunun florasan in
situ hidribizasyon yöntemi ile incelenmesi
04.06.2003
04.06.2005
Veteriner Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
Sütçü İneklerde Early conception factor ( ECF TM) testinin gebelik ve erken embriyonik ölüm
tanısında kullanılabilirliğinin araştırılması)
04.06.2003
04.06.2005
Veteriner Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı
Buzağı septisemilerinde ( ishal ve/veya poliartrit) serum ve eklem sıvısı proteinlerinin elektroforetik
incelenmesi ve klinik önemi
05.06.2003
05.06.2005
09.06.2003
09.06.2005
20030809121
20030810054
20030810053
Prof. Dr. Serpil DİZBAY SAK
Doç. Dr. Ayhan BAŞTAN
Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ
20030809114
Dr. Mutlu ARAT
Tıp Fakültesi/Hematoloji Bilim Dalı
Akut miyeloblastik lösemide induksüyon sonrası toparlanma döneminde perifer CD34 düzeyinin
prognostik önemi
20030809117
Prof. Dr. Osman İLHAN
Tıp Fakültesi/Hematoloji Bilim Dalı
Tek donör aferez trombosit konsantreleri ile random donör trombosit süspansiyonlarında nitrik oksit
değerleri ve trombosit aktivasyonu göstergesi p-selektin üzerine etkisi
09.06.2003
09.06.2004
Venom allerjisi olan olgularda venom immuno terapisinin klinik etkinliğinin erken dönemde
değerlendirilmesi
09.06.2003
09.04.2005
09.06.2003
09.12.2004
13.06.2003
13.01.2005
20030809124
Prof. Dr. Betül Ayşe SİN
Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
20030810052
Prof. Dr. Necmettin TEKİN
20030809122
Prof. Dr. Ayşe SERTÇELİK
Veteriner Fakültesi/Dölerme ve Sun i Tohumlama Anabilim Dalı Farklı taurin dozlarının ve dondurma hızının koç spermasının dondurulması üzerine etkileri
Prostat karsinomlu hastalarda Her/2 neu gen amplifikasyonu ve gen ürünü ekspresyonu ile
histopatolojik ve klinik parametrelerin ilişkisi
Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı
20030810055
Prof. Dr. Ayşe BURGU
Veteriner Fakültesi/Parazitoloji Anabilim dalı
Farelerde pürifiye spesifik protein immünizasyonunun sekunder kist hidatik oluşumuna etkisi
23.06.2003
23.01.2005
20030809127
Prof. Dr. Gülhis DEDA
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Valproik asit tedavisi alan epileptik çoçuklarda trombotik risk faktörlerinin araştırlması
26.06.2003
25.12.2004
20030810056
Prof. Dr. Serdar DİKER
Veteriner Fakültesi/Mikrobiyoloji Bölümü
Campylobacter ve Enterobakterilerde Quinolone ve Çoklu Antibiyotik Dirençliliğinin Genetik Analizi
26.06.2003
27.04.2007
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocukluk çağı solid tümörlerinde anjiogenezisin serum endostatin ve vasküler endotelyal büyüme
faktörü düzeyleri ile dokuda vasküler endotelyal büyüme faktörü ve CD34 faktör 8 ile mikrodamar
yoğunluğu belirlenerek araştırılması ve prognostik önemi
27.06.2003
27.06.2005
20030809125
Prof. Dr. Gülsan YAVUZ
20030809126
Prof. Dr. Gülsan YAVUZ
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocukluk çağı akut lösemi ve lenfomalarında anjiogenezisin serumda vasküler endotelyal büyüme
faktörü dokuda VEGF ve CD31,CD34 FVIII ile mikrodamar yoğunluğu belirlenerek araştırılması ve
prognostik önemi
27.06.2003
27.06.2005
20030803039
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KARATAŞ
Eczacilik Fakultesi/Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Oküler veriliş için b-blokör içeren polimerik nanopartikül formülasyonların tasarımı
01.07.2003
01.07.2006
Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Ülkemizde herhangi bir düzenli tarama programının uygulanmadığı kolorektal kanser için tarama
testleri yapılmalı mı
01.07.2003
01.07.2005
20030809128
Doç. Dr. Ayhan KUZU
20030809129
20030809130
20030803040
Prof. Dr. Fatoş YALÇINKAYA
Prof. Dr. Nejat AKAR
Prof. Dr. Tanju ÖZÇELİKAY
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Akut pyelonefritlerde klasik yöntemler eşliğinde erken tanı ve yeni bir yöntem için doku harmonik
görüntülemeli (DHG) ultrasonografi
01.07.2003
01.07.2005
Tıp Fakültesi/Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tromboz ile ilişkili gen değişimlerinin aralarındaki etkileşimin incelenmesi ve verilerin bilgisayar
ortamında işlenebilmesi
22.07.2003
27.04.2006
Eczacilik Fakultesi/Farmakoloji Anabilim Dalı
Organik ve inorganik molibdenyum bileşiklerinin diyabetik sıçanların biyokimyasal ve metabolik
parametreleri üzerine etkileri: Karşılaştırmalı bir çalışma
18.08.2003
18.03.2006
03B3330002
Doç. Dr. Eralp TUTAR
Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı
Tip ll diabetes mellituslu ateroskleroz hastalarında aspirin rezistansı
Yeni konusu "Elektif koroner stent uygulanan hastalarda klopidogrel yükleme zamanına göre
aspirin direncinin klinik sonlanım üzerine etkisi" olarak 31.01.2007 tarihinde değiştirilmiştir.
21.08.2003
27.04.2006
03B3338001
Doç. Dr. Mehmet AKAN
Veteriner Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tavuklarda solunum sistemi infeksiyonlarının epidemiyolojisi
21.08.2003
21.08.2007
20030809132
Doç. Dr. Aydan KANSU
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Kronik hepatit B enfeksiyonlu çocuk hastalarda interferon tedavisinin glukoz toleransı üzerine etkisi
otoantikor prevalansı
30.08.2003
30.12.2006
20030809131
Doç. Dr. Aydan İKİNCİOĞULLARI
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Astımlı çocuklarda TGF-b ve TNF-a polimorfizmi
02.09.2003
24.10.2005
20030809139
Doç. Dr. Gökhan NERGİZOĞLU
Tıp Fakültesi/Nefroloji Bilim Dalı
Hemodiyaliz hastalarında demir statusu ile arteriyal distensiblite ilişkisi
07.09.2003
07.09.2005
20030809134
Prof. Dr. Mesiha EKİM
Tıp Fakültesi/Çocuk Salığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Hemodiyaliz ve prediyaliz hastalarında serum ve sFas ve s Fasl düzeyleri
09.09.2003
09.04.2006
Diş Hekimliği Fakültesi/Periodontoloji Anabilim Dalı
Periodontitise bağlı olarak gözlenen bakteriyemi ve periodontal tedavi sonrası risk değişimlerinin
incelenmesi
23.09.2003
23.09.2005
05.11.2003
05.05.2004
20030802055
Prof. Dr. Murat AKKAYA
20030809141
Prof. Dr. Ahmet DEMİRKAZIK
Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı
KHDAK´li hastalarda serum vasküler endothelial growth faktör IL-3 trombosit ve lökosit düzeyi ve
bunların birbirleri ve prognozla ilişkisi
03B3330006
Prof. Dr. Esra ERDEMLİ
Tıp Fakültesi/Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
Soğukta koruma yöntemlerinin sperm parametrelerine ve spermatozoon ince yapısına etkileri
31.12.2003
09.06.2007
Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Periferik arter hastalıklarında endotel fonksiyonu ile etyoloji,klinik evre ve tedaviye cevap
arasındaki ilişkinin araştırılması
31.12.2003
31.12.2006
Tıp Fakültesi/Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Vineland uyum davranış ölçeği formunun 4-8 yaş aralığındaki Türk Çocukları için norm güvenirlik
ve geçerlik çalışması
31.12.2003
02.08.2007
Tıp Fakültesi/Anatomi ABD
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenme Merkezli Entegre Tıp Eğitimini
Geliştirme Projesi
31.12.2003
31.12.2009
Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Yüksek hızlı konfokal laser tarayıcı 3-D anjiografi ile maküla hastalıkları ve uvea melanositik
lezyonların tanı ve tedavilerinin değerlendirilmesi
31.12.2003
31.12.2007
Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
El tipi fundus kamerası ile retinoblastom hastalarında göz tümörlerinin tedavi öncesi ve sonrası
görüntülenmesinin ve anjiografisi
31.12.2003
31.12.2007
31.12.2003
12.08.2006
03B3330008
03B3330009
03Y3330001
03Y3330002
03Y3330003
Doç. Dr. Cüneyt KÖKSOY
Doç. Dr. Melda AKÇAKIN
Prof. Dr. Tuna KARAHAN
Prof. Dr. İlhan GÜNALP
Prof. Dr. İlhan GÜNALP
03Y3330004
Prof. Dr. Sevim DİNÇER CENGİZ
Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Primer osteopeni ve osteoporozlu postmenapozal hastaların tedavisinde 10 mg alendronat etken
maddesi ihtiva eden tabletler ve 70 mg alendronat içeren tabletlerin terapötik eşdeğerliliğinin
karşılaştırılması. Ayrıca KMD´nin değerlendirilmesinde DEXA ile KUKD metadların avantajlarının
karşılaştırılması
03Y3330005
Prof. Dr. Sadık ERSÖZ
Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Akrabalar arası canlı donörlerden karaciğer transplantasyonunda pre-operatif ERCP,MRCP ve
intra-operatif safra yolu görüntülemesinin randomize prospektif olarak karşılaştırılması
31.12.2003
31.12.2006
20030000026
Prof. Dr. Merih HAZIROĞLU
Veteriner Fakültesi/Anatomi Bölümü
Veteriner Anatomi Öğretiminde Materyal Hazırlama Teknikleri
31.12.2003
01.01.2007
31.12.2003
02.08.2007
20030000028
Prof. Dr. Hülya ÇETİNKAYA
Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji Anabilim Dalı
50 yaş üzeri populasyonda kolorektal kanser taraması ve erken kolon kanseri sıklığının
araştırılması
20030000029
Prof. Dr. Orhan GÖĞÜŞ
Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı
Alt kalis taşlarının ve üreteropelvik darlıkların tedavisinde perkütan böbrek cerrahisinin değeri
31.12.2003
31.12.2005
20030000030
Prof. Dr. Ayfer KANPOLAT
Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
" Kornea ektazik değişiklikleri ve tedavisinde kesit-tarayıcı kornea topografisinin etkinliği
31.12.2003
31.12.2006
20030000031
Prof. Dr. Emin ÖZMERT
Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Oftalmik GRİN mikroendoskobun nezolakrimal direnaj sistemi hastalıklarının tanı tedavisi ve retinal
ven dal tıkanıklığı cerrahisinde kullanımı
31.12.2003
31.12.2005
20030000036
Doç. Dr. Ali SAVAŞ
Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim dalı
Derin beyin yapılarının mikroelektrod kayıtlama tekniği ile fonksiyonel haritalaması
31.12.2003
02.07.2008
31.12.2003
31.12.2005
31.12.2003
31.12.2006
20030000038
Prof. Dr. Fırat ORTAÇ
Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı
Tekrar sitolojik incelemede nedeni belirlenemeyen atipik yassı hücreler varlığında kolposkopik
inceleme
20030000039
Prof. Dr. Gülay KURTAY
Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
İntrapartum fetal asfiksinin belirlenmesi ve engellenmesinde elektronik fetal kalp hızı
monitarizasyonu, intrapartum doopler ultrasonografi, fetal kan gazı ve asid baz değerlendirilmesi
20030000040
Prof. Dr. Hamdi AKAN
Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Hematoloji Bilim Dalı ve Kök Hücre Nakli Ünitesi Veri Tabanı Geliştirilmesi
31.12.2003
31.12.2005
20030802056
Prof. Dr. Ersan ERSOY
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Oklüzyon Bozuklukları ile temporomandibuler rahatsızlıklar arasındaki ilişkinin bilgisayarlı
aksiyograf ile incelenmesi
31.12.2003
31.12.2005
20030802057
Prof. Dr. Funda AKALTAN
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Teleskop tutuculu serbest sonlu hareketli bölümlü protezlerin kuvvet analizi
31.12.2003
01.11.2005
Diş Hekimliği Fakültesi/Periodontoloii Bölümü
Dişeti çekilmelerinin tedavisinde kuronale repozisyone flep işlemi ve aselüler dermal matriks ile
birlikte kuronale repozisyone flep işleminin klinik yöntemlerle karşılaştırılması
31.12.2003
01.01.2006
31.12.2003
01.01.2006
31.12.2003
01.01.2006
20030802059
Prof. Dr. Murat AKKAYA
20030803041
Prof. Dr. Tanju ÖZÇELİKAY
Eczacilik Fakultesi/Farmakoloji Anabilim Dalı
Sıçanlarda fruktozla oluşan insülin rezistansı ve hiperinsülineminin kalpteki adrenerjik reseptörler
üzerinde yolaçtığı olası değişiklikler
20030803042
Prof. Dr. Tamer BAYKARA
Eczacilik Fakultesi/Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
"b -Blokerlerin kontrollu salım yapan sistemleri üzerinde yeni yaklaşımlar"
20030809135
Doç. Dr. Murat Faik ERDOĞAN
Otoimmün endokrin hastalıklar ile sitotoksik T lenfosit ilişkili antijen-4 (CTLA-4) gen polimorfizmi
Tıp Fakültesi/Endokrinoloji ve Metabolizma Hast.Anabilim Dalı arasındaki ilişki
31.12.2003
27.04.2007
20030809136
Doç. Dr. Cüneyt KÖKSOY
Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Diyabette gelişen vasküler disfonksiyonunun engellenmesinde statinlerin kullanımı
31.12.2003
31.12.2005
20030809137
Prof. Dr. Hüseyin DİNDAR
Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Tek taraflı veya çift taraflı testiküler hasarlanmaya yol açan deneysel modellerde IGF-l, GH ve FGF
gibi büyüme faktörlerinin uygulanmasının fertilite ve fekundite üzerine etkileri
31.12.2003
27.08.2007
Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Özofagus anastomoz modelinde anastomoz iyileşmesinde lokal ve kontrollü salınan FGF
uygulamanın etkileri
31.12.2003
18.05.2006
20030809138
Prof. Dr. Hüseyin DİNDAR
20030809142
Prof. Dr. Murat PALABIYIKOĞLU
Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji Anabilim Dalı
H.pylori pozitif, intestinal metaplazili hastalarda H.pylori eradikasyonu ile MUC proteinleri
expresyonu ilişkisinin değerlendirilmesi
31.12.2003
01.01.2005
20030809143
Prof. Dr. Emel ÜNAL
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Retinoblastomlu olgularda, serum fas ve solublfas ligand düzeyleri
31.12.2003
01.07.2006
20030809144
Prof. Dr. Şevket KAVUKÇU
Tıp Fakültesi/Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Erken evre akciğer kanserinde cerrahi tedavi öncesi.....
31.12.2003
27.04.2007
Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Allojenik kök hücre nakli yapılan akut lösemi hastalarında işlem sonrası ADAMTSI3 enzim aktivitesi
takibi ve komplikasyonlarla ilişkisi
31.12.2003
16.02.2006
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Maling hastalıklı çocuklarda etyolojik ajan olarak human herpes virus tip 6 ve humen herpes virus
tip 8 in serolojik olarak değerlendirilmesi
31.12.2003
01.01.2005
Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Hemodiyaliz ve kronik periton diyalizi hastalarında karotis arter intimamedia tabakası kalınlığı ile d
vitamini reseptör gen polimorfizmi arasındaki ilişki
31.12.2003
01.06.2005
Tıp Fakültesi/Nefroloji Anabilim Dalı
Takrolimus ve siklosporinin böbrek nakli yapılmış hastalarda insülin rezistansı ve posttranplant
diabetes mellitus gelişimi üzerine etkilerinin karşılaştırılması
31.12.2003
01.01.2006
20030809145
20030809146
20030809147
20030809148
Prof. Dr. Muhit ÖZCAN
Doç. Dr. Nurdan TAÇYILDIZ
Prof. Dr. Neval DUMAN
Prof. Dr. Bülent ERBAY
20030809149
Prof. Dr. Hamdi AKAN
Tıp Fakültesi/Temel Hepatoloji Anabilim Dalı
Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu sonrası sitomegalovirus (CMV) spesifik HLAsınırlı CD8 pozitif sitotoksik T lenfositlerin yapılanmasının saptanması
31.12.2003
01.01.2006
20030809150
Prof. Dr. A.Mithat BOZDAYI
Tıp Fakültesi/Hepatoloji Enstitüsü
" Viral hepatit etiyolojisinde konağa ait genetik faktörler
31.12.2003
01.01.2005
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Term,Preterm yenidoğanlarda ve gebelik sırasında annelerinde vitamin 250HD düzeylerinin
araştırılması, vitamin D eksikliğinin risk gruplarının belirlenmesi
31.12.2003
01.09.2005
Tıp Fakültesi/Nefroloji Bilim Dalı
Myloma hafif zincirine maruz bırakılmış insan proksimal tübülüs hücrelerindeki inflamatuar yanıt ile
ilişkili hücre içi sinyal mekanizmalarının araştırılması
31.12.2003
01.01.2007
20030809151
20030809152
Prof. Dr. Merih BERBEROĞLU
Doç. Dr. Şehsuvar ERTÜRK
20030809153
Doç. Dr. Fatih Sinan ERTAŞ
Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı
Koroner arter kalsifikasyonunda, mitral annülüs kalsifikasyonunda,mitral ve aort kapak darlığında
nanobakterlerin rolü
31.12.2003
01.01.2006
20030809155
Doç. Dr. Figen BATIOĞLU
Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Leber´in herediter optik nöropatisinde mitokondrial DNA mutasyonlarının araştırılması
31.12.2003
17.05.2006
31.12.2003
01.01.2005
20030809156
Prof. Dr. Emel BABACAN
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İnhale steroid kullanan iki yaş ve altı çocuklarda düşük doz ACTH stimülasyon testi ile adrenal
fonksyonların değerlendirilmesi
20030809157
Prof. Dr. Nejat AKAR
A.Ü. Rektörlüğü/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Nöral tüp defektlerinin oluşumunda çinko emilimi ile ilgili genlerin olası rolünün araştırılması
31.12.2003
01.01.2005
Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı
Kolorektal karsinogenezde TGF-beta-smad arayolunun önemi ve matriks metalloproteinazlar ve
doku inhibitörleriyle ilişkisi
31.12.2003
01.01.2006
Veteriner Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı
Köpek Meme tümörlerinde p 53 proteini ile metallothionein in immünohistokimyasal yöntemlerle
gösterilmesi
31.12.2003
27.12.2006
Veteriner Fakültesi/Parazitoloji Anabilim Dalı
Hydatidosisin serodiagnosisinde kist sıvısı antijenlerinin SDS-PAGE ve western blotting yöntemleri
ile karşılaştırmalı analizi
31.12.2003
31.12.2005
01.01.2004
30.12.2004
01.01.2004
30.12.2004
20030809158
20030810058
20030810059
Prof. Dr. Arzu ENSARİ
Doç. Dr. Sevil ATALAY VURAL
Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY
2001K120-240
Prof. Dr. NEJAT AKAR
Tıp Fakültesi/Biyoteknoloji Enstitü Müdürü
Uluslararası rekabet gücü olan üretim altyapısının geliştirilmesi: Biyoteknolojide ileri araştırma,
eğitim-öğretim ve uygulama
2002K1201302
Prof. Dr. BELMA KONUKLUGİL
Eczacilik Fakultesi/Farmakognozi Anabilim Dalı
Türkiye'de yetişen bitki türlerinden doku kültürü yolu ile podofilotoksin ve benzeri lignanların eldesi
2004K120890
Prof. Dr. ibrahim BURGU
Veteriner Fakültesi/Viroloji Anabilim Dalı
Genetik olarak modifiye edilmiş rekombinant bövine herpesvirus tip 1 (BHV-1)üretimi ve Profilaktik
özelliklerinin belirlenmesi
11.01.2004
11.01.2006
2004K120890-5
Prof. Dr. İbrahim BURGU
Veteriner Fakültesi/Viroloji ABD
genetik olarak modifiye edilmiş rekombinant bovine herpes virus tip 1 üretimi
11.01.2004
11.01.2006
2004K120910
Prof. Dr. Hilal KARAGÜL
Biyomedikal ortamda tanıya yönetik taq DNA polimerazın üretilmesi
Veteriner Fakültesi/Veteriner Hekimliği ve Temel Bilimleri Bölümü
11.01.2004
11.01.2007
2004K120910-5
Prof. Dr. Hilal KARAGÜL
biyomedikal ortamda tanıya yönelik Taq DNA polimerazın üretilmesi
Veteriner Fakültesi/Veteriner Hekimliği ve Temel Bilimleri Bölümü
11.01.2004
11.01.2007
2004K120920
Prof. Dr. Mehmet AKAN
Veteriner Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tavuklarda solunum sistemi infeksiyonlarının epidemiyoloji
11.01.2004
11.01.2006
2004K120920-5
Prof. Dr. Mehmet AKAN
Veteriner Fakültesi/Mikrobiyoloji ABD
tavuklarda solunum sistemi infeksiyonlarının epidemiyolojisi
11.01.2004
11.01.2006
20030809140
Doç. Dr. Fatih Sinan ERTAŞ
Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı
Dejeneratif aort darlığında ACE gen l/D polimorfizminin kalsifikasyon üzerine olası etkisi
15.01.2004
15.11.2004
20040803045
Prof. Dr. Gülçin SALTAN
24.02.2004
24.02.2008
04B3338001
Prof. Dr. Zeki ALKAN
Eczacilik Fakultesi/Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sternbergia türleri alkaloitlerinin ve biyolojik etkilerinin araştırılması
Köpeklerde gastrointestinal sistem hastalıklarının belirlenmesinde klinik radyografik ve endoskopik
bulguların değerlendirilmesi
Veteriner Fakültesi/Cerrahi Anabilim Dalı
09.03.2004
02.08.2006
20040809174
Doç. Dr. Nurdan TAÇYILDIZ
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Hastalıkları ABD
Malign hastalıklı çocuklarda etyolojik ajan olarak tumor viruslarından "human herpes virus tips-HHV8 ve epstein-barr virus-EBV'un genomlarının periferik kanda elde edilen DNA'da gösterilmesi
10.03.2004
10.03.2006
22.03.2004
02.08.2006
04B3330001
Prof. Dr. Hakan BOZKAYA
Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji Anabilim Dalı
Alkole bağlı steatohepatitde karaciğerde peroksizom proliferatörleri ile aktive olan reseptör alfa
(PPAR-alfa) ekspresyonu ve tümör nekrozis faktör alfa ile ilişkisi
20040809176
Prof. Dr. Hatice ÖZENCİ
Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
KB epitelyal cell line-S.pyogenes etkileşiminin immün regülasyon üzerindeki etkisinin araştırılması
22.03.2004
22.03.2005
Veteriner Fakültesi/Prazitoloji Anabilim Dalı
Sığırlarda tropikal theileriosise karşı yeni, güvenli ve düşük maliyetli aşı geliştirmeye yönelik
çalışmalar
25.03.2004
25.09.2006
04B3338002
Prof. Dr. Zafer KARAER
20050803049
Prof. Dr. İlkay YILDIZ
Eczacilik Fakultesi/Meslek Bilimleri
bazı yeni DNA topoizomeraz inhibitörü heterosiklik bileşiklerin sentezi ve bilgisayar yardımıyla
moleküler modellemesi
01.04.2004
01.04.2007
20040802061
Prof. Dr. Nejat ARPAK
Diş Hekimliği Fakültesi/Peridontoloji Anabilim dalı
Vücut ağırlığı ile periodontal hastalık arası ilişki
20.04.2004
20.04.2005
22.04.2004
22.04.2008
20040802060
Prof. Dr. Toygar MEMİKOĞLU
Diş Hekimliği Fakültesi/Ortodonti Anabilim Dalı
Twin force TM bite corrector ve bite fixer aygıtlarının sınıf II vakaların dentofasiyal yapılar üzerine
etkilerinin incelenmesi
20020809089
Prof. Dr. Cankat TULUNAY
Tıp Fakültesi/Farmakoloji ve klinik Farmakoloji Bölümü
Histaminle kasılmış kobay trakea düz kasında dipironun gevşetici etkisinin karakterizasyonu
27.04.2004
27.04.2006
Tıp Fakültesi/Biyofizik Anabilim Dalı
Damar düz kasında fenotipik modülasyon mekanizmasının diyabet prolıferatif modeli kullanılarak
incelenmesi
27.04.2004
27.04.2007
Tıp Fakültesi/Hematoloji Anabilim Dalı
Hematolojik malignitelerde ve kemik iliği yetmezliklerinde, kemik iliğinde mezankimal kök hücre
koloni (CFU-F) ve granulosit makrofaj kononi (CFU-GM) oranının belirlenmesi
27.04.2004
15.10.2005
Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoğloji Anabilim Dalı
Tavşanlarda protez ve osteoliz modellerinde simvastatinin kemik büyüme ve kemik erime üzerine
etkisinin histolojik ve biyomekanik olarak incelenmesi
28.04.2004
15.06.2006
Tıp Fakültesi/Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Yönetici işlevleri değerlendirmede kullanılan nöropsikolojik testlerin ilköğretim çağı çocukları için
Türk kültürüne standardizasyonu ve güvenirlik çalışması
30.04.2004
30.04.2006
Tıp Fakültesi/Farmakoloji ABD
Sıçanlarda oluşturulan deneysel intesitinal iskemi-reperfüzyon modelinde glutamin uygulamasının
intestinal permeabilite değişiklikleri üzerindeki etkilerinin kanda lipopolisakkarit (LPS) ölçümüyle
değerlendirilmesi
12.05.2004
12.11.2004
20030809120
20040809182
20040809179
20040809183
20040809185
Dr. Aslıhan KÖKSOY
Prof. Dr. Osman ILHAN
Doç. Dr. Bülent ERDEMLİ
Prof. Dr. Neşe EROL
Prof. Dr. Mehmet MELLI
04Y3330001
Doç. Dr. Tuncay EREN
Tıp Fakültesi/Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı
İkinci derece iskemik mitral yetmeliğinde cerrahi tedavi seçenekleri (Prospektif randomize klinik
çalışma)
13.05.2004
13.05.2007
20020000009
Doç. Dr. Murat EMİROĞLU
Tıp Fakültesi/Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
Medikal araştırmalarda ölçme ve analiz sistemleri geliştirilmesi
16.05.2004
16.05.2007
20040809181
Prof. Dr. Esen BEDER
Tıp Fakültesi/Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
Nasal polpli hastalarda TNF-apha 308 G/A değişimin incelenmesi
07.06.2004
07.06.2007
13.06.2004
13.06.2007
20040809188
Prof. Dr. Peyman YALÇIN
Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD
postmenapozal osteoporozda sitokinlerin rolü, östrojen düzeyi.kemik dansitesi ve turnover
markerlarıyla ilişkisi
20040809178
Prof. Dr. Meral BEKSAÇ
Tıp Fakültesi/Hematoloji Anabilim Dalı
"Multipl myelomda ınterlökin interferon, tümor nekroz faktör ve transforming growth factor gen
polimorfizmlerinin sıklıklarının araştırılması ve tedaviye cevap ile karşılaştırılması"
17.06.2004
17.06.2005
Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Variköz ven duvarı hücre-dışı matriksindeki değişiklikler, klinik evrelerle uyumu ve nanobakterilerle
ilişkisi
20.06.2004
20.06.2006
13.07.2004
08.09.2007
02.08.2004
02.08.2006
20040809191
Prof. Dr. Uğur BENGISUN
20040810067
Prof. Dr. İ.AYHAN ÖZKUL
Veteriner Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı
Karadeniz bölgesi sığırlarının sidik kesesi tömürlerinde patomorfolojik ve immunopatolojik
incelemeler
03B3330003
Doç. Dr. Rüçhan AKAR
Tıp Fakültesi/Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İskemik kardiyomiyopatide kök hücre implantasyonu ve viyabilite çalışması
03B3330004
03B3330005
03B3330007
Prof. Dr. Emel ÜNAL
Doç. Dr. Aydan KANSU
Prof. Dr. Ferit PEHLİVAN
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Solid tümörlü çocuklarda serum matriks metalloproteinaz-2 matriks metalloproteinaz-9 ve matriks
metalloproteinaz inhibitörlerinin ölçümü
02.08.2004
02.08.2007
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tekrarlayan karın ağrısı olan çocuklarda helicobacter pylori enfeksiyonu tanısında dışkıda
helicobacter pylori antigen testinin değerlendirilmesi
02.08.2004
02.08.2007
Tıp Fakültesi/Biyofizik Anabilim Dalı
Amino asit ve proteinlerin sulu ortamdaki dinamik özelliklerinin ultrasonik hız ve yoğunluk ölçümleri
ile incelenmesi
02.08.2004
02.08.2006
02.08.2004
02.08.2007
03B3334001
Doç. Dr. Kemal ÜNSAL
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Kemik için kök şekilli dental implantların erken ve geç dönem yüklenmesinin tedavinin prognozu
üzerine etkisinin rezonans frekansı cihazı kullanılarak değerlendirilmesi
04Y3330002
Prof. Dr. Meral BEKSAÇ
Tıp Fakültesi/Hematoloji ABD
Spinal kord yaralanması sonrası omurilikte granulosit koloni stimule edici faktör ile uyarılmış kemik
iliği hücrelerinin rejeneratif etkilerinin in vivo ve postmortem olarak değerlendirilmesi
02.08.2004
02.08.2007
20030803044
Doç. Dr. Ayşegül GÜVENÇ
Eczacilik Fakultesi/Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Türkiye de yetişen Erica Türlerinin Antioksidan Etkilerinin tayini
02.08.2004
02.08.2007
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İki farklı sosyokültürel düzeye sahip ilk ve orta öğretim okullarında obezite taraması ve obez Türk
çocuklarında monogenik obezitenin araştırılması
02.08.2004
02.08.2005
20030809154
Doç. Dr. Merih BERBEROĞLU
20030809159
Doç. Dr. Alper TEKELİ
Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji ve klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal
HIV pozitif hastaların orofarengal örneklerinde Candida taşıyıcılığının ortaya konulması ve candida
dubliniensis varlığının araştırılması
02.08.2004
02.02.2006
20030809161
Prof. Dr. Adalet GÜRLEK
Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı
Hipertrofik kardiyomiyopatide ACE geni I/D polimorfizmi ile EKG de QTd arasındaki ilişki
02.08.2004
02.08.2006
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Yenidoğanın hafif derecedeki sınırda biyokimyasal hipotiroidisinin etyopatogenezinde iyot eksikliği
ya da yüklenmesinin yeri
02.08.2004
02.10.2006
Tıp Fakültesi/Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocukluk çağında bakteriyel atipik pnömoni etkenleri sıklığının immün floresans yöntemi ile
araştırılması
02.08.2004
02.08.2006
Tıp Fakültesi/Çocak Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İmmün trombositopenik purpuranın klinik seyrini ve prognozunu etkileyen faktörler,TNF-a ve TGF-b
nın bu konudaki rolü
02.08.2004
02.08.2006
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda viral etkenlerin sıklığının indirekt immünofloresan
yöntemi ile araştırılması
02.08.2004
02.02.2006
20030809163
20030809164
20030809168
20030809169
Prof. Dr. Gönül ÖCAL
Doç. Dr. Erdal İNCE
Prof. Dr. Zümrüt UYSAL
Doç. Dr. Ülker DOĞRU
20030809170
Prof. Dr. Cem ATBAŞOĞLU
Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı
Şizofrenide nörofizyolojik, bilişsel bozukluklar ve formal düşünce bozukluğu ile belirli bir alttür
tanımlanabilir mi?
02.08.2004
02.02.2006
20030809173
Prof. Dr. Demet ÇORAPÇIOĞLU
Tıp Fakültesi/Endokrinoloji ve Meta Hastalıkları Anabilim Dalı
Diyabete bağlı ayak ülserlerinde nitrik oksit geninin rolü
02.08.2004
02.08.2007
20030810061
Prof. Dr. Okan ERTUĞRUL
Veteriner Fakültesi/Genetik Anabilim Dalı
Türkiye manda populasyonunda süt protein polimorfizmi
02.08.2004
01.10.2005
20030810062
Prof. Dr. Reşat Nuri AŞTI
Veteriner Fakültesi/Temel Bilimler Bölümü
Sığırlarda konjuktiva ile ilişkili lenfoid doku üzerinde ışık ve elektron mikroskobik çalışmalar
02.08.2004
02.08.2006
02.08.2004
02.08.2006
20030810063
Prof. Dr. Rıfat SALMANOĞLU
Veteriner Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
Köpeklerde ovulasyonun vaginal sitolojik ve pregesteron hormon bulguları eşliğinde direkt olarak
ultrasonografi ile saptanması
20030812001
Prof. Dr. Özden UZUNALİMOĞLU
/Hepatoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi
Kronik viral karaciğer hastalığında karaciğer fibrozisinin trombofilik gen mutasyonları ile ilişkisi
02.08.2004
02.08.2005
Hacmabartonellosisili kedilerde, klinik, hematolojik bulgular, FELV ve FIV infeksiyonları ile ilişkisi ve
sağaltımda enrofloxacin uygulaması
03.08.2004
03.08.2005
20040810069
Prof. Dr. Arif KURTDEDE
Veteriner Fakültesi/İç Hastalıkları ABD
20040802063
Prof. Dr. Orhan GÜVEN
Diş çekimi komplikasyonlarından, oro-antral kominikasyonlarda, maksiller sinüsteki değişikliklerin
Diş Hekimliği Fakültesi/Ağız Diş ve Çene Hast. ve Cerrahisi ABDhistopatolojik , immunohistokimyasal ve elektron mikroskobik olarak incelenmesi
10.08.2004
10.02.2008
20040810068
Doç. Dr. Seval BİLGE DAĞALP
Veteriner Fakültesi/Viroloji ABD
Sığırların fertilite problemlerinde herpesvirus (BHV1,BHV_4) enfeksiyonları
13.08.2004
13.02.2007
20040802062
Prof. Dr. Semih BERKSUN
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi
Güncel post sistemlerinin dayanıklıkların in vitro olarak değerlendirilmesi
01.09.2004
01.09.2006
20050802067
Prof. Dr. Gülşen CAN
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi ABD
Dental Alaşımların Hücresel Metabolizma Üzerine Etkisi
01.09.2004
01.03.2007
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Ailesel akdeniz ateşinde akut faz yanıtı olarak prokalsitonin ve faktör VII düzeylerinin
değerlendirilmesi
06.09.2004
06.09.2006
Tıp Fakültesi/Klinik İmmünoloji ve Romatoloji ABD
Behçet hastalığında plazma folate ve homosistein düzeyleri ile thymidylate synthase genindeki 3R
polimorfizminin araştırılması
14.09.2004
14.12.2005
21.09.2004
21.09.2005
04B3330002
20040809192
Prof. Dr. Mesiha EKİM
Prof. Dr. Nurşen DÜZGÜN
20040809189
Dr. Banu ÇELIKER ACAR
Tıp Fakültesi/Çouk Sağlığı ve Hast ABD
Reflü nefropatisi olan çocuklarda hipertansiyonun erkan tanısının 24 saat yaşam içinde kan basıncı
izlemi yöntemi ile araştırılması
20040809190
Dr. Zeynep BIRSIN ÖZÇAKAR
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast.ABD
Türkiye'deki ailevi ve sporadik steroide dirençli nefrotik sendrom olgularında podosin mutasyonları
21.09.2004
21.12.2005
Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi
histerektomi ve stres inkontinans operasyonları öncesi ve sonrasında üriner ve anorektal
fonksiyonların değerlendirilmesi
01.10.2004
01.10.2007
05B3330004
Doç. Dr. Ayhan KUZU
20050809194
Prof. Dr. Tanju AKTUĞ
Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Mesane mukosazı ile yamanmış izole barsak segmentinin (Prefabrike mesane) kontraktilite
12.10.2004
12.10.2005
Barret Özofagusu zemininde displazi gelişen hastalarda argon plazma koagulator uygulaması
etkinliğinin araştırılması
01.11.2004
01.11.2006
20040809195
Prof. Dr. Selim KARAYALÇIN
Tıp Fakültesi/Gastroentoloji
20050802064
Prof. Dr. Funda TUĞCU
Rekkürent aftöz ülserasyon ve liken planuslu hastalarda stres hormonlarının değerlendirilmesi
Diş Hekimliği Fakültesi/Ağız Diş Çene hastalıkları ve cerrahisi ABD
01.11.2004
01.11.2006
20040809187
Doç. Dr. Sevim GÜLLÜ
Tıp Fakültesi/Endokrinoloji Bilim DALI
Tip 2 diabetes mellituslu ve prediyabetik hastalarda raziglitazon kullanımının faydaları
22.11.2004
22.11.2006
20040809197
Prof. Dr. Hakan AKBULUT
Tıp Fakültesi/Tıbbi Onkoloji ABD
Kanserde vektör aracılığı ile hedefe yönlendirilmiş kemoterapi ve immünoterapi
12.12.2004
12.12.2007
20050803048
Doç. Dr. Oya BOZDAĞ DÜNDAR
Eczacilik Fakultesi/Meslek Bilimleri
biyolojik etkili yeni bazı tiyazolidindion türevi bileşikler üzerinde çalışmalar
14.12.2004
14.12.2007
20050803050
Doç. Dr. Canan KUŞ
Eczacilik Fakultesi/Meslek Bilimleri
yeni bazı benzimidazol ve imidazol........
16.12.2004
16.12.2007
20050810070
Prof. Dr. Erol ALAÇAM
Veteriner Fakültesi/
inek, koyun ve köpeklerde kan progesteron hormonu ölçümleri içn radioimmunoassay kiti üretilmesi
ve çeşitli fizyo-patolojik olgularda kullanılması
16.12.2004
28.02.2008
05B3330001
Dr. Ömür Ö. UÇAKHAN
Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Miyopide ortokeratoloji
22.12.2004
22.12.2008
20030803043
Dr. Bengi USLU
Eczacilik Fakultesi/Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Bazı hipolidemik ilaçların elektroanalitik incelenmesi
31.12.2004
01.12.2006
05B3330003
Prof. Dr. İsmail BALIK
Tıp Fakültesi/İç Hast.ABD
Nötropenik hastalarda gelişen ishallerin enfeksiyöz nedenleri
04.01.2005
04.05.2006
20050809200
Doç. Dr. Fügen ÇOKÇA
Tıp Fakültesi/İç Hast ABD
Behçet hastalarında yersinia antikorlarının saptanması
04.01.2005
04.01.2006
20050803051
Yrd. Doç. Dr. Net DAŞ EVCİMEN
Eczacilik Fakultesi/Biyokimya
Aldoz redüktaz enzimini inhibe edecek...............
01.02.2005
01.05.2008
04B3330003
Prof. Dr. Vedia TONYUKUK GEDIK
Tıp Fakültesi/Endokrinoloji ve Metabolizması Hast.ABD.
Kafa travması geçiren kişilerde hipopitüitarizm
28.02.2005
28.02.2007
20050802065
Prof. Dr. Kevser AYDIN
Diş Hekimliği Fakültesi/Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü
Ağartma işleminin temel metal alaşımı üzerindeki etkisinin in vitro değerlendirilmesi
28.02.2005
28.08.2007
20050809196
Prof. Dr. Aydan IKINCIOĞULLARı
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast.ABD
Astımlı çocuklarda TGF-B,MMP-2 ve MMP-9 düzeyleri
28.02.2005
28.02.2007
Eczacilik Fakultesi/Toksikoloji Anabilim Dalı
İlaç ve diğer ksenobiyotiklerin metabolizmasında rol oynayan cyp2a5'in ekspresyonunun fare
beyninde araştırılması
01.03.2005
01.03.2008
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast.ABD
Annenin gebelikte ve emzirme döneminde sigara içmesinin anne kanı.kord kanı ve anne sütünde
oksidatif yıkım ürünleri ve antioksidan vitaminler üzerine etkisi
07.03.2005
28.05.2007
Tıp Fakültesi/Klinik İmmünoloji ve Romatoloji Anabilim Dalı
İL-4 ve İL-4alfa genindeki polimorfizmlerin allerjik rinitin etyopatogenezi ve hastaların spesifik
immünoterapiye yanıtı üzerindeki etkilerinin incelenmesi
10.03.2005
10.03.2007
İyotlu kontrast maddelerle yapılan bilgisayarlı tomografi ve koroner anjiyografi sonrasında
gelişebilecek iyoda bağlı tirtoksikoz riski
11.03.2005
11.09.2006
22.03.2005
22.09.2006
05B3336001
20040809184
20050809198
Prof. Dr. Benay CAN EKE
Doç. Dr. Betül ULUKOL
Prof. Dr. Gülay KINIKLI
05B3330002
Prof. Dr. Demet ÇORAPÇIOĞLU
Tıp Fakültesi/Endokrinoloji ve Metabolizma Hast.ABD
20050802066
Prof. Dr. Asriye MOCAN
2003K12019010-5
Prof. Dr. Gülay KURTAY
kemik iyileşmesinde, trombositten zengin plazma'nın etkisinin dneysel olarak değerlendirilmesi
Diş Hekimliği Fakültesi/Ağız,Diş,Çene Hastalıkları ve CerrahisiABD
Sitotoksik kemoradyoterepi alan olgularda fertilitenin korunması amacı ile overyan doku
kriyoprezervasyonu ve transplantasyonu
Tıp Fakültesi/Kadın doğum ABD
30.03.2005
30.03.2007
05B3330006
Doç. Dr. Özlem KÜÇÜK
Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp
PET/CT Sisteminin Onkoloji Hastalarının Değerlendirilmesindeki Klinik Önemi
01.04.2005
01.04.2007
13.04.2005
13.04.2008
05B3330005
Doç. Dr. Yeşim ATEŞ
Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
İntra-abdominal malignitelerde nörolitik çöliak ganlion blokajının radyofrekans termokoagulasyon ile
uygulanan splanknik ganglion blokajı ile dsteklenmesinin analijezik etkinlik ve yaşam kalitesi üzerine
etkilerinin incelenmesi
20050802069
Doç. Dr. Pelin ÖZKAN
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Tekrarlanan fırınlama işlemleri uygulanan farklı yapıdaki dental porselenlerde,değişik parlatma
yöntemlerinin ,yüzey pürüzlüğüne etkisinin,Atomik Kuvvet Mikroskobu ile değerlendirilmesi
11.05.2005
11.05.2007
Prof. Dr. Halil KURT
Tıp Fakültesi/Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı
Staphylococcus aureus suşlarının metisiline duyarlılığının belirlenmesinde oksasilin ve sefoksitin
disk yöntemlerinin özgüllük ve duyarlıklarının saptanması
11.05.2005
11.01.2006
20050810001HPD
Prof. Dr. Sakine YALÇIN
Tavuk rasyonlarında kullanılan çörekotunun (nigella sativa L.) yumurta sarısı yağ asidi ve kolestrol
etkisi
Veteriner Fakültesi/Hayvan Besleme ve Beslenme Hst.Anabilimiçeriğine
Dalı
11.05.2005
11.05.2006
20050809001HPD
Prof. Dr. Necati ÖRMECİ
Tıp Fakültesi/Gastroenretoloji Anabilim Dalı
Behçet hastalığında helikobakter pylori fenotipi
17.05.2005
17.05.2006
Veteriner Fakültesi/
Mastitisli Sütlerden İzole Edilen Bakterilerin Virulens Faktörlerinin Konvansiyel ve Moleküler
Yöntemlerle Saptanması
30.05.2005
30.05.2007
Veteriner Fakültesi/Hast. ve Klinik Bilimleri Bölümü
Ankara tekesi spermasının farklı antioksidanlarla dondurulması ve thermoresistenz test ile
değerlendirilmesi
30.05.2005
30.07.2006
01.06.2005
01.06.2007
01.06.2005
01.06.2007
20050809004HPD
20050810073
20050810075
Prof. Dr. Mehmet AKAN
Prof. Dr. Necmettin TEKİN
05B3334001
Prof. Dr. Ali ZAİMOĞLU
Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Farklı seromer sistemlerinin fiziksel özelliklerinin IPS empress 2 seramik sistemi ile karşılaştırılarak
incelenmesi
05B3334002
Doç. Dr. Hakan TERZIOĞLU
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Eğimli yerleştirilmiş implantlar üzerine yapılan sabit restorasyonlarında biyomekanik
05B3336002
20050802070
20050802072
Prof. Dr. Yalçın DUYDU
Prof. Dr. Bengül YURDUKORU
Prof. Dr. Bülent ULUDAĞ
Eczacilik Fakultesi/Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Hiperbarik oksijen tedavisinin indüklediği genotoksik etkilerin araştırılması
01.06.2005
01.06.2009
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Temel metal alaşımlarına uygulanan farklı yüzey işlemlerinin bonding ve rebonding kuvvetlerine
etkisinin incelenmesi
01.06.2005
01.12.2007
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Üç implant destekli mandibuler overdenture vakalarında ortaya çıkan streslerin fotoelastik yöntemle
değerlendirilmesi
01.06.2005
01.06.2006
20050803001HPD
Doç. Dr. Tülay ÇOBAN
Eczacilik Fakultesi/Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
Türkiye'de halk arasında kullanılan bazı bitkilerin antioksidan aktivite potansiyellerinin
değerlendirilmesi
01.06.2005
01.06.2006
20050804001HPD
Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Adli Tıp Enstitüsü/
Sigara içiminde oksidatif ve nitrozatif stres
01.06.2005
01.06.2006
Doç. Dr. Mehmet ERTEM
Tıp Fakültesi/
Pediatrik hematopoetik kök hücre transplantasyonunda TNF-q Soluble endothelial protein C
reseptör düzeyinin hiperkoagulabilite üzerindeki rolü
01.06.2005
01.12.2005
20050809003HPD
Prof. Dr. Halil KURT
Efluks pompa inhibitörünün, çok ilaç dirençli escherichia coli izolatlarında kinolon, makrolid ve
Tıp Fakültesi/Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hast.Anabilim D nalidiksit asit MJC değerlerine etkisi
01.06.2005
01.12.2005
20050809005HPD
Doç. Dr. Aydın YAĞMURLU
Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Kısa barsak sendromunda portal venöz endotokseminin karaciğer hasarlanmasına etkileri
01.06.2005
01.06.2006
20050809007HPD
Prof. Dr. Murat TURGAY
Tıp Fakültesi/Klinik İmmünoloji ve Romatoloji Anabilim Dalı
Sistemik sklerozda oksidatif stresin akciğer tutulumu üzerine etkisi
01.06.2005
01.06.2006
20050809008HPD
Doç. Dr. Aydın YAĞMURLU
Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Hipospadiys etyolojisinde vasküler anatomi, prepüsyal VEGF reseptör ekspresyonunun etkileri
01.06.2005
01.06.2006
Tıp Fakültesi/Allerjik Hast.Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerindeki lateks duyarlılığının tıpta uzmanlık
sınavı tercihleri üzerine etkisi
01.06.2005
01.06.2006
Tıp Fakültesi/Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Kısa barsak sendromunda ince bağırsak motilitesi:Uyum sürecinde etkili gastrointestinal peptid ve
hormonlar
01.06.2005
01.06.2006
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast.Anabilim Dalı
Çocuk yoğun bakım ünitesinde akut böbrek yetmezliği gelişen çocuklarda sCD27 düzeyinin
belirlenmesi ve prognozla ilişkisi
01.06.2005
01.06.2006
Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Türkiye'de Y kromozomuna özgü 12 STR lokusu polimorfizmi incelenmesi ve haplotip sıklığının
belirlenmesi
01.06.2005
01.06.2006
20050809002HPD
20050809009HPD
20050809010HPD
20050809011HPD
20050809012HPD
Doç. Dr. Gülfem ÇELİK
Prof. Dr. Hüseyin DİNDAR
Dr. Tanıl KENDİRLİ
Prof. Dr. Işık BÖKESOY
20050809205
Prof. Dr. Cemil EKİNCİ
Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı
Hepatosellüler karsinoma ve metastatik adenokarsinomanın immünhisyokimyasal profilinin
karşılaştırılması
01.06.2005
01.12.2006
20050809207
Dr. Ömür UÇAKHAN
Tıp Fakültesi/Göz Hast.Anabilim Dalı
Keratokunusta intrastromal korneal halka segmentler (INTACS)
01.06.2005
01.06.2008
Veteriner Fakültesi/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı
Hindi etlerinden sallomella spp. listeria monocytogenes ve clostridium perfringenes in saptanması
ve karakterizasyonu
01.06.2005
01.09.2007
Veteriner Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
Köpeklerde gebelik immunolojisi:Maternal ve Fötal Dokularda Relaksin,Sitokin,Matriks
Metalloproteinazları ve Doku Uyuşum Komplekslerinin Ekspresyonu
01.06.2005
01.06.2008
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi
Farklı tekniklerde polimerize edilen farklı seramik/adeziv/kompozit rezin yapıştırma simanı
kombinasyonlarını,0n dentine bağlanma dirençleri üzerine etkilerinin araştırılması
07.06.2005
07.06.2006
10.06.2005
10.06.2006
20050810072
20050810074
20050802073
Prof. Dr. İrfan EROL
Prof. Dr. Selim ASLAN
Prof. Dr. Sadullah ÜÇTAŞLI
20030000037
Prof. Dr. Tümer ÇORAPÇIOĞLU
Tıp Fakültesi/Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İnternal torasik arter hazırlanış tekniklerinde sternal vaskülarite : Single fotan emisyon tomografi ile
takip
20050809006HPD
Dr. Zeynep Ceren KARAHAN
Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji ve Klnik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Staphloccoccus aures suşlarında panton-valentine lökosidin (PVL ) genlerinin araştırılması
11.06.2005
01.06.2006
Tıp Fakültesi/Hematoloji Anabilim Dalı
Hematopoetik kök hücre uygulamalarında kullanılan iğnelerin çaplarının kök hücre viyabilitesi
üzerine etkisi
24.06.2005
24.06.2007
20050809210
Prof. Dr. Osman İLHAN
05B3330009
Prof. Dr. Dilşad MUNGAN
Tıp Fakültesi/Allerjik Hast. ve Anabilim Dalı
Ankara ilindeki ilköğretim okullarındaki alerjen düzeylerinin öğrencilerde görülen alerjik hastalık
septomlarıyla ilişkisi ve yeni duyarlanma gelişimi üzerine etkilerinin araştırılması
30.06.2005
30.06.2008
05B3330010
Doç. Dr. Ağahan ÜNLÜ
Tıp Fakültesi/Nöroşirurji Anabilim Dalı
Tavuk embriyolarında orta hat kapanma kusuru oluşma mekanizmalarında c-junun yeri
30.06.2005
30.12.2008
Veteriner Fakültesi/Parazitoloji Anabilim Dalı
Koyun karaciğer kist hidatik sıvısından hidatidosise spesifik proteinlerinin pürifikasyonu ve elısa
yöntemine aplikasyonu
30.06.2005
28.02.2007
Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji Anabilim Dalı
Tiyoasetamide bağlı karaciğer toksitesinde DFMO'nun hepatoprptektif etkisi:metiyonin ve same'nin
rolü
01.07.2005
01.10.2006
Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji Anabilim Dalı
HBeAg-pozitif kronik hepatitis B'de lamivudin ve adefovir dipivoksil'in viral kinetiklerinin
karşılaştırılması
01.07.2005
01.07.2007
Veteriner Fakültesi/Hastalıklar ve Klinik Bilimleri
Sağlıklı ve deri lezyonlu köpeklerin derilerinden izole edilen stafilokok türlerinde eksfolliatif troksin
varlığının belirlenmesi
04.07.2005
04.01.2007
Tıp Fakültesi/Tıbbı Genetik Anabilim Dalı
Sitogenetik bulgusu ve Y kromozomu mikrodelesyonu olmayan infertil erkek hastalarda
karşılaştırmalı genomik hibridizasyonn (comparatıve genomıc hybrıdızatıon-cgh 9 yöntemi ile kriptik
kromozomal değişikliklerin saptanması
22.07.2005
22.07.2007
20050810077
05B3330007
05B3330008
20050810076
20050809206
Prof. Dr. Ayşe BURGU
Prof. Dr. Cihan YURDAYDIN
Prof. Dr. Cihan YURDAYDIN
Prof. Dr. Ömer Memduh ESENDAL
Yrd. Doç. Dr. Hatice Ilgın RUHİ
20050809013HPD
Prof. Dr. Kutlu SEVİN
Tıp Fakültesi/Plastik Cerrahi Anabilim Dalı
L-Carnitine in iskemi reperfüzyon hasarı yaratılmış rat alt ekstremitesine etkileri
08.08.2005
08.08.2006
20050809014HPD
Prof. Dr. Murat EMİROĞLU
Tıp Fakültesi/Plastik cerrahi Anabilim Dalı
Medporla prefabrike edilmiş fleplerde VEGF'nin etkisi
08.08.2005
08.08.2006
Tıp Fakültesi/Plastik cerrahi Anabilim Dalı
Ratta hazılanan random fleplere VEGF'nin etkisi:çeşitli cerrahi geciktirme prosedürlerinin
karşılaştırılması
08.08.2005
08.08.2006
28.08.2005
28.02.2007
20050809015HPD
Prof. Dr. Erdem YORMUK
20050809211
Doç. Dr. Mutlu ARAT
Tıp Fakültesi/Hematoloji Anabilim Dalı
KML'de invivo T lenfosit fonksiyonlarının akım sitometrik değerlendirilmesi ve tedavi sırasında
ortaya çıkabilecek değişiklikler
20050809016HPD
Prof. Dr. Nurşen DÜZGÜN
Tıp Fakültesi/İmmünoloji ve romatolloji Anabilim Dalı
Streptokok orjinli sistemik inflamasyonlarda toll-like 2 ve 4 gen polimorfizminin araştırılması
14.09.2005
14.09.2006
Doç. Dr. Mustafa TEKİN
GJB2 geninde heterozigot mutasyon olan işitme engelli Türk olgularda aynı genin kodlamayan
Tıp Fakültesi/Pediatrik Moleküler Patoloji ve Genetik Anabilim D bölgelerinin taranması
16.09.2005
16.03.2006
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast.ABD
Akut piyelonefritlerde oluşan renal parankimal skarla matriks metalloproteinaz doku inhibitörü-1
arasınadi ilşkinin incelenmesi
11.10.2005
11.10.2007
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi ABD
Diş hekimliğinde kullanılan rezin simanların farklı ışık kaynakları ile polimerizasyonu sonucunda
oluşan yüzey sertliklerinin karşılaştırılması
12.10.2005
12.10.2006
Tıp Fakültesi/Hematoloji Anabilim Dalı
Kronik lenfositik lösemi (kll) olgularında zap-70 (zeta-associated protein 70 kd'nin) ve
ımmunglobulin ağır zincir değişken bölgesinin (ıgvh) mutaasyonel durumunun (ıg gen rearranjmanı)
pcr ile analizi ve prognostik önemi
20.10.2005
20.07.2007
20.10.2005
20.10.2007
20050809017HPD
20050809214
05H3334001
05B3330011
Prof. Dr. Mesiha EKIM
Prof. Dr. Ayhan GÜRBÜZ
Prof. Dr. Muhit ÖZCAN
05B3330013
Dr. Selami TOPRAK
Tıp Fakültesi/Hematoloji Anabilim Dalı
Herediter trombofili varlığının multiple myelomda tedavi seçenekleri ile ilşkili olarak venoz teromboz
gelişimi üzerine etkileri
20050810002HPD
Prof. Dr. Sakine YALÇIN
Veteriner Fakültesi/Zootekni ve Hayvan Besleme Hst.ABD
Farklı yağlı tohum küspeleri kapsayan rasyonlara maya kültürü ilavesinin yumurta tavuklarında
performans, yumurta kalitesi ve bazı kan serumu parametreleri üzerine etkisi
25.10.2005
25.10.2006
05B3330012
Prof. Dr. Metin BAŞTUĞ
Tıp Fakültesi/Fizyoloji Anabilim Dalı
Sıcak şok 72 protein (Hsp72)'nin hipoksik koşullarda oluşan iskelet kası atrofisi üzerine etkisi
26.10.2005
26.10.2007
20050809216
Dr. Halil KARABULUT
Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik Bölümü
Behçet hastalığında endoteliyal nitrik oksit sentaz (Enos) gen polimorfizmlerinin saptanması
31.10.2005
31.10.2006
20050809215
Prof. Dr. Ali Kemal US
Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Skolyoz tedavisinde kullanılan posterior segmental spinal enstrumentasyon yöntemlerinden
subtransvers proçes telleme ile sublaminar tellemenin biyomekanik yönden deneysel olarak
karşılaştırılması
07.11.2005
07.05.2006
20050809220
Doç. Dr. Demet TEKİN
Tıp Fakültesi/Fizyoloji Anabilim Dalı
Akut Egersizinin kalpte HIF-1q ve VEGF PROTEİNLERİNİN EKSPRESYONUNA ETKİSİ
14.11.2005
14.11.2008
20050809019HPD
Prof. Dr. Nezahat ZALOĞLU
Tıp Fakültesi/Fizyoloji ABD
Karvakrol'ün yara iyileşmesindeki fizyolojik mekanizmalar üzerindeki etkisi
16.11.2005
16.11.2006
Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı
İnsan lenfosit hücreleri üzerine Rhenium'un olası genotoksik etkileri:Mikronükleus ve FISH analizi
ile değerlendirme
28.11.2005
28.11.2007
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi ABD
Tam protezlerde kullanılan farklı kaide materyallerinin yüzey ıslanabilirliği, yüzey pürüzlülüğü ve
mikroorganizma tutunması yönünden in vitro olarak değerlendirilmesi
05.12.2005
05.06.2007
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Farklı yöntemlerle polimerize edilen, fiberle güçlendirilmiş akrilik rezinlerin, artık monomer
miktarının ve bazı fiziksel özelliklerinin değerlendirilmesi
05.12.2005
05.06.2007
05.12.2005
05.12.2008
20050809221
05B3334003
05B3334006
Prof. Dr. Erkan İBİŞ
Prof. Dr. Ahmet Duru PAMİR
Prof. Dr. Ahmet Duru PAMİR
05B3334007
Prof. Dr. Ersan ERSOY
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalı
3 boyutlu CY destekli bilgisayar programı ile yönlendirilmiş implant destekli protezlerin planlama
başarısının değerlendirilmesi
05B3336003
Prof. Dr. Gülgün OZANSOY
Eczacilik Fakultesi/Farmakoloji ABD
Diyabetik farelerde gelişen ventriküler miyosit disfonksiyonu üzerine statin tedavisinin etkileri
07.12.2005
07.06.2008
Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Caco-2 epitel hücresi ve THP-1 insan makrofajının tek başına ve bir arada streptoccus pyogenes
ve escherichia coli'ye karşı bakterisidal etkisinin araştırılması
07.12.2005
07.12.2007
Tıp Fakültesi/Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı
Noninvazif pirenatal tanı ve gebelik komplikasyonlarının erken tanısında maternal dolaşımdaki
hücre dışı serbest fetal DNA'nın kullanım etkinliği
08.12.2005
08.12.2007
Kronik hepatit C'li hastalarda karaciğer fibrozisi ve nekrozunu gösteren biyokimyasal markırlar ile
karaciğer biyopsisinin tanısal değerlerinin karşılaştırılması
08.12.2005
08.12.2006
09.12.2005
09.12.2006
16.12.2005
16.12.2009
16.12.2005
16.09.2008
20050809225
05B3330014
Prof. Dr. Hatice ÖZENCİ
Prof. Dr. Acar KOÇ
20050809020HPD
Doç. Dr. Ramazan İDİLMAN
Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji ABD
05B3334005
Prof. Dr. Reha KİŞNİŞCİ
05B3330015
Dr. Fikret ŞAHİN
Diş Hekimliği Fakültesi/Ağız, Diş, Çene Hast. ve Cerrahis ABD Odoontojenik enfeksiyonlarda peptostreptokokların multipleks pcr yöntemi kullanılarak araştırılması
siRNA eksprese eden lentivirus sistemi kullanılarak PI3K sinyal yolundaki moleküllerin inhibisyonu
Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal (kanser tedavisinde bir alternatif)
05B3330016
Prof. Dr. Sabri KEMAHLI
Tıp Fakültesi/Çocuk sağlığı ve Hast ABD
Term ve preterm yenidoğanlarda transfüzyon amaçlı hazırlanan otolog kordon kanının özelliklerini
etkileyen faktörlerin belirlenmesi, çok düşük doğum ağırlıklı pretermlerin anemisinde otolog kordon
kanı tarnsfüzyonun etkinliğinin araştırılması
2003K12019010-6
Prof. Dr. Gülay KURTAY
Tıp Fakültesi/Kadın Doğum Anabilim Dalı
sitotoksik kemoradyoterapi alan olgularda fertilitenin korunması amacı ile overyan doku
kriyoprezervasyonu ve transplanyasyonu
01.01.2006
31.12.2006
2003K12019020-6
Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Adli Tıp Enstitüsü/
Toksik metaller ve iz elementlerin sağlıklı ve hasta bireylerde düzeyleri
01.01.2006
31.12.2006
2003K12019021-6
Prof. Dr. Gültekin YILDIZ
organik bor üretimi ve bu ürünün broyler ve yumurtacı tavuklar ile koyun beslemede
kullanılabilirliğinin
araştırılması
Veteriner Fakültesi/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim
D
01.01.2006
31.12.2006
2003K12019022-6
Doç. Dr. Murat KARTAL
Eczacilik Fakultesi/Farmakognozi Anabilim Dalı
Silybum marianum (L.) Gaertner meyvelerinden hareketle fitofarmasötik preparat geliştirilmesi
01.01.2006
31.12.2006
2003K12019025-6
Prof. Dr. Belma TURAN
Tıp Fakültesi/Biyofizik Anabilim Dalı
iki-foton flurens lazer mikroskopi hücresel görüntüleme sistemi
01.01.2006
31.12.2006
2003K12019026-6
Prof. Dr. Hakan BOZKAYA
Tıp Fakültesi/Gastroentoloji Anabilim Dalı
Hepatit B ve C viruslarına bağlı siroz ve hepatosellüler kanserde aflatoksin B1 maruziyetinin
saptanması
01.01.2006
31.12.2006
2004K120890-6
Prof. Dr. İbrahim BURGU
Veteriner Fakültesi/Viroloji Anabilim Dalı
genetik olarak modifiye edilmiş rekombinant bovine herpes virus tip 1 üretimi
01.01.2006
31.12.2006
2004K120910-6
Prof. Dr. Hilal KARAGÜL
Veteriner Fakültesi/Biyokimya anabilim Dalı
Biyomedikal ortamda tnıya yönelik Taq DNA polimerazın üretilmesi
01.01.2006
31.12.2006
2004K120920-6
Prof. Dr. Mehmet AKAN
Veteriner Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tavuklarda solunum sistemi infeksiyonlarının epidemiyolojisi
01.01.2006
31.12.2006
Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Ameliyatta kullanılan kompresler postoperatif dönemde intraabdominal adezyona neden oluyor mu
?
04.01.2006
04.01.2007
20.01.2006
20.01.2007
05H3330001
Prof. Dr. Ayhan KUZU
20050809226
Prof. Dr. Begüm ATASAY
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast.Anabilim Dalı
Term ve preterm yenidoğanlarda soluble endothelial protein C reseptörü (sEPCR )düzeylerinin
doğumda kord kanında ve postnatal 1.ayda plasma da saptanması
05B3334004
Prof. Dr. Nehir ÖZDEN
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi
Yüzey pürüzlülüğünün farklı restoratif kompozit rezinler üzerinde bakteri tutunmasına etkisi
20.02.2006
20.02.2007
20060809023HPD
Doç. Dr. Figen DOĞU
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast.Anabilim Dalı
Astımlı çocuklarda sEPCR düzeyleri
13.03.2006
13.03.2007
20060809228
Dr. Tanıl KENDİRLİ
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast.Anablim Dalı
Sepsisli çocuklarda soluble endothelial protein C reseptörü (sEPCR) Düzeyi
23.03.2006
23.03.2008
05H3330002
Prof. Dr. Muhit ÖZCAN
Tıp Fakültesi/Hematoloji Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde kemoterapi uygulamalarında yer alan
hemşirelerde endoksan ve metotreksat ilaç MARUZİYETİNİN GENOM ÜZERİNE ETKİSİ
24.03.2006
24.06.2007
20060803002HPD
Prof. Dr. Mümtaz İŞCAN
Eczacilik Fakultesi/Eczacılık Meslek Anabilim Dalı
Akciğer kanserinde metabolik (GSTP1) polimorfizminin ilaç rezistansındaki rolü
27.03.2006
27.03.2007
Tıp Fakültesi/Klinik İmmünoloji ve Romatoloji Bilim Dalı
Sistemik lupus eritematozusta tnfq düzeyleri ve tnfq polimorfizmlerinin (-238,-308) hastalık aktivesi
ve organ tutulmaları
03.04.2006
03.11.2006
03.04.2006
03.10.2007
20060809024HPD
Prof. Dr. Gülay KINIKLI
20060809227
Prof. Dr. Sevim BAVBEK
Tıp Fakültesi/Göğüs Hast.ABD
Asprin duyarlığı tanısında in vitro bazofil aktivasyonunu akım sitometri yoluyla CD63 ve CD203c
moleküllerinin ölçümü ile değerlendirilmesi
20060810078
Dr. Taner KARAOĞLU
Veteriner Fakültesi/Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü
Kuzeydoğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde mavidil enfeksiyonunun epidemiyolojisi
04.04.2006
04.10.2008
Tıp Fakültesi/Çocuk Kardiyolojisi BD
Kanserli çocuklarda antrasiklin kardiyotoksitesinin erken tanımlanmasında N-Terminal proBrain
natriüretik peptit ve doku doppler ekokardiyografinin önemi
05.04.2006
05.04.2007
20060809026HPD
Prof. Dr. Semra ATALAY
20060809025HPD
Prof. Dr. Nejat AKAR
Tıp Fakültesi/Çocuk Hast.ABD
Erken Miyokard İnfarktüslü hastalarda myocyte enhancer faktör 2A (MEF-2A) gen varyantlarının
incelenmesi
13.04.2006
13.10.2006
20060810079
Dr. Ebru ONBAŞILAR
Veteriner Fakültesi/Zootekni ABD
Damızlık yaşının broiler performansı ve bazı stres parametrelerine etkisi
20.04.2006
20.07.2007
20060809230
Prof. Dr. Ajlan TÜKÜN
Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik ABD
Mide kanserinde genomik değişikliklerin telomeraz aktivitesi üzerine etkisi
26.04.2006
26.04.2008
06B3338001
Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU
Veteriner Fakültesi/Cerrahi Anabilim Dalı
Tavşanlarda kapsüler tansiyon ring (KTR) ve/veya intraokuler lens (IOL)'in posterior kapsüler
opasifikasyona olan etkisinin oftalmoskopik ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi
03.05.2006
03.05.2009
20060809027HPD
Prof. Dr. Sevim BAVBEK
Tıp Fakültesi/Allerji ABD
Kontrast maddelerle ilşkili istenmeyen reaksiyonlar, önceden tahmin edilebilir mi? risk grupları
kimlerdir?
09.05.2006
09.07.2007
06B3330002
Prof. Dr. Emine SUSKAN
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast.
Akut bronşiolit sonrası tekrarlayan bronşiolit atakları için risk faktörleri-12 aylık izlem
10.05.2006
10.05.2009
20060809232
Doç. Dr. Mehmet UĞUR
Tıp Fakültesi/Biyofizik Anabilim Dalı
P2X7 reseptörlerinin permeasyon özelliklerinin araştırılması
15.05.2006
15.05.2008
20060809233
Prof. Dr. Belma TURAN
Tıp Fakültesi/Biyofizik Anabilim Dalı
Diyabetik sıçan kalbinin omega-3E'ye mekaniksel ve elektriksel yanıtları
22.05.2006
22.05.2008
20060809029HPD
Prof. Dr. Aydan İKİNCİOĞULLARI
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD
Astımlı çocuklarda regulatuvar T hücre ( Treg) düzeyleri
06.06.2006
06.12.2006
20060809238
Doç. Dr. Hatice Ruhi ILGIN
Tıp Fakültesi/Genetik ABD
Farjil X sendromu tanısında mikronukleus FİSH uygulaması
07.06.2006
07.06.2008
Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD
Mekanik ventilatör tedavisi uygulanan septik ve septik olmayan yoğun bakım hastalrında DNA
hasarı ve idrar 8-hidroksiguanin düzeylerinin prognostik değerleri
08.06.2006
08.04.2007
Tıp Fakültesi/Nefroloji ABD
Böbrek transplantasyonunun inflamutuar sitokin , soluble thrombomodulin ve soluble endhotelial
protein reseptör C düzeyine olan etkileri
12.06.2006
12.06.2007
20060809237
06B3330001
Prof. Dr. Handan CUHRUK
Doç. Dr. Kenan KEVEN
20060809028HPD
06B3330003
Doç. Dr. Bizden SABUNCUOĞLU
Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
Tıp Fakültesi/Histoloji-Embriyoloji ABD
Dermiste yara iyileşmesi üzerine pentoksifilinin etkileri
14.06.2006
14.06.2007
Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi
İyonize radyasyonunun tümörü ve komşu sağlam dokuda oksidan antioksidan sistemler ve
apopitozis üzerine etkileri
15.06.2006
15.06.2008
06A3330001
Doç. Dr. Alpay AZAP
Tıp Fakültesi/ENFEKSİYON HASTALIKLARI ABD
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri sistemlerinin uluslararası kredilendirme (akreditasyon
) koşulları ışığında yeniden yapılandırılması
14.07.2006
14.11.2009
06B3330004
Prof. Dr. Önder ARSLAN
Tıp Fakültesi/Hematoloji BD
Unıversal trombosit süspansiyonu olarak A22 trombositlerin kullanımı
17.07.2006
17.07.2008
Veteriner Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
Köpeklerde klinik uygulamada abort amacıyla kullanılan aglepriston'un uterus endometriumu
üzerindeki etkisinin siklooksigenaz (COX-1,COX-2) ve prostaglandin (PGF,PGE) sentez ve
reseptörleri incelenerek araştırılması
31.07.2006
31.07.2007
Tıp Fakültesi/Kardiyoloji ABD
Erişkin hastalarda akut enfeksiyonun endotel fonksiyonlarına etkisinin brakial arterde akımına bağlı
vazodilatasyon cevabı ile değerlendirilmesi
09.08.2006
09.08.2008
20060810003HPD
20060809030HPD
Prof. Dr. Selim ASLAN
Doç. Dr. Mustafa KILIÇKAP
20060809239
Doç. Dr. Mustafa KILIÇKAP
Tıp Fakültesi/Kardiyoloji ABD
Erişkin Hastalarda akut enfeksiyonunun endotel fonksiyonlarına etkisinin brakial arterde akıma
bağlı vazodilatasyon cevabı ile değerlendirilmesi
09.08.2006
09.08.2008
06Y3330001
Doç. Dr. Kayhan Çetin ATASOY
Tıp Fakültesi/Radyodiagnostik Anabilim Dalı
"Koroner arter hastalığı tanısında 64 dedektör sıralı BT anjiyografinin doğruluğu
29.09.2006
29.09.2008
20060809031HPD
Doç. Dr. Selçuk HAZİNEDAROĞLU
Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi ABD
Sıçanlarda vaskülerize sürrenal bezi transplantasyon modeli geliştirilmesi
29.09.2006
29.09.2007
Tıp Fakültesi/
Hepatit B ve C viruslarına bağlı siroz ve hepatosellüler kanserde aflatoksin B1 maruziyetinin
saptanması
01.01.2007
31.12.2007
2003K12019013-7
Prof. Dr. Hakan BOZKAYA
2003K12019014-7
Prof. Dr. Gültekin YILDIZ
Veteriner Fakültesi/
organik bor üretimi ve bu ürünün broyler ve yumurtacı tavuklar ile koyun beslemede
kullanılabilirliğinin araştırılması
01.01.2007
31.12.2007
2003K1201907-7
Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Adli Tıp Enstitüsü/
toksik metaller ve iz elementlerin sağlıklı ve hasta bireylerde düzeyleri
01.01.2007
31.12.2007
2003K1201908-7
Doç. Dr. Murat KARTAL
Eczacilik Fakultesi/
Silybum marianum (L.) Gaertner meyvelerinden hareketle fitofarmasötik preparat geliştirilmesi
01.01.2007
31.12.2007
20060809033HPD
Prof. Dr. Nejat AKAR
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast Anabilim Dalı
İdrarda iki boyutlu sıvı kromotografi ayrım tekniği kullanılarak aniloid proetinin tesbiti
01.01.2007
01.01.2008
20060810004HPD
Doç. Dr. Özlem KÜPLÜLÜ
Veteriner Fakültesi/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anablim Dalı
Türk fermente sucuğunda farklı starter kültür ve olgunlaşma sıcaklıklarının biyojen amin oluşumu
üzerine etkisi
01.01.2007
01.01.2008
2007K120570
Prof. Dr. Hikmet AKGÜL
Tıp Fakültesi/
Mide kanserinde erken tanı pilot projesi
01.01.2007
31.12.2007
06B3330006
Prof. Dr. Nejat AKAR
Tıp Fakültesi/Cocuk Sağlığı ve Hast.ABD
Mefv gen mutasyonlarını heterozigot olarak taşıyan pediatrik hastalarda tüm genin taranması
31.01.2007
31.01.2009
Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı
Kas-İskelet sistemi sorunlarının özürlülük değerlendiriminde bilgisayar uyarlamalı test yönteminin
uygulanması
31.01.2007
31.07.2009
31.01.2007
31.01.2009
06B3330007
Doç. Dr. Atilla ELHAN
06B3330008
Prof. Dr. Hakan BOZKAYA
Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji Bilim Dalı
Farklı viral (HBV-HCV)etiyolojili hepatosellüler kanserli hastalarda serum midkin ve galektin-3
düzeylerinin değerlendirilmesi
06B3330009
Doç. Dr. İrem DİNÇER
Tıp Fakültesi/Kardiyoloji ABD
Göğüs ağrısı nedeniyle acil servise başvuran hastalarda doku doppler ekokardiyografi ve B
tipi(brain) natriüretik peptid düzeylerinin koroner arter hastalığını belirlemedeki değeri
31.01.2007
31.01.2009
06B3330010
Doç. Dr. Rıfat EMRAL
Tıp Fakültesi/Endokrinoloji ABD
Polikistik over sendromunda subklinik otonomik glukokortikoid hipersekresyonunun araştırılması
31.01.2007
31.07.2009
Tıp Fakültesi/Kadın Hast.ve Doğum ABD
Abortus imminens vakalarında matriks metalloproteinaz-9 ve matriks metalloproteinaz-2
düzeylerinin tespiti
31.01.2007
31.01.2008
06B3330011
Prof. Dr. Lügen CENGİZ
06B3330012
Prof. Dr. Hatice ÖZENCİ
Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD
Behçet hastaları ve sağlıklı kontrollerde ağız epitel hücrelerinin antibakteriyel etkinliğinde beta
defensinlerin (HBD-1,HBD-2 ve HBD-3) rolüünün araştırılması
31.01.2007
30.11.2009
06B3334001
Prof. Dr. Leyla DURUTÜRK
Diş Hekimliği Fakültesi/Pedodonti ABD
Genç sürekli dişlerin tedavisinde dentin geçirgenliğinin incelenemesi
31.01.2007
31.07.2009
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Hekimliği
İmplant destekli mandibular overdenture implant sayı ve eğiminin protez tutuculuğuna etkisinin
değerlendirilmesi
31.01.2007
31.01.2011
Eczacilik Fakultesi/Farmasotik Toksikoloji ABD
Yeni Bazı substitüe guanido yada amidino benzimidazol türevlerinin sentez, antimikrobıyal
etkileri,sitotoksik ve genotoksik etkilerinin incelenmesi
31.01.2007
31.07.2009
06B3334002
06B3336001
Prof. Dr. Bülent ULUDAĞ
Prof. Dr. Yalçın DUYDU
06B3338002
Prof. Dr. Hakkı İZGÜR
Veteriner Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji ABD
Köpeklerde ovulasyon zamanının eksfoliatif sitolojik yöntemle imaj işleme yazılımı uygulanarak
bilgisayar ortamında saptanması
31.01.2007
31.01.2010
06B3338003
Prof. Dr. Ayhan BAŞTAN
Veteriner Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji ABD
Farklı tip işletmelerde somatik hücre sayılarının değerlendirilmesi
31.01.2007
30.07.2009
06B3338004
Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU
Veteriner Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı
Köpeklerde meme tümörlerinin ince iğne aspirasyon biyopsi tekniği ile değerlendirilmesi
31.01.2007
31.08.2009
06B3338005
Prof. Dr. Hilal KARAGÜL
Veteriner Fakültesi/Biyokimya ABD
Dişi köpeklerde meme tümörlerinin neopterin,nitrik oksit ve sialik asit yönünden değerlendirilmesi
31.01.2007
31.07.2008
20060809242
Doç. Dr. Mustafa TEKİN
Tıp Fakültesi/Pediatrik Moleküler Genetik Anabilim Dalı
Otozomal resesif işitme kaybıplı ailelerde genom boyunca bağlantı analizi ile sorumlu gen
bölgelerinin saptanması
31.01.2007
31.01.2009
20060809246
Doç. Dr. Rıfat EMRAL
Tıp Fakültesi/Endokrinoloji ABD
Tip 2 diabetes mellitus gelişimde insülin dışı hormonların olası rollerinin araştırılması
31.01.2007
31.07.2008
28.02.2007
28.02.2008
20070809038HPD
Doç. Dr. Ergin ÇİFTÇİ
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Çocuk Enfeksiyon Hast.
Çocuklarda steril bölge kültürlerinden izole edilen candida suşlarının tiplendirilmesi ve antifungal
ilaçlara duyarlılıklarının araştırılması
20070809037HPD
Prof. Dr. Zümrüt UYSAL
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast.ABD
Beta thalasemi major hastalarında kardiyotoksisitenin erken tanımlanmasında brain natriüretik
peptid (BNP) ve doku doppler ekokardiyoğrafinin önemi ve etkinliklerinin karşılaştırılması
04.03.2007
04.03.2008
07H3338001
Prof. Dr. Eser ÖZGENCİL
Veteriner Fakültesi/Cerrahi ABD
Tavşanlarda korneal
konjonktival transpozisyon ile limbal kök hücre transplantasyonun
iyileşmeye etkisinin oftalmoskopik ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi
05.03.2007
05.03.2008
20070810005HPD
Dr. Ebru ONBAŞILAR
Veteriner Fakültesi/Zootekni ABD
Etlik piliçlerde aydınlatma süresinin ve yerleşim sıklığının besi performansı, karkas özellikleri, bazı
kan parametreleri ve tibial diskondroplazi oluşumu üzerine etkisi
07.03.2007
07.02.2008
07H3338002
Prof. Dr. Sakine YALÇıN
Veteriner Fakültesi/Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Tavuk Rasyonlarında Kullanılan Fesleğenin Yumurta Sarısı Yağ Asidi İçeriğine Etkisi
09.03.2007
09.11.2007
20070809040HPD
Doç. Dr. Ramazan İDİLMAN
Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji ABD
Metabolik Sendromu (MS) Olan Hastalarda Endotelyal Fonksiyon Bozukluğu ve Kardiyovasküler
Risk Profilinin Belirlenmesi: Non-alkolik Yağlı Karaciğerin (NAYK) Bu Parametrelere Etkinliği
09.03.2007
09.03.2008
07H3330001
Prof. Dr. Betül ULUKOL
Tıp Fakültesi/Çocuk Hast ve Sağılığı ABD
Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Sıklığının Belirlenmesi
13.03.2007
13.03.2008
20070809035HPD
Yrd. Doç. Dr. Serhat BİRENGEL
Tıp Fakültesi/Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hast.ABD
Toplum Kökenli Üriner Sistem Enfeksiyonlarında ESBL (+) E. Coli İzolatlarında Risk Faktörleri ve
Moleküler Tiplendirme
15.03.2007
15.03.2008
07H3330003
Prof. Dr. Aydan İKİNCİOĞULLARI
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast.ABD
Doğum Şeklinin treg hücreleri üzerine etkisi
19.03.2007
19.03.2008
20070809039HPD
Prof. Dr. Ayşe SERTÇELİK
Tıp Fakültesi/Patoloji ABD
Overin Seröz Adenokarsinomları ve Seröz Borderline Tümörlerinde Ras/Raf/Mek/Mapk (Erk)
Yolağındaki Moleküler Değişikliklerin İmmünhistokimyasal Olarak Araştırılması
20.03.2007
20.03.2008
20070810008HPD
Prof. Dr. Haydar ÖZDEMİR
Veteriner Fakültesi/Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü
Sığır karkaslarında mikrobiyel yüzey kontaminasyonun belirlenmesi
21.03.2007
21.11.2007
07H3330002
Dr. Ayhan Bülent ERKEK
Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi
Kolorektal kanserlerinde endostatin düzeyi ve prognostik önemi
23.03.2007
23.11.2007
07H3336002
Prof. Dr. Gülgün OZANSOY
Eczacilik Fakultesi/Farmakoloji
Diyabetik ovariektomize sıçanlarda oluşan vasküler disfonksiyonda östrojen reseptörlerinin rolü ve
östrojen tedavisinin etkisi
23.03.2007
23.03.2008
07H3336001
Prof. Dr. Bilgehan DOĞRU
Eczacilik Fakultesi/Biyokimya ABD
E vitaminin akrofaj hücrelerinde lipid peroksidasyonu ve no düzeyleri üzerine etkisi
24.03.2007
24.03.2008
20060809032HPD
Doç. Dr. Demet TEKİN
Tıp Fakültesi/Fizyoloji Anabilim Dalı
Akut , aralıklı ve adaptif hipoksinin kalpte hıf-1 alfa ve vegf'deki değişimlere etkisi
01.04.2007
01.04.2008
20.04.2007
31.12.2009
07B3334001
Prof. Dr. Hamit BOSTANCI
Diş Hekimliği Fakültesi/Periodontoloji ABD
Erken yaşlarda görülen kroner ateoskleroz ile periodontal hastalık arasındaki ilişkinin
değerlendirilmesi
07B3334002
Prof. Dr. Funda AKALTAN
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
İmplant destekli marburg çift kron tutuculu hareketli bülümlü protezlerin biyomekanik analizi
20.04.2007
20.04.2010
20070809042HPD
Prof. Dr. Zümrüt UYSAL
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı
Çocuk çağı lösemilerinde jak 2V617F mutasyonu sıklığının belirlenmesi ve prognoz üzerine
etkisinin araştırılması
30.04.2007
30.10.2007
20070809043HPD
Dr. Nilüfer YALÇINDAĞ
Tıp Fakültesi/Göz Hast.ABD
Behçet hastalığı olan ve olmayan kişilerde sEPCR düzeyi ve EPCR gen polimorfizmi
07.05.2007
07.11.2007
07Y3330001
Doç. Dr. Alpay AZAP
Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ABD
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Süreçlerinin Uluslararası Kredilendirme
Koşullarına uygun Olarak Tasarımı ve Uygulanması
15.05.2007
15.09.2010
20070809045HPD
Doç. Dr. Mustafa TEKİN
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast.ABD
FGF3 genindeki değişikliklerin insanlardaki fenotipinin netleştirilmesi"
26.06.2007
26.06.2008
Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyoloji ABD
MDRI geninde gözlenen yaygın tek nükleotid değişimlerinin (C3435T,G2677 ve C1236T) Türkiye
populasyonununda haplotip temelli analizi
26.06.2007
26.07.2008
Tıp Fakültesi/Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji ABD
Kardiyovasküler sistemde maturasyon ve yaşlanma sürecinde beta2-adrenerjik reseptör
fosforilasyonunun incelenmei
27.06.2007
27.06.2009
Tıp Fakültesi/Biyoteknoloji Enstitüsü
Obezite,insülin direnci ve Tip-2 diyabete neden olabilecek endoplazmik retikulum stresinin gen
değişimlerinin belirlenmesi
27.06.2007
27.06.2008
Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyoloji ABD
P53+/+ ve P53-/- Kolon Kanser Hücre Serilerinin İyonize Radyasyona Karşı Verdikleri Hücresel
Cevabın Telomeraz Aktivitesi İle İlişkisi
11.07.2007
11.07.2008
Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Anabilim Dalı
Deneysel Glioma Modellerinde Sürekli İntraknial Suberoylanilide Hydroxamic asid (SAHA)
İnhibitörlerinin İnfüzyonu ve Yüksek Grade'li Glial Tümörlerde Mevcut Gen Defektlerine Yönelik
Kemoterapi Protokollerinin Geliştirilmesi
15.07.2007
15.07.2009
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri / İç Hastalıkları Anabilim Da
HEPATİT DELTA VİRÜSÜ (HDV) TANISINDA 'REAL TIME PCR' TEMELİNDE YENİ BİR
YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
17.07.2007
17.07.2009
20070809046HPD
07B3330001
20070809044HPD
20070809047HPD
07B3330005
07B3330003
Dr. Güvem Gümüş AKAY
Prof. Dr. Hakan GÜRDAL
Dr. Erkan YILMAZ
Prof. Dr. Asuman SUNGUROĞLU
Prof. Dr. Yücel KANPOLAT
Prof. Dr. Mithat BOZDAYI
07B3330004
Prof. Dr. Hülya ÇETİNKAYA
Tıp Fakültesi/GASTROENTEROLOJİ B.D.
HEPATİK ENSEFALOPATİDE EGZOJEN OPİATLARIN ROLÜ
17.07.2007
17.01.2010
07B3336003
Dr. Canan HASÇİÇEK
Eczacilik Fakultesi/Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Kolon Kanseri Tedavisine Yönelik Biyodegredabl Nanopartiküler İlaç Teşıyıcı Sistemlerin
Geliştirilmesi ve Hedeflendirilmesi
17.07.2007
17.10.2009
07H3330005
Prof. Dr. Hülya ÇETİNKAYA
Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji ABD
Ülseratif Kolitli Hastalarda Pro-anjojenik ve Anti-anjojenik Faktörler Arasındaki Denge
18.07.2007
18.07.2008
Eczacilik Fakultesi/Eczacılık Teknolojisi Bölümü
In situ Oluşum Yolu İle Meydana Gelen Enjekte Edilebilen İmplant Formunda Sürekli Etkili İlaç
Salım sistemlerinin Geliştirilmesi
19.07.2007
19.07.2009
07B3336001
Prof. Dr. Tamer BAYKARA
07B3336002
Prof. Dr. Nilüfer TARIMCI
Eczacilik Fakultesi/Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Psoriasis Tedavisinde Uygulanmak Üzere Kalsipotrien ve Kortikosteroidi Birlikte İçeren Topikal
Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi
23.07.2007
23.10.2009
20070803005HPD
Prof. Dr. Mümtaz İŞCAN
Eczacilik Fakultesi/Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Akciğer kanserinde metabolik (CYP1) polimorfizminin ilaç rezistansındaki rolü
01.08.2007
01.08.2008
20070809253
Prof. Dr. Pelin ADIYAMAN
Tıp Fakültesi/ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD
Çocuklarda Metabolik Sendromun Belirginleştiği Vücut Kitle Endeksi Sınırı Nedir?"
07.08.2007
07.02.2009
07B3330002
Dr. Nuray YAZIHAN
Tıp Fakültesi/Fizyopatoloji Anabilim Dalı
Renal iskemi reperfuzyon hasarında eritropoietinin koruyucu etkisine K-ATP kanallarının katılımı
09.08.2007
09.08.2009
07B3338001
Doç. Dr. Sevil Atalay VURAL
Veteriner Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı
Doğal Kuduz Virusu Enfeksiyonunda Apoptozis'in Rolü
09.08.2007
09.08.2009
07H3330004
Prof. Dr. Nural ERDOĞAN
Tıp Fakültesi/Patoloji ABD
Kemiğin Dev Hücreli Tümörlerinde Histopatolojik Prognostik Kriterlerin Belirlenmesi ve Doku
Mikroarrey Blokları Üzerinde İmmünohistokimyasal CD117, Ki67, c-myc ve p53 Ekspresyonlarının
Prognozla İlişkisinin Araştırılması
09.08.2007
09.08.2008
07H3330006
Prof. Dr. Dilşad MUNGAN
Tıp Fakültesi/Allerjik Hast.ABD
Allerjik rinit ve/veya astımlı hastalarda süs bitkisi polenlerine duyarlılık
24.10.2007
24.04.2008
07Y3330003
Prof. Dr. Ali SAVAŞ
Tıp Fakültesi/Nöroşirürji Ana Bilim dalı
Malign glial tümörlerde 5-aminolevulinik asit ile floresan rehberliğinde cerrahi rezeksiyon yapılması
30.10.2007
30.10.2012
Tıp Fakültesi/Kadın Has.ve Doğum ABD
GDM açısından riskli gebelerde ikinci trimesterde, akş,50GR glukoz tolerans testi ve retinol binding
protein 4(RBP-4) düzeylerinin GDM taramasındaki yeri
01.11.2007
01.11.2008
07H3330007
Prof. Dr. Feride SÖYLEMEZ
07Y3330002
Prof. Dr. Şaban Çakır GÖKÇE
Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi ABD
Kobalt-60 aygıtıyla uygulanan konformal radyoterapinin tümör kontrol ve normal doku komplikasyon
olasılığı üstüne etkisi
20.11.2007
20.11.2010
07H3330008
Prof. Dr. Asuman SUNGUROĞLU
Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyoloji
Kalsifiye meme tümörü oluşumuda nanobakterilerin etkisi
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2008
01.01.2009
08B3330002
Doç. Dr. Murat TÖRÜNER
Tıp Fakültesi/İç Hast.ABD
İnflamatuvar barsak hastalıkları zemininde gelişen kolon kanseri hayvan modelinde 5-amino
salisilik asit'in erken ve geç karsinogenez üzerine etkileri
08B3330003
Prof. Dr. Asuman SUNGUROĞLU
Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyoloji Bölümü
Akut myeloid lösemide wnt sinyal yolağındaki genlerin DNA mikroarray analizi ile tanımlanması
01.01.2008
01.01.2011
Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji ABD
İnflamatuvar barsak hastalıkları zemininde gelişen kolon kanseri hayvan modelinde vitamin D'nin
karsinogenez üzerine etkileri
01.01.2008
01.01.2009
Tıp Fakültesi/Fizsiksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD
Fibromyalji sendromlu hastalarda, aerobik egzersiz tedavisine hipotalamik hipofizer-adrenal
hormonal yanıtın değerlendirilmesi
01.01.2008
01.07.2010
Tıp Fakültesi/Pediatrik Genetik ABD
Kanser ve venöz tromboz: tümor gelişimi ile tromboz ilişkisinde koagülomun genom ebadında ifade
profillemesi yolu ile tanımlanması
01.01.2008
01.01.2011
Diş Hekimliği Fakültesi/Periodontoloji Anabilim Dalı
Kronik periodontitisli ve dislipidemili obez hastalarda cerrahi olmayan periodontal tedavinin etkisinin
değerlendirilmesi
01.01.2008
30.06.2010
01.01.2008
01.01.2011
08B3330004
08B3330006
08B3330007
08B3334001
Doç. Dr. Murat TÖRÜNER
Doç. Dr. Birkan Sonel TUR
Doç. Dr. Hilal ÖZDAĞ
Doç. Dr. Cem GÜRGAN
08B3334002
Prof. Dr. Serpil DURAN
Diş Hekimliği Fakültesi/Ağız Diş Çene Hast. ve Cerrahisi
Allojenik kemik grefti ile maksiler sinus augmentasyonu uygulanan atrofik posterior maksillada
implant biyomekaniği:sonlu eleman analizi
08B3334003
Prof. Dr. Firdevs TULGA ÖZ
Diş Hekimliği Fakültesi/Pedodonti ABD
Ozony tron X cihazı ile uygulanacak ozon tedavisi ve iki antibakteriel bonding ajanın (clearfil SE
bond,clearfil protect bond)antibakterial etkinliğinin süt dişlerinde invitro olarak değerlendirilmesi
01.01.2008
01.03.2009
Diş Hekimliği Fakültesi/Periodontoloji Anablim Dalı
Hamilelik gingivitisinde subginggival plakta periodontopatojen olan ve olmayan türlerin varlığının
klinik ve hormonal parametrelere ilişkisinin araştırılması
01.01.2008
01.07.2009
Diş Hekimliği Fakültesi/Periodontoloji ABD
Romatoit artritli ve periodontitisli bireylerde periodontal tedavinin klinik ve laboratuar parametreler
üzerine etkisi
01.01.2008
01.01.2010
Diş Hekimliği Fakültesi/Periodontoloji ABD
Romatoid artritli olan ve olmayan bireylerde periodontal durum, klinik ve laboratuvar parametrelerin
değerlendirilmesi
01.01.2008
01.01.2010
Eczacilik Fakultesi/Eczacılık Meslek Bilimleri
Yeni bazı benzoksal ve benzotiyazol türevlerinin sentez, yapı aydınlatması ve antimikrobiyal
etkilerinin araştırılması
01.01.2008
01.07.2010
Veteriner Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji ABD
Meme başı kanalı kaplayıcıları ve vitamin E'nin, kuru dönem yeni enfeksiyonlara karşı koruyucu
etkinliğinin araştırılması
01.01.2008
01.01.2010
Tıp Fakültesi/Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı
GJB2 geninde 35delg mutasyonu olanlarda aile içi ve aileler arası işitme kaybı değişkenliğinin
araştırılması
01.01.2008
01.07.2011
08B3334004
08B3334005
08B3334006
08B3336001
08B3338001
08B3630001
Doç. Dr. Gülden EREŞ
Prof. Dr. Meral GÜNHAN
Prof. Dr. Meral GÜNHAN
Doç. Dr. Özlem Temiz ARPACI
Prof. Dr. Ayhan BAŞTAN
Dr. Suna YILMAZ
2003K1201902-8
Prof. Dr. Tülin SÖYLEMEZOĞLU
Adli Tıp Enstitüsü/
Toksik metal ve iz elementlerin sağlıklı va hasta bireylerde düzeyleri
01.01.2008
31.12.2008
2003K1201904-8
Prof. Dr. Gültekin YILDIZ
Veteriner Fakültesi/
Organik Bor Üretimi ve Bu Ürünün Broyler ve Yumurtacı Tavuklar İle Koyun Beslemede
Kullanılabilirliğinin Araştırılması
01.01.2008
31.12.2008
2007K120570-8
Prof. Dr. Hikmet AKGÜL
Tıp Fakültesi/Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı
Mide Kanserinde Erken Tanı Pilot Projesi
01.01.2008
31.12.2008
08B3330005
Prof. Dr. Zümrüt UYSAL
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast.ABD
Karaciğer hastalıklarında koagülan ve antikoagülan faktör düzeylerinin belirlenmesi,hastalığın
prognozunu belirlemede soluble endotelial protein C reseptör düzeyini önemi
17.02.2008
17.02.2010
Tıp Fakültesi/Üroloji ABD
"Clear" renal hücreli karsinoma prognozunun belirlenmsinde md2, glutatyon sotransferaz alfa ve
ki67'nin prognostik önemi :Immunohistokimyasal çalışma.
03.03.2008
03.03.2009
Tıp Fakültesi/Kalp Damar Cerrahisi ABD
Tromboanjiitis obliterans nedeniyle kritik ekstremite iskemisi gelişen hastalarda sistemik
enflamasyon markırları ile periodontal durum arasındaki ilşkinin değerelndirilmesi
17.03.2008
17.03.2009
Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojis ABD
Erksternal radyoterapide farklı dozimetrik sistemlerin karşılaştırılarak ve çeşitli hasta
immobilizasyon sistemleri kullanılarak kalite güvencesinin sağlanması
10.04.2008
10.04.2009
18.04.2008
18.04.2009
08H3330001
08H3330002
08Y3330001
Doç. Dr. Çağatay GÖĞÜŞ
Doç. Dr. Rüçhan AKAR
Doç. Dr. Ayşe HİÇSÖNMEZ
08H3338001
Prof. Dr. Ömer BEŞALTI
Veteriner Fakültesi/Cerrahi Anablim Dalı
Köpeklerde İntervertebral Disk Hastalıklarının Sağaltımında Korpektomi ve Stabilizasyon
Sonuçlarının Değerlendirilmesi
08H3336001
Prof. Dr. Mümtaz İŞCAN
Eczacilik Fakultesi/Eczacılık Meslek Bilimleri
Türk toplumunda bazı bireylerde GST omega 1(A140D) gen polimorfizmlerinin incelenmesi
21.04.2008
21.04.2009
Veteriner Fakültesi/Cerrahi Anabilim Dalı
Kedi ve Köpeklerde pleural effüzyonunun tanısal değerlendirilmesinde radyografik, ultrasonografik
ve torakoskopik yaklaşım
01.05.2008
01.05.2009
08H3338002
Prof. Dr. Ali BUMİN
08H3338003
Prof. Dr. Selim ASLAN
Veteriner Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji ABD
Rutin ovaryohisterektomi operasyonlardan sonra elde edilen köpek uteruslarında lenfositlerin
tiplendirilmesi
07.05.2008
07.05.2009
08H3330003
Prof. Dr. Nurşen DÜZGÜN
Tıp Fakültesi/Klinik İmmünoloji ve Romatoloji ABD
Behçet hastalarında CTA-4 +49 A/G gen polimorfzimlerinin incelenmesi
16.05.2008
16.02.2009
08H3330004
Prof. Dr. Necati ÖRMECİ
Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji Anabilim Dalı
Mide, Pankreas ve Kolorektal Kanserlerde Folat Metabolizmasındaki Enzimlerin Genetik
Polimorfizmlerinin (MTHFR C677T, MTHFR A1298C, Timidilat Sentetaz) Önemi
11.06.2008
11.04.2009
08H3330005
Prof. Dr. Betül ULUKOL
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast.ABD
Sağlıklı süt çocuklarında plazma soluble endotelyal protein C reseptör (sEPCR) düzeyi
10.07.2008
10.02.2009
Tıp Fakültesi/Çocuk sağlığı ve Hastalıkları ABD
Term ve terme yakın yenidoğanlarda doğum sonrası solunumsal adaptasyon sağlanmasında klinik
ve hormonal faktörlerin etkisi
16.07.2008
16.07.2009
30.07.2008
30.07.2011
08H3330006
Doç. Dr. Begüm ATASAY
08A3330001
Prof. Dr. Sevgi TEZCAN
Tıp Fakültesi/Kadın Hast ve Doğum Anabilim Dalı
Gerçek zamanlı üç boyutlu ultrasonogarfi ve üç boyutlu power dopplerin riskli gebeliklein
yönetiminde ve konjenital fetal anomalilerin saptanmasındaki yeri
08H3330008
Prof. Dr. İlkkan DÜNDER
Tıp Fakültesi/Kadın Hast. ve Doğum ABD
Servikal Neoplazilerde histolojik displazinin şiddeti ile P16 Proteinin bulunma oranı ve yoğunluğu
arasındaki korelasyon ve bunun yüksek riskli HPV DNA Pozitifliği ile Karşılaştırılması
30.07.2008
30.07.2009
08B3330009
Prof. Dr. Ülker DOĞRU
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast.ABD
Akut gastroenteriti olan 5 yaş altı çocuklarda rotavirüs suşlarının genotiplendirlmesi
04.08.2008
04.08.2010
Tıp Fakültesi/Patoloji ABD
Oligodendrogliom astrositom ve oligoastrositomlar'da 1p/19q delesyonu, p53 ve
egfr"overekspresyonu" ile ki-67 proliferasyon indeksinin ayırıcı tanı ve gradelendirmedeki yeri ve
prognoz üzerine etkisi
04.08.2008
04.04.2009
Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu ÖZEL DEMİRALP
Tıp Fakültesi/Biyoteknoloji Enstitüsü
Prothrombin G20210a Gen Değişiminin Plazma Proteinleri Üzerine Etkisinin Proteomik Analizler İle
Değerlendirilmesi
04.08.2008
04.08.2010
08B3334008
Prof. Dr. Mine CAMBAZOĞLU
04.08.2008
04.08.2011
08B3338004
Prof. Dr. Okan ERTUĞRUL
Mandibular kondil kırıklarının fiksasyonunda uygulanan titanyum mini plak ve vida sistemleri ile
rezorbe olabiln mini plak ve vida sistemlerinin sonlu eleman analizi ve biyomekanik yöntemleri ile
karşılaştırılması
Diş Hekimliği Fakültesi/Ağız Diş Çene Hast. ve Cerrahisi Anabilim
Dalı
Türkiye arap atlarında severe combined ımmunodeficiency (SCID) hastalığının moleküler tanı
yöntemleriyle araştırılması
Veteriner Fakültesi/Genetik Anabilim Dalı
04.08.2008
04.02.2010
08B3330001
Dr. Erkan YILMAZ
Tıp Fakültesi/
05.08.2008
05.08.2009
08B3330012
08B3330013
Prof. Dr. Esra ERDEN
Endotelyal protein C reseptörü ile homosistein arasındaki ilşkinin incelenmesi
Tromboz geçiren ve geçirmeyen faktör v leiden n taşıyıcılarında farklı gen polimorfizmlerin
araştırılması
08B3330008
08B3334007
Prof. Dr. Nejat AKAR
Prof. Dr. Cahit ÜÇOK
Tıp Fakültesi/Çocuk Hast.Anabilim Dalı
05.08.2008
05.08.2010
Diş Hekimliği Fakültesi/Ağız Diş Çene Hast.ABD
Farklı yüzey özelliklerine sahip implantlarda, basic fibroblast growth faktörün implant çevresindeki
sert doku iyileşmesine etkisinin mekanik testler ile değerlendirilmesi
05.08.2008
05.08.2010
05.08.2008
05.08.2011
05.08.2008
05.08.2010
08B3334009
Prof. Dr. Hayriye SÖNMEZ
Diş Hekimliği Fakültesi/Pedodonti ABD
Furkasyon lezyonlu süt dişlerinin tedavisinde MTA(Mineral Trioksit Aggregate)amputasyonunun
etkinliğinin değerlendirilmesi
08B3336003
Dr. Arzu ONAY BEŞİKÇİ
Eczacilik Fakultesi/Farmakoloji Anabilim Dalı
Trimetazidin'in kardiyak yağ metabolizması üzerindeki etkisinin incalenmesi
08B3338002
Doç. Dr. Fatih ATASOY
Veteriner Fakültesi/Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Kısıtlı protein ile beslenen erkek ve dişi broilerde farklı kesim yaşlarında, karkas özellikleri, et
kalitesi ve bağışıklık düzeyleri
05.08.2008
05.08.2009
08B3338003
Prof. Dr. Emine BAYDAN
Veteriner Fakültesi/Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim dalı
Türkiye'de yetişen eryngium kotschyi ve eryngium maritimum bitki türlerinin rat bağırsak ve idrar
kesesi düz kası üzerine etkilerinin izole organ banyosunda araştırılması
05.08.2008
05.02.2011
08B3338005
Prof. Dr. Tevhide SEL
Veteriner Fakültesi/Biyokimya Anabilim Dalı
Vitamin E'nin HepG2 hücre hattında apoptoz üzerine etkileri
05.08.2008
05.04.2010
08B3338006
Prof. Dr. Hilal KARAGÜL
Veteriner Fakültesi/Biyokimya Anabilim dalı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Bitkilerde, Yemlerde ve Düvelerin Kanlarında Bazı Vitamin ve
Mineral Düzeylerinin Araştırılması
05.08.2008
05.02.2010
08B3330010
Doç. Dr. Yusuf YILDIZ
Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Tavşan kemiğinde elektokoterizasyonun termal nekroz etkisinin incelenmesi
21.08.2008
21.05.2010
08B3336002
Prof. Dr. Sinan SÜZEN
Eczacilik Fakultesi/Farmasötik Toksikoloji ABD
Antioksidan gen polimorfizmlerinin baş ve boyun kanserinde araştırılması
21.08.2008
21.02.2012
Eczacilik Fakultesi/Meslek Bilimleri Bölümü
Diyabetik sıçanlarda düşük dozda kronik fluvastatin tedavisinin periferik dokularda
oksidatif/Nitrosatif stres üzerine etkileri
21.08.2008
21.04.2010
27.08.2008
27.08.2011
08B3336004
Prof. Dr. Nuray ARI
08A3330002
Dr. Ebru DÜŞÜNCELİ
Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı
Duktal karsinoma in situ'nun (DKIS) mamografik görünümü ve dijital mamografinin DKIS tanısına
katkısı
08H3330007
Prof. Dr. Özden TULUNAY
Tıp Fakültesi/Patoloji ABD
Erken evre (Ta,T1) mesane urotelyal karsinomu seyrinde muc1,muc2 ve muc7 proteinlerinin rolü
18.10.2008
18.10.2009
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Çocuk Enfeksiyon Hast.
Çocuklarda Nazal Staphylococcus Aureus ve Metisilin Dirençli Staphylococcus Aureus
Taşıyıcılığının Araştırılması
24.10.2008
24.10.2009
09H3330003
Doç. Dr. Ergin ÇİFTÇİ
08H3330009
Prof. Dr. Hakan ŞATIROĞLU
Tıp Fakültesi/Kadın Hast ve Doğum Anabilim Dalı
Serumda ve folliküler sıvıdaki gebelikte ilşkili plazma protein-A (PAPP-A) değerlerinin, embryo
gelişimi ve erken gebelik sonuçları ile ilşkisi
12.11.2008
12.11.2009
2007K12057
Prof. Dr. Hikmet AKGÜL
Tıp Fakültesi/Cerrahi Onkoloji BD
Mide Kanserinde Erken Tanı Pilot Projesi
01.01.2009
31.12.2009
08A3330004
Prof. Dr. Cihan YURDAYDIN
Tıp Fakültesi/Gastroenteroloji Anabilim Dalı
Adefovir terapisi altında entecavir direnci gelişen hastalardaki viral genetik heterojenite havuzunun
evrimi
01.02.2009
01.02.2011
09B3330001
Prof. Dr. Günhan GÜRMAN
Tıp Fakültesi/Hematoloji ABD
Allojeneik Kök Hücre Naklinden Sonra Atopik Durumunun Değerlendirilmesi
01.02.2009
01.02.2012
09B3330002
Prof. Dr. Melek TULUNAY
Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD
Kritik hastalarda plazma serbest DNA'sı baktereminin bir göstergesidir.Prokalsitonin ve C-reaktif
protein ile karşılaştırılması
01.02.2009
01.08.2011
09B3330003
Prof. Dr. Yaşar BİLGE
Tıp Fakültesi/Adli Tıp Anabilim Dalı
Kişisel Gelişimi Etkileyen Unsurların Antropometrik ve Radyolojik Değerlendirilmesi
01.02.2009
01.02.2012
Tıp Fakültesi/Hematoloji Bilim Dalı Bölümü
Endotelyal Progenitor Hücrelerin rHUG-CSF İle Mobilizasyonu ve Aferezle Toplanan Üründeki
Miktarı
01.02.2009
01.02.2010
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi ABD
Zinkonyum oksit post ile restore edilen dişlerde yaşlanma ve yükleme sonrası koronal
mikrosızıntının değerlendirilmesi
01.02.2009
01.02.2011
Diş Hekimliği Fakültesi/Ordodonti ABD
Sendromsuz dudak damak yarıklı hastalarda mutasyon tiplerinin belirlenmesi ve ailesel geçişin
incelenmesi
01.02.2009
01.02.2011
09B3330005
09B3334001
09B3334002
Prof. Dr. Önder ARSLAN
Prof. Dr. Bengül YURDUKORU
Prof. Dr. F. Erhan ÖZDİLER
09B3338001
Prof. Dr. Tansel ŞİRELİ
Veteriner Fakültesi/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
Mekanik Olarak Ayrılmış (Mae) Broiler Etlerinin Bazı Mikrobiyolojik Ve Kimyasal Niteliklerinin
Belirlenmesi.
01.02.2009
01.02.2011
09H3330001
Yrd. Doç. Dr. Türker DUMAN
Tıp Fakültesi/Klinik İmmünoloji ve Romatoloji ABD
Behçet hastalarında PDCDI gen polimorfizmlerinin incelenmesi
01.02.2009
01.02.2010
09H3330005
Prof. Dr. Kaan AYDOS
Tıp Fakültesi/Üroloji Bölümü
Yanlış onarım genlerinin hipermetilasyonunun erkek infertilitesi ile ilişkisi
01.02.2009
01.02.2010
09H3338001
Doç. Dr. Ergun AKÇAY
Veteriner Fakültesi/Suni Tohumlama ve Repre Dişriyon
Farklı doz ve sıcaklıklarda kısa süreli saklanan aygır spermasının in vitro değerlendirilmesi
01.02.2009
01.02.2010
Veteriner Fakültesi/Pataloji Anabilim Dalı
Karadeniz Bölgesindeki Sığırların Sidik Kesesi Mukoza Epitelindeki Morfolojik ve İmmunhistolojik
Değişikliklerin Saptanması.
18.02.2009
18.02.2012
Veteriner Fakültesi/Temel Bilimler Bölümü
Farklı Siklus Dönemlerinde İnek Oviduktunda Nitrik Oksit Sentaz Enzimlerinin (i-NOS, e-NOS,
nNos) İmmunohistokimyasal Olarak Gösterilmesi
09.03.2009
09.03.2011
Eczacilik Fakultesi/Farmakoloji Anabilim Dalı
Beta adrenerjik reseptör blokeri ilaçların kaalbin substart metabolizması üzerindeki etkilerinin
miyosit hücre kültürlerinde incelenmesi
10.03.2009
10.03.2010
26.03.2009
26.03.2010
09B3338003
09B3338002
09H3336001
Prof. Dr. Ayhan ÖZKUL
Doç. Dr. Asuman ÖZEN
Doç. Dr. Arzu ONAY BEŞİKÇİ
09A3330001
Prof. Dr. İlhan ERDEN
Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi ABD
Beyin tümörlerinin cerrahi planlamasında ve operasyon sonrası değerlendirilmesinde diffüzyon
tensor traktografi'nin etkinliğinin araştırılması
09B3334003
Prof. Dr. Mutahhar ULUSOY
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi Bölümü
Alt Çene Tam Dişsizlik Olgularında Anterior Bölgeye Yerleştirilen İmplantların Üzerine Uygulanan
Farklı Protez Tasarımlarının İnvitro Olarak Kuvvet Dağılımı Yönünden İncelenmesi
27.03.2009
27.03.2011
Tıp Fakültesi/Tıbbı Biyoloji Anabilim Dalı
Hücre yaşam döngüsünde DNA Sentezi ve Bölünme süreçlerine Etkili olduğu Varsayılan Bazı
Proteinlerin İnsan Kaynaklı Dokuya Özgü Kök Hücrelerindeki Ekspresyon ve dağılımların
Belirlenmesi.
03.04.2009
03.04.2010
09H3330004
Prof. Dr. Asuman SUNGUROĞLU
09B3338005
Prof. Dr. Selim ASLAN
Veteriner Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji ABD
Klinikte gerçekleştirilen rutin ovaryohisterektomi operasyonlarından elde edilen köpek uteruslarında
erken gebelik, erken/ geç metöstrus ve anöstrus dönemlerinde lenfosit alt gruplarının belirlenmesi.
07.04.2009
07.04.2011
09A3330003
Prof. Dr. Oktay KARATAN
Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları AD
Akut böbrek yetmezlikli olgularda sürekli ve aralıklı renal replasman tedavilerinin hasta ve böbrek
sağkalımı üzerine etkilerinin karşılaştırılması
09.04.2009
09.04.2012
09B3330009
Prof. Dr. Ercan TUTAR
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast.ABD
Biküspid aort kapağı ve sol-taraf kardiyovasküler anomalilerde kalıtım incelemesi
10.04.2009
10.04.2011
09B3338004
Prof. Dr. Ongun UYSAL
Veteriner Fakültesi/Hastalıklar ve klinik bilimleri bölümü
Saf Hat Horozlarda Spermanın İn Vitro ve İn Vivo Değerlendirilmesi
13.04.2009
13.04.2011
17.04.2009
17.04.2011
09B3330008
Prof. Dr. Mehmet UĞUR
Tıp Fakültesi/Biyofizik ABD
P2X7 resptörü ile aktive olan permeabilizasyon yolaklarının çeşitli protein kinaz inhibitörler ve RNA
interferans teknikleri kullanılarak araştırılması
09B3330011
Prof. Dr. Belma TURAN
Tıp Fakültesi/Biyofizik ABD
Kardiyomiyositlerde hücreiçi Na ve H homeostazında rol oynayan faktörlerin incelenmesi
28.04.2009
28.04.2011
09Y3330001
Doç. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU
28.04.2009
28.04.2010
09B3336002
Prof. Dr. Süreyya ÖLGEN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde maliyet analizi
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Kurumları Yönetimi Bölüm ve ABD
Src Tirozin Kinaz ENzimi İçin Orjinal Olarak Tasarlanmış Yeni Küçük Molekül İnhibitörlerin Sentezi,
Karakterizasyonu ve Orta Hızda Tarama Metoduna Dayalı Kinaz Profillerinin Oluşturulması İle
Enzime Seçici Yeni ve Özgün İnhibitörlerin Bulunması
Eczacilik Fakultesi/Farmasötik Kimya ABD
29.04.2009
29.04.2012
09H3330002
Prof. Dr. Demet KARNAK
Tıp Fakültesi/
KOAH'da eser element tayini
01.05.2009
01.11.2009
09B3330007
Doç. Dr. Ramazan İDİLMAN
Tıp Fakültesi/İç Hast.ABD
İnaktif Hepatit B virusu taşıyıcısının virolojik ve biyokimyasal profili
06.05.2009
06.11.2010
09B3336003
Doç. Dr. Oya BOZDAĞ DÜNDAR
Eczacilik Fakultesi/Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Yeni bazı tiyazolididion türevi bileşiklerin sentezi ve antidiyabetik aktiviteleri üzerinde çalışmalar
04.06.2009
04.06.2012
09A3330006
Doç. Dr. Ömür UÇAKHAN GÜNDÜZ
Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları ABD
Fuchs distrofisinde kollajen çapraz bağlanma (KÇB) yöntemi ile tedavi
17.07.2009
17.07.2012
Tıp Fakültesi/Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji
Nitrik oksitin kalpteki ATP duyarlı potasyum kanalları üzerine etkisi ve süperoksit radikali ile
etkileşimi
21.07.2009
21.01.2012
09B3330012
Prof. Dr. Emine DEMİREL YILMAZ
09B3338006
Prof. Dr. Feray ALKAN
Veteriner Fakültesi/Viroloji ABD
Farklı hayvan türlerinde saptanan rotavirusların VP4, VP6, VP7 ve NSP4 gen bölgelerinin
moleküler karakterizasyonu
30.10.2009
30.04.2011
09B3330013
Prof. Dr. Aydan İKİNCİOĞULLARI
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları ABD
Atopik dermatitli çocuklarda T regülatuar hücrelerin düzeyi
02.11.2009
02.05.2011
09B3330020
Doç. Dr. Figen DOĞU
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Geçici hipogamaglobulinemi tanısı alan çocuklarda B hücre alt grupları
02.11.2009
02.11.2011
09B3330016
Prof. Dr. Ruşen AYTAÇ
Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Over kanserinin tanısında preteomics (Proteom bilimi) teknolojisi ile yeni tümör belirleyicilerinin
bulunması ve şüpheli adnesiyel kitlelerin tanısında kullanımı
04.11.2009
04.05.2011
09B3330015
Dr. Elif ÜNAL İNCE
Tıp Fakültesi/Pediatrik Hematoloji ABD
Talasemi majör tanılı hastalarda trombin jenerasyonu ile protrombotik fenotip tayini
05.11.2009
05.11.2010
Diş Hekimliği Fakültesi/Pedodonti ABD
Başlangıç mine lezyonlarının tedavisindeFluorid ilave edilmiş kazein fosfopeptit amorfoz kalsiyum
fosfat (CPP-ACP) ile fluoridli sütün etkinlğinin araştırılması
05.11.2009
05.05.2011
Tıp Fakültesi/Radyodiagnostik ABD
Sağlıklı ÇocuklardaSuperior Mezenterik Arter Açısı ve Sol Renal Venin Ultrasonografik
Değerlendirilmesi: Pozisyonel ve Solunumsal Değişikliklerin Parametreler Üzerine Etkisi
06.11.2009
05.05.2012
Tıp Fakültesi/Göğüs Hast.ABD
Mevsimsel ve Yıl Boyu alerjik Riniti Olan Olgularda Bronşial Remodelling'in indükte Balgamda
Vascular Endothelial Growth factor (VEGF) ve Endostatin Ölçümü ile Değerlendirilmesi ve Bunun
Bronş aşırı Duyarlılığı İle İlişkisi
09.11.2009
09.05.2011
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi ABD
Farklı yüzey özelliklerine sahip zirkonyum ile farklı fabrikasyon yöntemleri ile üretilen veneer
seramikleri arasındaki bağlantının fizik yeterliliğinin değerlendirilmesi
09.11.2009
09.11.2010
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi ABD
Osteoentegre implantlarda implant boyu ve çapının stres dağılımı üzerine etkisinin 3 boyutlu sonlu
elemanlar stres analiz yöntemiyle incelenmesi
09.11.2009
09.11.2010
10.11.2009
10.11.2011
09B3334004
09B3330018
09B3330019
09B3334005
09B3334006
Prof. Dr. Şaziye ARAS
Doç. Dr. Suat FİTÖZ
Prof. Dr. Sevim BAVBEK
Prof. Dr. Ali ZAİMOĞLU
Doç. Dr. Hakan TERZİOĞLU
09B3330017
Doç. Dr. Zeynep ŞIKLAR
Tıp Fakültesi/Pediatrik Endokronoloji Bilim Dalı
Kronik otoimmün tiroiditli olgularda regulatuar T hücre ve fonksiyonlarının, D vitamini
metabolizması ile ilgisinin araştırılması
09B3336004
Prof. Dr. Gülin GÜVENDİK
Eczacilik Fakultesi/Farmasötik Toksikoloji ABD
Kronik Alkol kullanımında eritrositlerde oksidatif stres ve protein ekspresyonlarının araştırılması
10.11.2009
10.11.2011
10.11.2009
10.05.2011
09B3338009
Prof. Dr. Ayşe BURGU
Veteriner Fakültesi/Parazitoloji Anabilim Dalı
Farklı Toxocara Vitulorum AntijenlerininElde Edilmesi ve Enfeksiyona Spesifik Antikorların
Saptanması
09B3338008
Prof. Dr. M. Rıfat VURAL
Veteriner Fakültesi/Doğum ve Jinekoloji ABD
İneklerde kistik ovaryum dejenerasyonlarının patogenezinde transforming growth factor-B (TGF-B)
ailesinin rolünün immunohistokimyasal ve westrn blot yöntemleri ile araştırılması
11.11.2009
11.11.2011
11.12.2009
11.12.2010
01.01.2010
31.12.2010
09B3430001
Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/Sosyal Hizmetler Bölümü
Ergenlerin Risk Algılama ve Riskten Korunma Tutumları üzerinde Toplumsal Cinsiyet Etkisinin
Ekolojik Model ile İncelenmesi
2005K12014-10-6
Prof. Dr. Ayşe CAVİDAN AKÖREN
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/
Bilim İnsanı Yetiştirme projesi
2007K12057-10
Prof. Dr. Hikmet AKGÜL
Tıp Fakültesi/Cerrahi Onkoloji
Mide Kanserinde Erken Tanı Pilot Projesi
01.01.2010
31.12.2010
10A3338001
Prof. Dr. Necmettin TEKİN
Veteriner Fakültesi/Dölerme ve Suni Tohumlama ABD
Dondurulmuş boğa spermalarında spermatolojik parametrelerin konvansiyonel ve casa (computeraided sperm analysis)yöntemiyle değerlendirilmesi
15.01.2010
15.01.2011
10B3330004
Prof. Dr. Mesiha EKİM
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Henoch-Schonlein purpura'da koagülasyon inflamasyon ve sEPCR'nin önemi
28.01.2010
28.07.2011
10B3330001
Prof. Dr. Gönül ÖÇAL
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı
Obez adölesanlarda erken mikrovasküler yaşlanmanın ve kardiyovasküler performansın denetimi
29.01.2010
29.01.2012
Tıp Fakültesi/Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
Doğurganlığın Korunmasına Yönelik Ovaryum Kriyoprezervasyonu İçin uygun Taşıma
Medyumlarının tasarlanması
29.01.2010
29.01.2012
29.01.2010
29.01.2011
01.02.2010
01.02.2012
01.02.2010
01.02.2012
01.02.2010
01.02.2012
10B3330002
Prof. Dr. Alp CAN
10B3330003
Prof. Dr. Esra Atabenli ERDEMLİ
Tıp Fakültesi/Histoloji-Embriyoloji ABD
Ovaryum dokusunun, vitrifikasyon ve yavaş soğutma teknikleriyle korunurluluğunun histopatolojik
yönden karşılaştırılması
10A3330001
Prof. Dr. Serdar M. GÜLTAN
Tıp Fakültesi/Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerahhi ABD
Keratinosit hücre kültürüyle yanığa bağlı doku defektlerinin kapatılması
10A3330002
Prof. Dr. Necmettin ÜNAL
10B3338005
Doç. Dr. Seval BİLGE DAĞALP
10B3338002
Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ
Yoğun bakım hastalarında ventilatör ilişkili pnömoni teşhisinde ultrasonografi kullanımı
Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bil. Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD
Sığırlarda farklı klinik olgularda saptanan bovine herpes virüs tip 4 (BoHV-4) suşlarının antijenik ve
moleküler karekterizasyonu
Veteriner Fakültesi/Hastalık ve Klinik Bilimler Bölümü
Süt ve Süt Ürünlerinde Melamin Düzeyinin HPLC (High Performance Liquid Chromatography)
Yöntemi İle Belirlenmesi
Veteriner Fakültesi/farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
10B3338003
10B3338001
10B3338004
Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ
Prof. Dr. Ali BUMİN
Prof. Dr. Müjgan İZGÜR
02.02.2010
02.02.2011
Veteriner Fakültesi/Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
Florfenikolün Yumurtaya Geçiş Kinetiğinin Belirlenmesi ve Yumurtadaki Kalıntıya Yönelik Etkilerin
Araştırılması
02.02.2010
02.08.2011
Veteriner Fakültesi/Cerrahi ABD
Safkan arap atlarında gelişimsel ortopedik hastalıkların (developmental orthopaedic diseasesDOD) nedenlerinin belirlenmesi
03.02.2010
03.02.2012
Veteriner Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Hayvansal Kaynaklardan İzole Edilen Escherichia Coli Suşlarının Konvansiyonel ve Moleküler
Tiplendirilmesi
03.02.2010
03.02.2012
10A3336002
Prof. Dr. Mümtaz İŞCAN
Eczacilik Fakultesi/F.Toksikoloji Bölümü
Akciğer kanserinde metabolik (CYP2E1) polimorfizmin ilaç
rezistansındaki rolü
12.02.2010
12.08.2012
10B3330008
Doç. Dr. Begüm ATASAY
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hasatalıkları Anabilim Dalı
Deneysel Nekrotizan Enterokolit Modelinde Kefir Profilaksinin Koruyuculuğu
15.03.2010
15.03.2011
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Proflaktik Sürfaktan Endikasyonu Olan Hasta Grubunda (28 Hafta Altı ve 28-30 hafta Arasında
Antenatal Steroid Almamış Prematüre Yenidoğanlar) Resüsitasyon Gereksinimine Bakılmaksızın,
Çok Erken Sürfaktan Uygulanmasının Klinik Etkinliği
15.03.2010
15.03.2012
17.03.2010
17.03.2011
10B3330010
Prof. Dr. Saadet ARSAN
10B3330009
Prof. Dr. Emel ÜNAL
Tıp Fakültesi/Pediatrik Onkoloji Bölümü
Kemoterapi Almış ve Kür sağlanmış Çocukluk Çağı Kanser Hastalarında, Puberte, Sekonder Seks
Karakterleri ve İnhibin B İlişkisi
10B3330011
Doç. Dr. Begüm ATASAY
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin sepsis ve nek
gelişimini engellemeye yönelik oral laktoferrin profilaksisi ve T-Regulatuar hücreler üzerine etkisi
22.03.2010
22.09.2011
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Yenidoğan sepsisinde soluble ürokinaz plazminojen aktivatör reseptör (suPAR) düzeylenin
incelenmesi
22.03.2010
22.03.2012
Diş Hekimliği Fakültesi/Protetik Diş Tedavisi ABD
Yapım teknikleri farklı seramik inleylerin farklı adeziv sistemler ile yapıştırılması sonrası mikrosızıntı
yönünden değerlendirilmesi
23.03.2010
23.03.2012
10B3330012
10B3334001
Prof. Dr. Saadet ARSAN
Prof. Dr. Bülent ULUDAĞ
10B3330007
Doç. Dr. Koray CEYHAN
Tıp Fakültesi/Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
İyi diferansiye tiroid tumörlerinin preoperatif tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisi
materyallerinde malignite belirleyicilerinin tanısal değeri
24.03.2010
24.09.2011
10B3330013
Prof. Dr. Arzu ENSARİ
Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı
Kolorektal karsinomlarda ve prekürsör lezyonlarda RAS arayolunun değerlendirilmesi
25.03.2010
25.03.2012
Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Patoloji ABD
BCR ABL (Phılladelphıa Kromozomu) negatif kronik myeloproliferatif hastalıklardaki kemik iliği
mikroçevresi özelliklerinin bu hastalıkların ayırıcı tanısındaki önemi
25.03.2010
25.03.2011
Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları ABD
Red-refleks artırıcı slıt lamp aydınlatma ve O asistan binokülleri bulunan ameliyat mikroskobu ile
asistan cerrahi eğitimi
06.04.2010
06.04.2011
19.04.2010
19.04.2013
10B3330014
10A3330007
Prof. Dr. Işınsu KUZU
Prof. Dr. Emin ÖZMERT
10B3330015
Prof. Dr. M. Ayhan KUZU
Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Neoadjuvan kemoradyoterapi alan rektum kanserli hastalarda preoperatif dönemde 2 hafta
immünnütrisyon uygulamasının klinik ve laboratuar sonuçlara etkisi
10A3338003
Dr. Oytun Okan ŞENEL
Veteriner Fakültesi/Cerrahi Anabilim Dalı
Perikardiyal efüzyonlu köpeklerde klinik, elektrokardiyografik, radyografik, ekokardiyografik tanı ve
torakoskopik parsiyel perikardektomi yöntemiyle cerrahi sağıltım
20.04.2010
20.04.2012
10B3330016
Prof. Dr. Ajlan TÜKÜN
Tıp Fakültesi/Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Erken yaş koroner arter hastalığında PON1 ve PAI-1 polimorfizminin rolü
27.04.2010
27.04.2012
10A3330008
Prof. Dr. Öznur YILDIZ
Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Solunum fonksiyonları ve kardiopulmoner egzersiz testleri laboratuarının modernizasyonu
10.05.2010
10.05.2012
10A3330009
Prof. Dr. İsmail SAVAŞ
Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Mediastinal lenfadenopatilerde endobronşiyal ultrasonografi rehberliğinde transbronşiyal iğne
aspirasyonunun tanı değeri
11.05.2010
11.05.2012
14.05.2010
14.05.2011
26.05.2010
26.05.2012
08.06.2010
08.06.2012
10Ö3336001
Prof. Dr. Erdem BÜYÜKBİNGÖL
Eczacilik Fakultesi/Farmasotik Kimya ABD
Ras onkojen protein inhibitörü olan farnesiltiyosalisilik asit türevi yeni bileşiklerin sentezi ve
antikanser aktivitelerinin değerlendirilmesi
10A3430001
Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Merkezi Hasta Dosyaları arşiv organizasyonu
10B3330023
Doç. Dr. Zeynep BİRSİN ÖZÇAKAR
10B3338009
Prof. Dr. Feray ALKAN
Kronik böbrek hastalığı olan son dönem böbrek yetmezliği ve böbrek nakli çocukların uzun dönem
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nefroloji BD komplikasyonlarının belirlenmesi (ileriye dönük izlemli çalışma
At yetiştiriciliği işletmelerinde EHV-2 ve EHV-5 enfeksiyonlarının araştırılması ve tanısal multipleks
real time PCR tekniğinin geliştirilmesi
Veteriner Fakültesi/Viroloji ABD
11.06.2010
11.06.2012
10B3330019
Prof. Dr. Nejat AKAR
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
FVL taşıyıcılarında tromboz oluşumuna F5 geni haplotiplerinin etkisi
14.06.2010
14.06.2012
10B3338010
Prof. Dr. Okan ERTUĞRUL
Veteriner Fakültesi/Genetik ABD
Türkiye yerli keçi ırklarında farklı haplotiplerin tüm mtDNA genom dizi analizi
15.06.2010
15.10.2011
10B3330018
Yrd. Doç. Dr. Filiz ŞIMŞEK ORHON
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Sağlıklı çocuklarda plazma endotelyal mikropartükül ve trombin jenerasyonu düzeyleri
16.06.2010
16.10.2012
10A3334001
Prof. Dr. Haluk İŞERİ
Diş Hekimliği Fakültesi/Ortodonti Anabilim Dalı
Nazofarengeal hava yolunun farklı iskeletsel büyüme modeline sahip bireylerde cone-beam
bilgisayarlı tomografi ile üç boyutlu olarak (volumetrik) incelenmesi
21.06.2010
21.06.2012
10B3330022
Doç. Dr. Nilüfer YALÇINDAĞ
Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları ABD
Behçet hastalığı olan olgularda serum vitronectin düzeyinin göz tutulumu ile ilişkisi
23.06.2010
23.03.2011
10A3338004
Prof. Dr. Osman KUTSAL
Veteriner Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı
Kedilerin aşı ilişkili yumuşak doku sarkomlarında patomorfolojik bulguların değerlendirilmesi
24.06.2010
24.06.2012
10B3330020
Prof. Dr. Tuğbay TUĞ
25.06.2010
25.12.2011
10B3336002
Prof. Dr. Nuray ARI
28.06.2010
28.10.2011
10A3338005
Doç. Dr. Ebru ONBAŞILAR
Tıp Fakültesi/İbni Sina Araş. ve Uyg. Hast. Genel Cerrahi ABD External fekal inkontinans toplama torbası geliştirme projesi
Gliko-oksidatif yaşlanma modeli olarak STZ-diyabetik sıçanlar:Piridoindol SMe1EC2'nin vasküler
reaktivite endotel fonksiyonları ve doku protein oksidasyonu üzerine etkileri
Eczacilik Fakultesi/Farmakoloji Anabilim Dalı
Geleneksel ve zenginleştirilmiş kafeslerde barındırılan farklı genotipteki tavuklarda bazı refah
kriterlerinin belirlenmesi
Veteriner Fakültesi/Zootekni Anabilim Dalı
30.06.2010
30.08.2012
10B3338011
Prof. Dr. Özlem KÜPLÜLÜ
Veteriner Fakültesi/Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
Süzme ballarda depolama sıcaklığının HMF ve diastaz aktivitesi üzerine etkisi
01.07.2010
01.10.2011
Tıp Fakültesi/Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Candida türleri üzerine bir borik asit analoğu olan Z-Leu-Leu-Leu-B(OH)2 (ZL3B)'nin in-vitro
etkinliğinin araştırılması
04.10.2010
04.10.2012
Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Abortus imminenslerde prediktif bir marker olarak maternal serum plasental protein 13, human
koryonik gonadotropin ve progesteron
07.10.2010
07.10.2011
10B3330025
10B3330026
Prof. Dr. T.Murat ÖZSAN
Prof. Dr. Feride SÖYLEMEZ
10B3330027
Prof. Dr. Oya EVİRGEN
Tıp Fakültesi/Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı
Genç ve yaşlı ratlarda tekrarlayan kontrollü ovaryum hiperstimulasyon tedavisinin genital ve
endokrin sistem organları üzerindeki etkisinin morfometrik olarak incelenmesi
11.10.2010
11.04.2012
10B3330029
Doç. Dr. Figen DOĞU
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hast.ABD
Obetizete, Atopi ve Allerjik Hastalıklar
15.10.2010
15.07.2011
10A3338006
Dr. Okan EKİM
Veteriner Fakültesi/Anatomi Anabilim Dalı
Veteriner anatomi müzesi
10.11.2010
10.11.2012
10B3330033
Prof. Dr. Erdal İNCE
Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Konjuge pnömokok aşısının (pcv7) sağlıklı çocuklarda nazofarengeal pnömokok taşıyıcılık
sıklığına, pnömokok serotip dağılımına ve antibiyotik direncine etkilerinin saptanması ile taşıyıcılık,
serotip dağılımı ve antibiyotik direnci için risk faktörlerinin belirlenmesi
15.12.2010
15.06.2012
2005K12014-11-6
Prof. Dr. Ayşe Cavidan AKÖREN
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/
Bilim İnsanı Yetiştirme projesi
01.01.2011
31.12.2011
2007K12057-11
Prof. Dr. Hikmet AKGÜL
Tıp Fakültesi/Cerrahi Onkoloji
Mide Kanserinde Erken Tanı Pilot Projesi
01.01.2011
31.12.2011
2011K12022-11
Prof. Dr. Aykut ÖZKUL
Veteriner Fakültesi/Viroloji ABD
Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Araştırma Laboratuvarı Yapılandırması
01.01.2011
31.12.2011
Veteriner Fakültesi/İç Hastalıkları ABD
Köpeklerde kalp hastalıklarında arimitlerin holter monitorizasyon tekniği ile tanısı ve
sınıflandırılması
21.03.2011
21.03.2012
24.05.2011
24.05.2012
11A3338002
Prof. Dr. Mehmet ŞAHAL
11Ö3336001
Prof. Dr. Erdem BÜYÜKBİNGÖL
11Ö3338001
Prof. Dr. Ali BUMİN
Ras onkojen protein inhibitörü olan 3-, 4-farnesiltiyobenzoik asit türevi yeni bileşiklerin sentezi ve
Eczacilik Fakultesi/Eczaclık Meslek Birimleri/Farmasötik Kimya antikanser aktivite çalışmaları.
Asitesin neden olduğu abdominal basıncın kalp, A. Abdominals, A. Carotis communis ve böbrek
damarları üzerine etkilerinin değerlendirilmesi.
Veteriner Fakültesi/Klinik Bilimleri cerrahi anabilim Dalı
11B3338003
Prof. Dr. Okan ERTUĞRUL
Veteriner Fakültesi/Genetik Anabilim Dalı
Türkiye Arap atlarında polisakkarit depolama hastalığı (psdh) ve öldürücü açık renk hastalığına
(öarh) sebep olan mutasyonların moleküler tanı yöntemleri ile araştırılması.
11Ö3338002
Prof. Dr. İbrahim Ayhan ÖZKUL
Veteriner Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı
Ankara ilinde akvaryum balıklarında görülen anomalilerin patomorfolojik incelenmesi
26.05.2011
26.05.2012
30.05.2011
30.07.2012
15.06.2011
15.06.2012

Benzer belgeler