Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

Transkript

Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
1) KURUTULMUŞ PATLICAN STANDARDI
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Türk Standartları
Enstitüsü tarafından hazırlanan ekli “TS 3883 Kurutulmuş Patlıcan” standart/kriter tasarısına ilişkin
görüş talep edilmektedir.
Bu çerçevede, ekte yer alan söz konusu tasarıya ilişkin görüş ve değerlendirmelerin ekte
yer alan form aracılığıyla en geç 26 Ekim 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Ekonomi
Bakanlığı’na gönderilmek üzere, Genel Sekreterliğimize (Faks:0342 211 05 09-10, E-posta:
[email protected] ) iletilmesi rica olunur.
**************************************************
2) TSE STANDART TASARILARI HAKKINDA
( SÜRELİ )
Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) ekte yer alan ve aşağıda isimleri belirtilen standart
tasarılarına ilişkin olabilecek görüşlerin en geç 07 Aralık 2015 Pazartesi günü mesai bitimine
kadar, TSE’ye gönderilmek üzere, Birliğimize ( Faks: 0.342.211 05 09 – 10 E-mail:
[email protected] ) iletilmesi rica olunur.
- “tst 2015102009 Kurutulmuş Limon” standart tasarısı,
- “tst 2032 Kan Unu” standart tasarısı,
**************************************************
3) HONG KONG İHALE DUYURULARI
T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği’nin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nden alınan yazıda; Hong Kong yönetimince açılan 2 adet ihaleye değinildiği belirtilmekte
olup ilgili ihale duyuruları İngilizce ve Türkçe olarak ekte bulunmaktadır. (Ek 1-2)
Yazının devamında, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Governmet
Logistics Department) bir tedarikçiler listesinin tutulduğu, http://www.gldetb.gov.hk linkinden bu
listeye kayıt bilgilerinin alındığı, firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden
yararlanabilecekleri ve açılan ihaleler hakkında bilgi edinebilecekleri ayrıca, Hong Kong
Hükümeti’nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullandığı, GLD’nin tedarikçiler
listesine kayıtlı üye firmaların http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale
sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri ifade edilmektedir.
**************************************************
2
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
4) ENDONEZYA ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI
İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden (İİB) alınan yazıda; Endonezya Anti-Damping
Komisyonu (“KADI”) tarafından Türkiye, Hindistan ve Sri Lanka menşeli “Buğday Unu” (GTİP
1101.10.00) ithalatına karşı açılan ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile birlikte
Genel Sekreterlikleri (İİB) genel savunmasının koordine edildiği anti-damping soruşturması için,
KADI’nın düzenlemiş olduğu 02.10.2015 tarihli “Public Hearing” toplantısına Karadeniz Hububat
Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar
Serpi’nin liderliğinde Türkiye’den bir heyetin iştirak ettiği belirtilmekte olup, duruşma öncesi ve
sonrası gerçekleştirilen toplantılar ile birlikte hearing toplantısının kısa özeti ekte yer almaktadır.
**************************************************
5) 2. ASYA İŞ ZİRVESİ
Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda;
Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atıfla, Kazakistan Ulusal Girişimciler Odası tarafından 29-30 Ekim
2015 tarihlerinde Astana’da “Perakende Satış ve Tüketim Mallarının Dağıtımı” konulu 2. Asya İş
Zirvesi’nin düzenleneceği belirtilmektedir.
Söz konusu yazıda devamla, Avrasya Gümrük Birliği üyeleri ile Çin başta olmak üzere
ihracatçı firmaları bir araya getirecek bu etkinliğin amacının tecrübe paylaşımı ve yeni ortaklıklar
kurulması yolu ile ülkeler arası ticari ilişkilerin geliştirilmesi olduğu ve zirveye ilişkin detaylara
http://www.b2bcg.ru/en/events/ internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.
Toplantı Yeri:
Hilton Garden Inn Oteli, Kabanbay Batır Caddesi, No:15 Astana
İlgili Kişi: Baurjan Bekseitov / 7 7172919 353 / E-posta: [email protected]
**************************************************
6) ABD GTS 2014 YILI DEĞERLENDİRMESİ
Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda;
Vaşington Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atfen, USTR tarafından yayımlanan GTS 2015 yılı
değerlendirmesi için belirlenen başvuru tarihleri ve detayları ile “Trade Preferential Extension Act
of 2015” Kanunu ile seyahat ürünlerinin GTS kapsamına alınması yönünde başvuru yapılabilmesi
imkanına ilişkin bilgilere yer verildiği belirtilmektedir.
3
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Yazıda ayrıca, 2014 yılı “Rekabet İhtiyacı Limitleri”ne (Competitive Need Limits-CNL)
ilişkin değerlendirme sonuçlarının 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandığı, bir örneği ekte yer alan
kararın incelenmesinden görüleceği üzere;
- GTS kapsamında Türkiye’den ithal edilen beş üründe; 1- dondurulmuş domatesler (HTS
0710.80.50), 2- Şam fıstığı (HTS 0802.52.00), 3- Krom sülfat (HTS 2833.29.40), 4- Rafine boraks
(HTS 2840.11.00) ve 5- Deri (HTS 4107.11.60) 1 yıllık “de minimis waiver” başvurusunun
onaylandığı,
- Türkiye’den ithal edilen 6 ürün için “redesignation” talebinin uygun görülmediği,
- CNL eşiğini aşan ve yeniden CNL istisnası (super CNL) talebine konu olan iki ürünün 1Bazı bakır teller (HTS 7413.00.10) ve 2- Bazı bakır kablolar (HTS 7413.00.50) GTS kapsamından
çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Bahse konu ürünlerin 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren Türkiye’den
yapılan ithalatına sırasıyla % 3 ve % 2 MFN oranları uygulanacağı bildirilmektedir
Ekler
1. Başkanın Açıklaması
2. İnceleme Sonuçları
**************************************************
7) ÇEŞİTLİ DUYURULAR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; 12–13 Kasım 2015 tarihlerinde,
İstanbul InterContinental Otel’de (Adres: Asker Ocağı Cad. No:1, Taksim/İstanbul) TürkiyeBelarus Yatırım Forumu düzenleneceği, DEİK Türkiye-Belarus İş Konseyi, Belarus Ulusal
Yatırım ve Özelleştirme Ajansı ve Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde
gerçekleştirilecek olan etkinliğe Belarus Cumhuriyeti Başbakanı ve Belarus Ekonomi Bakanı
(her ikisi de teyid edilmiştir), diğer Bakanlık ve kamu kurumlarının üst düzey yetkilileri,
Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, ülkede faaliyet gösteren serbest bölge ve sanayi
bölgelerinin yöneticileri ve Belarus’un en büyük kamu ve özel sektör şirketleri yetkililerinden
oluşan seçkin bir topluluğun iştirak edeceği belirtilmektedir.
Yazıda ayrıca, ekte taslak programı yer alan bahse konu yatırım forumuna iştirak etmek
isteyen şirket ve kurum temsilcilerinin http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/104/5437
internet bağlantısında yer alan kayıt formunu eksiksiz doldurarak, online kayıt yaptırmaları ve
katılım ücretini (DEİK üyeleri için 300 TL, diğer şirket ve kurum temsilcileri için 450 TL)
kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmaları gerektiği, söz konusu ücrete yatırım forumu
kapsamındaki oturumlar, iş görüşmeleri ve diğer etkinliklere katılım, öğle ve gala yemeği ve
diğer ikramlar, simultane ve ardıl tercüme hizmetleri, forum dokümanları vs. hizmetlerin dahil
olduğu ifade edilmektedir.
***************************
4
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; DEİK/Türkiye-Japonya İş
Konseyi’nin 23. Ortak Toplantısı’nın 5 Kasım 2015 tarihinde İş Konseyi Karşı Kanat
Kuruluşu Japonya İş Federasyonu (Keidanren) ve DEİK işbirliğinde Tokyo’da
gerçekleştirileceği ve Türkiye ve Japonya’da iş ve yatırım yapmak isteyen firmalar için büyük
fırsatlar sunan toplantı çerçevesinde hukuk, enerji, inşaat-altyapı, teknoloji, sağlık hizmeti,
otomotiv ve üretim sektörlerinde işbirliği olanaklarının değerlendirileceği bildirilmekte olup,
toplantıya katılım sağlayacak 50 Japon firmasına ilişkin liste ve taslak program ektedir.
Yazıda devamla, 200 USD olan toplantıya katılım bedelinin, ilgili hesap numarasına (İş
Bankası Beyoğlu Şubesi IBAN TR60 0006 4000 0021 0113 3147 12 dolar hesabı) yatırılarak
online kayıt işlemlerinin tamamlanması gerektiği, arzu eden katılımcılar için paket program (2
gece konaklama, toplantı giderleri, transfer hizmeti dahil olup uçak rezervasyonları
katılımcıların kendilerine aittir.) hizmeti sunulacağı, ücretin katılımcı sayısına göre
belirleneceği ve T.C. vatandaşlarının Japonya’ya yapacakları seyahatlerinde 90 gün süreyle
vizeden muaf oldukları bildirilmektedir.
Bahse konu yazıda, anılan toplantıya katılmak isteyen firma temsilcilerinin
http://portal.deik.org.tr/ KatilimFormu/112/4735 linkinde yer alan katılım formunu doldurarak,
ödeme dekontunu en geç 21 Ekim 2015, Çarşamba günü mesai bitimine kadar DEİK’e (Ecem
Mirzaloğlu, E-mail: [email protected], Tel: 0212 339 50 18) iletmeleri gerektiği ifade
edilmektedir.
***************************

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; DEİK / Uluslararası Teknik
Müşavirlik İş Konseyi ve FCIC (İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu) işbirliğinde, 27-28
Kasım 2015 tarihlerinde, “DEİK–FCIC International Engineering Forum” toplantısının
İstanbul Ceylan Intercontinental Oteli’nde gerçekleştirileceği ve her yıl geleneksel olarak
düzenlenen ve T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen toplantının bu yılki ana
başlığının “High Technology Applications in Technical Consultancy” olduğu bilişim
sistemleri, enerji, su yönetimi, katı atık yönetimi, smart cities gibi konu başlıkları altında
uluslararası uzmanlarca ele alınacağı ifade edilmektedir.
Söz konusu yazıda, toplantıya katılım ücretinin 100 Avro olduğu ve anılan toplantıya katılmak
isteyen firmaların http://fdief.com/Register linkinde yer alan formu doldurarak, 30 Ekim 2015
Cuma günü mesai bitimine kadar kayıt olmaları gerektiği, program ve ayrıntılı bilgiye
www.fdief.com sitesinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
***************************
5
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda; Commonwealth Girişim ve
Yatırım Konseyi (CWEIC) ve Malta Hükümeti tarafından, 24-26 Kasım 2015 tarihlerinde
Hilton Hotel, Malta’da “Commonwealth Business Forum 2015” düzenleneceği ve ekte yer
alan program çerçevesinde gerçekleştirilecek söz konusu foruma katılımın DEİK üyeleri için
indirimli olduğu, (katılım ücreti: 1200 Euro, DEİK Üyeleri için: 800 Euro) DEİK Kurucu
Kuruluşlarının üyeleri de dahil olmak üzere, DEİKBF kodu ile kayıt olarak indirimden
faydalanılabileceği ayrıca, https://chogm2015.mt/fora/business linkinden foruma kayıt
yaptırılabileceği gibi forumla ilgili daha detaylı bilgide alınabileceği ifade edilmektedir.
***************************
6

Benzer belgeler

Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Detaylı

Ek-1

Ek-1 kanadı görevini yürüten Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere; Dış İlişkiler, Yatırım ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Mülkiyetini İdare Komitesi, Yabancı Yatırımlar Ajansı (Uzinfoinvest) yetk...

Detaylı

Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Yatırım ve Özelleştirme Ajansı ve Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde gerçekleştirilecek olan etkinliğe Belarus Cumhuriyeti Başbakanı ve Belarus Ekonomi Bakanı (her ikisi de teyid...

Detaylı

Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri sonrası gerçekleştirilen toplantılar ile birlikte hearing toplantısının kısa özeti ekte yer almaktadır.

Detaylı

1- ırak`a ihracat yapan diib sahibi firmalara duyurulur

1- ırak`a ihracat yapan diib sahibi firmalara duyurulur belirleneceği ve T.C. vatandaşlarının Japonya’ya yapacakları seyahatlerinde 90 gün süreyle vizeden muaf oldukları bildirilmektedir. Bahse konu yazıda, anılan toplantıya katılmak isteyen firma temsi...

Detaylı

Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri kurulması yolu ile ülkeler arası ticari ilişkilerin geliştirilmesi olduğu ve zirveye ilişkin detaylara http://www.b2bcg.ru/en/events/ internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir. Toplant...

Detaylı

Kahve - Oaib

Kahve - Oaib • DEİK üyesi firma temsilcileri için kişi başı katılım ücreti 100 TL’dir. • DEİK üyesi olmayan firma temsilcileri için kişi başı katılım ücreti 150 TL’dir. • Katılım ücretlerinin aşağıda yer alan h...

Detaylı

önemli – süreli - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

önemli – süreli - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri gece konaklama, toplantı giderleri, transfer hizmeti dahil olup uçak rezervasyonları katılımcıların kendilerine aittir.) hizmeti sunulacağı, ücretin katılımcı sayısına göre belirleneceği ve T.C. va...

Detaylı