Modüler Kompakt Reometre Serisi - Anton

Transkript

Modüler Kompakt Reometre Serisi - Anton
MCR
Modüler
Kompakt
Reometre Serisi
.
iz
n
e
r
t
e
m
o
e
r
ir
il
b
e
il
t
le
iş
n
e
g
e
id
r
e
İl
MCR:
MCR reometrelerin size sundukları
arasında bir özellik çok önemlidir:
Geniş seçenek olanakları.
4-5
Modülerlik ne
anlama gelir?
8-9
6-7
Senkron EC motorun kapasitesi
sizin nasıl işinize yarar?
MCR'nin kolay ve güvenilir
biçimde çalıştırılması
için hangi özellikler
mevcuttur?
12-13
10-11
Hangi sıcaklık kontrolü
seçeneklerine ihtiyacınız
var?
Cihazın tasarımının
sağladığı avantajlarınız
nelerdir?
14-15
MCR'nin işlevselliğini
genişletmek için hangi
aksesuarlar mevcuttur?
18-19
16-17
Gereksinimlerinize en uygun
ölçüm sistemleri hangileridir?
Teknik Özellikler
Gelecekteki
uygulamalarınızı
düşünün…
MCR: Modüler Kompakt
Reometre Serisi
Modüler.
MCR reometresi uygulamalarınızla birlikte gelişir.
Şu anki veya gelecekteki reolojik gereksinimleriniz
ne olursa olsun - MCR reometreler verimli ve rahat
bir şekilde ihtiyaçlarınızı karşılamak için adapte edilir.
Sezgisel uygulama yazılımı ve bir otomatik araç tanıma
ve konfigürasyon sistemi olan Toolmaster™ gibi patentli
özellikler bunu sağlar.
RheolabQC
HTR
Eş merkezli silindir ölçüm sistemi için bir konik plakanın
değiştirilmesi, yeni bir sıcaklık cihazını entegre etmek ya da
reometrenizin test özelliklerini uygulamaya özel geniş bir
dizi aksesuarla genişletmek kadar kolaydır.
Kompakt.
MCR reometresi çalışma gününüze uyum sağlar.
Az yer kaplayan MCR reometreleri, kullanım kolaylığına
odaklanılarak tasarlanmıştır ve tüm bileşenler, standart
bir laboratuvar masasına kolayca sığabilecek tek basitçe
takılan bir üniteye bağlanmaktadır.
Zamanınızı ‘Kompakt’ kullanacaksınız: Otomatik aralık
kontrolü için patentli TruGap™ sistemi, gerçek örnek
sıcaklığının kontrol edilmesi için T-Ready™ özelliği ve tabi ki
dinamik EC motorun hızı ve hassasiyeti - bu ve diğer MCR
özellikleri reoloik çalışmanın verimli olmasını sağlamaktadır.
Reometre.
MCR reometresi teknolojik yeniliklerle geliştirilmektedir.
Hava yatağı destekli senkron EC motor, dinamik TruRate™
örneğe adapte olan motor kontrol ünitesi, hava yatağına
entegre edilmiş patentli normal kuvvet sensörü, TruStrain™
gerçek zamanlı konum kontrolü, sürekli olarak geliştirilen
elektronik sistemler ve çeşitli diğer özellikler MCR serisinin
dünyaca tanınan reolojik performansının elde edilmesini
sağlamaktadır.
Anton Paar’ın Modüler Kompakt Reometre serisi: Rutin
kalite kontrolü uygulamalarından gelişmiş araştırma ve
geliştirmeye kadar her alanda
4
SmartPave
MCR 102
FRS
ASC
DSR
WESP
WSP
MCR 502 S
MCR 52
MCR 302
MCR 502 TDR
MCR 702
5
Uygulamalarınız için Yeni Yollar:
RheoCompass™ Yazılımı
Reometreniz, sürekli büyüyen sayıda ölçüm
fırsatları sunmaktadır. Bu gereksinim duyduğunuz
komple özet ve tam iç yüzünü aydınlatıcı bilgi
veren bir navigasyon aracını gerektirir: Anton
Paar’ın yeni RheoCompass™ yazılımı, piyasada
mevcut en yeni ve güncel reometre yazılımıdır.
Sezgisel kullanım için tasarlanan RheoCompass™,
uygulamaya yönelik şablon filtreleme, özelleştirilmiş
test ve analiz tanımlamaları, oldukça basitleştirilmiş
veri alma ve çok daha fazlasını mümkün kılar.
6
Rahatlık ve Verimlilik
için Patentli Özellikler
Ölçüm ve çevre sistemlerin
otomatik olarak tanınması:
Toolmaster™
MCR’nin modüler konsepti, ölçüm ve çevre sistemlerin
basit biçimde değişimi üzerine kuruludur. Bu değişim,
Toolmaster™ (ABD Patent 7.275.419) yazılımda herhangi
bir seçim yapmanıza gerek olmadan tüm için otomatik
olarak sizin adınıza gerçekleştirdiğinden temelde kendini
çok kısa bir süre içinde organize eder.
Toolmaster™, reoloji için tek tam otomatik araç tanıma
ve yapılandırma sistemidir. Ölçüm ve çevre sistemlerini
reometreye bağlı oldukları sürece algılar. Her aksesuar
kontrol kablosundaki ve ölçüm sistemindeki aktarıcı çipler,
kesiklik, çap, koni açısı ve seri numarası gibi tüm ilgili
bilgileri içerir ve bunları otomatik olarak uygulama yazılımına
aktarır. Hatasız dokümantasyon ve mükemmel izlenebilirlik
(21 CFR Bölüm 11 uyumu) garanti edilmektedir.
Ölçüm sistemlerinin kolayca takılması:
QuickConnect
QuickConnect, size ayrıca bir mekanik bir kullanım kolaylığı
da sunmaktadır: Hızlı bağlantılar ölçüm sistemlerinin
tek elle bağlanmasını ve vidalama mekanizmasının
kullanılmasına gerek olmadan hızlı ve rahat sistem
değişiklikleri sağlar.
Cihazınızı sezgisel olarak kontrol edin:
MCR renkli ekran
Ölçüm aralığının sabit kontrolü:
TruGap™
Termal genleşme ya da daralma nedeniyle aralık
ölçülerindeki hatalar paralel plaka ve konik plaka
ölçümlerde sonuçların doğruluğunu etkiler.
Patentli TruGap™ sistemi (ABD Patenti 6.499.336) bu
işlemlerin tam olarak yerini alır: Aralık doğrudan ölçülür ve
sıcaklık ve termal genleşmeden bağımsız olarak hassas
biçimde istenen konuma ayarlanır.
TruGap™ ölçüm sistemleri, manyetik indüksiyon ilkesini
temel almaktadır. Alt plakadaki bir primer bobinden geçen
AC akımı, devre üst ölçüm plakasındaki bir demir disk ile
kapalı olduğundan ikincil bobinden bir voltaj indüksiyonu
sağlar. Bu voltaja bağlı olarak aralık boyutu tutarlı biçimde
ölçülür ve ayarlanır.
Zaman kazandıran sıcaklık kesinliği:
T-Ready™
Reolojik ölçümler sıcaklıktan önemli ölçüde etkilenirler. Bu
nedenle doğru sıcaklık kontrolünün yanı sıra örnek sıcaklığı
dengelemesi hakkında bilgiye sahip olmak gereklidir. Yeni
T-Ready™ özelliği, istenen örnek sıcaklığına ulaşıldığının
hassas bir şekilde belirlenmesi için TruGap™ işlevini
kullanmaktadır. Testlerden önceki gereksiz uzun bekleme
süreleri ortadan kaldırılmaktadır: İstenen örnek sıcaklığına
erişilir erişilmez testin başlayabilmesi için T-Ready™ yeşil
bir lamba yakar.
MCR serisi renkli ekran ile tüm örnek hazırlama işlemlerini
doğrudan cihaz üzerinde yönetebilirsiniz. Ekranın
altındaki tuşlar dokunmatik ekranla aynı işlevleri sunarken
zorlu çalışma ortamlarında ekrana zarar verme ya da
ekranı kirletme riskini ortadan kaldırır. Normal kuvvet
(normal force), sıcaklık ve aralık gibi fiziksel özellikler
anlaşılır biçimde düzenlenmiş, erişilebilir biçimde
görüntülenmektedir.
7
Doğruluğun Anahtarı
EC Motor Teknolojisi
Hava yatak destekli senkron EC motor (aynı
zamanda DC motor olarak da adlandırılır) MCR
reometre serisinin temel bileşenidir.
İster düşük viskoziteli polimer solüsyonlarında
sıfır kayma viskozite tayinleri gerçekleştiriyor olun,
ister yüksek kayma hızları ve gerinmelerde son
derece viskoz manyeto reolojik sıvıları ölçüyor
olun: MCR serisinin EC (Elektronik anahtarlamalı)
motoru, katılardan viskozitesi sudan düşük sıvılara
kadar geniş viskozite aralığında doğru ölçümler
sağlamaktadır.
EC motoru tahrikinin rotorunda sabit mıknatıslar
bulunmaktadır. Statorda karşıt kutuplara sahip
bobinler manyetik kutuplar oluşturur. Rotordaki
daimi mıknatıslar ve stator bobinlerinin manyetik
alanları birbirlerine etki eder. Böylece stator
bobinlerinden akan akımın oluşturduğu döner
manyetik alan, rotordaki mıknatıslarla manyetik
olarak tutunarak rotorda sürtünmesiz ve senkron
bir hızda dönme hareketi üretir.
Motorun torku, stator bobinlerindeki giriş akımına
göre belirlenir ve ölçülür. Benzersiz tasarımı
sayesinde EC motor, tork ile stator bobinine gelen
giriş akımı arasında doğrusal bir ilişki sağlar ve
bu da hassas tork kontrolü ve ölçümü açısından
avantaj yaratır. Bu ve diğer motor özellikleri reolojik
ölçümleriniz için önemli faydalar sağlar.
8
Motor özellikleri
Reolojik avantajınız
Anında manyetik alan
oluşumu, manyetik
indüksiyon gerektirmez
Adım hızı (step rate) ve
gerinimi (step strain)
testlerinde hızlı tepki süresi
Motorda endüksiyon (eddy)
akımı ve ısı üretimi yok
300 mNm'ye kadar sabit
tork değerleri
Elektro manyetik tork
ile stator akımı arasında
doğrusal ilişki, bir adet tek
motor sabiti
En düşük hızların, sapma
açılarının ve torkların
kontrolü ve çözünürlüğü,
TruStrain™
Bilinen sabit manyetik alan
motor kontrollü engellemeye
olanak tanır
“Trimlock”: Örneğin taşan
kısımlarının temizlenmesi
sırasında motor kontrollü
engelleme
Optik kodlayıcı
Veri yüksek düzeyde örnekleme teknolojisini temel alan yüksek
çözünürlüklü optik kodlayıcı, 50 nanorad kadar güçük açısal
sapmaların ölçülmesini ve kontrol edilmesini sağlar. TruStrain™
ile birlikte bu durum, zayıf yapılara sahip örneklerdeki kapsamlı
çalışmaların temelini oluşturur.
Tamamen dijital kontrolün hızı
MCR serisinde en yeni işlemci teknolojilerinin kullanılması,
veri işleme hızını ve geçici testlerin verimini arttırır. Ek belleği
sayesinde tork ve sapma açısı gibi önemli sinyaller kaydedilir
ve daha yüksek sinyal yoğunluğu ile işlenir.
Anton Paar, Digital Signal Processing (DSP) konusunda
uzun yıllara dayanan çalışma deneyimine sahiptir. MCR serisi,
bu teknolojiyi temel alan ilk reometrelerdir. Sürekli yapılan
geliştirme çalışmaları sayesinde MCR reometreleri artık dijital
akım kaynaklarıyla da kontrol edilmektedir. Bu kaynakların
düşük dalgalanma düzeyi ve yüksek performansı, MCR
tork ölçümü ve kontrolünün doğruluk düzeyini daha da
arttırmaktadır.
Hava yatağı
Motoru iki hava yatağı desteklemektedir: Radyal bir hava
yatağı mili merkezler ve stabilize eder ve eksenel bir hava
yatağı dönen parçaların ağırlığını taşır. Bu oturmuş hava yatağı
teknolojisi dış etkenlerden etkilenmez ve dolayısıyla daha fazla
elektronik kontrol olmadan kullanılabilir.
Sertlik, sürüklenme kararlılığı ve sağlamlık açısından sürekli
olarak geliştirilen MCR reometrelerin hava yatağı teknolojisi,
gelişmiş tork taramasıyla birlikte 0,5 nNm kadar düşük
torkların ölçülebilmesini sağlar.
Patentli normal kuvvet sensörü
Hava yatağına entegre edilmiş patentli normal kuvvet
sensörünün (ABD Patenti 6.167.752) yüksek hassasiyeti ve
arttırılmış örnekleme hızı, geçici ve sabit durumlu testlerde
normal kuvvet ölçümlerinin yanı sıra aralık kontrolü ve DMTA,
bağlama ya da penetrasyon testleri için kullanılan statik
normal kuvvet ölçümlerine olanak sağlar.
Sensörde, hava yatağındaki çok küçük sapmaları karşılık
gelen normal kuvvete hassas biçimde dönüştüren bir
elektriksel kapasite yöntemi kullanılmaktadır. Daha fazla
hareketi zorlamak yerine hava yatağında zaten bulunan doğal
hareket normal kuvveti ölçmek için kullanılır.
Hava yatağında sensör konumunun avantajı: Normal kuvvet
ölçümleri tüm sıcaklık cihazlarında ve uygulamaya özgü
aksesuarlar için kullanılabilir. Uygulamanız ne olursa olsun
normal kuvvet sensörü her zaman anında işlevsellik sağlar.
9
Akıllı
Tasarım
Çalışma alanı: Muhafaza
Ergonomi, işlevsellik ve dayanıklılık, kompakt MCR
muhafazasının tasarımında dikkate alınan ana hedefleridir.
Tüm mekanik ve elektrikli kontrol bileşenleri, standart bir
laboratuvar masasına kolayca sığabilecek tek basitçe
takılan bir üniteye bağlanmaktadır. Örnek yükleme, örneğin
taşan kısımlarının temizlenmesi ve daha ileri hazırlık için
yeterli alana sahip olursunuz.
Tüm aksesuarların mekanik olarak kendi kendine
hizalanması, modüler MCR sistemi ile rahatça çalışmanıza
olanak tanır. Ayrıca konfokal mikroskobun adaptasyonu
gibi özel muhafaza çözümleri de mevcuttur.
Maksimum sertlik: Çerçeve
MCR reometrenin sertliği nedeniyle ortam sıcaklığındaki
değişimler, uzun vadeli testlerin sonuçlarını etkileyemez.
Yeni MCR serisi, en iyi mekanik ve termal kararlılık için
çelik çerçeveye sahiptir. Çeliğin kendisinin düşük elastik
uymasına ek olarak Isolign™ Piezo Flanş artık uymayı telafi
eder.
Elastik uyma kontrol altında: IsoLign™ Piezo Flanş
Benzersiz IsoLign™ Piezo Flanş, reometrenin taban
flanşında yer alan iç Piezo element ile nanometre ölçeğinde
aralık değişikliklerini (10 nm) sağlar. Bu sistem, daha fazla
ölçüm aralığı sabitliği sağlar (düşük torklarda uzun vadeli
ölçümler için çok önemli bir özelliktir) ve geçici testlerde
tüm sistemin eksenel uymasını etkin biçimde telafi eder.
Bağlantılar
MCR serisinin modüler konsepti, cihazın arabirimlerinde
açık biçimde ortaya konmaktadır. Sonuç: Esnek çalışma
için daha fazla seçenek.
4Bir bilgisayar ile direk iletişim için USB arabirim
4Direk veya ağ bağlantısı için Ethernet arabirimi
4Harici cihazların tetiklenmesi için 4 analog arayüz
4Harici cihazları okumak için 2 yardımcı giriş
4Sıcaklık okuması için termokupl arabirimi
4Sıcaklık okuması için Pt 100 arabirimi
10
Akıllı
Kontrol
TruRate™
MCR serisinin TruRate™ örneğe adapte olan kontrol
ünitesi, eldeki örnek koşullarına akıllı biçimde adapte olur.
Örnekle ilgili ön bilgi ve ön test olmadan, örnek gerinimleri,
kayma hızları ve gerilimleri hassas biçimde kontrol edilir.
İstenen ayarlara, yazılımdan herhangi bir seçim yapılmasına
gerek olmadan en kısa sürede ulaşılır.
TruRate™ her türlü örnekte doğru incelemeler için hedef
şaşması olmadan istenen kayma hızı adımına ya da gerinim
adımına göre ayarlama yapar.
TruStrain™
Sık kullanılan gerilim kontrollü (CS) reometreler ile yapılan
gerinim kontrollü osilasyon temelli testler, genellikle çok
sayıda osilasyon döngüsü ve daha sonrasında yapılan
ayarlamalar dahil olmak üzere istenen gerinim genliğine
ulaşmak için bir "tahmin oyunu" gerektirir.
TruStrain™ farklı bir yaklaşıma sahiptir: Genlik kontrolü
yerine Direkt Gerinme Osilasyonu (DSO) yöntemini temel
alan gerçek zamanlı konum kontrolünü kullanır. Bu durum
en küçük torklarda ve gerinimlerde daha fazla verim ve
sapmasız ölçümler sağlar.
TruStrain™ doğrudan sinüs dalgasında istenen gerinime
ayarlanır ve ölçüm sistemi, her bir ayrı osilasyon döngüsü
sırasında gerinimdeki bu gereken değişimi takip eder.
Bu sayede hem doğrusal viskoelastik (hasarsız) aralıkta
hem de Büyük Genlik Osilasyon Temelli Kayma (LAOS
- Large Amplitude Oscillatory Shear) koşullarında sinüs
şekilli gerinimleri önceden ayarlayabilir ve hassas bir
şekilde kontrol edebilirsiniz. Döngü içi süreçlerin yakından
incelenmesi için uygulama yazılımı isteğe bağlı olarak
osilasyon dalga biçimlerini ve Lissajous şemalarını gösterir.
TruStrain™ özellikle jeller, emülsiyonlar, süspansiyonlar,
koloidler, yüzey etkin madde çözeltileri, yağlama gresi
ve köpükler üzerindeki osilasyon temelli ölçümler için
önemlidir.
Tüm reolojik parametreler
Tüm reolojik parametrelerin belirlenmesi için elektrik motoru
torku, kuvvet uygulama frekansı (belirlenmiş değerler) ve
toplam atalet momenti ya da alternatif olarak elektrik motor
torku ile açı tepkisi arasındaki sapma açısı ve faz değişimi
(ölçülen değerler) kullanılabilir.
11
Modüler Sıcaklık Kontrolü...
Anton Paar, -150 °C'den 1000 °C'ye, düşük viskoziteli
sıvılardan yüksek düzeyde elastik katılara, geleneksel
reolojik testlerden DMTA ölçümlerine kadar çeşitli
reolojik gereksinimler özel olarak hazırlanmış çok çeşitli
modüler sıcaklık cihazları sunmaktadır. Tüm sistemler
kolaylıkla MCR serisi ile karşılıklı değiştirilebilir ve tüm
uygulamalarda neredeyse kademesiz sıcaklık kontrolü
sağlar. İlk seçiminizi burada yapabilirsiniz.
C-PTD 200
C-PTD 180/AIR
-30 °C ila 200 °C
0 °C ila 180 °C
4Silindir
4İletme
4Patentli
(ABD Patenti 6.240.770)
C-ETD 200/300
RT* ila 200/300 °C
4Silindir
4İletme
P-PTD 200
P-PTD 200/AIR
-40 °C ila 200 °C
-5 °C ila 200 °C
4CP/PP
4İletme
4Konveksiyon
4Işıma
4Patentli (ABD Patenti 6.571.610)
Düşük viskoziteli sıvılar
Viskoelastik sıvılar
Eriyikler
Macun benzeri malzemeler
Jel benzeri malzemeler
Yumuşak katılar
Toz/reaktif sistemleri
4Tam entegre, gerçek Peltier sıcaklık
kontrollü sistem
4Yüksek ısıtma ve soğutma oranları
4Patentli termal transfer sistemi
sayesinde örnekte dikey sıcaklık
gradyanı olmaz
4Hava ya da sıvı sirkülatörü ile karşıt
soğutma
4Basınç hücreleri için sıcaklık
kontrolü (C-PTD 200)
12
4Özellikle yüksek
sıcaklıklarda düşük
viskoziteli örneklerin
ölçümü için uygundur
4Yüksek ısıtma oranları
4Basınç hücresi ile kullanım
için idealdir
* Oda sıcaklığında
4Tam entegre, gerçek Peltier sıcaklık
kontrollü sistem
4TruGap™ desteği
4T-Ready™ özelliği
4Kolay erişim ve örneğin taşan
kısımlarının temizlenmesi için kayar
ray
4Evaporasyon önleyici: uçucu
solventlerin kaybolmasını önler
4Sıcaklık açısından yalıtımlı
başlık (güvenli kullanım için elle
dokunulabilecek sıcaklıkta)
4EN 61010-1:2001'e göre yalıtımlı
başlık
…–150 °C ila 1000 °C
Anton Paar'ın sıcaklık cihazları, iletme, konveksiyon ve
ışıma fiziksel ilkelerini temel almaktadır.
CTD 180
ETD 400
CTD 450 TDR
CTD 1000
-20 °C ila 180 °C
-150 °C ila 400 °C
-150 °C ila 450 °C
-150 °C ila 1000 °C
4CP/PP/CC/DMTA katı ve
uzanımsal sabitleme elemanları
4Konveksiyon
4Işıma
4CP/PP
4İletme
4Konveksiyon
4Işıma
4CP/PP/CC/DMTA katı ve uzanımsal
sabitleme elemanları
4Konveksiyon
4Işıma
4CC/PP
4Silindir
4Konveksiyon
4Işıma
Katılar
Katılar
4Gerçek Peltier sıcaklık kontrollü
konveksiyon fırını
4TruGap™ desteği
4T-Ready™ özelliği
4DigitalEye CCD kamera işlevi
4Modüler konfigürasyon (DMTA
burulma/gerilim, Fotoğraf DMTA/
UV, reaksiyon kinetikleri, SER
uzanımsal reoloji)
4Nem Opsiyonu
4Sıcaklık açısından yalıtımlı
ceket (güvenli kullanım için elle
dokunulabilecek sıcaklıkta)
4Tabletler, granüller ve tozların
ölçümü için ideal
4Kolay erişim ve örneğin taşan
kısımlarının temizlenmesi için
kayar ray
4EN 61010-1:2001'e göre
sıcaklık açısından yalıtımlı
başlık (güvenli kullanım için elle
dokunulabilecek sıcaklıkta)
4Yüksek ısıtma oranları
4Gazla, suyla ya da sıvı nitrojen
ile soğutma
4Modüler konfigürasyon (DMTA burulma/
gerilim, Fotoğraf DMTA/UV, reaksiyon
kinetikleri, SER uzanımsal viskozite)
4TruGap™ desteği
4T-Ready™ özelliği
4Digital Eye CCD kamera işlevi
4Pt 100 sinyali gerçek örnek sıcaklığını
gösterir
4Sıcaklık açısından yalıtımlı
ceket (güvenli kullanım için elle
dokunulabilecek sıcaklıkta)
4EN 61010-1:2001'e göre aktif biçimde
soğutulan ceket
4Buharlaştırma birimi, sıvı nitrojenin
sürekli olarak akışını kontrol eder:
düşük sıcaklıktaki uygulamalar için en
kararlı sıcaklık sinyali
4Sıvı nitrojen olmadan soğutma için gazlı
soğutucu opsiyonu
4Cam ve metal eriyiklerin ölçümü
için çok uygun
4Termokupl sinyali gerçek örnek
sıcaklığını gösterir
4Sıcaklık açısından yalıtımlı
ceket (güvenli kullanım için elle
dokunulabilecek sıcaklıkta)
4EN 61010-1:2001'e göre aktif
biçimde soğutulan ceket
4Buharlaştırma birimi, sıvı
nitrojenin sürekli olarak akışını
kontrol eder: düşük sıcaklıktaki
uygulamalar için en kararlı
sıcaklık sinyali
13
Reometre konfigürasyonunuzu yapın:
Uygulamaya özel Aksesuarlar
Yapısal Analiz
Optik ve dielektrik yöntemlerini reoloji
ile birleştirerek örnek yapısı bilgileri
elde edin.
Reo-Mikroskop
(Flüorışıma,
Polarize, Polarize
Olmayan)
Küçük açılı ışık
saçılması (SALS)
Dinamik Optik Reo
Analiz Cihazı (Çift
kırılma, Dikroizm)
Küçük açılı
X-ışını
saçılması
(SAXS)
Basınç hücreleri
UV Kürleme Sistemi
İmmobilizasyon
Hücresi
Manyeto-Reolo
Cihaz
Uzanımsal reoloji
Dinamik mekanik
termal analiz
(DMTA)
Nişasta reolojisi
Büyük partikül
reolojisi
Ek Parametre
Ayarlaması
Reolojik testler için sıcaklıkla birlikte
ek parametreler ayarlamak için bu
aksesuarları kullanın.
Genişletilmiş
Materyal
Karakterizasyonu
Bu aksesuarlar, MCR reometrenin
ölçüm olanaklarını diğer malzeme
karakterizasyonu uygulamalarına taşır.
14
ojik
Ek yapısal bilgiler alın, ek parametreler ekleyin ya da daha ileri malzeme karakterizasyonu
için reometrenin işlevselliğini kullanın: Bu çok çeşitli uygulamaya özel aksesuarlar, MCR
reometreye kolaylıkla entegre edilebilir.
MCR
Application-specific
Accessories for
Structure Analysis
Küçük açılı nötron
saçılması (SANS)
Partikül
görüntüleme
velosimetrisi (PIV)
Polarize
Görüntüleme
DielektroReolojik
Cihaz (DRD)
MCR
Applicationspecific
Accessories
for Additional
Parameter
Setting
ElektroReolojik
Cihaz
CTD 180 için
Nem Opsiyonu
MCR
Extended Material
Characterization
Arayüzey
reolojisi
Triboloji:
Üç plaka üstünde
bilye
Disk üstünde pim
Dört bilye
Toz Hücresi
15
Çeşitliliğin Avantajı
MCR Ölçüm Sistemleri
MCR ölçüm sistemleri tüm termostatizasyon aygıtı
ile kullanılabilir ve aksesuar kategorileri arasında
değiştirilebilir. Örneğin, bir PP25 paralel plaka
ölçüm sistemi ilgili tüm LTD, PTD, ETD veya CTD
sistemlerinde kullanılabilir.
Düşük
viskoziteli
sıvılar
16
Viskoelastik
sıvılar
Eş Merkezli Silindir
(CC)
Çift Aralıklı
(DG)
Eriyikler
Konik Plaka
(CP)
Macun
benzeri
malzemeler
Paralel Plaka
(PP)
Tüm geometri boyutları, güvenlik sınırlamaları ve
kalibrasyon sabitleri her ölçüm sisteminin kuplaj
bölümünde bulunan ToolmasterTM yongasına kaydedilir.
Çeşitli materyallerden yapılmış ve farkı yüzey ve
boyutları olan tüm ölçüm sistemleri uyumluluk, termal
genleşme ve termal iletkenlik yönünden optimize
edilmişlerdir.
Jel benzeri
malzemeler
Bağlama
Sistemleri
Yumuşak
katılar
Triboloji
Sistemleri
Toz/ reaktif
sistemleri
Karıştırıcılar
DMTA
Burulma
Katılar
DMTA
Uzanım
Ölçüm Sistemi Modelleri
Yüzlerce ölçüm sistemi ve bunların çeşitli çevre
sistemlerle etkili biçimde birlikte kullanılması sayesinde,
Anton Paar MCR reometresinin kullanılamayacağı
neredeyse hiçbir uygulama yoktur.
Ön ek
D :::
DC :::
FDD :::
DD :::
CAP :::
D
Mil
PR :::
Z :::
PE :::
ERD :::
MRD :::
TG :::
DI :::
CTD :::
Tek kullanımlık plaka
Tek kullanımlık kap
Tek kullanımlık tabaklar
için sabitleme elemanı
Tek kullanımlık tabak
Başlık plakası
–
P
P
–
20
Aşağıdaki isimlendirme, mevcut ölçüm sistemi
modellerini ve bunların nasıl belirtildiğini genel olarak
göstermektedir.
Materyal
SS ::: Paslanmaz çelik
TI ::: Titanyum
HA ::: Hastelloy
INV ::: Invar
PC ::: Polikarbonat
AL ::: Alüminyum
GL ::: Cam
INC ::: İnkonel (krom ve demir alaşımı)
CA ::: Karbon
Basınç
Zerodur mil
PEEK mil
Elektro-Reolojik Cihaz
Manyeto-Reolojik Cihaz
TruGap™
Dielektro-Reolojik Cihaz
Konveksiyon Sıcaklık Cihazı
–
P
R
/
S
S
/
S
Boyutlar (mm)
Tip
CC :::
DG :::
ST :::
PP :::
CP :::
ME :::
BM :::
PPR :::
CPR :::
Eş merkezli silindir
Çift aralıklı
Karıştırıcı
Paralel plaka
Konik plaka
Mooney Ewart
Bilyalı ölçüm sistemi
Plaka-plaka halkası
Konik-plaka halkası
SRF :::
SCF :::
UXF :::
SER :::
BIC :::
BC :::
TG :::
MD :::
Katı dikdörtgen sabitleme elemanı
Katı dairesel sabitleme elemanı
Üniversel uzanımsal sabitleme elemanı
Sentmanat harici reometresi
Bi-konik
Triboloji sistemi
Çift aralıklı
Ölçüm tabağı
Yüzey
S :::
P2 :::
P3 :::
P6 :::
P7 :::
PX :::
HL :::
HR :::
HX :::
CX :::
Kumlanmış
Profil 2 (PP), 0,5 mm
Profil 3 (PP), 0,1 mm
Profil 6 (uç, beher), 1,5 x 0,5 mm
Profil 7 (uç, beher), 2,3 x 0,5 mm
Özel profil
Sol elini kullanan kişiler için helis profil
Sağ elini kullanan kişiler için helis profil
Özel helis profil
Kaplamalı
17
Reometreinin Sınırlarını Zorlar MCR Reometreler Şimdiye
Kadarki En Düşük Torka Ulaşmaktadır
MCR reometreleri, reometrelerin temel bileşenlerini geliştirmek için çalışan özel bir geliştirme
ekibi tarafından sürekli olarak iyileştirilmektedir. Anton Paar, ölçülebilen en düşük tork
seviyelerinde önemli bir gelişimi duyurmaktadır - aşağıdaki verilere bakın.
Üstün T sistemi için geliştirilen teknoloji, her MCR motorun temelindeki kontrol
ünitesine uygulandı ve yeni üretim prosesleri kullanıma sunuldu. Yani tüm MCR serisi, yeni
teknik özellikler setinde de görülebildiği gibi artık çok daha yüksek hassasiyette sonuçlar
sağlayabilmektedir.
Kayma hızı kontrollü testlerinde
gelişmiş düşük tork performansı
Aşağıdaki şekilde yer alan kayma hızı kontrollü rotasyonel testi,
standart bir yağın onaylı viskozitesini, 1 nNm kadar düşük bir
torkla %5'lik pay dahilinde göstermektedir. Bu ekran görüntüsü
doğrudan yazılımdan alınmıştır ve hassas bir kayma hızı kontrollü
testte herhangi bir ekstrapolasyon yapmadan nokta dağılımının eş
uzaklığını gösterecek şekilde tüm noktaları sergilemektedir.
Daha fazla doğrulukta veri ile TruStrainTM kontrolü
Aşağıdaki şekilde, 0,45 nNm kadar düşük bir torkta gerinim
kontrolündeki gerinim taraması gösterilmektedir. Yazılımdan alınan
bu görüntü de herhangi bir ek işleme ya da gizli veri noktaları
olmadan gerçek ölçümü göstermektedir. Dolayısıyla veri noktaları
eş uzaklıkta dağılmıştır.
Ölçümler size sözcüklerden daha fazlasını anlatır
Anton Paar reometrelerinin yeni teknik özellikleri tek ölçümle
gösterilmektedir. Anton Paar’ın dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan
tanıtım laboratuvarlarına gelin ve uzmanlarımızla birlikte örneğinizi
ölçün ve kendi özel uygulamanızla ilgili görüşün. Anton Paar,
uygulama gereksinimlerinizi yerine getirmek konusunda size
yardımcı olmaya hazırdır.
18
Teknik Özellikler
Ünite
MCR 52
MCR 102
MCR 302
MCR 502 TDR
Yatak
-
Bilyeli
Havalı
Havalı
Havalı
Yüksek çözünürlüklü optik kodlayıcılı EC motor (fırçasız DC)
-
Kalıcı tork (60 dak), sinyal kayması yok
-
EC modu (kontrollü kayma hızı ve kayma gerilimi)
mNm
200
200
200
Minimum tork, rotasyon
nNm
200 µNm
5
1
1
Minimum tork, salınım
nNm
200 µNm
7,5
0,5
0,5
Açısal sapma. ayar değeri
µrad
1 ila ∞
0,5 ila ∞
0,05 ila ∞
0,05 ila ∞
Step rate, zaman sabiti
ms
-
5
5
5
Step strain, zaman sabiti
ms
-
10
10
10
Adım süresi (hız, gerilme), set değerinin % 99'u (tüm örnekler)
ms
-
30
30
30
rad/san
10-4
10-8
10-9
10-9
314
Minimum açısal hız
(1
230 (300)
(4
Maksimum tork
rad/san
314
314
314
(2
rad/san
10-3
10-7 (3
10-7 (3
Maksimum açısal frekans
rad/san
628
628
628
628
N
-
0,01 ila 50
0,005 ila 50
mm
678 x 444 x 586
678 x 444 x 586
678 x 444 x 586
0,005 ila 50
(70) (4
753 x 444 x 586
kg
42
42
42
47
Maksimum açısal hız
Minimum açısal frekans
Normal kuvvet aralığı
Boyutlar
Ağırlık
Toolmaster™, ölçüm sistemi; Toolmaster™, ölçüm hücresi;
Ölçüm sistemleri için QuickConnect, vidasız; ölçüm sistemi için
elektronik trim kilidi
-
Digital Eye, Yazılım video opsiyonu ve kamera
-
Gerçekte iniş çıkışsız (yatay, dikey) sıcaklık kontrolü
-
10-7
(3
CoolPeltier™, karşıt soğutma için herhangi bir ek aksesuar
gerektirmeyen dahili soğutma opsiyonlu Peltier sistemi
°C
-5 ila 200
-5 ila 200
-5 ila 200
-5 ila 200
Peltier ile çalışan konveksiyon fırını, soğutma için LN2
gerektirmez
Aktif Peltier kontrollü başlık, Peltier teknolojisi
°C
-20 ila 180
-20 ila 180
-20 ila 180
-20 ila 180
°C
-40 ila 200
-40 ila 200
-40 ila 200
-40 ila 200
Eş merkezli silindir Peltier sıcaklık kontrolü
°C
-30 ila 200
-30 ila 200
-30 ila 200
-30 ila 200
Maks. sıcaklık aralığı
°C
-150 ila 1000
-150 ila 1000
-150 ila 1000
-150 ila 1000
Basınç aralığı
bar
1000'e kadar
1000'e kadar
1000'e kadar
1000'e kadar
Otomatik aralık kontrolü / ayarı AGC/AGS
-
Aralığın yerinde ölçümü ve kontrolü için TruGap™
-
T-ready
-
Doğrudan gerinim/gerilim genlik kontrolü
-
TruRate™
-
TruStrain™
-
Normal kuvvet ve hız profilleri, bağlama, sıkıştırma
-
İşlenmemiş veri (LAOS, dalga formu, ...)
-
IsoLign™ Piezo Flanş
-
Açık Destek Plakalı (With Exposed Support Plate - WESP), Açık
Destek Plakasız (Without any Support Plate - WSP)
-
Bağlantılar
1)
Ölçüm noktası süresine ve örnekleme süresine bağlı olarak, pratikte her türlü değere erişilebilir
rad/saniyeden düşük bir değere ayarlanan frekansların ölçüm süresi > 1 gün pratikte bir anlamı yoktur.
Teorik değer (her bir döngü süresi = 2 yıl)
MCR 502 S
USB, Ethernet, 4 analog arabirim, 3 yardımcı giriş,
Pt100 ve termokupl (sıcaklık sensörü) arabirimleri
2)10-4
3)
4)
Semboller:
opsiyonel
19
© 2016 Anton Paar GmbH | Tüm hakları saklıdır.
Teknik özellikler önceden bildirilmeden değiştirilebilinir.
C92IP001TR-I

Benzer belgeler

Laboratuvar Yoğunluk ve Konsantrasyon Ölçerler - Anton

Laboratuvar Yoğunluk ve Konsantrasyon Ölçerler - Anton bilgileri içerir ve bunları otomatik olarak uygulama yazılımına aktarır. Hatasız dokümantasyon ve mükemmel izlenebilirlik (21 CFR Bölüm 11 uyumu) garanti edilmektedir.

Detaylı