HAS Grup Hasbiotech Dünya Oyuncusu Ürünler: CIGB 500

Transkript

HAS Grup Hasbiotech Dünya Oyuncusu Ürünler: CIGB 500
Hasbiotech
#1
HAS Group
Hasbiotech, A World Player
Products: CIGB 500,
EPOPLUS, LEUKOPLUS
Solution for Diabetic Foot
Ulcers: HEBERPROT-P
Immunotherapy and
Cancer Vaccines
Social Responsibility
Projects
HAS Grup
Hasbiotech Dünya Oyuncusu
Ürünler: CIGB 500, EPOPLUS, LEUKOPLUS
Ayak ülserlerine çözüm: HEBERPROT-P
İmmünoterapi ve Kanser aşıları
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Dünyada
sunulduğu
Dünyadakullanıma
kullanıma
sunulduğu
günden
EPOPLUS’un
gündenberi
beri
EPOPLUS’un
neden olduğu PRCA
EPOPLUSr,
neden olduğu PRCA
stabilizatö
(pure red cell aplazi)
ör
n
olarak insstaabilizat n
(pure
red
cell
aplazi)
1
’i sa
vakası raporlanmamıştır.
arinak in min’i
erum Alboulm
s
u
1
vakası raporlanmamıştır.
içesreirr.um Alb
içerir.
Stabilizatör olarak insan serum
Albumin’i içermesi açısından, kullanımına bağlı
PRCA görülme ihtimalinin ortadan kaldırıldığı
bir entropoietin stimüle edici ilaçtır.2
Referanslar:
1. Brinks V. et all.Pharm Res (2011) 28:386-393
2. Jun M. McKay et all. Transfusion 2008 48 (8) 1754-1762
Hello,
I am very pleased to present the first
issue of the corporate magazine of
Hasbiotech, which we established in
2009 in the field of biotechniological
pharmaceuticals.
Merhaba,
2009 yılında biyoteknolojik ilaç
konusunda faaliyet göstermek
üzere kurmuş olduğumuz
Hasbiotech’in kurumsal
dergisinin ilk sayısını sunmaktan
mutluluk duymaktayım.
Has Grup olarak 1989 yılında
%100 yerli sermaye ile
Kayseri’de çelik kablo üretimi
ile başladığımız maceramızın
bugün her biri dünya çapında
faaliyet gösteren altı şirket
ile devam etmesinden ve bu
şirketlere vatana büyük faydaları
olacağına inandığımız yine
%100 Türk sermayesi ile kurulan
Hasbiotech’in eklenmesinden
gurur duymaktayız.
İlaç sektörü ülkemizde genellikle
çokuluslu şirketlerin tekelinde
olan ve Türk şirketlerinin işin
jenerik tarafında yer aldığı bir
yapıdan teşekkül etmektedir.
Grubumuzun en genç şirketi
olan Hasbiotech’in amacı orijinal
ürünlerin üretimini %100 yerli
sermaye ile Türkiye’de yapmak
ve Türkiye’de Türk uzmanlar
tarafından bulunacak yerli
molekülü dünyaya pazarlamaktır.
Bu ilk sayımızda da sizlerle
tanışmayı, size kendimizi ve
hayallerimizi anlatmayı amaçladık.
Büyük bir keyifle hazırladığımız
bu dergimizin sizlere de faydalı
olacağını umarım.
Saygılarımızla,
Necmettin Baktır
CEO, Has Grup
As Has Group, we are very proud that
our journey, which started in 1989 with
manufacture of steel cables in Kayseri
with 100% local capital, now continues
with a network of six companies each
of which operate internationally, the
latest addition to which is Hasbiotech,
another 100% local capital venture
which we believe will have major
contributions to our country.
Pharmaceutical sector in Turkey
characteristically is dominated by
multinational companies where Turkish
companies just perform a generic
role. The objective of Hasbiotech, the
youngest company under our umbrella,
is to manufacture original products in
Turkey with 100% local capital and to
market to the world the local molecule
to be discovered by Turkish specialists.
In this first issue, we wanted to
introduce us and our dreams to the
readership. I believe that this magazine,
which we prepared with great pleasure
on our part, will provide useful for you.
Regards,
HAS Grup
1989 yılında Kayseri’de temelleri
atılan Has Grup enerjiden inşaata,
mobilyadan otomotive çok sayıda
sektörde faaliyet göstermekte olup
Hasbiotech ile 2009 yılından itibaren
biyoteknojik ilaç sektöründe de hizmet
vermeye başlamıştır.
K
ayseri’den Türkiye’ye, Türkiye’den de
dünyaya açılan grup 5 kıtada 100’e
yakın bölgeyi kapsamakla kalmamakta,
yenilikçi ve gelişim odaklı stratejisi doğrultusunda cirosunun önemli bir kısmını Ar-Ge
faaliyetlerine ayırarak da modern üretim
tesisleriyle, binlerce çalışanıyla iş ve çözüm
ortaklarıyla güçlü bir aile olarak ürün ve
hizmet kalitesini sürekli yükseltmektedir.
Has Grup İstanbul Sanayi Odası tarafından
belirlenen Türkiye’nin en büyük 500 sanayi
kuruluşu listesinde Coreal Alüminyum ile
104, Hasçelik Kablo ile 212, Hasçelik Halat
ile 213 ve MetalMatris ile 253’üncü sırada
yer almaktadır.
Has Grup kapsamında ilaç-biyoteknoloji
alanında faaliyet gösteren Hasbiotech İlaç,
2009 yılında %100 yerli sermaye ile Kayseri’de kurulmuştur.
Hasbiotech, ülkemizde halen %100 ithal
edilen, ilacın geleceği niteliğinde olan
biyoteknolojik ilaçların üretimi, teknolojisinin
ülkemize kazandırılması ve Türk ilaç
tarihinde ilk defa orijinal bir Türk ilacının
Dünya’ya lanse edilmesini misyon olarak
HAS Grup Şirketleri HAS Group of Companies
Enerji
Energy
Halat ve Çelik Sanayii
Steel Wire Ropes
COREAL ALUMINYUM
KABLO SAN. TİC. A.Ş.
HAS ÇELIK VE HALAT A.Ş.
KABLO
Mobilya Aksesuarları
Furniture Spring Units
METAL MATRIS A.Ş.
İlaç - Biyoteknoloji
Medicine - Biotechnology
HASBIOTECH İLAÇ SAN.
VE TİC. A.Ş.
HALAT
HASÇELİK KABLO SAN. TİC. A.Ş.
KABLO
HAS Group
HALAT
Has Group, founded in
Kayseri in 1989, operates in
many sectors from energy to
construction and from furniture to automotive, and with
Hasbiotech, it has started to
serve in biotech drug sector
too since 2009.
Globalizing from Kayseri to
Turkey and from Turkey to
the world, the Group covers
not only territories around
100 in 5 continents, but
also it constantly upgrades
the quality of products
and services through its
modern production plants,
thousands of employees
4
and business and solution
partners by allocating a
significant portion of its
turnover to R&D activities in
line with its innovative and
growth-oriented strategy.
Has Group ranks as the
104th with Coreal Aluminyum, as the 212th with
Hascelik Kablo, as the 213th
with Hascelik Halat and as
the 253rd with MetalMatris
in the list of Turkey’s largest
500 industrial companies
determined by the Istanbul
Chamber of Industry.
Hasbiotech Ilac, operating in
the drug-biotech field within
Has Group, was founded in
2009 in Kayseri with 100%
domestic capital.
Hasbiotech has adopted as
a mission to manufacture the
biotech drugs in our country,
which are currently 100%
imported and are the future
of medicine, and to have
our country gained their
production technology, and
to introduce to the world an
original drug with Turkish-origin first time in the Turkish
pharmaceutical history. In
order to fulfill this mission,
Hasbiotech has set the
investment budget at 20 Mil-
lion Euros for the first phase
planned for the period until
2018. Until now, 3 Million
Euros have been spent for
biotech investments, and an
investment of 8 Million Euros
in total has been aimed until
the end of 2016.
EPOPLUS 2000 & 4000
containing Epoetin Alfa and
used in the treatment of anemia in patients with chronic
renal failure and myelodysplastic syndrome; and Leukoplus containing Filgrastim
and used in neutropenia;
and Heberprot containing
EGF and used to prevent
amputations performed for
diabetic foot ulcer are included in the licensed products
portfolio of Hasbiotech.
In accordance with the state
health policies and development plans, Hasbiotech has
formed its product range
from biotech products in line
with its mission, and thereby
aimed to produce the original products in Turkey using
100% domestic capital
and to sell the molecule to
be discovered by Turkish
specialists in Turkey to the
world.
üstlenmiştir. Hasbiotech, bu misyonu
yerine getirmek amacıyla 2018’e kadar
planlanan ilk faz için yatırım bütçesini 20
milyon Euro olarak belirlemiştir. Şu ana
kadar biyoteknolojik yatırımlara 3 milyon
Euro harcanmış olup 2016 yılı sonuna
kadar toplam 8 milyon euroluk bir yatırıma
ulaşılacaktır.
Hasbiotech’in ruhsatlı ürünleri arasında
kronik böbrek yetmezliği ve miyelodisplastik sendromu olan hastalarda kansızlık
tedavisinde kullanılan Epoetin Alfa içerikli
EPOPLUS 2000 & 4000, Nötropeni tedavi-
sinde kullanılan Filgrastim içerikli Leukoplus
ve diyabetik ayak ülseri nedeniyle yapılan
ampütasyonların engellenmesinde kullanılan EGF içerikli Heberprot bulunmaktadır.
Devletin sağlık politikaları ve kalkınma
planlarına uygun olarak Hasbiotech,
misyonu doğrultusunda ürün portföyünü
biyoteknolojik ürünlerden oluşturmuş; bu
suretle orijinal ürünlerin üretimini %100
yerli sermaye ile Türkiye’de yapmak ve
Türkiye’de Türk uzmanlar tarafından
bulunacak yerli molekülü dünyaya satmayı
amaçlamıştır.
5
Hasbiotech iş geliştirme çalışmaları ile
dünya oyuncusu olmaya hazırlanıyor
H
asbiotech İş Geliştirme Departmanı,
standart rollerinin dışında Türkiye için
model olacak global ve innovatif bir yaklaşım
içinde olmayı misyon edinmiştir. Bu bağlamda, yenilikçi kadrosu ile öncü birçok projede
yer almaktadır.
Biyoteknolojik ürünlerin adaptasyonunun
yanı sıra, ülkemizin çoktandır özlemini çektiği
orijinal ürün geliştirme stratejisini Türkiye’deki
akademik birikim ile birleştirerek ön sıraya
koymaktayız. Bu misyon dahilinde Küba başta olmak üzere birçok ülke ile ortak projeler
yürütülmekte olup ülkemizi dünya oyuncusu
yapacak bir gelecek hazırlanmaktadır.
Bu çerçevede yoğunlaştığımız özel tedavi
alanları diyabete bağlı kronik yara tedavisi ile
başlatılmış olup akciğer kanserinde terapötik
aşı ile devam etmiştir. Önümüzdeki yıllarda
başta Onkolojide erken tanı kiti ve Kardiyolojide miyokart enfarktüsünden ölümü engelleyen ürünler ile tıpta karşılanmamış ihtiyaçlar
hedeflenmektedir. Bu ileri biyoteknolojik
ürünlerin de bütün AR-GE ve Klinik çalışma
aşamaları ülkemizde gerçekleşmektedir.
Bu aşamaların tamamlanmasının akabinde
ürünlerin üretimi de Kayseri’deki tesisimizde
yapılacaktır.
Özellikle Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve
-stan ülkelerindeki olası iş ortaklarıyla uzun
vadeli ilişkiler kurmak, işbirliği fırsatlarını değerlendirmek arzusundayız.
Hasbiotech’in üzerinde çalıştığı projeler The projects that Hasbiotech works on
Proje adı
Project’s name
Kullanım alanı
Intended use
Orijinal/Biyobenzer
Original/Biosimilar
Terapötik alan
Therapeutic area
Lansman tarihi
Launch date
Racotumomab etkililik ölçümü
Racotumomab efficacy measurement
Orijinal
Original
Onkoloji
Oncology
2018
Kanserin erken teşhisi
Early detection of cancer
Orijinal
Original
Onkoloji
Oncology
2020
Biyobenzer ürün projeleri
Biosimilar product projects
Çeşitli kanser tipleri
Various cancer types
Biyobenzer
Biosimilar
Onkoloji
Oncology
2021
CIGB 500
Miyokart enfarktüsü
Myocardial infarction
Orijinal
Original
Kardiyoloji-Acil tıp
Cardiology-Emergency Medicine
2024
Racotumomab Biomarker
14F7/Radyodiyagnostik
Hasbiotech is preparing to be a world player with business development studies
Besides its standard roles, Hasbiotech’s Business Development
Department has the mission of being
in a global and innovative approach
that will be a model for Turkey. In this
context, it takes place in many leading
projects with its innovative staff.
Besides adaptation of the biotech
products, we bring forward the
original product development strategy
6
that our country feel longing for a long
while, by combining it with the academic experience in Turkey. Within this
mission, joint projects are conducted
with many countries, mainly Cuba,
and a bright future that will make our
country a world player is prepared.
Specific treatment areas we focus
within this scope have been started
with the treatment of chronic wound
induced by diabetes, and continued
with therapeutic vaccine in lung cancer. In the coming years, mainly early
diagnosis kit in oncology and products that prevent death from myocardial infarction in cardiology, and unmet
needs in medicine are aimed. All the
R&D and clinical study stages of also
these advanced biotechnological products are performed in our country.
Following completion of these stages,
production of the products will be
made in our plant located in Kayseri.
We are also dealing with the international affairs by seeking possible
collaboration opportunities to set
up long-term relationships with
the potenial partners especially in
Europe, MENA region and STAN
countries.
HABERLER / NEWS
Hasbiotech’e “International Arch
of Europe” Ödülü
H
asbiotech, kalite alanında
dünya çapında faaliyet
gösteren BID (Business
Initiative Directions) tarafından
her yıl verilen ve dünyanın en
prestijli ödüllerinden biri olarak
kabul edilen “International
Arch of Europe” ödülünü
almaya hak kazandı.
Genel Müdürümüz Dr. Seyfullah
Dağıstanlı CPhI İstanbul 2015’e
konuşmacı olarak katıldı
Liderlik, Kalite, Yenilik ve Mükemmellik ilkelerine katkılarından dolayı ödülün “Altın” kategorisine seçilen Hasbiotech,
26 Haziran’da Almanya’nın
Frankfurt kentinde düzenlenecek olan Uluslararası BID
Kalite Toplantısı’nda ödülünü
alacak.
G
enel Müdürümüz ve Farmakovijilans Derneği Başkanı
Dr. Seyfullah Dağıstanlı, 3-5 Haziran 2015 tarihinde
İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve 200’den
fazla firmanın katılım sağladığı CPhI İstanbul Fuarı’nda
konuşmacı olarak yer aldı. Dr. Seyfullah Dağıstanlı,
CPhI’ın dünya genelinde en önemli ilaç etkinliklerinden
bir tanesi olduğunu belirterek, fuarın 2. kez ülkemizde
düzenlenmesinin Türkiye’nin önemini gösterdiğine dikkat
çekti.
Dr. Dağıstanlı, “Türkiye İlaç Dünyasında 360° Tur” başlıklı
konuşmasında Türkiye’deki ilaç ile ilgili yasal düzenlemeler
ile mevcut ve geçmiş ilaç politikalarını değerlendirdi.
Dünyada sağlık alanındaki önemli gelişmelerden birisi
olan “immünoterapi”ye dikkat çekerek bağışıklık sistemi
üzerinden tedavi imkanı sağlayan alanın, biyoteknolojinin
gelişmesi ile birlikte bir anda yıldızının parladığını belirtti.
Our Director General, Dr. Seyfullah
Dağıstanlı, takes part in CPhI Istanbul
2015 as speaker
Dr. Seyfullah Dağıstanlı, our Director General and the Chairman
of Pharmacovigilance Association, gave a speech during the
CPhI Istanbul Exposition that
was held on 3-5 June 2015 in
Istanbul Congress Center and attended by over 200 companies.
Dr. Seyfullah Dağıstanlı indicated
that CPhI is one of the most
significant pharmaceutical organizations worldwide and remarked
that the fact that the exposition
is being organized in Turkey for
the second time is an indicator of
Turkey’s importance.
Hasbiotech is the Gold Category
Winner of The International Arch of
Europe Award
Hasbiotech has been selected to
receive The International Arch of Europe (IAE) Award in the Gold Category at the International BID Quality
Convention which will take place
in Frankfurt, Germany, on Sunday,
June 26th, 2016. The decision to
present this award is the result of
research and analysis carried out
through Quality Hunters, leaders,
entrepreneurs, and experts in quality, directed by Business Initiative
Directions (BID) to recognize the
contribution of Hasbiotech in terms
of Leadership, Quality, Innovation
and Excellence.
7
N
EW
YE
N
İ/
Türkiye’de MI tedavisi
CIGB-500
D
ünyada hala birinci sıradaki ölüm nedeni kardiyak problemlerdir.
Akut Koroner Sendrom (AKS) tedavisi güncel rehberlerle (AHA
2015 VE ERC 2015) hekimler tarafından dikkatle izlenmektedir. Son
rehberler AKS yönetiminde PTCA (Percütan Translüminal Koroner
Anjioplasti) hedefli tedavi ve tanı izlemi önerilmektedirler. Bu yöntem
en kısa zamanda miyositlerin iskemisini önlemeyi ve nekroz olmamasını amaçlar, ancak reperfüzyon hasarı günümüzde hala sorundur.
Küba’nın önde gelen araştırma enstitüsü CIGB ile Hasbiotech’in 2016
yılında başladıkları ve ortaklaşa gerçekleştirecekleri klinik çalışmalar
neticesinde, AKS sonrası kalp yetmezliği gelişimine, mortalite ve morbidite sorunlarına çare olabilecek bir ürünün ortaya çıkacağı düşünülmektedir.
EPOPLUS
EPOPLUS (Epoetin alfa) rekombinant
yöntemle üretilen insan eritropoetinidir;
eritropoezi stimüle ederek, kırmızı kan
hücrelerinin artışını sağlar.
EPOPLUS
(epoetin alfa)
is a human
erythropoietin
produced by
recombinant
method;
erythropoiesis is
stimulated and
allows the increase of red blood cells.
LEUKOPLUS
MI treatment in Turkey
CIGB-500
8
Still the number one cause of death
in the world is cardiac problems.
Acute Coronary Syndrome (ACS)
treatment is being closely monitored
by doctors via actual guidelines
(AHA 2015 and ERC 2015). The
last guidelines suggest follow-up
of PTCA-targeted (Percutaneous
Transluminal Coronary Angioplasty) diagnostic and treatment
under ACS management. This
method aims to prevent ischemia
of myocytes as soon as possible
and to avoid occurring of necrosis,
however, reperfusion damage is
still a problem today. At the result
of clinical studies that CIGB, the
leading research institute of Cuba,
and Hasbiotech started together in
2016 and to be conducted commonly, it is thought that a product
will be developed, which can cure
the problems of the development of
heart failure following ACS, mortality
and morbidity.
LEUKOPLUS® bir akyuvar (lökosit) hücresi
büyüme faktörüdür; kemik iliğini daha
fazla lökosit
üretmesi için
uyarır.
LEUKOPLUS® is
a leukocyte cell
growth factor, it
stimulates the
bone marrow to
produce more
leukocyte.
Ürünlerimiz / Our products
E
POPLUS (Epoetin alfa) rekombinant yöntemle üretilen
insan eritropoetinidir, eritropoezi
stimüle ederek, kırmızı kan hücrelerinin artışını sağlar.
Renal nedenlere bağlı aneminin
hem düzeltme (kansızlığın düzeltilmesi) hem de idame (yeterli
kırmızı kan hücresi seviyesinin
korunması) fazında kullanılan
bir moleküldür. Kronik Böbrek
Yetmezliği (KBY) hastalarında ve
pre-diyaliz hastalarında aneminin düzeltilmesinde kullanılarak
hastaların transfüzyon ihtiyacını
azaltır.
Etki mekanizması; eritroit progenitörlerinden eritrosit yapılmasını
uyaran bir glikoproteindir. Mitozu
uyaran bir faktör ve farklılaşma
hormonu olarak görev yapar.
EPOPLUS terapötik aralığı çok
geniştir. Çok yüksek serum düzeylerinde bile hiçbir zehirlenme
semptomuna rastlanmamıştır.
Stabilizatör olarak insan serum
albümini içerir. Dünyada kullanıma sunulduğu günden beri
EPOPLUS’un neden olduğu
PRCA (pure red cell aplazi) vakası raporlanmamıştır.
EPOPLUS (epoetin
alfa) is a human erythropoietin produced by
recombinant method;
erythropoiesis is stimulated and allows the
increase of red blood
cells.
It is a molecule used
both in correction (correction of anemia) and
in maintenance phases
(maintenance of
adequate level of red
blood cells) of anemia
due to renal causes. It
reduces the need for
transfusion in
Kemik iliğinin yeterli sayıda sağlıklı kan hücresi üretememesi ile karakterize
bir hastalık olan
myelodisplastik
sendromda (MDS)
kullanımı mevcuttur.
F
ilgrastim etken maddesi
(r-metHuG-CSF, rekombinant
insan granülosit koloni uyarıcı
faktörü) içerir. LEUKOPLUS® bir
akyuvar (lökosit) hücresi büyüme faktörüdür (granülosit koloni
uyarıcı faktör). Büyüme faktörleri
vücut tarafından doğal olarak
üretilen maddelerdir; ancak ilaç
olarak kullanılmak üzere biyoteknolojik olarak da üretilebilirler.
LEUKOPLUS® kemik iliğini daha
fazla lökosit üretmesi için uyarır.
Lökosit sayısında düşüş (nötropeni), birçok sebepten dolayı
olabilir ve vücudunuzun enfeksiyonla savaşını zayıflatır.
Kemoterapi (kanser tedavisi) ile
tedavi olan, ciddi kronik nötrope-
patients with Chronic
Renal Failure (CRF)
and in patients with
pre-dialysis for correction of anemia.
It is used also for myelodysplastic syndrome
(MDS) which is a disease characterized by
the failure of the bone
marrow to produce an
adequate number of
healthy blood cell.
Its effect mechanism
is a glycoprotein
that stimulates red
blood cell production
from red blood cell
progenitors. It acts as
a mitosis stimulating
factor and differentiation hormone.
Therapeutic range
of EPOPLUS is very
nisi bulunan, ilerlemiş HIV enfeksiyonuna bağlı AİDS hastalarında
enfeksiyon riskinin azaltılması
için; yüksek dozda uygulanacak
kemoterapi öncesinde, tedavi
sonrasında toplanmak ve yeniden hastaya nakledilmek üzere,
kemik iliğinin fazla sayıda kök
hücre üretmesini sağlamak için
kullanılır.
Filgrastim active ingredient (r-metHuG-CSF)
contains recombinant
human granulocyte
colony stimulant
factor. LEUKOPLUS®
is a leukocyte cell
growth factor. Growth
factors are substances naturally produced
by the body; however,
they can be produced also as
biotechnologically
to
be used as medicaments. LEUKOPLUS®
stimulates the bone
marrow to produce
more leukocyte.
Decrease in the
number of leukocyte
(i.e. neutropenia) can
occur for many reasons and weakens the
body’s infection-fighting.
wide. Even at very
high serum levels, no
toxicity symptoms
were observed.
It contains human
serum albumin as
stabilizer.
No any PRCA (Pure
Red Cell Aplasia) case
induced by EPOPLUS
was reported since it
was launched in the
world.
References:
1. Brinks V. et al. Pharm
Res (2011) 28:386-393
2. Jun M. McKay et al.
Transfus_on 2008 48 (8)
1754-1762
induced by advanced
HIV infection, it is used
to allow the bone
marrow to produce a
large number of stem
cells to be harvested
after the therapy and
to be transplanted
to the patient before
chemotherapy to be
administered in high
dose.
In order to reduce
the risk of infection
in patients who are
treated by chemotherapy, have severe
chronic neutropenia,
and patients with AIDS
9
Heberprot-P: Ayak ülserlerine
D
iyabetes Mellitus (DM) görülme sıklığı
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
giderek artmaktadır ve daha ziyade meydana
getirdiği komplikasyonlarla kendisinden söz
ettirmektedir.
Diyabetik hastalarda kronik dejeneratif komplikasyonların yanı sıra (nefropati, retinopati,
nöropati, ateroskleroz gibi) periferik arter
hastalığı ve nöropati zemininde gelişen ayak
ülserleri, kangren, enfeksiyon ve bunlara
bağlı alt ekstremite amputasyonları hastalığın
prognozunu olumsuz yönde etkilemektedir.
Kronik komplikasyonlar mortalite ve morbidite artışına sebep olmakta, ciddi ekonomik
yük oluşturmakta; iş gücü kaybına da neden
olmaktadır.
Hastaneye başvuran diyabetik hastaların %15’inde yaşamlarının bir döneminde
diyabetik ayak yarası gelişmekte ve her
1000 diyabetik ayaktan 6’sına amputasyon
uygulanmaktadır.1 Amerika’da yapılan bir
çalışmaya göre diyabetik ayak yaraları sebebiyle ampütasyon uygulanan hastaların 5 yıllık
mortalite oranı %50 olarak belirtilmiştir. Bu
oran kansere bağlı oluşan mortalite oranları ile
karşılaştırıldığında birçok kanser türüne bağlı
mortalite oranlarına göre daha yüksek olduğu
gösterilmiştir.2
Diyabetik ayak yarası tedavisinde günümüzde
negatif basınç tedavisi, ozon terapisi, hiperbarik oksijen ve büyüme faktörleri gibi birçok
tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.
Büyüme faktörleri sınıfında yer alan Epidermal
Büyüme Faktörü (EGF) ilk olarak 1962’de
Stanley Cohen tarafından bulunmuş olup
günümüze kadar yapılan çalışmalarda EGF’in
yara iyileşmesindeki etkinliği ortaya konmuştur. Bu çalışmalar neticesinde EGF’in ilk
farmasötik formları topikal uygulama amacıyla
geliştirilmiş olmakla birlikte yapılan klinik deneylerde yaradaki çeşitli mekanizmal neden-
Solution for foot ulcers: Heberprot-P
Diabetes Mellitus (DM) incidence is
increasing in our country as well as
all over the world and rather it is discussed with complications it causes.
Besides chronic degenerative
complications in diabetic patients
(such as nephropathy, retinopathy, neuropathy, atherosclerosis),
peripheral artery disease and foot
ulcers developing on the background of neuropathy, gangrene,
infection as well as lower extremity
amputations associated with these
adversely affect the prognosis.
Chronic complications cause the
increase of mortality and morbidity,
and also loss of labor, and constitute
a serious economic burden.
ATIFLAR / CITATIONS
Diabetic foot ulcer is developed
in 15% of the diabetic patients
admitted to hospital during their
lifetime and amputation is performed
for 6 of every 1000 diabetic feet.1
According to a study conducted in
the USA, the 5-year mortality rate of
patients with amputation because of
diabetic foot ulcers was expressed
50%. When compared with the
cancer-related mortality rates, it was
shown that it is higher compared to
the mortality rates related to many
cancer types.2
For the treatment of diabetic foot
ulcers, many treatment methods are
in place such as negative pressure
treatment, ozone therapy, hyperbar-
1) Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA
2005;293:217-28.
2) Armstrong DG, Wrobel J, Robbins JM. Guest Editorial: are diabetes-related wounds and amputations
worse than cancer? Int Wound J. 2007 Dec;4(4):286-7
3) Falanga V. Growth factors and chronic wounds: the need to understand the microenvironment. J
Dermal 1992; 19(11):667-672
4) Hardwicke J, Schmaljohann D, Boyce D, Thomas D. Epidermal growth factor therapy and wound
healing – past, present and future perspectives. Surgeon 2008;6(3): 172-177
10
lere (bakteriyel biyofin dolayısıyla alt dokulara
EGF’in ulaşamaması ve asıl granülasyonu
başlatacak olan alt dokulara etki edememesi)
ic oxygen and growth factors.
Epidermal Growth Factor (EGF)
within the class of growth factors
was first discovered in 1962 by
Stanley Cohen, and efficacy of EGF
was demonstrated in wound healing
in studies until today. At the result
of these studies, although the first
pharmaceutical forms of EGF were
developed for topical application, it
was not been found adequate for
the healing efficacy of topical form
depending on various mechanisms
of wound (failure of EGF to reach the
underlying tissues and inability to
influence the lower tissues which will
initiate the actual granulation) based
on the clinical tests.3-4
Considering this, Heberprot-P that
was developed by CIGB, one of
the Cuba’s leading institutes, as
the intralesional form of EGF to be
used for diabetic foot ulcer, and it
was awarded by WIPO for the “Best
Inventor” prize on March 22nd, 2011.
Heberprot-P is applied intralesional
(using the method of injection into
the wound). Many patients attending
the studies are candidates of major
amputation. In these studies, a
treatment success rate of 83%
and above was obtained for the
patients for whom 75 micrograms of
Heberprot-P were applied.5-6
5) Pedro A. López-Saura, Jorge Berlanga-Acosta, José I. Fernández-Montequín, et al. (2011). Intralesional Human Recombinant Epidermal Growth Factor for the Treatment of Advanced Diabetic Foot Ulcer:
From Proof of Concept to Confirmation of the Efficacy and Safety of the Procedure, Global Perspective
on Diabetic Foot Ulcerations, Dr. Thanh Dinh (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/28150.
6) Fernández-Montequín JI, Valenzuela-Silva CM, Díaz OG, Savigne W, Sancho-Soutelo N, Rivero-Fernández F, Sánchez-Penton P, Morejón-Vega L, Artaza-Sanz H, García-Herrera A, González-Benavides C,
Hernández-Cañete CM, Vázquez-Proenza A, Berlanga-Acosta J, López-Saura PA; Cuban Diabetic Foot
Study Group.-Intralesional injections of recombinant human epidermal growth factor promote granulation
and healing in advanced diabetic foot ulcers: multicenter, randomised, placebo-controlled, double-blind
study. Int Wound J. 2009 Dec;6(6):432-43
çözüm
bağlı olarak topikal formu iyileştirme etkinliği
açısından yeterli bulunmamıştır.3-4
Bu nedenle Küba’nın önde gelen enstitülerinden biri olan CIGB tarafından diyabetik
ayak ülserinde kullanılmak üzere EGF’in
intralezyonel formu olarak geliştirilmiş
Heberprot-P 22 Mart 2011 yılında WIPO
tarafından “Best Inventor” ödülüne layık görülmüştür. Heberprot-P introlezyonel (yara
içerisine enjeksiyon yöntemi ile) uygulanmaktadır. Çalışmalara katılan birçok hasta
majör ampütasyona aday olan hastalardır.
Bu çalışmalarda 75 mikrogram Heberprot-P
ile tedavi uygulanan hastalarda %83 ve
üzeri tedavi başarısı sağlamıştır.5-6
Diyabetik ayak ülseri tedavisinde
yeni bir yaklaşım - Türkiye
deneyimi
T
üm dünyada diyabet ve komplikasyonları
her geçen gün artan bir sıklıkla temel bir
halk sağlığı sorunu olarak toplumu etkilemektedir. Özellikle bu hastaların %60’ındaki
ampütasyonların nedeni diyabetik ayak
infeksiyonudur ve majör ampütasyon sonrası
hastaların %50’si beş yıl içinde yaşamlarını
yitirmektedir.1-3 Bugün konu ile ilgili birçok standart tedavi yöntemi (debridman,
antibiyotikler, yara bakım ajanları, hiperbarik
oksijen tedavisi vb.) olmasına karşın ayak
kayıpları yüksek orandadır. Dünyada diyabete
bağlı ayak yaraları nedeniyle her 30 saniyede
bir ayak kaybı yaşanmaktadır.4,5 Bu nedenle
diyabetik ayak yaralarının tedavisinde yeni
ürünlere gereksinim vardır.
İntralezyonel epidermal büyüme faktörü
(EBF) Türkiye’de 2012 yılında onaylanmış ve
kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye’de 2014’te
yaptığımız ve intralezyonel EGF uygulanan
hastaların tedavi sonuçlarının geriye dönük
değerlendirildiği çalışmanın sonuçları umut
vericiydi.6 Bu çalışmada 25 merkezden intralezyonel EBF uygulanan 174 diyabetik ayak
yarası olan hastanın tedavi sonuçları değerlendirilmiştir. Standart yara bakım tedavisi ile
birlikte infeksiyonun kontrol altına alınmasını
takiben uygulanan tedavi sonrasında yüksek
iyileşme (%83.9) ve düşük ampütasyon oranı
(%2.9) saptanmıştır. Yakaladığımız tedavi oranının birçok çalışmaya göre oldukça yüksek,
ampütasyon oranının ise bu hasta grubu için
beklenen %20’lik ampütasyon oranından çok
düşük olarak çıkması dikkat çekiciydi.
Çalışmamızın sonuçları diyabetik ayak yaralarının yönetimi için güncel algoritmik yaklaşımları değiştirebilecektir.
A new approach to treatment of diabetic foot ulcers - Experience in Turkey
Diyabetik ayak ülserinde
kullanılmak üzere EGF’in
intralezyonel formu
olarak geliştirilmiş olan
Heberprot-P,
WIPO tarafından
“Best Inventor” ödülüne
layık görülmüştür.
Diabetes and its complications
are major public health problems affecting an increasing
proportion of the population
worldwide. In most parts of the
world, diabetic foot infections
(DFIs) account for 60% of lower
extremity amputations, and
these amputations are associated with a 50% five-year mortality rate.1-3 Despite employing
the currently available standard
therapies (e.g., debridement,
antimicrobials, wound healing
agents, hyperbaric oxygen) the
rate of limb loss remains high.
In fact, largely because of these
foot lesions, every 30 seconds
a person somewhere in the
ATIFLAR / CITATIONS
world undergoes a lower limb
amputation as a consequence
of diabetes.4,5 Thus, new
products are urgently needed
for the treatment of diabetic
foot ulcers.
Intralesional epidermal growth
factor (EGF) was newly
registered as a medication in
Turkey in 2012. In 2014 we
conducted a study in Turkey in
which the treatment success
of intralesionally applied EGF
on patients was evaluated;
the results were promising.6
We conducted a retrospective
review and found a total of
174 patients from 25 Turkish
medical centres treated with
1 Armstrong DG, Cohen K, Courric S, Bharara M, Marston W.
Diabetic foot ulcers and vascular insufficiency: our population
has changed, but our methods have not. J Diabetes Sci Technol
2011;5:1591-5.
2 Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, Pile JC, Peters EJ, Armstrong
DG, Deery HG, Embil JM, Joseph WS, Karchmer AW, Pinzur MS,
Senneville E, Infectious Diseases Society of A. 2012 Infectious
Diseases Society of America clinical practice guideline for the
diagnosis and treatment of diabetic foot infections. Clin Infect Dis
2012;54:e132-73.
3 Schaper NC, Apelqvist J, Bakker K. The international consensus
and practical guidelines on the management and prevention of the
diabetic foot. Curr Diab Rep 2003;3:475-9.
EGF. This trial suggests that
in patients with a diabetic foot
ulcer receiving standard care,
the addition of intralesional EGF
(following infection control) provides high healing (83.9%) and
low amputation rates (2.9%). It
was remarkable that the treatment rate we achieved was
considerably high compared to
that of many studies’ and the
amputation rate was lower than
the expected rate (20%) for this
group of patients.
The results of our study may
change the approach to current
algorithms for managing diabetic foot ulcers.
4 Boulton AJ, Vileikyte L, Ragnarson-Tennvall G, Apelqvist J. The
global burden of diabetic foot disease. Lancet 2005;366:1719-24.
5 Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in
patients with diabetes. JAMA 2005;293:217-28.
6 Ertugrul BM, Lipsky BA, Kendirci M, Uysal AC, Ozbek M, M.H. Z,
Mutlu M, Cihandide E, Esen E, Araz M, Gelisen MI, Ozcan F, Buke
C, Edis M, Ozker E, Senkaya I, Ozturk C, Turgut C, Yilmaz F, Arslan
IC, Ay H, Demirez DS, Karahan O, Oncan T, Tabakan I, Hosnuter M,
Kapu H, Keret M, Ture M, Sakarya S. An Assessment of Intralesional
Epidermal Growth Factor for Treating Diabetic Foot Wounds: the First
Experiences in Turkey. Journal of the American Podiatric Medical
Association 2016;Article in press.
11
Savaşı kazanmak
sizin elinizde
Heberprot-P
İntralezyonel EGF
12
Heberprot-P (İntralezyonel Epidermal
Büyüme Faktörü) etkileri:
Fibroblastların, kerotinositlerin ve vasküler endoteliyal
hücrelerin büyüme ve çoğalmasını uyarır.
Anjiogenez, ektrasellüler
matriks’in birikmesi ve
olgunlaşması benzeri
granülasyon dokusunu
oluşturur.
Miyofibroblast aktivasyonu,
çoğalması ve gelişmesi ile yara
kontraksiyonunu sağlar.
Epiteliyal hücrelerinin göçü,
çoğalması ve gelişmesi ile
yara alanı yüzeyinin yeniden
kaplanmasına yardımcı olur.
13
60 yıllık rüya gerçekleşti:
İmmünoterapi ve Kanser aşıları
İ
mmünoterapi, kanserle savaşmak üzere vücudun
doğal savunmasını arttırmak için tasarlanmış bir
kanser tedavi türüdür. İmmün sistem fonksiyonunu
iyileştirmek, hedeflemek veya tamir etmek için ya vücut
tarafından ya da laboratuvarda üretilmiş materyalleri
kullanmaktadır.
Vücudun savunma mekanizmalarını tümöre karşı
‘kışkırtamayan’ çalışmaların ardından 2006 yılından
sonra farklı ve doğru hedef noktaları belirlenmiş
ve bu alanda devrim niteliğinde sonuçlar alınmıştır.
Bunların sonucunda Amerikan “Science” dergisi,
2013’ün en önemli 10 gelişmesinden en önemlisini
İmmünoterapi olarak belirlemiştir.
İmmünoterapinin önde gelen unsurlarından biri
de kanser aşılarıdır. Bir tedavi aşısı vücudun
immün sistemini kanser hücrelerini tanımada
ve yok etmede eğiterek kanserle mücadelede
immün sisteme yardım etmektedir. Kanserin
nüks etmesini önleyebilmekte, diğer tip
tedavilerden sonra geride kalan kanser
hücrelerini ortadan kaldırabilmekte
veya kanser hücre büyümesini
durdurabilmektedir.
Dünyada tedavide aktif kullanılan aşılardan biri de
Küba’nın Moleküler Immunoloji Merkezi (CIM)’de
geliştirilen Racotumomab’dır. Racotumomab melanom,
meme ve akciğer kanseri de dâhil olmak üzere bir
dizi kanser endikasyonu için değerlendirilmiştir.
Racotumomab yüksek bir immün yanıt ve düşük
toksisite göstermiştir ve Faz II / III çalışmasında
umut verici sonuçlar dünyanın saygın bir Onkoloji
dergisinde yayınlanmış ve Küçük Hücreli
Dışı Akciğer Kanseri (NSCLC) olan hastalar
için tedavi seçeneği olmuştur. 2013 yılında
Hasbiotech olarak imzaladığımız anlaşma
kapsamında global partneri olduğumuz ürün,
Arjantin ve Küba’da ruhsatlıdır ve Amerika’daki
klinik çalışmaları, 2015 yılında yapılan özel bir
anlaşma ile kanserde en önemli enstitülerden
biri olan Roswell Park tarafından yürütülecektir.
60-Year Dream Realized: Immunotherapy and Cancer Vaccines
Immunotherapy is a cancer
treatment type designed to
enhance the body’s natural
defense system to fight
cancer. In order to improve,
target or repair the immune
system function, it uses
the materials that are either
produced by body itself or
by laboratory.
Following the studies that
could not ‘provoke’ the
body’s own defense mechanism against tumor, different
14
and accurate target points
have been determined after
2006 and, revolutionary
results were obtained in
this area. At the result of
these, American “Science”
magazine has identified
the most important one
of the 10 most important
developments of 2013 as
‘immunotherapy’.
ment vaccine educates
the body’s immune system
to recognize and destroy
cancer cells and so it helps
the immune system to
fight cancer. It can prevent
cancer from recurring,
destroy the cancer cells
remained after other types
of treatments or can stop
the growth of cancer cell.
One of the leading factors
of immunotherapy is the
cancer vaccines. A treat-
One of the vaccines used
actively for the treatment
in the world is Racotumo-
mab which was developed
at the Molecular Immunology Center (CIM) of
Cuba. Racotumomab was
evaluated for a number of
cancer indication including
melanoma, breast and lung
carcinomas. Racotumomab
has showed a high immune
response and a low toxicity
and promising results of a
Phase II/III study have been
published in a prestigious
oncology journal, and it
became a treatment option
for patients with Non-Small
Cell Lung Cancer (NSCLC).
The product for which we
are the global partner within
the scope of the agreement
we signed as Hasbiotech
in 2013 is licensed both
in Argentina and Cuba,
and according to a private
agreement made in 2015,
clinical studies in the USA
will be carried by Roswell
Park, one of the most important institutes for cancer.
Biyoteknolojik Ürünlerin Üretimi
İ
nsan vücudunda doğal olarak bulunan maddelere yapısal ve aktivite
olarak benzer özellikte olan biyolojik ürünlerin geliştirilmesinde ve
üretiminde biyoteknolojiden yararlanılmaktadır. Biyolojik ürünlerin
çoğunluğu büyük molekül ağırlıklı hormonlar, antikorlar, aşılar, kan
faktörleri ve büyüme faktörleridir. Biyoteknolojik ürünler, zorlu aşamaları içeren bir geliştirme süreci sonunda elde edilmekte olup, kimyasal yöntemlerle üretilen ilaçlar tarafından tedavi edilemeyen birçok
hastalık için çözüm sağlamakla beraber yan etkilerinin de az olması
sebebiyle de tercih edilmektedir.
Dünya ilaç pazarında hızla yükselen ve ilaç sektörünün geleceği
olarak görülen biyoteknolojik ilaç üretimi konusunda ülkemizde de
gelişmeler olmaktadır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 30.000
m2 arazi üzerinde 9240 m2 kapalı alanda kurulması planlanan ve
inşaatı devam eden, ileri teknoloji ve dünya kalite standartlarına sahip
tesisimizin yapılacak teknoloji transferleriyle 2018 yılında üretime
geçilmesi planlanmaktadır. Mevcut durumda neredeyse tamamı ithal
edilen biyoteknolojik ilaçların ülkemizde üretilmesiyle beraber önemli
oranda ülke ekonomisine katkı sağlanması da mümkün olacaktır.
Production of the Biotech
Products
Biotechnology is utilized
in the development and
production of biological
products with similar
properties as the structure
and activity to the naturally
occurring substances in
the human body. Most of
the biological products are
hormones with high molecular weight, antibodies,
vaccines, blood factors
and growth factors.
Biotechnological products
are obtained as the result
of a development process
that includes challenging
stages, and they provide
solution for many diseases incurable by drugs
produced by chemical
methods, and they are
preferred also due to their
less side effects.
There are also developments in our country
in the production of
biotechnological drugs
which are rising rapidly in
the world pharmaceutical
market and seen as the
future of the pharmaceutical industry. With the
transfer of technology to
be made, it is planned to
go into production in 2018
in our plant, which was
planned to be established
in a closed area of 9,240
m2 on 30,000 m2 land in
the Organized Industrial
Zone of Kayseri and is still
under construction, having
advanced technology and
international quality standards. It will be possible
also to make a significant
contribution to the national
economy by the production of the biotech drugs in
our country, which are almost completely imported
in the current situation.
15
HAS GRUP Sosyal Sorumluluk
Müşterilerine, çalışanlarına ve ülkesine
en yüksek faydayı sağlamak vizyonunu
benimsemiş olan Has Grup, tüm topluma
katkı verecek sosyal projelere imza
atmaktadır.
Diyabetik Ayak Ülseri Tedavi Merkezi - Aydın
Diyabetik Ayak Ülseri Tedavi Merkezi’nin temeli 2015
yılında atılmıştır. İnşaatı devam eden merkez, HAS Grup
tarafından Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağışlanmıştır.
Merkezin Türkiye ve aynı zamanda dünya çapında
diyabetik ayak tedavi merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır.
Erciyes Üniversitesi Klinik Mühendisliği Araştırma ve
Uygulama Merkezi - Kayseri
Erciyes Üniversitesi Klinik Mühendisliği
Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERKAM)’ın bina inşaatını HASÇELİK Şirketler grubu üslenmiştir. Mart 2010’da
temeli atılan merkez, Ocak 2011’de
bitirilerek bağışlanmış ve 11 Nisan 2011
tarihinde resmi açılışı yapılarak hizmet
vermeye başlamıştır.
Merkezin temel amaçları; tıbbi teşhis
ve tedavi amaçlı cihaz teknolojilerinin
geliştirilmesinde, bakımında ve işletilmesinde mühendislik bilgi birikimi ve
tekniklerini kullanarak sağlık hizmetlerinin
kalitesini ve verimliliğini arttırmak, biyomedikal mühendisliği alanında araştırma
potansiyelini geliştirmek, Tıp Fakültesi,
Diş Hekimliği Fakültesi ve diğer sağlık
bilimlerinin anabilim ve bilim dallarıyla, Mühendislik Fakültesi ve diğer ilgili
Fakülte ve bölümler arasında işbirliğini
tesis ederek yüksek lisans ve doktora
çalışmaları yoluyla bilimsel araştırma
ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak
ve tıbbi teknolojinin gelişmesinde katkı
sağlamak, biyomedikal mühendisliği ve
meslek yüksek okulu biyomedikal cihaz
teknoloji öğrencilerine, ilgili birimlerle koordinasyon halinde staj ve/veya uygulama dersleri imkanı oluşturmak, pratik ve
güncel bilgilere ulaşmalarını sağlamak,
Biyomedikal Mühendisliği eğitim-öğretimine katkıda bulunmaktır.
Diyabetik Ayak Ülseri
Tedavi Merkezi
Kat Planı
Diabetic Foot Ulcer
Treatment Center
Floor Plan
Diyabetik Ayak
Ülseri Tedavi
Merkezi İnşaatından
Görüntü
View from
construction of the
Diabetic Foot Ulcer
Treatment Center
SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS OF HAS GROUP
Nanotechnology
Research Center of
Erciyes University Kayseri
Nanotechnology Research
Center of Erciyes University
(ERNAM) was founded
to provide an appropriate
infrastructure to the studies
conducted in the fields of
nanoscience and nanotechnology, to contribute
to the practical studies
regarding nanotechnology
in graduate and post-graduate education, to conduct
16
analyses and researches
in the field of technological
developments and practice
areas, and to make offers
for solution. ERNAM started
to operate with full capacity
in April 2013.
Diabetic Foot Ulcer
Treatment Center - Aydin
Foundation of the Diabetic
Foot Ulcer Treatment Center
was laid in 2015. The center
under construction was donated to Adnan Menderes
University by HAS Group.
It is aimed to make the
Center a diabetic foot treatment center both in Turkey
and the world.
Fevzi Mercan-Mustafa
Eraslan Children’s
Hospital - Kayseri
Fevzi Mercan-Mustafa
Eraslan Children’s Hospital
has pooled the Pediatrics
Department of the Faculty of Medicine of Erciyes
University. Pediatrics,
endocrine, metabolism,
pediatric infection, pediatric
gastroenterology, pediatric
hematology-oncology, pediatric cardiology and angiography, pediatric nephrology
and rheumatology, pediatric
neurology, pediatric allergy,
pediatric newborn and
pediatric intensive care
unit, pediatric radiology
and pediatric emergency
units are available within the
hospital’s building.
Fevzi Mercan-Mustafa
Eraslan Children’s Hospital has been built by
Fevzi Mercan and Mustafa
Eraslan, members of the
Board of Directors of HAS
Group, and then donated to
the Faculty of Medicine of
Erciyes University.
Research and Practice
Center of Clinical
Engineering of Erciyes
University
HAS Group of Companies has undertaken the
construction of the building
of Research and Practice
Center of Clinical Engineering of Erciyes University
Projeleri
Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (ERNAM) - Kayseri
Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (ERNAM) nanobilim ve nanoteknoloji alanlarında yürütülen çalışmalara
uygun bir altyapı sağlamak, lisans ve lisansüstü eğitimde yapılacak nanoteknoloji ile
ilgili pratik çalışmalara katkıda bulunmak,
teknolojik gelişmeler ve uygulama alanları
konusunda analiz ve araştırmalar yapmak
ve çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla
kurulmuştur. ERNAM tam kapasiteyle
Nisan 2013’te faaliyete başladı.
Fevzi Mercan - Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesi - Kayseri
Hasbiotech İnsan
Kaynakları Vizyonu:
Gülüşlerin Gerçek
Olduğu İşyeri
Hasbiotech’in insan kaynakları politikası çalışanlarının mutlu, verimli, etkin, yüksek motivasyon ve
istekle çalışması üzerine kuruludur. İnsan kaynakları
konusunda ana hedefimiz, Şirketimizin kurumsal
değerlerine bağlı kalarak, doğru işe doğru bireyleri
seçmek, çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimlerini ve kariyer basamaklarında yükselmelerini
desteklemek, zaman yönetiminin doğru yapıldığı
mutlu ve rahat bir iş ortamı sağlamak, çalışanlarımızın yüksek performans gösterebilmeleri için yeni
politikalar oluşturmaktır.
Yeni ve yaratıcı fikirlere açık, güven veren, esnek
çalışma koşulları sağlayan, kreatif insan kaynakları modelleri geliştirmenin mutlu çalışanlarla firma
hedeflerine ulaşmada önemli bir anahtar olduğunun
farkındayız ve adımlarımızı bu doğrultuda atmaktayız.
Fevzi Mercan-Mustafa Eraslan Çocuk
Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı’nı bir arada
toplamıştır. Hastane binasında, pediatri,
endokrin, metabolizma, pediatrik enfeksiyon, pediatrik gastroenteroloji, pediatrik
hematoloji-onkoloji, pediatrik kardiyoloji
ve anjiyo, pediatrik nefroloji ve romatoloji,
pediatrik nöroloji, pediatrik alerji, pediatrik
(ERKAM). The Center of
which foundation laid in
2010 was donated after
completed in January 2011
and its official opening was
held on April 11th, 2011 and
started to serve.
The basic objective of the
Center is to improve the
quality and efficiency of
medical services using
engineering knowledge and
techniques for developing
device technologies with
the purpose of medical
diagnosis and treatment,
yenidoğan ve pediatrik yoğun bakım, pediatrik radyoloji ile Pediatrik ACİL üniteleri
bulunmaktadır.
Fevzi Mercan-Mustafa Eraslan Çocuk
Hastanesi, HAS Grup yönetim kurulu
üyelerinden Fevzi Mercan ve Mustafa
Eraslan tarafından yaptırılarak Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağışlanmıştır.
to develop the research
potential in the field of
biomedical engineering, to
engage in scientific research
and development activities
and to make contribution
to the development of
medical technology through
post-graduate and doctorate studies by establishing
collaboration between the
department and programs
of the Faculty of Medicine,
Faculty of Dentistry and
other medical sciences and
the Faculty of Engineering
and other relevant faculty
and departments, to provide possibility of internship
and/or practice lessons to
the students of biomedical
engineering department and
biomedical device technology department of vocational
high school in coordination
with the relevant units, to
allow them reach to practical and actual information,
and to make contribution
to education and training of
Biomedical Engineering.
Hasbiotech’s Human
Resources Vision: A Workplace
Where Smiles are True
The human resources policy of Hasbiotech has been
built upon happy, efficient, productive and highly motivated employees willing to work. Beginning with choosing the right individual for a specific job and adhering
to the corporate values, our main goal is to support the
personal and professional developments of the employees as well as raising their careers, to provide a happy
and comfortable workplace where time management is
handled with the right sense, and to create new policies
for our employees to motivate them demonstrate high
performance.
We are aware that developing creative models for
human resources which are open-minded to innovative
and creative ideas, confidential, and provide flexible
working conditions is an important key in achievement
of company objectives together with the participation of
employees, and we move forward in line with this.
17
Geleneksel
ve modern:
KAYSERİ
K
ayseri, Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden biridir. Kayseri 6.000 yıllık bir tarihe
sahiptir. MÖ 2000 yıllarında Anadolu’ya gelen Hititler, Kayseri’ye 22 km uzaklıkta bulunan
Kültepe (Kaniş) şehrini kurmuşlardır. Kayseri ve çevresi, tüm uygarlıklar için cazip bir yerleşim
alanı olmuştur. Günümüzde Türkiye’nin en modern şehirlerinden biri olan Kayseri, 2014 yılı
itibarı ile 1.322.376 nüfusa sahiptir.
Doğal güzellikler
Kayseri, Erciyes Dağının eteklerinde yer almaktadır. 3.917 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en
büyük dağlarından biri olan Erciyes’te modern kayak tesisleri bulunmaktadır.
Su kaynakları açısından zengin bir şehir olan Kayseri’de Kapuzbaşı Şelaleleri, mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır. Dünyanın en önemli sulak alanlarından biri olan Sultansazlığı,
17.200 hektarlık bir alanı kapsamakta ve 251 kuş türü barındırmaktadır.
Kayseri lezzetleri
Kayseri mutfağı, oldukça zengindir. Kayseri mantısı, dünyaca bilinen bir lezzettir. Aynı şekilde
Kayseri’de üretilen pastırma ve sucuk da Türkiye ve dünyada büyük bir beğeniyle tüketilmektedir.
Traditional and modern: KAYSERI
The City of Kayseri is one of the most important
industrialized centers of Turkey. Kayseri has a
6.000-year history. Hittites who came to Anatolia
around 2000 BC founded the City of Kultepe
(Kanis - Ash Mountain) which is located 22 km
away from Kayseri. Kayseri and its surroundings
have become an attractive residential area for all
civilizations. Kayseri, one of the most modern cities of Turkey today, has a population of
1,322,376 as of 2014.
18
Natural beauties
Kayseri is located at the foot of the Mount Erciyes. In Mount Erciyes that towers 3917 meters,
one of the highest mountains of Turkey, there are
modern ski resorts.
In Kayseri, rich in water resources, the Kapuzbasi Waterfalls are among the places that must
be seen. Sultansazligi, one of the world’s most
important wetlands, covers an area of 17,200
hectares and contains 251 species of birds.
Kayseri specialties
The Kayseri cuisine is very
rich. Manti of Kayseri is
a renowned specialty.
Similarly, pastirma
and sucuk (special
bacon and sausage)
are consumed both
in Turkey and in the
world deliciously.
Taslak Kanun Kapsamında
Biyoteknolojik Buluşların
Patentle Korunması
S
ınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı,
halihazırda farklı kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenmiş
olan marka ve patent başta olmak
üzere sınai hakların, uygulamadaki
sıkıntılar da dikkate alınarak tek bir
kanuni metin içerisinde düzenlenmesi amacıyla hazırlanmış olup,
kamuoyu görüşlerinin toplanmasını
takiben 6 Nisan 2016 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne
sunulmuştur.
Kanun Tasarısı’nın gerekçesi,
kanunun biyoteknolojik buluşların
önemine vurgu yapmakla beraber;
kamu sağlığı, ahlaki değerler ve
insan genetiğinin değiştirilmesiyle
ilgili hassasiyetler nedeniyle kırmızı
çizgilerin net bir şekilde çizildiğini
ortaya koymaktadır.
Kanun Tasarıyla rutin, bilinen ve
basit tekniklerin kullanımı dışında,
daha ileri tekniklerin kullanımı sonu-
cu insan bedeninden izole edilen ya
da başka bir teknik işlem sonucu
üretilen öğelerin patentlenebileceğini
düzenlemektedir. Nitekim, Kanun
Tasarısının gerekçesinde de ifade
edildiği üzere, bu öğelere ilişkin
buluşlar sayesinde, hastalıkların tedavisinde önemli gelişmeler sağlanmaktadır. Bu nedenle Kanun Tasarısı
ile bu öğeleri elde edecek araştırmaların patent sistemi aracılığıyla
özendirilmesi amaçlanmaktadır. Öte
yandan, insan klonlama işlemleri,
insan eşey hattının genetik kimliğini
değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla
kullanılması, insan ya da hayvanlara
önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın
hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu
işlemler sonucu elde edilen hayvanlarla ilgili buluşlar patent koruması
dışında tutulmuştur.
Patent Protection for Biotechnological
Innovations under the Draft Law
Draft Industrial Property
Law, which was prepared with the intention
of combining separate
statutory decrees regulating industrial property
rights, particularly trademark and patent, by
considering the current
problems in practice,
was submitted to the
Turkish Parliament on
6 April 2016 soon after
collecting the public
opinion on the Draft
Law.
Preamble of the Draft
Law emphasis on the
significance of biotech-
nological innovations;
however it also draws
its red line that should
not be crossed, based
on public health, ethical
considerations and
sensitivity on alterations
to human genome.
The Draft Law provides
that elements which are
isolated from human
body or produced with
improved techniques,
as opposed to routine,
known and simple techniques, could be patented. Thus, the Draft Law
mentions in its Preamble that innovation of
such elements enables
significant improvements
in treatment of illnesses.
Therefore, the Draft Law
aims to promote such
trials, through its patent
system. On the other
hand, human cloning,
genetic modification of
human reproduction,
industrial or commercial
use of human embryo,
creating transgenic
animals without any significant medical benefit
to humans or animals
are out of the scope of
patent protection.
19
Turkish Revolution
In Biotechnology
HASBİOTECH İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
20
Zühtüpaşa Mh. Fener Kalamış Cd. Tibaş Belvü Evleri No:108/1 A2 Blok Daire:1 34724 Fenerbahçe-Kadıköy / İSTANBUL, TURKEY
www.hasbiotech.com l [email protected] l T: +90 216 339 81 49 l F: +90 216 340 50 38

Benzer belgeler

1.diyabetik ayak

1.diyabetik ayak (r-metHuG-CSF, rekombinant insan granülosit koloni uyarıcı faktörü) içerir. LEUKOPLUS® bir akyuvar (lökosit) hücresi büyüme faktörüdür (granülosit koloni uyarıcı faktör). Büyüme faktörleri vücut ta...

Detaylı

Diyabetik ayak enfeksiyonunda medikal tedavi

Diyabetik ayak enfeksiyonunda medikal tedavi is usually related to peripheral neuropathy. Peripheral vascular diseases and various immunological disturbances play a secondary role. Several recently published guidelines can assist clinicians i...

Detaylı

Diyabetik ayak etiyopatogenezi ve bir toplumsal

Diyabetik ayak etiyopatogenezi ve bir toplumsal quality of life. Due to high expenses they have a huge burden on the economy and can be avoided to a great extent by multidisciplinary approach. Diabetic foot ulcer is a common problem especially i...

Detaylı