Maden Dergisi (Mart

Yorumlar

Transkript

Maden Dergisi (Mart
SÖYLEŞİ
SÖYLEŞİ
Yenilikçi
ve efektif
uygulamalar
Maden sektörü ve diğer altyapı inşaatlarında yeni projelere başlayacak olan
Tekno Maccaferri, İzmir’de Tüprag tarafından işletilen Efemçukuru Altın
Madeni’nde Terramesh Sistem istinat duvarının imalatını yapacak. Firma,
yeni projelerin yanı sıra maden sektöründe, özellikle kömür madenciliğinde iş
güvenliğine katkıda bulunacak yeni bir ürünün çalışmalarına da başlıyor
T
ekno Maccaferri Genel Müdür Yardımcısı Ali Kemal Kermooğlu, yeni projeleri ve ürünleri ile ilgili Maden Ocak
Teknolojileri dergisinin sorularını yanıtladı.
Maden sektörü ve diğer altyapı inşaatlarında
yeni projelere başlayacaklarını söyleyen Ali
Kemal Kermooğlu, İzmir’de Eldorado Gold’un
%100 katılımı ile Türkiye’de sahip olduğu
Tüprag Metal Madencilik tarafından işletilen
Efemçukuru Altın Madeni’nin şantiyesinde,
dizaynı Tekno Maccaferri’ tarafından yapılmış olan Terramesh Sistem istinat duvarının
imalatına devam ettiklerini belirtiyor. Kermooğlu, proje ile ilgili şu bilgileri paylaşıyor: “2014 yılının Haziran ayında Tüprag’ın
bizimle irtibata geçmesi ile Efemçukuru Altın
Madeni’nin şantiyesinde istinat duvarlarına
ihtiyaç duyulduğu bilgisine ulaşıldı. Teknik
ekiplerimiz tarafından yapılan saha ziyaretleri sonucu sahaya teknik açıdan en uygun
olabilecek, ekonomik ve hızlı imal edebilecek yöntemlere ilişkin analizler yine teknik
ofis ekibimiz tarafından yapılarak Tüprag’a
sunuldu. Sahada malzemenin kullanımı, estetik görüntüsü, uzun dönem dayanımı vb.
avantajları nedeni ile İstinat duvarı çözüm-
lerimiz içerisinde yer alan “Geosentetik Donatılı Terramesh Sistem İstinat Duvarının”
proje kapsamında en uygun duvar olacağına
karar verildi. Sahaya ilişkin zemin parametreleri kullanılarak duvar dizaynı tamamlandı
ve yine teknik ekibimiz önderliğinde kalifiye
personelimiz ile sahada imalata başlandı.”
Proje kapsamında yaklaşık 2600 metrekarelik bir duvar inşaatının söz konusu olduğunu
ifade eden Kermooğlu, duvarın tamamlanmak üzere olduğu bilgisini veriyor. Kermooğlu, hem Tekno Maccaferri hem de Tüprag’ın
Efemçukuru Altın Madeni’nde maksimum
düzeyde iş güvenliğine önem verdiğini de
sözlerine ekliyor.
Güvenlik ve kalite ön planda
Kermooğlu, Efemçukuru Altın Madeni dışında sözleşmelerini yaptıkları büyük projeleri
bulunduğunu belirterek, bu projeler içerisinde imalatına başlayacakları İstanbul Atatürk
Havalimanı pat sahası genişletme projesi
hakkında da şu bilgileri veriyor: “Mart ayının
ilk haftası imalatına başlamayı planladığımız
İstanbul Atatürk Havalimanı pat sahası genişletme projesi kapsamında yapılacak olan
istinat duvarına ilişkin çözüm talebinin DHMI’den geldiğini belirten Kermooğlu, Tekno
Maccaferri imzası olan çoğu projede olduğu
gibi bu projede de sahada Teknik Ekibimiz
tarafından yapılan incelemeler ve elde edilen
zemin değerleri sonucunda sahaya en uygun
olan ve kabul gören sistemin dizaynı yapıldı. Sahada imalata henüz başlanmadı ancak
mobilizasyon hazırlıklarına devam ediyoruz.
Proje kapsamında yapılacak olan duvarların
dayanıklılık, güvenlik ve hızlı imal edilebilme gibi özelliklerinin yanında E5 Karayoluna
paralel olması ve estetik görünümünün de
önem arz etmesi açısından, “Geosentetik Donatılı Green Terramesh ön yüzü yeşillenebilir
istinat duvarı tercih edildiğini sözlerine ekliyor. Proje kapsamında yaklaşık 10 bin metrekare bir duvar yapılacağının ve kaliteye çok
önem verdiklerinin altını çizen Kermooğlu,
ürünün hammaddesinin tedarik aşamasından başlanarak şantiye sahasında imalatına
kadar geçen tüm proseslerin teknik ekipleri
tarafından sürekli kontrol altında tutulduğunun bilgisini veriyor.
Maden sektörüne
yönelik uygulamalar
Tekno Maccaferri Genel Müdür
Yardımcısı Ali Kemal Kermooğlu
72 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2015
Anagold Madenciliğin işletmesini yaptığı Elazığ’daki bir altın madeninin kırma eleme tesisinin etrafındaki istinat duvarını “geosentetik
donatılı Terramesh sistem istibat duvarı” olarak tasarlayıp yaptıkları bilgisini paylaşan
Mart - Nisan 2015 | MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ 73
SÖYLEŞİ
Kermooğlu, dünyada altına yatırım yapan
büyük firmalarla çalıştıklarını vurguluyor.
Halihazırda Tüprag tarafından işletilen Kışladağ altın madeni için projelendirdikleri bir
istinat duvarı sistemi olduğuna değinen Kermooğlu, yaptıkları proje ile ilgili şu bilgileri
veriyor: “Söz konusu duvar sistemi enerji kırıcı bariyer şeklinde kullanılacak olup, sistem
parçalarının büyük bir kısmı fabrikamızda
üretilmekte, bir kısmı da ithal edilmektedir.
Kullanılacak olan sistemin Dünya’da da Maccaferri tarafından yapılmış bir çok uygulaması olduğuna değinen Kermooğlu, sistemin
Türkiye’de ilk defa kullanılacağını belirtiyor.
Eti Maden’in işletmekte olduğu Bor madenlerinde de çalışmalar yaptıklarından bahseden Kermooğlu, maden sektörüne sundukları
hizmetleri kısaca şöyle özetliyor, “piyasaya
sunduğumuz yüksek kaliteli geosentetik malzemeler aracılığı ile atık depolama sahaları
izolasyon teşkili, liç havuzları geçirimsizlik
uygulaması, atık barajları sedde yükseltme
uygulamaları gibi bir çok alanda hizmet verebiliyoruz. Bu projelerin analizleri ile beraber
malzeme tercihi konusunda alternatifler sunuyor ve talep doğrultusunda imalatlarını da
gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca işletilmesi ta-
RÖPORTAJ
mamlanmış maden ocaklarının rehabilitasyonu için zamanla yeşillenerek doğa ile uyumlu
olabilecek sistemler sunuyoruz”
Yeni bir ürün
Yeraltı maden ocaklarında özellikle kömür
ocaklarında kullanılan Pararib adında farklı
bir malzemeleri olduğunu ve şu an Türkiye
pazarında kullanılmadığını anlatan Kermooğlu, ilgili ürünün kapalı maden ocaklarında
meydana gelen döküntüleri engellediğini
aynı zamanda tutuşmayan özellikte ve beyaz reflektör renkli olduğu için iş güvenliği açısından önemli bir malzeme olduğunu
Efemçukuru Altın Madeni’nin şantiyesinde, dizaynı Tekno Maccaferri tarafından
yapılmış olan Terramesh Sistem istinat duvarının imalat çalışmaları devam ediyor.
74 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2015
Mart - Nisan 2015 | MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ 75
SÖYLEŞİ
RÖPORTAJ
belirtiyor Türkiye’de henüz bu malzemenin
satışını yapmadıklarını; ama tanıtımını yapmaya başladıklarını sözlerine ekleyen Kermooğlu, “Bu bizim için yeni bir ürün, bu sene
Türkiye pazarında satmak istiyoruz”diyor. Bu
ürünlerin tamamının İngiltere’deki fabrikalarında üretildiğinin altını çizen Kermooğlu, tel
ürünlerin tamamını Türkiye’de ürettiklerini,
geosentetik ürünleri ise ortakları Maccaferri
firmasının dünya çapında yer alan fabrikalarından aldıklarını söylüyor.
Örnek üretim tesisi
Maccaferri ile 25 yıl süren çözüm ortaklığını 2012 yılı itibariyle tamamen ortaklığa
dönüştürdüklerini hatırlatan Kermooğlu, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürüyor: “Tekno olarak çift bükümlü tel türevi ürünler ile
geosentetik ürünleri Türkiye piyasasına kazandıran ve kullanımını yaygınlaştıran ilk firmayız. Bu alanda Maccaferri firması ile uzun
yıllardır çözüm ortağı olarak çalışmaktaydık
ve bu uyumlu ve verimli birlikteliğin bir sonucu olarak 2012 yılı itibariyle %50-%50 ortaklıkla Tekno ile Maccaferri’yi birleştirerek
Türkiye piyasasına kazandırdık. 2012 yılında kurulan ortaklığın ardından yatırımlarımıza başlayarak Düzce’de 10 bin metrekarelik
bir alanda, çift bükümlü tel türevi ürünleri
üretibildiğimiz fabrikamızın kurulumunu tamamladık. 2012 yılının Ağustos ayında seri
üretime başlayan fabrikamızda yıllık ortalama 5 bin ton civarında çift bükümlü tel ürün
üretebilmekteyiz.” Yıllık üretimin yaklaşık
yüzde 30’unu ihraç ettiklerine değinen Kermooğlu Üretilen ürünlerin diğer kısmını da
Türkiye ve Türkiye dışında Türk müteahhitlerin iş yaptığı projelere gönderdiklerinin
altını çiziyor. Ayrıca Maccaferri’nin dünyadaki 29 fabrikasından biri olan bu fabrika,
gerek Lokasyon, gerekse kalite, temizlik ve
iş güvenliğinin sağlanması açısından ilk üçün
içinde yer almaktadır. Önümüzdeki yıllarda
Türkiye’nin Türki Cumhuriyetleri ve diğer
komşu ülkelere malzeme üretimi ve sevkiyatı
yapacak bir üretim üssü olaması yönünde çalışmalar ve düşünceler olduğundan bahseden
Kermooğlu, kısa vadede Türkiye’de ikinci bir
üretim tesisinden ziyade bu üretim tesisine
yapılacak ilave yatırımlar ve ek makinelerle
kapasiteyi artırmayı hedeflediklerini, ancak
yetmediği takdirde alanlarını genişleteceklerini söylüyor.
Avrupa başta olmak üzere dünya çapında,
Düzce’de yer alan fabrikalarında ürettikleri
tüm ürünlerinin kabul gördüğünü ifade eden
Kermooğlu; Avrupa, Türki Cumhuriyetleri,
Orta Doğu ve Afrika pazarlarına ürün sattık-
larına değiniyor.. Kermooğlu, Türk müteahhitlerin projelerine teknik dizayn desteği ve
aynı zamanda ürün satışı yaptıklarını sözlerine ekliyor.
Üst seviyede iş
güvenliği önlemleri
Sektörde iş güvenliği konusunda öncü bir
firma olduklarına dikkat çeken Kermooğlu,
inşaat grubunda B Sınıfı iş güvenliği ehliyeti
olan mühendislerle çalıştıklarını belirtiyor.
Her şantiyede iş güvenliği uzmanı ve firmaları olduğunu anlatan Kermooğlu, her projeye
başlamadan önce iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili dokümanların hazırlandığını ve
şantiyede kullanılacak iş güvenliği ile ilgili
ekipmanların denetlendikten sonra uygulamaya başladıklarını kaydediyor. Bu konuda
olmazsa olmaz prosedürlerinin olduğuna
işaret eden Kermooğlu, özellikle yabancı
menşeili firmalar tarafından işletilen madenlerde iş güvenliği ve işçi sağlığına çok önem
verildiğini vurguluyor. Sıfır kaza ile çalışan
tek firma olduklarını ve baştan sonra bütün
şantiyelerinin denetlendiğinin altını çizen
Kermooğlu, teknik ekiplerinin tamamen bu
konuda eğitim almış kişilerden oluştuğunu
belirtiyor. Kermooğlu, konuyla ilgili sözlerini
şöyle sürdürüyor: “Şantiyelerimizde dünya
çapında onaylanmış, sertifikalı ve en yüksek
kalitede de ürünleri kullanıyoruz. Malzemelerin fiyatına bakmıyoruz, öncelikle bizim
için iş güvenliği geliyor. Ancak piyasada bu
şekilde çalışmayan firmalarla rekabet etmek
zorunda kalıyoruz. müteahhitlerin bu konuda
çok dikkatli olması ve. çözüm ortaklarını iyi
seçmeleri lazım.”
Piyasada kalifiye iş güvenliği uzmanı bulamadıklarına da değinen Kermooğlu, bu konuda yüksek hassasiyetle ve ödün vermeden
çalıştıklarını vurguluyor.
76 MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ | Mart - Nisan 2015
Güvenli bir çözüm ortağı
2014’ün cirolarını katladıkları bir yıl olduğunu ifade eden Kermooğlu, geçen yılın
kendileri için iyi geçtiğini ve büyük projelerde yer aldıklarını söylüyor. Geçen sene 40
milyona yakın ciro elde ettiklerini ve ihracatlarını da arttırdıklarını sözlerine ekleyen
Kermooğlu, teknik ekiplerini güçlendirdiklerini ve yatırımlarını arttırdıklarını belirtiyor.
Geçen yılın gerek istinat yapıları gerekse de
yol güvenliğini sağlamak için taş ve kaya
düşmeleri ile ilgili malzemelerde yoğun bir
satış yaptıklarını söyleyen Kermooğlu, aynı
zamanda uygulama işleri de yaptıklarını
vurguluyor. Kermooğlu, 2015 yılı ile ilgili
olarak da şunları aktarıyor: “2015 yılının
ise zor geçeceğine inanıyoruz. Önümüzde
seçimler ve Rusya’da bir ekonomik kriz var.
Yaklaşık yüzde 100 bir devalüasyon söz konusu. Dolayısıyla bu da diğer Türki Cumhuriyetlere sıçramaya başladı. Bu sene kolay
geçmeyecek. Ama yüzde 3-4 civarında bir
büyüme hedefimiz var.
Biz her sene hızlı büyüyen bir firmayız.
Ekonomik krizlerde daha çok malzeme
satıp, daha çok imalat yapıyoruz. Finans,
iş güvenliği ve teknik destek olarak çok
üstlerde yer aldığımız için kriz anında güvenilir firma olarak tercih ediliyoruz. Bu
dönemlerde müteahittler kendilerini destekleyebilecek firmaları tercih ediyorlar.
Dolayısıyla güvenli bir çözüm ortağı arandığı için daha çok ekonomik krizlerde tercih
edilen bir firmayız.” Büyük doğalgaz boru
hattı, 3.havalimanı ve 3. köprü projelerinde
de var olduklarını sözlerine ekleyen Kermooğlu, Türkiye’nin en büyük projelerinde yer
aldıklarını kaydediyor. Maden sektörünün
de hızla ilerlediğini vurgulayan Kermooğlu,
maden sektöründe paylarını hızla artırdıklarını söylüyor. z
Mart - Nisan 2015 | MADEN OCAK TEKNOLOJİLERİ 77

Benzer belgeler

Madencilik çözümleri

Madencilik çözümleri projelerinde teknolojik, ekonomik, çevreci ve uzun ömürlü ürünleri, sistemleri pazara sunmakta ve pazar lideri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Tekno Şirketler Grubu 2012 yılı itibari ile 30 y...

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI YOL ALT ve ÜST YAPI GÜÇLENDİRME TÜNEL

İSTİNAT YAPILARI YOL ALT ve ÜST YAPI GÜÇLENDİRME TÜNEL geosentetik ürünleri Türkiye’de üretecek olup, üretime geçtikten sonra yaratacağı iş gücü ve imal edilen ürünlerin ihracatı ile ülke ekonomisine büyük yarar sağlayacaktır. TEKNOMACCAFERRI başta Kar...

Detaylı

Katı atık depolama: Tasarım ve mühendislik

Katı atık depolama: Tasarım ve mühendislik projelerinde teknolojik, ekonomik, çevreci ve uzun ömürlü ürünleri, sistemleri pazara sunmakta ve pazar lideri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Tekno Şirketler Grubu 2012 yılı itibari ile 30 y...

Detaylı