p moı/11/00 turkısh-englısh

Yorumlar

Transkript

p moı/11/00 turkısh-englısh
ŞAFT MONTAJLI HELİSEL
REDÜKTÖRLER
KULLANIM ve BAKIM TALİMATI
Maintenance and Operational
Instructions for
Shaft Mounted Speed Reducer
TR
ENG
P SERİSİ / SERIES
Sertifika No/Certificate number: KY3723/05/10-R
Doc.No
TSEK
P - MOI / 11 / 00
POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Ata Mah. Astim Organize San. Böl. 1.Cad. No: 4 AYDIN / TURKEY
Fax : +90 256 231 19 17
Tel/Phone : +90 256 231 19 12
: +90 256 231 19 13
: +90 256 231 19 14
+90 256 231 19 15
+90 256 231 19 16
e-mail
: [email protected] - [email protected]
web
: www.pgr.com.tr
P Serisi - P Series
KULLANIM ve BAKIM TALİMATI
Maintenance and Operation Instructions
POLAT GROUP REDÜKTÖR P1 - P12 SERİSİ
KULLANMA VE BAKIM TALİMATI
INSTALLATION AND MAİNTENANCE OF
POLAT GROUP REDÜKTÖR SIZE P1 - P12
ÖNEMLİ
IMPORTANT
Redüktör çalıştırmadan ve montajlanmadan önce bu bilgileri
dikkatlice okuyunuz. Redüktör bakımı ve çalışma sürecinde
yer alan personelin bu bilgilere sahip olması gerekmektedir.
Study these instructions carefully before installing and operating the drive. Make sure that this information is readily available to all persons involved in the operation and maintenance
of the drive.
Redüktörün montajı sırasında bütün uygun güvenlik düzenleri
sağlanmalıdır.
All appropriate safety regulations must be observed when installing a drive.
Dönen şaftlar (ekipmanlar) için uygun koruma sağlanmalıdır.
Redüktör katalogda belirtilen kullanım için dizayn edilmiştir diğer kullanımlar için uygun değildir.
İmalatçı bu uygun olmayan kullanım sonucunda doğan hasardan sorumlu değildir.
Çalıştırmadan önce makinanın çalışması durumunda kimseye
zarar gelmeyeceğinden emin olunuz.
Redüktörün güvenliğine etki eden kullanıcı yapacak olduğu
modifikasyonlar veya iyileştirmelere izin verilmez.
Ayrıca parçalar POLAT GROUP REDÜKTÖR tarafından belirtilen teknik gereksinimler ile uygun (uyumlu) olmalı. Bu ise orijinal parçalarla sağlanmalıdır.
Suitable safety covers or guarding must be provided for all rotating shafts.
The drive is designed exclusively for use specified in the catalogue any other use is considered improper.
The manifacturer accepts no liability for damage as a result
there of.
Before switching on or starting up the machine make sure that
nobody can be endangered by the machine/system startup.
Own modification and/or alteration which affect the safety of
the drive are not permitted.
Spare parts must comply with the technical requirements specified by POLAT GROUP REDÜKTÖR.This is always ensured
with original spare parts.
TANITIM
INTRODUCTION
Kullanma ve Bakım Kılavuzu POLAT GROUP REDÜKTÖR
bünyesinde üretilen P SERİSİ redüktörler için geçerlidir.
This maintanence and operational manual is acceptable for
P series gear unit which is produced by POLAT GROUP
REDÜKTÖR SAN. VE TİC. A.Ş.
Etiket bilgilerinde model numarası, seri numarası tanımlanır.
Ayrıca bu bilgilerle tahvil bilgisi de onaylanmış olur.PGR P serisi redüktörlerde 12 model mevcuttur. P1, P2, P3, P4, P5, P6,
P7, P8, P9, P10, P11 ve P12 olarak ayrıca 3 tahvilde; 5/1,
13/1, 20/1 bulunur. Seri numaraları ay ve yıl bilgisi ile gelen
sipariş numarasına göre verir.
ÖR: L10 16940 (L: Kasım , 10: 2010, 16940: sipariş numarası).
Model and serial numbers are identified on the name plate.
On the other hands reduction ratio have been approved according to these numbers. There are 12 different gear sizes
are avaible. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11,
P12 gear sizes have 3 different reduction ratios which are 5/1,
13/1, 20/1. Serial number identifies according to month and
year of producing date and order number.
Seri numaraları satış sonrası ürün hakkında izlenebilirlik sağlar.
Exmp: L 10 16940 (L: November (month), 10: 2010 (year),
16940: order number)
Listelenen tüm parçalar redüktöre monte edilir; motor montajı,
kilit, kapak... gibi.
Serial number provides traceability about after sales.
All the parts which are listed can be mounted to the gear unit;
motor mounting, backstop, cover...etc.
KURULUM
INSTALLATION
Montaj ve üniteyi çalıştırmadan önce mutlaka bu bilgileri dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu bilgiler montajdan ve bakımdan sorumlu kişiler tarafından da mutlaka bilinmeli.Güvenlik önlemleri
montaj sırasında sağlanmalıdır tehlike yaratabilecek tüm durumlar için güvenlik önlemleri oluşturulmalıdır.
Plase read these information very carfully before mounting
the gearbox to the machine and runing. These instructions
must be known by responsible person of maintanence and installation process.All the precautions must be provided during
installation and all the situation which can be caused a damage, must be cared.
Kullanım amaçları ve koşulları belirtilmiştir (Bakınız P serisi kataloga) aksi durumlar için üretici firma kesinlikle sorumlu değildir. Makine çalışmaya başlamadan önce kimsenin tehlikede olmadığından emin olun. Yedek parçalar tüm seriler için mevcuttur.
Tüm kullanıcıların yedek parça gereksinimi POLAT GROUP
REDÜKTÖR tarafından belirtilen teknik ölçüler doğrultusunda
tedarik edilmelidir.
NOT: Kilit, redüktörün içine monte edilerek redüktörün ters yöne dönmesi engellenir.
1
Intended use and conditions are defined (Please see at P series catalogue), for otherwise using manufacturer is not responsible absolutely. Please make sure that, all the person is in
safety area that is there is no any risk for damage or accident.
Spare parts are avaible for all series.
Requirements of spare parts for all users must be supplied
according to identified technical dimensions by POLAT
GROUP REDÜKTÖR SAN.VE TİC.A.Ş.
NOTE: Backstop is mounted to inside of gearbox and it prevents to rotation of output shaft reverse direction.
www.pgr.com.tr
TAŞIMA VE DEPOLAMA
TRANSPORTATION AND STORAGE
Taşıma: Ürün teslimi sırasında ambalaj üzerinde yazılı bilgiyi
dikkate alınız. Ürün teslim alınırken ürünün taşıma süresinde
hasar görüp görmediği derhal kontrol edilmelidir. Olası hasarlar
firmamıza bildirilmelidir. Hasarlı ürün devreye alınmayabilir.
Tüm taşımalarda ani hareketlerden ve ani kaldırma yük hızlarından kaçınılmalıdır.
.
Transportation: Consider information at receiving product
which is writter on package. (Check products before recelving!) Inspect the shipment for any damage in transit as soon
as you receive the delivery. Inform the shipping company immediately. It may be necessary to refrain from starting up the
drive. All the following operations must be done with due care
and without sudden movements.
Depolama: Açık havada ve yüksek nem içeren ortamda depolama yapmayın. Redüktör/Redüktörlü motorları direk yerle temas ettirmeyin. Aksi taktirde yer değiştirme esnasında hasar
oluşabilir.
Eğer redüktör, 6 aydan fazla süre için depolama yapılacaksa
paslanabilir parçaların üzerine koruyucu yağ sürünüz.
Storage: Please do not store the gearbox where open area
and have more humudity. Do not contact gear unit or gread
motor with land. Otherwise there could be damage during moving application.
No
1
KRİTERLER / CRITERIA
Redüktörün demontajı /
Disassemnly of geared unit
1.1
Gövde değişimi / Case changing
1.2
Dişli değişimi / Gear changing
1.3
Mil/Şaft değişimi / Solid/shaft changing
1.4
Sızdırmazlık elemanları hariç tüm
sarf malzemelerin değişimi /
Changing of all consumable
material excep sealing materials.
2
3
4
ÜRETİCİ (PGR)
MÜŞTERİ
YETKİLİ SERVİS
MANUFACTURER (PGR) AUTHORIZED SERVICE CUSTOMER (USER)
Yağ kapağı değiştirme / Oil cup changing
Sızdırmazlık elemanı değiştirme /
Seal changing
Yağ değiştirme / Oil changing
x
x
x
x
x
x
x
x
---
x
x
---
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-------
X : İLİŞKİLİ
...: İLİŞKİSİZ
X : Related
- - - : Unrelated
YETKİLİ SERVİS: Firmamız tarafından belirlenmiş deneyimli
personelimizdir. Elektrik ve mekanik konularında eğitim almış
ve bu konuda yeterliliği olan yetkilendirilmiş kişi.
AUTHORİZED SERVICE: They are skill and qualified people
which are determined by company. They have education about electrical and mechanical subject.
MONTAJA BAŞLAMADAN ÖNCE
BEFORE START-UP TO ASSEMBLING
Tahrik ünitesinde hasar olmamalıdır. (Taşıma ve depolama hasarları vs...) Ortam sıcaklığı “Yağlayıcılar” bölümünde verilen
sıcaklık değerlerine uygun olmalıdır.
There must not be any damage on gear unit (damage of transportation or storage...etc). Ambient temperaturemust be suitable to determined temperature on “Lubricant” part.
Çıkış milleri ve çıkış şaftları yüzeyindeki korozyon önleyici
madde, pislikler vb. kirlenmeler temizlenmelidir. Piyasada yaygın olarak kullanılan solvent kullanılmalıdır. Yataklara ve sızdırmazlık elemanlarına solvent temas etmemelidir. Aşındırıcı ortam koşullarında çıkış mili sızdırmazlık elemanlarını aşınmaya
karşı korur. Bağlantı temeli yeterli büyüklükte ve titreşim izolasyonu olmalı. Alt yapı; titreşimsiz ve burulmaya karşı korunmalı.
Redüktör ağırlığını ve çalışma gerilimlerine dayanabilecek yapıda olmalı. Redüktörün bağlanacağı ünitenin kapalı olduğundan ve istemsiz çalıştırılamayacağından emin olunmalıdır. Redüktörün dışındaki hareketli parçaların çevresi koruyucu muhafaza ile kapatılmalıdır. Redüktörü kasıntısız monte edilmelidir.
Milde kaçıklık olmamalıdır. Motoru çalıştırmadan önce bağlantı
elemanlarını kontrol edin ve sıkın.
Corrosion preventive or dirties...etc, must be cleanedon output shaft. Solvent which could be find on market easily, must
be used fort his application. Input shaft’s seals are lubricated
with grease and this lubrication protects the seal againts to
abrasion. Platform must be adequate large and must have absorbtion against to vibration. Platform has to have protection
againts buckling and vibration. This platform has to be robust
for carrying to weight of gearbox and strength of the running
loads. Please make sure that machine was closed and it will
not be run involuntary. Rotational parts must be closed with
cover. Gearbox must be mounted more easily. There must not
be any misalignment on the solid shaft. Before running a electric motor, please check all the fixtures and connecting parts,
if it is not suitable please tighten all the fixtures.
Redüktörün Boyanması: Redüktörün tamamen veya kısmen
boyanması gerektiğinde, havalandırma tapası, mil sızdırmazlık
elemanları ve etiket üzeri bantla yapıştırılarak boyama işlemi
yapılır. İşlem sona erdiğinde bant çıkartılır.
Painting The Gear Unit: Redüktörün tamamen veya kısmen
boyanması gerektiğinde, havalandırma tapası, mil sızdırmazlık elemanları ve etiket üzeri bantla yapıştırılarak boyama işlemi yapılır. İşlem sona erdiğinde bant çıkartılır.
www.pgr.com.tr
2
MONTAJ SIRASINDA
DURING INSTALLATION
1. Eğer varsa nakliye ambalajını çözün.
1. If there is a package for transportation on gearbox, please
remove gearbox from packaging carefully
2. Delik mili içini gres ile yağlayın böylece şaft montajı kolaylaşır.
3. Nakliye sırasında redüktörün üzerinde kör tapa takılmaktadır. Bu tapa çalışmaya başlamadan önce çıkartılıp plastik
havalandırma tapası ile değiştirilmelidir.
4. Tork kolunu redüktörün altında bulunan kulaklara kasıntısız
monte edin. (Bakınız sayfa 4.)
5. Giriş mili kısmına kayış/kasnak takılması sırasında darbeye
karşı koruyunuz.
6. Montaj şekline göre yağ seviyesi ve tapa yerlerini kontrol
edin.
7. Redüktörün kilitli olması durumunda dönüş yönünün belirlenebilmesi için yerine montajından önce manuel olarak kontrol
edilmesi gerekir.
Demontaj Sırasında
2. For easy installation, please apply a grease to hollow shaft.
3. During transportation there is a plug on gearbox.Before starting to running this plug must be changed with vent plug.
4. Please mount the torque arm very carefully to holes which
are at bottom of gearbox. (See page 4.)
5. During installation of belt-pulley system input shaft must be
protected against to impact loads.
6. According to mounting positions, please check oil level and
position of plugs.
7. If the gearbox has backstop system, before installation of
gearbox to machine, direction of rotation must be checked
by manually.
During Disassembling
1. Sistemin durduğundan emin olun.
1. Please make sure that, all the system is closed.
2. Motordan gelen kayış veya kasnağı sökün.
2. Please remove belt-pulley system on gearbox input shaft.
3. Redüktör bağlantı civatalarına 1/4 devir yaparak sök.
3. Connection screws of gearbox must be removed with 1/4
revolution.
4. Civataların tamamen sökülmesi durumunda kaza tehlikesi
oluşabilir.
4. There could be accident or damage if all the connection
screws are removed, please be carefull.
5. Şaftın üzerindeki çektirme yardımıyla şafttan mili çıkartınız.
5. With fixing element please remove solid shaft from output
shaft of gearbox.
Tork Kolu Bağlantısı Olması Durumunda
For Torque Arm Connections
Tork kolları gerilimsiz olarak monte edilmelidir. (P serisi kataloğa bakın.)
Torque arm must be mounted without any tension. (Please
see at P series cataloque)
Optimum montajın sağlanması için vibrasyonlu absorbe eden
bir macun kullanılmalıdır. (LOCTITE 510 yada eşdeğer ürün)
For providing optimum assembling, absorbing materials for
vibration must be used.(LOCTITE 510 or equivalent products)
NOT: Redüktörün üzerindeki orijinal parçaların kullanımındaki
yanlışlık firmamız sorumluluğunda değildir. Tork kolu temini
müşteriye aittir.
Note: Manufacturer have not any responsible about misusing
of original parts on gearbox.Torque arm supplied by customer.
ÇALIŞTIRMA
STARTING UP
• Katalogdaki montaj pozisyon tablosu yardımı ile yağ seviyesini kontrol et.
• Please check oil level according to analysing table of mounting positions on catalogue.
• Çalıştırmadan evvel havalandırma tapasını tak.
• Before running the gearbox please mount vent plug to gearbox.
• Eğer belirtilmemişse ilk yağ dolumu yağlama listesinde gösterildiği gibi yapılır.
3
• If it is not determined, first oil filling must be achieved according to lubrication table.
www.pgr.com.tr
Bakım
Maintenance
REDÜKTÖR
• Düzenli olarak yağ seviyesi kontrolü
• Yağ 10.000 çalışma saati veya en geç 2 yıl sonra değiştirilmeli.
• Yağ değişimi sırasında dişli ünitesinin temizliği yapılmalı.
• Eğer sentetik yağ kullanılırsa yağ değiştirme süresi 2 kat kadar daha uzun olacaktır.
• Zor çalışma şartlarında (Yüksek nemde, geniş sıcaklık aralıklarında) yağ değiştirme süresini 5.000 saat yada en geç 1 yıl
olarak takip edilmelidir.
• Checking oil level regularly
• Oil must be changed after 10000 running hours hours or after 2 years.
• During oil change, gearbox must be cleaned carefully.
• If synthetic oil is used, oil changing period can be increase
2 times than mineral oil using.
• Application in hazardous environment or heavy duties, oil
change period must be 5000 running hours or after 1 year.
Sentetik ve mineral yağlar doldurma ve boşaltma
esnasında karıştırılmamalıdır.
Synthetic and mineral lubricants must not be mixed
either for filling or for disposal!
Ünitenin bakım işine başlamadan önce operatör
üniteyi kapatmalı servis dışı olduğundan emin olmalı ve herhangi bir kaza ya da umulmadık bir yük ya
da dış yükle dönebilecek parçalara karşı tüm önlemleri almalıdır. Bunun dışında tüm çevre güvenliği tedbrileri alınmalıdır. (Ör: Artık gaz eliminasyonu
ya da toz gibi.)
Before doing any work on the unit, the operator
must first switch off power to the gear unit and ensure that it is out of service, as well as taking all necessary precautions against it being accidentally
switched on again or its parts moving without warning (due to suspended loads or similar external
factors). Furthermore, all additional environmental
safety precautions must be taken (e.g. elimination
of residual gas or dust, etc.).
BAĞLANTI ŞEKİLLERİ
INSTALLATION TYPES
V kayışı sürücüsü uygun her pozisyona yerleştirilebilir. Eğer
tork kolu kayışı sıkmak için kullanılacaksa giriş-çıkış şaftları
arasında 90° açı olmalıdır.
V belt system can be mounted suitable positions.If the torque
arm will be used for tighten to belt degree between output
and input must be 90°.
V kayışı sürücüsü istenirse sağ tarafada yerleştirilebilir.
If you desired, V belt can be mounted right side.
Şekil - 1
Figure - 1
Bu açı 90° olmalıdır, fakat her halükarda maksimum 15°’e kadar farklılık gösterir.
This angle must be 90°, but this can be up to 15°.
Torque arm ane belt platform
Tork kolu ve kayış platformu
If you desired, torque arm can be mounted right side.
Eğer istenirse tork kolu sağa doğru yerleştirilebilir.
Şekil - 2
Figure - 2
www.pgr.com.tr
4
YAĞLAMA
LUBRICATION
Yağ seviyesini düzenli aralıklarla kontrol edin. Doldurma, boşaltma ve havalandırma tapalarının farklı pozisyonlarına göre
4 figürde gösterilir.
Check oil level regularly. Figure four shows that positions of
filling, drainage and vent plugs acoording to different positions.
DİKKAT
WARNING
Tabloda belirtilen miktarda yağ kullanılmaması durumunda
redüktörde hasar oluşacaktır.
There could be damage on gearbox if you use different oil
which is not determined on table.
MONTAJ POZİSYONU / MOUNTING POSITION
H1
V2
V1
Doldurma Tapası/Filler plug
5
H2
Boşaltma Tapası/Drain plug
Seviye Tapası/Level plug
www.pgr.com.tr
YAĞ DOLUM MİKTARI / LUBRICANT FILL QUANTITIES
LİTRE
(L)
V2
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
0.5
0.8
1.2
2.5
3.3
4.1
5.7
10.9
_
_
_
_
H1
V1
H2
V2
H1
V1
13:1 / 20:1
H2
0.5
0.8
1.4
2.4
3.2
4.1
5.9
13.6
_
_
_
_
0.6
1.0
1.8
2.5
3.3
5.8
8.6
18.4
_
_
_
_
0.4
0.7
1.0
2.3
3.0
3.8
5.4
9.1
12.7
12.5
22.5
36.0
0.6
0.9
1.8
2.6
3.2
5.5
8.5
16.4
21.7
13.5
34.5
50.0
0.6
0.9
1.6
2.2
3.2
5.1
8.3
15.4
19.2
11.5
27.0
45.0
5:1
0.5
0.9
1.7
2.6
3.2
5.3
8.6
18.4
_
_
_
_
0.5
0.8
1.4
2.4
3.2
4.2
5.9
12.6
15.7
24.0
52.0
79.0
YAĞ SEÇİMİ / LUBRICANT SELECTION
Vizkozite
I.S.O.Viscosity
Oda Sıcaklığı
Room Temperature
C
Mineral Yağlar / Mineral Oils
0-100 101-200 201- 400
min-1
min-1
min-1
P1
P1
P1
P3
P2
P2
P2
P4
P3
P3
P5
P5
P5
P6
P6
P6
P7
P7
P7
P8
P8
P8
0-20
min-1
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
21- 50
min-1
P1
P4
P2
P5
P3
P6
P7
P8
P9
51-120
min-1
P1
P4
P2
P5
P3
P6
P7
P8
P9
0-50
min-1
P10
P11
P12
51-80
min-1
P10
P11
P12
-10 / +5
100
100
100
68
150
150
150
100
100
100
100
6 / 25
460
320
320
220
680
680
460
460
320
320
220
26 / 40
800
680
680
460
800
800
800
680
460
460
320
5:1
www.pgr.com.tr
13 : 1
20 : 1
6
YAĞLAYICI TABLOSU / LUBRİCANT TABLE
Yağlama
Maddesi
Çeşitleri
/ Type of
lubricant
Ortam
Sıcaklığı
/ Ambient
temperat
ARAL
ESSO
Mobilgear:
-636
-XMP680
Shell
Omala
680
Spartan EP Renolin CLP Klüberoil
GEM 1220
220
CLP 220 Plus 220N
Mobilgear:
-630
-XMP220
Shell
Omala
220
Spartan EP Renolin CLP Klüberoil
GEM 1100
100
CLP 100 Plus 100N
Mobilgear:
-627
-XMP110
Shell
Omala
100
Renolin B15
HVI
ISOFLEX MT Mobil DTE
11M
30 ROT
Shell
Tellus T
15
Renolin PG
680
Klübersynth
GH 6-680
Glygoyle
HE 680
Renolin PG
220
Klübersynth
GH 6-220
Glygoyle
HE 220
Shell
Tivela S
680
Shell
Tivela S
220
Alpha SP 680 Spartan EP Renolin CLP Klüberoil
GEM 1680
680
CLP 680 Plus 680N
0.........40°C Degol BG
ISO VG 680 680
Degol BG
680 plus
ISO VG 220 Degol BG Energol Alpha SP 220
GR-XP Alpha MW 220
-5........40°C 220
Degol BG 220
Alpha MAX
Normal
220 plus
220
ISO VG 100 Degol BG Energol Alpha SP 100
GR-XP Alpha MW 220
-15......25°C 100
Degol BG 100
Alpha MAX
100 plus
100
ISO VG 15 Vitamol Bartran Hyspin AWS
1010
HV 15
15
-45...-15°C
Hyspin SP 15
Hyspin ZZ 15
-5........60°C Degol GS Energol
680
SG-XP
Sentetik ISO VG 680
680
Yağlar
/ Synthetic ISO VG 220 Degol GS Energol Alphasyn PG
Oil
SG-XP 220
-25......80°C 220
220
Mineral
Yağlar
/ Mineral
Oil
Uniyis J13
Glyclube
220
GRES TABLOSU / GREASES TABLE
Yağlama
Maddesi
Çeşitleri
/ Type of
greases
Mineral
Bazlı Katı
Yağlar
/ MineralBasic
Sentetik
Bazlı Katı
Yağlar
/ MineralBasic
Ortam
Sıcaklığı
/ Ambient
temperat
-30.........60°C
Energrease LS 2
-50.........40°C Energrease LS EP 2
-25.........80°C
Spheerol AP 2
LZV-EP
Spheerol EPL2
Product 783/46
NOT: Bu tabloda farklı firmalara ait birbirleri ile karşılaştırılmalı yağlama maddeleri verilmektedir. Yağlama maddesi, üreticisi
bir viskozite ve yağlama maddesi çeşidi dahilinde değiştirilebilir. Viskozite ve yağlama maddesi çeşidinde değişiklik yapılması durumunda bize başvurulması zorunludur, aksi taktirde böyle bir durumda redüktörümüzün çalışması için garanti verilmez.
7
Klüberplex BEM
41 - 132
ISOFLEX
TOPAS
NCA 52
PETAMO
GHY 133N
Mobilux 2
Shell Alvania R2
Mobilux Ep2
Shell Alvania RL 2
Mobiltemp
SHC 32
Aero Shell Grease
16 oder 7
NOTE: This table lists compatible lubricants of different suppliers. Within the same viscosity class and type of lubricant
the supplier can be chosen freely. In case you change the viscosity class resp. The type of lubricant you should contact
us in advance as otherwise we cannot assure the proper function of our drive and the warranty becomes void.
www.pgr.com.tr
PARÇA LİSTESİ / PART LIST
11
21
12
13
1
20
2
3
14
15
4
16
5
6
23
17
7
8
8
18
19
10
9
(5:1)
10
22
(13:1 20:1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
www.pgr.com.tr
Civata
Redüktör Gövdesi
Z4 Dişlisi
Keçe
Rulman
Rulman
Yağ Kapağı
Giriş Şaftı
Keçe
Rulman
Yağ Tapası
Merkezleme Pimi
Kama
Segman
Z2 Dişlisi
Kama
Z3 Dişlisi
Gövde Kapağı
Rulman
Civata
Çıkış Şaftı
Killit Sistemi
Rulman
Bolt and nut
Reducer body
Z4 Gear
Oil seal
Bearing
Bearing
Cover
Input shaft
Oil seal
Bearing
Oil plug
Perforated pin
Key
Circlip
Z2 Gear
Oil seal
Z3 Gear
Sheet cover
Bearing
Bolt
Output shaft
Backstop
Bearing
8
KEÇE ÖLÇÜLERİ / DIMENSION OF SEALS
5:1
PARÇA NO
PART NO
P2
P3
P4
P5
1
M8X90
M10X100
M10X100
M12X120
M16X130
4
55X80X10
65X90X10
75X100X13
85X120X10
100X140X13
5
6011 Z
-
6013 Z
-
6015 Z
-
6017 Z
-
6020 Z
-
6
7
Ø40X10
Ø47X10
Ø52X10
Ø62X8
Ø72X9
9
20X40X10
24X47X10
28X52X10
30X62X10
34X72X10
10
30303
30205
30206
30306
30307
11
M20
M20
M20
M20
M20
13
16X10X20 B
-
18X11X25 B
-
20X12X25 B
-
22X14X28 B
-
28X16X36 B
-
16
19
30204
30205
30206
30306
30307
20
M5X12
22
-
M5X12
-
M5X20
-
M6X20
-
M8X25
-
P6
P7
P8
P9
P10
1
M16X145
M12X170
M12X170
-
-
4
110X160X13
130X180X13
150X190X15
-
-
5
6026 Z
-
6030 Z
-
-
-
6
6022 Z
-
-
-
7
Ø90X10
Ø90X10
Ø100X13
-
-
9
45X90X10
50X90X13
60X100X13
-
-
10
30309
30310
30312
-
-
11
M20
M20
M20
-
-
13
28X16X50 B
-
32X18X56 B
-
36X20X56 B
-
-
-
-
-
30312
-
-
M8X35
-
-
-
-
-
16
19
20
22
9
P1
30309
M6X20
-
30310
M8X25
-
www.pgr.com.tr
KEÇE ÖLÇÜLERİ / DIMENSION OF SEALS
13:1 - 20:1
PARÇA NO
PART NO
P1
P2
P3
P4
P5
1
M8X90
M10X100
M10X100
M12X120
M16X130
4
55X80X10
65X90X10
75X100X10
85X120X10
100X140X13
5
6011 Z
6013 Z
6015 Z
6017 Z
6020 Z
6
6303
6205
6206
6017 Z
6307
7
Ø40X10
Ø47X10
Ø52X10
Ø62X8
Ø72X9
9
20X40X10
24X47X10
28X52X10
30X62X10
34X72X10
10
NJ 204 E
NJ 205 E
NJ 206 E
NJ 306 E
NJ 307 E
11
M20
M20
M20
M20
M20
13
16X10X20 B
18X11X25 B
20X12X25 B
22X14X28 B
28X16X36 B
16
4X4X14 A
6X6X14 A
6X6X18 A
8X7X22 A
8X7X25 A
19
6303
6205
6206
6306
6307
20
M5X15
-
M5X15
-
M5X16
-
M6X20
-
M8X25
-
P6
P7
P8
P9
P10
22
1
M16X145
M12X170
M12X170
M16X190
M16X200
4
110X160X13
130X180X13
150X190X15
170X210X12
180X210X15
5
6022 Z
6026
6030
6034
JM 736149
6
6309
6310
6312
NJ 313 NSK
7
Ø90X10
Ø90X10
Ø100X10
Ø120X12
JM 714210
-
9
45X90X10
50X90X13
60X100X13
65X120X13
65X90X10
10
NJ 309 E
NJ 310 E
NJ 312 E
NJ 313
JH 211710
11
M20
M20
M20
M24
M24
13
28X16X40 B
32X18X56 B
36X20X56 B
45X25X48 B
45X25X75 B
16
10X8X28 A
10X8X28 A
10X8X28 A
25X14X45 B
22X14X35 B
19
6309
6310
6312
NJ 313
JH 211710
20
M6X20
-
M8X25
-
M8X35
-
M12X35
-
M10X40
M20X180
22
www.pgr.com.tr
10
Aşağıdaki bilgi yurtiçi müşteriler için hazırlanmıştır. Yurt dışı müşteriler için geçerli değildir. / Information which is below
on this page are acceptable for only domestic sales. They are invalid for overseas sales.
POLAT GROUP REDÜKTÖR SAN. ve TİC. A.Ş.
Garanti Şartları
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla
30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii,
acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün
içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka
bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı
arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edilebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel
Müdürlüğü’ne başvurabilir.
8. Müşteriler servis veya tamir sonrası oluşan problemler için üreticiyi bilgilendirilmelidir.
9. Bu garanti, ürünün kendisi dışında, ürünün kullanıldığı müşteri tarafındaki tesis durması, fiziksel veya ruhsal yaralanmalar gibi
zararları kapsamaz.
10. Satın alınan ürünlerimizde yapılacak değişiklikler, kusurlu arıza tamiri, hatalı kullanımlar, ilgili ürüne ait kullanım kılavuzuna uygun
olmayan işlemler, firmamızın onayı olmadan satılan malzemeler, yeterli teknik donanımı olmayan elemanların işletmeye alması
sırasında meydana gelecek arıza ve bozulmalar garanti kapsamında değildir.
11. Müşteri, sevk edilen ürünü kontrol etmekle yükümlüdür. Herhangi bir hasar vb. uygunsuzluk durumunda ürün kabul edilemez ve
uygunsuzluğun Firmamıza bildirilmesi gerekir.
12. Arıza durumunda, garanti kapsamında olan ürünlerin kullanımı hemen durdurulmalı ve firmamıza gönderilmelidir.
13. Müşteri tarafından çalışma koşulları bilgisi doğru verilmediğinde (yanlış, eksik, koşulların değişmesi vs. bilgi) ya da servis faktörünün önerilenin altında seçilmesi durumunda ürün, garanti kapsamı dışındadır.
14. Ürünlerin kullanım alanında tamir edilmesi, garanti şartlarına dahil değildir.
15. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.
11
www.pgr.com.tr
ÜRETİCİ FİRMANIN
Ünvanı
Adresi
Telefon
Fax
:
:
:
:
POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Ata Mah. Astim Organize San. Böl. 1.Cad. No:4 AYDIN - TÜRKİYE
+90 256 231 19 12 - 13 - 14 - 15 - 16
+90 256 231 19 17
İmza ve kaşe
ÜRÜNÜN
Cinsi
: REDÜKTÖR
Markası
: PGR
Modeli
:
Seri No
:
Teslim Tarihi ve Yeri
:
Azami Tamir Süresi
: 30 İş Günü
Garanti Süresi
: 2 Yıl
Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı :
SATICI FİRMANIN
Ünvanı
:
Adresi
:
Tel
:
Fax
:
Fatura Tarihi ve No
:
Tarih
www.pgr.com.tr
İmza
Kaşe
12
İLETİŞİM BİLGİLERİ / INFORMATION OF COMMUNICATION
Üretim ve Servis İstasyon Adresi:
Manufacturer and service station address
ATA MAH. ASTİM ORGANİZE SAN. BÖL. 1.CAD. NO:4 AYDIN / TURKEY
: +90 256 231 19 12
+90 256 231 19 13
+90 256 231 19 14
+90 256 231 19 15
+90 256 231 19 16
Fax : +90 256 231 19 17
Web : www.pgr.com.tr
e-mail : [email protected] - [email protected]
Tel
BÖLGELER / AREAS
ANKARA BÖLGE / AREA
AHİ EVRAN CAD. 32.SOKAK NO:18 D:58-60 İSGEM
OSTİM / ANKARA / TURKEY
: +90 312 354 44 08 - +90 312 385 86 68
Tel
Fax : +90 312 385 79 27
e-mail : [email protected]
GAZİANTEP BÖLGE / AREA
23 NİSAN MAH. ÜNİVERSİTE BULV. ARİF TANRITANIR APT. ZEMİN K. NO:277
ŞAHİNBEY / GAZİANTEP / TURKEY
Tel
: +90 342 360 90 25 - 26
Fax : +90 342 360 90 24
e-mail : [email protected]
YURT DIŞI P&S / SALES & MARKETING DEPARTMAN
ATA MAH. ASTİM ORGANİZE SAN. BÖL. 1.CAD. NO: 4
AYDIN / TURKEY
: +90 256 231 19 12
+90 256 231 19 13
+90 256 231 19 14
+90 256 231 19 15
+90 256 231 19 16
Fax : +90 256 231 19 17
e-mail : [email protected]
Tel

Benzer belgeler

pa/pf um/08/00 turkısh-englısh

pa/pf um/08/00 turkısh-englısh Gear units / gearmotor are designed according to ambient condition at special operation. You must thoroughly clean anti corrosion agents, contamination and the like off output shafts and flange sur...

Detaylı

pmrv moı/11/00 turkısh-englısh

pmrv moı/11/00 turkısh-englısh rijit olmalı. Aksi taktirde yer değiştirme esnasında hasar oluşabilir.Redüktör üzerinde bulunan havalandırma tapasının taşıma emniyetini Şekil’de gösterilen biçimde çıkartınız. Eğer redüktör, 6 ayd...

Detaylı

pd/pm um/08/00 turkısh-englısh

pd/pm um/08/00 turkısh-englısh Gear units / gearmotor are designed according to ambient condition at special operation. You must thoroughly clean anti corrosion agents, contamination and the like off output shafts and flange sur...

Detaylı

pkd um/09/00 turkısh-englısh

pkd um/09/00 turkısh-englısh Gear units / gearmotor are designed according to ambient condition at special operation. You must thoroughly clean anti corrosion agents, contamination and the like off output shafts and flange sur...

Detaylı