çevre uzunlukları çalışma 1

Yorumlar

Transkript

çevre uzunlukları çalışma 1
GEOMETRİ ETKİNLİK (ÇEVRE) 5
1.
A
B
Yukarıdaki şekil üç eşkenar üçgenden oluşmakta ve çevresi 81 cm’dir. [AB] uzunluğunun 2 katı
kaçtır?
A) 54 cm
B) 27 cm C) 162 cm
D) 9 cm
2. Bir kare ile bir dikdörtgenin çevresinin toplamı 216 cm’dir. Dikdörtgenin çevresi karenin
çevresinin 5 katıdır. Dikdörtgenin kısa kenarı 35
cm olduğuna göre uzun kenarı kaç cm’dir?
A) 36 cm
B) 180 cm
C) 55 cm
D) 35 cm
1
3. Çevresinin
’i 8 cm olan karenin çevresi
4
kaç mm’dir?
A) 32 mm
B) 128 mm
C) 1280 mm
D) 320 mm
4. Çevresi 96 cm olan dikdörtgenin kısa kenarı
3
16 cm olduğuna göre bir uzun kenarının ’ü
4
kaç cm’dir?
A) 64 cm
B) 32 cm
C) 24 cm D) 16 cm
5. Çevresi 104 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı
kısa kenarının 3 katı olduğuna göre uzun kenarı
kaç cm’dir?
A) 26 cm
B) 38 cm
C) 40 cm
D) 39 cm
6. Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın çevresi 256
m’dir. Uzun kenarı kısa kenarının 3 katından 16
cm kısa olduğuna göre uzun kenarı kaç m’dir?
A) 32 m
B) 92 m
C) 198 m
D) 128 m
7. Bir kenar uzunluğu 45 m olan kare şeklindeki
bahçenin çevresine 4 sıra tel çekmek istiyoruz.
Bu iş için 215 m tel aldığımıza göre kaç m tel
artmıştır?
A) 85 m
B) 90 m
C) 95 m
D) 100 m
8. Çevresi 126 m olan eşkenar üçgenin bir kenar
1
uzunluğunun
’ i kaç m’dir?
2
A) 42 m
B) 32 m
C) 64 m
D) 21 m
9. Çevresine 4 sıra dikenli tel çekmek istediğimiz
kare şeklindeki bağa 675 m tel aldık. Aldığımız
telin 35 m’si arttığına göre bahçemizin bir kenarı kaç metredir?
A) 40 m
B) 180 m
C) 40 m D) 160 m
10. Eni 90 cm, boyu 130 cm olan masa örtüsünün kenarlarından 8’er cm kestik. Yeni örtünün
çevresi kaç cm’dir?
A) 400 cm
B) 408 cm
C) 440 cm
D) 460 cm
11.
Yandaki şekil eş
karelerden oluşmuştur.
Bir karenin çevresi 24
cm olduğuna göre şeklin çevresi kaç mm’dir?
A) 74 mm
B) 840 mm
C) 94 mm
D) 240 mm
12. Kısa kenarının
1
’i 26 m, uzun kenarının
5
1
’i 45 m olan dikdörtgen şeklindeki arsanın
4
çevresi kaç dm’dir?
A) 620 dm
B) 62 dm
C) 6200 dm
D) 6200 m
13. Boyu eninin 4 katından 7 cm kısa olan bir
dikdörtgenin eni 18 cm olduğuna göre dikdörtgenin çevresi kaç cm’dir?
A) 136 cm
B) 146 cm
C) 156 cm
D) 166 cm
14.
A
B
Büyük karenin çevresi 64 cm, ortanca karenin
çevresi büyük karenin çevresinin yarısı ve küçük karenin çevresi ortanca karenin çevresinin
1
’i olduğuna göre [AB] uzunluğu kaç cm’dir?
4
A) 16 cm
B) 104 cm
C) 26 cm
D) 32 cm
1