(ile) nereye

Yorumlar

Transkript

(ile) nereye
MİLLİYETÇİLİK
VE IRKÇILIK (İLE) NEREYE ?
14 -15 Mayıs 2007
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Aziz Köklü Salonu
14 Mayıs 2007 Pazartesi
13:00 Açılış
13:30 -15:30
I. OTURUM : YÜZLEŞME
Sunuş ve Oturum Yöneticisi:
Tanıl Bora
Yazar ve İletişim Yayınları Editörü
- Milliyetçilik ve 2007 Yılı Türkiye’si
Prof. Dr. Baskın Oran
AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi
- Nefret İdeolojilerinin Mecburi
İstikameti: Vahşet
Prof. Dr. Mithat Sancar
AÜ Hukuk Fakültesi
- Kimlik, Ötekileştirme ve Milliyetçilik
Fatma Nevin Vargün
Amargi Koop. Danışma Kurulu Üyesi
15:30 - 16:00 Çay-Kahve Arası
16:00 - 17:30
II. OTURUM: MİLLİYETÇİLİK
CİNSİYETLER(L)E NE YAPAR?
Oturum Yöneticisi:
Prof. Dr. Gülay Toksöz
AÜ Kadın Çalışmaları ABD Bşk.
- Milliyetçiliğin Cinsiyeti
Dr.Handan Çağlayan
Kırk Örük Kadın Koop.
- Militarizmin Vatandaş Kurgusu ve
Vicdani Red
Mehmet Tarhan
Lambdaİstanbul LGBTT Day. Dern.
Ayten Alkan
(Dr., AÜ. Siyasal Bilgiler Fak.)
Can Irmak Özinanır (DurDe)
Cavidan Soykan
(Arş.Grv., AÜ. İnsan Hak Mer.)
Çiğdem Yalçın Pamukçu (DurDe)
D. Çiğdem Sever
(Arş.Grv., AÜ. Siyasal Bilg. Fak.)
Emrah Moka (DurDe)
15 Mayıs 2007 Salı
10:30 - 13:00
I. OTURUM: TOPLUMSAL BARIŞ
İÇİN SİVİL GİRİŞİMLER
Sunuş ve Oturum Yöneticisi:
Emrah Göker
Sosyal Bilimci ve Vatandaşlık Hakları
Derneği Üyesi
- Barış Girişimi
Yüksel Mutlu
İHD MYK Üyesi ve Barış Aktivisti
- Kutuplaştırma Politikalarına Karşı
İnsan Hakları Değerleri
Ayhan Bilgen
MAZLUM-DER Gen. Bşk
- Benim Hâlâ Umudum Var
K. Cem Özatalay
Galatasaray Ünv. Sosyoloji Bölümü
- Hrant Dink Sonrası Irkçılıkla
Mücadele ve DurDe
Cengiz Algan
DurDe Sözcüsü
13:00 - 14:00 Yemek Arası
14:00 - 16:00
FORUM VE TARTIŞMA: Bariş ve
Demokrasiye Giden Yolda
Üniversite İle Sivil Girişimlerin Rolü
Forum Yöneticileri :
Cavidan Soykan
(AÜ İnsan Hakları Merkezi)
Çiğdem Yalçın Pamukçu
(DurDe)
Ersin Tek
(DurDe)
Ezgi Koman (DurDe)
Hüseyin Öntaş (DurDe)
Özden Akın
(Dr, AÜ. Siyasal Bilg. Fak.)
Sarp Balcı
(Arş.Grv., AÜ. Siyasal Bilg. Fak.)
Volkan Akyıldırım (DurDe)

Benzer belgeler