Bülteni okumak için lütfen tıklayın - elemental

Yorumlar

Transkript

Bülteni okumak için lütfen tıklayın - elemental
Dünyanın en çok tercih edilen koçluk okulu
CTI’ın Co-Active® Koçluk Programı
2016 Eğitim Takvimi
İngilizce ve Türkçe Dil Seçenekleri
Elemental - Value, CTI Co-Active Koçluk® programlarının Türkiye temsilcisidir.
NEDEN CTI? NEDEN Co-Active?
Çünkü biz Elemental-Value olarak CTI'ın Co-Activity yolu ile “işi
değiştirmek, hayatta transformasyon yaratmak” yaklaşımına inanıyoruz,
ayrıca;
CTI® bireysel koçluk eğitiminde dünyanın en büyük koçluk okulu olup, yüksek
ölçüde interaktif olan Co-Active Koçluk modelini öğreten tek eğitim
kurumudur.
CTI'ın koçlukta tüm hayatı hedef alan koçluk yaklaşımı, kişilerin iş hayatlarında
başarıya ulaşmalarını, iş ve özel yaşamlarında tatmin edici, hayat boyu
öğrenmeyi destekleyen bir zenginliğe kavuşmalarını sağlamaktadır.
CTI Sektör Lideridir
Geçtiğimiz 15 yılda CTI 20.000'in üzerinde koç yetiştirmiştir ve her yıl benzer
programlar ile daha fazla koç yetiştirmeye devam etmektedir.
Eğitmen Kalitesi Benzersizdir
Dünyanın neresinde eğitim alırsanız alın, CTI eğitmenleri benzersiz bir şekilde
tutarlı ve çok yüksek standartta eğitim vermektedirler.
CTI'ın Tescilli Eğitim Metodu
Co-Activity Koçluk® eğitimi CTI tarafından geliştirilmiş ve tescillenmiştir. Kişide
değişim yaratmak ve potansiyelini ortaya çıkarmak üzerine odaklanan benzersiz
bir programdır.
Bireysel Eğitim
CTI eğitimleri maksimum 26 katılımcı ile gerçekleştirilen yoğun interaktif
programlardır. Eğitimlerde, 2 lider eğitmen ve 2 asistan yer almaktadır.
Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Sertifikalı
CTI'ın kurucularının ilk günden itibaren ICF ile olan yakın iletişimi ile CTI, koçluk
endüstrisinde çok etkin olmuştur. Başta ICF koçluk yetkinlikleri ve etik kodu
olmak üzere pek çok konuda söz sahibidir.
Sürekli Destek ve Bilgilendirme
CTI'ın profesyonellerden ve koçlardan oluşan Co-Active Network'ü sayesinde
sürekli gelişme olanağı sağlayan bir hizmet platformu mevcuttur.
KOÇLUK EĞİTİMİ
Co-Active Koçluk Eğitimi sektörde en dinamik program olarak tanınan 5
modüllük bir seriden oluşmaktadır. Co-Active Koçluk kişinin iş ve özel yaşamında
kaliteli sonuçlar elde etmesi üzerine temel olan 3 ana prensipten yola
çıkmaktadır:
• Gerçekleştirme - Hayattan derin anlam ve tatmin çıkarmak
• Denge - Hayatı güçlü seçimler yapabilecek ve etkin aksiyonlar alabilecek güçlü
bir bakış açısı ile yaşamak
• İlerleme - Hayatın her alanında tüm zenginliği deneyimlemek
Co-Active Koçluk eğitimi kişilerin ilişkilerini ve diyaloglarını tamamen farklı bir
boyuta taşımalarını sağlar. Programa katıldığınızda Co-Active Koçluk metodunu
kullanarak bireylerin hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak
becerilere sahip olacaksınız.
Yönetici Koçluğu
Co-Active Koçluk yöneticilere, güçlü ve sağlıklı iletişim kurarak yenilikçi ve
verimliği besleyen bir çalışma ortamı kurmalarında yardımcı olur. Kontrol etme
ve talep etme yerine, destekleme, teşvik etme ve sonuca ulaşmada etkin iletişim
kullanma becerileri üzerine çalışılmaktadır.
Bireysel Koçluk
Koçluk 2 kişi arasında dinamik ve güçlü bir ilişki yaratır. Bu süreçte koçun görevi
problem çözme, tavsiye verme, yönlendirme değil, teşvik etme, sorular sorma ve
dinlemedir. Co-Active Koçlar danışanlarının potansiyeline inanır ve görevleri
danışanların becerilerini geliştirmek, kaynaklarını etkin kullanmak ve
yaratıcılıklarını harekete geçirmek üzere destek sağlamaktır.
Organizasyonel Koçluk
Koçluk tüm dünyada organizasyonlarda insan kaynağı yönetiminde ve
gelişiminde güçlü bir stratejik kaynak olarak kabul edilmektedir. Şirket içinde
yetiştirilen iç Co-Active Koçlar, çalışanların etkinliği, bağlılığı ve performansı
üzerinde yüksek etkili sonuçlar doğurabilecek süreçler sağlayabilirler.
Etki için Koçluk
İş dünyasının bulunduğu noktada çalışanlardan giderek daha az kaynakla daha
çok iş yapmaları beklenmektedir. Mevcut ortamlarda bunu başarabilmenin ve
kariyerde ilerlemenin en önemli yolu etkin iş ilişkileri kurmak ve etkin iletişimde
bulunmaktır. Taviz vermeden uzlaşmak, ilişkileri yıpratmadan verimli sonuçlar
elde etmek Co-Active Koçluk sürecinde odaklanılan önemli becerilerdir.
KOÇLUK EĞİTİM PROGRAMI
Co-Active Koçluk programı 5 modüllük ve birbirini takip eden bir seriden
oluflmaktadır. Programlarda eğitmenlerin büyük bir çoğunluğu
yurtdışından gelmekte olup PCC ve MCC seviyesindedir.
KURS 1 Co-Active Coaching Temel Esaslar (Fundamentals)
2,5 günlük “Temel Esaslar” kursu, serinin ilk kursudur. İster koçluğu mevcut
işinizde becerilerinizi geliştirmek için kullanın, ister koçluğu bir meslek olarak
uygulayın, Temel Esaslar kursu pek çok konuda size ışık tutacaktır.
KURS 2 Doyum (Fulfillment)
Bu kursta danışanınızın değerlerini, kendine engel olan yaklaşımlarını tespit
etmek ve gelecek vizyonunu tanımlamak için gerekli becerileri kullanmayı
öğreneceksiniz. Bu koçluk süreci, danışanların kurgulanmış ve sınırlanmış
hayatlar yaşamaları yerine onları gerçekten canlı kılan bir hayata adım atmaları
üzerine odaklanmaktadır.
KURS 3 Denge (Balance)
Bu kursta koçlar, danışanlarına yeni perspektifler oluşturmak, aksiyon planına
karar vermek ve uygulamak konusunda yardımcı olmayı öğrenirler. İnsanlar
rutinlere alışmaya eğilimli olduğu için zaman zaman alternatifleri de gözden
kaçırma eğilimi gösterirler. Denge koçluğu danışanların güçlü seçimler yapması
ve en fazla istedikleri seçeneğe odaklanmaları üzerine yoğunlaflmaktadır.
KURS 4 Proses (Process)
Bu kursta duygusal ağırlığı olan konular üzerinde odaklanma becerileri
kazanılmaktadır. “Proses” koçluğunda zaman zaman kaos, hareketsizlik ve
belirsizliğin de ileriye yönelik davranıflların parçası olabildiği gerçeğinin üzerinde
durularak, danışanın hayatlarında bulundukları nokta, amaçları ve kendilerini
tanıma süreçleri üzerinde çalışılmaktadır.
KURS 5 Sinerji (Synergy)
Bu kursta diğer 4 kursta öğrenilenleri entegre etmek ve de Co-Active Koçluğu
yüksek bir profesyonelliğe taflımak üzerine yoğunlaşılmaktadır. “Sinerji” kursu
geniş bir danışan profiline hitap etmek için gerekli derinlik, cesaret gibi unsurların
üzerinde durarak koçluk vakalarına yaratıcılık, güven ve güçle yaklaşılmasına
odaklanmaktadır. “Sinerji” koçluğu statik teknik ve metodların uygulanmasından
ziyade esnek olmak ve o anda işe yarayacak metodların kullanılmasının
içselleştirilmesi üzerinde çalışmaktadır.
Kurslarımız birbirini takip eden sıra ile alınmalıdır, eğitim dili İngilizce ve
Türkçe’dir.
Ödeme
Ebulula Mardin Cad. Yıldırım Oğuz Göker Sok.
Carlton 17 Blok. Daire: 6 Akatlar / İSTANBUL
Tel : +90 212 274 00 15
| Faks: +90 212 352 0117
www.elemental-v.com

Benzer belgeler

Navitas, dünyanın en büyük koçluk kuruluşu olan Coaches Training

Navitas, dünyanın en büyük koçluk kuruluşu olan Coaches Training Navitas organizasyonu ile gerçekleşen eğitim sonrası katılımcılar, danışanlarına „Co-Active Coaching‟ in dört ilkesiyle, yön verme, danışanın güçlü yönlerini açığa çıkarma, yaşamı bütünsel bir şeki...

Detaylı

Sohbete Katılın: Kahvaltıda “GİRİŞİMCİ İK” Sohbetleri

Sohbete Katılın: Kahvaltıda “GİRİŞİMCİ İK” Sohbetleri çalışmalarını!sürdürmektedir.!Şimdiye!dek,!Kanada,!Türkiye,!Lübnan,!Hollanda,!Azerbaycan…!gibi!ülkelerden!tepe!yöneticilerinin!yanı!sıra,!pek!çok!! ekip!ile!de!çalışmıştır.!Yerel!ve!çok!uluslu!şirk...

Detaylı