`Küreselleşme` ve - Prof. Dr. Ahmet SALTIK

Yorumlar

Transkript

`Küreselleşme` ve - Prof. Dr. Ahmet SALTIK
KÜRESELLEŞ-TİR-ME
ve
HALK(ın)
SAĞLIĞI
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
1
Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
[email protected]
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
2012 – 2013 Ders Yılı
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
2
Dersin amaçları ve öğrenim hedefleri-1
1. “KüreselleşTİRme” süreçleri hakkında
temel bilgilerin aktarılması ve
konunun özünün kavranması.
2. “Yeni Dünya Düzeni” nin gerekçesi
olarak sunulan, bilim ve teknolojideki
çarpıcı ilerlemelerin doğurduğu
KüreselleşTİRme’nin siyasallaşması
ve «eşitsizliklerin derinleşmesi »
kabul edilemez sorunsalını işlemek.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
3
Dersin amaçları ve öğrenim hedefleri-2
3. “D e v l e t i n k ü ç ü l t ü l m e s i ”,
“sağlıkta özelleştirme” dayatmalarıyla
sosyal devletin yok edilmesinin,
sağlık alanına derinlemesine
olumsuz yansımalarının irdelenmesi.
4. KüreselleşTİRme süreçleri
bağlamında Halk(ın) Sağlığı’nın
bugününü ve geleceğini yordamak
ve öngörüler üretmek.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
4
Dersin amaçları ve öğrenim hedefleri-5
5. Dersin sonunda öğrenciler,
Yüce Atatürk’ün kurduğu
“Ulus Devletimizin sağlığı”nın
ne denli ciddi bir tehdit altında
olduğunu kavramış ve buna
uygun tutumlar geliştirmiş,
davranışlar edinmeyi
hedeflemiş olacaklardır.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
5
Yeni dünya düzeni = Amerikan hegemonyası!
KüreselleşTİRme = Yeni emperyalizm
KüreselleşTİRenler ve KüreselleşTİRilenler
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
6
•Prof. Beaglhole ve
Prof. Bonita, ünlü
kitaplarının daha
başında (syf. 3) çok
temel ve çarpıcı bir
soru sormaktadırlar :
•Health status or
disease status ?
•Sağlık durumu mu,
hastalık
durumu mu?!
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
7
Public Health at the Crossroads :
Achievements and Prospects
• This book is an introduction to public health as a
discipline and a critique of its recent development.
Identifying p o v e r t y as the greatest
continuing threat to health worldwide, it reviews
epidemiological, demographic and public health
trends internationally, and argues that the prospects
for public health will improve only if health in a broad
sense becomes a central concern of the policymaking process. By Prof. Beaglehole Prof. R, Bonita R. Both
from the World Health Organization, Geneva, 2004
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
8
Gelir ve Yaşam Koşulları
Araştırması - 2008 / TÜİK





Toplumun yarısından çoğu, gelir yetersizliği
nedeniyle protein kaynağı et ve ürünlerini
yeterince tüketemiyor.
Toplumun %58,7’si “günaşırı bir et, tavuk
ya da balık içeren yemek” yiyemiyor .
Et ve süt tüketmeyen bir toplumun yarışmacı,
yaratıcı ve dönüştürücü olması beklenebilir mi?
% 45,5’i yeni giysiler alamıyor.
Bu geniş kesim aynı zamanda giyinemiyor da..
Toplumun % 16,7’si yoksulluk sınırı altında!
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
9
12,8 Milyon YOKSUL!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2009
"Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması "
2009’da 18 milyon hanede yaşayan nüfus 70 milyon olup,
12.751.000 kişi yoksul !
(2008’de %17,1 ile 11 580 000 idi; yo k s u l l u k a r t ı yo r !)
4 kişilik ailede yoksulluk sınırı ise 2.760 TL/ay.
Yoksulluk oranı %l8,1!
Her 6 kişiden 1’i YOKSUL!
Net enaz (asgari) 2012’nin ilk yarısında 701 TL!
Yoksulluk sınırının 1/4’ü, açlık sınırının (1031 TL) 2/3’ü, NİÇİN??
Ama SGK primi (=ek vergi) bağışıklığı için yoksulluk sınırı 295 TL/ay ?
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
10
Kız çocuklarını insan haklarını
çiğneyerek madenlerde zorla
çalıştırmanın yanı sıra, hangi,
«quasi modo» onları
ç o c u k a n n e yapıyor??
Out of sight ..
Girls in mining!
...health should be
at the heart of the
global development
agenda..
( S a ğ l ı k , K ü r e s e l ka l k ı n m a
g ü n d e m i n i n ka l b i n d e
y e r a l m a l ı d ı r. . )
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
11
MAI ve KÜRESELLEŞME
KARŞITI ÇALIŞMA GRUBU
açıkladı :
Mercedes- Benz YK Üyesi
Dr. Kurt Lauk’un İstanbul’da
küresel ortaklarına talimatı :
”Küreselleşmenin
Nimetleri” (!?)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
The Marmara
Oteli,
Mayıs 1998,
İstanbul
12
“Aslında çok daha hızlı küreselleşebilirdik,
fakat 2 önemli engelle karşılaştık bu süreçte :
Demokrasi ve trilyonlarca dolar değerindeki
emeklilik fonlarının kamu,
yani ulus devletlerin denetiminde olması.
Doğrudan yatırımların ya da bir başka deyişle
sanayinin küreselleşmesi için gerekli adımları
zaten yıllardan beri kat ediyoruz.
Ama artık, bizim için asıl önemli olan,
finansal sermayemizi küreselleştirebilmek.”
Dr. Kurt Lauk / Mercedes- Benz Yönetim Kurulu Üyesi
Panel “K ü r e s e l l e ş m e n i n N i m e t l e r i ” (?!?)
İstanbul The Marmara Oteli, Mayıs 1998
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
13
“Yani borsalarda işlem gören pay (hisse)
senetlerimizin prim yapması ve böylece
bilanço varlıklarımızın, sermayelerimizin
bilanço değerlerinin (reel varlık değil!)
giderek daha da büyümesi, büyümesi..
Fakat bunun için borsalara
sürekli para girişi yapılması gerekiyor
ve bu para da
emeklilik fonları nda yatıyor.”
Dr. Kurt Lauk / Mercedes- Benz Yönetim Kurulu Üyesi
Panel “Küreselleşmenin Nimetleri” (?!?)
İstanbul The Marmara Oteli, Mayıs 1998
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
14
• 1990 sonrası hızlanan
“mal ve sermaye” dolaşımı
(ya emek?), hızlanan küreselleşme, Dünyada müthiş bir
sermaye birikimini (=sömürü!)
ve el koymanın farklı coğrafyalarda gerçekleşmesini getirdi.
1990-99 arasında ortalama
27,3 trilyon $ olan küresel
mal ve sermaye üretimi,
2011’de 65+ trilyon $ oldu!
• Adil paylaşılsa ~10 bin $/kişi/yıl
düşer? Nerdeee?? Tam tersine
yoksullaşTIRma sürdürülüyor!
• «Doktorlar, yoksulların doğal
avukatıdır.» Dr.Rudolph Wirchow
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
15
“Bakın Asya sermayesi
nasıl para kazanıyor.
Çocuk işçi, kadın emeği,
sendika, insan hakları
gibi sorunlarla uğraşmıyor
Asya sermayesi ve bu yüzden de
kâr oranları son derece yüksek.”
Dr. Kurt Lauk / Mercedes- Benz Yön. Kurulu Üyesi
Panel “Küreselleşmenin Nimetleri” (?!?)
İstanbul The Marmara Oteli, Mayıs 1998
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
16
1989 AT Sosyal Şartı
İşçilerin Temel Hakları (12. md.)
 Serbest
dolaşım,
 Çalışma ve adil ücret
isteme hakkı,
 Çalışma ve yaşam
koşullarının iyileştirilmesi,
 Sendika özgürlüğü
ve toplu pazarlık hakkı,
 Sosyal koruma,
 Mesleksel eğitim..
Batı neden böyle ikiyüzlü??
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
17
“Bu emeklilik fonları özel aracı
kurumların emrine tahsis edilecek
olursa, borsalara yönlendirilecek
ve biz daha da zenginleşeceğiz.
Öte yandan, doğrudan
yatırımlarımızın küreselleşmesinde
de ciddi bir direnç ile karşılaştık :
Demokratik devlet yapıları!”
Dr. Kurt Lauk / Mercedes- Benz Yön. Kurulu Üyesi
Panel “Küreselleşmenin Nimetleri” (?!?)
İstanbul The Marmara Oteli, Mayıs 1998
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
18
“Çünkü bu bölgede ve G. Amerika’da
dikta yönetimler iş başında.
Fakat biz Avrupa’da ne yapıyoruz?
Yok işçi hakları, yok sendikal haklar,
yok insan hakları, yok sosyal güvenlik
katkı payları (Devletin ve işverenin)..
Sonuçta kârlarımız kuşa dönüyor.
Demokrasiden vazgeçmek
zorundayız.” !?
Dr. Kurt Lauk / Mercedes- Benz Yönetim Kurulu Üyesi
Panel “Küreselleşmenin Nimetleri” (!?)
İstanbul The Marmara Oteli, Mayıs 1998
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
19
“Küreselleşme,
Amerikan
hegemonyasının
öteki adıdır.”
»Biz neden büyük devletiz,
içimizdeki hainleri öldürür,
başka devletlerin hainlerini,
o devletin başına getiririz.»
Dr. Henry Kissinger
“Dünyayı bir apartmana
benzetelim; biz de ABD olarak
bu apartmanın en tepesindeki
dairede oturuyoruz.
Doğal olarak apartmanın
giriş katından, bizim altımızdaki
kata dek tüm dairelerdeki,
merdivenlerdeki, yolluklardaki
oluşumlar bizi etkiliyor. O halde
bu apartmanı denetimimiz altına
almalıyız ki, rahat edelim.
Bu KÜRESELLEŞME ile olacak..“
Bill Clinton, ABD (E.) Başkanı
ABD Eski Dışişleri Bakanı
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
20
Küreselleşme madensel bir yürektir
Yer yuvarlağını
dolarla tartabilmek, değerlendirebilmektir,
Bankalara kilitleyebilmektir.
Oysa yeryüzüleşmektir
birbirimizi sevmemiz
Birbirimizi düşünmemiz
Birbirimizin yardımına koşmamız,
Birbirimizi yaşamamız. (=Empati!)
Fazıl Hüsnü DAĞLARCA (Öl. 15.02.08)
ABD’nin tasarruf etmeden, karşılıksız $ basarak dünya ticaretini zorlaması,
krizlerin ana nedenlerinden biridir. Dolar değişim aracı olmaktan çıkıyor..
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
21
Bankaları batırdılar,
milyonlarca doları götürdüler!!
Birileri malı götürdüğü için,
yaklaşan krize karşı önlem alınmadı ..
Kapitalizmin büyük kuramcısı Adam Smith’in
kemiklerini sızlatacak olan olay ..
‘Ahlaksız piyasa’nın çöküşü
(Ekonomist O s m a n U l a g a y , Milliyet, 28.09.08)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
22
Küreselleşme için söylenenler...
Amerikan iktisatçı Susan George,
“Dünya Bankası İmparatorluğu” ndan,
Fransız düşünür Alain Minc ise,
“Orta
Çağ’a Dönüş”
biçiminde söz etmektedir.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
23
Küreselleşme için söylenenler...
“ Küreselleşme,
görüşlerimizi ve uygulamalarımızı
başkalarına kabul ettirmek için
kullandığımız süslü bir sözden
başka bir şey değildir! ”
Prof. Dr. Niall Fergusson
The Guardian, 31 October 2001
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
24
Küreselleşmenin sefaleti..
Birmingham’daki bir yüksek blokta oturan
kiracıların 1/7’sinin su aboneliklerinin kesilmesi
üzerine doğan durumu bir kapıcı
“Tam leş gibi bir durum doğdu.. ”
tümceleriyle betimledi.
Tuvalette sifon kullanma olanağından
yoksun kalan kiracılar, gereksinimlerini
merdiven boşluklarına görmekteler veya
lazımlıklarını pencereden aşağıya boşaltmakta.
Ian Gregory, The Guardian, 2 Eylül 1992
(Aktaran: Alpaslan Işıklı, Yeni Din Yeni Tanrı,
Otopsi Yay. 1. Bs. 2005, syf. 119-120)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
25
K ü r e s e l l e ş m e;
G elişmeyi engellemekte,
Gelir dağılımını bozmakta
Yoksulluğu artırmaktadır ..
Birleşmiş Milletler
Kalkınma İçin
İşbirliği Örgütü
(UNCTAD) Raporu,
Eylül 1999
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
26
Küreselleşme için söylenenler...
“ Yeni Dünya Düzenini,
Tek Dünya Devleti’ni
propaganda yaparak,
para harcayarak,
kan dökerek kuracağız! ”
Arthur Schlesinger
CFR Dergisi “Foreign Affairs” 1995
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
27
Küreselleşme sağlığı da
etkilemektedir...
Gelişmekte olan ülkelerde daha
çok olumsuz olan bu etkiler,
bireysel ve toplumsal sağlık
eşitsizliklerini derinleştirmekte
ve sağlığı kötüleştirmektedir.
Prof. Dr. Ayşe AKIN, HÜTF Halk Sağlığı
(10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Van-2006)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
28
Küreselleşmenin öngördüğü
sağlık reformunda;
• Sağlık alanı kâr amaçlı kılınmakta,
ticarileşmekte,
• Toplumun güvenlik şemsiyesi daralmakta,
• Devletin sağlık hizmetindeki rolü
azalmakta,
• Koruyucu hizmetler sahipsiz kalmakta,
• Özel sektöre bırakılan tedavi hizmetlerinin
bedeli artmaktadır.
Prof. Dr. Ayşe AKIN, HÜTF Halk Sağlığı
(10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Van-2006)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
29
Ahmet Necdet SEZER
10. Cumhurbaşkanı
TBMM Açış konuşması, 01.10.06
10.12.2012
«Küreselleşme
adı altında uluslararası
tekelci sermayenin,
yerelleştirme ve
özelleştirme yöntemiyle
iç pazarı etkili biçimde
ele geçirmesinin
ulusal ekonomiye
zarar vereceği de
gözden uzak
tutulmamalıdır.»
www.ahmetsaltik.net
30
Kulağa hoş gelen ancak,
zihni tuzaklayarak gerçeği
algılamasını engelleme
amaçlı sözcük ve
kavramlara, RETORİK
tuzaklara (takiyyeye!)
çooook dikkat etmeli.
Aydın sorumluluğu,
bu zorlukta da insanlara
öncülük etmeyi yükler..
“ Birtakım sözcükler vardır ki; sık sık dile
getirildikleri halde, hatta aydınlar arasında
b i l e o n u t ü m ü i l e a n l a y a n o l d u k ç a a z d ı r .”
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
31
Ata’ya Göre 1838 İngiliz Ticaret
Anlaşması ve Osmanlı’ya Yükü
“ Tanzimat'ın açtığı serbest ticaret devri,
Avrupa rekabetine karşı kendisini savunamayan
ekonomimizi, bir de kapitülasyon zincirine bağladı.
Yabancılar kazanç vergisi vermiyorlardı.
Gümrüklerimizi ellerinde tutuyorlardı.
İstedikleri zaman istedikleri eşyayı,
istedikleri koşullarda memleketimize sokuyorlardı..
Bu sayede mutlak egemen olmuşlardı.
... Rekabet gerçekten çok gayri meşru,
hakikaten çok kahredici idi.
Rakiplerimiz, bu yolla, gelişmeye uygun sanayimizi de
mahvettiler. Ziraatimizi de rehin aldılar...”
(1 Mart 1922, TBMM açış konuşmasından)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
32
AKP’li Dışişleri Bakanı Ali
Babacan’dan tarihsel itiraf :
Washington ziyareti sırasında ABD Dışişleri
Bakanı C. Rice ile görüşen A. Babacan’ın,
Fransa’nın tutumuna karşı destek isterken
“Türkiye’nin AB’ye
alınmayacağını biliyoruz.”
“Ama ortaya çıkan olumsuz
havanın dağılması ve Türkiye’de
kamuoyunun tepki göstermemesi
için Fransa’ya baskı yapmanızı
istiyoruz.” dediği öğrenildi.
www.cumhuriyet.com.tr/?em=cumhuriyet/w/c01.html, 11.06.08
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
P o l i t i k a c ı l a r,
halka dürüst
davranma
yükümünden
bağışık mı??
33
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
34
E ko n o m i k k r i z v e h i p e r e n f l a s y o n l a b o ğ u ş a n Z i m b a b v e ' d e ,
100 trilyon Zimbabve doları kupürlü banknot
piyasaya sürülecek. 100 trilyon Zimbabve doları,
y a k l a ş ı k 3 0 A B D d o l a r ı e d i y o r. ( 1 7 . 0 1 . 0 9 )
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
35
ABD-İngiltere’nin istediği; Dünya Ticaret Örgütü’nün şehir devletçikleri
projesi küçük devletçikler oluşturma çabasıdır. Bunu da öncelikle Balkanlar,
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da uygulamaya koydular. «Arap Baharı» gerçekte
BOP’un uygulanmasıdır. (Nurullah Aydın, 27.7.12, e-makale)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
36
KüreselleşTİRme’nin beyni BOP
kapsamında İsrail’in Gazze katliamı
Ocak 2009
Ocak 2009
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
37
Afganistan 2002’den beri işgalde ama
KüreselleşTİRmeciler İslam şeriatçısı !?
«Şeriat» ile demokrasi olur mu? Bu yoksul
ülkenin hangi sorunu çözüldü 10 yılda?
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
38
Ölüm Hızları (1000'de)
BEBEK ÖLÜM
200
150
171
149
127
100
117
103
105
90
75
50
0
1960
1965
1970
5 yaş altı ölümler
bebek ölümleri
10.12.2012
1975
The Lancet,
HIZLARI-IRAK 655 bin
Iraklı
erkek,
kadın ve
125 çocuğun,
117
koalisyon
83
103 güçlerince
98
65
öldürül50
63
düğünü
50
40
açıkladı..
1980
1985
1990
1995
1998
Yıl
www.ahmetsaltik.net
39
UNICEF, ambargo yüzünden 500 bin çocuğun öldüğünü açıkladı!
Irak’ta ABD vahşeti..
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
(2006)
40
YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ!
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
41
KüreselleşTİRme karşıtı 100 bin kişi yürüdü!
6. Dünya Sosyal Forumu, Caracas, 24.01.06
Fotoğraf : Reuters.. (Yerli basın vermedi, niçin !?)
B a ş ka b i r d ü ny a m ü m k ü n d ü r,
Küreselleşmeye mahkum değiliz.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
42
MAI’nin kimi temel maddeleri
Kabul tarihi: 13 Ağustos 1999, konuşmadan 1 yıl sonra!
Emeğin mal oluşunun düşürülmesi için
her türlü sosyal güvenlik ve yardımın
yanı sıra örgütlenmesinin önüne geçilmesi;
Üretimde kullanılacak ham madde ve
ara malda birincil önceliğin üretimin yapıldığı
ülke olması ya da belli bir oranın bu ülkeden
karşılanması ilkesinin yerine, fiyatının
düşük olduğu yerden dışalımına (ithaline)
bıraktırmasını.. gibi yakıcı konuları içerir.
MAI : Multilateral Agreement for Investment,
«Çok Taraflı Yatırım Anlaşması» retorik tuzağa dikkat!
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
43
MAI’nin kimi temel maddeleri
Kabul tarihi
: 13 Ağustos 1999
DİKKAT : Anlaşmayı imzalayan
devletler, 5 yıl süre ile anlaşmadan
çıkamayacak ve çıktıktan sonra da
15 yıl tüm anlaşma kurallarını
uygulamak zorunda olacaklardır!?!
(Akıl tutulması!?.. Mankurtlaşma ??)
( Katolik nikahından beter !? )
MAI : Multilateral Agreement for Investment,
Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (Tuzak kavram!)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
44
KürselleşTİRmecilerin = Yeni emperyalistlerin = Mahşerin 4 atlısı
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
45
“MAHŞER’İN 4 ATLISI!”
Dr. Mustafa ERGİN
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
46
“ Mazide muktedir iken
tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı
minnet hissi duymayanların
geleceğe güvenle bakma hakları yoktur. ”
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
47
Türkiye’nin 1959’dan bu yana
süregelen AB karasevdası ile nereye ??
Kanadalı Prof. Dr. Michel
Chossudovsky uyarıyor :
Ulusal Program,
bir aldatmacadır!
Türkiye gibi gelişmekte olan pek çok ülke,
Batı tarafından yeniden koloni
(yeni sömürge!) haline getirilmeye çalışılıyor.
“Yoksulluğun Küreselleşmesi ” adlı kitabından..
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
48
“.. Küreselleşmenin bundan böyle 3 cepheden
saldırdığını yurttaşlar bilmeli. İlki, insanlığı
bütünüyle ilgilendirdiği için esas cephe olan
ekonomi cephesidir. Bu cephe IMF, DB ve DTÖ’nün
oluşturduğu GERÇEK ŞER EKSENİ’nin komutası altında
bulunuyor. Bu uğursuz mihver, pazar diktatörlüğünü,
kâra tapmayı dünyaya dayatmaya ve yeryüzünün
bütününde korkunç zararlara yol açmaya devam ediyor.
ENRON’un hileli hiper iflası (Aralık 2001),
Türkiye’deki para krizi, Arjantin’in tepetaklak çöküşü,
dört bir yandaki ekolojik yıkımlar .. ”
http://monde-diplo-friends.org.uk/LMDarticles/march02art1.html
Ignacio RAMONET, Le Monde Diplomatiqué başyazarı.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
49
KÜRESELLEŞ(TİR)MENİN
Ş E Y TA N Ü Ç G E N İ
KİT’ler
ŞİRKETLER
Bürokrasi
Demokrasi
ŞİRKETOKRASİ
KAPİTOKRASİ
Dr. Mustafa ERGİN
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
50
“Bir
ülkenin,
çocuklarına
S ü t
vermekten
daha
büyük bir
yatırımı
olamaz.. ”
Winston
Churchill
İngiltere
Başbakanı
10.12.2012
Hükümet kararı ile 9 yıl sonra ‘O k u l S ü t ü ’ başlatıldı
(RG 25.3.12, no 2957). Diyarbakır’da öğrenciler zehirlendi;
veya laktoz intoleransı gösterdi.. 2 Mayıs 2012 (NTV)
www.ahmetsaltik.net
51
KÜRESELLEŞ-TİR-ME ve İHEB
10 Aralık 1948 tarihli Bildirge’
nin 25. maddesi aşağıdadır :
“HER-KES; ırk, din, dil, politik
inanç, ekonomik ve sosyal durum
ayrımı gözetmeden; erişilebilecek
en yüksek düzeyde sağlıklı olma
TEMEL hakkına sahiptir.”
Acıtacak olan ne,
kimi acıtacak ?
İHEB’in Uygulanması için uğraş vermeliyiz..
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
52
Washington Uzlaşması-1
“Gelişmekte olan ülkeler için doğru
politikalar” olarak belirlenen bu politikaların
3 aracının temel hedefleri;
Kamu ekonomik faaliyetleri alanını daraltmak.
Sıkılaştırılmış mali disiplin ile
kamu harcamalarını azaltmak.
Özelleştirme ile kamu ekonomisinin
mülkiyetindeki sermaye stokunu
özele devretmek.
(NOBEL Ekonomi ödüllü, DB Başekonomisti Prof. J. STIGLITZ;
Küreselleşme ve Büyük Hayal Kırıklıkları, İstanbul, Plan b Yayıncılık..)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
53
Washington Uzlaşması-2
”‘Kamu Kötüdür. Yanlış -kötü
kaynak tahsis eder. Kaynak tahsisi
bütünüyle piyasalara bırakılmalıdır. ’.
1980 Neo-liberal köktenciliği bu söylemle,
bütün çevre ekonomilerle ve Türkiye ile
köprüleri attı. Köprüleri atmakla kalmadı,
onları a ç ı k t a n t e h d i t e t t i !
Ya benden yanasın ya da ekonomik
faaliyetlerinizin dış finansmanı için
kaynak bulamazsın!’ ”
(NOBEL Ekonomi ödüllü, DB Başekonomisti Prof. J. STIGLITZ;
Küreselleşme ve Büyük Hayal Kırıklıkları, İstanbul, Plan b Yayıncılık..)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
54
Prof. Dr. Joseph Stiglitz’e göre;
Liberalleşme programı, batılı ülkelerce
salt kendi çıkarları için organize edilmiştir.
IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü
(WTO) gibi kuruluşlar;
yoksul ülkelerin katilleri dir!
IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar
tarafından yoksul ülkelere dikte ettirilen
programlar, çağdaş savaşın araçları’dır!
‘Küreselleşme ve Büyük Hayal Kırıklıkları ‘ adlı kitabından..
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
55
Prof. Dr. Joseph Stiglitz’e göre;
IMF ve Dünya Bankası'nın Türkiye gibi
ülkelerin yaşamlarını mahvettiğini belirtip
uyguladıkları programları reddediyor ve özetliyor :
..
“ Küçük ülkeler, başlangıçta gelişme sürecinde
olan ufak tekneler gibidir. IMF'nin buyurduğu
biçimde hızla liberalleştirilen (?!) bu ülkeler,
hasarlarını onarmadan, kaptanlarına
mesleklerini öğretmeden ve can yelekleri
verilmeden büyük denize açılan teknelerin
yazgısına tutsak olurlar. ” (Ba-tar-lar!)
‘Küreselleşme
10.12.2012
ve Büyük Hayal Kırıklıkları ’ adlı kitabından.
www.ahmetsaltik.net
56
“ Türk vatandaşının
sağlığı ve sağlamlığı,
her zaman üzerinde durulacak
ulusal sorunumuz dur.
Çünkü Cumhuriyet;
düşünsel, bilimsel ve bedensel
bakımdan güçlü ve yüksek
düzeyli koruyucular ister.”
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
57
Devlet Ekonomiden Elini Çeksin!?
Ulus Devleti tasfiyenin sinsi oyunu
İsveç
Türkiye
58,5
23,9
47,7
Hollanda
İngiltere
Kaynak : IMF ve
OECD web sitesi..
41,1
Fransa
53,6
Almanya
53,6
32,2
Amerika
0
10.12.2012
Devletin
ekonomideki
payı, %
25
50
75
100
www.ahmetsaltik.net
34 OECD ülkesinde
ortalama % 45-46!
Türkiye en düşük
oranda.. Yine de
“Devleti küçültün!”
yaygarası sürüyor?
58
58
Share of the Health Ministry in the
general budget through years, %
Prof. Nusret Fisek
Müsteşar..
6
OECD ülkelerinde
y ekseni 2 basamaklı!
5
4
3
2
1
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1990
1980
1970
1960
1950
1940
1923
0
1930
2012 bütçesinde % 14,8 azalarak 14,36 milyar TL, %3,93 !
FAİZ gideri 50,3 milyar TL ile Sağlık bütçesinin 3,5 katı!
59
ASLINDA KÜRESELLEŞEN YOKSULLUK OLDU
“ Öyle bir Küresel dünya ki, insanların çoğunun
günde 1 telefon konuşması bile yapamadığı,
günde 2 $’dan az parayla geçinmek zorunda kaldığı,
temiz su edinemedikleri için çocukların öldüğü
bir gezegen.. 80’li yılların başından bu yana
90 dolayında ülke, daha küresel Kuzey Yarıkürede
yaşayanlarca, pek anlaşılamayan
karmaşık bir yağmalama sistemiyle,
varsıl ile yoksul arasındaki uçurumu daha da artıran
bir dizi ‘yapısal düzenleme’ye zorunlu kılındı! ”
(Dünyanın Yeni Efendileri,
Küresel Yağmacılığın Gerçek Yüzü,
John Pilger, Timaş Yay., 2002)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
60
ASLINDA KÜRESELLEŞEN YOKSULLUK OLDU
“ Gelişmekte olan ülkelerin devlet politikalarını
en ince ayrıntılarına dek denetleyebilen
‘Dörtlü’, Dünya Ticaret Örgütü ve
Vaşington’daki ‘Üçlü’ grup
‘Dünya Bankası, IMF ve
Amerikan Hazinesi’ ise bunun adını
‘iyi yönetim’ ve ‘nation building’
olarak koyuyor?! ” (Zihinlere Retorik tuzak!)
(Dünyanın Yeni Efendileri,
Küresel Yağmacılığın Gerçek Yüzü,
John Pilger, Timaş Yay., 2002)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
61
BMKP (UNDP)
2011 Verileri
•BMKP’nin (BM Kalkınma Programı, UNDP)
"2011 - İnsani Gelişme Raporu"na göre, Türkiye
92. sırada! Bu sıra 10 yıl önce 84.’lük idi.. Patinaj!
•BMKP İnsansal Gelişme Raporu’nda,
(Human Development Index- HDI) sağlık, sosyal
güvenlik, eğitim, bilgi ve düzgün bir yaşam
standardı konularındaki ortalama başarının
ölçüldüğü bir uluslararası sıralama yapılmaktadır.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
62
KüreselleşTİRme = Dolarizasyon =
Yeni tanrı para!
"Öyle olmadığı halde
özgür olduğuna inandırılmış
bir insandan daha umutsuzca
köleleştirilmiş biri olamaz."
Johann Wolfgang von GOETHE
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
63
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
64
$ hapishanesinde,
gözü yaşlı bir
postmodern sömürge!
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
65
..alçakça,
ekonomik bir tımarhane yarattık..
•"Beş yıl önce Başkan Ronald Reagan bize, üçüncü
dünyayı kapitalizm çarkının serbestçe döneceği
yeni bir alan yapma konusunda sıkı bir talimat
vermişti. Biz o zaman ne büyük bir sevinçle,
ne büyük bir görev duygusuyla işe atılmıştık.
1983 yılından sonra yaptığımız her şey; ya güney
küreyi özelleştireceğiz, ya da öleceğiz"
kararlılığına dayanıyordu. Bu amaca ulaşmak için,
1983-1988 arasında Latin Amerika ve
Afrika'da alçakça, ekonomik bir
tımarhane yar attık ."
{ Davidson L Budhoo, Open Letter of Resignation from the staff of the IMF, syf. 102 }
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
66
“Başımıza neler örülmek
istendiği ve nasıl direndiğimiz
görülmeli, gelecek kuşaklar için
ders oluşturmalı ve
uyanıklık sağlanmalıdır.
Zaten her şey unutulur,
fakat biz her şeyi
gençliğe bırakacağız…
O gençlik ki, hiçbir şeyi
unutmayacaktır.”
Gazi Mustafa Kemal
A T A T Ü R K
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
67
224 sayılı yasa, “27 Mayısçıların halka armağanı”!
“D e v r i m c i l i k;
değişen toplumsal koşulların
doğurduğu gereksinimleri
karşılamak için,
geleneksel uygulamaları bırakarak
hizmetlere yeni bir yön vermektir.”
“5 Ocak 1961’de kabul edilen
Sağlık Hizmetlerinin
S o s y a l l e ş t i r i l m e s i Yasası
bir atılım, Atatürk’ün
izinde bir devrim dir.”
Prof. Dr. H. Nusret FİŞEK
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
Türkiye’de
Çağdaş Halk Sağlığı
bilimlerinin
kurucusu..
1914- 3 Kasım 1990
68
Dış ticaret açığı ile ele geçirme..
Gelişmekte olan ülkeler önce
dışalıma (ithalata) bağımlı kılınmış,
dışalım-dışsatım makası açılmış
ve bu ülkeler, dış ticaret açığıyla
“dış borç batağı” na sürüklenmiştir.
Sonuç olarak;
Elit’in maşası IMF, DB, DTÖ’nün buyrumları
doğrultusunda ekonomilerini yönetmeye
başlamak zorunda bırakılmışlar;
ekonomik bağımsızlıklarını yitirmişlerdir.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
69
TÜRKİYE’nin DIŞ BORCU (MİLYAR $)
350
300
Türkiye, Dünyanın en borçlu ülkelerinden! 320+
B$ dış ve 240 milyar $ (400+ milyar TL) iç borç
ile toplam borç 550 milyar $! 2011 cari açığı
80+Bn$, GSMH’nın %10’unu aşkın, Dünya 2.siyiz!
250
200
150
100
50
0
1996
10.12.2012
2003-12 arasında özellikle 9 yılda,
dış borcun 7’ye katlandığına dikkat!
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
www.ahmetsaltik.net
2004
2005
2006
2007
2009
70
IMF Politikaları; Sosyal Çöküş Reçeteleri!
BM İnsan Hakları Komisyonu’nun Raporu :
IMF reçetelerini, 20 yıldan beri uygulayan
ülkelerde toplumsal (sosyal) çöküş hızlanmış,
kredi borçlarını ödeme pahasına,
milyonlarca insanın ekonomik,
sosyal ve kültürel hakları rafa kaldırılmış,
Bu halklar,
yoksulluğun pençesine terk edilmiştir.
www.cumhuriyet.com.tr, 06.03.2001
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
71
Diktatörler Franko ve Salazar, İspanya ve Portekiz’i
40 yıl “FADO”, “FESTİVA” ve “FUTBOL” ile
oyalayarak Faşizmle inletti..
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
72
Gıda üretimi yeterli, peki niye
AÇLIKTAN ÖLÜYORUZ??
... Gerçekte, yeryüzünde üretilen
temel gıda maddeleri, gereksinimi
karşılayabilecek düzeyde. Somali’de parası
olana her tür gıda var (Açlık krizi, 2011) !?
Buna karşılık her yıl, çoğu çocuk
11/56 milyon kişi açlıktan ölmektedir!
Sorunların kaynağını; insan
gereksinimlerinin karşılanmasının,
“p i y a s a” n ı n acımasız güçlerine
terkedilmiş olmasında aramak gerekir.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
73
Zengin Kuzey ülkeleri dünyadaki
refahın %85’ini elinde tutuyor.
Güney yarımküreye %15 kalıyor.
Bu oran 1990’larda 75’e 25, 1980’lerde
70’e 30, 1970’lerde 60’a 40’tı…
Bu acımasız
Küresel
Soygun
nereye dek
sürdürülebilir?
www.gapminder.or
g/projectsView2.htm
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
74
Nuri Kurtcebe, Sessiz Sedasız, 09.03.10, Cumhuriyet
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
75
Borç Yüküyle Ölçüsüz Sömürü
Yoksul borçlu ülkelerdeki
ortalama bir yurttaş,
alacaklı bir OECD ülkesindeki yurttaştan
ortalama 55 kez
daha yoksul olduğundan, bu süreç;
“ taştan kan çıkarma ” ya benzer.
Susan George / The Debt Boomerang
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
76
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
77
77
IMF’nin ve DB’nın silahı : Borçlandırma!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1980-2000 döneminde ödediğimiz
208 Bn $’lık borç faizi ile neler yapılabilirdi ?
8 475 adet F 16 uçağı alınabilirdi. (400 tane var)
142 milyon bilgisayar alınabilirdi. (Herkese 2 tane)
35 adet nükleer santral yapılabilirdi. (Yapılmasın!)
114 tane Keban Barajı inşa edilebilirdi. (Keşke!?)
16 950 adet hastane yapılabilirdi.( 1375 tane var)
683 bin okul inşa edilebilirdi. (65 bin okul var)
470 milyon öğrenciye bir yıllık burs verilebilirdi.
53 adet Petkim kurulabilirdi. (Olan da satıldı!)
35 bin tane beş yıldızlı tesis yapılabilirdi.(200 var)
• DİKKAT : 20 yıl boyunca ortalama 10,5 Bn$/ay faiz ödemesi..
İzleyen yansıda 2003-9’da 6 yılda bu rakamın toplam 225 Bn$
olduğu görülüyor. 6 yılda ort. 37 Bn$.. B o r ç t a Ç I Ğ E T K İ S İ ! . .
10.12.2012
(İzmir Ticaret Borsası Dergisi, Nisan 2001)
www.ahmetsaltik.net
78
IMF-DB’nin Borçlandırma oyununa gelmemeli! !
• 2003-9 arası 6 yılda AKP 225 milyar $ f a i z ödedi.
• Bu parayla 60 tane Atatürk barajı yapılabilirdi.
• Oysa bir tek büyük baraj, santral, tesis yapılmadı.
(Tufan Türenç, Hürriyet, 23.11.09)
•AKP hükümeti 7 yılda 261 milyar $ FAİZ ödedi!
•AKP iktidarında 2003-2009 arası 7 yılda
40 milyar $ ö z e l l e ş t i r m e = T A L A N yapıldı.
•AKP iktidarında 2003-2009 arası 7 yılda,
Dolar milyarderi resmi sayısı 6’dan 35’e yükseldi..
•Kamu borcu 148 milyar $ iken, 2011 sonunda
320+ milyar $ oldu.
• KüreselleşTİRmeciler, sömürüyü yeni yöntemlerle
sürdürüyor. Sermaye dağlarını politik araç yapıyorlar..
• New York’ta 60, Moskova’da 50, Londra’da 32, İstanbul’da 28
(2012 TR toplamı 35; ) Los Angeles’ta 27 dolar milyarderi var.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
79
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
80
358 Milyarder = 2.5 Milyar İnsan!
BM Kalkınma Programı (UNDP)
verilerine göre; 1996’da, 358 $
milyarderinin (2007’de 1125!)
servetlerinin toplamı, yeryüzü
nüfusunun en yoksul % 45’inin
yıllık gelirleri toplamına eşit!
1 dolar milyarderi = 1 Milyon yoksul !
Küreselleşme $ milyarderi üretiyor !?
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
81
Dünya servetinin % 45’i
358 dolar milyarderine ait !
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
82
200 Elit = 2 Milyar Dünyalı!
BMKP (UNDP) verilerine göre;
Dünyanın en varlıklı
200 elitinin (seçkinin) serveti,
2 milyar yoksul insanın
gelir toplamından daha çok.
2012’de Türkiye’de 35 kişi Dolar
milyarderi! Servetleri 55,3 Bn $!
Homo eliticus / Homo insectus!?
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
Hürriyet,
28.2.12
83
200 “Homo eliticus” =
2 milyar “h o m o i n s e c t u s ”
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
84
Küreselleşen, Yoksulluk!
BM Kalkınma Programı verilerine göre;
3 kişi = 48 ülke!
Yüz milyonlarca işsiz,
köleleştirilmiş yığınlar..
(Foto : İşgal altında Irak)
21. Yüzyılın Fotoğrafı olmaya aday!
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
85
3 elit ki$i (?)
= 48 ülke !
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
86
ABD’yi savaş makinesi
gibi kullanan,
KÜRESELLEŞME retoriği
(takiyyesi) ile
kendini saklayan
yeni emperyalizmin,
“Elit” in faşizmi
durdurulmalı..
DİRENİŞİ
KÜRESELLEŞTİREREK!
H o m o s u p ra e l i t i c u s ’ l a r k ü re y i p ay l a ş m ı ş . .
H o m o i n s e c t u s ’ l a r p o st m o d e r n kö l e l e r. .
D a r w i n , Ev r i m ’ i n b ö y l e s i e v r i m i n i ö n g ö r e m e d i !
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
87
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
88
Prof. Gunner Myrdal :
• “ Kötü sağlık koşulları ile
yoksulluk arasında
çok tehlikeli bir
kısır döngü vardır. ”
uyarısını yapmaktadır.
• “Özel sektör, doğası gereği,
en varsıla ve en sağlıklıya
hizmet verecektir,
vermektedir.” demektedir.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
1976 Nobel
Ekonomi ödüllü
Prof. Dr.
Gunner Myrdal
89
KÜRESELLEŞME
KARŞITLARI HAKLI !
Uluslararası ticaret varsıllar
yararına gelişiyor.
Küreselleşme karşıtları
haklıdır.
Aleyhte gösteriler
sağlıklıdır.
Bill Gates,
Microsoft Patronu, Milliyet 05.02.2002
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
90
Tüm dünyada, Küreselleşme = olağanüstü soygun
= köleleştirme karşıtı başkaldırılar çığ gibi yayılıyor.
Tekelci sermaye tutsağı medya bunları duyurmuyor..
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
91
Küreselleşmenin Getirdikleri!
 Kanada’lı ekonomi profesörü M. Chossudovsky,
Yoksulluğun
Küreselleşmesi
adlı çalışmasında, dünya genelinde
bu verilere kapsamlı olarak yer vermekte;
 “ K ü r e s e l l e ş m e ” sürecinin,
bu olağanüstü
küresel soygunun maskesi..
olduğunu kanıtlamaktadır.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
92
YOKSULLUK
Dünya ticaretinin serbestleşmesiyle
gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluğun
nedeni arasındaki kanıtlar giderek artmaktadır..
DTÖ, sözde ticaretin
serbestleştirilmesi
kuralarını gelişmekte
olan ülkelere dayatıyor..
GATS ve MAI
tipik tuzaklar..
YoksullaşTIRma
derinleş-tirili-yor..
TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
93
“Dinler bile bu hengâmede
stratejik araçların, yayılmacılığın,
uluslararası hesapların en genel
geçer aracı haline geldi. (…)
Biz, dünyaya, mal ve servete
hükmedecekken; dünya, mal ve
servet bize hükmetmeye başladı.
(…) Bu hengâmede biz,
paylaşmayı
t e k r a r h a t ı r l a y a l ı m arzu
ettik. Paylaştıkça zengin oluruz.”
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı
(Vatan, 20 Ağustos 2009)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
Sorgulanan servet
Küresel sisteme yerinde eleştiri.
Bardakoğlu Diyanet İşleri
Başkanlığı’ndan alındı, ama
eleştiriler artık gemlenemez
düzeyde. Sermaye güdümüne
kapılan toplumlar, çaresiz
dinlerin buna alet edilişini
sorgulamaya başladı.
Bardakoğlu’nun vurguladığı gibi,
dinlerin uluslararası yayılmacılığın
(=emperyalizmin) aracı
yapılmasına gittikçe yükselen
güçlü bir itiraz gündemde...
94
KüreselleşTİRme ve TSH
Özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde
yoksulluk büyümektedir. 1990-2001 arasında
kimi az gelişmiş ülkelerde günde 1 dolardan az gelirle
yaşayanların oranı (mutlak yoksulluk) büyümektedir.
Son 10 yılda beklenenin aksine yoksullukta
artma görülmüştür. Bangladeş’te bu oranlar sırasıyla
% 28.5’ten, % 36.0’ya, Pakistan’da % 11.6’dan
% 13.4’e, Uganda’da % 50.0’den, % 82.2’ye,
Etiyopya’da % 33.8’den % 81.9’a, Nijerya’da
% 28.9’dan % 70.2’ye yükselerek kötüleşmiştir.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
95
Sıcakta yaşam kavgası!
ADANA (AA, 23.8.10) : Her yıl 150 bini aşkın
göçer tarım işçisinin geldiği Çukurova’da,
aileler kavurucu sıcaklara karşın tarlalarda çalışarak
geçimlerini sağlamaya çabalarken,
günde 21 liraya ter döküyorlar.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Çukurova’ya
gelen göçer tarım işçileri, gündüz bunaltıcı
sıcaklarda 11-12 saat çalışıyor.
İşçiler, Karataş ilçesine bağlı Tuzla beldesinde
yoğunlukla oluşan “çadır köyler”de yaşıyor.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
97
Türkiye’de son 17 yılda ilâç giderleri (milyon, TL)
16000
İlçta patent
uygulaması
(1999)
14000
Sağlıkta
Dönüşüm!
(2003 başı)
12000
10000
SSK’lılara
serbest
eczane !
(2005 başı)
AB Gümrük
Birliği (1996)
8000
6000
4000
2000
0
1990
1992
1994
1996
1998
Üretici Fiyatlarıyla
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
2000
2005
2007
Tüketici Fiyatlarıyla
98
Türkiye’de ilaç ham maddesi üretimi (ton /yıl).
www.hazine.gov.tr/yayin/hazineistatistikleri, 15.12.2003
14000
AB-GB başladı!
1995’te dışalım ilacın piyasa payı
%16 iken, 2007’de % 50’ye varıyor!
12000
SSK ilaç fabrikası
kapatıldı!
10000
8000
6000
4000
2000
0
1990
10.12.2012
1992
www.ahmetsaltik.net
1994
1996
1998
2000*
99
2003
Yerli ve dışalım ilaç gideri dengesi (!?)
www.ieis.org.tr/asp_sayfalar/index.asp?sayfa=220&menuk=12,11.01.09
“AKP döneminde (Kasım 2002-Nisan 2010) 80 B $ yabancı sermaye
Türkiye’ye geldi.” (Cumhurbaşkanı A. Gül, 12.04.10, Basın)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
100
“ Biz Batı emperyalistlerine
karşı yalnız kurtuluş ve
bağımsızlığımızı korumakla
yetinmiyoruz. Aynı zamanda
Batılı emperyalistlerin
güçleri ve bilinen her aracı ile
Türk ulusunu emperyalizme
araç yapmak istemelerine
engel oluyoruz.
Böylece bütün insanlığa
hizmet ettiğimiz kanısındayız.”
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK
22 Ekim 1922
101
Gümrük Birliği gözden geçirilmeli
• Geçen yılki 51.8 milyar $’lık dış ticaret
açığının 47.8 milyar $’lık bölümü,
ortak gümrük tarifelerinin geçerli olduğu
ülkelere (AB ve 3. ülkeler) karşı verildi..
•YORUM
:
•2007’de Türkiye 51,8 Bn$ dış ticaret
açığı verdi (2011’de 105 Bn $!).
Bunun %92,3’ü AB GB (Gümrük Birliği)
Devlet Bakanı
kaynaklı.. Niçin, sürdürülebilir mi bu?
•Türkiye 1.1.96’da tam üye olmadan GB’ Başbakan Yardımcısı
Doç. Dr.
ye katıldı, 15 yılda yüzlerce Bn $ dış
Abdüllatif Şener
ticaret açığı verdi; KA-NI-YO-RUZ!..
Cumhuriyet, 23.3.07
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
102
Gümrük Birliği gözden geçirilmeli
• 'Dalgalı kur sisteminin kendiliğinden
denge sağlayamadığı'nı itiraf eden
Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener :
• Geçen yılki 51.8 milyar dolarlık dış
ticaret açığının 47.8 milyar dolarlık
kısmının ortak gümrük tarifelerinin
geçerli olduğu ülkelere karşı verildiğini..
• Dikkat; 1996-2006 dönemi 10 yılda
AB-GB kaynaklı dış ticaret açığı toplam
200 milyar $’dır (Ankara Ticaret Odası).
• 11. yılda, bu açık çığ gibi büyüyerek,
son 10 yılın ¼’üne erişmiştir.
• Türkiye kanatılıyor. Bu durum
sürdürülebilir mi? Kanama = ÖLÜM !
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Abdüllatif Şener
(Cumuriyet, 23.03.07)
103
Sağlık hizmeti,
Devlete ya da kamuya yük mü?
“ Hükümetlerce halka verilecek
sağlık hizmetleri
onlara bir lütuf değil;
ekonomik ve sosyal kalkınmada
en temel itici güçtür. ”
Dr. Halfdan MAHLER,
DSÖ Eski Genel Başkanı
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
104
Neo-liberallere kötü haber !
Liberalizm’in peygamberi
Adam Smith bile,
“Sağlık
hizmeti,
piyasaya
bırakılamayacak
denli önemli,
The Wealth of Nations, 1776
‘k r i t i k ’ bir alandır.” demektedir...
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
105
Kamu, sağlık hizmetinden kaçamaz!
KüreselleşTİRme süreçleri
dayatsa da;
sağlık, kamusal bir alan
olarak korunmalıdır,
korunmak zorundadır.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
106
Zor değil hastalığımızın nedenini anlamak
Şöyle bir bak üstümüze başımıza
O saat öğrenirsin her şeyi
Çünkü elbiselerimizi yıpratan neyse
Odur vücutlarımızı da yıpratan
Bertolt BRECHT
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
107
DİKKAT : ABD çok zor durumda!
“ Sağlık hizmetlerinde en ucuz fiyata,
en yüksek nitelik sağlama savlarını,
ABD’nin durumu yalanlamaktadır. ”
ABD, Dünyada sağlık hizmetleri için
kişi başına düşen (7500+ $ / yıl!)
en yüksek harcamayı yapmakta,
buna karşın en iyi sağlık hizmetini vermek
şöyle dursun, sağlık giderinde Dünyada
1. olurken, verimlilik sıralamasında 37. dir!
50 milyon insanın (6 kişiden 1’i!) hiçbir sağlık ve
sosyal güvencesi yoktu!.. (B. Obama 2010 başında
30 milyon yoksul ABD’liye sağlı güvencesi verdi.)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
108
KüreselleşTİRme ve çevre yıkımı
Hormon kullanımı,
kazanç hırsının doğurduğu
akıl almaz bir yıkıma dönüşmektedir.
Gıda ve beslenme alanının
kamusal denetimden soyutlanması,
deli dana hastalığı gibi
yeni hastalık türlerini ortaya çıkarmıştır.
Yeni hastalık türlerinin ardı arkası
kesilmemektedir. (Ebola, SBE, SARS..)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
109
Yeni Dünya Düzeni = Küreselleşme (!?)
Ülkemizde hükümetler, küresel baskı ile,
sağlık hizmetlerini üzerinden atmak için
büyük çaba (!) göstermektedir.
Hükümetler, kamu sağlık hizmetlerine
gereken desteği vermemekte; buna karşılık,
özel sağlık kuruluşlarını, çok dar kaynaklarına
karşın desteklemektedir.
Yeni Dünya Düzeni = Küreselleşme (!?)
Devleti hemen her alandan çekerek,
yerine kazanç amaçlı uluslararası-ulusal
sermayeyi sürmektedir.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
110
DB eski baş ekonomistlerinden
Nobel Ekonomi ödüllü Prof. Dr. Joseph
Stiglitz’in, IMF ve DB’nı değerlendirmesi :
“Ülkenin maliye bakanının eline bir
‘yapısal uyum programı’ tutuşturulur.
Bu aslında;
KAN EMİCİLERİN
İŞBAŞINA GEÇTİĞİ,
BİR ÖLÜM
FERMANIDIR !”
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
111
Prof. J. Stiglitz’in aktardığı
“ülkelere yardım stratejisi”nin
ilk aşaması ÖZELLEŞTİRME…
Stiglitz, bu noktada devreye siyasilerin girdiğini söylüyor.
Devletin kurumlarının satışına itiraz yerine,
siyasiler Dünya Bankası’nın isteğini “gönüllü olarak”
yerine getirerek yerel eleştirileri dindirmeye çalışıyorlar
ve elektrik ve su gibi şirketleri özelleştiriyorlar.
Bu kurumların satış bedelleri üzerinden yüklü bir
komisyonun (Rüşvet!) varlığı ceplerini dolduruyor.
“ABD Hükümeti bunu çok iyi biliyor” diyen
Prof. Stiglitz, 1995’te Rusya’da kamu kurumlarının
elden çıkarılmasını örnek gösteriyor. Stiglitz’e göre
ABD Hazinesi’nin «g i z l i r a p o r u » şöyle :
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
112
Prof. J. Stiglitz’in aktardığı “ülkelere yardım
stratejisi”nin ilk aşaması ÖZELLEŞTİRME…
“ Satışlar (Rusya’da) çok güzeldi ve
B. Yeltsin’in yeniden seçilmesi istendi.
Bunun hileli bir seçim olup olmadığı ise
o noktada hiç önemli değildi. İşin acı yanı,
tüm bunların sonunda, Rusya’nın
endüstriyel varlıklarının, ABD destekli Rus
oligarşisinin eline geçmesi oldu. Böylece
Rusya’nın ulusal geliri yarı yarıya azaldı.”
(RUSYA YOKSULLAŞTIRILDI!)
(www.zmag.org/Turkey/imdda.ht, 18.08.07)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
113
“Biz Küreselleşmenin
Anayasasını
hazırlıyoruz.
Ne hükümetler neyin
altına imza attıklarının,
ne de şirketler
neler kazandıklarının
farkındalar. “
Renato Ruggerio,
DTÖ Eski Genel Başkanı (1997)
Küreselleşme Türkiye’ye açık tehdit!
Açıkça izlenmektedir ki;
K ü r e s e l l e ş TİR m e süreçleri Türk halkının
sağlığına “iyi gelmediği” gibi,
Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlığına da
“iyi gelMEmekte,”
giderek O’nun yaşamını tehdit etmektedir..
Dolayısıyla, ekonomimizin felç edilmesi üzerinden
adım adım çökertmeyi öngören sinsi bir
post-modern plan (=SAVAŞ!)
kararlılıkla yürütülmektedir; çok da yol alınmıştır...
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
115
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve kurtarıcısı
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, bizlere
“ Ayrıcalıksız, sınıfsız, kaynaşmış
bir kitle olacağız.” hedefini göstermiştir.
Sağlık hizmetlerini ise Devletin kesinkes
vazgeçilmez ilk görevi saymıştır :
“ Devlet olma savındaki
siyasal kuruluşların
EN BİRİNCİ görevi, halkın sağlığı
ve sağlamlığıdır.” demiştir.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
116
AKP
Sağlık
Bakanı
Recep
Akdağ’ın
Siyasal
tercihi!
Tam
tüccar..
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
117
IMF’nin acı reçetelerini
uygulamayan ülkelerde...
Çin ve Hindistan gibi, gerçek ve
sürdürülebilir” büyüme elde edilmiştir.
(28.04.02, The Guardian)
Washington Konsensusu (Uzlaşması),
Neoliberalizm çerçevesinde devletin ekonomideki rolü
azaltılarak, ekonominin serbest piyasa mekanizmasına
terk edilmesi hedefini içerir. Türkiye gibi ülkelere 10 maddelik
bir politika reçetesi dayatmıştır. Çin bu politikayı reddederek,
seçenek bir kalkınma modeli geliştirmiştir.
Model "Beijing Uzlaşması" adıyla da anılmaktadır.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
118
12-17 yaş diliminde
çalışan çocuk
sayısı 1,5+ milyon !
(TÜİK)
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi
Md. 16 :
1. Hiçbir çocuğun özel
yaşantısına, aile, konut ve
iletişimine keyfi ya da haksız
müdahale yapılamayacağı
gibi, onur ve itibarına da
haksız olarak saldırılamaz.
2. Çocuğun bu tür müdahale
ve saldırılara karşı yasal
korunma hakkı vardır.”
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
119
Kimi Temel Saptamalar :
1. Devlet, insanımızın sağlık hizmeti
alma hakkını sırtından atmamalıdır.
Bu uzun, hatta orta erimde
s t r a t e j i k b i r y a n ı l g ı olacaktır;
Türkiye için.. Hatta şimdiden
bu olgunun açık ipuçları, acı biçimde
-görmemekte direnenler bir yana,orta yerdedir.. Ülkemiz, toplumsal
patlamaların kritik eşiğindedir.
Bir sosyal şizofreni tablosu egemendir!
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
120
Kimi Temel Saptamalar
2. GSS hoş bir söylem, 50 yıllık bir düşlem,
dünyanın geri döndüğü köhnemiş bir yapı
ve giderek serap olmanın ötesinde,
ülke için bir bataklıktır, kandırmacadır .
Bu amaçla siyasal iktidarlara baskı yapan
iç ve dış sermaye odakları,
tarihsel olarak etik-moral konumlarını
gözden geçirmek ve gecikmeksizin,
Ulusumuza tarih önünde özeleştiri yapmalıdır.
GSS = Özel sağlık sektörünün kârının sigortasıdır!
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
121
Kimi Temel Saptamalar
3. “Sağlıkta özelleştirme“de
dayatmak, kuşatılmış
laik-demokratik Cumhuriyet’in
bir kanadını daha kırmaktan
başka kimseye
yarar sağlamayacaktır.
Patronların da bilgisine…
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
122
Akla Takılan
K i m i S o r u l a r ??
Bugün ulaştığımız sağlık düzeyinin,
Cumhuriyet kurucularınca
ne denli büyük özverilerle
sağlandığını kavradık mı ??
Cumhuriyet bize miras kalmadı;
Mirasyedilik hakkımız yok !
Tersine; kutsal bir emanet Cumhuriyet!
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
123
Akla Takılan
K i m i S o r u l a r ??
Günümüz sağlık çalışanlarında,
özellikle 1. Basamak Sağlık Kurumu
olan Sağlık Ocakları’mızda
çalışan hekimlerde ciddi güdü yitiği
neden oluşturuldu?? 1. Basamağın
Aile hekimliği adı altında
özelleştirilmesi için yandaş kılmak?
On binlerce pratisyen hekime
yeterli destek olanaklıydı gerçekte..
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
124
Akla Takılan
K i m i S o r u l a r ??
Sağlık düzeyimiz Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki gibi
kötü değil. Ama aradan geçen 89 yıla karşın
hâlâ yer yer -ne acıdır ki- kimi Afrika ülkeleri
düzeyinde. Türkiye hem bunu hak etmiyor,
hem de aşacak olanaklara gerçekten sahip. Bu neden
böyle ? Büyülü çözüm piyasa ekonomisi mi ??
1958’de IMF’ye ilk Niyet Mektubu’ndan (Emirname)
bu yana geçen 54 yılda 20 Mektup’un muhasebesi ?
Neden hâlâ ders almıyoruz?
Türkiye adım adım,
sessizce tasfiye mi ediliyor??
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
125
İnsan gereksinimleri ve piyasa..
İnsan gereksinimlerinin karşılanmasının,
piyasanın acımasız güçlerine terk edilmesi
sonucunda öncelikle çöken sektörlerin başında
sağlık gelmekte.. Bu yüzdendir ki; her yıl
18 milyon insan, ishal, sıtma ya da TB gibi
sağaltımı olanaklı, ateşli ve parazitik
hastalıklara yakalandığı için ölmekte..
Bu, her 3 ölümden 1’i demek oluyor.
3. binyılın uygar (!) insanı hâlâ,
önlenebilir ve daha dün denetim altına alınan
hastalıklardan ölmeye devam ediyor?! NİÇİN ??
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
126
YOKSULLUĞUN KARANLIK TABLOSU
ILO : Dünyanın yarısı günde 2 dolar kazanıyor..
Dünyadaki çalışanların yarısının
-yaklaşık 1.4 milyar kişi- günde 2 dolardan az,
550 milyonunun ise 1 dolarlık MUTLAK yoksulluk
sınırının altında kazandığını bildirdi.
ILO raporunda, 2008‘de dünyada 200+ milyon işsiz
bulunduğu, ancak bunun ''buzdağının yalnızca
su üstünde kalan bölümünü oluşturduğu''
ifade edilerek;
''Çünkü, bu sayının 7 kat fazlası,
bir iş sahibi olmasına karşın,
gene yoksulluk içinde yaşamaktadır.'‘
10.12.2012
www.ilo.org, 11.12.2009
www.ahmetsaltik.net
127
AÇLIK SINIRI 926 TL!
Net enaz ücret (18+ yaş) : 701 TL !
Türk-İş : 2012 başında 4 kişilik ailenin açlık sınırı
926 TL. Dar ve sabit gelirli kesimlerin,
"geçim koşulları açlık sınırı düzeyinde ".
1 aylık çalışmanın karşılığı net 701 TL'lik (brüt 887)
asgari ücret, 4 kişilik ailenin salt mutfak giderini
ancak 21 gün karşılıyor. Asgari ücret, 2011’in 2.
yarısında 659 TL idi, 42 TL arttı (%6!), 701 TL oldu!
Ortalama emekli aylığı ~850 TL. Oysa kişi başına
yıllık ortalama gelir 10 bin $, aylık 1500+ TL!
Kamu Sen : 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 3237 TL.
Emek ücretleri neden bu denli düşük?
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
128
.. Yalnızca mali ve ekonomik alanla
sınırlı kalmayan küresel kriz..
“ Küresel kriz bize bir gerçeği fark ettirdi.“ ..
Bugüne dek Küreselleşmenin ortaya çıkardığı
nimetlerden gelişmiş ülkeler yararlandı,
ancak krizle ortaya çıkan sorunlar yalnızca
gelişmiş ülkeleri değil tüm ülkeleri etkiledi..
Bu nedenle gelişmiş ülkeler,
Dünya’nın geri kalanı için ortaya çıkan sorunların
çözümünde de kimi sorumluluklar üstlenmeli..”
Türkiye’de her yıl 900 bin genç işgücü arzı oluyor.
İşgücü piyasasında 51,7 milyon kişi var ama
salt 21,3 milyonu iş bulabimiş durumda.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanı
Ömer Dinçer
(AA, 21.04.10)
129
Rantiye 150 milyar doları cebe attı!
• Hazine bonosuna yatırım yapan yabancı rantiyenin
son birkaç yılda cebine 150 milyar $ girdi !
• Dövizle gelip bunu Hazine bonosuna yatıran yabancı
rantiye Türkiye’den son birkaç yılda nerdeyse
150 milyar Dolarlık çok büyük bir kaynağı cebine koydu.
• Bu bir facia! Kamu hizmetlerine kaynak yok!
Eğer ekonomi böyle giderse, bu d e l i - s e r s e r i p a r a ,
gelecek yıllarda da en az 150 milyar $ daha götürecek
demektir Türkiye’nin ulusal zenginliğinden.
• Ekonomideki yabancılaşma : Yabancıların Türkiye’nin
en iyi şirketlerine % 50 ortak oldular, önemli kuruluşları
tümüyle ele geçirdiler.. Yerli üretimi durdurdular!
www.cumhuriyet.com.tr/?xl=empopup&em=cumhuriyet/w/c1206.html,
26.05.08
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
130
10.12.2012
Prof. Dr. Ahmet SALTIK
130
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
131
BÖYLE GİDER Mİ?!
Bir devlet ki, halkına sağlık hizmeti vermez;
Bir devlet ki, halkına eğitim hizmeti vermez;
Bir devlet ki, bölgelerarası uçurumu
çözmez;
Bir devlet ki, utanç verici gelir dağılımını
düzeltmez;
Bir devlet ki, yüz kızartıcı sağlık düzeyi
içindedir;
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
132
STRATEJİK YANILGININ ACI SONU...
O devlette;
terör de olur; etnik kalkışma da olur; irtica da
olur; şeriat da olur; iç ayaklanma, bölünme ve
hatta parçalanma bile -ne acıdır ki- olabilir..
Çözüm
;
toplumsal adaleti sağlayacak sosyal-halkçı
devlettir. Dileğimiz, sözde neo-liberal akımların
“küreselleşme masalları” ardına saklanarak
halkımızın eşit-nitelikli sağlık hizmeti alma hakkına
saldırısına son verilmesi; “özelleştirme histerisi”nin
/ talanının bir an önce dur(DUR)ulmasıdır. ..
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
133
KÜRESELLEŞ-TİR-ME
KARAYA OTURDU !
$
• DTÖ Meksika-Cancun doruğu (09/03)
146 ülkenin Bakanlarının katılımı ile
büyük bir başarısızlıkla bitti.
• Bu batıştan G-23’ler sorumlu. Çin, Brezilya,
G. Afrika, Hindistan öncü. Bölgesel güç
adayları. { CUMHURİYET, E. Yıldızoğlu, 22.10.03 }
• 2010: Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin BRIC
grubunu kurdu. $ ve € kullanmıyorlar (2010).
Güney Afrika eklendi, BRICS oldu (2011).
Türkiye de katılsa, T-BRICS olsa !?
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
134
Politik niyet temel belirleyicidir!
Sorun; halk sağlığına kaynak yaratamama
ve maliye tekniğinden çok,
bir “s i y a s a l n i y e t y o k s u n l u ğ u ”
nedenlidir ve ulustan yana
bir sağlık politikası; siyasal tercihini,
reel kaynak yaratma
(adil ve etkin bir vergi rejimi!)
yönünde kullanmalıdır.
Halkımız bu gaflet, dalalet ve ihaneti
kesinlikle hak etmemektedir.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
135
William Easterly
Dünya Bankası Eski Başekonomisti
“IMF’ye kredi bağımlısı
durumuna gelmiş bütün ülkeler
sonunda iflas edecek,
eskisinden daha yoksul düşecek,
aynı Arjantin’in durumu ile
karşılaşacaktır.”
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
137
William Easterly
Dünya Bankası Eski Başekonomisti
 “ IMF ve DB’ndan 1960’tan bu yana
kredi (=borç !) alan ve dayatılan
programları uygulayan
hiçbir ülke ilerleyememiştir.
 Aksine daha çok yoksullaşmış,
tüm varsıllıklarını, kurumlarını
yabancılara kaptırmış, köleleşmiştir!
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
138
Prof. M. Chossudovsky diyor ki :
“I M F p r o g r a m l a r ı ü l k e n i z i
mezata çıkarıyor..
IMF, ülkenizdeki
sermayeyi de tehdit ediyor.
IMF’yi ülkenizden kovmazsanız
ya AB’nin ya da Wall Street’in
sömürgesi olursunuz. “
(Cumhuriyet / 22.03.2001)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
140
Bir dünya hükümeti
kurulacak..
“ Bir dünya hükümeti
ister istemez kurulacak;
tek sorun, bu sonuca güzellikle mi
yoksa zorla mı ulaşılacak? ”
CFR Üyesi Senatör James Warburg
17 Şubat 1959, Senato Dış İlişkiler Komitesi
{Derin Dünya Devleti, Atilla Akar, syf. 95}
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
141
Tek dünya devleti dayatması !
Senatör J. Warburg, Federal Rezerv’in kurucularından
Paul Warburg’un oğludur. James Warburg, 1959’da yazdığı
“Batı Krizde” adlı kitabında şöyle diyecektir :
“ Ulus devletler üzerinde kanunun (kimin kanunu?)
hükmünü (?!) kurmakta başarısız kalacak olan
bir dünya, uzun süre daha ayakta kalamaz. (?!?)
Şimdi biz, tam bağımsız ulus devletlerden,
tek dünya devletine geçiş
süreci olan tehlikeli bir dönem yaşamaktayız. ”
(The West in Crisis. pp. 192. Garden City, NY:
Double-day & Company, 1959)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
142
ABD’li General Wesley Clark :








5 yıl içinde 7 ülkeyi ele geçireceğiz!
Irak,
Suriye,
Lübnan,
Libya,
Somali,
Sudan,
İran...
(Atatürk’ü
20. yüzyılın
en başarılı lideri
görüyor..)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
143
ARAP BAHARI MI KAN BAHARI MI ?
Tunus'ta ilk «Yasemin Devrimi» başladığında bizi
iliklerimize dek hisseden bir sınavla karşılaştığımızı
hissettik. Tunus’la başlayan Arap Baharı gerçekte
kan baharı, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’yu hızla sardı.
Tunus’ta Bin ali, Mısır’da Hüsnü Mübarek,
Libya’da Kaddafi devrildi. Yemen’de Abdullah Salih,
çekildi. Suriye’de Beşer Esad Rusya, Çin ve İran
desteğiyle ayakta. 2012 yılında Ortadoğu ve
Kuzey Afrika halklarının geleceği parlak görülmüyor.
P e k i y a T ü r k i y e ve B O P ? ! (Prof. Nurullah Aydın)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
144
ARAP BAHARI MI KAN BAHARI MI ?
Kimilerinin iyimser tablo çizmelerine karşın,
toplumda kamplaşma artmakta. Derinden derine
nefret ve kinle donanan kesimler hesaplaşmaya gidiyor.
Küresel emperyalizm, bölge ülkelerinde yaşanan
kardeşi kardeşe düşüren, kentleri yakıp yıkan kaosu,
Arap Baharı diye süsleyerek teşvik etti.
Planladılar, örgütleri yönettiler; günahlarını gizlediler.
Üs olarak da Türkiye’yi kullandılar. Oysa;
A r a p Ç ö l l e r i n d e a ça n b a h a r ç i ç e k l e r i d e ğ i l ,
ka n ç i ç e k l e r i y d i .
Birileri, masum insanların kanı ve canı pahasına,
yeni çağdaş (!) sömürü sistemini Yeni Dünya Düzenine (!)
uygun duruma getirmeye çalışıyor. (Prof. Nurullah Aydın)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
145
(ÇİZMEDEN YUKARI, MUSA KART)
Brezilya Başkanı Lula da Silva, "Silahlanmaya ve
savaşa bu denli para harcarken, insanlarımızın
karnını doyurmak için para bulamamamız,
bizim yüz karamızdır." dedi. (Cumhuriyet, 30.01.03)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
146
Yüce Atatürk;
“ Bizi yutmak isteyen kapitalizme ve
bizi mahvetmek isteyen emperyalizme ”
karşıt bir doğrultuda hareket etmiş,
“emeğiyle geçinen zavallı bir halk ”
olmanın gerektirdiği bir yapılanmayı
hedeflediğini belirtmiştir..
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
147
YÜCE ATATÜRK DİYOR Kİ...
“ Türkiye’nin bugünkü savaşımı
yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı
belki daha kısa, daha az kanlı olur
ve daha çabuk bitebilirdi.
Türkiye;
azim ve mühim bir gayret sarfediyor.
Çünkü savunduğu, tüm mazlum
ulusların, bütün Doğu’nun davasıdır.”
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
148
Afrika’da
açlığın fotoğrafı..
10.12.2012
Abla mı çocuk anne mi? 2.si ise
hangi «Quacy modo» becerdi??
www.ahmetsaltik.net
149
İNSANLIK SÖMÜRGECİLİĞE MAHKUM MU?
“ Sömürgecilik ve yayılmacılık
(emperyalizm) yeryüzünden
yok olacak ve yerlerine
uluslar arasında hiçbir renk, din
ve ırk ayrıcalığı gözetmeyen
yeni bir işbirliği ve uyum çağı
egemen olacaktır.”
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
150
Dünya’da 1.2 milyar kişi, günde 1 $’ dan
az parayla yaşama tutunmaya çalışıyor !?
H er 5 insandan 1’i mutlak yoksul !
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
151
"Bellek" üzerine araştırmalar yapan
Dr. Jonathan Benson'un bir konuşması..
• "Bugün dünyada Viagra'ya ve meme
silikonlarına, Alzheimer hastalığı
araştırmalarından 5 kat çok yatırım var.
• Bu yüzden, birkaç yıl sonra çevre,
dik memeli yaşlı kadınlar ve
sert penisli yaşlı erkeklerle dolacak,
ama onlar, bunun ne işe yaradığını
anımsamayacaklar..!?
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
152
Bu insanlar a ç l ı k ,
hastalık, cehalet
ve işsizlik gibi
sorunların yanı sıra;
yeterli gıda,
temiz içme suyu ile
eğitim, sağlık ve
çağdaş enerji
hizmetlerinden
yoksun yaşıyor..
Sayı 3 milyarı aşkın.
Her 2 kişiden 1’i!
(BM resmi verileri..)
10.12.2012
Ümraniye çöplüğünde zemin
kayması, CH4 patlaması ve
y a n g ı n .. 39 yoksul
insanımız çöp dağları altında
yanarak (11 gecekonduyu
yuttu!) telef oldu! (28.4.1993)
AİHM yerel yönetimi suçlu buldu.
Tazminata hükmetti..
RT Erdoğan Belediye Bşk. idi.
www.ahmetsaltik.net
153
CUMHURİYET ve KÜRESELLEŞME
“ Uygulandığı biçimiyle Küreselleşme siyasaları,
tüm insanların eşitliği, kardeşliği üzerinde
kurulan bir evrensel birliği sağlamamaktadır.
Uygulandığı biçimiyle K ü r e s e l l e ş m e,
insanlığı uluslar arası sermayenin egemenliğine
terk etmektedir. Böyle bir yaklaşım,
böyle bir uygulama, insanı yücelten,
özellikle ‘mazlumun’ yanında yer alan
Atatürkçü Düşünce Sistemi ile çelişki halinde
olduğu gibi; kamu yararını, sosyal adaleti,
ön planda tutan
‘Cumhuriyetçi’ anlayışa ters düşmektedir. ”
Prof. Dr. Suna KİLİ
{Cumhuriyet ve Küreselleşme, Kültür Bak. Yay., 2002}
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
154
KÜRESELLEŞME NEREYE VARACAK ??
“ Özellikle son 20 yılda uluslararası
sermaye ülkeden ülkeye denetimsiz
biçimde dolaşmaktadır. Bu durum, ülkelerin
yapısını etkileyen sonuçlar doğurmaktadır.
Eğer bu durum durdurulmazsa, birçok ülke
Demokrasi ile değil, ‘Plütokrasi’ ile =
zenginlerin gücüyle yönetilme durumuyla
karşılaşacaktır. Bu durum yalnızca
gelişmekte olan ülkeler için değil,
gelişmiş ülkeler için de doğrudur. ”
Prof. Dr. Suna KİLİ
(Cumhuriyet ve Küreselleşme, syf. 195, 2002)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
155
Ş i r k e t o k r a s i ...
"Birkaç varlıklı ailenin ceplerine para
aktaranların kullandıkları araçlar arasında
sahte finansal raporlar, hileli
seçimler, rüşvet, zorbalık, seks ve
cinayet bulunmaktadır. Oynadıkları oyun,
imparatorluklar kadar eski olmasına karşın;
günümüzdeki küreselleşme sürecinde
yeni ve korkutucu bir boyuta ulaşmıştır.“
(Johns Perkins , Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları, April yay.)
“AKP döneminde (Kasım 2002-Nisan 2010) 80 B $ yabancı
sermaye Türkiye’ye geldi.” (Cumhurbaşkanı A. Gül, 12.04.10, Basın)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
156
“REFORMLAR”ın Ürküten İçyüzü-1
1.“Reformlar” sömürgeciliği
yeni biçimlerde sürdürüyor.
2.Ulusal planlamayı engelliyor.
3.Gerçek bir demokratikleşmeyi engelliyor.
4.Halk yararına programların
ayağını kaydırıyor.
5.Güç ve imtiyazın çıkarları için,
dünyanın büyük çoğunluğunu
acı ve umutsuzluğa teslim ediyor..
Prof. Dr. Noam CHOMSKY, ABD
(Yoksulluğun Küreselleşmesi, kitabına sonsöz, 1999)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
157
“REFORMLAR”ın Ürküten İçyüzü-2
Bunların hiçbiri kaçınılmaz, çaresiz şeyler değil..
Kanada’lı Prof. Chossudovsky’nin kitabının
- YOKSULLUĞUN
KÜRESELLEŞMESİ sağladığı anlayış, olayları tersine çevirecek
mücadeleye doğru önemli bir adımdır :
DİRENİŞİN
KÜRESELLEŞTİRİLMESİ!..
Prof. Dr. Noam CHOMSKY, ABD
(Yoksulluğun Küreselleşmesi, kitabına sonsöz, 1999)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
158
KüreselleşTİRmecilere =
Yeni emperyalistlere mahkum değiliz;
BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN!
Prof. Server Tanilli’nin
değerlendirmeleri çok öğretici :
“ .. Çarpık Küreselleşmenin
Dünya uluslarına eşit ölçüde
mutluluk getirmediği artık kesin.
Dünyamızda gitgide daha güçle esen
rüzgârların bir anımsattığı da şu :
‘BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR.’
Bugünkü -cılkı çıkmış- modele seçenek
olabilecek modeli yaratacak olanlar
ise, ‘NASIL BİR TÜRKİYE MODELİ?‘
sorusuna yanıt arayan
bilim adamları olacak. (Cumhuriyet, 09.09.03)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
Prof. Tanilli, 1978’de
vuruldu, 33 yıl tekerlekli
sandalye tutsağı oldu..
(Ölümü: 30 Kasım 2011)
159
KÜRESEL


İ S Y A N-1
BM Genel Kurulu’na sunulan, Fransa ve Brezilya’nın
hazırladığı “AÇLIĞA KARŞI SAVAŞIM”
tasarısına 110 ülke destek verdi. Karşı çıkan
tek ülke ABD oldu! Bu kapsamlı girişime verilen
büyük destek, Washington için yeni bir sorun ! ?
Fransa Cumhurbaşkanı Jacque Chirac :
“Küreselleşmenin geleceği yok! ..
Sosyal dengeleri ve çevreyi yok eden,
yoksulları ezen, insan haklarını reddeden
bir küreselleşmenin geleceği yoktur! ”
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
160
KÜRESEL
İ S Y A N-2

BM önceki Genel Sekreteri Kofi Annan :

Annan, hukuk çağrısı yaptı : “En temel hukuk
Açlık, kitle imha silahlarından
daha tehlikeli!
kuralları, tekrar tekrar, arsızca göz ardı ediliyor.
Birileri, sivillerin, savunmasız kişilerin ve
masum insanların yaşamı üzerinde söz sahibi
oluyor. Hiç kimse hukukun üzerinde değil.
Bu olayların Sudan, Irak, Uganda, Rusya
ya da Ortadoğu’da yaşanmasının önemi yok.
Zaman zaman, terörizme karşı savaşın gerekleri
insan hakları çiğnemine (ihlal) yol açıyor.”
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
161
Adım adım
global totaliterliğe..
“ Türkiye bu kez ‘Küreselleşme’
ve ‘Özelleştirme’ masalına inanmış,
paldır küldür ‘globaliterliğe’
doğru sürüklenmektedir;
üstelik daha ‘sivil’, daha ‘demokrat’,
daha ‘insan haklarına dayalı’ bir düzene
‘dönüştüğünü’ zannederek..”
 “.. bir karışık bilmece..”

A t t i l â İ L H A N , “Hangi Küreselleşme”
2003, İş Bankası Kültür Yayınları,
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
163
“Mücadelenin
‘Küreselleşmesi’
temel bir önem taşımakta
ve dünya tarihinde benzeri görülmemiş derecede
bir dayanışma ve enternasyonalizmi gerektirmektedir.
KÜRESEL EKONOMİK SİSTEM, ÜLKELERİN
İÇ BÖLÜNMÜŞLÜĞÜNDEN BESLENİYOR.
Farklı kümeler ve toplumsal hareketler
arasındaki amaç birliği ve dünya ölçeğindeki
eşgüdüm yaşamsal önem taşıyor.
Prof. Dr. Michel Chossudovsky / Kanada,
“Yoksulluğun Küreselleşmesi” adlı kitabından
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
164
Dünyanın tüm önemli bölgelerindeki
toplumsal hareketleri,
yoksulluğun ortadan kaldırılması
ve kalıcı bir dünya barışının
sağlanması
ortak hedef ve kararlılığı ekseninde
bir araya getiren
büyük bir atılıma gereksinim var.. ”
Prof. Dr. Michel Chossudovsky / Kanada,
“Yoksulluğun Küreselleşmesi” adlı kitabından
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
165
Küresel emperyalizm
hukuk tanımıyor!..
“ Liberal ve Küresel bir süper güç,
kendi ahlaksal önermelerini,
uluslararası hukuk süreçlerinin
yerine koyduğunda,
uluslararası hukuktan söz etmenin
anlamı kalır mı?”
Jurgen Habermas
Uluslararası Felsefe Kongresi, İstanbul, 14.08.03
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
166
Küresel emperyalizm
hukuk tanımıyor..
“ Bir
DÜNYA DİKTATÖRLÜĞÜ altında yaşıyoruz.
ABD gücünü insan haklarını, demokrasiyi
güçlendirmek için kullanacağını söylüyor.
İçte ve dışta pek çok insan bunu sorguluyor.
Ben de bu sorgulamaya katılıyorum.
Küresel diktatörlük altında hegemonya,
şu anda dünyada var olan tek oyun gibi algılanıyor.
Her diktatörlüğü besleyen vardır.
Öyleyse demokrasiye geçmek için ülkeler,
kendi aralarında örgütlenerek ABD’yi ve
O’nu destekleyen finansal güçleri önlemelidir.
10.12.2012
Iris Young, ABD (14.08.03, İstanbul)
Uluslararası Felsefe Kongresi
www.ahmetsaltik.net
167
Küresel emperyalizm
hukuk tanımıyor..
Uluslararası Felsefe Kongresi Sonuç Bildirisi
Küreselleşme, insanlığın
binlerce yıldır sağladığı
uygarlık birikiminin
en büyük tehdididir...
14.08.03, İstanbul
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
168
"Bir yandan Batı’nın işçi sınıfı,
öte yandan Asya ve Afrika'nın
köleleştirilmiş halkları
milletler arası sermayenin
kendilerini yıkmak ve
efendilerine büyük çıkarlar
sağlamak için köle durumuna
getirmek istediğini anladığı
ve sömürge politikasının
işlediği suç Dünya işçilerince
kavrandığı gün burjuvazinin
gücü sona erecektir.”
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK
22 Ekim 1922
169
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
170
TÜRKİYE’nin Acı Çelişkileri;
UNICEF 2010 ve UNDP 2011
• Bebek sağlığında 99. (189 ülke arasında..)
• BÖH %o 21 ile bizden iyi 98 ülke var!
(Afganistan %o 165; İzlanda %o 1,7;
Yunanistan %o3,5; Singapur %o 2,4;
• 0-5 yaş çocukları en çok ölen 103. ülkeyiz..
• 5 Yaş Altı Çocuk Ölümü %o 23 olup,
189 ülke içinde bizden iyi 103 ülke var!
• BM KP (UNDP) İnsansal Gelişim İndeksi’nde
Dünya 92. liği.. Ge-ri-li-yo-ruz (2002’de 84.!)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
171
Küreselleşmenin Yeni Tanrısı : $
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
172
“ Eğer sürekli
barış isteniyorsa,
insan yığınlarının
durumlarını iyileştirecek
uluslararası önlemler
alınmalıdır.
İnsanlığın tümünün
gönenci, açlık ve baskının
önüne geçmelidir.
Dünya yurttaşları
çekememezlik, açgözlülük
ve kinden uzaklaşacak
biçimde eğitilmelidir.”
Gazi M.K.ATATÜRK
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
173173
“Çanlar kimin için çalıyor?”
A y ı r d ı n d a mıyız?
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
174
KÜRESELLEŞME :
İKİ YÜZE BİR MASKE
“Küreselleşme
adı verilen şeyin
tarihsel gelişmenin kaçınılmaz olgusu değil,
bir avuç dev tekeller topluluğunun politikası
olduğu açığa çıktı. Sıradan politika,
kendini evrensel ve kaçınılmaz olgu diye sunmuştu.
Bu basit yolla insanlık, ateş denizinde
mumdan gemilere dolduruldu .
Şimdi yeni, gerçek ve öncekilerden daha sağlam
gemiler inşa etmek için çalışıyoruz.”
Prof. KALDONE G. NWEIHED, Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi,
Çev. B.T.Gürel, Memleket Yayınları, ISBN: 978-9944-5435-1-4, 2006
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
175
KÜRESELLEŞME :
İKİ YÜZE BİR MASKE
Başlangıçta
buğulu cam ardına yerleşmiş
bu şoförü seçmek belki güçtü; şimdilerdeyse
buğu bir yana cam da ortadan kalkmıştır.
Burun buruna geldiklerimiz ‘yatırımcılar ’(!),
‘reformcular’ , ‘yapısal uyarlamacılar’ , (!)
‘piyasalar’ , ‘ulusötesi tekeller’ dir.
Bunlar, azgelişmiş ülkelerin yöneticilerine
“reformları” (!) gerçekleştirdikleri sürece
‘demokrat‘, bundan cayacak olurlarsa ‘diktatör zorba‘ etiketleri dağıtanlardır. (Retorik tuzağa dikkat!)
Prof. KALDONE G. NWEIHED, Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi,
Çev. B.T.Gürel, Memleket Yayınları, ISBN: 978-9944-5435-1-4, 2006
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
176
KÜRESELLEŞME :
İKİ YÜZE BİR MASKE


İktisadi temelde PİYASACILIK ve siyasal düzlemde
KÜRESELCİLİK, azgelişmiş ülkelerin iktisadi-siyasi istilası
ve işgalidir. Buna karşılık memleketlerin yapabilecekleri
şey açıktır: İktisadi temelde P L A N L A M A C I L I K ve
siyasal düzlemde B A Ğ I M S I Z L I K .
Bu, tekellerin ileri sürdükleri üzere ‘dünyadan kopma‘ ve
‘içe kapanma‘ değildir. Bu, emperyalizme karşı çıkma,
sömürgeleşme sürecinden kopma ve dünyanın
¾’ünden daha büyük bir bölümünde yaşayan
Güneyin İnsanları’na açılma demektir.
Prof. KALDONE G. NWEIHED, Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi,
Çev. B.T.Gürel, Memleket Yayınları, ISBN: 978-9944-5435-1-4, 2006
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
177
Bir tuğla da siz koyun :
Çözümün bir parçası olun..
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
178
Kurtuluş için : BİRLEŞİN !
• “ Kendi kişisel çıkarları için
yabancılarla işbirliğine giren
ve gücünü halktan almayan
küçük bir azınlığın dışındaki
tüm güçler;
aralarındaki etnik, dinsel
ve siyasal ayrımları
ER-TE-LE-YE-REK
Ulusal Kuruluş Mücadelesi
yolunda bir-leş-me-li-dir .“
(1921, İrade-i Milliye )
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
179
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Refik Saydam
İ. Tali Öngören
Hikmet Boran
Adnan Adıvar
Reşit Galip
T. Rüştü
Aras
10.12.2012
10.12.2012
Mustafa Kemal’in genç subaylık
döneminden ölümüne dek arkadaşlık
yaptığı, birlikte çalıştığı, görev verdiği
veya çeşitli nedenlerle karşılaştığı
Tıbbiyelilerle, vatanın kurtuluşu için
çeşitli cephelerde kahramanca
görev yapan hekimlerimiz vardır.
Bu Tıbbiyeliler hem Atatürk’ün
sağlık sorunlarını gidermeye
çalışmış hem de ülkenin bağımsızlığı
için mücadele etmişlerdir.
Cumhuriyet döneminde ise
Türk Devrimi’nin gerçekleştirilmesinde ve
özellikle tarih ve dil çalışmaları alanında
Atatürk’ün yanında görev yapmış
yurtsever tıbbiyelileri tanımalıyız.
www.ahmetsaltik.net
180
Sivas Kongresi’nde Manda kabulü tartışılırken; askeri tıp öğrenci delegesi Hikmet Bey,
İstanbul efendi ve paşalarına vatanseverlik ve ulusalcılıkta örnek olacak biçimde
inançla ve cesaretle öne çıkarak Mustafa Kemal Paşa'ya düşüncelerini şöyle açıklar :
“ Paşam! Delegesi bulunduğum Tıbbiyeliler beni buraya bağımsızlık
davamızı başarmak yolundaki çalışmalara katılmak üzere gönderdiler.
Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edenler varsa, bunlar her kim
olursa olsun şiddetle reddeder ve kınarız. Olmayacak şey ama,
manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddeder, Mustafa Kemal'i
'vatan kurtarıcısı değil, vatan batırıcısı' olarak adlandırırız. ”
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
181
Öncelikli 10 alan... (1)
1.
2.
3.
4.
5.
Sağlıkta hakkaniyeti (equity) geliştirmek
ve herkesin sağlık hakkına
erişimini güvencelemek.
Bireysel ve küresel sağlık güvencesini
oluşturmak.
Cinsiyet (gender) eşitliğini ve
sağlıkla ilgili insan haklarını geliştirmek.
Yoksulluğu ve sağlık üzerindeki
yıkıcı etkisini azaltmak.
Sağlıkta sosyal belirleyicileri
belirlemek ve çözmek.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
182
Öncelikli 10 alan...
(2)
6. Daha sağlıklı bir çevreyi geliştirmek.
7. Eşitlikçi ve tümüyle işlevsel
sağlık sistemleri kurmak.
8. Uygun sağlık insangücü sağlamak.
9. Bilgi, teknoloji ve bilimi buluşturmak
ve birleştirmek.
10.Önderlik ve yönetişimi güçlendirmek.
European Public Health Association,
The Future of Public Health in Europa: Towords a More Active
Partnership with WHO/EURO. European Journal of
Public Health, 2006;Vol. 16, No. 2, 226-228
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
183
Ne yapmalı ??
• Küresel toplum bunca deneyim edinmiş
ve bunalarak tıkanmışken, verimli kaynak
kullanamaz, sağlık giderlerine kaynak
yetiştiremez / bulamazken, Halk Sağlığı,
akıllı stratejilerle 20. yy. başında olduğu gibi,
bir kez daha altın altın çağını yakalayabilir.
• Bu amaçla, kapsamlı Halk Sağlığı projelerini,
“toplumsal gündemin kalbine yerleştirmek”
ve ısrarla uygulamak gerekecektir.
(Beaglehole R, Bonita R. Public Health at Crossroad, p. 278)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
184
Ne yapmalı ??
• Türkiye, çöküş sürecine sokulan
sağlık hizmetlerini, Halk(ın) Sağlığını akılcı
olarak sürdürmek istiyorsa; ulusal yapı, olanak
ve gereksinimlerine uygun sağlık politikaları
izlemek zorundadır. Bu yapı, 1961’de,
224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin
Sosyalleştirilmesi Yasası ile çatılmıştır.
Temel esprisi, felsefesi, hedefleri korunarak
güncellenebilir. Sağlık hizmetleri kamu eliyle
verilmeli, genel bütçeden finanse edilmelidir.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
185
Ne yapmalı ??
•Halk(ın) Sağlığını geliştirmenin en ussal
yolunun bu strateji olduğu giderek daha çok
görülmekte ve yanlıştan dönülerek yıkımın
onarımına çalışılmaktadır. Obama reformu!
•Türkiye de geç kalmamalıdır.
•Çünkü Türkiye, geçtiğimiz yy. başında
anti-emperyalist bir devrim ile kurulmuştur.
•Devrimi koruyup yaşatacak olan kuşaklar
sağlıklı ve eğitimli olmalıdır. (ATATÜRK..)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
186
Ne yapmalı ??
• Türk Devrimi’nin yaratıcısı
Yüce ATATÜRK;
• “.. Devrimin ve Devrimciliğin
kendisine yaşamsal görevler
yüklediği Türk Ulusu’nun
sağlığı ve sağlamlığının,
her zaman üzerinde özenle
durdukları bir M İ L L İ D A V A ”
olduğunu ısrarla vurgulamıştır.
Ülkeyi borçsuz kalkındırmıştır!
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
2005 sonu borç: 445 B $
2011 sonu borç: 500+ B $
187
Okuyup-yazma
bilmeyen
tek bir yurttaş bırakılmamalıdır.
Kalkınma savaşının gerektirdiği
teknik işgücü yetiştirilmelidir.
Yurt sorunlarının ideolojisini
anlayacak, anlatacak,
kuşaktan kuşağa yaşatacak
birey ve kurumlar yaratılmalıdır.
(1937 TBMM açış konuşması)
Gençliği
yetiştiriniz, Onlara
bilim ve irfanın pozitif fikirlerini
veriniz. Geleceğin aydınlığına
onlarla kavuşacaksınız.”
Gazi M.K.ATATÜRK
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
188
188
188
A SEVERE THREAT
TO HEALTH?
‘All the indications are that the current
forms of globalisation are making
the world a safe place for unfettered
market liberalism and the
consequent, growth of inequities.
This economic globalisation is posing
severe threats to both people’s
health and the health of the planet.’
Prof. Fran Baum,
Flinders University, Australia (2001)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
189
‘A h l a k s ı z p i y a s a ’n ı n ç ö k ü ş ü - 1
Serbest piyasa ideolojisinin neredeyse bir
«inanç sistemi» haline getirildiği ABD’de,
çöküşün eşiğindeki finans sektörünü ve
ekonomiyi ayakta tutmak için tüm umutların,
ABD hükümetinin kotarmaya çalıştığı
“dev kurtarma paketi”ne bağlanmış olması,
gerçekten de dramatik bir gelişme.
Bu dramatik gelişmenin ardında yatan olgu ise,
kapitalizmin beşiği olan Anglo-Sakson dünyasında
benimsenen, finans sektörünün şişirilmesine dayalı
modelin iflas noktasına gelmiş olması .
(O s m a n U l a g a y , Milliyet, 28.9.08)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
190
‘A h l a k s ı z p i y a s a ’n ı n
çö k ü ş ü - 2
Bu çöküntü, yalnızca ABD
üniversitelerinden en iyi derecelerle
mezun olan parlak çocukların
yarattığı karmaşık finansal yapının,
iskambilden bir kule gibi
devrilmesinden ibaret değil.
Finans sektöründe son 25-30 yılda
oynanan ‘ahlaksız piyasa oyunu’
nun çöküşüne tanıklık ediyoruz şimdi.
(Osman Ulagay, Milliyet, 28.09.08)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
191
KüreselleşTİRmeciler,
(=yeni emperyalistler!)
“insanı” tutsak aldı..
Cumhuriyet, Turhan Selçuk, Söz çizginin, 26.08.08
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
192
Adam Smith’in
s ı z l a y a n ke m i k l e r i . .
Kapitalizmin büyük kuramcısı Adam Smith’in
kemiklerini sızlatacak olan olay, gelinen noktada
devletin ekonomiye müdahale etmek
zorunda kalması değil, sistemin
ahlaksal temellerinin bu denli çürümüş olması.
Şimdi başta ABD’liler, dünyanın dört bir yanında
milyonlarca, belki de milyarlarca insanı sarsacak
gelişmeleri öngörmek ve önlemek mümkünken
bu yapılmadı. Çünkü bu sürecin sürmesi sayesinde
muazzam servetler yapanlar vardı.
(O s m a n U l a g a y , Milliyet, 28.09.08)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
193
Herkesi düşünmeye çağrı-2
ATATÜRK, Cumhuriyeti sonsuza dek özgür
ve tam bağımsız yaşatmamızı vasiyet etti.
Bunlar sizin önemli için değilse; düşünün:
Size onurlu yaşam hakkı veren vatanımız,
devletimiz alçakça emperyalist oyunlarla
ayağımızın altından çekiliyor.
Bu açık, yakın ve somut tehdidi de mi
algılamıyor ya da önemsemiyoruz?
O zaman bize k ö l e l i k yaraşır..
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
194
ABD’nin Dünya İmparatorluğu
düşü çökmüştür!
21. yüzyılda Türkiye yolunda ilerlerken,
artık dıştan güdümlü emperyalist projeler ya da
politikalarla bir yerlere gidilemeyeceği ortaya çıkmıştır.
Son 20 yılda Batı merkezli ve Batı’nın hegemonyasını
bütün Dünyaya yaymak üzere geliştirilen 5 büyük projenin
iflas ettiği ve K ü r e s e l l e ş m e s ü r e c i n i n d u r d u ğ u
anlaşılmaktadır. Merkezinde ABD’nin bulunduğu bir
Dünya İmparatorluğu hayali çökmüştür.
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN, Ankara Üniv. Hukuk Fak.
SARI SENDİKACILIKTAN SARI PARTİCİLİĞE
www.kemalistyaklasim.info/index.php?option=com_content&view=article&id=287
:sari-sendkaciliktan-sari-partcle&catid= 41:makale ac&Itemid=56, 25.01.10
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
195
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
196
IMF ve DB Başkanları :
‘Savaşlar çıkabilir’
 Dünya
Bankası Başkanı Robert Zoellick,
bu yıl 59 milyondan çok insanın işini yitireceğini,
Afrika’nın Sahra altındaki azgelişmiş bölgelerinde
5 0 b i n b e b e ğ i n ö l e b i l e c e ğ i n i söyledi.
D ü n y a d a
eski düzenin bittiğini
vurgulayan R. Zoellick,
 “Şimdi zaman yitirmeden, normal büyüme ve sorumlu
küreselleşme yi sağlayacak kurumları yürürlüğe
sokabiliriz.” derken, DB’sını rolünün de değişeceğini
belirtti. (Cumhuriyet, 07.10.09; DB-IMF İstanbul toplantısı)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
197
Prof. Dr. Cemal TALUĞ
2008-12 Ankara Üniversitesi Rektörü (1)
 Küreselleşme
insanlık için yeni fırsatlar
yarattığı gibi ciddi tehditlerin de kaynağı..
 Varsıl ülkeler bu süreçte daha da varsıllaştı.
 Küreselleşmenin sağladığı olanaklar
sınırsız bir kâr hırsıyla kullanılması
insanlık için yaşamsal sorunlar yaratıyor.
 Küreselleşme sürecinde Ulusal Egemenliğimize daha çok sarılmak, her alandaki
uluslararası yarışmada daha donanımlı
olarak yer almak durumundayız.
(Ankara Üniversitesi Bülten, Nisan 2010, syf. 6-7)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
198
Prof. Dr. Cemal TALUĞ
2008-12 Ankara Üniversitesi Rektörü (2)
 Siyasal
ve toplumsal yaşamın hiçbir alanında
uluslar arası norm ve standartlar açısından
hiçbir eksikliğimiz kalmamalıdır.
 Bilgi ve teknoloji üretme yetkinliğimizi
hızla geliştirmeli, ekonomimizin rekabet gücünü
yükseltmeliyiz.
 Dünya bilimine anlamlı katkılarda bulunabilmeliyiz.
(Ankara Üniversitesi Bülten, Nisan 2010, syf. 6-7; TBMM’nin
90. Yıldönümü kutlama töreninde; “Küreselleşme Sürecinde
Milli Egemenlik ve Demokrasi” sempozyumu açış konuşmasından..
TBMM eski Senato salonu)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
199
1. Soygun :
Çok adaletsiz vergi yükü..
Emekçiler vergi yükünün
yarısını sırtlıyor; Ulusal
gelirin ¼’ünü alabiliyor..
Her şey özel ama
2. Soygun :
Bu yetmiyor; sağlık-eğitim
gibi temel kamu hizmeti için
pek pişkince ayrıca ödeme,
PRİM = EK VERGİ isteniyor!
GSS yasası md. 88 : SGK’nın
PRiM = EK VERGİ =
YASAL BIÇAK PARASI
PRiM = EK VERGİ =
“YASAL BIÇAK PARASI” nı
sermaye adına SGK topluyor..
alacağı, 6183 sayılı yasaya
göre kamu alacağıdır!
Devlet sopalı tahsildar!
Ödemeyene hapis!
Sermaye net güvence istiyor..
3. Soygun :
4. Soygun; 4 koldan SGK soygunu !
Katkı payı! İlaçta, tedavide.. Yine de “temel güvence paketi” ile sınırlı
663 sayılı YGK ile Devlet
çekirdek hizmet. Trafik sigortası gibi.
hastaneleri satılınca en az
Kasko için özel sağlık sigortasına zorlama!
%30-90 “katkı” (!) ödenecek!
Deli Dumrul halt etmiş!
Bunlara ek (28.6.12 SGK Genelgesi) : TAMAMLAYICI SİGORTA!
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
200
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
201
Türkiye’de kayıtlı $ milyarderi sayısı
Japonya’yı geçerek 38 oldu ??
Yoksa KüreselleşTİRme bu mu?
(Mart 2011, The Forbes)
KüreselleşTİRme tıkandı!
Dünya halkları ortak ve örgütlü bir direnişi sürdürmeli..
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
202
D ü nya Fe l a ke t l e r R a p o r u
 1 milyar insan yetersiz besleniyor
( A Ç ! ).
 Bu sayıyı aşkın insan aşırı kilolu.
 Uluslararası Kızıl Haç ve Kızıl Aylar Federasyonu’nca
yayımlanan raporda, Dünya nüfusunun yaklaşık %
15’inin (1040 milyon!) açlıkla karşı karşıya oldukları
belirtildi.
 Bu sorunu oluşturan nedenler :
A şı rı n ü f u s a rtı şı /
yükselen gıda fiyatları / israf /
dağıtım sorunları… (BBC, 25.9.11)
204
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
204
D ü nya Fe l a ke t l e r R a p o r u
Raporda, Dünyada tüketilen besinlerin
yarısını üreten köylülerin ciddi bölümünün
açlık çektiğinin altı çizildi.
Obesite, pek çok gelişmiş ülkenin
sağlık sistemine ciddi yük.
İngiltere'de yetişkinlerin ¼’ü, çocukların
1/10’u obez.
Her şey şimdiki gibi sürerse, 2030'da
ABD’lilerin yaklaşık yarısının, İngilizlerin ise
%40'ının obes olacağı kestiriliyor. (BBC, 25.9.11)
205
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
205
Küreselleşme yürümüyor!
2001 Nobel Ekonomi ödülü
sahibi Prof. Dr. Joseph Stiglitz;
“.. Bugün
‘ Küreselleşme’ yürümüyor;
hele yoksullar için,
hiç yürümüyor;
çevreciler için hiç yürümüyor;
Dünya ekonomisinin istikrarı
açısından, hiç yürümüyor.”
uyarısını yapmaktadır...
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
“Bilgi Asimetrisi”
kuramı ile 2001
Nobel Ekonomi
ödülü sahibi
Prof. J. Stiglitz..
206
206
207
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
207
Cumhuriyet yok olma eşiğinde!
Son yıllardaki sistematik yayınlar, propagandalar,
telefon dinlemeleri, mahkemeler ve keyfi
tutuklamaların yarattığı tedirginlik, belirsizlik
ve korku ortamında çözülmüş, sindirilmiş,
uyuşturulmuş bir toplum durumuna getirildik.
Bölünme planları için açık pazarlık yapılan
Ülkemiz, Büyük Atatürk'ün Türk milleti için öngördüğü
uygarlık hedeflerinden fersah fersah uzakta,
bağnazlığın kucağında, dört nala, hazin bir karanlığa
koşturuyor. Bir şey yapmalı, bir şey yapmalı; hemen!
208
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
208
Cumhuriyet yok olma eşiğinde!
Atatürkçü/Kemalist dünya görüşüne karşı,
yani "akıl ve bilimi rehber alan, tam bağımsız,
laik devlet yapısında, planlı karma ekonomik
düzende, ülke ve ulus bütünlüğü temelinde,
barış içinde birlikte yaşama modeli" ne,
kısacası ulus devlet modeline karşı
küresel kapitalist egemenlerin ve
yerli yardakçıların işbirliğiyle gerçekleştirilen
operasyonlarla, Laik Cumhuriyetimiz
yok olmak noktasına gelmiştir.
209
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
209
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
210
«Sizler,
yani yeni
Türkiye’nin
genç evlatları;
yorulsanız bile
beni takip
edeceksiniz!»
Gazi
Mustafa Kemal
ATAT Ü R K
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
211
Ve “İnsan”a saygı ile,
hayranlıkla..
www.reuters.com/news/pictures/slideshow?, 31.05.08
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
Hekimler, ATA’nın
emanetini korumalı!
212
Önerilen kitap-1
KÜRESELLEŞME ve SAĞLIK..
• Bugünkü küreselleşme, dünyanın her yerinde
sağlıkta hakkaniyet üzerinde olağanüstü bir etkiye sahip.
• Ancak bugüne dek hiçbir kitap Küreselleşmeyle,
küresel trendlerin sağlık sonuçları arasındaki ilişkiyi
sistematik olarak analiz etmedi. Bu kitap, DSÖ’nün
Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Komisyonu’na bağlı
Küresel Bilgi Ağı (Global Knowledge Network - GKN)
tarafından yürütülmüş bir küresel araştırma projesinin
verilerini toplamakta ve güncellemekte.
Kitabın bölümleri şu soruları incelemekte :
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
213
Önerilen kitap-2
KÜRESELLEŞME ve SAĞLIK..
• Ticaretin serbestleşmesi sağlığın sosyal belirleyicilerini
nasıl etkilemiştir? Küreselleşme gıda güvenliği, beslenme,
su ve sanitasyona hakça erişimi nasıl etkilemiştir?
• Verili (mevcut) küresel yönetişim yapıları,
sağlığın sosyal belirleyicileriyle ilişkilendirilen
hakça (hakkaniyeti) etkilerini ne denli dikkate almakta?
• Bu dönüm noktası kitap, Küreselleşme, sağlık ve
sosyal politika ve sosyal bilimlerde halk sağlığı çalışmaları
yürüten araştırmacılar ve akademisyenler için
gerekli bir kaynak olacak.
Corinne Packer, Ronald Labonte, Ted Schrecker, Vivien Runnels, İnsev Yay., 2011
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
214
Önerilen kaynaklar
• KÜRESELLEŞME ve SAĞLIK. Corinne Packer, Ronald Labonte, Ted Schrecker,
Vivien Runnels, İnsev Yay., 2011
• HANGİ KÜRESELLEŞME, Attila İlhan, İş Bankası Kültür Yayınları,
1. Bs. İstanbul, 2003
• Romantizmden Gerçeğe Küreselleşme. Aytekin Yılmaz,
Minima yayıncılık, Ankara, 2007
• TÜRKİYE NASIL KÜRESELLEŞTİ ? Taner Timur, İmge yay. 1. Bs. Ankara, 2004
• KÜRESELLEŞME ve DEMOKRATİKLEŞME. Alpaslan Işıklı, Mülkiyeliler Birliği
Vakfı yay. 14, Ankara 1995
• KÜRESELLEŞME ve TÜRKİYE. Erol İyibozkurt. Ezgi Kitabevi yay. Bursa, 1999
• INTERNATIONAL PUBLIC HEALTH. Michael H. Merson, Robert E. Black,
Anne J. Mills. (Eds.) Jones & Bartlet Publications, USA, UK, Canada
2nd ed. 2006 Chapter 15 : Globalization and Health, pp 681-704
• PUBLIC HEALTH at the CROSSROADS. Robert Beaglehole and Ruth Bonita.
Cambridge Univ. Press 2nd ed. 2004 (ilgili bölümleri)
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
215
Herkesi düşünmeye çağrı..
Evet.. kapsamlı sunu bitti..
Şimdi geriye yaslanıp düşünelim :
Ülkemiz hangi yıkımlara sürükleniyor?
Çağımızı anladık mı?
Büyük A T A T Ü R K’ümüz,
Cumhuriyetimizi Türk gençlerine
kutsal bir emanet olarak bırakmadı mı?
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
216
Türkiye'nin Dünya genelinde konumu!?
• The Economist Dergisi 2011 Demokrasi Endeksi’ne göre
167 ülke içinde 88. sıradadır.
• Freedom House 2012 Dünyada Özgürlükler Raporu’na göre
kısmen özgür bir ülkedir.
• BM Kalkınma Programı 2011 İnsani Kalkınma Raporu’na göre
187 ülke içinde 92. sıradadır.
• Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü 2011/2012 Basın Özgürlüğü
Endeksi’ne göre 179 ülke arasında 148. sıradadır.
• AİHM’ne göre, üye 47 devlet içinde Türkiye en çok dosyası olan ve
en çok hak çiğnemi (ihlali) yapan devlettir.
• Dünya Ekonomik Forumu 2011 Kadın-Erkek Eşitliği Raporu’na göre
Türkiye 135 ülke içinde122. sırada yer almaktadır.
• Legatum Institute Uluslararası Refah Endeksi’nde Türkiye 110 ülke içinde
75. sıradadır ve Avrupa’nın toplumsal gönenci en geri ülkesidir.
• PISA sınav sonuçlarına göre, 33 OECD ülkesi arasında 31. sıradadır.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
217
EKONOMİK ZORLUK ve İNSAN SAĞLIĞI
“Hiçbir ekonomik
zorunluluk, insan sağlığına
zarar verecek bir işlemin
nedeni olamaz..”
(İHEB) İNSAN HAKLARI
EVRENSEL BİLDİRGESİ-1948
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
218
İHEB 63. yaşına girdi!..
Ne yazık ki, emperyalistler giderek içini boşaltıyor.
Özellikle çevre ülkelerde. Oysa gerçek anlamda
Küreselleşme, belki de yepyeni ve genişletilmiş
insan haklarıyla İHEB’nin 3. Bin Yıl Sürümü’nü
gündeme getirmeli ve hatta yaşama geçirmeliydi..
Dikkat edelim; Bildirge “Evrensel” dir..
BM’yi (Birleşmiş Milletler) kuran tüm devletler
bu metin üzerinde uzlaşmıştır.. Türkiye de taraftır
ve İHEB, Anaysa md. 90/son uyarınca bağlayıcıdır.
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
219
İNSAN HAKLARI EVRENSEL
BİLDİRGESİ md. 25 (10.12.1948)
“ HER-KE-SİN,
KENDİSİ ve AİLESİNİN
SAĞLIK ve GÖNENÇ
İÇİNDE BESLENME,
GİYİM, KONUT ve
TIBBİ BAKIM
HAKKI VARDIR. ”
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
220
Kapitalizmin yeni dini : Neo-liberalizm..
Kapitalizmin yeni tanrısı : Dolar..
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
221
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
222
H E R K ES D Ü Ş Ü N M E L İ !
“BEN NE YAPABİLİRİM..”
ÖRGÜTLÜ DAVRANARAK
ÇÖZÜMLER ARAYABİLİR MİYİM..
“BANA DÜŞENLER NELER ..”
BU YAŞANANLAR TÜRKİYE İÇİN
YAZGI MI YOKSA BİR KURGU MU ..
FENA HALDE
ALDATILIYOR MUYUM ..
ÜLKE ve DÜNYA GERÇEKLERİNİ NASIL
ÖĞRENEBİLİRİM ..
BEYİN İĞFALİNDEN ve MEDYA
DEZENFORMASYONUNDAN
NASIL KORUNABİLİRİM ..
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
223
Uyuyamayacaksın
Uyuyamayacaksın
Düzelmeden memleketin hali
Düzelmeden dünyanın hali
Gözüne uyku girmez ki..
Uyuyamayacaksın
Bir sis çanı gibi gecenin içinde
Ta gün ışıyıncaya kadar
Vakur, metin sade
Çalacaksın..
Melih Cevdet ANDAY
10.12.2012
224
www.ahmetsaltik.net
Şair; tiyatro oyunu,
roman, deneme,
makale yazarı...
(1915 - 2002)
224
Türkiye Küreselleşmeye teslim edilmemeli,
ATA’nın “kutsal emaneti” kesinkes korunmalı!
Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak.
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
10.12.2012
www.ahmetsaltik.net
[email protected]
www.ahmetsaltik.net
225

Benzer belgeler

`Küreselleşme` ve

`Küreselleşme` ve Türkiye gibi gelişmekte olan pek çok ülke, Batı tarafından yeniden koloni (yeni sömürge!) haline getirilmeye çalışılıyor.

Detaylı

KuresellesTIRme_ve_Halk(in)

KuresellesTIRme_ve_Halk(in) bu apartmanın en tepesindeki dairede oturuyoruz. Doğal olarak apartmanın giriş katından, bizim altımızdaki kata dek tüm dairelerdeki, merdivenlerdeki, yolluklardaki oluşumlar bizi etkiliyor. O hald...

Detaylı

Tekirdag_Tip_Dersi_Dunyada_ve_Turkiye

Tekirdag_Tip_Dersi_Dunyada_ve_Turkiye Fakat biz Avrupa’da ne yapıyoruz? Yok işçi hakları, yok sendikal haklar, yok insan hakları, yok sosyal güvenlik katkı payları (Devletin ve işverenin).. Sonuçta kârlarımız kuşa dönüyor.

Detaylı