13 Ocak 2016 (O).cdr

Yorumlar

Transkript

13 Ocak 2016 (O).cdr
REKLAM
VEREBİLİRSİNİZ
ÇALIŞMALARI
BU SENE BAŞLIYOR”
İl Özel İdaresi tarafından
ilçelere dağıtılan araç
teslim töreninde konuşan
Kütahya Valimiz Şerif Yılmaz,
bu yıldan itibaren yollar sıcak
asfalt olacak dedi.
Val Yılmaz, “Bundan
sonrak süreçte de İl
Genel Mecl s m z n
aldığı karar doğrultusunda KÖYDES' de
aynı şek lde planlamak suret yle sıcak
asfaltlara g receğ z. Geçen yıl müteahh t
el yle 80 km. sıcak asfalt yaptık. Yen
yaptığımız asfalt plentler yle b r s
Büyüksaka'da d ğer se Ab de'de olmak
üzere b r de Bölcek'tek asfalt plent n
Emet'e götürmek suret yle orada kurduk.
Bu yıldan t baren sıcak asfalt üret m n
yapıp h zmet daha kısa sürede ve
ekonom k olarak gerçekleşt receğ z.
Bunun ç n yaklaşık 6-7 m lyon TL para
harcadık“ ded .
y
med
a
ajans
Yenilendik
Her yıl el m zden geld ğ kadar
yen lemeye çalıştığımız
gazetem z bu yıl b r tık daha
ler götürerek boyutunu
büyüttük. Elbette asıl
hedefim z, İlçem z halkına
renkl b r gazete sunab lmek.
Ancak gücümüz bu kadarına
yet yor. Dünyanın her yer nde
yerel medya yerel yönet mler,
yerel kurumlar, yerel s v l
toplum örgütler ve yerel esnaf
tarafından desteklen r. B zde
se maluk kösteklen r. Hatta kral
çıplak dersen z; hemen lçeye
b r gazete get rme çalışmaları
başlar...
Olsun ! B ze aboneler m z ve
Doman ç sevdalılarımız yeter.
Doğru b ld ğ m z yazmaya
devam ederken YİĞİTLER
VADİSİ’n de kapattık. Onun
yer ne YİĞİT MEDYA AJANS
olarak halkımıza h zmet
vermeye devam edeceğ z. Yen
h zmetler m z yakında b r b r
açıklayacağız. Mustafa YİĞİT
ŞENTÜRKLER
TRAFİK TAKİP
ÖZ
“SICAK ASFALT
İletişim
0541 531 42 09
BU ALANA
S gorta - Fenn Muayene - Kasko
Ruhsat - Dev r Nak l - Dask - Deprem
Sadett n ŞENTÜRK
0541 661 34 56
H sar Mh. Atatürk Cd. No:20
Doman ç / KÜTAHYA
13 Ocak 2016 /Yıl:21/Hafta:02/Sayı:982/Fiyatı: 1 TL
HAFTALIK YEREL SiYASi GAZETE
Bir Fikrin Değil, Bir Kültürün Gazetesi
Domaniç’in su sorunu
Törende konuşan Val
Şer f Yılmaz, Kütahya İl
Özel İdares 'n n 20142015 yılı faal yetler
hakkında b lg ler verd . Val
Yılmaz, “16 aracın mal yet
1 m lyon 394 b n 747 TL, 2
yıldan bu yana aşağı
yukarı bütün araçlarımızı,
gerek ş mak neler m z ,
gerekse taşıtlarımızı
yen led k. Son 2 yıl
çer s nde 107 adet
aracımızı sattık, 121 adet
ş mak nes ve b nek
aracın alımını
gerçekleşt rd k. Bunlar ç n
25 m lyon 413 b n 812 TL
harcadık. Satıştan da 1
m lyon 538 b n 870 TL
gel r elde ett k. İl Genel
Mecl s m z n aldığı karar
doğrultusunda, mak ne
parkımızın aşağı yukarı
tamamını yen lem ş olduk.
Emeğ geçen, h zmetler n
yürütülmes nde katkısı
olan herkese teşekkür
ed yorum” ded .
Doman ç Ak Part İlçe
Başkanı Yurdagül Bakkal
gazetem ze yaptığı
açıklamada;
“ Doman ç Özel İdarem z
b r araca daha sah p oldu.
Başbakanımız başta
olmak üzere emeğ geçen
Sayın Vek ller m ze, Sayın
Val m ze, Sayın İl Genel
Sekreter m ze sonsuz
şükranlarımızı sunarım”
ded .
Konuyla
lg l gazetem ze
açıklama
yapan
Doman ç
Beled ye Başkanı Sahvet
Ertürk, bu ş n peş n
bırakmayacağını bel rtt .
Su sıkınıtısı sebeb yle
tüm halkımızdan özür d ler z ded .
YANGINZEDEYE UZANAN
SU İLE İLGİLİ SORUNLARIMIZI ÇOK FAZLA BİLMİYORDUK
YARDIM ELi
Doman ç Beled ye
Başkanı Sahvet Ertürk; “
Göreve lk başladığımız
günlerde su sorunu le lg l
pek b lg m z yoktu ş md bu
konu le lg l
çalışmalarımız başladı.
Laboratuvara gönderm ş
olduğumuz numuneler
tem z çıkıyor, fakat b z
sürekl örnek alarak
sıkıntıları çözeceğ z.
Klorlama çalışmaları
devam ed yor. Bunun
peş n bırakmayacağız.”
BULANIK AKAN SUYUN SIKINTISI BULUNDU
Domaniçli yardım severler, geçtiğimiz hafta Çamlıca Köyünde çıkan yangında, evini
kaybeden aile için kampanya başlattı. İlk destek Hisarlı miniklerden geldi.
G
eçt ğ m z hafta
Çamlıca Köyünde
çıkan yangında,
ev n kaybeden Ahmet
Aydoğdu ç n Sosyal
Medyada Doman ç
sayfası ek b yardım
kampanyası başlattı.
Kampanyaya lk destek
BU ALANA
REKLAM
VEREBİLİRSİNİZ
Doman ç H sar lkokulu 4A
sınıfı öğrenc ler nden
geld . M n kler,
harçlıklarını köy tüzel k ş
adına açılan hesaba
yatırdılar. Öte yandan
İnegöl Beled ye Başkanı
Al nur Aktaş’da
yangınzedeler köyler nde
z yaret ederek nakd
yardım bulundu, ayrıca
a len n mob lya
ht yaçlarını da kend s n n
karşılayacağını bel rtt .
Yardım etmek steyenler ;
ÇAMLICA KÖYÜ TÜZEL
KİŞİLİĞİ
Artık Doman ç’ten
Pasaport alab l rs n z
Konuyla lg l açıklama
yapan Ak Part İlç. Bşk.
Yurdagül Bakkal,
“Pasaport şlemler
Doman ç Emn yet
Am rl ğ nde yapılmasına
başlanmış olup yeş l
pasaport şlemler l
merkez nde, d ğer
pasaport şlemler ç n
lçem zde vatandaşlarımız
h zmet alab l rler“ ded .
ANA BAYİİ
HESAP NO:
31539506-5002
654 DOMANİÇ ŞUBESİ
Z raat Bankası
İBAN:TR55 0001 0006
5431 5395 0650 02
YURTDIŞI yardımlar ç n;
BİC no: TCZBTR2A
ŞAMPiYON
DOMANiÇ
ORTAOKULU
haber sayfa 3'te
Kütahya İl Özel İdaresi
tarafından alınan 16 yeni
araç Vali Şerif Yılmaz
tarafından ilçe
kaymakamlarına törenle
teslim edildi.
Kış aylarının başlamasıyla birlikte gazetemize ‘sular neden
bulanık akıyor, neden kesiliyor’ şeklinde sorular gelmeye başladı.
Bizde bu soruyu Domaniç Belediye Başkanı Sahvet ERTÜRK’e sorduk.
İletişim
0541 531 42 09
Doman ç
Özel İdare’ye
Yen Araç
ÖZEL
R
HABE
“Bulanık akan su
sıkıntısını yen çözdük.
Karapınar mevk nde
bulunan mahzen m z
dereye yakın olduğu ç n,
yağmur ve kar yağışının
ardından, çatlaklardan
g rd ğ n fark ett k. Özell kle
kara su mahzene
çatlaktan g rd ğ ç n, su
bulanık gel yor. Çözüm
olarak betonlama
çalışması yapılacak.
Büyük oranla sıkıntı
buradan kaynaklanıyor.
Eğer betonlama le
çözüme ulaşamazsak,
yer n değ şt receğ z.”
EN AZ BİR DEPO DAHA YAPILACAK
“Kalıcı çözüm olarak en az
b r depo daha yapacağız.
Yen depo olarak
Karşıyaka Mahalles ve
çevre yolunun altına yen
depo yaparak çözüme
ulaştıracağız “
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE SU KESİNTİLERİ OLDU
“Özell kle geçt ğ m z
günlerde su kes nt ler
karşı karşıya kaldık.
Bunun sebeb se yazın
bahçe sulaması ve kışın
sular donmaması ç n
vatandaşlarımızın suları
açık bırakması g b
durumlar depolardak
suları azaltıyor. Ç ftl k
köyünün de
D g turk, D-smart, T v bu, Ev Telefonu başvurusu yapılır
TTNET, VODAFONE, SUPERONLİNE İnternet başvurusu yapılır
bağlanması le su
sıkıntımız dahada arttı.
bunun ç n Pazaralanı
göled n n ç n gerekl
çalışmaları yapıldı.
Göled n toprak anal z ve
sondaj çalışmaları
tamamlandı. Göled n
ardından şebekeler
tamamen yen lenecek“
ded .
Cev zc l ğ öğret yoruz
HABER SAYFA 2'DE
Domaniç Gazetesi
13 Ocak 2015
bir krin değil, bir kültürün gazetesi
“B z Basınımızın Özgür ve Güçlü Olmasını İst yoruz”
KAR YAĞIŞI GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yer alan uzun vadeli tahminlerde, pazar gününden
itibaren yurt genelinde soğuk hava dalgasına girilecek ve kar yağışı da beraberinde bekleniyor.
Aynı zamanda buzlanma ve dona karşı da uyarıldı.
Günümüzü Kutlayan
Herkese Teşekkür Ederiz
10 Ocak Çalışan gazeteciler günü nedeniyle, bizi arayan
mesaj gönderen, gazetemizi ziyaret eden herkese
teşekkür ederiz.
Önceden 10 Ocak Çalışan gazetec ler gününde
sayılı kutlayanımız olduğu ç n tek tek s mler n
yazar teşekkür ederd k. Ama bu yıl,
h ç almadığımız kadar kutlamalar aldık.
Bu yıl gazetec ler günü b z m ç n gerçekten,
gazetec ler günü oldu.
Doman ç b r kez daha kar
yağışının etk s altına
g recek. 2015 yılının son
günler nde etk s n
gösteren kar yağışının
önümüzdek hafta b r kez
daha kend s n
göstermes beklen yor.
Pazartes gününden
t baren Doman ç’te
karla karışık yağmur
beklen yor.
Gazeteciler Gününüz Kutlu Olsun
İlçe
Kaymakamı Bünyam n
Karaloğlu’nun
10 Ocak Çalışan gazetec ler günü
gazetec ler
neden yle gazetem ze gelen,
günü le lg l
b z arayan, mesaj gönderen,
kutlama mesajı,
sosyal ağ hesaplarından kutlayan
“İlçem z n sosyal,
herkese çok teşekkür eder z.
kültürel ve ekonom k
gel şmes ne, gündeme
Doman ç Gazetes
taşıdıkları konularla katkı
Ek b
sağlayan,değerl basın
çalışanlarının 10 Ocak Çalışan
Gazetec ler Günü kutlu olsun”.
TOST EVİ
Hal l Yalç n GÖK
0538 884 16 96
SİPARİŞ TEL :
661 22 22
Hisar Mh. Atatürk Cd. No: 5 Domaniç / KÜTAHYA
ORHAN
BİLGİSAYAR
VODAFONE ADLS BAŞVURU VE BAĞLANTI NOKTASI
LİMİTİSİZ İNTERNET 49.90 TL
2. El Mevcut Leptoplarımız
HP Marka:
İntel Core2duo(çift çekirdek)1.8 ghz 2 GB ram120 gb Harddisk-Ati hd3530- 512mb Harici ekran kartı
Fiyat:529 tl
Cbox marka
İntel Core2duo(çift çekirdek) 2 GB ram160 gb Harddisk- On-Board ekran kartı
Fiyat:480 tl
Tabletlere oyun atılır. Müzik-oyun-program işlemleri yapılır..
Diğer ürün ve bilgisayar çeşitlerimiz uygun fiyatlarla
hizmetinizdeyiz
Bilgisayarlarınıza FORMAT-YAZILIM
işlemleri devam etmektedir.
HALİL ORHAN
Gsm:0544 680 3352 Tel:0(274)661 21 23
Adres:Cumhuriyet Mah.Bursa Cad. NO:19/D
Domaniç\Kütahya
Cev zc l ğ öğret yoruz
Doman ç'te
cev zc l ğ köy
köy anlatan
Selammet n
Yılmaz, ş md de
komşu
lçelerde
ve
bölgede
Selamett n YILMAZ çoğalması
ve b l nçl
gel şmes ç n çalışmalar
başlattı.
Doman ç Z raat Odası
Başkanlığı Ahmet
ÖZOĞUL’un yol masrafını
üstlend ğ b lg paylaşımı
sunumunu Selamett n
YILMAZ’ın yaptığı b r cev z
üret m toplantısı
geçt ğ m z hafta
Harmancık Navbant
Köyünde yapılmıştır.
Cev z meraklılarının
yoğunlukla katıldığı
Doman ç’ten de dört cev z
üret c s n n de katıldığı b r
toplantı yapıldı.
B l nd ğ üzere Doman ç ve
köyler cev z üret m nde
Kütahya l m zde b r nc
satırdadır.
Cev z üret m nde başarılı
olan çok sayıda üret c m z
bulunmaktadır. Bu
deney mlerden elde ed len
b lg ler doğrultusunda
bölgem z n sert ve
değ şken b r kl me sah p
olması neden yle hazır
fidan(aşılı fidan)ın uygun
olmadığı doğru olanın se
çek rdekten(çöğür) aşısız
fidan d k p kökü
güçlen nce tarlamızda
sten len çeş de
aşılamanın doğrusu
olduğu anlatılmıştır ve
genel b lg ler n tamamı
aktarılmıştır.
Sevgi Çay Bahçesi
DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET
ÖZEL CEMİYETLERİNİZE
KİRALIK
Sandalye - Masa - Projektör - Tabure Araç Hoparlörü - Ses Sistemi - Çay Düzeni - Çadır Kamelya - Branda
Kaya EMER
( Masa Sandalye
0532 472 71 44 - 0274 614 79 99 Giydirme)
K. Zeytinoğlu Cd. TAVŞANLI
02
ş geld Yılan kend ler n
Basın, halkın gözü
soktu. Eyvah dey p dün
kulağıdır. Kurumlarla
küfrett kler basına g d p
vatandaşlar arasında,
mağdur yetler n
köprüdür…
duyurmaya
Basın mensubu /
çalışırlar.
Gazetec , kend n
Zor b r görevd r
halkının
b z mk s . Saat ,
h zmet ne adamış
mesa s olmaz. 7
nsandır.
gün 24 saat
Dünyanın h çb r
capçısınızdır.
yer nde
Hasta
Gazetec l kten
Mustafa
olmazsınız, b r
köşey dönen
YİĞİT
yakınınız ölmüş
adama
kral çıplak olamaz,
rastlayamazsınız.
çocuğunuz
(Gazetec l ğ kötü
amaçları ç n kullananlar doğamaz, h ç k mseye
h çb r derd n z
har ç)
anlatamazsınız. S z n
Gazetec trafik kazası
görev n z dert d nlemek
haber yapar. Bazen
ve sorunu muhatabına
Kazazedeler; B z can
kamuya açık b r şek lde
derd ndey z s z haber
ulaştırmaktır.
d ye” Basın mensubuna
Evet, severek yaptığımız
tepk göster r. Oysa
gazetec bu haberle hem bu ş , azar ş tme, fırça
yeme, dayak yeme
halkını uyarmakta hem
ölümle tehd t ed lme
de yetk l ler
pahasına severek
uyarmaktadır. Bakın
yaparsınız. Karşılığında
burada kaza oluyor,
para zaten yoktur da
nsanlar ölüyor, madd
bazen b r teşekkür b r
zararlar oluşuyor.
takd r beklers n z.
Kusurlu olan, yol mudur
Doman ç’te 9, toplamda
başka b r şey m d r
26 yıldır bu ş yapıyoruz.
araştırılsın; başka
Bu yıl Doman ç b z öyle
canlar yanmasın d ye
şaşırttı öyle şaşırttı k 10
haber yapar. Yangın
Ocak Pazar gününü şokta
haberler nde, soygunlar
geç rd k.
de, d ğer kazalarda,
c nayetler de, hep
Esk den, İnegöl ve
toplum yararı gözet l r.
Tavşanlı lçeler ndek
arkadaşların paylaştığı
B r gazetec büyüğümüz haberler kıskanırdık. 10
Ocak Çalışan Gazetec ler
derk ; “ Gazetec
Gününü kutlayan
başkalarının hakkını
Beled ye Başkanları
aramakta kartal, kend
vatandaşları
hakkını aramakta
gazeteler nde
serçed r” der.
paylaşırlardı. B z m de
Gerçekten de öyled r.
olurdu 3 5 k ş b z de
Başta s yas ler olmak
onlara o kadar çok
üzere, s yas ler derken,
sev n rd k k kocaman
karanlık şler n n ve ya
haberler yapardık. Bu yıl
becer ks zl kler n n
lk Doman ç Beled ye
ortaya çıkmasını
Başkanı Sahvet Ertürk
stemeyen s yas ler,
geld . Sonra Her zaman
hırsızlar, arsızlar,
yanımızda olan Gavec
yolsuzlar, sahtekarlar.
Al , ardından, Ak Part
V.S. Basını sevmezler.
Teşk latı. Çukurca Bld.
Hep susturmaya
Bşk. İlyas Tosun, Derken
çalışırlar, tehd t ederler,
sayı kısa sürede, yüzlere
ett r rler.
b nlere ulaştı. Esnaf
Güçlünün yanında olan
dostlar, CHP, SP
mağdur halklarda
teşk
latları…. Ve
genelde kend n
gelenlerden b r öyle b r laf
savunanın değ l
ett k en hoşumuza g den
sömüren n yanında dır
de o oldu.
ve onlarda en gar ban
X; “B z basınımızın özgür
olan basına saldırmayı
kend ler ne görev b l rler. ve güçlü olmasını
Ne zamank başlarına b r st yoruz…”
25 ünite kan alındı
Türk Kızılay Gezici Kan Toplama Ekipleri İlçemizden
25 ünite kan aldı.
Doman ç Orman
İşletme Konferans
Salonunda yapılan
kan toplama
kampanyasına bu
sefer 25 ün te kan
vereb ld k. 25
k ş n n kan verd ğ ,
çok sayıda k ş n n
de kan vermeden
ger dönmek zorunda
kaldığı Kan Toplama
Merkez ne,
Kamu
ÖNEMLİ TELEFONLAR
Kurum
JANDARMA 156
0274 661 30 10 Am rler ,
Öğrenc ,
0274 661 36 79
POLİS 155
Esnaf ve
0274 661 31 11 vatandaşları
HASTANE 112
n Kızılay le
0274 661 30 01 b rl kte Kan
İTFAİYE 110
bağışı
0274 661 34 02 yapıldı.
ORMAN İŞLETME
0274 661 30 22 Kızılay
KAYMAKAMLIK
Doman ç
0274 661 30 03 Şubes
BELEDİYE
HİSAR ECZANESİ
0274 661 30 74
DOMANİÇ ECZANESİ
0274 661 45 25
DOMANİÇ TERMİNAL
0274 661 45 00
DÜRÜMLAND
0274 661 26 45
GARAJ TAKSİ
0536 644 30 60
TURAN TAKSİ
0532 799 82 00
İSMAİL USTA
0274 661 31 98
YAŞAR TEKNİK
0274 661 22 40
AV. AHMET KUMUZ
0538 267 63 51
DOY DOY DÖNER
0274 661 37 56
BİRTAT PİDE
0274 661 20 12
Başkanı Necmett n
KARADUMAN gazetem ze
yaptığı açıklamasında, “
Kan vermek ç n sıraya
g ren ve çok sayıda can
kurtaran Doman ç halkına,
teşekkür eder m. Ayrıca
her Kan alma
kampanyasında Doman ç
Orman İşletmes
Konferans salonunu
b zlere kapılarını açan
Doman ç Orman İşletme
Müdürümüzü Erdal
Güngör’e de Doman ç
Halkı adına teşekkür
eder m” ded .
Sahibi
Mefaret YİĞİT
Genel Yayın
Yönetmeni
Mustafa YİĞİT
Yazı İşleri Müdürü
Tamer YİĞİT
Sayfa Editörü
Serdar Yiğit
Muhabir
Selma YİĞİT
İnegöl Temsilcisi
Mehmet GÜN
İrtibat
Bursa Cd. No:61/A
0541 531 42 09
0545 716 32 21
0533 200 49 13
www.domanicgazetesi.com
[email protected]
Basım Yeri
Domaniç Gazetesi Baskı
Tesisleri
Gazetemizde yer alan köşe
yazarlarının sorumluluğu
yazarına aittir.
DOMANİÇ GAZETESİ
BASIN AHLAK
YASASINA UYAR
Yerel Süreli Yayındır.
Domaniç Gazetesi
S yasets z hayatlar
(Ord. Prof. Dr. Cah t Arf)
Yakın tar h m z n
büyük
matemat kc ler n
den olan Cah t
Arf, 01 Ocak
2009 tar h nde
paramızda
yapılan
değ ş kl kle on
l ralık kağıt para
üzer ne resmed len
çok değerl b r
matemat kc m zd r.
Cah t Arf, 1910 yılında
Selan k Kaylar kazasında
doğdu. Yüksek öğren m n
Fransa’da Ecole Normale
Super eure’de 1932’de
tamamladı. B r süre
Galatasaray L ses ’nde
matemat k öğretmenl ğ
yaptıktan sonra İstanbul
Ün vers tes Fen
Fakültes ’nde doçent
adayı olarak çalıştı.
Doktorasını yapmak ç n
Almanya’ya g tt .
Ceb r konusundak
çalışmalarıyla dünyaca ün
kazanan Cah t Arf’ın,
Sentet k geometr
problemler n n cetvel ve
pergel yardımıyla
çözüleb l rl ğ konusunda
yaptığı çalışmaları, ayrıca
“Arf değ şmez ” ve “Arf
halkaları” g b l teratürde
adıyla anılan matemat k
alanında k çalışmaları,
matemat k dünyasının
ünlü s mler arasında yer
almasını sağlamıştır.
Matemat k l teratürüne
“Arf Halkaları, Arf
Değ şmezler , Arf
Kapanışı” g b kavramları
kazandırmıştır.
Kend anlatımıyla, ”L seye
geçt ğ m zaman ben
matemat k ders ne h çb r
k taptan çalışmazdım.
Ders d nlerd m fakat not
almazdım. Y ne
mt hanlarda h ç ders
çalışmama lüzum yoktu,
çünkü arkadaşlar hep
gel p soru sorarlardı
bana. L sen n orta kısmını
13 Ocak 2015
bir krin değil, bir kültürün gazetesi
böylece
arkadaşlarımın
sorularına cevap
vererek geç rd m.”
Böyle b r kab l yete
sah p olduğunu
a les n n
hocalardan
duyduğunu
söyleyen Cah t Arf,
Matemat ğ b r
meslek dalı olarak değ l,
b r yaşam tarzı olarak
görmüştür. Öğrenc ler ne
her zaman “Matemat ğ
ezberlemey n kend n z
yapın ve anlayın”
dem şt r.
Almanya’dak
doktorasını yaptıktan
sonra Türk ye’ye
döndüğünde İstanbul
Ün vers tes Fen
Fakültes ’nde profesör
ve ord naryus
profesörlüğe yükseld ve
1962 yılına kadar çalıştı.
Daha sonra Robert
Kolej ’nde Matemat k
dersler vermeye
başladı. 1964 yılında
Türk ye B l msel ve
Tekn k Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) b l m
kolu başkanı oldu.
Daha sonra g tt ğ
Amer ka B rleş k
Devletler ’nde araştırma
ve ncelemelerde
bulundu. Kal forn ya
Ün vers tes ’nde konuk
öğret m üyes olarak
görev yaptı. 1967 yılında
Türk ye’ye dönüşünde
Orta Doğu Tekn k
Ün vers tes ’nde öğret m
üyel ğ ne get r ld . 1980
yılında emekl oldu.
Emekl ye ayrıldıktan
sonra TÜBİTAK’a bağlı
Gebze Araştırma
Merkez ’nde görev aldı.
1985 ve 1989 yılları
arasında Türk
Matemat k Derneğ
başkanlığını yaptı.
1997 Aralık ayında b r
kalp rahatsızlığı
neden yle vefat etm şt r.
TÜRK TELEKOM GRUBU
ŞAMPiYON DOMANiÇ ORTAOKULU
Kütahya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından
düzenlenen ilçeler atletizm şampiyonu Domaniç
Ortaokulu oldu.
“Vatandaşla Devlet arasında
köprü görevi görmektedir”
Domaniç Belediye Başkanı Sahvet ERTÜRK,
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir
kutlama mesajı yayınladı.
Ertürk
mesajında,
“B l nd ğ üzere,
ülkem zde
gazetec l
er n
özlük
hakları
10
Ocak
1961
tar h nd
Domaniç Belediye Başkanı e 212
Sahvet ERTÜRK
Sayılı
Kanunun yürürlüğe
g rmes le y leşt r lm ş ve
10 Ocak, "Çalışan
Gazetec ler Günü" olarak
anılmıştır.
İlet ş m teknoloj s n n
gel şmes yle b rl kte
toplumların
aydınlanmasında, öneml
b r rol üstlenen basın,
nternet medyası ve
sosyal medya le
yelpazes n gen şletm ş,
tek yönlü b lg
paylaşımından, ç ft taraflı
ve eş zamanlı b lg
paylaşımına ulaşmıştır.
Kamuoyunun
b lg lend r lmes nde doğru
ve güven l r haber
yapma, objekt f olma,
özel hayata ve k ş l k
haklarına saygı g b
değerler çer s nde
barındıran b r mesleğ
cra eden gazetec
arkadaşlarımız, aynı
zamanda vatandaşla
Devlet arasında köprü
görev görmekted r.
İl m z n sosyal, kültürel ve
ekonom k gel şmes ne
gündeme taşıdıkları
konularla katkı sağlayan
değerl basın
çalışanlarının 10 Ocak
Çalışan Gazetec ler
Günü'nü kutluyor,
çalışmalarında başarılar
d l yor selam ve
muhabbetler m
sunuyorum.” ded .
D
oman ç Merkez ve
Köy Ortaokulları
arası yapılan
atlet zm yarışmasında
kızlar ve erkekler k ayrı
kategor de Doman ç
Ortaokulunda 9 öğrenc
dereceye g rd .
Doman ç Ortaokulu
Müdürü Muzaffer Sonel
Küçük, “Yarışmada
dereceye g ren 9
öğrenc me de teşekkür
ed yorum. Başarılarının
devamını d ler m” ded .
Erkeklerde dereceye g ren
öğrenc ler, b r nc l ğ
Ferruh KESKİN, k nc
Ramazan AYDIN, üçüncü
Yunus Emre SAĞDIÇ,
dördüncü Erdal TOY
beş nc Mert DİNÇ
Kızlarda dereceye g ren
öğrenc ler, b r nc l ğ
Hüdanur YARDIMCI, k nc
Esmanur KÜÇÜK üçüncü
S nem DİNÇ, dördüncü se
Merve BALIK oldu.
İhsan Tunçoğlu'ndan kutlama
10 Ocak çalışan
gazetec ler günü
ves les yle, görevler n
fedakarca ve memleket
sevg s n ön planda tutarak
yer ne get ren,İl m ze ve
Topluma katkı
sağlayan,emek
veren,çalışan kıymetl
arkadaşlarımızı; bu
çerçevede aynı duygu ve
düşüncelerle h zmet veren
gazete sah pler n de
yönet m kurulu olarak
çtenl kle kutluyoruz.Tüm
ülkem zde yerel basında
çalışan gazetec
arkadaşlarımızın özlük ve
sosyal haklarının daha
y leşt r lmes n temenn
ed yoruz.Bu ves le le
A len ze ve tüm cam amıza
sağlık,esenl k,mutluluklar,b
aşarı,barış ve dostluk dolu
günler d ler m.
İhsan Tunçoğlu
Başkan
TGK Yönet m Kurulu
DİGİTÜRK YENİDEN
TAHTALI KAFE’DE
Mağazamız
Açılmıştır
Digitürk’te
Digiturk
Tahtalı Kafe’de
izlenir.
0 - 16 Yaş Çocuk & Bebe G y m
Taner ERGÜN İletişim Uzmanı
0553 015 21 00
ÇAY BAHÇESİ
DOSTLAR KIRAATHANESİ
H sar Mahalles
Ertuğrul Gaz Caddes
No: 20
Doman ç - KÜTAHYA
Gsm: 0505 716 14 82
Erdal SARGIN
FUTBOL HEYECANI DOSTLAR KIRAATHANESİNDE
Ertuğrulgaz Cd. 19/A DOMANİÇ
0545 205 95 94 - 0274 661 37 77
haberi paylaşın
0545 716 32 21
0533 200 49 13
Kar mı yağdı, Doman ç’ n dağına
kuruluşlar Şubata doğru
Son günlerde fazla kar
kışın etk l olacağını, bol
yağışı gerçekleşmed .
yağışlı b r kış
Doman ç öncek yıllara
bekled kler n
göre ş md l k
söylüyorlar.Hatta,
fazla kar yağışı
Akden z kökenl bol
almadı. Yan
yağışlı ve kuzeyden
Doman ç’ n “dağı
sarkacak s stemler
var karı” var
özell kle ülken n
cümles henüz
batısında Doman ç
gerçekleşmed .
dağlarının da
Aslında Doman ç
ç nde yer aldığı
dağ yolu
Abdullah
dağlarda kar
kapanmadı d ye
FİDAN
b r keceğ n tahm n
karın yağmadığına
ed yorlar.
mı sev nsek yoksa
Uzmanlar, El N no
bu sene kar
doğa olayı neden yle,
yağmazsa kuraklık olur
önümüzdek kış
d ye m üzülsek, doğrusu
mevs m nde dünyanın
b lemed m. Ulusal ve
kuzey bölgeler nde rekor
uluslar arası meteoroloj
düzeyde kar yağışının
le lg l çalışma yapan
ÖZDEMİR
HAFRİYAT
görüleceğ n , özell kle ocak
ve şubat ayında
dondurucu soğukların
yaşanacağı tahm n ed yor.
İş n tekn k boyutu bu. B r
haftalık veya üç günlük
hava tahm nler tutab l yor
fakat aylık tahm nler ne
derece tutar b lemem.
Bunlar adı üzer ne hava
tahm n raporları. Her şey n
doğrusunu Allah b l r. B r
zamanlar Doman ç’te
görev yapmış b r
am re/memura Doman ç’ n
ney meşhur d ye
sormuşlar. O da
“Doman ç’ n karı buzu, b r
de Sarıkız’ı meşhur”
dem ş. Tab o tar hlerde
esk den Doman ç’ n tar h
kültürel unsurları ön plana
çıkmamış. Osmanlı
yad garı d ye Doman ç-
03
DUYURU
İL ÖZEL İDARE
PROJELERİ
BAŞVURU ŞARTLARI
1-MEYVECİLİKTE
TAVSİYE EDİLEN PROJE
UYGULAMA
ALANLARININ
BÜYÜKLÜKLERİ
•Elma, Armut, K raz, V şne,
Ayva ve Bağda en az b r
parsel 5.000 m2 olacak ve
en fazla 3 parsele başvuru
yapılab lecekt r.
2-SEBZE TARIMINDA
TAVSİYE EDİLEN PROJE
UYGULAMA
ALANLARININ
BÜYÜKLÜKLERİ
•Soğan, Sarımsak ve
Çerezl k Kabakta en az
1.000 m2, olacaktır.
3-YEM BİTKİLERİNDE
TAVSİYE EDİLEN PROJE
UYGULAMA
ALANLARININ
BÜYÜKLÜKLERİ
•S lajlık Mısır, Macar F ğ ,
Korunga ve Lenoxta en
fazla 2 parsele başvuru
yapılacak olup toplam ek m
alanı en az 10.000 m2
olacak. En fazla 1 adet
ürüne başvuru yapılacaktır.
4-TIBBİ ITRİ VE BOYA
BİTKİLERİ TAVSİYE
EDİLEN EKİM
ALANLARININ
BÜYÜKLÜKLERİ
•Adaçayı, Kek k, Çörekotu,
Anason ve Karabuğdayda
en az b r parsel 1.000 m2
olacak ve en fazla 4 parsele
başvuru yapılab lecekt r.
5-MALÇLI ÇİLEK
PROJESİ TAVSİYE
EDİLEN EKİM
ALANLARININ
BÜYÜKLÜKLERİ
•Ç lekte b r parsel en az
3.000 m2 olacaktır. Malç
naylonu ve damla sulama
s stem kurulumu
zorunludur.
Projelerden
faydalanab lmek ç n;
•Meyvec l k, yem b tk ler ve
ç lek projeler nde
tohum/fide/fidan almaya
hak kazanan ç ftç ler ÇKS
S stem ne kayıt olacaktır.
•Başvurularda tavs ye
ed len araz büyüklükler ne,
büyük olan araz lere ve köy
bazında toplu başvurulara
öncel k ver lecekt r.
•Tavs ye ed len alanlardan
daha küçük alanlar, daha
sonra değerlend r lecekt r.
•MÜRACAATLAR EN SON
5 ŞUBAT 2015 TARİHİNE
KADAR, İL/İLÇE GIDA
TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜKLERİNE, ÇKS
(2015 yılı) / TAPU /KİRA
SÖZLEŞMESİ İLE
BİRLİKTE YAPILACAKTIR.
DOMANİÇ İLÇE GIDA
TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
TEL : 0 (274) 661 30 13
ATAY
PEN
1976'dan bugünlere s z değerl
müşter ler m ze h zmet etmekten
onur duyarız.
HİÇ PEŞİNATSIZ
9 TAKSİT
Kred Kartına
Pvc Kapı - Pencere
Mutfak Dolabı
Amer kan Kapı
Yapılan şler garant m z altındadır
Nakl ye
İşler
Söğüt cezalandırılmış.
Doman ç’ n b r numaralı
s mges Hayme Ana
törenler n b le Çarşamba
köyü halkı başta olmak
üzere çevre köylerden
gelen vatandaşlar
yapıyordu. Daha düne
kadar devlet ortalarda
yoktu. Tahm n m bu
vatandaş kışın dağ
yolunda karla buzla
uğraşmış, yazın da Sarıkız
da key f çatmış.
Geçenlerde b r arkadaş
“2016 yılında
beklent ler mle” lg l
yazımda yer alan “tünel
meseles n ” y ne gündeme
taşıdığımdan dolayı
eleşt r lerde bulundu. Ben
de bu mesele le lg l
cevap vermeye çalıştım.
Hakan ÖZDEMİR N yaz ÖZDEMİR
0544 740 76 75
0533 689 03 37
Doman ç / KÜTAHYA
Aslında eleşt r lere
açığımdır. Fakat bu
konuda bu t p nsanların
fik rler ne asla katılmam.
Çünkü bu t p nsanların
Doman ç dağlarında karda
kışta asgar ücretler n
alab lmek ç n kadın ve
erkek şç ler n İnegöl’dek
şyerler ne g tmek ç n
neler çekt ğ n anlayamaz,
anlatamayız. Çünkü bu t p
nsanların tuzu kuru, keyfi
tıkır ve gıcırdır. Onlar ç n
h çb r kıymet olmayan
asgar ücret san yel k
harcanan hesabı b le
b l nmeyen çerez
parasıdır. Doman ç
dağlarına kar yağdığı, buz
tuttuğu gün tuzu kurular,
eller ne sıcak ç kolata
bardaklarını alır cam
kenarına puf üzer ne
oturur, yanan şöm ne
soba, patlayan mısırlar
eşl ğ nde karın yağışını
romant k b r amb yansla
seyreder. B lmez k veya
anlamaz k o saatlerde
Doman ç dağlarında şç
serv sler yle nsanlar kış
ç les çek yordur. Ölüm ve
tehl keyle burun burunadır.
Geçen ay buzlanmada
Tavşanlı’da Organ ze
Sanay Bölges ’ne şç
götüren otobüs serv s
kaza yapmış kırk k ş
yaralanmış b r bayan şç
de ölmüştü. Asgar ücret
alab lmek ayakta
kalab lmek ç n
Harmancık’tan Tavşanlı’ya
serv sle şe g den bayan
şç n n eve cenazes geld .
Bu hal tuzu kurular, keyfi
gıcırlar anlayamaz.
0274 661 38 53
0541 925 15 80
H sar Mh. Atatürk Cd.
No.2 Doman ç
Anlayamadıkları ç nde
tünel kend s ne sorun
yapar. Çünkü Doman ç’ n
n metler n n tadını onlar
alır, yol acısı kış acısı
gar banlık ucuz ölüm se
yoksul halka düşer. Her
şey açlık sınırı olarak da
kabul ed len 1000 TL l k
asgar ücret alab lmek
ç n… Şu an yoksulluk
sınırına yakın olan 1300
l ra olarak bel rlenen harca
harca b tmez asgar ücret
alab lmek ç n…
Bu ves le le H sarlı
Ahmet’ hatırlamış olduk.
“Kar mı da yağdı aman
aman, Kütahya’nın
dağına” türküsünü karda
kışta İnegöl’e gel p g den
şç kardeşler me armağan
ed yorum…
ÖZ
BU ALANA
AKAY
13 Ocak 2015 /Yıl:21/Hafta:02/Sayı:982/Fiyatı: 1 TL
UN - YEM
REKLAM
VEREBİLİRSİNİZ
Balıkes r yolu 3. km
Tavşanlı / KÜTAHYA
İletişim
0541 531 42 09
Domaniç'te korkmadan bir medeniyetin tohumları atıldı
100 yıl önce hiç
savaşmadan Allahuekber
Dağları'nda donarak ölen
Sarıkamış şehitleri,
Kemalpaşa'da
düzenlenen yürüyüşle
anıldı.
Anma programında
Kemalpaşa Belediye
Başkanı Arif Uğurlu
Domaniç’ten de
söz etti.
100 yıl önce h ç
savaşmadan Allahuekber
Dağları'nda donarak ölen
Sarıkamış şeh tler , İzm r
Gençl k Spor İl Müdürlüğü
ve Kemalpaşa Beled yes
tarafından organ ze ed len
yürüyüş ve programla
anıldı.
Kemalpaşa Beled ye
Başkanı Ar f Uğurlu da
şunları söyled : "Ertuğrul
Gaz , korkmadan
Doman ç'te b r
meden yet n tohumlarını
attı. Vatan şa r m z
Mehmet Ak f Ersoy, genç
cumhur yet m z
kurulurken, 'korkma,
sönmez bu şafaklarda
yüzen al sancak' derken,
'korkmamak üzere vatan
sevg s yle, m llet n z
savunmaya geçersen z
yen b r devlet kurarsınız'
dem şt r. Bugün
coğrafyamızın hal n
görüyorsunuz ama
korkmayın. Vatanınızı,
m llet n z , bayrağınızı,
ezanınızı korkmadan
tutab ld ğ n z müddetçe
onu k mse
nd remeyecekt r. Bugün
b zler Çanakkale
şeh tler n de anlamanın
ötes nde, onların manev
huzurunda b r söz vermek
zorundayız. Şeh tler m ze
manalar ötes nde buradan
seslenmek zorundayız.
Şeh d m, torunun olarak,
Osmanlı'nın evladı olarak,
en ağır bedeller
ödeyerek, en ağır
şartlarda, vatan ç n,
namus ç n, şan ç n,
tahammül sınırlarını
zorlayan şartlarda
toprağın bağrına düşerek
bu mukaddes vatanı
b zlere bıraktın. B ze b r
kardeşl k destanı yazdın.
Şeh d m merak etme,
sen n b ze bıraktığın bu
vatan ç n gerek rse
b zlerde şeh t olur,
emanet ne sah p çıkarız.
B r ler 'hendek' dese de,
b r ler düşmanlık dese de
b zler, Kürt, Türk, Laz,
Çerkez olarak 'kardeş'
demeye devam edeceğ z.
Genç kardeşler m. "
Konuşmaların ardından
sahnelenen "90 b n kar
tanes " adlı t yatro göster
le, anma tören sona erd .
B r Haftada
İk yen lg
Doman ç spor bu hafta hem kend sahasında,
hem de Tavşanlı Karakova sahasında eks k kadro
le çıktığı maçlarda yen ld .
Doman ç spor 6 Ocak'ta Moymulspor le kend
sahasında oynanan karşılaşmada 3-1 yen ld . Aynı
hafta 10 Ocak'ta Tavşanlı Karakova sahasında
Çardaklıspor le karşılaşan Doman ç spor eks k
kadrosu le 4-0 yen ld grubunda dördüncü sırada 21
puanı olan Doman çspor'tan taraftarın beklent s b r
an önce kend n toparlaması ve esk performansı le
ger dönüşünü bekl yor.
Kavuncu, hastayı muayene etti
Domaniç'e ziyarette
bulunan TBMM
Sağlık, Aile, Çalışma
ve Sosyal İşler
Komisyonu Başkanı ve
AK Parti Kütahya
Milletvekili Prof. Dr.
Vural Kavuncu,
Domaniç SGK İlçe
Müdürlüğünde
karşılaştığı hastayı
muayene etti.
AK Part Kütahya
M lletvek l Vural Kavuncu
Doman ç İlçe
Kaymakamlığında da reler
dolaşırken SGK İlçe
Müdürlüğünde karşılaştığı
hastayı muayene ett .
TBMM Sağlık, A le,
Çalışma ve Sosyal İşler
Kom syonu Başkanı ve AK
Part Kütahya M lletvek l
aynı zamanda F z ksel tıp
ve rehab l tasyon alanında
uzman olan Prof. Dr. Vural
Kavuncu, Doman ç' n
Güney Köyünde yaşayan
53 yaşındak Erturan
Çer 'y SGK İlçe
Müdürlüğünde muayene
ett .
İk ayağında da
problemler bulunan
Çer 'ye, M lletvek l
Kavuncu hastalığın pek ç
açıcı gözükmed ğ n bu
konuda kend s ne yardımcı
olacağını bel rtt . Kavuncu,
“ İstersen Kütahya'dak
romotologlara gönderey m,
ama dersen Afyon'da
hastane var, ben m orada
arkadaşlarım var oraya
gönder p baştan aşağıya
genel b r kontrol
sağalab l r m sana. Eğer
benden b r taleb n olursa
kartım sende” ded .
Soğuk havada göz sağlığınına dikkat
Kütahya BSK Anadolu
Hastanesi'nde görevli göz
doktoru Hüseyin Erkan Tümtaş,
soğuk havalar nedeniyle
vatandaşların göz sağlığına
dikkat etmesi gerektiğini
bildirdi.
Soğuk havalarda vücut
d renc n n düştüğünü
anlatan Tümtaş, v rüsler n
düşük vücut d renc
neden yle organ zmalara
yerleşmes n n
kolaylaştığını söyled . Göz
sağlığı açısından soğuk
havalarda gözler n
mutlaka korunması
gerekt ğ n kaydeden
Tümtaş, “Soğuk havalarda
halk arasında kırmızı göz
hastalığı olarak b l nen
v rüs göz sağlığını tehd t
etmekted r” ded .
Hastalığın genell kle salgın
şekl nde lerled ğ n
bel rten Dr. Tümtaş,
vatandaşların özell kle
okul, asker b rl k, lokanta
ve toplu taşıma araçları
g b toplumun genel olarak
kullandığı alanlardan
çıktıkların da eller n
mutlaka yıkamaları
gerekt ğ n n altını ç zd .

Benzer belgeler

10 Şubat 2016 (O).cdr

10 Şubat 2016 (O).cdr Bu yıl 656.sını düzenleyeceğimiz Hayme Ana Yağlı Pehlivan Güreşleri için Domaniç Belediyesi kolları sıvadı. Daha şimdiden çok sayıda Türkiye çapında tanınmış güreşçilerle anlaşma sağlandı. Halk Kon...

Detaylı

29 Haziran 2016.cdr

29 Haziran 2016.cdr mutlu günlerimizdendir.

Detaylı