Genel - Kariyer.net

Yorumlar

Transkript

Genel - Kariyer.net
Kariyer.net Türkiye İK
Kıyaslama Projesi
Araştırma Raporu, Şubat 2013
1
Private and Confidential
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
2
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
Method Research Company
•
•
•
•
•
•
1998
En büyük yerli sermayeli kuruluş
Sektörde 5.
‘Birlikte Düşünelim’,
Türkiye geneli 12 şube,
Üç kalite belgesini bütün araştırmalarında alan ilk şirket;
• ‘Güvenilir Araştırma Belgesi’
• ‘ISO 20252’
• ‘EFQM’
• Yılda ortalama yarım milyon kişi ile görüşme;
• 200.000 yüz yüze
• 240.000 CATI
• 50.000 gizli müşteri
3
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
ARAŞTIRMANIN ANA HATLARI
Hedef
Gerçekleşen
100
98
ÖRNEKLEME METODU
VERİ TOPLAMA METODU
Araştırmada
iki
aşamalı
örnekleme
yöntemi
gerçekleştirilmiştir. Ana müşteri
grubu KOTALI Örnekleme metodu
ile segmente edilmiş, sonra her
bir segment Tesadüfi Örnekleme
yöntemi ile aranmıştır.
Araştırma, Yüz yüze görüşme
yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
BÖLÜMLER








İK POLİTİKALARI
İK PLANLAMA
İŞE ALIM VE İŞTEN ÇIKARMA
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN YAN HAKLAR
EĞİTİM
İK BİLGİ SİSTEMİ
ÜCRET YÖNETİMİ
KARİYER YÖNETİMİ
SAHA ÇALIŞMASI TARİHİ
Bitiş Tarihi
Sektör bağımsız olarak İK
süreçlerinin tanımlanması ve
firmaların uygulamalarının neler
olduğu konusunda bilgi sahibi
olunması amaçlanmaktadır.
HEDEF KİTLE & ALT KIRILIM
Başlangıç Tarihi
ARAŞTIRMANIN AMACI
Saha Süreci
2012 Ocak
2013 Ocak
Raporlama Süreci
01.02.2013
14.02.2013
4
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
Görüşmeci Profili
Genel (%)
Tecrübe
Cinsiyet
0-1 yıl
26
15
2-3 yıl
8
4-5 yıl
6-10 yıl
74
10+ yıl
Kadın
Erkek
Mezun Olunan Bölüm
26-30
36-40
40+
23
18
26
6 yıl üzerinde çalışan %86
Yaş
31-35
60
22
37
Ortalama: 36
İşletme
Psikoloji
ÇEKO
İktisat
Uluslararası İlişkiler
İngiliz Edebiyatı
Endüstri Mühendisliği
İletişim
Kamu Yönetimi
IK Yönetimi
Kimya
Fizik
Elektrik Elektronik
…
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
4
4
7
6
6
6
3
3
2
2
2
2
31
5
İK POLİTİKALARI
İK POLİTİKALARI
KARİYER
YÖNETİMİ
İK PLANLAMA
ÜCRET
YÖNETİMİ
İŞE ALIM VE
İŞTEN ÇIKARMA
İK BİLGİ SİSTEMİ
EĞİTİM
ÇALIŞANLARA
SAĞLANAN YAN
HAKLAR
6
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
Şirketlerde İK Departmanı
Genel (%)
Şirketlerde İK
Departmanı Bulunması
İK Departmanı Bulunma
Süresi
2
Görüşmecinin
İK Dep. Çalışma Süresi
20
35
47
53
21
24
98
Evet
Hayır
5-10 yıl arası
5 yıl ve altı
10-15 yıl arası
15 yıl üzeri
Ortalama: 11 yıl
İK departmanında 3 yıldan az süredir
çalışanlar
İK departmanında 3 yıldan fazla
süredir çalışanlar
Ortalama: 4 yıl
7
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
Şirketlerin Profili
Genel (%)
Şirketteki Toplam
Çalışan Sayısı
İK Departmanında
Çalışan Sayısı
11
21
33
14
58
17
22
24
500 üzeri çalışan
101-200 arası çalışan
201-500 arası çalışan
50-100 arası çalışan
Ortalama: 936
10 ve üzeri çalışan
3-5 çalışan
6-9 çalışan
1-2 çalışan
Ortalama: 11
8
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
Şirketlerde Kadın Çalışanlar
Ortalama (%)
Kadın Çalışan Oranı
80
19
Yönetim Kurulu
25
28
Üst Düzey
Yöneticiler
Tüm Yöneticiler
İK Departmanı
9
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
İK Çalışanlarına Göre Süreçlerinin Bölümlere Ayrılması
Genel (%)
Genel
Firmaların Çalışan Sayısına Göre
24
31
46
54
76
69
250 Altı Çalışan
250 Üzeri Çalışan
Evet
Hayır
10
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
İK Süreçlerinin Outsource Edilmesi
Genel (%)
Genel
Firmaların Çalışan Sayısına Göre
48
43
40
52
60
250 Altı Çalışan
250 Üzeri Çalışan
57
Outsource Edilen İşler
61
61
İşe Alım
Eğitim
Evet
Hayır
Bordrolama
Çalışan Memnuniyet Ölçümleme
Çalışan - Yetkinlik Değerlendirme
Coaching
İş Analizi - İş Değerlendirme
26
26
22
18
16
11
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
İK PLANLAMA
İK POLİTİKALARI
KARİYER
YÖNETİMİ
İK PLANLAMA
ÜCRET
YÖNETİMİ
İŞE ALIM VE
İŞTEN ÇIKARMA
İK BİLGİ SİSTEMİ
EĞİTİM
ÇALIŞANLARA
SAĞLANAN YAN
HAKLAR
12
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
İK Planlama
Genel (%)
İK Planlamasının Revize
Edilme Sıklığı
Sektörel Dağılım
8
11
11
23
59
25
4
7
6
17
57
Üretim&İnşaat
11
50
9
70
Hizmet
33
Teknoloji&Finans
Yılda bir kere revize ediyoruz
Üç ayda bir revize ediyoruz
Revize etmiyoruz
Her ay revize ediyoruz
13
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
İŞE ALIM VE İŞTEN ÇIKARMA
İK POLİTİKALARI
KARİYER
YÖNETİMİ
İK PLANLAMA
ÜCRET
YÖNETİMİ
İŞE ALIM VE İŞTEN
ÇIKARMA
İK BİLGİ SİSTEMİ
EĞİTİM
ÇALIŞANLARA
SAĞLANAN YAN
HAKLAR
14
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
Mülakatların Yapılma Süreci
Genel (%)
Sadece İK görüşüyor
1
2
2
8
12
15
4
8
21
İlk yönetici sonra İK
görüşüyor
Sadece yönetici görüşüyor
77
63
87
İlk İK sonra yönetici
görüşüyor
Üst Düzey Yönetici
Orta Kademe
Yönetici
Uzman / Uzman
Yardımcısı
15
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
İşe Alımlarda Adaylara Test Yapılması
Genel – Evet Yüzdesi
68
68
Orta Kademe
Yönetici
Uzman / Uzman
Yardımcısı
59
Üst Düzey Yönetici
16
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
Üst Düzeyde Yükselme / Terfiler
Genel (Ortalama)
Terfi Yılı
8
6
6
4
Genel
Üretim&İnşaat
Hizmet
Teknoloji&Finans
Terfilerin
Şirket İçinden Gerçekleşmesi
64
Genel
57
Üretim&İnşaat
65
64
Hizmet
Teknoloji&Finans
17
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
İşten Ayrılışlarda Çıkış Görüşmesi Yapılması
Genel (%)
Beyaz Yaka
Mavi Yaka
4
33
67
96
Evet
Hayır
Evet
Hayır
18
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
İşten Ayrılanların Yeniden İşe Alınması
Genel (%)
Genel
25
34
41
Duruma göre değişebilir
Evet
Hayır
19
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN YAN HAKLAR
İK POLİTİKALARI
KARİYER
YÖNETİMİ
İK PLANLAMA
ÜCRET
YÖNETİMİ
İŞE ALIM VE İŞTEN
ÇIKARMA
İK BİLGİ SİSTEMİ
EĞİTİM
ÇALIŞANLARA
SAĞLANAN YAN
HAKLAR
20
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
Tanınan Yan Haklar
Genel – Evet Yüzdesi
Genel Müdür / Üst
Düzey Yönetici
89
Araç
92
82
69
Telefon
Yol Yardımı
Özel Sağlık
Sigortası
83
74
60
33
26
Yüksek Yemek Sosyal Aktivite
Kartı Limiti
Yardımları
25
Şirket Hisse
Paylaşımı
Orta Kademe
Yönetici
60
20
Araç
Telefon
Yol Yardımı
Özel Sağlık
Sigortası
44
60
53
Telefon
Yol Yardımı
19
Yüksek Yemek Sosyal Aktivite
Kartı Limiti
Yardımları
4
Şirket Hisse
Paylaşımı
Uzman / Uzman
Yardımcısı
17
Araç
Özel Sağlık
Sigortası
17
16
Yüksek Yemek Sosyal Aktivite
Kartı Limiti
Yardımları
0
Şirket Hisse
Paylaşımı
21
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
Prim Sistemi
Genel (%)
Prim Sisteminin Varlığı
Sektörel Dağılım
28
56
14
29
27
54
52
16
21
Üretim&İnşaat
18
Hizmet
9
77
Teknoloji&Finans
Evet
Hayır
Departman bazlı
22
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
EĞİTİM
İK POLİTİKALARI
KARİYER
YÖNETİMİ
İK PLANLAMA
ÜCRET
YÖNETİMİ
İŞE ALIM VE İŞTEN
ÇIKARMA
İK BİLGİ SİSTEMİ
EĞİTİM
ÇALIŞANLARA
SAĞLANAN YAN
HAKLAR
23
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
Eğitim
Genel (%)
Eğitim İhtiyacının Belirlenme Şekli
78
71
8
Yönetici
yorumları
Talep toplama
Sınav
24
Diğer
24
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
Eğitim
Genel (%)
Yıllık Eğitim Saati
12
15
Eğitimlerin Şirket İçinde Verilmesi
15
4
Genel Müdür Orta Kademe
/ Üst Düzey
Yönetici
Yönetici
Uzman /
Uzman
Yardımcısı
Mavi Yaka
39
52
Genel Müdür Orta Kademe
/ Üst Düzey
Yönetici
Yönetici
55
Uzman /
Uzman
Yardımcısı
68
Mavi Yaka
25
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
Eğitim
Genel (%)
Oryantasyon Eğitimi
Verilmesi
Oryantasyon Eğitimlerinin
Süresi
9
15
9
77
91
Evet
Hayır
1 -2 hafta
1 ay
1 aydan fazla
26
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
Eğitim
Genel (%)
Liderlik Eğitiminin Olması
Sektörel Dağılım
39
46
54
61
Evet
Hayır
Üretim&İnşaat
46
54
Hizmet
55
45
Teknoloji&Finans
250 Altı Çalışan 250 Üzeri Çalışan
24
56
27
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
Şirketlerde Stajyer Çalıştırılması
Genel (%)
Sektörel Dağılım
Stajyer Çalıştırma
10
5
11
12
88
96
89
90
Evet
Hayır
Üretim&İnşaat
Stajyerlerin Eğitim
Seviyeleri
3 10
23
5
32
86
73
Üniversite
Teknoloji&Finans
Sektörel Dağılım
5
Her ikisi de
Hizmet
Lise
Üretim&İnşaat
68
Hizmet
38
57
Teknoloji&Finans
28
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
İK BİLGİ SİSTEMİ
İK POLİTİKALARI
KARİYER
YÖNETİMİ
İK PLANLAMA
ÜCRET
YÖNETİMİ
İŞE ALIM VE İŞTEN
ÇIKARMA
İK BİLGİ SİSTEMİ
EĞİTİM
ÇALIŞANLARA
SAĞLANAN YAN
HAKLAR
29
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
İK Bilgi Sistemi
Genel (%)
İK Bilgi Sistemi Olma
Durumu
Firmaların Çalışan Sayısına Göre
21
79
28
17
72
83
250 Altı Çalışan
250 Üzeri Çalışan
Evet
Hayır
Yazılım Sistemi
Firmaların Çalışan Sayısına Göre
22
78
Paket program satın aldık
Bizim yazılımımız
28
17
72
83
250 Altı Çalışan
250 Üzeri Çalışan
30
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
İletişim / Haberleşme Platformu
Genel (%)
İletişim / Haberleşme
Platformunun Varlığı
Sektörel Dağılım
23
21
24
73
76
79
78
Evet var
Hayır yok
Üretim&İnşaat
27
Hizmet
Teknoloji&Finans
31
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
ÜCRET YÖNETİMİ
İK POLİTİKALARI
KARİYER
YÖNETİMİ
İK PLANLAMA
ÜCRET YÖNETİMİ
İŞE ALIM VE İŞTEN
ÇIKARMA
İK BİLGİ SİSTEMİ
EĞİTİM
ÇALIŞANLARA
SAĞLANAN YAN
HAKLAR
32
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
Ücret Yönetimi
Genel (%)
Yıllık Zam Dönemleri
62
4
Şubat
Ocak
7
13
13
Mart
Nisan
Diğer
Zam Dönemleri Haricinde Maaş İyileştirme
27
37
Hayır
Evet
Bazen
36
33
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
Ücret Yönetimi
Genel (%)
Yıllara Göre Zam Oranları
Ücret Yönetiminde Baz Alınan Kriterler
Enflasyon
76
Performans
7
2010
8
2011
7
2012
Ücret araştırmaları
Grading (Pozisyon
değerlendirme sistemi)
Hepsi
70
35
30
39
34
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
KARİYER YÖNETİMİ
İK POLİTİKALARI
KARİYER YÖNETİMİ
İK PLANLAMA
ÜCRET YÖNETİMİ
İŞE ALIM VE İŞTEN
ÇIKARMA
İK BİLGİ SİSTEMİ
EĞİTİM
ÇALIŞANLARA
SAĞLANAN YAN
HAKLAR
35
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
Kariyer Planlaması
Genel (%)
Kariyer Planlamanın Varlığı
Hayır
41
36
35
59
64
65
Üst Düzey
Yönetici
Orta Kademe
Yönetici
Uzman / Uzman
Yardımcısı
Evet
Sektör Bazında
22
27
78
73
Hizmet
Teknoloji&Finans
54
Hayır
Evet
47
Üretim&İnşaat
36
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
DİĞER BAŞLIKLAR
37
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
İK ile İlgili Güncel Bilgilerin Takip Edildiği Kaynaklar
Genel (%)
İnternet
72
Periyodik Sektörel Dergiler
51
Profesyonel Network
44
Seminer ve Konferanslar
37
Profesyonel Sosyal Medya Araçları
27
15
Kişisel Olarak Takip Ediyorum
Kitap (basılı veya online)
Hiçbir Takibimiz Yok
Diğer
8
2
11
38
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
Çalışan Memnuniyeti / Bağlılık Çalışmaları
Genel (%)
Çalışan Memnuniyeti /
Bağlılık Çalışmaları
Sektörel Dağılım
22
15
28
72
78
Evet
Hayır
Üretim&İnşaat
24
85
Hizmet
76
Teknoloji&Finans
250 Altı Çalışan 250 Üzeri Çalışan
55
89
39
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009
TEŞEKKÜRLER
40
SB.PA.03_RaporSablonu_02_01.02.2009

Benzer belgeler

Genel - Kariyer.net

Genel - Kariyer.net gerçekleştirilmiştir. Ana müşteri grubu KOTALI Örnekleme metodu ile segmente edilmiş, sonra her bir segment Tesadüfi Örnekleme yöntemi ile aranmıştır.

Detaylı