1 loft oda tipleri 101-102-103- 104-106-109- 110-201

Yorumlar

Transkript

1 loft oda tipleri 101-102-103- 104-106-109- 110-201
LOFT ODA TİPLERİ
101-102-103104-106-109110-201-202203-204-205206-208-301302-303-304305-306-308309-401-402403-404-405406-408-409501-502-503504-505-506508-509-604605-607-608-
105107108-
111112-
601602603-
307407507606-
1
LOFT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ODA FİYATLARI
SÖZLEŞME
TARİHLERİ
ÖDEME
ŞEKLİ
SEÇENEK 1
İKİ
TAKSİT
15 EYLÜL 2012
&
15 HAZİRAN
2013
PEŞİN
SEÇENEK 2
İKİ
TAKSİT
15 EYLÜL 2012
&
15 EYLÜL 2013
PEŞİN
LOFT 1
LOFT 1A
LOFT 2
LOFT 2A
LOFT 3
TEK KİŞİ
İKİ KİŞİ
TEK KİŞİ
İKİ KİŞİ
TEK KİŞİ
TEK KİŞİ
TEK KİŞİ
11.850.-TL/2
6.900.-TL/2
10.900.-TL/2
5.950.-TL/2
8.400.-TL/2
9.400.-TL/2
8.400.-TL/2
5.925.-TL
5.925.-TL
3.450.-TL
3.450.-TL
5.450.-TL
5.450.-TL
2.975.-TL
2.975.-TL
4.200.-TL
4.200.-TL
4.700.-TL
4.700.-TL
4.200.-TL
4.200.-TL
11.250.-TL
6.500.-TL
10.250.-TL
5.650.-TL
7.950.-TL
8.900.-TL
7.950.-TL
14.500.-TL/2
8.450.-TL/2
13.250.-TL/2
7.250.-TL/2
10.250.-TL/2
11.500.-TL/2
10.250.-TL/2
7.250.-TL
7.250.-TL
4.225.-TL
4.225.-TL
6.625.-TL
6.625.-TL
3.625.-TL
3.625.-TL
5.125.-TL
5.125.-TL
5.750.-TL
5.750.-TL
5.125.-TL
5.125.-TL
13.750.-TL
8.000.-TL
12.500.-TL
6.850.-TL
9.700.-TL
10.900.-TL
9.700.-TL
NOT:
1-SÖZLEŞME İMZALANIRKEN 500 EURO GÜVENCE BEDELİ ALINIR.
2-PEŞİN ÖDEME SEÇENEKLERİ % 5 İNDİRİM UYGULANMIŞ FİYATLARDIR.
3-PEŞİN ÖDEME YAPILMASI DURUMUNDA; ÖDEME 01-07 EKİM 2012 TARİHLERİ ARASINDA ALINIR.
4-İKİ EŞİT TAKSİTTE ÖDEME YAPILMASI DURUMUNDA;
ÖDEMELER 1.TAKSİT 01-07 EKİM 2012 ve 2.TAKSİT 01-07 ŞUBAT 2013 TARİHLERİ ARASINDA ALINIR.
5-ÖDEMELER; BANKA YOLU, KREDİ KARTI VEYA NAKİT OLARAK YAPILABİLİR.
2
KİRA KONTRATI
KİRAYA VEREN
ADRES - TELEFON
KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ
ÖZEL PINAR YÜKSEK ÖĞRENİM KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
FORM GAYRİMENKUL YÖNETİM VE YATIRIM LTD. ŞTİ.
ÜMİT MAHALLESİ MEKSİKA CADDESİ NO:56/5
ÜMİTKÖY - YENİMAHALLE / ANKARA
TEL: 0 312 236 30 40
FAX: 0 312 236 31 52
ÖĞRENCİ EVİ
DAİRE NUMARASI
KİRALAYAN
T.C. KİMLİK NUMARASI
ADRES TELEFON BİLGİLERİ
ÜNİVERSİTE - BÖLÜMÜ
KEFİL - YAKINLIĞI
ADRES TELEFON BİLGİLERİ
KİRA TUTARI
DEPOZİTO BEDELİ
KİRA BAŞLANGIÇI - BİTİŞİ
NOT 1:
KİRALANAN DAİRE İLE BERABER TESLİM EDİLEN
DEMİRBAŞ LİSTESİ EKTEDİR
NOT 2:
3
ÖZEL ŞARTLAR
1-İş bu sözleşme taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlarda ……………… tarihinde akt edilmiştir.
Kira bedelleri 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı için KDV dahil olmak üzere sözleşmenin eki olan fiyat listesindeki gibi
belirlenmiştir.
2-Süresi bir yıl olan sözleşmelerde, Temmuz ve Ağustos aylarına ait aylık kira bedelleri “yarım kira” olarak
hesaplanarak ekli fiyat listesine yansıtılmıştır. Kira sözleşmesi en az altı aylık (bir eğitim-öğretim dönemi) dönem ile
sınırlıdır.
3-Kira bedellerinin, peşin ödenmesi halinde, Ekim ayının ilk haftası içinde (7.günü mesai bitimine kadar), iki eşit
taksitte ödenmesi halinde ise Ekim ve Şubat aylarının ilk haftası içinde (7.günü mesai bitimine kadar) kiraya verenin
aşağıda belirtilen Form Gayrimenkul Yönetim ve Yatırım Ltd. Şti. banka hesaplarına yatırılarak, kredi kartı ile veya
nakit olarak ödenebilecektir .
—AKBANK, ÜMİTKÖY ŞUBESİ - ŞUBE KODU:744 - HESAP NO:18919
(İBAN: TR21 0004 6007 4488 8000 0189 19)
—İŞ BANKASI, ÜMİTKÖY ŞUBESİ - ŞUBE KODU:4278 - HESAP NO:0258100
(İBAN:TR32 0006 4000 0014 2780 2581 00)
Kira bedellerinin zamanında ödenmemesi halinde, aylık % 5 temerrüt faizi işletilecektir. Kira bedellerinin peşin
ödenmesi gereken veya iki eşit taksitte ödenmesi gereken tutarlarından birinin süresinde ve tam olarak ödenmemesi
halinde, o kira dönemine ait bakiye kira bedellerinin tamamı, ihbar ve ihtara gerek olmaksızın muaccel olur, kiracı
temerrüde düşer ve bu durum tahliye sebebidir. Kiraya veren, muaccel hale gelen kira bedellerini talep ve tahsil etmeye
yetkilidir. Muaccel olan kira bedelleri, kiralananın tahliyesi halinde (kiraya vereninin uğradığı zararlara karşılık)
tazminat mahiyetinde kiraya verene ödenecektir. Kiracı, tüm bu hususları kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt eder.
4-Kira bedeline yönetim giderleri ve hizmet bedelleri: su (sıcak+soğuk), elektrik, servis, çamaşır odası, telefon, temizlik
bedelleri dâhil değildir. Belirtilen hizmet ve yönetim giderleri her ayın 7. günü mesai bitimine kadar nakit olarak yurt
yönetimine ödenecektir. Süresinde ve tam olarak ödeme yapılmaması halinde kiracı, yazılı ihtar ve ihbara gerek
olmaksızın aylık % 10 temerrüt faizi ile birlikte ödemesi gerekmektedir.
5-Kira sözleşmesinin imzalanması esnasında 500 EURO güvence bedeli/depozito bedeli kiracı tarafından kiraya verene
ödenecektir. Güvence bedeli asla kira bedeli karşılığı olarak görülmemektedir. Sözleşme bitiminde, kiralanan daire
tahliye edilirken, kiracının ödenmemiş (var ise) su(sıcak+soğuk), elektrik, servis, çamaşır odası, telefon, temizlik
bedelleri vs. ile eksiklik-hasar ve bunlar için yapılacak onarım bedelleri hesaplanarak toplam borç öncelikle güvence
bedelinden düşülecektir. Bakiye kaldığı takdirde, kalan tutar kiracıya iade edilecektir. Ancak güvence bedelinin toplam
borcu karşılamaması halinde aradaki fark nakit olarak kiracı tarafından kiraya verene ödenecektir.
6-Kiracı, kira dönemi sonunda kiralananı tahliye edip etmeyeceğini, kiraya verene sözleşmenin bitim tarihinden en az
15 gün öncesinde kesin ve yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimi süresinde ve kesin olarak yapmayan
kiracıya güvence bedeli, (kiraya verenin daireyi yeniden kiraya verememesi ve sair zararlarına karşılık) tazminat nedeni
ile iade edilmeyecektir. Kiracı, yazılı bildirim ile sözleşmenin fesih edildiğini iletmediği takdirde, dairesinde kalmaya
devam edeceği düşünülerek sözleşme aynı şartlarla (kira bedeline ilişkin artış oranları hariç olmak üzere) bir yıl daha
uzamış kabul edilir.
7-Kiracı, kiralanan daireyi üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez. Kısmen ve tamamen başkalarına kullandıramaz ve
alt kiraya veremez. Kiralananın sözleşme ile belirtilen kullanım amacının değiştirilmesi veya dairede esaslı tadilat ve
değişikliklerin yapılması, kiraya verene bir ay öncesinden noter kanalı ile yapılacak bildirimi müteakip, kiraya verenin
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde vereceği yazılı olur ile mümkün olabilecektir. Tebliğden itibaren 7 gün içerisinde
yazılı olur verilmemesi, onay verilmediği anlamına gelmektedir. Kiraya veren tarafından olur verilmesi halinde dahi
yapılacak tadilat ve değişiklik bedelleri hiçbir şekilde kiraya veren/mal sahibinden talep edilemez ve kira bedellerinden
mahsup edilemez.
8-Kiracı, binaya ait yönetim planını, projeyi, ilgili tüm izin ve ruhsatları görmüş, okumuş ve kabul etmiş olduğundan,
bu belgelerdeki kiracı ile ilgili maddeler ile bina yönetiminin karar ve genelgelerine uymaya zorunludur. Aksi durum
sözleşmeye aykırılık teşkil eder, haklı gerekçe ile tahliye sebebidir.
4
9-Sözleşmeye konu taşınmaz mobilyalı olarak kiraya verilmiştir. Kiracı, kiralananı tahliye anında, sözleşme ile teslim
aldığı şekli ile iadeye mecburdur. İşbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenen ve eklenen demirbaş
listesindeki mobilya, cihaz ve eşyalar teslim alındığı gibi tam ve sağlam olarak teslim edilecektir. Kiralanan daire ile
teslim edilen demirbaş ve diğer donanımlarda meydana gelecek normal kullanımdan kaynaklanan aşınmanın dışındaki
kullanıcı hataları ve yıpranmadan kaynaklanan özürler kiracı tarafından giderilecektir.
10-Kiracının, kira süresi dolmadan daireyi tahliye etmek istemesi halinde; sözleşme gereği peşin ödemiş olduğu kira
bedelleri ile ilgili herhangi bir hak talep edemeyeceğini ayrıca alınan güvence bedeli/depozito bedelinin iade
edilmeyeceğini şimdiden kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder. Söz konusu bedel, öncelikle daire demirbaşları,
donanımları, yönetim ve hizmet bedellerinin ödenmesi için kullanılacaktır. Bu bedelin yeterli olmaması halinde ise
aradaki fark nakit olarak kiraya verene ödenecektir.
11-Çift kişilik dairelerde (LOFT 1-LOFT 1A) kiracı bulunan öğrenciler arasında çıkan anlaşmazlıklar sonucunda,
tek kiracının binadan ayrılmak istemesi halinde, ayrılan kiracı, söz konusu daire ile ilgili, peşin ödemiş olduğu kira
bedelleri ile ilgili herhangi bir hak talep edemeyeceğini şimdiden kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder.
Her iki öğrencide binada konaklamaya devam ettiği takdirde, boş oda mevcut ise; öğrenciler ayrı odaya yerleştirilir oda
arkadaşı bulmaları için 3 hafta(21 gün) süre verilir. Öğrenciler bu süre içinde, oda arkadaşı bulamadığı takdirde, oda
bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
12-Kiralanan dairelere, birinci derece aile fertleri dışında yatılı konuk kabul edilemez. Gün içerisinde sabah 09:30 ile
gece 23:30 saatleri arasında ziyaretçi kabul edilir, ziyaretçiler girişte danışmaya kimlik bırakmak zorundadır. Kimlik
bırakmayan ziyaretçiler danışma tarafından içeriye alınmaz. Ayrıca yönetim gerek gördüğü takdirde, daireye gelen
ziyaretçiye müdahale etme / yasak koyma ve sınırlama hakkına sahiptir.
13-Yurt aşağıda belirtilen günlerde kapalı olacaktır.
Şeker Bayramının 1.-2.- Günleri ve Kurban Bayramının 1.-2.-3.- Günleri
14-Bayram ve özel günler dışında binaya bayrak, flama vb. asılamaz.
15-Öğrenciler duyuru panosuna asılan ilan-duyuru-haber vb. okumakla yükümlüdür.
16-Bina içinde, daire girişlerinde ayakkabı, terlik ve belirlenen saatler dışında çöp bırakılmaz.
17-Kiracı daireyi temiz tutmak ile yükümlüdür. Binanın genel temizliği açısından gerek görüldüğü takdirde kiralayan
daireyi denetleyip bedeli kiracıya ait olmak üzere temizletme hakkına sahiptir.
18-Dairelerin içerisinde, balkon ve teraslarda mangal yakılamaz. Balkon ve teraslara masa-sandalye dışında eşya
konamaz, çamaşır, halı vb. şeyler asılamaz. Evcil hayvan (kedi, köpek vb.) beslenemez.
19-Kurallara uymayan ve diğer kiracıları rahatsız eden kiracılar iki kez uyarılmalarına rağmen uygunsuz davranışlarına
devam etmeleri halinde bu durum kiralanın itirazsız ve haklı nedenle tahliyesi sebebidir.
20-İş bu sözleşme nedeni ile doğabilecek tüm ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri
yetkilidir. Tarafların sözleşmede belirtilen adresleri yasal ikametgâh adresleri kabul edilir. Adreslerin değişmesi halinde
taraflar birbirlerine yeni adreslerini 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirmekle mükelleftir.
İş bu sözleşme 20 maddeden ibaret olup 2 nüsha olarak taraflarca karşılıklı ve kendi iradeleri ile akdedilmiştir.
KİRAYA VEREN
KİRACI
KEFİL
5
DEMİRBAŞ LİSTESİ
LOFT 1
HALI (1 ADET)
KOMODİN (2 ADET)
SANDALYE (2 ADET)
GİYSİ DOLABI (2 ADET)
GENİŞ KONSOL (1 ADET)
BAZALI YATAK (2 ADET)
DİKDÖRTGEN ORTA SEHPA (1 ADET)
KAREL BT 104 MODEL TELEFON (1 ADET)
BEKO 55 EKRAN DVD'Lİ TELEVİZYON (1 ADET)
BEKO TEZGAHALTI MİNİ BUZDOLABI (1 ADET)
BEKO SET ÜSTÜ İKİ GÖZLÜ ELEKTRİKLİ OCAK (1 ADET)
BOY AYNASI (1 ADET)
YÜKSEK TABURE (2 ADET)
ÇALIŞMA MASASI (1 ADET)
VESTİYER DOLABI (1 ADET)
TV-DUVAR ÜNİTESİ (1 ADET)
TEK KİŞİLİK KOLTUK (1 ADET)
DUVARA MONTE RAF (2 ADET)
ÜÇ KİŞİLİK AÇILABİLİR KANEPE (1 ADET)
DUVARA MONTE, KUMAŞ KAPLI YATAK BAŞI (1 ADET)
DUVARA MONTE, TERS L ŞEKLİNDE YÜKSEK MASA (1 ADET)
LOFT 2
HALI (1 ADET)
KOMODİN (1 ADET)
SANDALYE (1 ADET)
GİYSİ DOLABI (1 ADET)
GENİŞ KONSOL (1 ADET)
BAZALI YATAK (1 ADET)
DİKDÖRTGEN ORTA SEHPA (1 ADET)
KAREL BT 104 MODEL TELEFON (1 ADET)
BEKO 55 EKRAN DVD'Lİ TELEVİZYON (1 ADET)
BEKO TEZGAHALTI MİNİ BUZDOLABI (1 ADET)
BEKO SET ÜSTÜ İKİ GÖZLÜ ELEKTRİKLİ OCAK (1 ADET)
YÜKSEK TABURE (2 ADET)
TV-DUVAR ÜNİTESİ (1 ADET)
ÜÇ KİŞİLİK AÇILABİLİR KANEPE (1 ADET)
DUVARA MONTE, KUMAŞ KAPLI YATAK BAŞI (1 ADET)
DUVARA MONTE, TERS L ŞEKLİNDE YÜKSEK MASA (1 ADET)
LOFT 3
HALI (1 ADET)
KOMODİN (1 ADET)
SANDALYE (1 ADET)
GİYSİ DOLABI (1 ADET)
GENİŞ KONSOL (1 ADET)
BAZALI YATAK (1 ADET)
KARE ORTA SEHPA (1 ADET)
KAREL BT 104 MODEL TELEFON (1 ADET)
BEKO 55 EKRAN DVD'Lİ TELEVİZYON (1 ADET)
BEKO TEZGAHALTI MİNİ BUZDOLABI (1 ADET)
BEKO SET ÜSTÜ İKİ GÖZLÜ ELEKTRİKLİ OCAK (1 ADET)
TEK KİŞİL KOLTUK (2 ADET)
DUVARA MONTE RAF (2 ADET)
6

Benzer belgeler

Trend Micro Agreement

Trend Micro Agreement Lisans Kısıtlamaları. İşbu Sözleşme uyarınca, (i) Yazılım’ı, Hizmetler’i veya Dokümantasyon’u başka bir şahsa veya şirkete devredemez ve Yazılım’ı alt lisans ilişkisine konu yapamazsınız; (ii) Yazı...

Detaylı

rahat ve ferah banyolar için

rahat ve ferah banyolar için beklentilerine hızlı ve esnek bir şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Esvit’in çatısını oluşturan en önemli değerlerden, güçlü müşteri odaklı düşünce sistemi sayesinde müşteri beklentilerine doğru ta...

Detaylı

kolistin nebulize

kolistin nebulize ü Dirençli olduğu bilinen antibiyotiklerin in vitro sinerjistik kombinasyonları

Detaylı