IQ Testi

Yorumlar

Transkript

IQ Testi
IQ Testi
.
ErkutErsoy
Test tamamlandı: Eki. 12, 2011
Yaş: 41 yaşında
Cinsiyet: Erkek
Ülke: Türkiye
.
İçindekiler
.
1 MV2G IQ Değerlendirme
1.1 IQ Test Sonuçları Özeti
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1.2 IQ'nuzun Açıklaması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2 Zeka Nedir ve IQ Nedir?
5
2.1 Zeka ve IQ'nun Tanımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.2 Zekanın Değeri ve IQ Testlerinin Değeri . . . . . . . . . . . . .
6
2.3 Başarının Göstergesi olarak IQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
2.3.1
IQ → Akademik Başarı . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
2.3.2
IQ → Mesleki Başarı . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
2.3.3
IQ → Zenginlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
2.3.4
Diğer Bağlantılar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3 Nüfusta IQ Farklılıkları
13
3.1 Yaş ve Zeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.2 Cinsiyet ve Zeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.3 Ulus ve Zeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.4 Irk ve Zeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.5 Din ve Zeka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.6 Meslek ve Zeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4 IQ Testinin altında yatan psikoloji
23
4.1 Test Sorularının altında yatan psikoloji . . . . . . . . . . . . . . 23
4.1.1
Soru Türleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.1.2
Soruların Zorluk Seviyeleri . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.2 Test değerlendirmesinin altında yatan psikoloji
. . . . . . . . 27
Yaş Ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.2.2
Cinsiyet Ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.2.3
Ülke Ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
.
4.2.1
.
İçindekiler
.
5 Sözel Zeka
32
5.1 Sözel IQ Sonuçları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.2 Cevapsız bırakılan sözel soruların açıklamaları . . . . . . . . . 33
5.2.1
1 Soru Düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.2.2
2 Soru Düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.2.3
3 Soru Düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.2.4
4 Soru Düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.2.5
5 Soru Düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.2.6
6 Soru Düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6 Görsel Zeka
36
6.1 Görsel IQ Sonuçları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6.2 Cevapsız bırakılan görsel soruların açıklamaları . . . . . . . . 37
6.2.1
1 Soru Düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6.2.2
2 Soru Düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6.2.3
3 Soru Düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.2.4
4 Soru Düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.2.5
5 Soru Düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.2.6
6 Soru Düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.2.7
7 Soru Düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.2.8
8 Soru Düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.2.9
9 Soru Düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6.2.10 10 Soru Düzeltme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
6.2.11 11 Soru Düzeltme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
6.2.12 12 Soru Düzeltme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6.2.13 13 Soru Düzeltme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
7 Matematiksel Zeka
48
7.1 Matematiksel IQ Sonuçları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
7.2 Cevapsız bırakılan matematik sorularının açıklamaları . . . . 49
1 Soru Düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
7.2.2
2 Soru Düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
7.2.3
3 Soru Düzeltme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
.
7.2.1
.
1 MV2G IQ Değerlendirme
MV2G IQ Değerlendirme
.
IQ Testi
.
1.1 IQ Test Sonuçları Özeti
30 soru doğru yanıtladınız toplam 52 soru içinden.
.
.
.....................................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Testi tamamlamanız
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
29:19 dakika sürdü.
IQ Puan Dağılımı
93
34%
34%
. .
% Population
68 %
.
.
14%
14%
2%
0.1%
2%
95 %
.
0.1%
.
.
.
55
70
85
100
115
130
145
IQ Puanı
IQ puanınız 93 olarak hesaplandı.
2
.
..
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
MV2G IQ Değerlendirme
1.2 IQ'nuzun Açıklaması
.
Bu IQ testine
göre zekanız, ortalamanın biraz altında olmasına rağmen
normal sınırlar içindedir. Ortalama IQ puanı 100'dür. Çoğu insan 90 ve
110 IQ arasında puan almaktadır.
MV2G IQ Test bilişsel becerilerinizi sadece bir kısmını ölçmektedir. Kinestetik beceriler ve müziksel beceriler gibi daha kapsamlı IQ tanımına giren
diğer birçok boyutu ölçmemektedir. Ayrıca, IQ puanı tek başına başarının
göstergesi değildir. Duygusal zeka gibi faktörler de en az IQ kadar önem
taşımaktadır. Duygusal Zekanızı E-Diagnostics.com'da ölçebilirsiniz.
.
3
© E-Diagnostics
.
2
Zeka Nedir ve IQ Nedir?
.
IQ Testi
Zeka Nedir ve IQ Nedir?
.
2.1 Zeka ve IQ'nun Tanımı
Zekanın Tanımı: Zeka, zihnin muhakeme, planlama, problem çözme,
somut düşünme, fikirleri idrak edebilme, dili kullanma ve öğrenme gibi
birçok ilgili yeteneği kapsayan bir nitelik olarak tanımlayabiliriz.
Zeka, kişinin sahip olduğu bilgi birikimi veya uzmanlığı ile ilgili değildir; bilakis kişinin bilgiyi ve uzmanlığı ne kadar hızlı alabildiği ve aynı
zamanda uzmanlık alanı olmayan görevleri ne kadar iyi yapabildiği ile ilgilidir.
IQ'nun Tanımı: IQ bir zeka ölçümüdür. IQ, nüfusun farklı insanları arasında zeka farklılıkları olduğunu varsayar, bir skor ile, kişinin nüfusun
geri kalanına kıyasla ne kadar zeki olduğunu ifade eder.
.
5
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Zeka Nedir ve IQ Nedir?
2.2 Zekanın Değeri ve IQ Testlerinin Değeri
Zekanın. bilişsel becerilerle ilgili olmadığı konusunda birçok iddia vardır,
ve IQ testlerinin zekayı ölçmediği konusunda da birçok eleştiriler yapılmaktadır.
Aslında bu eleştiriler tamamen asılsız değildir. Zekanın açıkça tanımlanmadığı ve kolayca ölçülmediği doğrudur. Aksine, diğer insan ölçüleri (boy,
kilo veya kas gücü) tanımlanabilir ve objektif olarak ölçülebilir.
Yine de, kitapta yer verildiği gibi, IQ ve zeka
hakkında kesin ve tartışmasız ifadelerde bulunabiliriz, Çan Eğrisi :
• İnsanoğluna göre farklılık gösteren, genel bir bilişsel beceri vardır.
• Tüm standart akademik uygunluk testleri
bu bilişsel becerileri bir dereceye kadar
ölçmektedir, ama IQ testleri, açıkça bu
amaç için tasarlanmıştır ve en doğru şekilde ölçmektedir.
• IQ puanları insanın 'zeki' sözcüğünü kullanırken ifade ettikleri ile iyi bir şekilde
örtüşmektedir.
• Doğru şekilde tasarlanan ve yönetilen IQ
testleri sosyal, ekonomik, etnik ve ırksal
gruplara karşı önyargılı değildir.
.
6
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Zeka Nedir ve IQ Nedir?
2.3 Başarının Göstergesi olarak IQ
.
IQ testlerine
karşı yapılan eleştiriler IQ'nun birçok alanda başarı göstergesi olarak kullanımına karşı olabilir.
Ne akademik başarı ne de iş başarısında kusursuz bir gösterge olmamasına rağmen, eleştirmenler bile IQ ve başarı arasında güçlü bir bağ olduğunu kabul etmektedirler.
2.3.1 IQ → Akademik Başarı
IQ testi, aslında öğrencilerin akademik başarılarının bir göstergesi olarak
tasarlanmıştır. Ancak daha sonra 20. yüzyılda, kullanımı iş alanlarına da
yayılmıştır.
Okuldaki başarıyı belirleyen diğer birçok faktör olduğu bi gerçek olsa da
IQ'nun akademik başarı ile olan yüksek ilişkisi sürekli gösterilmektedir.
.
7
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Zeka Nedir ve IQ Nedir?
.
2.3.2 IQ → Mesleki Başarı
IQ işteki başarıyı tahmin edebilir. Bu nedenle iş adayların IQ'sunu ölçmek
ve işe alım kararında IQ'larını hesaba katmak faydalı bir araçtır. Yine de,
işyerinde IQ testi kullanımı akademik ortamda kullanımına göre daha tartışmalıdır.
Dünya çapında işverenlerin %50 sinden daha azı adayları değerlendirmek
için IQ testi kullanmaktadır. Yine de, ülkeler arasında büyük fark vardır.
Örneğin:
• % 55 - Çin ve İspanya
• % 30 - Hindistan ve Fransa
• % 3 - ABD ve Almanya
Bilimsel araştırmaya göre, IQ testinin bir adayın gelecekteki iş hayatında
kusursuz bir başarı göstergesi olmadığı ve iş hayatında başarının daha
birçok faktörle ilgili olduğu bir gerçek olmasına rağmen IQ yine de hesaba
katılmalıdır. Bunun nedeni, adayın IQ'sunun iş yerinde gelecek başarısı
ile son derece ilişkili olmasıdır. Geçtiğimiz günlerde, araştırmacılar işe
alımlarda çeşitli yöntemlerin geçerliliklerini karşılaştırmıştır: IQ testleri,
yapısal olmayan mülakatlar, kişilik testleri ve biografi anketi.Sonuçların
anlamı netti: iş hayatındaki başarının en iyi göstergesi IQ seviyesidir.
Schmidt ve Hunter'a göre “ daha önce o alanda tecrübesi olmayan çalışanları işe almak için, gelecekteki performansın en geçerli göstergesi
zekadır.“ IQ test puanları tüm mesleklerde performans ölçebilmektedir.
Yüksek vasıflı işlerde (araştırma, yönetim) düşük IQ puanları yeterli performansa bir engel olarak görülürken minimal beceri gerektiren işlerde,
atletik güç isteyen işlerde (kas gücü, hız, dayanıklılık, koordinasyon) performansı etkilemesi daha olasıdır.
Harvard Business Review'da yazdığı “Hiring for Executive Intelligence”
adlı makalesinde Justin Menkes de IQ'nun faydasını desteklemektedir.
Menkes'in konu hakkındaki ifadesi:“Çok gerçek eksikliklerine rağmen, IQ
testleri diğer değerlendirme araçlarına kıyasla yönetimsel başarıda hala
iyi bir göstergedir. İş dünyasının zeka testlerini kullanması hususundaki
gönülsüzlüğü şirketleri işe alınacak veya terfi ettirilecek adayların değerlendirilmesinde bu güçlü araçtan mahrum etmiştir.“
.
8
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Zeka Nedir ve IQ Nedir?
2.3.3 IQ → Zenginlik
.
IQ, işyerinde başarıda iyi bir gösterge olduğuna göre gelir ve zenginlik
ile de ilişkilidir. Kısacası, IQ'nuz ne kadar yüksekse daha yüksek bir gelir
elde etmeniz, daha çok servet biriktirmeniz, daha iyi bir sosyal statü elde
etmeniz, o kadar olasıdır.
Dünyanın kendi kendine zengin olan milyonerlerinin IQ'sunun 115 civarında olduğu tahmin ediliyor. Dünyanın kendi kendine zengin olan milyarderlerinin IQ'sunun ise 120 civarında olduğu tahmin ediliyor.
Intelligent Elite IQ testinde IQ'nuzun “sadece” 93 olması zengin olamayacağınız anlamına gelmemektedir. Duygusal Zeka işinizdeki, kariyerinizdeki başarıda ve zengin olma potansiyelinizde en az IQ puanınız kadar önemlidir. Duygusal zekanızı EQ testi çözerek öğrenebilirsiniz:
http://www.e-diagnostics.com/eq/info/.
.
9
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Zeka Nedir ve IQ Nedir?
2.3.4 Diğer Bağlantılar
.
Çan Eğrisi'nde , yazarlar, Richard J. Herrnstein ve Charles Murray, IQ'nun
yoksulluk, işsizlik, evlilik öncesi hamilelik, boşanma ve suç gibi birçok hayati durumun değerli bir göstergesi olduğunu belirtmektedirler. Aslında,
IQ, ebeveyn sosyoekonomik durumundan ve eğitim seviyesinden daha iyi
bir göstergedir.
Bu tabloda görülmektedir, Çan Eğrisi :
Tablo, çeşitli yaşam deneyimlerinin IQ ile ilişkisi hakkındaki bazı şaşırtıcı
gerçekleri gösterir:
• IQ'nuz düşük ise işsiz kalma ihtimaliniz, yüksek IQ'ya sahip birinden 6
kat daha yüksektir.
• IQ'nuz düşük ise evliliğinizin 5 yıl içinde boşanma ile sonuçlanması ihtimali, yüksek IQ'ya sahip birinden 3 kat daha yüksektir.
• IQ'nuz düşük ise gayri meşru bir çocuğunuz olması ihtimali, yüksek
IQ'ya sahip birinden 16 kat daha yüksektir.
• IQ'nuz düşük ise hapse düşme ihtimaliniz, yüksek IQ'ya sahip birinden
19 kat daha yüksektir.
• IQ'nuz düşük ise yoksulluk içinde yaşama ihtimaliniz yüksek IQ'ya sahip
birinden 15 kat daha yüksektir.
.
10
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Zeka Nedir ve IQ Nedir?
Sadece 93 IQ puanınıza göre varsayımlarımız şöyledir:
.
• Boşanma oranının %20 olduğu nüfusa kıyasla, 5 yıl içinde boşanma ihtimaliniz %23.
• Gayri meşru çocuk sahibi olma oranının %12 olduğu nüfusa kıyasla,
gayri meşru çocuk sahibi olma ihtimaliniz %8.
• Hapse girme oranının %5 olduğu nüfusa kıyasla, hapse girme ihtimaliniz %3.
• Yoksulluk oranının %12 olduğu nüfusa kıyasla, yoksulluk içinde yaşama
ihtimaliniz %6.
.
.
Kariyer
Evlilik
.
.
Para
Mutluluk
.
11
© E-Diagnostics
.
3
Nüfusta IQ Farklılıkları
.
IQ Testi
Nüfusta IQ Farklılıkları
.
Araştırmacılar nüfusta zekalar arasında önemli farklılıklar olduğunu belirtmişlerdir. Diğerleri zorlandıkları halde bazı insanların, daha kolay anladığını, daha kolay ezberlediğini ve fikirler sunabildiklerini farketmişsinizdir. Bu da onların zeka farklılıkları ile ilişkilidir.
Aslında IQ kavramı bu farklılıklara dayanmaktadır. IQ kesin bir zeka ölçütü değildir. Bilakis, zekanızı diğer insanların zekaları ile kıyaslayan bir
ölçüttür. Örneğin, zekanız aynı kalırken aynı anda nüfusun zekası artarsa,
bu, sizin IQ'nuzu düşürür! Buna karşın, nüfusun zekası düşerken zekanız
aynı kalırsa, sizin IQ'nuz artar.
Zekalar arasında neden bu kadar farklılık olduğu konusunda birçok tartışma vardır. Bazı araştırmacılar bu zeka farklılıklarını kişinin bulunduğu
çevreye dayandırmaktadırlar. Diğer araştırmacılar ise zeka farklılıklarını
çoğunlukla genetik faktörlere dayandırmaktadırlar. Bu nedenle tartışma
konusu, zekanın ne kadar kalıtsal ve ne kadar edinimsel olduğudur. Araştırmacılar arasında bir anlaşma olmamasına rağmen, çoğunluk IQ farklılıklarının %30 - %50 çevresel ve %50-%70 kalıtsal olduğu konusunda
hemfikirdir. Oran ne olursa olsun, zeka farklılıklarını açıklamada kişinin
eşsiz genetik oluşumlarının da önemli bir rol oynadığı çok açıktır.
Zeka farklılıkları rastgele değildir. Araştırmacılar, zeka farklılıklarının büyük kısmının yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, yaşanan bölge ve uzmanlık alanı
gibi demografik gruplara bağlı olduğunu göstermişlerdir. Buna ek olarak,
bir demografik grubun (ör:10-12 yaş) içindeki zeka seviyesi, demografik
gruplar (örn:10-12 yaş ve 20-28 yaş) arasındaki zeka seviyesine nazaran
daha az değişir.
Sonraki bölüm demografi ile ilgili zeka farklılıklarını inceliyor.
.
13
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Nüfusta IQ Farklılıkları
.
3.1 Yaş ve Zeka
Toplam nüfusu farklı yaş bölümlerine ayırırsak, nüfus bölümleri arasında
zeka farklılıklarını açıkça görebiliriz. 5 yaşın altındaki bir çocuk elbette
bir yetişkin zekasına sahip olmayacaktır. Ayrıca 90 yaşındaki bir yetişkin
de 40 yaşındaki kadar zeki değildir. Dolayısıyla, zekanın doğumdan itibaren yükseldiği, bir zirveye ulaştığı, yaş ilerledikçe düşmeye başladığı da
açıktır.
Burada gösterilen Zeka-Yaş eğrisi, burda gösterildiği gibi birçok insan için
şaşırtıcıdır.
41 yaşında bir bireyin zekası muhtemelen yavaş yavaş düşüşe geçmektedir. Buna rağmen, bu durum IQ'nuzun gelecekte düşeceği anlamına gelmemektedir çünkü IQ, zekanızın sizin yaş grubunuzdaki kişilere kıyasla
ölçülmesidir. Eğer gelecekte, yaş grubunuzun zekası düşerken sizin zekanız diğerlerine kıyasla daha çok düşerse, IQ puanınız düşecektir. Ayrıca yaş grubunuzun zekası düşerken, zekanız diğerlerine kıyasla daha az
düşerse, IQ puanınız yükselecektir.
.
14
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Nüfusta IQ Farklılıkları
.
Eğride görüldüğü gibi, zeka bir insanın hayatının ilk yıllarında, genellikle 20-29 yaşları arasında zirvededir. Ayrıca 30 yaş civarında başlayarak,
çoğu insanın zekası yavaşça düşer. 40 yaşlarında bir birey 30 yaşlarında
olduğundan daha az zekidir.
Zekadaki düşüş tüm bilişsel becerilerde aynı oranda gerçekleşmemektedir. Tepki süresi ve hafıza gibi blişsel beceriler oldukça hızlı düşebilirken,
mantıklı düşünme ve ifade etme yetileri daha yavaş azalmaktadır veya hiç
azalmamaktadır.
Son yapılan bir araştırmaya göre 30 yaş sonrası zeka düşüşü sağ beyin
egzersizi ile neredeyse durmaktadır. Esasında araştırmacılar, tıpkı 10 yıl
önce nörologların inandığı gibi, zekanın hayatın ilerleyen zamanlarında
yükselebileceğini ve yeni nöronların büyüyebileceğini bulmuşlardır... Bu
kavram nörologlar tarafından 10 yıl önce inkar edilirdi.
.
15
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Nüfusta IQ Farklılıkları
.
3.2 Cinsiyet ve Zeka
100 yıl önce, çoğu insan erkeklerin kadınlardan daha zeki olduğunu söylemişti. Şimdi bile, dünyanın birçok yerinde insanlar erkeklerin en akıllı
cinsiyet olduğuna inanıyor. Ancak, çoğu bilim adamı, kadın ve erkek arasında ortalama zeka açısından önemli bir fark olmadığını söylemiştir.
Bununla birlikte, kadınlar hafıza ve sözel muhakeme ile ilgili işleri biraz
daha iyi yaparken, erkekler kadınlara nazaran görsel algı ve matematik
ile ilgili işleri daha iyi yaparlar. Bu yüzden, cinsiyet tartışması, bilişsel
becerilerin zeka ölçümünde daha baskın olmasına bağlıdır.
Cinsiyete göre ortalama zeka farkı az olmasına rağmen, erkekler arasında
daha fazla zeka değişkenliği vardır. Çalışmalar erkeklerin IQ puanlarının
kadınlara göre hem daha yüksek hem de daha düşük olma eğiliminde olduğunu gösterir. Buna aslında iş yerinde “cam tavan” kadın deneyimi olgusu (kadını engelleyen bilinçaltı bariyer) neden olmuş olabilir. Erkekler
kadınlara göre daha yüksek IQ 'ya sahip olduğu için, yüksek IQ gerektiren
işleri almak için daha fazla uygun erkek vardır.
.
16
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Nüfusta IQ Farklılıkları
3.3 Ulus ve Zeka
.
Ülkeler arasındaki zeka farklılıklarını tartışmak sosyal olarak kabul edilemez olsa da, kanıtlar önemli farklılıklar olduğunu göstermektedir. Bu, eğitimdeki, yetiştirmedeki farklılıklar ve diğer faktörler dikkate alındığında
doğru gibi görünüyor. Bunu hesaba katarsak, IQ testleri her ülke için özel
ölçeklendirme yapar (normalize eder).
Örneğin, Afrika'daki Kongo için ölçeklendirilmiş bir testin ortalama ham
IQ puanı Kongolu için 100 olacaktır. Bununla birlikte, aynı testte, ABD
nüfusunun ortalama puanı 110 olacaktır.
Araştırmacı Richard Lynn ve Tatu Vanhanen dünyanın her yerinden insanlara aynı zeka testini verdi. Bazı ülkelerde nüfusun diğer ülkelerdeki
nüfusa nazaran önemli ölçüde daha yüksek puanlar aldığı bulundu. IQ ve
Milletlerin Serveti adlı kitaplarından alınan bu harita grafiksel test sonuçlarını göstermektedir.
Düşük IQ: kırmızı; Yüksek IQ: mavi
.
17
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Nüfusta IQ Farklılıkları
Bu harita üzerinde kırmızı yaklaşık 75 IQ puanını temsil ederken, mavi
yaklaşık. 103 IQ puanını temsil etmektedir.
Afrika'nın büyük bir kısmının düşük bir zeka düzeyine sahip olduğu açıktır,
Batı ülkeleri (Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya) daha yüksek bir zeka
düzeyine ve Doğu Asya ülkeleri (Çin, Japonya ve Kore) en yüksek zeka
seviyesine sahiptir. Bazı Latin Amerika ülkelerinde (Arjantin, Uruguay ve
Şili) bir Avrupa mirasını paylaşır ve IQ puanları bu Avrupa ülkelerine diğer
Latin Amerika ülkelerine olduğundan daha yakındır.
Lynn ve Vanhanen zeka seviyesinin; milletlerin okuryazarlık oranını, hayattan beklentilerini, demokratikleşmelerini ve ülkenin GSYİH'sını içeren
“refahlık seviyesi” ile ilişkili olduğunu iddia etmişlerdir.
Sonraki harita dünyada ulusların “refah"ını gösteriyor. IQ haritası ve refah
haritası arasında çarpıcı bir benzerlik olduğunu unutmayın. Yüksek IQ'ya
sahip milletler genellikle daha yüksek bir refaha ve düşük IQ'ya sahip
milletler genellikle daha düşük bir refaha sahiptir.
Fakir: kırmızı; Zengin: mavi
Tek göze batan istisna Çin, Rusya ve Doğu Avrupa'dır. Bu milletlerin IQ
puanları yüksek olmasına rağmen, refah endeksi düşüktür. Bu alanlardaki
düşük refahı, Komünizmin 50 yılı ile ilişkilendirmek mümkündür. Bölge
şu anda çok yüksek bir büyüme oranına sahip ve refah endeksi hızlı bir
şekilde yüksek IQ seviyesine yetişmektedir.
.
18
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Nüfusta IQ Farklılıkları
.
3.4 Irk ve Zeka
Zekanın milletler arasında değişiklik gösterdiği varsayımı ve genetik faktörlerin zekayı etkilediği varsayımı dikkate alındığında, zekanın ırka göre
de değiştiğini farzedebiliriz.
Irk ve zeka arasındaki ilişki çok tartışmalı bir konu olmasına rağmen, araştırmalar göstermiştir ki, gerçekten, önemli zeka farklılıkları ırka dayandırılabilir.
Amerikan Psikoloji Derneği konuyla ilgili önde gelen otoriteleri bir araya
getirdi. Bu otoriteler şunu iddia etmektedir:
• Zeka testleri ABD'de İngilizce konuşan Zenci Amerikalılar veya diğer
yerlerde doğmuş kişilere karşı kültürel önyargı göstermemektedir.
• Ortalama zeka ırklara bağlı olarak değişir. Bazı ırklar için IQ ortalaması (Yahudiler ve Doğu Asyalılar) bir bakıma beyaz ırklardan daha yüksektir. Bu gibi ırklar için tam IQ puanı belirlenmemiştir. Diğer gruplar
(Zenci Amerikalılar ve İspanyollar) ise beyaz ırklardan daha düşük IQ
ortalamasına sahiptir. Zenci Amerikalılar için çan eğrisi aşağı yukarı 85
IQ civarında iken; beyaz ırklar için çan eğrisi aşağı yukarı 100 IQ civarındadır. İspanyolların altgruplarının ortalaması da aşağı yukarı 85 IQ
ve 100 IQ civarındadır.
• Hem ortam hem de genetik kalıtım ırksal farklılıkları belirler. Yine de,
bu bir ırk grubunun içinde açıkça görülür, genetik kalıtım zekayı, bir
kişinin sosyo-ekonomik geçmişinden daha fazla etkiler. Örneklendirmek gerekirse, zengin ailelerin Zenci Amerikan çocukları, fakir ailelerin
Zenci Amerikan çocuklarından daha yüksek IQ'ya sahiptir, ancak ortalamada, beyaz ırktan olan fakir ailelerin çocuklarından daha yüksek puan
alamamaktadırlar.
.
19
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Nüfusta IQ Farklılıkları
.
3.5 Din ve Zeka
Pek çok çalışma, zeka ve dini inanç arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Genel
olarak bu çalışmalar gösteriyor ki, dini inanç ne kadar güçlüyse, zeka o
kadar düşüktür.
2008 yılında yapılan bir çalışmada, Helmuth Nyborg zekanın dinle ilişkisini incelemiştir. Ortalamada, ateistlerin, agnostiklerden 2 IQ puanı, ılımlı
dindar bireylerden 3.82 IQ puanı ve aşırı tutuculardan 5.89 IQ puanı daha
yüksek aldığını saptamıştır. Nyborg şunu söylemiştir: “Tanrı'ya inanmanın sizi daha aptal yaptığını söylemeye çalışmıyorum. Varsayımım, düşük
zekalı insanların dinlere daha kolay yöneldiği ve yüksek zekalı insanların
din konusunda daha şüpheci olduğudur.“
İnançsız insanlar, inanan insanlara göre daha yüksek ortalama IQ'ya sahip
olmalarına rağmen bir dinin üyeleri çok yüksek IQ'ya sahiptir: Yahudilik
ABD'de, Yahudi nüfusun sadece% 2'sini oluşturmaktadır. Şimdi, bu istatistikleri göz önünde bulundurun:
• Geçmişte ABD Nobel ödülü kazananların% 27'si Yahudi'dir.
• En iyi 10 ABD üniversitesinin profesörlerinin % 15'i Yahudi'dir.
• En iyi 10 ABD üniversitesinde öğrencilerin % 10'u Yahudi'dir.
• ABD'deki hekimlerin ve avukatların % 15'i Yahudi'dir.
Ayrıca, çalışmalar Avrupa kökenli Yahudilerin (Aşkenaz) IQ puanının, genel ABD nüfusunun ortalamasından 7 IQ puanı daha yüksek olduğunu göstermektedir.
Bu durumun tek bir olası açıklaması olabilir, Orta Çağlarda Avrupa Yahudilerinin çiftçi olmasına izin verilmemiş ve toprak sahibi olmalarına izin
verilmemiştir. Bunun yerinde Yahudiler, genellikle ticaret ve finans alanlarında çalışmıştır. Bu alanlardaki başarı, tarım alanına kıyasla daha çok
zeka gerektirmekteydi. Başarı daha fazla çocuk demekti. Bu nedenle yüzyıllar boyunca doğal seleksiyon, Yahudi nüfusu içinde daha yüksek IQ getirmiştir.
.
20
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Nüfusta IQ Farklılıkları
.
3.6 Meslek ve Zeka
IQ, akademik başarı, meslek seçimi ve işyerindeki başarı ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Bu tablo, farklı mesleklerdeki insanların ortalama IQ
seviyelerini göstermektedir.
93 IQ puanınız sizi tam olarak Araba Tamircisi mesleğinin IQ'suna yerleştirmektedir.
MV2G IQ Testi'ne göre, entellektüel kapasiteniz, ortalamanın üstünde de
olsa birçok beyaz yaka meslek (üst düzey) için ortalamanın altındadır.
Ancak, bu bir genellemedir ve her mesleğin gerektirdiği beceriler doğrudan IQ ile ilgili değildir. Ayrıca, Duygusal Zekanın herhangi bir işin başarıyla yerine getirilmesinde önemli bir rol oynadığını da unutmayın.
Duygusal zeka testini çözmek için, bu linki seçin: http://www.ediagnostics.com/eq/info/.
.
21
© E-Diagnostics
.
4
IQ Testinin altında yatan
psikoloji
IQ Testinin altında yatan psikoloji
.
IQ Testi
.
Biz E-Diagnostics olarak, IQ testlerini objektif, güvenilir ve geçerli kılabilmek için çok çaba sarf ettik: IQ puanı hesaplayan bir testin diğer IQ
testleri ile kıyaslanabilir olması ve bireyler tarafından birçok defa çözüldüğünde de aynı sonucu vermesi için.
Nitelikli, doktora düzeyinde bireyler tarafından bu test geliştirdi, yapılandırdı ve her soru değerlendirildi.
Heidelberg SRH Üniversitesi, Davranışsal ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından test edilmiş ve altı aydan uzun süren bir dönemde 600,000 katılımcının örneklerini kullanarak onaylamıştır. Popüler Cronbach Alpha
istatistiği, iç tutarlılığını ve güvenilirliğini ölçmüştür.
4.1 Test Sorularının altında yatan psikoloji
Bir test geliştirirken, biz ilk olarak; “ölçüm yapmak istediğimiz şey ne?“
sorusunu sorarız. Bu durumda, biz zekayı ölçmek isteriz. Zekayı tanımlamak zor olsa da, çoğu kişi onun temel bileşenlerini kabul etmiştir.
• Matematiksel-Sayısal
• Sözel
• Mantıksal
• Görsel
• Hafıza
• Bilgi
.
23
© E-Diagnostics
IQ Testinin altında yatan psikoloji
.
IQ Testi
4.1.1 Soru Türleri
.
Dünyanın bütün bölgelerinden bireyler MV2G IQ Testi'ni çözer.Bir ülkede
bir kişi için ortak olan bilgi, başka bir ülkede bir kişi için ortak bilgi olmayabilir. Bu nedenle, genel bilgi gerektiren soruları dahil etmiyoruz.
Ayrıca, ezber gerektiren soruları dahil etmiyoruz. Bireyler kontrolsüz bir
ortamda sınavı çözdükleri için, hafıza ve genel bilgi gerektiren sorularda
kolayca kopya çekebilirler.
Test, sözel, matematiksel-sayısal, mantıksal, görsel, ve uzaysal sorular içerir. Sözel ve mantıksal sorularla ilgili olduğundan ve benzer becerileri test
ettiğinden, biz onları sözel-mantıksal dediğimiz tek bir kategoride grupladık. Ayrıca, görsel ve grafik soruları birbiriyle bağlantılı olduğundan ve
benzer becerileri test ettiğinden, onları görsel-uzaysal dediğimiz tek bir
kategoride grupladık.
Sonuç olarak, test sadece üç tür soru içerir:
.
.
.
Sözel-mantıksal
Matematikselsayısal
Görsel-uzaysal
.
24
© E-Diagnostics
IQ Testinin altında yatan psikoloji
.
IQ Testi
Testin temeli 300'ün üzerinde soru içerir. Her bir test bu oranlarda sunulan soruların
rastgele seçilen bir alt kümesinden oluşur.
.
• 45 Görsel-Uzaysal Soru
• 30 Sözel-Mantıksal Soru
• 25 Matematiksel-Sayısal Soru
Görsel-Uzaysal sorular her kültürdeki ve her türlü eğitimdeki bireyler tarafından daha kolay anlaşılmaktadır. Dünyanın bütün bölgelerinden bireyler sınavı çözeceğinden dolayı Görsel-Uzaysal sorular hakimdir. Bazı
IQ testleri sadece Görsel-Uzaysal sorular içerir. Örneğin, Raven IQ testi,
sadece matrisler ve bir karede farklı imgelerin düzenlenmesine dayanır
ve testi çözenlerin eksik imgeleri seçmeleri beklenir.
Biz ayrıca sözel, mantıksal ve matematiksel-sayısal soruları da dahil etmek istedik. Ancak özel bilgi gerektiren soruları dahil etmemek için özen
gösterdik. Bazı ülkelerde, kayda değer sayıdaki bireylerin soruları doğru
cevaplamalarının mümkün olmadığı görüldüğü için soruları güncelledik
ya da kaldırdık.
.
25
© E-Diagnostics
IQ Testinin altında yatan psikoloji
.
IQ Testi
4.1.2 Soruların Zorluk Seviyeleri
.
Soruları üç zorluk seviyesine göre sınıflandırdık. Belki de ilk soruların
görece kolay olduğunu, ancak daha sonraki soruların giderek daha zor
olduğunu fark ettiniz.
Zor soruların daha kolay sorulara göre IQ ile daha çok ilişkili olduğunu
açıkça gözlemledik.
Ancak, bu ilişki süre faktörünü hiçe saymaktadır: zeka, sadece kişinin
doğru yanıtladığı soru miktarı ile değil, aynı zamanda o soruları yanıtlamak için ne kadar süreye ihtiyaç duyduğu ile de ölçülmelidir. Soruları
çözme süresi ne kadar kısa olursa o kişi o kadar zekidir. Bu süre faktörünü kullanarak, çok kolay olan birçok sorunun kombinasyonu da kişinin
bu soruları çözmede kullandığı süre de hesaba katıldığı için bir o kadar
önemli bir zeka göstergesidir.
Testi kültürel ve eğitimsel önyargılardan uzak tutmak için, testin genel
zorluk seviyesini düşük tutmaya karar verdik ve aynı zamanda, testi bitirmek için kullanılan zamanı da dikkate aldık.
.
26
© E-Diagnostics
IQ Testinin altında yatan psikoloji
.
IQ Testi
4.2 Test değerlendirmesinin altında yatan psikoloji
. testi ham zeka puanınızı iki faktöre bağlı olarak hesaplamaktaMV2G IQ
dır: doğru yanıtlanan soru sayısı ve testi bitirme süresi. Buna rağmen, yukarıda belirtildiği üzere, IQ zekanızı ölçmek için kesin bir ölçüt değildir,
bilakis bilişsel becerilerinizin nüfusa kıyasla ölçüsüdür. Bu yüzden ham
zeka puanınız sizin IQ puanınız değildir.Öncelikle sizin ham zeka puanınızı nüfusa göre kıyaslarız ve bu puanı bir ham IQ puanına dönüştürürüz.
Aşağıda gösterilen, IQ Puanı Dağılım Eğrisini kullanıyoruz. Bu, 15 IQ puanına eşdeğer standart bir sapmaya dayalı en yaygın ölçeklerden biridir.
IQ Puan Dağılımı
93
34%
34%
. .
% Population
68 %
.
.
14%
14%
2%
0.1%
2%
95 %
.
0.1%
.
.
.
..
55
70
85
100
115
130
145
IQ Puanı
150 üzeri IQ almanızın neredeyse imkansız olduğunu ölçekte görebilirsiniz. Minimum sürede tüm soruları doğru şekilde yanıtladığınızda mümkün
olan en yüksek ham IQ puanı 155'tir. Testi çözen bir milyon kişi arasından
50 kişiden azı bunu başarabilmiştir!
Şimdi bir ham IQ puanınız var ve bu henüz son IQ puanınız değil. Zekanızı
genel nüfusla karşılaştırmamıza rağmen, cinsiyet ve yaşınıza bağlı olarak
IQ puanınızda ayarlama yapmadık.
.
27
© E-Diagnostics
IQ Testinin altında yatan psikoloji
.
IQ Testi
4.2.1 Yaş Ayarı
.
Yaşınıza bağlı olarak IQ puanınızda ayarlama yapmak için, nüfusu 15 yaş
grubuna ayırdık. Çok gençseniz (10-12 yaşlarında), veya çok yaşlıysanız
(90 üzeri), yaş grubunuzdaki insanlar zekalarının zirvesinde olmadıkları
için ham IQ puanınıza birkaç puan ekledik. Diğer genç ve daha yaşlı yaş
grupları için daha az puan ekliyoruz.
Araştırmalar gösteriyor ki; zeka doğumdan itibaren 22-28 yaşınıza ulaşana kadar yükselir. Bu noktadan sonra düşmeye başlar. Çünkü, IQ zekanın mutlaktan ziyade göreceli bir ölçümüdür, bu yüzden yaşınıza bağlı
olarak olası bir zeka düşüşünü ayarlamak için ham IQ puanınıza birkaç
puan ekledik.
.
28
© E-Diagnostics
IQ Testinin altında yatan psikoloji
.
IQ Testi
.
4.2.2 Cinsiyet Ayarı
IQ seviyenizi cinsiyet bazında da düzenlemekteyiz. Daha önce bahsettiğimiz gibi, erkekler ve kadınlar arasında ortalama IQ aslında aynıdır. Ancak
MV2G IQ testi daha çok görsel-uzaysal sorular içermektedir ve erkekler
bayanlara göre bu tür sorularda biraz daha iyi olma eğilimindedir. Testimizde, erkeklerin kadınlardan ortalama 4 IQ puanı fazla aldığını gördük
çünkü test erkeklere yardım etmektedir. Bu nedenle, bayanların ham IQ
puanlarına küçük bir ilave yapmaktayız.
Ek olarak, erkeklerin IQ'sunda bulunan fark bayanlarınkinden daha fazladır. Bu anormalliği ortadan kaldırmak için, bayanlara IQ ölçeğinin sonunda ekstra puan vermekteyiz. Ayarlamaları göstermek gerekirse: 20
yaşında bir erkek ve 20 yaşında bir kadın MV2G IQ testine girip eşit bir
şekilde iyi performans gösterdiklerinde, erkeğin son IQ puanı 140 iken
kadının son IQ puanı 146 olur.
.
29
© E-Diagnostics
IQ Testinin altında yatan psikoloji
.
IQ Testi
4.2.3 Ülke Ayarı
.
Bilgisayarla yapılmayan çoğu IQ testinde ülkeye bağlı olarak sonuçlar normalleştirilir. Normalleştirme sırasında, çoğu test Çin'de yaşayan birinin
IQ puanından eksiltme yapabilir ve teste Afrika'da Burkina Faso'dan giren birinin puanına da ekleme yapabilir. Dünya'nın çeşitli yerlerinde IQ
seviyelerinde farklılıklar olduğu için, MV2G IQ testi, yakın zamana kadar
sonuçları normalleştirmiştir.
Ancak, dünyadaki diğer insanlarla (sadece kendi ülkelerindekilerle değil)
kendi IQ seviyelerinin kıyaslanarak yapıldığı değerlendirmeyi isteyen testi
çözen kişilerin şikayetlerine cevaben, MV2G IQ testi, sonuca gelindiğinde,
testi çözen kişilerin ülkesini değerlendirmeye katmamaktadır.
.
30
© E-Diagnostics
.
5 Sözel Zeka
.
IQ Testi
Sözel Zeka
.
Diğerleri sözel ve mantıksal zekayı genellikle ayrı bir kategoride değerlendirdiği halde, biz bunları MV2G IQ testinde birleştirdik.
Sözel-Dil bilimsel Zeka. Bu kategorideki sorular sözcüklerle, yazılı ya
da sözlü konularla ilgilidir. Sözel-dil bilimsel zekası yüksek olan kişiler
sözcük ve dillerde ustalık gösterirler. Tipik bir şekilde, okuma, yazma, hikaye anlatma veya sözcük ve tarih ezberleme konularında iyidirler. Dersleri, tartışmaları ve münazaraları okuyarak, not alarak ve dinleyerek öğrenme eğilimindedirler. Ayrıca açıklama, öğretme, söylev ve ikna edici konuşmalarda da sıklıkla yeteneklidirler. Bu zekayla uyumlu mesleklerdeki
bireyler, yazarlar, avukatlar, filozoflar, gazeteciler, politikacılar, şairler
ve öğretmenlerdir.
Mantıksal Zeka Bu kategorideki sorular mantık, soyut terimler ve muhakeme ile ilgilidir. Mantıksal zekası yüksek olan kişiler güçlü muhakeme
becerisine sahip olup stratejik ve mantıklı düşünmede yetenekli kişilerdir.
Mantıksal zekası yüksek olan kişiler soyut modelleri tanıma, bilimsel düşünme ve araştırma konularında yeteneklidir. Bu zeka birçok diğer zeka
alanı ile oldukça ilişkilidir.Bu zekayla uyumlu mesleklerdeki bireyler, bilim adamları, mühendisler, doktorlardır.
5.1 Sözel IQ Sonuçları
Yukarıdaki sonuçlar 17 sözel soru arasından 11 soruyu doğru cevapladığınızı göstermektedir. 11 doğru cevap makul bir performanstır. Genel
nüfusla ve demografik grubunuzla karşılaştırıldığında aşağı yukarı ortalamaya yakındır: 1970, Erkek, Türkiye. Sözel IQ orta seviyede güçlü yanlarınızdandır.
.
32
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Sözel Zeka
5.2 Cevapsız bırakılan sözel soruların açıklamaları
5.2.1 .1 Soru Düzeltme
Aşağıdaki ilişkilerden hangisi şu ilişkiye en çok benzemektedir?
El-eldiven:
Sizin yanıtınız:
Atkı-boğaz
Doğru yanıt:
Ayak-ayakkabı
Eldiveni elimize giyeriz ve ayakkabıyı da ayağımıza giyeriz.
5.2.2 2 Soru Düzeltme
Aşağıdaki ilişkilerden hangisi şu ilişkiye en çok benzemektedir?
Çeviriler-sözlük:
Sizin yanıtınız:
Harita-ülke
Doğru yanıt:
Haritalar-atlas
Sözlül çeviriler içeren bir kitaptır ve atlas da haritalar içeren bir kitaptır.
5.2.3 3 Soru Düzeltme
Aşağıdaki ilişkilerden hangisi şu ilişkiye en çok benzemektedir?
Profesörler-fakülte:
Sizin yanıtınız:
Yönetmen-film
Doğru yanıt:
Uzmanlar-panel
Bir grup profesör, fakülteyi oluşturduğu gibi bir grup uzman da paneli
oluşturur.
.
33
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Sözel Zeka
5.2.4 4 Soru Düzeltme
.
Aşağıdaki ilişkilerden hangisi şu ilişkiye en çok benzemektedir?
Saat-zaman:
Sizin yanıtınız:
Termometre-Celsius
Doğru yanıt:
Takvim-tarih
Saat zamanı gösterir ve takvim de tarihi gösterir.
5.2.5 5 Soru Düzeltme
El ile dirsek arasındaki ilişki ayak ile aşağıdakilerden hangisi arasında
bulunmaktadır?
Sizin yanıtınız:
Eklem
Doğru yanıt:
Diz
Eller kollarımızın sonu ve dirsekler de ortasıdır, aynı şekilde ayaklar
bacaklarımızın ucu ve dizler de ortasıdır.
5.2.6 6 Soru Düzeltme
Hangi sözcük diğerlerinden farklıdır?
Sizin yanıtınız:
Alüminyum
Doğru yanıt:
Karbon
Diğerleri metaldir.
.
34
© E-Diagnostics
.
6
Görsel Zeka
.
IQ Testi
Görsel Zeka
.
Bu kategorideki sorular görme gücü ve grafiksel yargılama ile ilgilidir.
Görsel-uzaysal zekası güçlü olan kişiler tipik bir şekilde nesneleri görselleştirme ve zihinsel olarak yerlerini değiştirebilme konularında yeteneklidir. Grafiksel zekası güçlü olan kişiler genellikle puzzle çözme konusunda
uzmandır. Çok güçlü görsel hafızaları vardır ve genellikle sanata yatkındırlar. Görsel-uzaysal zekası olanların ayrıca yön duyuları iyidir ve aynı
zamanda iyi el-göz koordinasyonları olabilir.
Grafiksel ve matematiksel yetenekler arasındaki ilişki yüksektir, bu da bu
iki zekanın birbirinden bağımsız olmadığını gösterir. Matematik problemi
çözmek sembolleri ve sayıların yerini değiştirme yeteneği gerektirdiği için
grafiksel zeka bu duruma dahildir.
Bu zekayla uyumlu mesleklerdeki bireyler, sanatçılar, mühendisler ve mimarlardır. Başkalarını mizaha ve kendini ifade etmeye teşvik edebiliyorsunuz.
6.1 Görsel IQ Sonuçları
Yukarıdaki sonuçlar 23 görsel soru arasından 10 soruyu doğru cevapladığınızı göstermektedir. 10 doğru cevap çok da iyi bir performans değildir.
Genel nüfusla ve demografik grubunuzla karşılaştırıldığında ortalamanın
altındadır: 1970, Erkek, Türkiye. Görsel IQ zayıf yanlarınızdandır.
.
36
© E-Diagnostics
Görsel Zeka
.
IQ Testi
6.2 Cevapsız bırakılan görsel soruların açıklamaları
6.2.1 .1 Soru Düzeltme
Hangi şekil yukarıdaki diziyi en iyi şekilde tamamlar?
Doğru yanıt
Sizin
yanıtınız
Şekiller, kareler etrafında veya içinde dönen iki çubuktan oluşmaktadır. Her iki çubuk da saat yönünde 90 derece dönmektedir.
6.2.2 2 Soru Düzeltme
Hangi şekil yukarıdaki diziyi en iyi şekilde tamamlar?
Doğru yanıt
Sizin
yanıtınız
.
37
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Görsel Zeka
Her bir şekilde, mavi üçgenlerin sayısı 1 artmakta ve kırmızı ovallerin
sayısı 1. eksilmektedir.
6.2.3 3 Soru Düzeltme
Hangi şekil yukarıdaki diziyi en iyi şekilde tamamlar?
Sizin
yanıtınız
Doğru yanıt
Her bir şekilde, bir mavi çubuk saat yönünün tersinde 45 derece
dönerken diğer mavi çubuk saat yönünde 90 derece dönmektedir.
Üçüncü şekilde kesişmektedirler. Bu yüzden söz konusu şekil, şekil
3'te gösterilen şekil olmalıdır.
6.2.4 4 Soru Düzeltme
Hangi nokta düzeni yukarıdaki diziyi en iyi şekilde tamamlar?
.
38
© E-Diagnostics
Görsel Zeka
.
IQ Testi
.
Sizin
yanıtınız
Doğru yanıt
Her bir şekilde, noktaların yatay çizgisi bir sıra hareket ederken noktaların dikey doğrusu da saat yönünün tersinde 45 derece dönmektedir.
6.2.5 5 Soru Düzeltme
Hangi şekil yukarıdaki diziyi en iyi şekilde tamamlar?
Doğru yanıt
Sizin
yanıtınız
Şekillerin her biri, kısa, orta, uzun, kısa, orta vb. şeklinde sarı, siyah ve
kırmızı çizgi içermektedir. Ayrıca, renkler de önce sola, sonra ortaya
ve daha sonra sağa olmak üzere dönmektedir. Bu yüzden söz konusu
şekil, dizinin başlangıcı ile aynı olan 4.şekil olacaktır.
.
39
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Görsel Zeka
6.2.6 6 Soru Düzeltme
.
Hangi şekil yukarıdaki diziyi en iyi şekilde tamamlar?
Doğru yanıt
Sizin
yanıtınız
İlk olarak sadece bir parça saat yönünde 90 derece dönmektedir. Daha
sonra 2 parça saat yönünde 90 derece dönmektedir. Demek ki bir sonraki şekil için, şekil 3'ü terkederek 3 parça saat yönünde 90 derece
dönmelidir.
6.2.7 7 Soru Düzeltme
Hangi şekil yukarıdaki kareyi en iyi şekilde tamamlar?
.
40
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Görsel Zeka
.
Doğru yanıt
Sizin
yanıtınız
İlk sırada sağda saat yönünün tersinde 90 derece döndürülmüş olan
şekil dışında kalan iki şekil birbirleriyle aynıdır. Demek ki söz konusu
şekil solundaki şekil ile aynı ancak saat yönünün tersine 90 derece
döndürülmüş olmalıdır. Demek ki yanıt şekil 2'dir.
6.2.8 8 Soru Düzeltme
Hangi şekil yukarıdaki kareyi en iyi şekilde tamamlar?
Sizin
yanıtınız
Doğru yanıt
.
41
© E-Diagnostics
Görsel Zeka
.
IQ Testi
Her bir. sırada, ikinci şekil ilk ve son şeklin üst üste gelmiş halidir, bu
yüzden üçüncü sıra için ilk şekli ikinci şekilden çıkardığımızda şekil 5
elde ederiz.
6.2.9 9 Soru Düzeltme
Hangi şekil yukarıdaki kareyi aynı şekilde tamamlar?
Doğru yanıt
Sizin
yanıtınız
Her bir sıra bir daire, bir kare ve bir ok işareti içermektedir. Her bir
sıra ayrıca bir sol-açılı çizgi, bir sağ-açılı çizgi ve bir sol çizgi içermektedir. Demek ki söz konusu şekil, şekil 2 olmalıdır.
.
42
© E-Diagnostics
Görsel Zeka
.
IQ Testi
6.2.10 10 Soru Düzeltme
.
Hangi şekil yukarıdaki kareyi en iyi şekilde tamamlar?
Doğru yanıt
Sizin
yanıtınız
Her bir sıra, bir mavi nokta, bir mavi nokta/bir sarı nokta, bir mavi
nokta/bir sarı nokta/bir yeşil nokta içermektedir. Ve her bir sütun için,
noktalar sağdan sola doğru hareket etmektedir. Demek ki söz konusu
şekil, şekil 3'tür.
.
43
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Görsel Zeka
6.2.11 11 Soru Düzeltme
.
Hangi şekil yukarıdaki kareyi en iyi şekilde tamamlar?
Sizin
yanıtınız
Doğru yanıt
Siyah şerit her boyutta çubukta ve her sırada her renkte gitmektedir.
Alt sırada daire şeklinde çubuklar bulunmaktadır. Demek ki, şeritli
küçük gri üzerinden giden daire şeklinde çubuklar aramaktayız. Bu da
şekil 1 veya şekil 3 olabilir. Ayrıca, şekiller her bir sıranın renklerinin
yerini hareket ettirmektedir. Demek ki bu, şekil 1 olamaz.
.
44
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Görsel Zeka
6.2.12 12 Soru Düzeltme
.
Tekerlerin en hızlıdan en yavaşa sıralaması nasıl olur?
Sizin yanıtınız:
C ve D, B, A
Doğru yanıt:
A ve B, C, D
Teker A ve teker B aynı büyüklüktedir ve bu nedenle aynı hızda dönerler.
Teker C'nin dış kısmı teker B'nin daha küçük iç kısmına bağlıdır, bu
nedenle teker B, teker C'den daha hızlı döner.
Teker D ise teker C'nin daha küçük olan iç kısmına bağlıdır ve bu nedenle teker C de teker D'den daha hızlı döner.
.
45
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Görsel Zeka
6.2.13 13 Soru Düzeltme
.
Hangi teker en hızlı dönmektedir?
Sizin yanıtınız:
teker C
Doğru yanıt:
teker B ve C
Teker C ve B aynı boyutta olan dış kısımları ile birbirine bağlıdır. Bu
yüzden ikisi de aynı hızda dönmektedir. Teker D, teker C'nin daha küçük olan iç kısmına bağlıdır ve bu nedenle daha yavaş dönmektedir.
Ayrıca teker A da teker B'nin daha küçük olan iç kısmına bağlıdır ve
bu nedenle daha yavaş döner.
.
46
© E-Diagnostics
.
7 Matematiksel Zeka
.
IQ Testi
Matematiksel Zeka
.
Bu kategorideki sorular matematik ve sayılarla ilgilidir. Genellikle zeki insanların doğal olarak matematik, bilgisayar programcılığı ve sayısal faaliyetlerde başarılı olduğu farzedilir. Fakat, matematiksel zeka diğer birçok
zeka ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Matematiksel-sayısal zekası yüksek
olanlar sıklıkla diğer alanlarda da iyidir. Genellikle, matematiksel-sayısal
zekası yüksek olanlar düzenli, dakik ve şekilleri yeniden düzenlemekte
çok üstündürler. Çoğunlukla bilgisayarları severler.
Bu zekayla uyumlu mesleklerdeki bireyler, matematikçiler, mühendisler,
bilgisayar programcıları, ekonomistler ve bilimadamlarıdır.
7.1 Matematiksel IQ Sonuçları
Yukarıdaki sonuçlar 12 matematik sorusu arasından 9 soruyu doğru cevapladığınızı göstermektedir. 9 doğru cevap iyi bir performanstır. Genel
nüfusla ve demografik grubunuzla karşılaştırıldığında iyi bir sonuçtur:
1970, Erkek, Türkiye. Matematiksel IQ güçlü yanlarınızdandır.
.
48
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Matematiksel Zeka
7.2 Cevapsız bırakılan matematik sorularının açıkla.
maları
7.2.1 1 Soru Düzeltme
Aşağıdaki sayı serisini hangi sayı izler?
3 9 6 18 15 45 42 ?
Sizin yanıtınız:
72
Doğru yanıt:
126
Seri şu şekilde oluşturulmuştur *3, -3, *3, -3, *3, -3, vs.
Demek ki
3*3=9
9-3=6
6 * 3 = 18
18 - 3 = 15
15 * 3 = 45
45 - 3 = 42
42 * 3 = ? 126
7.2.2 2 Soru Düzeltme
Chris, kardeşinden 9 yaş büyüktür.
Chris'in yaşı kardeşinin yaşının iki katı olduğunda Chris kaç yaşındaydı?
Sizin yanıtınız:
24
Doğru yanıt:
18
.
49
© E-Diagnostics
.
IQ Testi
Matematiksel Zeka
Chris, kardeşinden
9 yaş büyüktür.
.
C=K+9
C=2*K
2*K=K+9
K=9
K 9 yaşındayken, Chris 18 yaşındaydı.
7.2.3 3 Soru Düzeltme
Alf'in misketlerinin sayısı Charles'ın misket sayısının 4 katı ve Berta'nın
misket sayısının 2 katıdır. Hepsinin toplam 126 misketi vardır. Berta'nın
kaç misketi vardır?
Sizin yanıtınız:
18
Doğru yanıt:
36
Charles = x
Alf = 4x
Berta = 2x
x + 4x + 2x = 126 ve x = 18
Demek ki Berta'nın 2 * 18 = 36 misketi vardır.
.
50
© E-Diagnostics

Benzer belgeler