BF_Intertraffic 2015

Yorumlar

Transkript

BF_Intertraffic 2015
Intertraffic Istanbul 2015
TURKEY
27 – 29 MAY 2015
Hall 10 – K2
FRENCH
PAVILION
GAILLARD RONDINO




GAILLARD RONDINO
BP 195 – RUE DE L’INDUSTRIE,
42604 MONTBRISON CEDEX
Tel: +33 (0)4 77 96 29 70
www.rondino-road.com
Contact
Marlène GALLIEN
Tel: +33 (0)6 87 60 24 55
[email protected]










Dünyada ahşap - metal otokorkuluk konseptini geliştiren ilk üretici firma.
Firmanın ilk otokorkuluk montajı 1984’te gerçekleştirildi.
Bugüne kadar dünyada 3000 km’den fazla montaj mevcut.
EN 1317 normuna göre ASCQUER Kurumu tarafından CE uygunluğu
verilmiş ve LIER Laboratuvarı’nda darbe testinden geçmiştir.
H2-N2 tutma seviyesine uygun.
Kolay ve hızlı montaj. Patent modelleri.
Yüksek dayanaklılık, 4. sınıf çam, EN 335 normuna uygun.
1st manufacturer in the world to create the concept of wood/steel
guardrail
First guardrails installed in 1984 in the French Alps.
More than 3000 km installed in the world.
CE agreement according EN1317 by ASCQUER – Crash tested at LIER
Laboratory
Levels N2 – H2.
Easy and fast installation – patent models
High durability – PINUS Class 4 – EN 335
LABOCOM
MIVISU; karayolları, şehirlerarası ve banliyö yolları idaresi için geliştirilmiş entegre bir yazılım
çözümüdür:

Trafik sayım verilerinin toplanması ve yönetimi

Meteorolojik ölçüm verilerinin toplanması ve yönetimi

Park yeri yönetimi

Dinamik trafik sinyalizasyonu izlenmesi

Yolculuk süresi hesaplanması

Yolculuk süreleri için değişken mesaj işaretleri otomatik kontrolü

Yanlış yön tespiti ve emniyet sinyalizasyonu

Trafik yoğunluk tespit ve uyarı sistemi

Trafik gecikme raporları

Renk kodlu harita yayını

Farklı durum ve senaryo yönetimi

Hız düzenlenmesi
Sağlam, uzun yıllar dayanan bir endüstriyel yazılım olan MIVISU, günümüzde Fransa’nın
başlıca referansıdır.
LABOCOM
1828 Chemin de Font de Tuile
13530- TRETS
Tel : +33 (0)4 88 13 19 52
www.labocom.com
Contact
Alexis AMANATIOU
Tel : +33 (0)4 88 13 19 52
[email protected]
MIVISU is an integrated software solution, based upon the needs of the road managers for
highway, interurban and suburban network:

Collection and management of traffic counting data

Collection and management of weather data

Parking spaces management

Monitoring of dynamic signalization

Calculation of journey times

Automatic control of VMS for the journey times

Automatic detection of wrong-way driving and safety signalization

Detection of traffic jam and forewarning

Traffic differed time reports

Diffusion of color-coded map

Management of scenarios and situations

Speed regulation
As an industrial, stable and lifelong software, MIVISU is nowadays the reference in France.
HIKOB
Her türlü farklı ve değişen durumda sahada bilgi elde etmeyi amaçlayan
HIKOB, kablosuz çoklu veri toplama sistemleri konusunda lider bir firma
olarak yerini almaktadır.
Anahtar teslim veya OEM olarak da sunulan HIKOB sistemleri, karmaşık
verileri toplanmasını sağlar ve gelişmiş veri işleme sürecini destekler. Hızlı
ve kolay kurulumunun yanında geleneksel kablolu sistemlerin zorluklarını da
ortadan kaldıran HIKOB sistemleri, her türlü zorlu şartta ölçüm noktalarının
çoğalmasını sağlamaktadır.
HIKOB sistemlerinin hizmet verdiği başlıca uygulama alanları:

Akıllı ulaşım sistemleri, otopark ve yol idaresi,

Altyapı izleme,

Endüstriyel ekipman izlemedir.
Merkezi Fransa’nın Lyon şehrinde bulunan HIKOB; dünya genelinde yer alan
birçok partner ve distribütörüyle küresel bir varlık göstermektedir; ayrıca
EDF, GDF- SUEZ, APRR (Eiffage), Grand Lyon, Troyes, Magsys, ITS
TEKNIK, Sunsky Intl gibi güçlü referanslarıyla da dikkat çekmektedir.
HIKOB
66 boulevard Niels Bohr – CS 52132
69603 Villeurbanne Cedex
Tel: +33 (0)4 82 53 88 55
www.hikob.com
Contact
Ludovic BROQUEREAU
Tel: +33 (0)7 60 19 65 82
[email protected]
HIKOB is a leading provider of wireless autonomous multipoint data
acquisition systems to capture information on the field in all contexts and
conditions.
Provided as a turnkey or OEM offer, HIKOB systems collect complex data
and support advanced data processing. Quick and easy to install HIKOB
systems enable the multiplication of measurement points in all contexts and
fields, while avoiding the pain of traditional wired systems.
HIKOB systems serve applications in the area of:

ITS, parking & road operations,

Structural health monitoring,

Industrial equipment monitoring.
HIKOB is headquartered in Lyon (France) and has a global presence
through business partners and value added resellers around the world with
strong references like EDF, GDF-SUEZ, APRR (Eiffage), Grand Lyon,
Troyes, Magsys, ITS TEKNIK, Sunsky Intl.
Organizatör / Organizer
Business France İstanbul
Fransız işletmelerin ihracatta büyümelerinin desteklenmesinden ve
Fransa’da uluslararası yatırımların teşvik edilmesi ve kolaylaştırılmasından
sorumlu olan Business France, Fransız ekonomisinin uluslararası çapta
geliştirilmesini destekleyen ulusal ajanstır.
Fransız şirketlerin işletme imajlarını ve Fransa’nın bir yatırım ülkesi olarak
cazibesini geliştiren kuruluş aynı zamanda VIE uluslararası staj programını
da yürütmektedir.
1 Ocak 2015’te UBIFRANCE ile Invest in France Agency’nin birleşmesiyle
kurulan Business France, Fransa’da ve dünya çapında 70 ülkede, bir devlet
ve özel sektör ortakları ağı ile çalışan 1500 personele sahiptir.
Daha fazla bilgi için lütfen www.businessfrance.fr adresini ziyaret ediniz.
Business France is the national agency supporting the international
development of the French economy, responsible for fostering export growth
by French businesses, as well as promoting and facilitating international
investment in France.
Business France İstanbul,
Odakule İş Merkezi K. 10, İstiklâl Cad.
N° 142 – 34430 Beyoğlu – İstanbul
Tel: +90 212 393 03 03
www.businessfrance.fr
Contact
Nadir BATATA
Tel: +90 212 393 03 20
[email protected]
It promotes France’s companies, business image and nationwide
attractiveness as an investment location, and also runs the VIE international
internship program.
Founded on January 1, 2015 through a merger between UBIFRANCE and
the Invest in France Agency, Business France has 1,500 personnel, both in
France and in 70 countries throughout the world, who work with a network of
public- and private-sector partners.
For further information, please visit: www.businessfrance.fr
Crédit photos: fotolia

Benzer belgeler