On Soruda Metakarp ve Falanks Kırıkları

Yorumlar

Transkript

On Soruda Metakarp ve Falanks Kırıkları
EKLEM DIŞI FALANKS
KIRIKLARI
Dr. Haluk Özcanlı
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortopedi Travmatoloji A.D
El Cerrahisi B.D
9. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi İlkbahar Kursu 3-4 Nisan 2015
Kırık tipleri ve mekanizmaları


-
Üst ekstremite kırıklarının
%40’ı Metakarp ve
Falanks kırıklarıdır.
Kırık Mekanizması
Spiral – Rotasyon
Oblik – Açısal
Transvers – Bükülme
Parçalı – Yüksek enerjili
Kırıklarda Sonucu Etkileyen
Faktörler
Kırılan kemik

 Kırık bölgesi

eklem,diafiz, boyun, baş 
 Kırık tipi

 Deplasman

 Yumuşak doku

İntra- Extra artiküler
Açık -Kapalı
Stabil- Stabil olmayan
Deformite: Açılanma,
kısalık, rotasyon
Eşlik eden yaralanma
Falanks kırıkları
Spor yaralanmaları sık görülen
nedenlerdedir
10-19 yaş % 43
20-29 yaş % 27.8
30-39 yaş % 21.6
 En sık distal falanks kırıkları
Distal > Proksimal > Orta

Amaç




Kırığın stabilizasyonu
Yumuşak dokunun onarılması
Eklem içi kırıklarda eklem
restorasyonu
Rehabilitasyon Eklem , tendon
ve yumuşak doku hareketlerinin
geri kazanımı
Konservatif Tedavi
Endikasyonları


-
Açık/Kapalı redükte stabil
Suboptimal redüksiyon
Dizilimi iyi,
eklemi ilgilendirmeyen
rotasyonel deformitesi olmayan
Minimal kısalık
Buddy taping
Cerrahi Tedavi Endikasyonları

-
Stabil olmayan
Belirgin kısalık
Rotasyon
Eklem içi basamaklanma 1mm↑
Belirgin yumuşak doku hasarı
Tespit Yöntemleri ve Stabilite

Stabilite
Plak >Vida > Kirschner teli
 Vida > Kirschner teli
K telleri kompresyon etkisi yok
 Plak > Vida
- Vidalar eğilme kuvvetine direnç gösterir
- Rotasyonel kuvvetlere etkisi az
Eklem dışı Falanks kırıklarının Tedavi
yöntemleri







K Teli
İnterfragmanter vidalar
İntramedüller tespit
Plak
Eksternal fiksatörler
Serklaj telleri
Gergi bandı yöntemi
K Teli
Avantajları
- Ucuz
- Hızlı
- Ekstensor tendon
irritasyonu yok
- Minimal invaziv
- Diğer tekniklerle
kombine kullanılabilir.
Dezavantajları
- Stabilitesi yetersiz, erken
gevşeme→ Kaynamama
- Kompresyon etkisi yok
- Pin tract enfeksiyonu
K Teli
K Teli
K Teli
Acil Cerrahi müdahalelerde sık kullanılır
İnterfragmanter vidalar

-
-
-
Avantajları
Ekstensor tendon
irritasyonu az
Uygulaması kolay
Kompresyon eğilme
kuvvetine direnç
gösterir
Rotasyonel kuvvetlere
etkisi az



Kırık uzunluğu kemik
çapının 2 katı olmalı
Kırık hattına dik
uygulanmalı
Her vida birbirine 2 vida
başı uzaklıkta
yerleştirilmeli
Plak

-

-
Avantajları
Stabil tespit
Erken hareket
Dezavantajlar
Eklem sertliği (Falanks>Metakarp)
Skar dokusu gelişimi
Sinir yaralanması
Tendon yaralanmaları
Uzun süren ödem
Eksternal Fiksatör

-
-
-
Avantajlar
 Dezavantajlar
Kolay ve hızlı
- Giysilere diğer
parmaklara
Mini vidalar ve K telleri ile
takılabilmesi
kombine edilebilir.
Açık ve enfekte yaralarda - Pahalı
kullanılabilir.
Pin tract enfeksiyonlar
Kompresyon/Distraksiyon (Metakarplarda %9.5)
Çıkarması kolay
(Falankslarda %2.5)
- NV yaralanma
Eksternal Fiksatör Endikasyonları






Parçalı kontamine kırıklar
Artrodezler
Düzeltici osteotomiler
Defektli kırıklar
Çıkıklar
Uzatmalar
Proksimal falanks kırıkları



Transvers kırıkların
apeksi volar yöndedir
Dorsal korteks palmar
korteksten daha kalındır
1 mm kısalık 12 PIP
eklem ekstensor lag
Proksimal falanks kırıkları

-
Cerrahi Tedavi
Açık kırıklar
Rotasyonel deformiteler
>5mm kısalıklar
Açısal deformiteler 10 ↑
Redükte edilemeyen kırıklar
Proksimal falanks kırıkları





K Teli
Plak
İnterfragmanter tespit
Eksternal fiksatör
Gergi bandı tekniği
Proksimal falanks kırıkları
Orta Falanks kırıkları

-
-
-
Açılanma kırık bölgesine göre
değişir
Proksimal kırıklarda apeks
dorsalde (Santral slip etkisi)
Distalde Apeks palmar (FDS
etkisi)
Metakarp ve proksimal falanks
kırıklarına göre daha geç
iyileşir.
Distal Falanks kırıkları








Tuft (uç)
Diafiz
Volar (FDP Avulsionu)
Dorsal (Mallet)
Epifiz (Seymour)
En sık crush yaralanmalar
sonucu ortaya çıkar
En sık 3. parmak etkilenir.
Yumuşak doku ve tırnak
yaralanmaları eşlik eder.
Tuft kırıkları Tedavi



Kapalı kırıklar nonminimal deplase Splint
Açık kırıklar debritman
yumuşak doku onarımı
Deplase kırıklar K teli



Hipersensivite görülebilir
Subungal hematom
Tırnak yatak onarımı
Distal Falanks kırıkları

-
Seymour kırığı
Açık Epifiz Kırığı
Tip I –II
Tırnak yatağı onarımı
Komplikasyonlar



Malunion
Malrotasyon
Kısalık
Açısal deformite
Kaynamama
Redüksiyon kaybı





Eklem Sertliği
Ekstensor lag
Enfeksiyon
Yumuşak doku
Osteomyelit
Fleksor Ekstensor
tendon rüptürleri
Kompleks bölgesel
ağrı sendromu
Malunion -Malrotasyon
Malunion -Malrotasyon
Proksimal ve orta falanksların uzun oblik ve
spiral kırıklarında gözlenir
Malunion -Malrotasyon

Rotasyon osteotomisi
Malunion -Malrotasyon
Malunion -Malrotasyon


Açık kama
osteotomisi
Kapalı kama
osteotomisi
Malunion -Malrotasyon







Gecikmiş kemik iyileşmesi
Kaynamama
Enfeksiyon
Eklem sertliği
RSD
Tendon yapışıklıkları
Deformitenin düzeltilememesi/ aşırı düzeltme



35 Hasta
Mükemmel 43%, İyi 29%, Orta 14% Kötü
14%.
Dört (11%) hasta pin enfeksiyon




32 Hasta 36 eklem dışı kırık
1,2 1,5 mm plak tespiti
Plak tespiti proksimal falanksta tercih edilmeli
Minimal invaziv Vida tespiti ön planda olmalı




Kısa iyileşme süresi
Düşük komplikasyon oranı
Düşük enfeksiyon oranı
Uzun ameliyat süresi



59 Hasta 69 Kırık (48 Metakarp, 21 Falanks)
Ortalama TAM 247 derece (50-270)
Stabil olmayan transvers falanks ve metakarp
kırıklarında kullanılabilir.
TEŞEKKÜR EDERİM
29 Ekim 2013 Antalya