Untitled

Yorumlar

Transkript

Untitled
Penye grubu
İçindekiler
İplik hazırlama grubu
Penyöz TCO 1
2
Birbirine mükemmel bir şekilde uyumlanmış –
Trützschler’in penye ring iplikler için iplik hazırlama grubu
4
Penye ring iplikler için ilk kez ve hem de Trützschler kalitesinde
elyaf hazırlama makinalarının komple bir hattı verilmektedir
6
En son yeniliklere toplu bir bakış
8
Yeni Yüksek Performanslı Penyöz TCO 1
10
Şasi ve şanzuman
12
Yuvarlak ve sabit tarak – Mükemmel bir ekip!
13
Tekli regüle edilebilir pnömatik baskılı çekim ünitesi
14
Kolay kullanım ve bakım ile
kalite yönetimi için kapsamlı destek
15
Teknik özellikleri/Seçenekler
16
En son yeniliklere toplu bir bakış
18
Mükemmel kalitede vatka
Vatka taşıma sistemi
20
En ince ayrıntısına kadar iyice düşünülmüş vatka taşıma sistemi
Teknik özellikleri
21
Teknik özellikleri/Seçenekler
Tesis örnekleri
22
Elit sınıftan ince iplikler
Penyöz tekniği
Teknik özellikleri
Şerit Birleştirici/Superlap TSL 1
Penye grubu
1
İplik hazırlama grubu
Penyöz TCO 1
Penyöz tekniği
Birbirine mükemmel uyumlanmış Trützschler’in
penye ring iplikler için elyaf hazırlama grubu
2
Bir yeni tarak, bir yeni cer, bir yeni
konstantrasyon, Trützschler stan-
penyöz ve özel olarak bu kullanım
dartları ve seviyesinde bir kaliteyle,
amacına uyarlanmış bir regüleli cer
minimum işletme maliyetlerine
burada mükemmel bir sistem oluş-
odaklanmış ve her iki alanda da
tururlar. Birbirine uyumlu makinala-
fevkalade inandırıcı sonuçlar elde
rın seçimi ve geliştirilmesinde tüm
edilmiştir.
Penye grubu
Teknik özellikleri
Penyöz
Şerit Birleştirici/Superlap TSL 1
Vatka taşıma sistemi
Şerit Birleştirici/Superlap
Teknik özellikleri
Tesis örneği
Penye grubu
3
İplik hazırlama grubu
Penyöz TCO 1
Penyöz tekniği
Teknik özellikleri
Penyöz
Trützschler kalitesinde penye ring iplikler için piyasada ilk kez
elyaf hazırlama grubu makinalarından komple bir hat sunuluyor!
1. Kompakt harman
hallaç
Trützschler 1000 kg/saat’lik hattı
Penye ring iplikler üretmek için normal
olarak orta ve uzun ştapel pamuk elyaf
kaliteleri kullanılır. Bu kaliteler mümkün
olduğu kadar kısa ve kompakt bir harman hallacı gerektirirler.
4
Penye grubu
2. Taraklar
3. Ön cer
Trützschler Tarak TC 6
Trützschler Cer TD 02
Yeni Trützschler Tarak TC 6 özel
olarak penyehane için geliştirilmiş
olup, normal kapasiteli üretimlerde
tavizsiz ve uzlaşısız kalite üretmek
için tasarlanmıştır. Tarağın özel tasarımı, düşük işletme maliyetleriyle
çarpıcı niteliktedir.
Regülesiz Trützschler Cer TD 02’nin
konsepti tamamen yenidir: Normalde
bu cer, bir kova değiştiricinin üzerine
entegre edilmiş bir cerden başka birşey değildir. En önemli elemanlara
odaklanarak tasarlanmış olan bu cer
daha az yer gerektirir ve işletme
maliyetlerini azaltır. Kalite açısından
önemli olan bütün komponentlerde
de Trützschler aynı şekilde kesinlikle
tavizsiz ve uzlaşısızdır! 4’e 3 çekim
ünitesi, piyasa pratiğinde kendini
kanıtlamış Trützschler Cer TD 03’ün
tamamen aynısıdır.
Şerit Birleştirici/Superlap TSL 1
Vatka taşıma sistemi
4. Şerit Birleştirici/
Superlap
Trützschler Şerit Birleştirici/
Superlap TSL 1
Trützschler Şerit Birleştirici/Superlap
TSL 1, birinci metresinden son metresine kadar fevkalade eşit ağırlıklar
gösteren vatkaların üretimini sağlar. Bu
da, bireysel regüle edilebilen pnömatik
baskılı üst manşonlar ve özel bir regüle
sistemiyle mümkün olmaktadır. 28 kg’a
kadar ağırlıkta vatkalar manuel veya
otomatik olarak 5 - 8 penyözden oluşan bir makina grubuna taşınabilmektedir.
Şerit Birleştirici/Superlap
Teknik özellikleri
5. Penyöz
Tesis örneği
6. Regüleli cer
Trützschler Penyöz TCO 1
Trützschler Cer TD 03-600
Trützschler Penyöz TCO 1 de aynı
şekilde yeni bir konstrüksiyondur. Yeni
şanzuman tasarımı ve kütle dengeleyici önlemler sayesinde dakikada 500
tarama vuruşu mümkün olmaktadır.
Ve buna rağmen TCO 1, konvansiyonel
makinalardan daha sessiz ve sarsıntısız çalışır! Pratikte, örneğin 480 nips/
dak ve 80 g/m’lık bir besleme vatkasıyla 65 - 70 kg/saat tutarında üretim
kapasiteleri mümkündür.
Kendini kanıtlamış Trützschler Cer TD 03
de aynı şekilde penye ring iplikler için
geliştirildi. Yeni Cer TD /3-600’de 600 m/
dak’yla sınırlanmış sevk hızı, işletme
maliyetlerini azaltan enerji tasarruflu
tahriklerin kullanımına imkan vermektedir. Fakat karakteristik 450 - 550 m/
dak’lık kullanım alanındaki regüle sistemi de iyileştirilmiştir. TD 03-600 ile
denemeler, sevk hızlarının bugün pratikte çok sık çalışılan sevk hızlarından
100 - 150 m/dak daha yüksek olduklarını göstermiştir.
Penye grubu
5
İplik hazırlama grubu
Penyöz TCO 1
Penyöz tekniği
Teknik özellikleri
Penyöz
En son yeniliklere toplu bir bakış
Penyöz TCO 1
Renkli bir dokunmatik ekran (Touchscreen) üzerinden
kullanım
6
Penye grubu
4’e 4 çekim ünitesinin üst manşonları için tekli regüle edilebilen
pnömatik baskılar
Segmentleri tekli değiştirilebilen
yüksek performanslı penye tarakları
Şerit Birleştirici/Superlap TSL 1
Vatka taşıma sistemi
Şerit Birleştirici/Superlap
Teknik özellikleri
Tesis örneği
Koparma silindirine dar bir ayar için, özel bir geometriye sahip,
kendi kendini temizlemeli sabit taraklar
Yüksek sayıda bir tarama vuruşu ve düşük enerji tüketimi için
dengeleyici elemanlı yeni şanzuman
Vatka eni boyunca homojen bir kıstırma için, konveks bilenmiş
ve çapraz yivli koparma silindiri
Bir magnezyum/alüminyum alaşımından, fevkalade hassas bilenmiş
çelik çeneli, özellikle hafif kıstırıcı çene
Penye grubu
7
İplik hazırlama grubu
Penyöz TCO 1
Penyöz tekniği
Teknik özellikleri
Penyöz
Yüksek Performanslı Penyöz TCO 1
Yeni Trützschler Penyöz TCO 1, yüksek performanslı
üretimler için düşünülmüş bir yeni gelişmedir. Dakikada 500 tarama vuruşu burada sadece teorik bir
performans verisi değil, bilakis net ve işletme pratiği
bazında bir avantajdır.
Hafif bir kıstırıcı çene sarsıntıları azaltır
Yeni kıstırıcı çene için, ağırlığı azaltmak amacıyla
magnezyum/alüminyum alaşımları kullanılmaktadır.
Aparat, 80 g/m’ye kadar vatkaların güvenli bir şekilde kıstırılmasını sağlar ve 500 tarama vuruşunda
dahi kritik hiçbir sarsıntı göstermez. Diğer bir yan
efekt de düşük ses/gürültü seviyesidir.
Çeneleri taşıyan eleman özel bir alaşımdan, kıstırıcı çenelerin kendileri ise hassas bilenmiş çelikten yapılmıştır
Elyaf korumalı vatka taşıma ve şerit oluşturma
Lifleri güvenli bir şekilde kıstırmak için koparma
silindirleri konveks bilenmiş, yani ortada hafif yüksek
bir çap arzederler. Bunun dışında ayrıca yüzeyleri
ince, çapraz seyreden oluklu bir yapıya sahiptir. Üst
manşonlar kendilerini, hassas regüle edilebilen bir
pnömatik baskı sayesinde materyale uyarlarlar. Bu,
güvenli bir vatka taşımanın garantörü olup, aynı
zamanda sarımların oluşmasını da önler.
Sonra gelen kalander silindirleri de pnömatik, regüle
edilebilen baskılarla donatılmış olup, hassas penye
şeritlerini fevkalade düz yüzeyli, yüksek vasıflı paslanmaz çelikle kaplanmış bir tablaya verirler.
Üstteki diyagram, standart bir kıstırıcı çenenin dakikada 400 tarama vuruşundaki
sarsıntılarını göstermektedir. Alttaki diyagramda ise, yeni Trützschler kıstırıcı
çenesinden dakikada 500 tarama vuruşunda alınan sonuçlar görülmektedir
Koparma silindirleri, homojen
bir kıstırma için enleri boyunca
konveks bilenmişlerdir
8
Penye grubu
Şerit Birleştirici/Superlap TSL 1
Şerit Birleştirici/Superlap
Teknik özellikleri
Vatka taşıma sistemi
Tesis örneği
Vatka akışı ve besleme alanı yüksek
besleme ağırlıkları için tasarlanmıştır
Trützschler’in penyözünde öne ve geriye besleme
alternatiflerinden biri seçilebilir. Besleme uzunluğu
da gayet kolay bir şekilde pamuğun ştapel uzunluğuna uyarlanabilir.
Besleme silindirinin özel profilli yapısı, vatkanın her
zaman sabit güvenli bir taşınmasını garantiler. Aynı
nedenden dolayı besleme silindiri çift yönlü tahrik
edilir.
Sonuçta herşeyden önemli olan konu: Kalitedir!
Bir penyözün değerlendirilmesinde, çalışma tutumu
ve ekonomiklik önemli hususlardır. İlk etapta ama
penye şeridinin kalitesi önemlidir. Trützschler Penyöz
TCO 1, mümkün olduğu kadar az penye döküntüsü
kaydıyla, yüksek düzeyde bir kısa elyaf tarama
işlemi için tasarlanmıştır. Nitekim mükemmel test
sonuçları da bunu teyid etmektedir:
Besleme silindiri, yüksek besleme ağırlıklarının güvenle üstesinden gelmek için tasarlanmıştır
25
Benzer makina
Ne 30
21
TCO 1
20
17.7
17.8
15
15
10
8
8
5
0
0
0
İnce yerler
– 50 %
Kalın yerler
+ 50 %
Vatka ağırlığı
Penye döküntüsü
Tarama vuruşlarının sayısı
Üretim
Pamuk
Ortalama lif uzunluğunun
sıklık dağılımları mükemmel
bir kısa elyaf ayırmayı göstermektedir
Neps
+ 200 %
Mukavemet
CN/tex
Standart penyöz
TCO 1
76 g/m
16,5 %
280/dak
39,2 kg/saat
29,42 mm
76 g/m
16,5 %
480/dak
68,8 kg/saat
29,42 mm
Standart bir penyözle yapılmış
bir kıyaslama TCO 1’in yüksek
performans ve kalite potansiyelini
göstermektedir
Elyaf uzunluğu (W)
[%]
[%]
30
30
[%]
30
Vatka
Penye şeridi
Penye döküntüsü
25
25
25
20
20
20
15
15
15
10
10
10
5
5
5
0
0
0
0
10 20 30 40 50 60 [mm]
0
10 20 30 40 50 60 [mm]
0
10 20 30 40 50 60 [mm]
Penye grubu
9
İplik hazırlama grubu
Penyöz TCO 1
Penyöz tekniği
Teknik özellikleri
Penyöz
Şasi ve şanzuman
Makina şasisi: Tarama prosesinin dinamik
baskısı için geliştirilmiştir
Şasinin tasarım ve geliştirilmesinde, çalışma esnasındaki dinamik baskıları simüle etmek için özel bir
yazılım kullanılmıştır. Bu sayede münferit şasi komponentlerini tam olarak bu dönüşümlü baskılara
uyarlamak mümkün olmuştur. Bunun sonucunda,
yüksek kütleli sağlam bir şasi elde edilmiştir.
500 tarama vuruşunda dahi sarsıntılar hissedilmemekte ve darbeli vuruşlar, kontrol edilemeyen
burulmalar oluşmamaktadır.
Optimum kinematiğin diğer olumlu yan efektleri,
mekanik daha az bir işlem ile sürtünme ve sarsıntılardan kaynaklanan daha az kayıplar ki, bunlar da
sonuçta büyük ölçüde daha az kurulu güç ve aynı
şekilde boyük oranda daha az enerji tüketimini
mümkün kılarlar.
Mekanik kompansasyon ve iyiliştirilmiş kinematikle örneğin kıstırıcı çenenin hareketi için
gerekli gücü azaltmak mümkün olmuştur.
Şasinin tek tek her elemanı simülasyonlarla tarama işleminin
dinamik baskılarına maruz bırakılmıştır
Makina şasisini iyileştirmenin
sonucunda, sağlam, güvenilir ve
uzun ömürlü bir konstrüksiyon
elde edilmiştir
10
Penye grubu
Şerit Birleştirici/Superlap TSL 1
Vatka taşıma sistemi
Şerit Birleştirici/Superlap
Teknik özellikleri
Tesis örneği
Ana şanzuman kadar güvenilir bir penyöz
Bir penyözün şanzumanı, tasarımcı için zorlu özel bir
görev oluşturur: Homojensiz dairesel hareketler ile
sallantılı elemanların bir rotasyon hareketiyle senkronize edilmeleri gerekir. 3 boyutlu yazılım araçları
ve simülasyon hesapları yardımıyla Trützschler, şanzumanı her konuda iyileştirmeyi başarmıştır. Sonuçta
tertibat sarsıntısız çalışır ve aynı zamanda sürtünme
kayıplarını önlemek de mümkün olmuş, bu da yüksek sayıdaki tarama vuruşlarına rağmen daha küçük
ve nitekim enerji tasarruflu bir ana motorun kullanımına imkan vermiştir.
Daha yüksek bir hassasiyet için koparma silindirleri çift
kamla tahrik edilmektedir. Difrensiyalli bir Osilatör,
bağlamada daha uzun bir üst üste örtüşmeye izin verir
Kıstırıcı çenenin dengelenmiş eksantrik şanzumanlı hareketi
hassas ve çabuk bir yön değiştirmeye izin verir
Ana motor ve kolay ulaşılabilir
ayar elemanlarını içeren şanzuman bloku. Kıstırıcı çene ile
koparma silindirleri arasındaki
ayar, bütün tarama noktaları
için merkezi olarak gerçekleşir. Bu ayarla penye döküntüsünün miktarı belirlenir
Penye grubu
11
İplik hazırlama grubu
Penyöz TCO 1
Penyöz tekniği
Yuvarlak ve sabit tarak – Mükemmel bir ekip!
Yuvarlak ile sabit tarak kısa elyaf tarama görevini
aralarında paylaşırlar. Burada ana görevi yuvarlak
tarak üstlenir, fakat sabit tarak da ayrıca yaklaşık
% 3 oranda kısa elyafı ayırır.
Segmentleri tekli değiştirilebilen yuvarlak tarak
Staedtler+Uhl firmasının yuvarlak tarağı, değişik
numaradan garnitürlü/telli 4 segmentten oluşur ve
yaklaşık 90°‘lik alanı kaplar. Uç sayısı yaklaşık
160’tan yaklaşık 900 uç/inç²’ye çıkar. Tabii ki diğer
üreticilerin de, örneğin Nitto Unicomb’un 90° veya
98° ‘li tarakları da kullanılabilir.
Homojen bir tarama sonucu elde etmek için kıstırıcı
çenenin yuvarlak tarağa olan hareketi de belirleyicidir. Trützschler’in çözümü, alt çenenin tarağın garnitür/tel uçlarına olan mesafesinin bütün 90° boyunca
tamamen eşit kalmasını sağlar .
Yukarıdan iğnelere giden basınçlı hava kanallı, kendi kendini
temizlemeli sabit tarak
Sabit tarağın iyileştirilmiş geometrisi
Sabit tarakta önemli olan, bu tarağın tarama işlemi
esnasında mümkün olduğu kadar koparma silindirlerine yakın pozisyonlanmış olmasıdır. Bu nedenle,
kullanılan Staedtler+Uhl firmasının sabit tarağı,
koparma silindirlerinin yuvarlaklığına uyan bir uca
sahiptir.
Uç sayısı normal olarak bir santimetrede 26 iğneden
oluşur. Fakat daha kalın veya ince taraklar da (23,
29, 32 veya 35 iğne/cm) kullanılabilir.
Kıstırıcı çenenin mesafesi tüm tarama açısı boyunca sabittir
Kendi kendini temizlemeli sabit tarak
Seçenek olarak Trützschler penyözü kendi kendini
temizlemeli sabit taraklarla donatılır. Bu sayede her
zaman sabit iyi bir tarama kalitesi elde edilir. Bunun
dışında ayrıca manuel temizleme peryotları da
büyük ölçüde uzar. Saniyenin binde biri gibi kısa bir
an için verilen bir basınçlı hava darbesi, iğneleri
yukarıdan aşağıya doğru üfler ve tutunmuş lifleri
sökerek temizler.
Dört değişik incelikte segmentlerden oluşan yuvarlak
tarak segmenti
12
Penye grubu
Teknik özellikleri
Penyöz
Şerit Birleştirici/Superlap TSL 1
Vatka taşıma sistemi
Şerit Birleştirici/Superlap
Teknik özellikleri
Tesis örneği
Tekli regüle edilebilir pnömatik baskılı çekim ünitesi
8 şerit, tabladan bir taşıma bandıyla korumalı bir
şekilde, kovanın üzerine konumlandırılmış çekim
ünitesinin besleme silindirine kadar taşınır.
Şeridin yüksek kütlesi ve yüksek çekimlerin (yaklaşık
8’den 22 kat’a kadar) üstesinden gelebilmek için bir
4’e 4 çekim ünitesi seçilmiştir. Trützschler’de alışılageldiği gibi 4 üst manşonun hepsi tekli regüle edilebilen, pnömatik baskılarla donatılmıştır. Tırtırlı kayış
tahrikleri, bakım gerektirmez bir işletme ve sessiz
bir çalışma sağlarlar.
Üst manşon tutucularını açarken, kullanım ve müdahaleyi kolaylaştırmak için üç üst manşon yukarı
kaldırılır. Girişteki üst manşon, şeritlerin üzerinde
durur ve böylelikle şeritlerin geriye kaymalarını önler.
Pnömatik vatka takma (kılavuzlama) mekanizması
standart donanımdır.
Kolay bir kullanım ve müdahale için üç üst manşon birlikte
yukarı kaldırılır
Kompakt, otomatik kova değiştirici
Standart kova değiştirici 24 x 48 (600 x 1200 mm)
boyutlarındaki kovalar için tasarlanmıştır. İdeal bir
noktaya yerleştirilmiş çekim ünitesi, şeridin kısa ve
doğrusal bir hareketle sarım tablasının içine girmesine imkan verir.
Boş kova rezerve stokundan yana doğru içeri itilir ve
dolu kova öne doğru dışarı sürülür. Bunun sonucunda kova değiştirici tamamen ortadan kalkar ve bu
da yerden tasarruf sağlar. Kova değiştirici boş kovaların kolay bir şekilde içeri sürülebilmeleri için
zeminaltına da monte edilebilir.
Tırtırlı kayış tahrikleri, daha az bakım külfet ve maliyetleri sağlar ve
pnömatik vatka takma (kılavuzlama) da kullanımı kolaylaştırır
Penye grubu
13
İplik hazırlama grubu
Penyöz TCO 1
Penyöz tekniği
Kolay kullanım ve bakım ile
Trützschler Penyöz TCO 1 renkli bir dokunmatik
ikran (Touchscreen) üzerinden kullanılır. Ekrandan
önemli bütün parametreler seçilebilir. Yapı, diğer
Trützschler kumandalarında olduğu gibi, herbirine
değişik giriş kodlarıyla (şifrelerle) girilebilen 4 düzeye ayrılmıştır.
Kullanım, grafik ve animasyonlarla fevkalade kolaylaşmıştır.
1. Düzey
İşçi, bilgi ve kullanımla ilgili açıklamalar alır.
Burada, grafik ve animasyonlar daha çabuk algılanabildikleri ve daha net oldukları için metinlere
yer verilmemiştir.
2. Düzey
Burada kalite bilgileri yönetilebilir ve örneğin limit
değerler de girilebilir.
Şerit numara ve homojenliği,
değişik istinat uzunluklarıyla
bireysel seçilebilen zaman
süreçleri için gösterilebilir.
3. Düzey
Bu düzeyde bakım ve arıza durumları için işçiye bir
destek ve takviye verilir.
4. Düzey
Sadece elektrikçi ve servis eksperleri bu düzeye
girme yetkisine sahiptir.
Kapsamlı bir kalite kontrol sistemi standart bir
donanımdır.
Önemli bütün kalite parametreleri gözetlenerek
kontrol edilir. Bunlara şerit numara varyasyonu, şerit
homojenliği, fakat kalın yerlerin gözetim ve kontrolü
de dahildir. Bireysel belirlenmiş limitlere ulaşıldığında penyöz otomatik olarak durur.
Yönetim için, örneğin buradaki verim analizi gibi değerli
bilgiler saptanır
Bakım/servis uzmanları,
burada gösterilmiş motor bilgileri gibi çok özel bilgileri
alabilirler
Kumanda merkezinin münferit fonksiyonları anlaşılır
net bir yapıya sahiptir
14
Penye grubu
Teknik özellikleri
Penyöz
Şerit Birleştirici/Superlap TSL 1
Şerit Birleştirici/Superlap
Teknik özellikleri
Vatka taşıma sistemi
Tesis örneği
Teknik özellikleri, seçenekler
1840
4130
1002
1890
1400
8372
2884
2484
Çizimler, zeminaltı kova değiştiricili ve otomatik vatka taşımasız bir penyöz örneğini göstermektedir
Maksimum tarama vuruşları: 500/dak
Maksimum üretim: 74 kg/saat
Kurulu güç: 9 kW
Kullandığı daimi güç: 480 tarama vuruşunda 4,5 kW
Atık hava: -450 Pa’da 3500 m³/saat
Kıstırıcı çenenin her hareketinde besleme uzunluğu: 4,15 – 5,92 mm
Basınçlı hava gereksinimi: 6 bar’da 1500 Ne/saat
Ağırlık: 5.500 kg
Vatka: 300 mm en, 600 mm çap, 28 kg, 60 80 g/m
Çekim: 8,8 – 22,3-kat
Kova boyutları: 600 x 1200 mm (24 x 48) tekerleklerle
Penyözlerin merkezden merkeze mesafesi: 3100 mm (tavsiye edilen)
Standart donanım
Seçenekler
Staedtler+Uhl’dan 90°‘lik yuvarlak tarak segmentleri
Staedtler+Uhl'dan 26 düz iğne/cm'lik sabit
taraklar
Staedtler+Uhl’dan sabit taraklar 26 düz iğne/cm
Zeminaltı kova değiştirici
Yuvarlak tarağın proğramlanabilir temizleme peryotları
Zeminaltı merkezi emiş sistemi
Kademesiz ayarlanabilir tarama vuruşları sayısı
Özel tarak ve sabit tarak tipleri
8 tarama kafası
Penye döküntüsü yüzdesinin merkezi ayarı
Ağırlıkları iyileştirilmiş, çelik çeneli, hafif metalden çelik çeneler
Öne veya geriye besleme seçenekli olarak ayarlanabilir
Fırçaların merkezi ayarı
Koparma silindirlerinin üst manşonlarının regüle edilebilir pnömatik baskısı
Yüksek vasıflı paslanmaz çelikle kaplanmış kalander silindirlerinin regüle edilebilir
pnömatik baskısı
Yüksek vasıflı paslanmaz çelikle kaplanmış tabla
Üst manşonların tekli regüle edilebilir pnömatik baskılı 4’e 4 çekim ünitesi
Zeminüstü kova değiştirici
Renkli dokunmatik ekran (Touchscreen) üzerinden işlemci kumandalı kullanım
Kapsamlı kalite gözetleme ve kontrolü
Zeminüstü merkezi emiş sistemi
Merkezi kilitleme sistemi
Penye grubu
15
İplik hazırlama grubu
Penyöz TCO 1
Teknik özellikleri
Penyöz
Penyöz tekniği
En son yeniliklere toplu bir bakış
Trützschler Şerit Birleştirici/Superlap TSL 1
Baskı basıncı
Sevk hızı
Çekim
0
35
70
105
140
175
210
245
280
315
350
Vatka uzunluğu [m]
Sağlam, ağır konstrüksiyon
16
Penye grubu
Çekim, sevk hızı ile baskı basıncının birbirine uyarlanması sayesinde regüleli vatka oluşturma
Şerit Birleştirici/Superlap TSL 1
Vatka taşıma sistemi
Şerit Birleştirici/Superlap
Teknik özellikleri
Tesis örneği
Varyabıl (değişken) çekimli 2’ye 3 çekim üniteli 2 çekim kafası
Pnömatik baskılı üst manşonların varyabıl kumandası
Birinci metreden son metresine kadar mükemmel vatka kalitesi!
Değişik tiplerde cağlık alternatifleri
Otomatik vatka taşıma için hazırlandı
Penye grubu
17
İplik hazırlama grubu
Penyöz TCO 1
Penyöz tekniği
Mükemmel kalitede vatka
Trützschler Şerit Birleştirici/Superlap TSL 1’in fevkalade sağlam yapısı, kendisini özellikle uzun ömürlü
ve güvenilir yapmaktadır. Değişik tiplerdeki cağlık
alternatifleriyle farklı şerit kovası formatlarına uyarlama imkanını verir. Cağlıklar, hatasız çekimleri garantileyen bir şerit beslemesine imkan veren tahriklere
sahiptir.
Vatka değiştirme tabii ki otomasyonlaştırılmıştır.
Vatka değiştirildikten sonra elektronik bir terazi tek
tek her vatkanın ağırlığını kontrol ederek önceden
verilmiş değerlerle kıyaslar. Düşük tutulan çekimler,
az tüylü ve iyi işlenme tutumlu vatkaların üretimlerini
mümkün kılarlar.
Vatka ağırlığı sabit tutulur
Tüm vatka uzunluğu boyunca metre başına ağırlık
sabit kalır. Bunu, vatka oluşturma süreci esnasında
sürekli birbirine uyarlanan baskı basıncı, çekim ve
sarım hızı sağlar.
Her biri 12 - 16 şerit girişli 2 çekim ünitesi kafası vatka aparatını besler
18
Penye grubu
Teknik özellikleri
Penyöz
Şerit Birleştirici/Superlap TSL 1
Vatka taşıma sistemi
Şerit Birleştirici/Superlap
Teknik özellikleri
Özel basınç regülatörü üzerinden, baskı basıncı vatkanın gittikçe büyüyen çapına uyarlanır
Tesis örneği
Standart olarak vatka bir taşıma arabasına verilir
Otomatik vatka taşıma için hazırlandı
Şerit Birleştirici/Superlap, otomatik bir taşıma sistemine bağlanmak üzere bir vatka tertibatıyla donatılabilir. Bu tertibat arka arkaya 8 vatkayı taşıma bandının üzerine verir. Vatkalar oradan, taşıma tertibatı
tarafından alınarak penyözlere beslenir.
Kolay kullanım
Şerit Birleştirici/Superlap’in kullanımı düşünüldüğünden de kolay olup, bakım/servis gibi o da bir mikro
kumanda ve renkli dokunmatik ekran (Touchscreen)
üzerinden desteklenir.
Bu tertibatla vatka değiştirme işlemi fevkalade hassas bir şekilde tetiklenebilmektedir
Burada makara kıstırma için pnömatik ve vatka presleme gibi komponentler büyük boyutlarda
tasarlanmıştır
Penye grubu
19
İplik hazırlama grubu
Penyöz TCO 1
Penyöz tekniği
Teknik özellikleri
Penyöz
En ince ayrıntısına kadar iyice düşünülmüş vatka taşıma sistemi
Vatka taşıma normal olarak manuel bir şekilde özel
vatka arabalarıyla gerçekleşir. Bu arabalar Şerit Birleştirici/Superlap’te 4 vatkayla doldurulur. Arabanın
yüksekliği sayesinde vatkalar kolaylıkla ve fazla kuvvet gerektirmeden penyözde tekerlekler üzerinde
rezerve pozisyonuna sürülebilir. Şerit Birleştirici/
Superlap için, penyöz sayısı ve üretim miktarına
göre 1 - 3 arabaya ihtiyaç vardır.
Şerit Birleştirici/Superlap’teki kaldırma tertibatı, vatkayı
yukarıda asılı taşıma bandına kaldırır
Artıklı boş makaraları temizleme/sıyırma istasyonu
Kolaylıkla otomasyonlaştırılır
Trützschler Şerit Birleştirici/Superlap TSL 1’den
Trützschler Penyöz TCO 1’lere vatka taşıma sorunsuz bir şekilde otomasyonlaştırılabilir. Bu denli sistemler piyasada değişik üreticiler tarafından sunulmaktadır. Bir otomasyonlaştırma süreci için penyözler tam bir sıra halinde kurulur. Yukarıda asılı bir
taşıma bandı, her zaman 4 veya 8 vatkanın bir
defada penyözlerin rezerve pozisyonuna ulaşmasını
sağlar. Geriye dönüşte boş makaralar Şerit Birleştirici/Suerlap’e taşınır. Makaralar, boş makara haznesine verilmeden önce, otomatik olarak artık sarımlardan temizlenir.
8 vatka kapasiteli taşıma tertibatı
Fotoğraflar, bir İtalyan firması olan UTIT’in taşıma sistemini otomasyonlaştırma
çözümünü göstermektedir.
Otomatik vatka taşıma sisteminin çalışma şekli
20
Penye grubu
Şerit Birleştirici/Superlap TSL 1
Şerit Birleştirici/Superlap
Teknik özellikleri
Vatka taşıma sistemi
Tesis örneği
Teknik özellikleri, seçenekler
1550
1500
2220
4540
L1
L
650
7275 *
6400
* 1000 mm çaplı kovalarda 8000 mm
Örneğin 600 mm çapında 2 x 12 kova
Standart donanım
Dublajlama
Kovalar
Çap
L
L1
24
24“
4433
5980
32
24“
5633
7280
Tekli şerit gözetlemeli
24
40“
6033
8088
Vatka eni 300 mm, vatka çapı 600 mm
28
40“
7233
9104
Vatka makaralarının çapları 190 mm
Her biri 600 mm (24) çapında 12 kovalık 2 giriş cağlığı
Tahrikli kalander silindirli
Otomatik vatka değiştirme
Sevk hızı:
Maksimum üretim:
Besleme şeridi:
Vatka ağırlığı:
Vatka eni:
Şerit kovaları
Dublajlama:
Toplam çekim:
Kurulu güç:
130 m/dak
460 kg/saat
3,3 – 6 ktex (Ne 0,18 – Ne 0,10)
80 g/m’ye kadar
300 mm (12)
600 mm veya1.000 mm çapında
24, 28 veya 32 kat (600 mm kovalar)
24 veya 28 kat (1000 mm kovalar)
1,4 – 2,3
13,35 kW
Boş makara haznesi
Havayı daireye veren filtre kutuları
1.200 mm taksimatlı 2 çalışma kafası
Pnömatik baskılı 2’ye 3 çekim üniteleri
Vatka oluşturmak için otomatik kumanda
İlk yavaş hareket
Ayarlanabilir torsiyon/sarım gerilimi
185 mm çaplarda üç kalander silindiri
550 mm çaplarda iki kalander silindiri
Seçenekler
14 veya 16 kat dublajlama için cağlık
1.000 mm (40)’lik kovalar için cağlık
Filtre kutusu tarafından havanın bir zeminaltı
veya zeminüstü merkezi emiş sistemine verilmesi
Vatka taşıma sisteminin otomasyonlaştırılması
Vatka taşıma arabası
Penye grubu
21
İplik hazırlama grubu
Penyöz TCO 1
Teknik özellikleri
Penyöz
Penyöz tekniği
Elit sınıftan ince iplikler
Örnek tesis, burada özel olarak uzun ve ekstra uzun
ştapel elyaftan ince penye ipliklerin üretimi için
tasarlanmıştır. Toplam üretim büyük ölçüde kullanılan hammaddeye bağlı olup, iplik numarasına göre
400 - 700 kg/saat civarındadır.
Balyalar tabii ki otomatik olarak yolunur. Bu kullanım
amacında, balya stokunda mümkün olduğu kadar
çok sayıda balyanın olması önemlidir.
햸
햳
햷
햴
햲
햵
햶
22
Penye grubu
Şerit Birleştirici/Superlap TSL 1
Vatka taşıma sistemi
Şerit Birleştirici/Superlap
Teknik özellikleri
Tesis örneği
햺
햹
1 Karışımda çok sayıda balya için fevkalade uzun bir Otomatik Balya
Açıcı BLENDOMAT BO-A.
2 Çok Fornksiyonlu Ayırıcı SP-MP, hattı ağır ve metal parça ile
yangından kaynaklanacak hasarlara karşı korur.
3 Entegreli Mikser MX-I ile CLEANOMAT Temizleyici CL-C 1’in
kombinasyonu iyi bir harman ve etkin bir temizleme işlemi sağlar.
4 Hattın sonunda Yabancı Parça ve Elyaf Ayırıcı SECUROPROP SP-FP
yabancı elyaftan arı bir iplik garantiler.
5 Tarak TC 6’ların üretimi bu kullanımlarda büyük ölçüde çalışılan
hammaddeye bağlıdır.
6 Penye grubundan önceki Regülesiz Cer TD 02’ler nispeten yüksek
sevk hızlarıyla çalışabilirler.
7 İplik numarası ve toplam üretime göre bir veya iki Şerit Birleştirici/
Superlap TSL 1’e gerek vardır.
8 Penyöz TCO 1’lerin sayısı da büyük ölçüde projelendirmede
öngörülmüş ipliklerin ortalama numarasına bağlıdır.
9 8000 mm Penyözden sonra gelen Regüle Cer TD 03-600’ler bu
kalitelerde 450 - 600 m/dak’lık sevk hızlarıyla çalışırlar.
Penye grubu
23
Mükellefiyet konusu:
Bu broşür tarafımızdan en iyi niyet ve büyük bir titizlikle hazırlanmıştır. Mamafih buna rağmen olası imla hataları ve teknik
değişikliklerden dolayı herhangibir sorumluluk ve mükellefiyet kabul edilmez. Fotoğraf ve resimler tamamen bilgilendirme amacı
taşırlar ve standart sevkiyat programına dahil olmayan ve opsiyon olarak verilen bazı özel donanımları içerebilirler.
Hazırlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, külliyet veya kaliteleri konusunda garanti veremeyiz. Doğru veya tam olmasalar da,
verilen bilgilerden dolayı doğacak maddi ve manevi hasarlar nedeniyle gerek bize gerekse ilgili yazara karşı hiçbir hak ve talep
söz konusu olamaz. Bilgilerimiz bağlayıcı değildir.
Baskı-No.: 09026-7/09-tu · Agentur Brinkmann GmbH, Krefeld
24
Penye grubu
S P I N N I N G
N O N W O V E N S
CARD CLOTHING
C A R D
C L O T H I N G
Fibre Preparation
Opening / Blending
Metallic Wires
- Bale Opening
Card feeding
- Spinning
- Blending
Cards / Crosslapping
- Nonwovens / Longstaple
- Cleaning / Opening
Web needling
- Open End
- Foreign Fibre
Hydro Entanglement
Flat Tops
Finishing
Fillets
- Dedusting
Drying
Carding Segments
Carding
Heatsetting
Service Machines
Drawing
Chemical Bonding
Service 7/ 24
Combing
Thermobonding
Separation
www.truetzschler.com

Benzer belgeler

Teknik standartlar

Teknik standartlar Tekli regüle edilebilir pnömatik baskılı çekim ünitesi 8 şerit, tabladan bir taşıma bandıyla korumalı bir şekilde, kovanın üzerine konumlandırılmış çekim ünitesinin besleme silindirine kadar taşını...

Detaylı

Galileo

Galileo Bu yüksek randımanlı Cer makinesi, daha düşük CV%si ile 1.000 m/ dakika’ya kadar çıkan üretim hızını müşterilere sunmak için tasarlanmıştır. Bu yeni tamamen elektronik model sayesinde işletme kolay...

Detaylı

trützschler – toyota

trützschler – toyota En son yeniliklere toplu bir bakış

Detaylı

gettıng fıbers ınto shape

gettıng fıbers ınto shape Bireysel tahrikler vatka oluşumunda optimizasyon için olanak sağlar. Baskı kalanderi Vatka silindirleri Çekim kafaları

Detaylı