PATELLA TIBIA ve FIBULA

Yorumlar

Transkript

PATELLA TIBIA ve FIBULA
TUS ARTIK DAHA KOLAY
Collodiafizer açı,
coxa vara, coxa valga
•!Collodiafizer açı : 120-130°
PATELLA
•! M. quadriceps femoris’in insertio açısını
büyütür.
•! Vücudun en büyük sesamoid kemi!idir.
TIBIA ve FIBULA
•! tibia platosu (kondiller)
•! tuberositas tibia***
•! linea musculi solei
•! facies articularis inferior
•! malleolus medialis
•! caput fibula
•! malleolus lateralis
•! talofibular (tibiofibular) çatal
•! membrana interossea cruris
Tibia’nın ön – iç yüzünde kas
bulunmaz. Burası sadece deri
ile örtülüdür.
13
AYAK KEM#KLER#
•! talus
•! calcaneus
•! naviculare
•! cuneiform’lar (3
ad.)
•! cuboideum
•! metatarsaller (5
ad)
•! phalanx’lar (14 ad.)
Üst
Alt
COLUMNA VERTEBRALIS
•! 33-34 vertebra.
•! 24ü hareketli,di!erleri
sabittir.
•! Lordoz ve kifoz
•! foramen intervertebrale
•! canalis vertebralis
•! 23 discus intervertebralis
•! Bölümleri
–!
–!
–!
–!
–!
14
servikal (7)
thorakal (12)
lumbal (5)
sakral (5)
koksigeal (3 veya 4)
TUS ARTIK DAHA KOLAY
VERTEBRALARIN ESAS
AYIRDED#C# ÖZELL#KLER#
Servikal : Foramen transversarium
Thorakal : Fovea costalis
Lumbar : Processus mamillares ve
processus accessorius
ATLAS (C1)
1 ve 2
15
AXIS (C2)
1 ve
2
Vertebra prominens (C7)
THORAKAL VERTEBRALAR
•! corpus, arcus (lamina
+ pedikül).
•! Fovea costalis
16

Benzer belgeler