Project: Capacity Building of Civil Society in the IPA countrie

Transkript

Project: Capacity Building of Civil Society in the IPA countrie
Project: Capacity Building of Civil Society in the IPA countries and Territories (Albania,
Bosnia and Herzegovina, Croatia, FYR of Macedonia, Kosovo under UNSCR 1249/99,
Montenegro, Serbia and Turkey); EuropeAid/127427/C/SER/Multi;
TACSO Turkey Office
REPORT
Submitted to: TACSO Turkey Resident Advisor
Gönderilen kişi: TACSO Türkiye Ülke Koordinatörü
Submitted by:
Gönderen kişi/ kurum: Kafkas Dernekleri Federasyonu
Şenyuva Mh. Meriç Sokak No: 44 Beştepe /Ankara www.kafkasfederasyonu.org
Activity and subject: Yeni Anayasa Sürecinde KAFFED Bilgilendirme Toplantıları
Etkinlik ve konu: Kayseri, Adana ve Kahramanmaraş illerinde Kayseri Kafkas Derneği,
Kayseri Uzunyayla Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği, Adana Çerkes Kültür Derneği
ve Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği aracılığı ile üyelere yönelik “Çerkesler Nasıl
Bir Anayasa İstiyor” çalışmasını gerçekleştirmek.
Place and date of performed activity/training/event:
Etkinlik/toplantı/ eğitimin yeri ve tarihi:
1- 06.04.2012 Kayseri Uzunyayla Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği
2- 06.04.2012 Kayseri Kafkas Derneği
3- 07.04.2012 Adana Çerkes Kültür Derneği
4- 08.04.2012 Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği
Data on participants:
Katılımcılarla ilgili bilgiler (Toplam katılımcı sayısı, Yaş ve cinsiyet dağılımı, Çalışma
alanları, Katıldıkları bölge/il)
1- 06.04.2012 Kayseri Uzunyayla Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği: 30 Kişi
2- 06.04.2012 Kayseri Kafkas Derneği: 50 Kişi
3- 07.04.2012 Adana Çerkes Kültür Derneği: 200 Kişi
4- 08.04.2012 Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği: 450 Kişi
Objectives of performed activity/training/event:
Etkinlik/toplantı/ eğitimin amaçları: Yeni anayasanın bu ülkenin tüm insanları, resmi
ve sivil tüm kurumları tarafından sahiplenilmesine katkı sağlamak. Çerkes toplumunun
yeni anayasa süreci ile ilgili farkındalığını artırmak.
Short description of agenda / flow of the performed activity:
Gündemin kısa açıklaması/ Etkinlik/toplantı/ eğitimin akışı: 06-07-08 2012
tarihlerinde gerçekleştirilen 4 toplantı da aşağıda detayları verildiği gibi yeni anayasa
süreci ile ilgili farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır.
Evaluation of the activity:
Etkinlik/toplantı/ eğitimin genel değerlendirmesi ( dağıtıldı ise değerlendirme anketi
sonuçları)
KAFFED Genel Başkanı Vacit Kadıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 6 Nisan Cuma günü,
Üniversite ziyaretinin ardından, Kayseri Talas’da Uzunyayla Kültür ve Dayanışma
Derneği ziyaret ettiler. Kaffed Başkanı Vacit Kadıoğlu ve beraberindeki heyet, dernek
başkanı Nejdet Karaçay, yönetim kurulu üyeleri, thamadeler (toplum önderleri) ve üyeler
tarafından karşılandı. Vacit Kadıoğlu, Kayseri’de yoğun bir Çerkes nüfusu olması
nedeniyle Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunu, bölge derneklerini bir arada ve
işbirliği içinde görmek istediklerini belirtti. Daha sonra söz alan Başkan Yardımcısı Av.
Hasan Seymen, Kaffed bünyesinde kurulan Anayasa Komisyonunun çalışmaları anlattı.
Yeni Anayasaya ilişkin taleplerimiz ve beklentilerimiz konusunda bilgi verdi.
Karşılıklı soru ve cevapların ardından, iyi dileklerle görüşme sona erdi.
Akşam, Kayseri Kafkas Derneği tarafından, organize edilen, 'Çerkesler Nasıl Bir
Anayasa İstiyor, Yeni Anayasaya İlişkin Talep ve Beklentilerimiz' konulu toplantı
gerçekleştirildi. Sayın Dernek Başkanı Nejdet Aşkın’ın yaptığı açılış konuşması ile
başlayan toplantı, Vacit Kadıoğlu’nun konuşmasıyla devam etti. Sayın Kadıoğlu
konuşmasında, federasyonumuzun yapmayı planladığı çalışmalar, anayasa çalışmaları ve
Suriyeli Çerkeslerin durumu hakkında yaptıkları resmi girişimlerden bahsetti ve ‘Sivil
Toplum Kuruluşları için Teknik Destek (TACSO)’nun bu çalışmaya verdiği destek için
teşekkür etti. Daha sonra Av. Hasan Seymen, anayasadan beklentilerimiz konusunda
ayrıntılı bilgi verdi. Toplantı, katılımcıların soru ve görüşlerini paylaşmalarının ardından
sona erdi. Kayseri programı, gece uzun süren bir yemek programı ile son buldu.
Yemekte, gündemimize ilişkin konular hakkında söyleşi devam etti.
Kaffed Yöneticileri 07.04.2012 Cumartesi günü Adana’ya geçti. Burada, Dernek başkanı
İsa Elagöz ve Yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Bölge dernek başkan ve
yöneticileri ile üyelerinin de geniş bir katılımda bulunduğu gözlenen toplantı akşam saat
yedide dernek binasında yapıldı.
Toplantı Dernek Başkanı İsa Elagöz’ün açılış konuşması ile başladı. Daha sonra Vacit
Kadıoğlu söz alarak, federasyonun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Anayasa ve
Suriye Çerkesleri konusunda katılımcıları ayrıntılı şekilde bilgilendiren Kadıoğlu,
taleplerin takipçisi olunacağını, Mayıs ayında açıklanacak olan Anayasa
Taslağı’ında, talepler karşılık bulmazsa, her türlü demokratik hakkın aranacağını,
bu konuda üyelere güvendiğini özellikle belirtti. ‘Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik
Destek (TACSO)’nun bu çalışmaya verdiği destek için teşekkür etti. Daha sonra Başkan
Yarımcısı Av. Hasan Seymen, 'Çerkesler Nasıl Bir Anayasa İstiyor, Yeni Anayasaya
İlişkin Talep ve Beklentilerimiz' hakkında konuşma yaptı. Toplantı soru ve cevaplar ile
birlikte sona erdi.
Son derece verimli geçen toplantıların ardından, uzun ve neşeli bir yemekle gece sona
erdi. Yemekte Vacit Kadıoğlu, dernek başkanı İsa Elagöz ve yönetim kurulu ile
katılanlara teşekkür etti.
Kaffed Heyeti 08.04.2012 Pazar günü sabah erkenden Kahramanmaraş’a hareket etti.
Bölge derneklerinin başkan, yönetici ve üyeleri de, heyete eşlik ederek, kalabalık bir grup
olarak Kahmanamaraş Kafkas Kültür Derneği’ne ulaştı. Burada, dernek başkanı Şahver
Tuna, yönetim kurulu üyeleri ve kalabalık bir hemşehri topluluğu tarafından karşılanan
Heyet, önce Dernek binasını gezdi ve faaliyetler hakkında sayın Şahver Tuna’dan bilgi
aldı. Daha sonra, bütün katılımcılar ile birlikte dernek binasında yenilen güzel yemeğin
ardından, toplantı salonuna geçildi.
Toplantı, Kahramanmaraş derneğinin yaptığı başarılı organizasyon sayesinde, Çerkes
köylerinin muhtarları, din adamları, thamadeler, kadınlar ve gençler olmak üzere
son derece kalabalık bir katılımla gerçekleşti.
Sayın Nevzat Tarakçı’nın sunumu ve dernek başkanı Şahver Tuna’nın yaptığı açılış
konuşmasının ardından, Kaffed Başkanı Vacit Kadıoğlu ve başkan yardımcısı Hasan
Seymen kürsüye davet edildi. Vacit Kadıoğlu, federasyon yönetimi olarak göreve
geldikleri günden bu yana, dernekleri bizzat ziyaret ederek amaçlarını ve hedeflerini
anlatmaya görev bildiklerini, bunun için bütün hafta sonlarını ayırarak Türkiye’yi
dolaşmaya devam edeceklerini ve dernek üyeleri ile bir araya gelerek onların talep ve
görüşlerini dinleyeceklerini söyledi. Anayasa çalışmaları ve Suriye Çerkesleri konusunda
yaptıkları resmi görüşmeleri katılımcılara anlatan Kadıoğlu, taleplerin takipçisi
olunacağını ve demokratik hakların sonuna kadar aranacağını burada da yineledi.
Daha sonra Hasan Seymen, Yeni Anayasaya ilişkin taleplerimiz konusunda
katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi. Toplantı, katılımcıların soru ve görüşleriyle devam
etti. Daha sonra toplantıya katılan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili sayın Yıldırım
Mehmet Ramazanoğlu söz aldı. Anayasa konusunda kendisinde çalışmaları
olduğunu belirten Ramazanoğlu, Çerkeslerin taleplerini partisine va parlemantoya
taşıyacağını ve Çerkeslerle birlikte takipçisi olacağı sözünü verdi.
Daha sonra Kahramanamaraş derneğinin gençleri tarafından Adıgece şarkılar söylendi ve
dans gösterisi sunuldu. Vacit Kadıoğlu burada yaptığı konuşmada, başarılı çalışmaları ve
son derece verimli geçen toplantıya evsahipliği yaptığı için dernek başkanı ve
yönetimine, bölgeden gelen bütün katılımcılara ve ‘Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik
Destek (TACSO)’nun bu çalışmaya verdiği destek için teşekkür etti.
List of materials/ handouts delivered to participants:
Katılımcılara dağıtılan dökümanlar: TACSO e-bülten ve yardım masası broşürü