tamsat - amatör uydu teknolojileri derneği üyelik bildirimi

Transkript

tamsat - amatör uydu teknolojileri derneği üyelik bildirimi
TAMSAT - AMATÖR UYDU TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ
ÜYELİK BİLDİRİMİ
(Bu formda yer alan bilgiler değiştikçe güncellenmesi için TAMSAT’ı haberdar ediniz!)
Adı Soyadı
Baba Adı
Anne Adı
Doğum Tarihi
Telefon Numarası
Öğrenim Durumu
Yerleşim Yeri
(İkametgah Adresi)
Acil bir durumda bilgi
alışverişinde
bulunabileceğimiz bir
yakınınızın
T.C. Kimlik Nu.
Tabiiyeti
Cinsiyeti
Mesleği
E-Posta Adresi
İlköğretim
Lise
Erkek
Kadın
Üniversite
Lisansüstü
Sokak
Mahalle
Bina / Daire Nu
İlçe
İl
Posta Kodu
Adı Soyadı
Yakınlık Dereceniz
Telefon Numaraları
Adresi
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Dernek tüzüğünüzü okudum. Dernekler yasasına göre Dernek üyesi olmama mani bir engel
bulunmadığını beyan ediyor; Derneğin amaçlarını, çalışma biçimini, ilkelerini ve bugüne kadar yapılan
Dernek faaliyetlerini benimsiyor, tüzükte belirtilen çalışmaların gerçekleştirilmesine katkıda
bulunmak amacıyla hür irademle derneğinize üye olmak istiyorum. Kimliğimi belirtilen yukarıda
bilgilerin doğruluğunu ve üyeliğe kabul edilmem durumunda tüzükte yazılı bütün yükümlülükleri
yerine getireceğimi beyan ve kabul ediyorum. Gereğini arz ederim.
Üyelik Bildirim Formu Ekleri:
(2) Adet vesikalık resim,
(1) Adet nüfus cüzdanı fotokopisi
Başvuru Sahibinin
İmzası
Bildirim Tarihi
Yukarıda açık kimliği yazılı ……………..…………; ……/…../…… tarihli yönetim kurulu kararı ile üyeliğe kabul
edilerek ………... üye numarası ile dernek üye kayıt defterine kaydedilmiştir. .…. /….. /20…..
SEKRETER ÜYE
İmzası
Adı Soyadı
YÖN.KUR.BAŞKANI
:
:
TAMSAT Amatör Uydu Teknolojileri Derneği
P.K:88 Gölbaşı 06830 ANKARA,
Tel: +90 (532) 222 43 43
İmzası
Adı Soyadı
E-posta: [email protected]
Web : http://www.tamsat.org.tr
:
: