Sektör Toplantıları Neticesinde Başbakan ve Ekonomi Koordinasyon

Transkript

Sektör Toplantıları Neticesinde Başbakan ve Ekonomi Koordinasyon
Sektör Toplantıları Neticesinde Başbakan ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunda İlgili Bakanlıklara
Gönderilen Mektup Metni Hakkında
39.A.00.4196
27.11.2014
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
İlaç dağıtım kanalları ve ilaç şirketlerinin temsilcileri olan Türkiye İlaç Sanayi Derneği, Araştırmacı İlaç
Firmaları Derneği, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, Ecza Depocuları Derneği ve Tüm Eczacı
Kooperatifleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği
ᤀ渀椀渀
çağrısıyla ilk kez 23.09.2014 tarihinde TEB M
Heyeti Binası’nda bir araya geldi.
Çoğunluğu global bütçeden kaynaklanan sektör sorunlarının tartışıldığı toplantıda, bütçe görüşmelerine
yönelik olarak ortak tutum almanın gerekliliği ve önümüzdeki dönem için bir ortak yol haritası
belirlenmesi konuları görüşüldü.
Sektör bileşenleri, 01.10.2014 tarihinde yeniden bir araya gelerek TBMM
ᤀ搀攀
sağlık bütçesinin
görüşülmesinin en acil konu olduğu tespitinden hareketle altı kurumun imzacı olduğu ortak bir
metin oluşturma kararı aldı.
Sayın Başbakan ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunda ilgili Bakanlıklara gönderilen 18.11.2014
tarihli mektup metni yazımız ekinde yer almakta olup, bilgi edinilmesini saygılarımla rica ederim.
Uzm.Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter
Mektup metni