Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri

Transkript

Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri
Musa Anter ve
Özgür Basın Şehitleri
Gazetecilik Ödülleri Şartnamesi - 2015
* Özgür Gazeteciler Cemiyeti her yıl “Musa Anter ve
Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri” adıyla
yarışma düzenler.
* Yarışma dili Kürtçe ve Türkçe’dir.
* Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik
Ödülleri, Türkçe haber, Kürtçe haber, Görüntülü
haber, fotoğraf ve karikatür olmak üzere 5 dalda
düzenlenir.
*Her dalda sadece bir ödül verilir. Seçici kurul uygun
gördüğü hallerde başarılı çalışmaları takdir ve övgü
ile değerlendirir.
* Katılımcılar bir dalda en fazla 3 eser ile katılabilirler.
* Karikatür ve fotoğraf dallarında değerlendirme,
yarışmaya doğrudan gönderilen çalışmaların yanı
sıra, ön eleme kurullarının seçici kurullara önerileri
de dikkate alınarak yapılır.
* Ödül tutarları, Türkçe haber, Kürtçe haber, görüntülü
haber, fotoğraf ve karikatür dalları için 5.000 TL’dir.
* Gönderilen eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve
Cemiyetin izni dahilinde yayın organlarında
yayınlanabilecek.
* Ödüle layık görülen eserler, 15 Eylül 2015 tarihinde
açıklanacaktır.
* Ödüller 21 Eylül 2015 tarihinde düzenlenecek törenle
sahiplerine verilecektir.
* Eserlerin APS, taahhütlü posta ya da kargo ile
gönderilmesi gerekmektedir. Posta veya kargodan
kaynaklı ulaşmayan eserlerin sorumluluğu
Cemiyetimize ait değildir.
KATILIM KOŞULLARI
* Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik
Ödülleri teknik şartnamesinde belirtilen koşulları
haiz eser sahibi herkes yarışmaya katılabilir.
* Yarışmaya seçici kurul üyeleri (jüri olduğu yıl) ile
Özgür Gazeteciler Cemiyeti’nin seçimle belirlenen
organlarında görev yapanlar katılamazlar.
* Yarışmaya katılan eserlerin yayımlanmamış ya da 15
Eylül 2014 tarihinden sonra yayımlanmış olması
gerekmektedir.
* Katılımcı, daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı
yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve
sergileme almamış eserleriyle katılabilir.
* Eserin, daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı
Türkçe Haber Jürisi
Hüseyin Aykol
Ezgi Başaran
Celal Başlangıç
Karin Karakaşlı
Fatih Polat
yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve
sergileme aldığının ortaya çıkması durumunda
katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır;
anılan ödül iptal edilir. Ödül alınmışsa katılımcı
tarafından iade etmesi gerekmektedir. Bu işlem
diğer katılımcılar için herhangi bir talep hakkı
doğurmaz.
* Yarışmaya gönderilen eser üzerinde, eser kendisinin
olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve
jüriyi yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişikliği yapan katılımcı hakkında jüri tarafından
kural ihlali işlemi uygulanır.
* Yarışmaya eser gönderen tüm katılımcılar,
şartnamede belirtilen hususları kabul ettikleri kabul
edilir. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma
dışı bırakılır.
* Eser yayınlanmamış ise, eserin adı, çekildiği ya da
çizildiği yer ve zaman; yayınlanmış ise yayınlandığı
gazete, dergi, ajans, internet sitesi, TV ile yayın
tarihi bilgileri ve yayının bir kopyasının dosyada yer
alması gerekmektedir.
* Katılımcıların; www.ozgurgazetecilercemiyeti.org
adresinde bulunan katılım formu (formu
doldurmayanlar özgeçmiş, iletişim adresi ve eser
hakkındaki bilgi yazısı) ile 2 adet fotoğrafı başvuru
dosyasına eklemelidir.
* Katılımcılar, eserlerini yarışmanın ilan edilmesinden
sonra en geç 7 Eylül 2015 saat 17.00’ye kadar posta
yoluyla ya da dijital ortamda (CD, DVD, flaş bellek)
belirtilen adrese ulaşacak şekilde yollaması
gerekmektedir.
TEKNİK ŞARTNAME
Türkçe Haber
* Katılımcılar, politika, ekonomi, ekoloji, eğitim,
sağlık, toplum yaşam, kültür sanat ve spor gibi
kategorilerde haber değeri taşıyan çalışmalarla
katılım sağlayabilirler.
* Haberlerin beş (5) nüsha şeklinde gönderilmesi
gerekmektedir.
Kürtçe Haber
* Katılımcılar, politika, ekonomi, ekoloji, eğitim,
sağlık, toplum yaşam, kültür sanat ve spor gibi
Kürtçe Haber Jürisi
Fehim Işık
Hatice Şahin
Zehra Tunç
Tayip Temel
Ramazan Umar
Görüntülü Haber Jürisi
Hamdi Akyol
Mete Çubukçu
Mehmet Güç
Banu Güven
Şirin Payzın
kategorilerde haber değeri taşıyan çalışmalarla
katılım sağlayabilirler.
* Haberlerin beş (5) nüsha şeklinde gönderilmesi
gerekmektedir.
Görüntülü Haber
* Katılımcılar politika, ekonomi, ekoloji, eğitim, sağlık,
toplum-yaşam, kültür-sanat ve spor gibi dallarda
haber değeri taşıyan çalışmalarıyla yarışmaya
katılabilirler.
* Katılımcı bu daldaki eserini dijital ortamda (CD, DVD,
flaş bellek) eserin konusu, hazırlandığı tarih,
yayınlandığı TV ve/veya internet sitesi bilgilerini
ekleyerek gönderir.
Fotoğraf Dalı
* Yarışmaya gönderilen çalışma ya da çalışmaların
arka yüzlerinin sol alt köşesine, eser sahibinin adı
soyadı ve eserin adı bir etiketle yazılacaktır.
Fotoğrafın çekildiği zaman, mekan ile haber adı
belirtilmelidir.
* Fotoğraf dalında yarışmaya gönderilecek eserlerin
boyutları; kısa kenar minimum 2000 piksel, JPG
formatında, 300 DPİ çözünürlükte ve 12 sıkıştırma
kalitesinde olarak sunulmalıdır.
* Seçici kurul gerek görürse katılımcıdan fotoğrafın
orijinal halini (Raw) talep edebilir.
* Üzerinde oynanmış ve gerçekliğini değiştirecek
şekilde değiştirilmiş (ışık, renk, kontrast ayarları
hariç) fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Karikatür Dalı
* Yarışmaya gönderilen eserlerin ismi eserin arka
yüzlerinin sol alt köşesine, bir etiketle yazılacaktır.
* Çizer kullandığı teknikte serbesttir. Ancak eserler
orijinal olmalıdır. Sanatçı tarafından (ıslak imza)
imzalanması koşulu ile dijital baskı ürünler kabul
edilir.
* Karikatür boyutları en az A4 (21x29,7cm) en fazla A3
(29,7x42cm) olmalı ve herhangi bir zemine
yapıştırılmamalıdır.
Kadın Haberciliği
* Kadın haberciliği konusunda yapılan haberler ya da bu
haberler konusunda gösterilen hassasiyet ve
duyarlılık göz önünde bulundurularak Gurbetelli Ersöz
Kadın Haberciliği Ödülü verilir.
Fotoğraf Dalı Jürisi
Kamil Fırat
Çağdaş Kaplan
Sebati Karakurt
Ramazan Öztürk
Murat Sezer
Karikatür Dalı Jürisi
Gülay Batur
Semra Can
Doğan Güzel
Halil İncesu
Sefer Selvi
İLETİŞİM ADRESİ
Özgür Gazeteciler Cemiyeti
Dabanoğlu Mahallesi Kadı Camii Sokak No: 7 Sur - Diyarbakır • Tel & Faks: (412) 223 33 58
E-posta: [email protected][email protected]
Web adresi: ozgurgazetecilercemiyeti.org • ozgurgazetecilercemiyeti.com • ogcem.org
İletişim Telefonları: Hakkı Boltan, (507) 214 80 69 • Nevin Erdemir, (507) 191 26 53
* Özgür Basın geleneğinden gelen basın yayın organları
tarafından 1993 yılından itibaren verilen Musa Anter ve
Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri’ni bu yıl da
Özgür Gazeteciler Cemiyeti verecektir.

Benzer belgeler

Posta Pulu Yarışma Şartnamesini görmek ve

Posta Pulu Yarışma Şartnamesini görmek ve yayınlanabilecek. * Ödüle layık görülen eserler, 15 Eylül 2015 tarihinde açıklanacaktır. * Ödüller 21 Eylül 2015 tarihinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecektir. * Eserlerin APS, taahhütlü ...

Detaylı

Karikatür - Saint Benoit Fransız Lisesi

Karikatür - Saint Benoit Fransız Lisesi AZİZ NESİN ANISINA FRANKOFON LİSELER ARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAME Özel Saint Benoît Fransız Lisesi’nin düzenlediği karikatür yarışmasına katılım koşulları aşağıdaki gibidir : KARİKATÜR YARIŞM...

Detaylı