4. Sınıf

Transkript

4. Sınıf
ÝLKOKUL
4. SINIF
DERS ADI
KAYNAK KÝTAP ADI
TÜRKÇE
4. Sýnýf Türkçe Dilbilgisi Ders Günlüðü / Mutlu yay
4. Sýnýf Türkçe Çalýþma Fasikülleri / Etkin Okul
Adamý Zorla Cadý Yaparlar / Niran Elçi / Tudem Yay
Kara Oklar Çetesi ( Ciltli )/ Ahmet Þeriþ ÝzGören / Elma Yay
Keþifler ve Ýcatlar / Tübitak Yay
Aydede Her Yerde / Hacer Kýlcýoðlu / Günýþýðý Yay
Ýkiz Gezegenler - Ýstanbul'dan Bodrum'a / Betül Avunç / Tudem Yay
ÖRNEK HAYATLAR MEÞHUR OLAN FAKÝR ÇOCUKLAR / TÝMAÞ
Þiir Saldým Gökyüzüne / Mavisel Yener / Tudem Yay
Atlantis'in Çocuklarý / Bilgin Adalý / Can Yay
Sevdalý Bulut / Nazým Hikmet / Yapý Kredi Yay
Ýnternet Canavarý / Muharrem Buhara / Ýþ Bankasý Yay
Ýnternet Canavarý-2 / Muharrem Buhara / Ýþ Bankasý Yay
Bilgisayar Annie / Alexander McCall Smith / Ýþ Bankasý Yay
EVVEL ZAMAN ÝÇÝNDE / EFLATUN CEM GÜNEY/ NAR YAY.
Harflerin Kardeþliði / Mustafa Ruhi Þirin / Kök Yayýncýlýk
Ýlköðretim Okullarý Ýçin Türkçe Sözlük / TDK
Atasözleri Ve Deyimler Sözlüðü 1 / Ömer Asým Aksoy / Ýnkýlap Yayýnlarý
Atasözleri Ve Deyimler Sözlüðü 2 / Ömer Asým Aksoy / Ýnkýlap Yayýnlarý
Yazým Kýlavuzu Büyük Boy / Türk Dil Kurumu
(Sözlükleri ve yazým kýlavuzlarýný elinde olmayanlar almayabilir.)
MATEMATÝK
SADIK UYGUN YAYINLARI
4. SINIF 'PRATÝK MATEMATÝK ETKÝNLÝK BAZLI SORU BANKASI
FEN VE TEKNOLOJÝ
TEST SEPETÝ SORU BANKASI
BÝLGÝ YOLU YAYINCILIK YAPRAK TESTLER
SOSYAL BÝLGÝLER
ARKADAÞIM SOSYAL BÝLGÝLER SORU ETKÝNLÝK KÝTABI 1-2 4. SINIF
EKSEN YAYINLARI
ÝNGÝLÝZCE
Family And Friends 3 // 2Nd Edition
Student Book / Oxford Yay.
Family And Friends 3 2Nd Edition
Workbook With Online Practice / Oxford Yay.
Yle Tests Movers 4 / Cambridge
All Around The World –Level 7 / Pearson Yay.
Winnies New Computer Pb Ed. W/C
Caring For Our World / Louise Spilsbury /
Pearson Yay.
Art In The Past-Level 5 / Pearson Yay.
The ýnventions Of Thomas Edison –
Level 5 / Pearson Yay.
The Romans / Macmillan Yay.
ALMANCA
Planetino 1 Kursbuch / Hueber/ Türkalman Kitabevi
Planetino 1 Arbeitsbuch / Hueber/ Türkalman Kitabevi
Mein Deutsch Junior Defter