PROF. DR. DURAN ÇAKMAK Doğum Tarihi

Transkript

PROF. DR. DURAN ÇAKMAK Doğum Tarihi
PROF. DR.
DURAN ÇAKMAK
Doğum Tarihi: 1951
Medeni durum: Evli
1975 yılında İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu
1975-1980 yılları arasında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Psikiyatri Kliniği’nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası







1982 yılı Aralık ayında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve
Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Başasistan
1987 yılında Klinik Şef Yardımcısı
1989 yılında Doçent
1990 yılında Klinik Şefi
1990-1995 yılları arasında genel psikiyatri servislerinde ve
1996 Ocak ayından itibaren
AMATEM ( Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi Araştırma ve Eğitim Merkezi )
servisinde Klinik Şefi
2011 yılından itibaren İstanbul Arel Üniversitesinde Profesör
Genel Psikiyatri
Elektrokonvülsif terapi ( EKT)
Alkol – Madde Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyonu
. Kitaplar
1. D.Çakmak, C.Evren
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
İstanbul, 2006
2. D. Çakmak, Ö.Saatçioğlu
Bağımlılık ve Komorbidite
İstanbul, 2005
3. D Çakmak, R Balkan, C Tüz,
Esrar Etkileri ve Bağımlılığı
İstanbul, 2004
4. D Çakmak, Ö Saatçioğlu,
İstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans için Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
İstanbul, 2003
5. D Çakmak, Ö Saatçioğlu,
İlaç ve Madde Bağımlılıkları ve Aşırı Dozları, Zehirlenmeler içinde. Editör:
G.Akkan. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Kaya
Basım, İstanbul, 2002.
6. K Ögel, G Ertekin, D Tamar, D Çakmak
Alkol Bağımlılığı Tedavi Programı
Amatem Kliniği, 1999
7. K Ögel, D Tamar, D Çakmak,
Madde Bağımlılığında Alternatif bir Yaklaşım Zarar Azaltma
İstanbul, 1999
8. A Karalı, K Ögel, D Tamar, D Çakmak
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Acil Yaklaşım Kılavuzu
Amatem, 1999
9. K Ögel, D Tamar, AKaralı, D Çakmak,
Alkol ve Madde Koruyucu Hekimlik Kılavuzu
Amatem, 1999
10. K Ögel, D Tamar, A Karalı, D Çakmak,
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları El Kitabı
Amatem, 1998
11. D. Tamar, K. Ögel, D. Çakmak
Uyuşturucu Madde Kullanımının Aile Üstüne etkisi
Ankara, 1997
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1.
Evren C, Sar V, Dalbudak E, Oncu F, Cakmak D.
Social Anxiety and dissociation among male patients with alcohol dependency
Psychiatry Res. 2009 Feb. 28;165(3):273-80 Epub 2009 Jan 21
A2.
Evren C, Dalbudak E, Cakmak D.
Personality dimensions in male patients with early-onset alcohol dependence
who seek treatment.
Isr J Psychiatry Relat Sci.2009; 46(3) : 204-6.
A3.
Saatçioğlu O, Yapıcı A, Cakmak D.
Quality of life, depression and anxiety in alcohol dependence.
Drug and Alcohol Review 2008;27: 83-90
A4.
Cuneyt Evren, Vedat Sar, Bilge Evren, Umit Semiz, Ercan Dalbudak,
Duran Cakmak
Dissociation and Alexithymia Among Men With Alcoholism.
Psychiatry and Clinical Neurosciences, 2008;62: 40-47.
A5.
C Evren, T Barut, O Saatcioglu, D Cakmak
Axis I Psychiatric Comorbidity Among Adult Inhalant Dependents Seeking for
Treatment.
Journal of Psychoactive Drugs 2006 (Basımda)
A6.
C Evren, S Can, B Evren, D Cakmak
Lifetime PTSD in Turkish Alcohol Dependent Inpatients: Relationship with
Depression, Anxiety and Erectile Dysfunction.
Psychiatry and Clinical Neurosciences (2006) (Basımda)
A7.
C Evren, S Kural, D Cakmak
Clinical Correlates of Childhood Abuse and Neglect in Substance Dependents.
Addictive Behaviors 2005
A8.
C Evren, S Kural, D Cakmak
Clinical Correlates of Self-Mutilation in Turkish Male Substance Dependent
Inpatients.
Psychopathology 2005
A9.
C Evren, D Cakmak
Substance Use Disorders In Rheumatic Patient German Journal of Psychiatry
(2005)
A10. S Aytaçlar, D Çakmak, A Türkcan, Ü Yazman, Y Akvardar, G Ergor
Prevalence of alcohol use in Istanbul
Psychological Reports, 2003, 92,1081-1088 2003
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler:
B1.
C. Evren, B. Evren, D. Cakmak
Childhood trauma as risk factor for alexithymia in adult male substance
dependents
18th ECNP Congress, Amsterdam, The Nederlands, October 22-26, 2005
European Neuropsychopharmacology; The Journal of the European College of
Neuropsychopharmacology, Volume 15 (2005), Supplement 3, Page S574
B2.
Ö. Saatcioglu, C. Evren, R. Erim, D. Cakmak
Venlafaxine treatment in alcohol dependants with comorbid depression. 18th
ECNP Congress, Amsterdam, The Nederlands, October 22-26, 2005
European Neuropsychopharmacology; The Journal of the European College of
Neuropsychopharmacology, Volume 15 (2005), Supplement 3, Page S589
B3.
Ö Saatcioglu, C. Evren, Fl Cam-Celikel, D Cakmak
Depression and Anxiety in Alcoholics with Smoking World Federation of
Societies of Biological Psychiatry, International Congress of Biological
Psychiatry, 9-13 February, 2004, Sydney, Australia The World Journal of
Biological Psychiatry, Volume 5 Supplement 1, page 129.
B4.
C Evren, O Saatcioglu, B Evren, D Cakmak
Characteristic Differences Between Inhalant and Heroin Use Disorders
American Psychiatric Association 2004 Annual Meeting “Psychotherapy and
Psychopharmacology: Dissolving the Mind-Brain Barrier”, 57th Annual
Meeting, May 1-6, 2004, New York.
B5.
C Evren, S Can, O Saatcioglu, M Erkiran, B Evren, D Cakmak
Lifetime PTSD Among Turkish Alcohol Dependents and it’s Relationship With
Depression, Anxiety and Erectile Dysfunction American Psychiatric
Association 2004 Annual Meeting “Psychotherapy and Psychopharmacology:
Dissolving the Mind-Brain Barrier”, 157th Annual Meeting, May 1-6, 2004, New
York.
B6.
C Evren, S Can, D Cakmak
Erectile dysfunction among inpatient alcohol dependents and It's relationship
with depression, anxiety, and alexithymia 17th ECNP Congress, Stockholm,
Sweden, October 9-13, 2004 European Neuropsychopharmacology\par The
Journal of the European College of Neuropsychopharmacology\par Volume
14, Supplement 3, Page S340
B7.
C Evren, Y Can, C Yancar, B Evren, O Saatcioglu, D Cakmak
Temperament and character inventory in substance dependents: A controlled
study
17th ECNP Congress, Stockholm, Sweden, October 9-13, 2004 European
Neuropsychopharmacology\par The Journal of the European College of
Neuropsychopharmacology\par Volume 14, Supplement 3, Page S340
B8.
C Evren, S Kural, D Cakmak
Suicide attempt history in substance dependents and its relationship with
sociodemographic and clinical characteristics 17th ECNP Congress,
Stockholm, Sweden, October 9-13, 2004 European
Neuropsychopharmacology\par The Journal of the European College of
Neuropsychopharmacology\par Volume 14, Supplement 3, Page S341
B9.
Tomruk NB, Çakmak D ,Alpay N,Ata E,Tosun T.
Hashımoto’s encephalopathy a case report. Xth World Congress of Psychiatry,
August 25-28 1996 Madrid-Spain G.1650 August 27, 1996
B10. Tomruk NB, Çakmak D, Alpay N,Eriştiren P,Gündüz E.
Neurosyphilis:”The old enemy”,Two case reports.
Xth World Congress of Psychiatry, August 25-28 1996, Madrid-Spain G.1651
August 27, 1996
B11. Tomruk NB , Çakmak D, Alpay N,Kuru L.
Genital self mutilatıon :Case reports.
Xth World Congress of Psychiatry, August 25-28 1996 Madrid-Spain G.1664
August 25, 1996
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. C Evren, R Çetin, M Durkaya, E Dalbudak, D Çakmak
Yatarak Tedavi Gören Erkek Alkol Bağımlısı Hastalarda Alkol Aşermesinin
Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Genel Psikopatolojinin Şiddeti ile İlişkisi
NöroPsikiyatri Arşivi 2009; 46(1):3-7
2.
C Evren, HT Karatepe, A Aydın, E Dalbudak, D Cakmak
Alkol/madde bağımlılarında ketiapinin etkisi ve kötüye kullanımı: Olgu serisi ve
gözden geçirme
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009; 19(2):148-154
3. C Evren, M Durkaya, R Çelik, E Dalbudak, D Çakmak, B Flannery
Yatarak tedavi gören erkek alkol bağımlısı hastalarda alkol aşermesinin
aleksitimi ve dissosiyasyon ile ilişkisi
Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009; 10(3):165-173
4. C Evren, R Çetin, E Dalbudak, M Durkaya, D Çakmak, B Flannery
Yatarak tedavi gören erkek alkol bağımlısı hastalarda Cloninger’in kişilik
boyutlarının alkol aşermesi ile ilişkisi
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2009; 19(4):373-381.
5.
Saatçioğlı Ö, Yapıcı A, Ciğerli G, Üney R, Çakmak D.
Yatarak tedavi gören bağımlı hastalarda nüksün değerlendirilmesi.
Bağımlılık Dergisi 2007; 8: 133-137.
6.
B Danışmant, Ö Saatçioğlu, E Gültürk, F Borlu, D Çakmak.
Alkole Bağlı Rabdomyoliz ve Akut Böbrek Yetmezliği Olgusu
NöroPsikiyatri Arşivi 2007;44(2):77-79
7.
K Altınbaş, Ö Saatçioğlu, D Çakmak.
Madde Bağımlılığı ve Psikoz NöroPsikiyatri Arşivi 2007;44(1):34-40
8.
Ö.Saatçioğlu, R.Erim, D.Çakmak
Tiyaneptin kötüye kullanımı olgu sunumu
Türk Psikiyatri Dergisi, Basımda.
9.
S Kural, C Evren, D Çakmak
Alkol/Madde Bağımlılığında Kişilik Bozukluğu Ek Tanısının Diğer I. Eksen
Tanıları ve Çocukluk Çağı Kötüye Kullanımı ve İhmali ile İlişkisi
Bağımlılık Dergisi 2005; 6(1):9-18
10.
A Türkcan, N Güler, N Özçete, S Özgür, D Çakmak
Bir Sigara Bırakma Programının Değerlendirilmesi
Türkiye'de Psikiyatri 2005; 7(1):33-37
11.
F Karadağ, AG Hariri, A Eşsizoğlu, D Çakmak
Eroin bağımlılığı ve iki uçlu duygudurum bozukluğu olan hastalarda cinsel riskli
davranışlar: Karşılaştırmalı bir çalışma
Bağımlılık Dergisi 2004; 5(3):121-127
12.
A Türkcan, D Çakmak
Sigara bağımlılarında solunum havasında karbonmonoksit düzeyleri
Bağımlılık Dergisi 2004; 5(3):133-138
13.
A Türkcan, D Çakmak
Hastaneye ilk kez başvuran ve yatan alkol dışındaki madde kullanan olgularda
artış
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2004; 17(2):82-86
14.
C Evren, B Evren, Ö Saatçioğlu, D Çakmak
Erken ve geç başlangıçlı alkol bağımlılarında mizaç ve karakter boyutları
Türkiye'de Psikiyatri 2004; 6(1):19-25
15.
C Evren, Ö Saatçioğlu, Y Can, D Çakmak
Tedavi için motivasyon (TİM) ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2004; 12(1):22-30
16.
S Kural, EC Evren, S Can, D Çakmak
Alkol ve madde bağımlılarında travma sonrası stres bozukluğu’nun
sosyodemografik ve klinik özellikler ile ilişkisi
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2004; 14(1):1-8
17.
A Türkcan, D Çakmak
Nikotin bağımlılarında nikotin yerine koyma tedavisinin sigara bırakma
programını sürdürme üzerine etkisi
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2004; 14(4):198-203
18.
C Evren, B Eken, D Çakmak
Alkol bağımlılarında aleksitimi ve depresyon, anksiyete ve kişilik bozuklukları
ile ilişkisi
Bağımlılık Dergisi 2003; 4(2):47-52
19.
EC Evren, Ö Saatcioğlu, B Evren, A Yapıcı, D Çakmak
Alkol kullanım bozukluğunda cinsiyet farklılığı: Yatan hasta verilerinin
incelenmesi
Bağımlılık Dergisi 2003; 4(3):96-100
20.
Ö Saatçioğlu, EC Evren, D Çakmak
1998-2002 yılları arasında yatarak tedavi gören alkol ve madde kullanımı olan
olguların değerlendirilmesi
Bağımlılık Dergisi 2003; 4(3):109-117
21.
EC Evren, Ö Saatçioğlu, B Evren, C Yancar, B Eken, D Çakmak
Madde kullanım bozukluğunda cinsiyet farklılığı: AMATEM'e yatan hasta
verilerinin incelenmesi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2003; 16(3):132-138
22.
B Eken, EC Evren, Ö Saatçioğlu, D Çakmak
Alkol bağımlılarında kişilik bozukluğunun sosyodemografik özellikler,
depresyon ve anksiyete ile ilişkisi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2003; 16(2):71-79
23.
EC Evren, S Üstünsoy, S Can, C Başoğlu, D Çakmak
Alkol/Madde bağımlılarında özkıyım girişimi öyküsünün klinik belirtilerle ilişkisi
Klinik Psikiyatri Dergisi 2003; 6(2):86-94
EC Evren, K Ögel, D Çakmak
Esrar ve meperidin (Petidin) kullanım bozukluğu nedeni ile yatarak tedavi
gören hastaların özelliklerinin karşılaştırılması
Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3(1):20-27
25. C Evren, D Çakmak
Damar yolu ile eroin kullananlarda enjektör paylaşımı ve ilişkili özellikler
Bağımlılık Dergisi 2002; 3(1):21-26
24.
26.
F Öncü, K Ögel, D Çakmak
Alkol kültürü-2: İçki kültürü ve edebiyatta içki
Bağımlılık Dergisi 2002; 3(1):31-36
27.
EC Evren, FO Er, M Erkıran, D Çakmak
Tedavi Arayışında Olan Eroin Bağımlılarında I. Eksen Psikiyatrik Komorbidite:
Sosyodemografik ve Madde Kullanım Özellikleri İle İlişkisi
Klinik Psikiyatri Dergisi 2002; 5(2):92-104
28.
Ö Saatçioğlu, C Evren, D Çakmak
Alkol kullanım bozuklukları tanıma testinin geçerliği ve güvenirliği
Türkiye'de Psikiyatri 2002; 4(2-3):107-113
29.
EC Evren, D Çakmak
Damar yolu ile eroin kullananların genel özellikleri
NöroPsikiyatri Arşivi 2002; 39(1):20-26
30.
Y Akvardar, A Türkcan, D Çakmak
Doktorlar arasında madde kötüye kullanımı bir sorun mu?
Türk Psikiyatri Dergisi 2002; 13(3):238-244
31.
EC Evren, S Can, B Evren, D Çakmak
Yatarak tedavi gören erkek alkol bağımlılarında aleksitiminin depresyon,
anksiyete ve erektil işlev bozukluğu ile ilişkisi: Bir kontrollü çalışma
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2002; 12(4):165-173
32.
G Ertekin, D Çakmak
Madde kültürü üstüne bir çalışma
Bağımlılık Dergisi 2001; 2(1):16-20
33.
A Türkcan, B Coşkun, E İlem, D Çakmak
Alkol bağımlılarında bir tedavi programının 3 aylık izlem sonuçları
Bağımlılık Dergisi 2001; 2(1):30-33
34.
A Türkcan, Ü Yazman, S Özgür, A Korkut, N Ertan, D Çakmak
Alkol ve madde kullanımına ilişkin sorunlarda telefon ile danışma hattına
başvuranların özellikleri ve hattın işlevseliği
Bağımlılık Dergisi 2001; 2(1):34-37
35.
C Evren, K Ögel, D Tamar, D Çakmak
Uçucu madde kullanıcılarının özellikleri
Bağımlılık Dergisi 2001; 2(2):57-60
36.
F Öncü, K Ögel, D Çakmak
Alkol kültürü-1: Tarihsel süreç ve meyhane
Bağımlılık Dergisi 2001; 2(3):133-138
37.
EC Evren, D Çakmak
Alkol ve madde kullananların özellikleri: 2000 yılına ait AMATEM'e yatan hasta
verilerinin incelenmesi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2001; 14(3):142-149
38.
A Türkcan, H Arslan, D Çakmak
Alkol bağımlılarında patolojik kumar oynamanın yaygınlığı ve eşlik eden
özellikler
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2001; 14(2):104-108
39.
C Evren, B Evren, K Ögel, D Çakmak
Madde kullanım neden ile yatarak tedavi görenlerde intihar girişimi öyküsü
Klinik Psikiyatri Dergisi 2001; 4(4):232-240
40.
C Evren, K Ögel, D Çakmak
Madde kullananlarda cezaevi yaşantısı
Türkiye'de Psikiyatri 2001; 3(2):110-120
41.
EC Evren, M Erkıran, K Ögel, D Çakmak
Alkol kullanım bozukluklarında intihar girişiminin klinik ve sosyodemografik
özelliklerle ilişkisi
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2001; 9(4):583-590
42.
K Ögel, D Tamar, C Evren, D Çakmak
Lise gençleri arasında sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı
Türk Psikiyatri Dergisi 2001; 12(1):47-52
43.
K Ögel, D Tamar, C Evren, D Çakmak
Uçucu madde kullanımının yaygınlığı: Çok merkezli bir araştırmanın verilerinin
değerlendirilmesi
Anadolu Psikiyatri Dergisi 2000; 1(4):220-224
44.
K Ögel, D Tamar, C Evren, D Çakmak
İstanbul'da lise gençleri arasında sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı
Klinik Psikiyatri Dergisi 2000; 3(4):242-245
45.
C Evren, D Tamar, K Ögel, A Çorapçıoğlu, D Çakmak
Damar yolu ile eroin kullanımı ve ilişkili bazı davranış biçimleri
Klinik Psikiyatri Dergisi 2000; 3(3):185-191
46.
C Evren, K Ögel, D Tamar, ME Önder, D Çakmak
Eroini damar yoluyla kullanan ve kullanmayanlar arasındaki özelliklerin
karşılaştırılması
Türkiye'de Psikiyatri 2000; 2(2):121-128
47.
K Ögel, D Tamar, C Evren, D Çakmak
Bir geçiş maddesi olarak esrar
Türkiye'de Psikiyatri 2000; 2(1):30-35
48.
C Evren, D Tamar, B Babayağmur, D Çakmak
Opioid bağımlılığının tedavisinde buprenorfin: Metadonla karşılaştırma
çalışmaları
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2000; 10(4):205-212
49.
MH Polat, YF Polat, H Cerit, D Çakmak
Korunmaya muhtaç sokak çocuklarında dermatoglifik bulgular
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1999; 12(3):47-49
50.
MH Polat, YF Polat, H Cerit, D Çakmak
Cinsel davranış bozukluğu gösteren çocukların dermatoglifik açıdan
incelenmesi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1999; 12(2):23-25
51.
L Önen, H İşsever, H Sabuncu, D Çakmak, O Tan
Gemi inşa iş kolunda çalışanlarda dikkat ve kaygının değerlendirilmesi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1999; 12(1):28-31
52.
MH Polat, D Çakmak
Madde bağımlılarında derioymacığı bulguları
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1998; 11(1):9-12
53.
K Ögel, D Tamar, D Çakmak
Madde Kullanımı Sorununda Türkiye'nin Yerine Bir Bakış
Türk Psikiyatri Dergisi 1998; 9(4):301-307
54.
MH Polat, YF Polat, D Çakmak
Cinsel sapma gösteren bireylerde dermatoglifik özellikler
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1997; 10(2):48-50
55.
NB Tomruk, P Eriştiren, N Alpay, D Çakmak, E Ata
Bir olgu nedeni ile psikiyatrik açıdan Cushing Sendromu
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1997; 10(1):32-38
56.
K Ögel, Ö Terbaş, GA Sarılgan, E Erten, D Çakmak
Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Depresif Belirtilerin Dağılımı
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 1995; 8(2):7-10
57- Dr. Ö.KIR, Dr. K. ASLANOĞLU, Dr. D.ÇAKMAK, Dr.Coşkun PINAR
Kardiak Arrest ve Açık Kalp Ameliyatı sonrası Bir-Organik Akıl Bozukluğu
vakası
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Yayın organı “
58- Doç.Dr. Arif VERİMLİ, Dr. Duran ÇAKMAK
Günümüzde Organik Psikiyatri Kavramı. The Concept of organic Psychiatry
Haseki Tıp Bülteni’nde yayınlanacaktır.
59- D.ÇAKMAK, H.SABUNCU, Y.SPOR, H.İŞSEVER, A.AKAYOĞLU,
N.VAROL
Ruhsal Bozuklukların cinsiyet ve meslek dağılımları üzerine
epidemiyolojik bir çalışma
60- Dr. N.UYGUR, Dr. D.ÇAKMAK, Dr. M.YAMAN, Dr. C. TUFAN, Dr. M.ÜÇIŞIK
“Diazepam – Centrophenoxin’in (Lucidril) Alkol Yoksunluk sendromundaki
tedavi Değerinin Diazepam – Placebo ile karşılaştırılması “
Uluslar arası katılımlı Bakırköy 1. Sağlığa zararlı alışkanlıklar sempozyumunda
(10-12 Nisan 1989 Bakırköy – İSTANBUL) Bildiri olarak sunulmuş olup,
Düşünen Adam dergisi.
61- Dr. N.UYGUR, Dr. M.YAMAN, Dr. M.KÖROĞLU, Dr. D.YEŞİLBURSA,
Dr.D.ÇAKMAK
Alkol Kullanımı ve Kognitif Bozukluklar.
Uluslar arası katılımlı Bakırköy 1. Sağlığa zararlı alışkanlıklar sempozyumunda
(10-12 Nisan 1989 Bakırköy – İSTANBUL) Bildiri olarak sunulmuş olup,
Düşünen Adam dergisinde yayınlanacaktır.
62- Dr.N. UYGUR, Dr. M.YAMAN, Dr. M.DERİROĞLU, Dr. Z.PINAR,
Dr. D.ÇAKMAK
Türkiye’de alkole başlama yaşı ile kötüye kullanım ve Bağımlılığın oluşması
Uluslar arası katılımlı Bakırköy 1. Sağlığa zararlı alışkanlıklar sempozyumunda
(10-12 Nisan 1989 Bakırköy – İSTANBUL) Bildiri olarak sunulmuş olup,
Düşünen Adam dergisinde yayınlanmıştır.
63- Dr. Duran ÇAKMAK
Haloperidol verilen sıçanların testislerinin Ultrastrüktürel incelenmesi
Düşünen Adam Cilt I sayı 7 Ağustos 1986
64- Prof. Dr. E.ADAM, Psikolog A.KAYIR, Dr. Duran ÇAKMAK.
Prof. Dr. H. SABUNCU
Kısa süreli şiddetli dikkat ve hafıza üzerine etkisi
Düşünen Adam Cilt I Sayı 7 Ağustos 1986
65- Psikolog A.KAYIR, Prof. Dr. E.ADAM, Doç.Dr. H.SABUNCU,
Dr. TUNCER ÖZKAN, Dr. Duran ÇAKMAK
Şişmanlarda Şahsiyet Özellikleri
Düşünen Adam Cilt I Sayı 7 Ağustos 1986
66. Dr. Tuncer ÖZKAN, Doç.Dr. Turhan BAYER, Dr.Duran ÇAKMAK,
Dr. Sevil ÖZYALÇIN,Prof. Dr. Ahmet ÇALIŞKAN
Elektroşokun beyin biyoelektriği üzerine etkisi
Nöropsikiyatri Arşivi Cilt XV-Sayı 1-2 1978
67- Dr. Duran ÇAKMAK
Anksiyete.
Psikiyatri Dergisi İkinci Cilt İkinci sayı Mart 1978
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan
bildiriler:
1.
2.
3.
4.
Ö Saatçioğlu, C Evren, A Yapıcı, G Ciğerci, R Üney, D Çakmak.
Bağımlılıkta Nüks Belirleyicileri
40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 28 Eylül- 3 Ekim 2004, Kuşadası, s644-645.
F Karadağ, D Tamar Gürol, C Evren, M Erkıran, M Karagöz, D Çakmak.
Alkol ve Madde Bağımlılığında Disosiyatif Bozukluklar
40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 28 Eylül- 3 Ekim 2004, Kuşadası, s647-649.
Ö Saatçioğlu, E.C. Evren, D Çakmak
Feniramin (Avil) Bağımlılığı: Olgu Sunumu
39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 14-19 Ekim 2003, Antalya, s598
K Ögel, D Tamar, C Evren, D Çakmak.
Madde Deneyenlerin Kendilerini ve Geleceğini Değerlendirme Biçimleri.
36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 2000
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
K Ögel, D Tamar, C Evren, D Çakmak.
Uçucu Madde Kullanıcılarının Özellikleri.
36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 2000
A Türkcan, D Çakmak,
Alkol bağımlılarında cinsel işlev bozuklukları
36.Ulusal Psikiyatri Kongresi 2000, Antalya
A Türkcan, D Çakmak
Alkol bağımlılarında evsizlik
36. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2000, Antalya
A Türkcan, B Öztürkcan, A Karalı, D Çakmak
Alkol Yoksunluk Deliryumunda Etkili Değişkenler
35. Ulusal Psikiyatri Kongresi 1999, Trabzon
A Türkcan, D Çakmak
AMATEM’e 1998 yılı içinde yatan hastaların sosyodemografik ve madde
kullanım özellikleri
35. Ulusal Psikiyatri Kongresi 1999, Trabzon
A Türkcan, D Çakmak
Alkol Bağımlılarında sosyal fobi
35. Ulusal Psikiyatri Kongresi 1999, Trabzon
A Türkcan, Y Akvardar, D Çakmak
Alkol bağımlılığında algılanan sosyal destek
34. Ulusal Psikiyatri Kongresi 1998 Çeşme İZMİR
A Türkcan, Y Akvardar, D Çakmak
Alkol bağımlılığında biyolojik göstergeler
34. Ulusal Psikiyatri Kongresi 1998 Çeşme İZMİR
A Türkcan, Z Kılıçarslan, A Sosyal, D Çakmak
Madde bağımlılığının yol açtığı nörolojik komplikasyonlar
Bahar Sempozyumları 2, 1998, Antalya
A Türkcan, D Çakmak
Sağlık Personellerinde Meperidin Kötüye Kullanımı : Üç Olgu
Bahar Sempozyumları 2, 1998, Antalya
A Türkcan, Y Akvardar, S Aytaçlar, Ü Yazman, D Çakmak
İstanbul’da alkol kullanımı yaygınlığı
33. Ulusal Psikiyatri Kongresi 1997 Antalya
16.
A Türkcan, S Türkcan, C Tüz, D Çakmak
Sigara içme davranışının ruhsal nedenleri
33. Ulusal Psikiyatri Kongresi 1997 Antalya
17.
18.
19.
20.
A Türkcan, Y Akvardar, S Aytaçlar, Ü Yazman, D Çakmak
CAGE ile riskli alkol kullanımın taranması
33. Ulusal Psikiyatri Kongresi 1997 Antalya
A Türkcan, S Aytaçlar, Ü Yazman, Y Akvardar, D Çakmak
İstanbulda Maddeler hakkında bilgi tutum ve kullanımın karşılaştırılması
33. Ulusal Psikiyatri Kongresi 1997 Antalya
Y Akvardar, A Türkcan, Ü Yazman, S Aytaçlar, D Çakmak
Toplumun Madde Hakkındaki Bilgi Düzeyi
33. Ulusal Psikiyatri Kongresi 1997 Antalya
A Türkcan, S Türkcan, C Tüz, D Çakmak
Fagerstrom Nikotin Tolerans Soru Listesi (FNTSL) ile Sigara Bağımlılarının
Değerlendirilmesi
33. Ulusal Psikiyatri Kongresi 1997 Antalya
21- “Kastrasyon ve Kastrasyondan sonra Testesteron uygulaması yapılan
sıçanlarda Adenohipofizdeki Goadotrop Hücrelerin
Işık ve elektron mikroskopi bulguları “
M.GÜRTEKİN, E.YENİLMEZ, Y.AYTEKİN D.ÇAKMAK,
IX.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi
(29-31 Mayıs 1989 İstanbul)
22-İntihar girişimi nedeniyle Acil Dâhiliye Polikliniğine başvuran hastalarda
Psikopatolojik Değerlendirme
Dr. D. ÇAKMAK,Dr. K.ASLANOĞLU,Dr. M.Bülent AKMAN
XXIV.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde
(19-23 Eylül 1988 ANKARA) serbest bildiri olarak sunulmuştur.
23- Şizofren hastaların kendilerinde ve ailelerinde yumuşak nörolojik
bulgular
Dr. A.İ.ŞENER, Dr. D.ÇAKMAK, Dr. E.ABAY, Dr. M.E.CEYLAN, Dr.
Y.ÇELİKTEN,Dr. H.ERSAN
XXIV.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler kongresinde
(19-23 Eylül 1988 ANKARA) serbest bildiri olarak sunulmuştur.
24- Kurumlarda yaşayan hastalarda Demans’ı etkileyen faktörler
Dr. Y. SPOR, Psk. A.KAYAOĞLU, Psk. N.VAROL, Dr. D.ÇAKMAK,
Psk. M.Ü.ÖKKEŞ, Psk. G.YALÇINDAĞ, Psk. S.SEMİZ
XXIV.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler kongresinde
(19-23 Eylül 1988 ANKARA) serbest bildiri olarak sunulmuştur.
25-Bir olgu nedeniyle Hipo tiroidiye bağlı organik Akıl Bozukluğu
(DEMANS)
Dr. Duran ÇAKMAK,Dr. N.UYGUR, Dr. S.KAYATEKİN, Dr. N.ALPAY, Doç.Dr.
H. AZİZLERLİ
XXIII. Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler kongresi 14-18 Eylül 1987
26- Teşhisi ancak Nelson-Mayer testi ile doğrulanabilen
iki atipik nöre-sifiliz vakası
Prof.Dr. Selim ÖZAYDIN
Dr. İmadettin AKKÖK
Dr. Duran ÇAKMAK
4-8 Ekim 1976 XII Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi
Tez Danışmanlıkları
KAYA NIHAT
YATAN PSIKIYATRIK HASTALARDA INTIHAR GİRİŞİMİNİN SOSYO
DEMOGRAFIK FAKTÖRLER VE PSIKIYATRIK TANILARLA İLİŞKİSİ
1993
YEMENICIOĞLU AHMET
PANIK BOZUKLUK ETYOLOJISINDE YAŞANMIŞ YAKIN GEÇMİŞ
OLAYLARIN ANLAMLILIĞI
1993
DURMAZ GÖNÜL
UYUŞTURUCU MADDE KULLANAN ADELOSANLARDA BENLIK SAYGISI
1995
EVREN CUNEYT EKREM
İKİ UÇLU DUYGUDURUM BOZUKLUKLARINDA SIK HASTANE YATIŞINI
ETKILEYEN FAKTÖRLER
1995
SOLAKOĞLU GULAY
PSIKOTIK VE PSIKOTIK OLMAYAN MAJOR DEPRESFI BOZUKLUKTA
SOSYO DEMOGRAFIK KLINIK VE TEDAVIYE YANIT ÖZELLİKLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
1995
HALİFEOĞLU BEDRİYE
YASEMİN
YAŞILARDA DEPRESYONUN KİŞİLİK BOZUKLUKLARI İLE İLİŞKİSİ
1996
ESKİCİ MEHMET ALİ
DEPRESYON VE MANİDE
İZLEME SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1996
SEFA AYHAN
ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI OLAN BIREYLERDE FIZIKSEL BİLİŞSEL
PSIKIYATRI YÖNLERDEN SERBEST RADIKALLERIN ROLU
1997
SOLUKÇU Ü. REFHAN
ALKOL TEDAVISINDE NUKS VE NUKSU BELIRLEYEN ETKENLER
1997
GÜRKAYNAK MERVE
İNTRAVOZ MADDE KULLANICILARINDA RISK ALMA DAVRANIŞLARI VE
HIV RISKI İLE İLGİLİ BILGI VE TUTUM
1998
ÖZTÜRK FAZILET
ALKOL BAĞIMLILARI VE OPIAT BAĞIMLILARINDA PANIK BOZUKLUĞU
YAYGINLIĞININ ARAŞTIRILMASI VE KARŞILAŞTIRILMASI
2000
BARUT TUNCAY
ERİŞKİN UÇUCU MADDE BAĞIMLILARINDA PSIKIYATRIK KOMORBIDITE
2001
CAN SUAT
ALKOL BAĞIMLILARINDA EREKTIL BOZUKLUK KOMOBIDITESİ VE DİĞER
1. EKSEN TANILARI İLE İLİŞKİSİ
2002
EKEN BAHAR
ALKOL BAĞIMLILARINDA KİŞİLİK BOZUKLUĞU KOMORBIDITESI 1.EKSEN
PSIKIYATRIK TANILAR VE DIKKAT EKSIKLIĞI HIPERAKTIVITE
BOZUKLUĞU BELIRTILERI İLE İLİŞKİSİ
2002
ER FATMA OYA
OPIYAT BAĞIMLILARINDA PSIKIYATRIK KOMORBIDITE
2002
KURAL SEVIL
ALKOL MADDE BAĞIMLILARINDA PTSB ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMA
ÖYKÜSÜ VE 2. EKSEN EK TANILARININ YAYGINLIĞI VE ARALARINDAKI
İLİŞKİSİ
2003
YANCAR CENK
MADDE BAĞIMLILARINDA İKİNCİ EKSEN KOMORBIDITE VE KİŞİLİK
ÖZELLİKLERININ BAĞIMLILIK ŞİDDETİ VE YAŞAM KALITESINE ETKISININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
2005
DANIŞMANT BIRIM S.
ALKOL MADDE BAĞIMLILARINDA ERİŞKİN DIKKAT EKSİKLİĞİ
HIPERAKTIVITE BOZUKLUĞU
2007
DALBUDAK ERCAN
ERKEK ALKOL BAĞIMLILARINDA TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU
VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ
2008
COŞKUN KEREM ŞENOL
BIPOLAR I BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA KARMA DÖNEMLERIN VE
HIZLI DÖNGULU SEYRIN ORTAYA ÇIKIŞINDA AFEKTIF MİZAÇ
ÖZELLİKLERİNİN ROLU
2008
ÇETİN RABİA
ALKOL BAĞIMLILARINDA TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU İLE
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN REMİSYONA ETKİSİ VE REMİSYONUN TEDAVİ
MOTİVASYONU VE AŞERME İLE İLİŞKİSİ
2009
KALKAY ASLI FUNDA
BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA KARMA DÖNEMLERİN VE
HIZLI DÖNGÜLÜ SEYRİN ORTAYA ÇIKIŞINDA ÇOCUKLUK ÇAĞI
TRAVMASININ ROLÜ VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDE ETKİSİ
2009
ÜNEY RIDVAN
MAJOR DEPRESYON TANISIYLA İZLENMEKTE OLAN BİR GRUP
HASTADA YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME ÇİZELGESİ VE BOYUTSAL
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ İLE TANININ YENİDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ
2009
DURKAYA MİNE
ALKOL BAĞIMLILARINDA REMİSYONUN YAŞAM KALİTESİ, AŞERME VE
YENİLİK ARAYIŞI İLE İLİŞKİSİ
2010
SARAN ÖZLEM
ELEKTROKONVULSİF TEDAVİ UYGULANAN HASTALAR VE
YAKINLARININ ELEKTROKONVULSİF TEDAVİYE İLİŞKİN TUTUMLARI
2010
lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
-
Fizyolojik Psikoloji I / Lisans / 2011-2012 Güz Dönemi
Fizyolojik Psikoloji II / Lisans / 2011-2012 Bahar Dönemi
Alkol ve Madde Bağımlılığı / Yüksek Lisans / 2011-2012 Güz Dönemi
Fizyolojik Psikoloji / Yüksek Lisans / 2011-2012 Bahar Döne
Fizyolojik Psikoloji I / Lisans / 2012-2013 Güz Dönemi
Fizyolojik Psikoloji II / Lisans / 2012-2013 Bahar Dönemi
Madde Bağımlılığı ve Rehabilitasyonu/ Lisans / 2012-2013 Güz Dönemi
Fizyolojik Psikoloji / Yüksek Lisans / 2012-2013 Güz DönemiMadde
Bağımlılığı ve Rehabilitasyonu/ Lisans / 2013-2014 Güz Dönemi Fizyolojik
Psikoloji / Yüksek Lisans / 2014-2015 Güz Dönemi
E . M AI L : c a k m a k d u r a n @ y a h o o . c o m
P H O N E : (212) 867 25 00 - 1143
ADRESS: ISTANBUL AREL UNIVERSITESI
TÜRKOBA MAHALLESI ERGUVAN SOKAK NO: 26
34537 TEPEKENT - BÜYÜKÇEKMECE
İSTANBUL-TURKEY

Benzer belgeler

Alkol Bağımlılarında Psikososyal Uygulamalar, Kısa

Alkol Bağımlılarında Psikososyal Uygulamalar, Kısa 3. Öğrenciler İçin Kısa Alkol Tarama ve Girişim Programı (BASICS-Brief Alcohol Screening and Intervention of College Students): Alkol kötüye kullanımına yönelik ikincil önleme programıdır. Bir zara...

Detaylı

Kongre Özet Kitabını indirmek için tıklayın

Kongre Özet Kitabını indirmek için tıklayın We would be pleased to see you amongst us at the “2nd International 6th National Psychiatric Nursing Congress by the Psychiatric Nursing Association and Atatürk University, Health Sciences Faculty,...

Detaylı