2012 yılı TOSB `Üye Bilgilendirme Toplantısı` gerçekleştirildi TOSB

Transkript

2012 yılı TOSB `Üye Bilgilendirme Toplantısı` gerçekleştirildi TOSB
2012 yılı TOSB
‘Üye Bilgilendirme Toplantısı’
gerçekleştirildi
‘II. OSB Çevre Zirvesi’ Çevre ve
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın
himayelerinde gerçekleştirildi
TOSB Müteşebbis Heyeti TAYSAD’a,
Yeni Yönetim Merkezi’ni kurması
için arsa tahsis etti
TOSB,
entegre yönetim sistem
denetimini geçti
BAŞKAN’DAN
Sanayinin çevre ile mükemmel
uyumu...
Yunus Çiftçi
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Tarıma elverişli olmayan kayalık, taşlık ve engebeli
bir araziye kurulan TOSB Organize Sanayi Bölgesi
bugün mükemmel alt yapı ve fabrikalarının yanı sıra
mükemmel bir doğal park alanına doğru adım adım
ilerliyor.
Düzenleyip, yetiştirdiğimiz 172.000 m² lik çam ormanının yanı sıra OSB içinde yaklaşık 125.000 m² ye
denk gelen 13 adet doğal park alanını da bir plan
dâhilinde bitkilendirerek hizmete sunmanın sevinç
ve coşkusunu yaşıyoruz. Ayrıca üyelerimizin de fabrika bahçelerini adeta birbirleri ile yarışırcasına tanzim edip, bitkilendirmeleri bizleri teşvik etmektedir.
Sanayicilerimiz ile elbirliği içinde OSB mizi çevre ile
uyumlu, doğal kaynakları koruyup, kollayarak geliştirmenin hazzını yaşamak muhteşem bir duygu. İşte
TOSB’ u mükemmel ve ayrıcalıklı kılan da bu. Bu çabamızın neticesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından “ÇEVRE BERATI” ve “EN TEMİZ OSB”
ödüllerine layık görüldük. Keza çevre ile ilgili önemli
yatırımlarımızdan biri de 1750 m³/gün kapasiteli merkezi arıtmamızın kapasitesini de artırarak 5000 m³/
güne çıkardık. Bu kapasite tam doluluk anında dahi
%30 luk bir rezervi kapsamaktadır. Mükemmel çalışan arıtma tesisimizden çıkan suyun analiz değerleri
Çevre yönetmeliğinde öngörülenin onda biri mertebesinde ve Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi İZSU online ölçüm sistemine ilk bağlanan arıtma tesisi.
Halen faal olan 66 fabrikamıza yakında inşaatını tamamlayarak üretime başlayacak 15 fabrikamızın da
katılması ile üretim yapılan toplam kapalı alanımız
1.000.000 m² yi bulacak ve toplam çalışan sayımız
da 12.000 civarında olacaktır. Anadolu’daki pek çok
ilçenin nüfusuna denk gelecek bu üretici güç her
gün, her saat ülkemizin kalkınması için yeni değerler üretiyor. Ülkemizin refahına ve ekonomik gücüne
katkıda bulunuyor.
OSB nin kuruluşunda planladığımız ve çok önem
verdiğimiz eğitim konusunda da önemli adımlar attık. Öncelikle OSB miz içinde yer alan ve kurucularımızdan Sn. Ahmet Bayraktar’ın ailesi tarafından
yaptırılan Hatice Bayraktar Endüstri Meslek Lisesi ilk
mezunlarını verdi. Bu vesile ile hayırsever Sn. İzzet
Bayraktar ve Bayraktar ailesine OSB miz ve Ülkemiz
adına şükranlarımızı sunarız.
Eğitim konusundaki ikinci projemiz de OSB içinde bir
Meslek Yüksek Okulu kurmaktı. Ancak sanayimizin
bu günkü insan kaynağı ihtiyacını analiz ettiğimizde
bu konseptin Yüksek Okulu aştığı ve Lisans, hatta
Lisansüstü eğitime ihtiyaç olduğu gerçeği ile karşılaştık. Dolayısı ile kurucu kadro ve Müteşebbis Heyetimiz bir Vakıf Üniversitesi kurmanın daha uygun
olacağı kanaatine vardı ve bu yönde çalışmalarımızı
yoğunlaştırarak kuruluş işlemlerini tamamladığımız
TOGEV (TOSB GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI)
marifeti ile TOSB TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ fizibilite çalışmalarını tamamlayarak resmi müracaatlarımız yaptık. Müteşebbis Heyetimizce kampus alanı
tahsisi de yapılan Üniversitemizde 4 fakülte, 2 enstitü ve 2 yüksekokul ile toplam 25 dalda eğitim yapılacaktır. Yatırımların en hayırlısı ve anlamlısı olan
bu yatırımı da tamamladığımızda OSB miz bir sınıf
daha atlamış olacaktır.
Diğer taraftan OSB mizin içinde ortak kreş, bankalar
ve benzeri hizmet alanları ile dini tesis alanının planlama çalışmaları da devam etmektedir.
Bu vesile ile Ramazan Bayramınızı Kutlar, tüm zamanlarınızın bayram mutluluğu içinde geçmesini dilerim.
Saygılarımla
FROM PRESIDENT OF BOARD OF DIRECTORS
Perfect harmony of the industry
with the environment
Yunus Çiftçi
TOSB President of the Board of Directors
TOSB Organized Industrial Zone which was established on a rocky, stony and rugged terrain not
suitable for agriculture is proceeding step by step
towards a perfect natural park area today besides its
perfect infrastructure and factories.
As well as the pine forest of 172.000 m² that we have
designated and cultivated, we are living the joy and
enthusiasm of planting 13 natural park areas equivalent to about 125.000 m² inside OSB within a plan
and offering them to service. Also, our members’ organizing and planting their factory gardens as if they
are competing with each other encourages us. It is a
magnificent feeling to live the pleasure of developing
our OSB in harmony with the environment in collaboration with our industrialists, by preserving and looking after the natural resources. And this is what makes
TOSB excellent and privileged. At the consequence
of this effort of us, we have been deemed worthy
of the prizes of ‘’ENVIRONMENT CHARTER’’ and
‘’THE CLEANEST
OSB’’ by the Ministry of Environment and Urban
Planning.
Also,
we have increased
the capacity of our
central treatment
with 1750 m³ capacity which is one of our important
investments regarding environment by raising it to
5000 m³/day. This capacity covers a reserve of 30%
even in its complete fullness moment. The analysis
values of the water that comes out from our perfectly
working treatment facility is at the level of one tenth
of the provisions in the Environment regulation and
it is the treatment facility that was first connected to
Kocaeli Metropolitan Municipality İZSU online measurement system.
With participation of our 15 factories that will start
production by completing their construction soon to
our 66 factories active at present, our total closed
area where production is made will reach 1.000.000
m² and the number of our total employees will be
around 12.000. This producing power which may be
corresponding to the populations of many towns in
Anatolia produces new values everyday, every hour
for the development of our country. It contributes to
the welfare and economic power of our country.
We have taken important steps in the area of education that we have planned at the establishment stage
of OSB and to which we attach great importance
also. First of all, Hatice Bayraktar Industry Vocational High School which is located inside our OSB
and was made by the family of one of our founders,
Ahmet Bayraktar gave its first graduates. On this
opportunity, we present our gratitude to benevolent
Mr. İzzet Bayraktar and the Bayraktar family in the
name of our OSB and our country.
And our second project on the subject of education was to establish a Vocational School of Higher
Education inside OSB. However, when we analysed
the need for human resources of our industry today,
we have encountered the fact that this concept surpasses Higher Education School and Undergraduate and even Postgraduate education is needed.
Therefore, the founder staff and our Enterprising
Committee reached to the conclusion that establishing a Foundation University would be more appropriate and by intensifying our efforts towards
this direction, by virtue of
TOGEV (TOSB FOUNDATION OF DEVELOPMENT AND EDUCATION)
we have accomplished
the corporation procedures, we have completed the feasibility studies of
TOSB TECHNOLOGY UNIVERSITY and we have
made our official applications. In our University to
which campus area allocation has also been made
by our Enterprising Committee, education in total 25
branches will be made by 4 faculties, 2 institutes and
2 higher education schools. When we complete this
investment which is the most beneficial and meaningful of investments, our OSB will have skipped one
class further.
On the other hand, the planning studies of a common day care center for children, banks and similar
service areas and the religious facility area are also
continuing.
On this opportunity, I celebrate your Ramadan Bairam and wish all your times to pass in a bairam joy.
Sincerely yours
2
YUNUS ÇİFTÇİ
Sanayinin çevre ile mükemmel uyumu...
Perfect harmony of the industry
with the environment
TOSB’un farkındalığı sürüyor...
Dergimiz bu sayısında da TOSB’un farkındalığını ortaya koyuyor.
TOSB, çıtasını her geçen yıl yükselterek devam ettiği yolda üyelerine verdiği hizmetlerin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle ve
çevreye verdiği önemle de adından sık sık söz ettiriyor.
Faaliyette olan üyelerinin acil durumlarda birbirleriyle daha hızlı
ve kolay haberleşmesini sağlamak amacıyla üç haneli kısa kod
sisteminin kurulumunu tamamlayarak, katılmak isteyen üyelerini
sisteme dahil etmektedir.
Kocaeli İş-Kur Müdürlüğü ile yaptığı Toplum Yararına Çalışma
projesi ile mevcut 30.000 adet ağacına ek olarak, 12.000 fidan
ve süs bitkisi dikimi gerçekleştirilerek hem çevreye hem de dikim
işinde istihdam edilen personelle istihdama katkıda bulunmuştur.
Kocaeli Çalışma ve İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından Kocaeli Yerel
İstihdam Modeli kapsamında istihdama katkı sağlayan kurum olarak TOSB‘a 6 Temmuz 2012 tarihinde plaket verilmiştir.
TOSB’ un her yıl düzenli olarak yaptığı Olağan Genel Kurul toplantısı yoğun katılımla TOSB konferans salonunda gerçekleştirdi.
TOSB Bölge Müdürlüğünde 10. Ve 15. yılını dolduran çalışanlara
plaket ve hediyeleri Bölge Müdürümüz tarafından takdim edildi,
bizlerde arkadaşlarımıza başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz…
Awareness goes TOSB...
Our magazine exhibits the awareness of TOSB in this edition
also. TOSB, on the way it moves on by raising its bar every
passing day, has its name frequently mentioned with its social
responsibility projects and the importance it attaches to the environment also besides the services it renders to its members.
By completing the installation of a three-digit brief code system
that will allow its active members to communicate faster and
easier with each other in emergencies, it includes its members
who want to be involved into this system.
Within the scope of Working for Public Interest project it made
with Kocaeli Employment Directorate, by realizing the cultivation
12.000 saplings and ornamental plants in addition to its already
present 30.000 trees, it has contributed both to the environment
and to employment with the personnel employed for the cultivation job . A plaque has been presented to TOSB on July 6, 2012
by Kocaeli Labour and Employment Provincial Directorate as an
institution which provides contribution to employment within the
scope of the Kocaeli Local Employment Model.
The Ordinary Meeting of the General Assembly that TOSB
makes regularly every year was held in TOSB conference hall
with intensive participation.
Their plaques and gifts were presented to the employees who
have completed their 10th and 15th years in TOSB Zone Directorate by our Zone Director, we also wish continuation of their
successful work to our friends….
6
ÇEVRE / ENVIRONMENT
8
ÜYE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI /
MEMBER INFORMATION MEETING
12
TOSB’TAN HABERLER /
NEWS FROM TOSB
22
ÇEVRE / ENVIRONMENT
24
TOSB’TAN HABERLER /
NEWS FROM TOSB
33
FİRMALARDAN / NEWS FROM FIRMS
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi Yayın Organı
TOSB Organize Sanayi Bölgesi
TOSB Adına İmtiyaz Sahibi:
Yunus Çiftçi
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Fuat Günel
TOSB Bölge Müdürü
Yayın Kurulu:
Seçil Barda, Yakup Demir, Gonca Kubat,
Ramazan Şahin, Eylem Yılmaz, Burcu Tonguç
TOSB
ÜYELERİMİZDEN/ FROM MEMBERS
34
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ /
OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY
46
HUKUK / LAW
50
TOSB’UN RENKLERİ /
COLOURS OF TOSB
52
İNSAN KAYNAKLARI /
HUMAN RESOURCES
54
SAĞLIK / HEALTH
58
GEZİ / TRIP
62
TOSB TOPLANTI SALONLARI /
TOSB MEETING HALL
66
61 - G4S GÜVENLİK HİZMETLERİ AŞ.
ARKA KAPAK İÇİ
DUMANKAYA - VİLLA GİZLİ BAHÇE
İdari Merkezi:
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Orgaize Sanayi Bölgesi
1.Cad. No: 10 41420 Şekerpınar - Çayırova / Kocaeli
Telefon: 0262 679 10 00 Faks: 0262 679 10 10
[email protected] [email protected] www.tosb.com.tr
Yayın Tarihi: 27.08.2012
nadolu Basın Merkezi tarafından hazırlanmıştır.
Adres: Birlik Mah. 414. Sok. 10/B Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 496 01 09 - 496 01 37 web: www.anadolubasinmerkezi.com
Baskı: Arkadaş Basım Sanayi Ltd. Şti.
Kazım Karabekir Cad. Sütçüoğlu İşhanı No: 37/4 Ulus-ANKARA Tel: 0312 341 57 07
Fuat GÜNEL
TOSB Bölge Müdürü
TOSB alanı 2 bin 784 dönümden oluşmaktadır. İçerisinde 30 bin
adet yetişmiş ağacımız bulunan orman alanımız ise 172 dönümdür.
OSB’mizde 13 adet park olup, alanları 125 dönümdür. Kocaeli İşkur
ile istihdama katkı projesi yürütmekteyiz. Bu kapsamda park alanlarımıza 12 bin kök bitki diktik. Üyelerimizin fabrikalarının yeşil alanlarını
dahil etmezsek, TOSB’un orman ve parklarındaki yeşil alanlar toplamı
297 dönüm olup, TOSB alanının yüzde 10,5’una denk gelmektedir ki
bu oran ülkemizdeki büyük diye adlandırılan diğer OSB’lerin yeşil alan
oranlarından fazladır.
1.etabını 2009 yılı başlarında faaliyete geçirdiğimiz ‘ortak arıtma tesisimizin 2. ve son etabını 2011 yılında tamamlamıştık. Tesisimizin Çevre
İzni’ni de Temmuz 2012’de aldık. Çevre yönetmeliğine göre izin verilen
KOİ sınır değerleri 300 birim iken, TOSB Ortak Arıtma Tesisi nin alıcı
ortama verdiği deşarj KOİ’si 40-50 birimlerde çıkmaktadır. Bu değerler
tesisimizin başarısını ortaya koymaktadır ve üyelerimizin çevreye verdiği önemin de göstergesi durumundadır.
OSB’miz, OSBÜK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile çevrenin korunması ve geliştirilmesi konusunda başarılı çalışmalar ve uygulamalar yürüten kurum ve kuruluşlara yönelik bu yıl ilki düzenlenen
“Türkiye’nin en temiz organize sanayi bölgesi” yarışmasında, en temiz
2. OSB seçilmiştir. Bu dereceyi geliştirmeyi kendimize görev kabul ediyoruz.
Saygılarımla;
TOSB area consists of 2784 decares. And our forest area where we
have 30.000 grown trees inside is 172 decares. There are 13 parks in
our OSB with a total area of 125 decares. We are carrying out a project
of contribution to employment with KOCAELİ İŞKUR (TURKISH EMPLOYMENT AGENCY) . Within this scope we have cultivated 12.000
root plants to our park areas. If we do not include the green areas of
the factories of our members, the total of the green areas in TOSB forests and parks being 297 decares, they correspond to 10,5% of TOSB
area which is a green area ratio greater than the other Organized Industrial Zones described as great in our country.
We have completed the 2nd and final Stage of our Common Treatment
Facility of which we had activated the 1st Stage at the beginning of the
year 2009 in the year 2011. And we obtained the Environmental Permit
of our facility in July 2012. While the Chemical Oxygen Demand (COD)
limit values permitted according to Environment regulations were 300
units, the discharge COD that TOSB Common Treatment Facility gives
to the receiver environment comes out in 40-50 units. These values
exhibit the success of our facility and is also the indicator of the importance our members attach to the environment.
Our Organized Industrial Zone was selected as the 2nd cleanest OSB
in the contest ‘’The cleanest organized industrial zone of Turkey’’ organized for the first time this year with the cooperation of OSBÜK and
the Ministry of Environment and Urban Planning oriented at the institutions and corporations that conduct successful studies and practices in
preservation and development of the environment. We assume to improve this grade as a duty to ourselves.
Sincerely yours,
ÇEVRE
Türkiye’nin en temiz organize
sanayi bölgesi: TOSB
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevrenin korunması ve geliştirilmesi konusunda başarılı çalışmalar
ve uygulamalar yürüten kurum ve kuruluşlara yönelik bu yıl ilki düzenlenen ‘Türkiye’nin en temiz
kenti’, ‘Türkiye’nin en temiz köyü’, ‘Türkiye’nin
en temiz organize sanayi bölgesi’ ve ‘Türkiye’nin
en temiz sanayi tesisi’ yarışmalarının kazananları 5 Haziran 2012 tarihinde açıklandı. TOSB,
Türkiye’nin en temiz organize sanayi bölgesi kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi olmuştur.
Four Seasons Otel’de yapılan ‘Dünya Çevre Günü’
kutlamalarına Müteşebbis Heyet Başkan Vekili ve
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Sayın Ayhan Zeytinoğlu, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus
Çiftçi, TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın
Alper Kanca ve TOSB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şamil Özoğul katılım gösterdiler. Törende, ödül
TOSB adına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın, Yunus
Çiftçi’ ye takdim edildi.
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Çevrenin korunması geliştirilmesi, çevre
kirliliğinin önlenmesi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması konularında göstermiş olduğu gayret ve yapmış olduğu çalışmalardan dolayı 2009 yılında aldığı
‘Çevre Beratı’ ödülünü ileri taşımıştır.
Daha önce de birçok ödülü alan ve birçok ilke imza
atan OSB’miz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) işbirliği ile 13’üncü Kamu Yönetimi sempozyumunda ‘Mükemmellikte Yetkinlik’ belgesini alarak Türkiye’deki
OSB’ler arasında ilk ödül alan OSB olmuştur. Ayrıca
Türkiye İş Kurumu Kocaeli İl Müdürlüğü ile ortaklaşa
yapmış olduğu ‘Toplum Yararına Çalışma Programı’
protokolü ile 172 dönümlük orman alanımızdaki 30
bin adet ve bölgemizdeki 10 bin adet mevcut ağaca ilaveten 12 bin adet kök fidan daha dikilmiş olup
OSB’mizde yeşillendirme ve güzelleştirme çalışmalarına devam edilmektedir.
Sürekli gelişimi ve sürdürülebilir kalkınmayı ilke edinen, hizmet kalitesini sürekli artıran TOSB, 2010
yılında mevcut kalite yönetim sistemlerine entegre
olacak şekilde, ISO 14001 Çevre Yönetim ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini uygulamaya başlayarak topluma ve çevreye
karşı olan duyarlılık ve sorumluluklarının bilinciyle,
her geçen gün hızla büyüyen örnek ve önder OSB
konumundadır.
ENVIRONMENT
TOSB is the cleanest
organized industrial zone of Turkey
The winners of the competitions ‘The cleanest city of
Turkey’, ‘The cleanest village of Turkey’, ‘The cleanest organized industrial zone of Turkey’ and ‘The
cleanest industrial facility of Turkey’ organized by The
Ministry of Environment and Urban Planning directed
at the Corporations and institutions that carry out successful studies and applications about preservation
and development of environment for the first time this
year were announced on June 5, 2012. TOSB was
the owner of the second prize in the category of the
cleanest organized industrial zone of Turkey.
To the ‘World Environment Day’ celebrations made in
Four Seasons Hotel, Deputy Chairman of Enterprising Board and President of Kocaeli Industrial Zone
Ayhan Zeytinoğlu, TOSB President of the Board of
Directors Yunus Çiftçi, Deputy-Chairman of TOSB
Board of Directors Alper Kanca and TOSB Member
of the Board of Directors Şamil Özoğul showed participation. In the ceremony, the prize was presented
to TOSB President of the Board of Directors Yunus
Çiftçi in the name of TOSB.
TOSB Automotive Supply Industry Specialized Organized Industrial Zone, due to the effort it has shown
and the studies it has made in respect of preserving
and developing the Environment, preventing the environmental pollution and generalization of environmental consciousness, has carried the ‘Charter of
Environment’ prize it had received in 2009 forward.
Our OSB which has also received many prizes and
undersigned many firsts previously has been the first
OSB that has been awarded the first prize among the
OSBs in Turkey by receiving the certificate ‘Competence in Excellence’ in the 13th Public Administration
symposium made under auspices of the Presidency
of the Republic of Turkey with the cooperation of the
Turkish Society for Quality (KalDer) and the Union
of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey
(TOBB). On the other hand, with the protocol of ‘Working for Community Benefit Program’ it has made with
the Turkish Employment Agency Kocaeli Provincial
Directorate, 12.000 more roots having been planted
in addition to 30.000 trees in our forest area of 172
decares and 10.000 trees in our zone already available, the greening and beautifying activities in our
OSB are continuing.
TOSB which adopts constant improvement and sustainable development as a principle and enhances its
service quality permanently is in the status of a model
and leader OSB that grows speedily every passing
day with the consciousness of its sensitivity and responsibilities towards the society and environment
by starting to apply ISO 14001 Environment Management and OHSAS 18001 Work Health and Safety
Management Systems in 2010 in a way that will integrate with the available quality management systems.
ÜYE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
2012 yılı
TOSB Üye Bilgilendirme Toplantısı
gerçekleştirildi...
TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Bölgesi Üye Toplantısı; TOSB Müteşebbis
Heyet ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli
Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
ile KOSANO Yönetim Kurulu üyeleri, Özel
İdare Genel Sekreteri Burhan Eres, Gebze
Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı H. Ümran Nargül,
Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş
ile Başkan Yardımcıları ve TOSB sanayicilerinin katılımlarıyla, 31 Mayıs 2012 tarihinde
TOSB Bölge Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleşti.
13 gündem maddeli toplantı saygı duruşu
ve İstiklal Marşı’ nın okunmasının ardından
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus
Çiftçi’nin 2011 yılında yapılan yatırım faaliyetlerini içeren açılış konuşmasıyla başladı. Di-
van Heyeti teşkili ile Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Çiftçi; 2011 yılı faaliyet detaylarını,
TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper
Kanca ve TOSB Yönetim Kurulu Üyesi Şamil
Özoğul 2011 yılı gerçekleşen ve 2012 yılı
tahmini bütçesi hakkında katılımcılara bilgiler
verildi.
Toplantıda, Eski Müteşebbis Heyet ve
Yönetim Kurulu üyelerinden Şahin Karacan’a
geçmişte yaptığı katkılarından dolayı plaket
verilirken, Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Beyza Üstün’ e TOSB ortak arıtma tesisinin
projesi, inşası ve işletilmesi sırasında verdiği
katkılarından dolayı plaket takdim edildi.
Toplu fotoğraf çekiminin ardından yenilen
yemekle toplantı sona erdi.
Her yıl çıtasını biraz
daha yükselterek ye
ni
yatırımlar planlayan TO
SB’ un fark yaratan pro
jeleri
genel itibariyle şu şe
kildedir:
• Kuzey alt geçit ve
bağlantı yollarını tam
am layarak hizmete açtı.
• OSB’ nin Kuzey ve
Güney girişlerine TO
SB a
yakışır güvenlik binala
rını tamamladı.
• OSB nin güvenliği
için; giriş-çıkış, meyd
an,
park, yol ve çevresin
i kameralar ile bölge
nin içi ve
sınırları sürekli izleniyo
r.
• OSB’ nin çevre tel örg
ülerini kısmen yenilen
er ek ve güvenlik zaafiye
ti oluşturan noktalar
takviye
edildi.
• Merkezi arıtma tes
isinin yer aldığı
vadi yamacındaki ka
ymayı engellemek,
otoyol viyadüğü altınd
an ileride devr eye girecek Çayırov
a yoluna bağlantı
kurmak üzere 2 no.lu
vadideki su topla ma yapılarını ıslah ed
erek, dolgu işlemini
başlattı ve önemli bir
kısmını tamamladı.
Yapılan
dolgu sonucu hem
arıtma tesisinin kaym
a riski
önlenmiş ve hem de ya
klaşık 13.000 m² lik ila
ve TIR
park alanı oluşmuştur
. Peyzaj projesi kaps
amında
bölgeyi ağaçlandırıyo
r.
• Merkezi arıtma tes
isinin kapasitesini 2
katına
çıkaran ilave yatırımı
nı tamamladı. Şu an
da
• Orman alanının çe
tam
do
lul
uk
halinde dahi % 30 rez
vre tel örgülerini yenil
erv kapasiteli mükem
endi
ve orman giriş nokta
me
l
ça
lış
an bir merkezi arıtma
larına kapılar yaptı.
tesisine sahip.
• Orman alanının içi
• Arazisindeki yer üs
ne 3 km. lik yürüme
tü sularını toplayıp,
yolu
yapıldı.
kul lanma suyu olarak şe
bekeye veriyor. Topla
nan su lardaki demir ve ma
• İç yollarındaki as
nganı bertaraf edec
falt onarım ve işaret
ek temiz
leme
su arıtma tesisini tam
işlerini devam ettird
amlayarak devreye alm
i. Dışarıdan TOSB’
ış ve
a
ulaşan
kullanım suyu kalitesin
yolların onarımı için
i artırdı.
de Kocaeli Büyükşeh
ir
Beledi yesi ile işbirliği yapılıyo
• OSB ye ait 45 no.lu
r.
parselinde 14.087 m²
lik
fabrika binasını tamam
• Tepeören indirici me
layıp, 10 bin 367 m²
rkezinden TOSB’ a ge
sin
i
ki
ray
len
a verdi. Bu binanın ida
2,85 km. lik hattın
tamamını yedekli ka
ri bölümündeki 2 bin
blo
54
lar
7
m²
ile
lik 2 kat ile teras kıs
yer altına almak suret
mını kuruluş aşamas
i ile hem hava şartla
ındaki
rından
TOSB Teknoloji Ün
kaynaklanan arıza ve
iversitesinin ilk eğitim
enerji kesilme riskini
alanı
be
rta
ola
raf
rak ayırdı. Kampus
edip, daha ucuz tarife
binaları yapılıncaya
den enerji alarak üy
ka
dar
ele
rin
eğ
in
itim bu binada yapılac
enerji maliyetini azalt
aktır.
ıldı.
• Yine 97 no.lu parselin
• GOSB sahasında
deki küçük sanayi ala
ki indirici merkezin
nına
toplam 9 bin 520 m²
den
TOSB’u besleyen iki
lik kiralık ve satılık atö
nci elektrik enerjisi
lye ve
yer altı
fabrika binalarının ya
hattının deplasman
pımına başladı. Proje
ını yaptı. Dağıtım
ve ihale
merkeaşaması tamamlanara
zlerimizin bir kısım do
k inşaatına başlandı.
nanımlarını tamamlan
dı.
• Yap, kirala, işlet ve
• Bulunduğu bölgede
devret modeli ile yaptı
ki yoğun sanayileşme
rdığı
3 ve 4 + yıldız, 150
ve
yapılaşma sebebi ile
odalı iş otel inşaatın
mevcut orta ve yüksek
ı başlattı.
gerilim
Otelin kaba inşaatının
hatlarından enerji tem
önemli kısmı tamamlan
ininde sıkıntılar yaşa
dı ve
nıyor.
hızla ilerliyor. Yatırımc
Buna mukabil TOSB
ının hedefi 2012 yılı
’da hızlı bir yapılaşma
sonuna
döne doğru işletmeye açma
mi yaşanıyor. Dolay
k.
ısı ile özellikle yeni
devreye
girecek fabrikalarının
• Yangın ve acil ku
elektrik enerjisi talep
rtarma eğitimi için ge
lerini
karşılamak üzere TE
rekli
tatbikat binasını yapıp
İAŞ dan ek enerji tah
hiz
mete aldı. Gerek itfa
sis tale bini sürdürerek Enerj
iye
personeli ve gerekse
i ve Tabii Kaynaklar
üyelerine yönelik acil
Bakanı
Sn. Taner Yıldız’ın de
du
rum
kurtarma tatbikat ve
stek ve talimatları ile
eğitimleri bu binada
20 MvA
yapılıyor.
lık ek enerji tahsisi sö
zleşmesini sene sonu
•
Ko
ca
eli
Va
lis
i
ve
Müteşebbis Heyet Ba
nda ak detti.
şkanı
Sn. Ercan Topaca’
nın da destek ve
teş
vik
• OSB içi doğalgaz da
leri
ile
Ko
caeli İş-Kur Müdürlü
ğıtım hattının elektrik
ğü ile yaptığı Toplu
gibi
ring oluşturarak mu
m
Ya
rar
ına Çalışma Projesi
htelif noktalardan alt
kapsamında bölgesin
ernati fli besleme imkânı sa
de
me
vc
ut 40 bin fidana ek ola
ğlayan borulama ve
rak 10 bin fidanlık ağ
kapasite
artışı yatırımını tamam
aç
ve süs bitkisi dikim işi
landı.
ni başlattı. Bu proje 6
ay
sü
re
ile
de
vam edecektir. Bu ka
• TOSB da kurulu fab
psamda orman ve ye
rikalar arası acil durum
şil
alanlarının bakım işini
lar da kısa kod tuşlama
de yapıyor.
haberleşmeyi sağlama
k üzere
kampus içi telefon gö
• Yatırımlarının en ön
rüşmelerini mümkün
emlisi olan insana ya
kılacak
sistemin kurulumunu
tırım
için TOSB bünyesind
tamamlayarak, santr
e
ku
rulan TOGEV marife
alı mü sait olan ve sisteme
ti ile
TO
SB
Te
kn
oloji Üniversitesi’ nin
dahil olmak isteyen
kuruluş işlemlerini
üyelerini
bu sisteme dahil etm
ba
şla
tm
ışt
ır. Bu girişim TOSB
ektedir.
Organize Sanayi
Bölgesinin kuruluşu aş
amasında planlanmışt
ı.
MEMBER INFORMATION MEETING
The year
2012 TOSB
member
information
meeting
was made...
TOSB Automotive Supply Industry Specialized
Organized Zone Members Meeting was realized
on May 31, 2012 in TOSB Zone Directorate Conference hall with the participation of the Members
of TOSB Enterprising Committee and the Board
of Directors, Chairman of Kocaeli Chamber of Industry Ayhan ZEYTİNOĞLU and members of KOSANO Board of Directors, General Secretary of
Special Administration Burhan Eres, Chairman of
Gebze Chamber of Commerce Nail Çiler, President of Assembly of Gebze Chamber of Commerce
H. Ümran Nargül, Çayırova Mayor Ziyaettin Akbaş
and the Deputy Mayors and TOSB industrialists.
The meeting with 13 agenda topics, after standing in homage and singing the National Anthem,
started with TOSB President of the Board of Directors Yunus ÇİFTÇİ’s opening speech about the
investment activities made in the year 2011. By
constituting the Council Committee, The President
of the Board of Directors Yunus ÇİFTÇİ told the
details of activity of the year 2011, TOSB Deputy
President of the Board of Directors Alper KANCA
and TOSB Member of the Board of Directors Şamil
ÖZOĞUL gave information to the participants
about the realized budget of 2011 and estimated
budget of 2012.
In the meeting, while a plaque was given to
Şahin KARACAN, one of the members of the Former Enterprising Committee and the Board of Directors because of his contributions in the past,
a plaque was also presented to Prof.Dr.Beyza
ÜSTÜN who is a Faculty Member of Yıldız Technical University Environmental Engineering Department for the contributions she has provided during
the project, construction and operation of TOSB
common purification facility.
After the photo shooting altogether, the meeting was ended with the dinner.
In general the differ
ence creating projec
TOSB that plans new
ts of
central purification fac
investments by raisin
ility is located and to
g its bar
a bit higher every ye
establish
a connection to Çayır
ar are as follows:
ova road that will be
ac
tivated
fro
m under the highway
• It completed the no
rth underpass and the
viaduct in the future
completed an importa
necting roads and op
and
co
nnt part. At the result
ened to service.
of
the
ing
fill ma
de
,
both the risk of slidin
• It completed the
g of the purification
security buildings be
facility was prevente
TOSB to the North an
fitting
d and an additional
d South entries of OS
TIR parking area of about 13
B.
.000 m² was created.
• For the security of
It is afforesting the zone wi
OSB, the entrance-e
thin the scope of the
xit, the
square, the park, the
landscape
project.
road and surroundin
g, the interior and the borders
of the zone are perm
• It has completed its
anently
monitored with came
additional investmen
ras.
reduplicates the capa
t that
city of the central pu
• By renewing the
rification
facility. At the mome
surrounding wire fen
nt it has a perfectly
ces of
OSB partially, the po
working
ints that create secu
central purification fac
rity weak ility with 30% reserv
ness were reinforced.
e capacity even in complete
fullness condition.
• The surrounding wi
re fences of the fores
• It is collecting the su
t area
rface waters in its lan
were renewed and
gates were made to
d and
giving them as utility
water to the supply ne
the entry
points to the forest.
twork. It
has completed and ac
tivated the clean water
• A walking trail of 3
purifi cation facility that will
km. was made inside
eliminate the iron and
forest area.
the
manganese in the collected
water and enhanced
the utility
water quality.
• The asphalt repair
and signalling works
on the
internal roads were co
• It has completed the
ntinued. And for the
factory building of 14
repair of
the roads accessing
m² belonging to OSB
.087
TOSB from outside,
located on parcel no
collaboration with Kocaeli Metro
. 45 and
ren
ted out 10.367 m² of
politan Municipality is
it. It reserved the 2 sto
made.
of 2.547 m² in the admi
reys
• By taking the line
nistrative section of thi
of 2,85 km that come
s build ing and the terrace
TOSB from Tepeören
s
to
section as the initial
step-down transforme
education
area of TOSB Techno
r station
to underground comp
logy University at the
letely with emergency
stage of
fou
cables,
the failure and energ
ndation. Until the ca
mpus buildings are
y cut risk originati
made,
ng from
the education will be
weather conditions we
carried out in this bu
re eliminated and at the
ild
ing
.
time the energy cost
same
• Again to the small ind
of the members were
ustrial area on the pa
reduced
by obtaining power fro
no
rcel
.97, the workshops an
m a cheaper tariff.
d factory buildings of
9.520 m² for rent an
total
• It made the displace
d
for sale were starte
ment of the second ele
d to
built. The construction
energy underground
ctric
was started upon comp be
line that feeds TOSB
from the
of the Project and ten
letion
step-down transforme
der stages.
r ce
equipments of our dis nter in GOSB area. Some
•
It
sta
rted the construction
tribution centers we
of the business ho re completed.
tel with 3 and 4+ sta
rs, with 150 rooms it
is having
made with Build-rent• Distresses are lived
operate and transfer
in obtaining energy
model .
An
the available medium
important part of the
from
rough construction of
and high voltage lin
hotel has been comp
es be the
cause of the intensiv
leted and it forges ah
e industrialization an
ead. The
investor ’s target is to
d hous ing in the region it is
open it to operation
located. On the other
towards
the end of 2012.
hand,
in TOSB also, a spee
dy structuring period
is lived.
Therefore, by continu
• It made the drill bu
ing its additional energ
ilding needed for fire
y allocation request from
emergency rescue
and
TEİAŞ especially to
training and put int
meet the
electric energy dema
o service.
The emergency rescu
nds of the factories tha
e drills and trainings
t wi
newly activated, it ha
directed
either to the fire briga
s concluded the 20 Mv ll be
de personnel and its
A additional energy allocati
me
mbers
are
ma
de
in this building.
on agreement at the
year end
with the support and
instructions of the Mi
• Within the scope of
nister of
Working for Public Int
Energy and Natural Re
Projects it made wi
erest
sources Taner Yıldız.
th
Ko
caeli Employment Di
• The investment of pip
tor
rec ate
als
o with the support an
ing and capacity increa
d encouragement of
that allows feeding po
se
Kocaeli Governor an
ssibility with alternati
d President of the En
ves from
various points in inn
terprising
Committee Ercan To
er OSB natural gas dis
paca, it started the
trib
line by forming a ring
ution
cu
ltivation
10
.00
0 saplings of trees an
like electricity has be
d ornamental plants
en completed.
addition to the 40.00
in
0 saplings already pre
sent in
its zone. This project
• By completing the
will last 6 months. Wi
installation of a syste
thin this
scope, it also perform
m that
will allow inner-camp
s the maintenance of
us telephone convers
the for ations to
est and green spaces
provide communicatio
.
n with brief code keyin
g (like
extension) in emerg
• For investment to hu
encies between the
man which is the mo
factories
established in TOSB
st im portant of investmen
, it includes its memb
ts,
TO
SB has started the fou
ers
whose
telephone switchboa
da
tio
nn
procedures of TOSB
rds are suitable and
TECHNOLOGY UNIwho want
to be involved in the
VE
RS
ITY
by
system into this syste
means of TOGEV (T
m.
OSB Organized
Industrial Zone Deve
• It started the filling
lopment and Educati
process by reclaiming
on Foun da
tion) established withi
water collecting build
the
ings in the valley no.2
n the body of TOSB
. This
initiative had been pla
in order
to prevent the slide
nned at the foundati
on the valley slope
on stage
where the
of TOSB Organized Ind
ustrial Zone.
TOSB’TAN HABERLER
TOSB’da 10. ve 15. yılını dolduran
personel ödüllendirildi
TOSB Bölge Müdürlüğü çalışanlarından Teknik
Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Şahin 10. yılını,
Finansman Sorumlusu Feyzullah Keleş 15.yılını ve
servis elemanı Hasine Savaş’ın 10.yılını doldurması
sebebiyle Bölge Müdürü tarafından plaket ve hediyeleri takdim edilirken, 2011 yılının da bir değerlendirmesi ve 2012 yılındaki hedeflerin konuşulduğu bir
toplantı düzenlendi.
The personnel who completed their 10th and
15th anniversaries in TOSB were awarded
While their plaques and gifts were presented to three
of our TOSB Zone Directorate employees, Technical
Zone Vice-Director Ramazan Şahin with the occasion of his completing his 10th anniversary, to Finance
Manager Feyzullah Keleş his 15th anniversary and
our service assistant Hasine Savaş her 10th anniversary by our Zone Director, also a meeting was held
where an evaluation of the year 2011 was made and
our targets in 2102 were discussed.
NEWS FROM TOSB
Kocaeli OSB’leri koordinasyon toplantıları
Organize Sanayi Bölgeleri sorunlarını tartışmak ve ortak görüş bulabilmek için Kocaeli
Sanayi Odası önderliğinde düzenlenen toplantıların üçüncüsü, 13.Ocak.2012 tarihi Cuma
günü TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yapıldı. Toplantıya,
TOSB OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus
Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli OSB’lerinin
Başkanları ile Sanayi Odası Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu katıldılar.
Coordination meetings of Kocaeli
organized industrial zones
The third edition of the meetings organized
under the leadership of Kocaeli Chamber of
Industry to discuss the problems of Organized
Industrial Zones and in order to find a common
view was held on January 13, 2012 Friday in
TOSB Automotive Supply Industry Specialized
Organized Industrial Zone.
TOSB OSB President of the Board of Directors Yunus Çiftçi, Kocaeli Metropolitan Municipality Mayor İbrahim Karaosmanoğlu, Presidents of Kocaeli Organized Industrial Zones
and the Chairman of the Chamber of Industry
Ayhan Zeytinoğlu attended the meeting.
TOSB’TAN HABERLER
Sivil savunma eğitimlerimiz
devam ediyor...
Sivil
savunma
faaliyetleri
kapsamında
Bölgemizde
oluşturulan
Sivil
Savunma
Ekiplerine
OSB’miz
İtfaiye
Müdürlüğü tarafından verilen
2. etap Sivil Savunma eğitimi
ne katılan MECAPLAST 1 personeline 08.03.2012 Tarihinde
TOSB itfaiye eğitim alanında
eğitimler
uygulamalı
olarak
gerçekleştirilmiştir.
Katılımcılara itfaiye ekipleri
tarafından binada mahsur kalan ve
yaralananların dışarı çıkarılması,
yaralı taşıma usulleri binanın üst
katlarında mahsur kalanlar ve
yaralı olanları sedye ile tahliye edilmesi ve kurtarma ekipmanların
kullanımı eğitimi verildi.
Olası bir afet ve acil durumda
arama kurtarma faaliyetleri büyük
önem arz etmekte olup, etkin ve
hızlı müdahale etme sonucu birçok hayat kurtarılmaktadır. Bu
konuda eğitim almak isteyen
üye firmalarımızın TOSB İtfaiye
Müdürlüğü ile irtibata geçmesi
önemle duyurulur.
Our civil defense trainings
are continuing...
08.03.2012 in TOSB fire brigade
training area.
To the participants, training
about clearing out the people who
have been stuck in a building and
have been injured, methods of
carrying the injured, evacuation
of the people who remained stuck
in the top floors of a building and
the injured ones with stretcher and
use of the rescue equipments was
given.
MECAPLAST 1 personnel
has participated in the 2nd stage
Civil Defense training given by
the Fire Brigade Directorate of our
Organized Industrial Zone to the
Civil Defense Teams created in
our Zone within the scope of civil
defense activities. The trainings
have been realized practically on
In a possible disaster or emergency, search and rescue operations are of vital importance and
at the consequence of efficient
and fast intervention, many lives
are saved. Our member firms who
want to receive training on this
subject to contact TOSB Fire Brigade Directorate is herewith announced with importance.
NEWS FROM TOSB
TAYSAD 34’üncü
Olağan
Genel Kurulunu
gerçekleştirdi
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün’ün katılımıyla gerçekleştirilen TAYSAD 34’üncü Olağan Genel Kurulunda, TAYSAD Başkanı Celal Kaya görevini Dr. Mehmet
Dudaroğlu’na devretti.
Sektörel dernek başkanları, otomotiv ana sanayi üst düzey yöneticilerinin de katıldığı Genel
Kurulda ayrıca ‘Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım’, ‘İhracat’ ve ‘Eğitim’ konularında
başarılı TAYSAD üyelerine ödül, Ar-Ge Merkezi
unvanına sahip otomotiv yan sanayi firmalarına
ise tebrik plaketi verildi. Ayrıca TAYSAD’ a kendi yönetim binalarını
yapmak için Mülkiyeti TOSB’a ait bin 337 m²
lik arsanın tahsis protokolü imzalandı. Bu tahsis
protokolünün anısına TAYSAD’a yaptığı yardımlarından ötürü TOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Çiftçi’ye plaket verildi.
TAYSAD held
its 34th
Ordinary
General
Assembly
Meeting
In the 34th Ordinary General Assembly Meeting of TAYSAD realized with participation of the
Minister of Science Industry and Technology Nihat Ergün, TAYSAD Chairman Celal Kaya transferred his duty to Dr. Mehmet Dudaroğlu.
In the General Assembly that sectoral association presidents, senior level executives of automotive basic industry attended also, at the same
time prizes to the TAYSAD members who are successful in subjects of ‘Patent, Utility Model, Indus-
trial Design’, ‘Export’ and ‘Training’ and congratulatory plaques to automotive supply industry firms
who have the title of R&D Center were presented.
In the meanwhile, the protocol for allocation of the
plot in the area of 1337 m² which is property of
TOSB to TAYSAD for them to construct their own
management buildings was signed. In memory of
this allocation protocol, plaque was presented to
the TOSB President of the Board of Directors Yunus Çiftçi for his supports to TAYSAD.
TOSB’TAN HABERLER
TOSB Müteşebbis Heyeti TAYSAD’a
Yeni Yönetim Merkezi’ni kurması
için arsa tahsis etti
TOSB Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde bulunan bin 337 m²’lik alanı kapsayan arsa TAYSAD
Derneği’nin yeni yönetim binasını yapmaları maksadıyla TAYSAD’a tahsis edildi. Arsa Tahsis Protokolü’nü
TOSB adına Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, TAYSAD adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kaya
imzaladı.
TOSB Enterprising Board Allocated land to TAYSAD
to establish its new Management Head Office
A land covering an area of 1337 m² inside the boundaries of our Organized Industrial Zone was allocated to
TAYSAD for TAYSAD Association to build their New Management Building. The Land Allocation Protocol
was signed by the President of the Board of DirectorsYunus ÇİFTÇİ in the name of TOSB and the President of the Board of Directors Celal KAYA in the name of TAYSAD.
NEWS FROM TOSB
Nihat Ergün
TOSB’u ziyaret etti
TAYSAD Derneğinin 34’üncü Olağan Genel
Kurul vesilesi ile TOSB’u ziyaret eden Nihat
Ergün; sektörün geldiği seviyeden memnuniyetini belirtti. Otomotivin Türk ekonomisi için lokomotif sektör olduğunu, özellikle yan sanayinin çok değişik ülkelere çok önemli markalara
üretim yaptığını belirtti. Nihat Ergün, 2012
yılının zor bir yıl olacağının açık olduğunu
dile getirerek, Türkiye ekonomisi 2009 gibi bir
süreçten güçlenerek çıktığını, 2012 yılındaki
bazı zorlukların içinden de güçlenerek
çıkacak kabiliyete sahip bulunduğunu anlattı.
Nihat Ergün; “Bu nedenle, 2012 yılının
risklerinin farkında olmalı, ancak bu süreçte
orta ve uzun vadeli hedeflerimizi muhafaza
etmeliyiz. Türkiye, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat yapacak ise bunun aşağı yukarı 75
milyar doları otomotiv sektörüne ait olacaktır”
dedi.
Nihat Ergün visited
TOSB
Nihat Ergün who visited TOSB on the occasion of the 34th Ordinary General Assembly of
TAYSAD Association, expressed his appreciation of the level that the sector has reached.
ish economy had survived a process as 2009
by growing stronger and it has the capability
of coming out of some difficulties in the year
2012 by strengthening also.
He indicated that automotive is the leading
sector for the Turkish economy and especially
the supply industry makes production for very
different countries and very important brands.
“He said, ‘’Therefore, we should be aware of
the risks of the year 2012, however we should
maintain our medium and long-term targets
throughout this process. If Turkey will make an
export of 500 billion dollars in the year 2023,
about 75 billion dollars of this will belong to the
automotive sector.’’
Nihat Ergün, by noting that it is clear that
2012 will be a difficult year, told that the Turk-
TOSB’TAN HABERLER
MARKA, TOSB, OTAM, OSD ve TAYSAD
Yöneticileri işbirliği projeleri için TOSB’da toplandı
19.03.2012 Pazartesi günü; TOSB Bölge
Müdürlüğü binasında yapılan toplantıya MARKA Genel Sekreteri Erkan Ayan, Marka Proje
Uygulama Birim Başkanları Necati Çağatay
Üstündağ ve Özgür Hoaoğlu, TOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, OSD adına Prof.
Dr. Ercan Tezel, TAYSAD Genel Sekreteri
Özlem Gülşen Arkan, OTAM adına Prof. Dr.
Ali Göktan, Volkan Bayraktar, TOSB Bölge
Müdürü Fuat Günel ile Yardımcısı Ramazan
Şahin katıldı. Marka’ nın koordinatörlüğünde
yapılan toplantı sonucunda Otomotiv Araç ve
Aksam Parçaları hakkında Test Merkezi kurulması için mutabakat zaptı imzalandı.
MARKA, TOSB, OTAM, OSD and TAYSAD Executives
assembled in TOSB for cooperation projects
MARKA General Secretary Erkan Ayan,
Marka Project Implementation Unit Presidents Necati Çağatay Üstündağ and Özgür
Hoaoğlu, President of TOSB Board of Directors Yunus Çiftçi, Prof. Dr. Ercan Tezel in the
name of The Organized Industrial Zone, TAYSAD General Secretary Özlem Gülşen Arkan,
Prof. Dr. Ali Göktan on behalf of OTAM, Volkan
Bayraktar, TOSB Zone Director Fuat Günel
and his Assistant Ramazan Şahin attended
the meeting which was held on 19.03.2012
Monday İn TOSB Zone Directorate building.
As a result of the meeting made under
the coordination of Marka, memorandum of
understanding was signed for establishment
of a Testing Center for Automotive Vehicles
Parts and Accessories.
NEWS FROM TOSB
TOSB İtfaiye Müdürlüğü’nden TOSB
personeline yangın eğitimi verildi
OSB’miz İtfaiye Müdürlüğü tarafından
TOSB personeline verilen ‘Yangın Eğitimi
04 Nisan 2012 tarihinde İtfaiye Uygulamalı
Eğitim Alanında gerçekleştirilmiştir.
TOSB İtfaiye Müdürü Muammer Dal
tarafından verilen eğitim, genel bilgilendirme
ve ekipman tanıtımı ile başladı.
Seyyar yangın söndürme cihazlarının
kullanımı, kapalı mahale giriş ve kurtarma
eğitimlerinin yanında yangına müdahale usulleri uygulamalı olarak icra edildi.
Fire training was given to TOSB personnel
from TOSB fire brigade directorate
The ‘’Fire Training’’ given to TOSB
personnel by the Fire Brigade Directorate of our Organized Industrial Zone
have been realized on April 04, 2012 in
the Fire Brigade Practical Training Field.
The training given by TOSB Fire Brigade Director Muammer DAL started
with general information and introduction of the equipment.
Besides the use of mobile fire extinguishing devices, entrance to enclosed
spaces and rescue trainings, methods of
responding to fire were demonstrated in
practice.
TOSB’TAN HABERLER
TOSB, entegre yönetim sistem
denetimini geçti
TOSB, 2007 yılında kurmuş olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine ilaveten, 2011 yılında ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS
18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini aldı. Bu yıl 16 Nisan 2012 tarihinde TÜV Rheinland tarafından yapılan Entegre
Yönetim Sistemi ara denetiminden TOSB başarıyla geçti. Tüm TOSB
personelinin katılımıyla kutlama yapıldı ve kutlamada Bölge Müdürü
Fuat Günel İnsan Kaynakları Sorumlusu Gonca Kubat’a katkılarından
dolayı teşekkür belgesi takdim etti. TOSB passed the integrated management system
inspection
In addition to ISO 9001 Quality Management System it has established in the year 2007, TOSB had
obtained the ISO 14001:2004 Environmental Management System and OHSAS 18001:2007 Work Health and Safety Management System Certificates in
the year 2011.
TOSB has passed the Integrated Management
System interim inspection made by TÜV Rheinland
made this year on April 16, 2012 successfully. A celebration was made with the attendance of all TOSB
Personnel and in the celebration party, The Zone
Director Fuat Günel presented a certificate of appreciation to Human Resources Responsible Miss
Gonca Kubat for her contributions. NEWS FROM TOSB
TOSB çevre komitesi
İZAYDAŞ’a gezi
düzenledi
TOSB Çevre Birimi ve üye firmaların temsilcilerinin katılımıyla 18.04.2012 tarihinde İZAYDAŞ firmasına teknik gezi düzenlendi. Teknik
gezi kapsamında; İZAYDAŞ yetkilileri tarafından tesis hakkında genel bir sunum yapıldıktan sonra saha ziyaretine geçildi.
Saha ziyareti ile atıkların tesise kabulünden son bertaraf ve/veya geri kazanım aşamaları, operasyon el ve kontrol esasları ve
proses süreçleri yerinde görüldü ve yetkililerden bilgi alındı. Teknik gezi sonrasında kısa
bir değerlendirme toplantısı yapılarak, taraflar
arası dilek, öneri ve görüşler paylaşıldı.
Teknik ziyarete katılan üye firma temsilcilerine ve değerli vakitlerini bizlerle paylaşan başta İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç
ve tüm ekibine misafirperverliklerinden dolayı
teşekkür ediyoruz.
TOSB environment committee organized
a tour to İZAYDAŞ
A technical tour was organized to İZAYDAŞ
company on 18.04.2012 with the participation
of TOSB Environment Unit and the representatives of our member firms. Within the scope
of the technical tour, after a general presentation was made by İZAYDAŞ authorities about
the facility, the field visit was started. With the field visit, the stages from the
acceptance of the wastes into the facility to
the final disposal and/or recycling, operation
handling and control guidelines and process
procedures were seen on-site and information was obtained from the authorities. After the
technical tour, a brief evaluation meeting was
made and wishes, suggestions and opinions
were shared between the parties.
We thank the member firm representatives who have participated in the technical visit and mainly to İZAYDAŞ General Manager
Muhammet Saraç and all his team who have
shared their valuable time with us for their
hospitality.
ÇEVRE
‘II. OSB Çevre Zirvesi’
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Erdoğan Bayraktar’ın
himayelerinde gerçekleştirildi
Organize Sanayi Bölgelerinin ve
OSB katılımcılarının, çevre mevzuatı
uygulamalarından
kaynaklanan
sorunlarının, sektörün birinci derece yetkilileri ile karşılıklı görüşülerek çözüm
yollarının bulunması amacıyla, daha önce
iki kez düzenlenerek geleneksel hale gelen
‘OSB Çevre Zirvesi’nin üçüncüsü, Çevre
ve Şehircilik Bakanımız Sayın Erdoğan
Bayraktar’ın himayelerinde 28 Nisan 2012
Cumartesi günü Trabzon’da yapıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın
Erdoğan Bayraktar’ın onur konuğu olarak
katıldığı Zirveye; OSB Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkanı M. Nurettin Özdebir,
Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, Trabzon Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi
Gümrükçüoğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Sayın Şükrü Güngör
Köleoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Genel Müdürleri M. Mustafa Satılmış ve
Recep Şahin, OSB Üst Kuruluşu Yönetim
Kurulu Üyeleri, OSB Yöneticileri ve Bölge
Müdürleri olmak üzere yaklaşık 250 kişi
katıldığı zirveye OSB’mizi temsilen Bölge
Müdür Yrd. Ramazan Şahin ve Çevre Mühendisi Salih Kuru katılımda bulundu.
ENVIRONMENT
The 3rd OSB Environment Summit was
made under auspices of the Minister of
Environment and Urban Planning
Erdoğan Bayraktar
The third edition of the ‘OSB Environment
Summit’ that has become traditional by being
organized twice previously with the aim of finding solutions to the problems of the Organized
Industrial Zones and OSB participants originating from the applications of the environmental
legislation by negotiating face to face with the
first degree authorities of the sector was held
in Trabzon on April 28, 2012 Saturday under
auspices of our Minister of Environment and
Urban Planning Erdoğan Bayraktar.
To the Summit which the Minister of Environment and Urban Planning Erdoğan Bayraktar attended as the honorary guest, and about
250 people participated mainly being OSB Senior Corporation President of the Board of Directors M. Nurettin Özdebir, Trabzon Governor
Dr. Recep Kızılcık, Trabzon Mayor Dr. Orhan
Fevzi Gümrükçüoğlu, The General Director of
Industrial Zones of the Ministry of Industry and
Trade Yaşar Öztürk, Chairman of Trabzon
Chamber of Commerce and Industry M. Suat
Hacısalihoğlu, Chairman of Trabzon Commodity Exchange Şükrü Güngör Köleoğlu, General
Directors of the Minsitry of Environment and
Urban Planning M. Mustafa Satılmış and Recep Şahin, OSB Senior Corporation Members
of the Board of Directors, and OSB Executives
and Zone Directors, The Zone Vice Director
Ramazan Şahin and Environmental Engineer
Salih Kuru made contributions in representa-
tion of our Organized Industrial Zone.
Our Organized Industrial Zone that has
been awarded many prizes previously also
and has undersigned many firsts, has been
the first awarded OSB among the OSBs in Turkey in the 13th Public Administration symposium made under auspices of the Presidency
of the Republic of Turkey with the collaboration of the Turkish Society for Quality (KalDer)
and the Union of Chambers and Commodity
Exchanges of Turkey (TOBB) by receiving the
certificate of ‘’Competence in Excellence’’.
Also, with the protocol of ‘’Working for the
Benefit of Society ‘’ it has made with the Turkish Employment Organization Kocaeli Provincial Directorate 10.000 pcs. of roots were
planted in addition to the 30.000 trees in our
172 decares of forest area and 10.000 trees
in our Zone already available and the greening and beautification efforts in our OSB are
continued.
TOSB which adopts constant improvement
and sustainable development as a principle
and enhances its service quality constantly is
in the status of a model and leader OSB gradually growing speediliy every passing day with
its sensitivity ve responsibility to the society
and environment by starting to apply the ISO
14001 Environmental Management and OHSAS 18001 Work Health and Safety Management Systems.
TOSB’TAN HABERLER
13.Kamu Kalite Sempozyumu’nda
TOSB, ‘Mükemmellikte Yetkinlik’
belgesi ile ödüllendirildi
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
himayelerinde yapılan
13. Kamu Kalite
Sempozyumu’nda
TOSB
Otomotiv
Yan Sanayi İhtisas
Organize
Sanayi
Bölgesi‘ne Mükemmellikte
Yetkinlik
Belgesi ile ödüllendirildi.
Mükemmellikteki
yolculuk sürecinde
TOSB, Türkiye’deki
OSB’ler arasında
ilk ödül alan OSB
oldu.
In the 13th Public Quality Symposium,
TOSB has been awarded with ‘certificate
of competence in excellence
In the 13th Public Quality
Symposium made under auspices of the Presidency of the Republic of Turkey, TOSB Automotive Supply Industry Specialized
Organized Industrial Zone has
been awarded with the Certificate
of Excellence in Competence. In
its process of the journey in perfection, TOSB is the first Organized Industrial Zone among the
Organized Industrial Zones in Turkey that has received a prize.
NEWS FROM TOSB
Kütahya Tavşanlı OSB TOSB’u ziyaret etti
05 Haziran 2012 tarihinde Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi, TOSB’u ziyaret etti. TOSB Yönetim binasında düzenlenen toplantıya, TOSB Organize Sanayi
Bölgesi yetkilileri, TAYSAD Derneği yetkilileri, Tavşanlı Kaymakamı, Tavşanlı Belediye
Başkanı, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı ve OSD yetkilileri katıldı. Katılımcılara TOSB’un tanıtımı yapılmış olup bölge
içerisindeki TOSB Ortak Arıtma Tesisi, otel
inşaatı, Hatice Bayraktar Endüstri Meslek Lisesi, destek binaları ve ortak sağlık güvenlik
birimi gezdirildi.
Konuklarla yenen öğle yemeği akabinde,
Kütahya Tavşanlı OSB yetkilileri TOSB sanayicileriyle bir araya gelerek Tavşanlı OSB’yi
tanıttılar ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
Kütahya Tavşanlı Organized industrial zone visited TOSB
On June 05, 2012, Kütahya Tavşanlı Organized Industrial Zone has organized a visit
to our Organized Industrial Zone. The authorities of TOSB Organized Industrial Zone,
TAYSAD Association Authorities, Tavşanlı
County Governor, Tavşanlı Mayor, Chairman
of Tavşanlı Chamber of Commerce and Industry and OSD officials participated in the
meeting which was organized in TOSB Management Building. The introduction of TOSB
being made to the participants, TOSB Common Purification Facility, Hotel Construction,
Hatice Bayraktar Industry Vocational High
School, our auxiliary buildings and the Common Health Safety Unit was shown.
After the lunch eaten with the guests, Kütahya Tavşanlı OSB authorities got together
with the TOSB industrialists and introduced
Tavşanlı OSB and information exchange has
been made between the parties.
TOSB Yönetim Kurulu Çayırova Belediye
Başkanı Ziyaettin Akbaş’I ziyaret etti
Organize Sanayi Bölgemiz Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Başkan Vekili Alper Kanca, Bölge Müdürümüz Fuat Günel,
Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş’ı
yeni yıl iyi dilek ve temennilerini sunmak için
makamında ziyaret etti.
Visit from TOSB Board of Directors to Çayırova Mayor
Ziyaettin Akbaş
The President of the Board of Directors
of our Organized Industrial Zone Yunus Çiftçi, Vice President Alper Kanca and our Zone
Director Fuat Günel visited Çayırova Mayor
Ziyaettin Akbaş in his office to present their
warm wishes and desires for the new year.
TOSB’TAN HABERLER
TOSB, Kocaeli Valisi Ercan
Topaca’yı ziyaret etti
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi ve
TOSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili, Kocaeli
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Valisi Ercan Topaca’yı makamında
ziyaret etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen
ve TOSB’a verilen “ Çevre Beratı “ ödülü Kocaeli Valisi Ercan Topaca’ya TOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Çiftçi tarafından takdim edildi.
President of TOSB Board of Directors Yunus Çiftçi
and Deputy President of TOSB Enterprising Committee, President of the Board of Directors of Kocaeli
Chamber of Industry Ayhan Zeytinoğlu visited Kocaeli Governor Ercan Topaca in his office.
The ‘’Charter of Environment’’ prize organized by
the Ministry of Environment and Urban Planning and
has been awarded to TOSB was presented to Kocaeli Governor Ercan Topaca by President of TOSB
Board of Directors Yunus Çiftçi.
TOSB’dan anlamlı ziyaret...
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi ve TOSB
Bölge Müdürü Fuat Günel, Çayırova Kaymakamı A.
Selim Parlar ve Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş’ı 12.06.2012 tarihinde makamında ziyaret
etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen
ve TOSB’ a verilen ‘Çevre Beratı ödülü’ Çayırova
Kaymakamı A. Selim Parlar ve Çayırova Belediye
Başkanı Ziyaettin Akbaş’a TOSB Yönetim Kurulu
Başkanı Yunus Çiftçi tarafından takdim edildi.
NEWS FROM TOSB
Meaningful
visit
from TOSB
Our President of TOSB Board of Directors
Yunus ÇİFTÇİ and TOSB Zone Director Fuat
GÜNEL visited Çayırova Qaimaqam A.Selim
PARLAR and Çayırova Mayor Ziyaettin
AKBAŞ on 12.06.2012 in their Office.
The ‘’Charter of Environment’’ prize organized by the Ministry of Environment and
Urban Planning and has been awarded to
TOSB was presented to Çayırova Qaimaqam
A. Selim Parlar and Çayırova Mayor Ziyaettin
Akbaş by President of TOSB Board of Directors Yunus Çiftçi.
TOSB’TAN HABERLER
Belarus heyeti TOSB’u ziyaret etti
13 Haziran 2012 tarihinde TOSB ve
TAYSAD yetkilileri Belarus Heyeti ile TOSB
Bölge Müdürlüğü binasında bir araya geldi.
Öğleden önce TOSB ve TAYSAD’ın tanıtım filmlerinin izlenmesinin ardından, heyet
TOSB firmalarını fabrikalarında ziyaretlerde
ve bilgi alışverişlerinde bulundu. Öğleden
sonraki programda ise TOSB firma yetkilileri
ile MAZ kamyon fabrikası yetkilileri bir araya
gelerek TOSB Bölge Müdürlüğünde karşılıklı ikili görüşmeler gerçekleştirdiler.
Toplantıya, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, TOSB Bölge Müdürü Fuat
Günel, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Mehmet Dudaroğlu ve TAYSAD Genel Sekreteri Özlem Gülşen Arkan, Belarus Sanayi
Bakanlığı Makine Yapım Genel Müdürü Igor
Georgievich Borushko, BATE A.Ş. Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Dimitri Aleksandrovich Korchik, MAZ A.Ş. Yurtdışı İş Birliği Bölümünde Luleu Aleh, MAZ
A.Ş. Başmühendislik Bölüm Başkanı Pavel
Eduardovich Shabanov, MAZ A.Ş. Materyal
Tedarik Bölüm Başkanı Andrei Nikolaevich
Kovalev ve Uludağ İhracatçılar Birliği temsilcileri katıldı.
Belarus committee visited to our TOSB
On June 13, 2012, the TOSB and
TAYSAD authorities came together with Belarus Committee in TOSB Zone Directorate
building. After the introductory films of TOSB
and TAYSAD were watched in the forenoon,
the committee visited TOSB companies
in their plants and exchanged information
with them. In the afternoon program, TOSB
company authorities and MAZ truck factory
executives came together and had bilateral
negotiations face to face in TOSB Zone Directorate.
The Chairman of TOSB Board of Directors Yunus Çiftçi, TOSB Zone Director Fuat
Günel, The Chairman of TAYSAD Board
of Directors Dr. Mehmet Dudaroğlu and
The General Secretary of TAYSAD Özlem
Gülşen Arkan, The General Director Of Machine Construction Of Belarus Ministry of
Industry Igor Georgievich, The Vice General Director Of BATE A.S. External Economic Relationships Dimitri Aleksandrovich
Korchik, from International Cooperation
Department of MAZ A.S. Luleu Aleh, The
Department Head of Chief Engineering of
MAZ A.S, Pavel Eduardovich Shabanov,
The Department Head of Material Supply of
MAZ A.S. Andrei Nikolaevich Kovalev and
The Representatives of Uludağ Exporters’
Association attended to meeting.
NEWS FROM TOSB
Yerli plastik enjeksiyon kalıp imalatçısı firmalar ile OSD, TAYSAD ve BEYSAD’a üye
firmaların aralarındaki iletişimi güçlendirmek
adına, UKUB Plastik Enjeksiyon Komitesinin
düzenlediği 2’nci Ulusal Plastik Enjeksiyon
Kalıpçıları Semineri 19 Haziran 2012 tarihinde
TOSB Bölge Müdürlüğü konferans salonunda
gerçekleştirildi.
The 2nd National Plastic Injection Moulders
Seminar organized by UKUB Plastic Injection
Committee for the sake of strengthening the
communication between the domestic plastic
injection mould manufacturing firms and the
firms member to OSD, TAYSAD and BAYSAD
has been realized on June 19, 2012 in TOSB
Zone Directorate conference hall.
Ana ve yan sanayi yöneticilerinin katıldığı
etkinlikte Türk kalıpçıların otomotiv ve beyaz
eşya sektörüne yönelik yaptıkları plastik enjeksiyon kalıplarının parçalarını sergilendi.
In the event to which the executives of the
main and supply industry participated, the
parts of the plastic injection moulds made by
Turkish moulders for the automotive and white
goods sectors have been exhibited.
TOSB’TAN HABERLER
TOSB ‘istihdama katkı’
ödülünün sahibi oldu
Kocaeli Çalışma ve İş-Kur
İl Müdürlüğü tarafından
Kocaeli Yerel İstihdam Modeli kapsamında istihdama katkı sağlayan kurum
olarak 6 Temmuz 2012
tarihinde TOSB’a plaket
verildi. TOSB, Kocaeli Valisi ve Müteşebbis Heyet
Başkanı Ercan Topaca’nın
da destek ve teşvikleri ile
Kocaeli İş-Kur İl Müdürlüğü
ile yaptığı Toplum Yararına
Çalışma Projesi (TYÇP)
çerçevesinde bölgesinde
mevcut 40 bin fidana ek
olarak 10 bin fidanlık ağaç
ve süs bitkisi dikimi işi için
15 kişi istihdam ediyor.
Prize of contribution to employment to TOSB
A plaque was presented to
TOSB by Kocaeli Labour
and Employment Provincial
Directorate as an institution that provides contribution to employment within
the scope of Kocaeli Local
Employment Model on July
6, 2012. TOSB employs 15
persons for the job of planting 10 thousand saplings of
trees and ornamental plants
in addition to the the 40
thousand saplings already
available in its zone within
the framework of the Project of Working for the Benefit
of the Community (TYÇP)
it carries out with Kocaeli
Employment Provincial Directorate also with the support and encouragement
of Kocaeli Governor and Enterprising Committee
President Ercan Topaca.
NEWS FROM TOSB
TOSB, bölge içi
dahili haberleşme sistemi kurdu
TOSB, OSB içinde yer alan üyeleri için dahili haber-
leşme sistemi kurdu. Bu sistemin temel amacı, acil
durumlarda ilgili yerlere kısa sürede ulaşabilmek ve
kısa numaraları kolay akılda tutabilmek.
TOSB içinde yer alan üyeler birbirleri ve TOSB acil
destek birimleri (İtfaiye, Ambulans, Güvenlik, Doğalgaz, diğer) ile sadece 3 basamaklı (dijitli) rakam çevirerek kısa sürede haberleşebiliyor. TOSB established intra-zone internal
communication system
TOSB established an internal communication system for its members located inside the Organized Industrial Zone.
The basic purpose of this system is to
be able to reach the concerned places
in emergencies in a short time and brief
numbers being easier to keep in mind.
The members located in TOSB can communicate with each other and with TOSB
emergency support units (Fire Brigade,
Ambulance, Security, Natural Gas, other)
in a short time just by dialling a 3-digit
number. TOSB’TAN HABERLER
TAYSAD Katkılarından dolayı TOSB’a
plaket takdim etti
16.03.2012 tarihinde yapılan TAYSAD 34. Olağan
Genel Kurulunda; TOSB tarafından TAYSAD’a tahsis edilen arsanın ‘arsa tahsis protokolü’ imza töreninin ardından TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Celal Kaya tarafından, katkılarından dolayı TOSB’a
plaket takdimi yapıldı.
TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, plaketi
TOSB Kurucuları adına (Rahmetli Abdullah Kanca,
Ahmet Arkan, Ahmet Bayraktar) aldığını belirtti.
TAYSAD presented a plaque to TOSB for
their contributions
In the 34th Ordinary General Meeting of TAYSAD
made on 16.03.2012; after the ‘Land Allocation
Protocol’, signing ceremony of the land allocated
to TAYSAD by TOSB, plaque presentation to TOSB
was made by TAYSAD President of the Board of
Directors Celal KAYA for their contributions.
TOSB President of the Board of Directors Yunus
Çiftçi expressed that he was receiving the plaque
in the name of TOSB Founders (the late Abdullah
Kanca, Ahmet Arkan, Ahmet Bayraktar).
FİRMALARDAN / NEWS FROM FIRMS
TaeguTec Türkiye
TaeguTec Türkiye, yeni fabrika yatırım açılış töreni için müşterilerini Kore’de ağırladı.
TaeguTec Turkey, hosted its clients in Korea for the new factory investment opening
ceremony
nıcılarına daha yenilikçi ürünler sunmayı hedefliyor.
TaeguTec Türkiye 31 Mart – 4 Nisan 2012
2012 tarihleri arasında TT Merkez, Şube, Bayi
ve Müşterileri’nden oluşan altmış kişilik bir ekip
ile merkezi Kore’de bulunan TaeguTec Yeni Fabrika Açılışı’na katıldılar.
Yeni Yatırımı ile üretimini ikiye katlayan TaeguTec Kore kullanıcılarına daha yenilikçi ürünler
sunmayı hedefliyor.
Üretim Merkezi Kore’de bulunan TaeguTec
Kesici Takımlar A.Ş., 31 Mart - 4 Nisan tarihleri
arasında TaeguTec Türkiye Yöneticileri, Merkez
ve Şube Çalışanları, Bayileri ve Müşterileriyle
birlikte 400 milyon Dolar yatırım ile kısa bir zamanda tamamlanan “ 2.Fabrika Açılış Töreni ”
için Kore’yi ziyaret ettiler.
2006 Yılı’nda Dünya’da Yatırım Gurusu
olarak tanınan Warren Buffet’in sahip olduğu
Berkshire Hathaway Şirketi tarafından % 80’i
satın alınan şirket, gelişimine hızla devam etmiştir. Uzakdoğu ve Kore’nin en büyük kesici takım üreticisi olan şirket, aynı zamanda dünyada
tungsten üretim merkezinin de içinde bulunduğu
tek fabrika olma özelliğine sahiptir. TaeguTec’in
kapasitesini iki katına çıkardığı 2.Fabrika Açılış
Törenine Kore’den bini aşkın distributor, bayi ve
müşterileri, dünya çapından ise yirmiden fazla ülke mümessil, bayi ve müşterileriyle birlikte
katıldı.
Yeni Fabrika’nın en büyük avantajı tamamiyle otomatik bilgisayar sistemleriyle kullanıcılarına yeni bir dünya sunuyor olması. Bu yatırım ile
üretimini ikiye katlayan fabrika, TaeguTec kulla-
TaeguTec Turkey participated in the TaeguTec New Factory Opening whose headquarters
is in Korea with a team of sixty persons consisting of TT Head Office, Branches, Dealers and
Customers between the dates March 31-April 4,
2012.
TaeguTec Korea which doubles up its production with its new investment aims at offering
more innovative products to its users.
TaeguTec Kesici Takımlar A.Ş.(Cutting Tools
Co.) whose Production Center is located in Korea visited Korea for the ‘’2nd Factory Opening
Ceremony’’ which was completed in a short time
with an investment of 400 million Dollars altogether with the TaeguTec Turkey Executives, Head
Office and Branch Employees, Dealers and Customers between the dates March 31-April 4.
The company whose 80% has been bought by Berkshire Hathaway Company owned
by Warren Buffet who is known worldwide as
Investment Guru in the year 2006, continued
its development speedily. The company which
is the greatest cutting tools producer of the Far
East and Korea has also the peculiarity of being the only factory in the world where tungsten
production center is located inside. To the 2nd
Factory Opening Ceremony with which TaeguTec raised its capacity to twice as much, more
than one thousand distributors, dealers and customers from Korea and more than twenty countries worldwide participated with their representatives, dealers and customers.
The greatest advantage of the New Factory
is its offering a new world to its users with its fully
automatic computer systems. The factory which
doubles up its production with its new investment aims at offering more innovative products
to TaeguTec users.
ÜYELERİMİZDEN
Otomobilin Işığı
Otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren FARBA cirosunun
6 katına sahip bir şirketi satın alarak dikkat çekti.
Yaklaşık bir yıl önce otomotiv yan sanayinde ilginç bir gelişme yaşandı. Bayraktarlar Holding şirketlerinden FARBA Alman Odelo’yu satın aldı. FARBA’nın cirosunun 34 milyon euro,
Odelo’nunkinin ise 203 milyon euro olduğu düşünülür ise küçüğün büyüğü satın aldığı bu örnek
hayli sıradışı. Grup şimdi Çin’de üretimine başlayacak bir fabrika kuruyor. Nafta pazarına dönük
planlar yapıyor ve 2015 yılında dünya pazarının
yüzde 6-8’ine denk düşecek şekilde 370 milyon
euro ciro hedefliyor.
Öykü bir yanıyla şaşırtıcı bir yanıyla değil.
1960’larda Fransız CIBIE firmasından otomotiv
aydınlatması ile ilgili mümessillik alarak yola çıkan aile son yıllarda önemli bir büyümeye imza
attı. İnşaat’tan turizme, araç bayiliklerinden aydınlatma sistemlerine pek çok sektörde hareket
eden Bayraktarlar Holding için otomotivin yeri her
zaman başka oldu. Far, sinyal ve stop lambası
gibi otomotiv aydınlatma ürünleri imal eden şirketin müşterileri arasında yer alan markalardan bazıları Toyota, Ford, Renault, Wolkswagen, Mercedes Benz, BMW, Porsche ve Audi.
-Doğru zamanda doğru yatırım yaptık
1979 yılında kurulan FARBA’nın gelişiminde önemli bir rol üstlenecek olan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Bayraktar, o yıl
ABD’den endüstri mühendisi olarak döndüğünde
kendini işin başında buluyor. O günlerde iç talebin
durma noktasına geldiğini söyleyen Bayraktar,
“Yurtdışına ne satarız kaygısı ile elimizde çantamız, o dönem üretimimizin yüzde 70’ini ihraç ederek, yaklaşık 5-6 milyon dolar gelir elde eder hale
geldik.” diyor. Ardından başarı sırlarını sıralıyor:
“Doğru zamanda doğru yatırım yaptık. Ekonomik
kriz dönemlerinde fırsatı değerlendirdik, Ar-Ge’yi
önemsedik.”
Bayraktar altın kurallarını ise; her dönemde
kazandığını yine işe yatırmak olarak tarif ediyor.
Ahmet BAYRAKTAR
Bayraktarlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
FARBA’nın başarısının altında 90’lı yıllarda ürün
geliştirmeden büyüyemeyeceğini anlayarak tasarıma yönelmesi, atikliği, teknolojiye ulaşmak
için sermayenin mobilitesini, gücünü farketmesi,
sağlıklı ve dengeli büyümeye dikkat etmesi yatıyor. Bayraktar; “Almanya’da şirket alıp orayıda
görünce en güçlü yanımızın esneklik ve sorunlar
karşısında reaktif tavır gösterebilme yeteneği olduğunu anladım.” diyor ve devam ediyor: “Doymuş Avrupa pazarlarında motive olmak güç, biz
ise kendimizi ispat etmek için hala çok istekliyiz.”
-Türkiye araç üretiminde
yeni bir döneme giriyor
Otomotiv yan sanayi sektöründe hızla değişen teknoloji, altyapıyı bu değişime ayak uyduracak şekilde güncellemeyei gerektiriyor. FARBA
üretime başladığında far yalnız bir metal gövde
ve camdan oluşurken, şimdi nerede ise plastik
malzemeden üretiliyor. Bunun yanısıra bugünde
yepyeni bir teknolojiye geçiliyor. Ampulün devri
kapanıyor, led dönemi başlıyor. Plastik ürünlerin
ağırlık kazanması prizmalı camlardan prizmasın
şeffaf, kozmatil ve optik yani güçlü ürünleri ortaya
çıkarırken, Türkiye araç üretimin de yeni bir döneme giriyor.
Dış pazara üretmek Türk şirketleri için daha
mantıklı bir yönelime dönüşüyor.
Küresel pazara çalışmanın kurallarının farklı olduğunun söyleyen Bayraktar, “Bizde böylede daha
yüksek adetlerde ve daha kaliteli üretmeye başladık. Bu pazarda hatanın bedeli çok ağırdı” diyor.
2012 krizinide atlatmaya başaran Farba, hem
teknojiyi yakalayıp hem de değşen müşteri taleplerine cevap vermeyi başarınca cesareti ve yeni
başarılar için hevesi artıyor ve vizyonunu tekrar tanımlıyor: Dünya klasmanında bir imalatçı, otomativ dış aydınlatma üreticisi olmak. Şirket kurulduğu
yıllarda Balkanların en büyük fabrikası nitelemesi
ile manşetlere çıkarken bugün dünya klasmanında
bir imalatçı olma yönünde hayli girişken ve kararlı.
Odelo’yu satın olması, bu açıdan önemli bir adım.
Almanya’da dört, Slovenya’da bir fabrikası olan
ve aynı zamanda led teknolojilerine 1996 yılında
geçen Odelo gurubu, Almanya’daki en üst sınıf
araçlara üretim yapan bir şirket. Mersedes ağırlıklı
olmak üzere BMW, Porsche, Audi,volkswagen gibi
markaların tedarikcisi ve aynı zamanda led üreten
bir fabrikaya sahip.
Bayraktar, Türkiye’de oto sanayine bağlı olarak
çalışmanın daha sınırlı, daha düşük volümlü araçlar ile ilgili talepler yeterli zorunda kalmak olduğunu anlatıyor ve bu nedenle küresel bir şirket olma
ihtiyacını hissettiklerini söylüyor. “Kendimizi tanıtmamız ve anlatmamız çok zor oluyordu. Tanınır ve
güvenilir olmamız, aynı zamanda teknolojiye daha
çabuk ulaşmamız bizim için elzemdi. Odelo’da bizi
küresel bir pazara götürme ve teknolojiye erişme
imkanını gördük” diyor.
Odelo, tamamen Alman üreticilerin tedarikçisi
olan bir şirket iken bu satın alma ile iki yerel şirket
bir anlamda küresel pazara çıkıyor. Alman oto sanayiinin son yıllarda başarılı işler yaptığını ve gelişen pazarlarda özellikle Çin’de paylarını artırdıklarını belirten Bayraktar; “Mercedes’in imalatçısı
olarak onlardan aldığımız iş gereği Çin’de fabrikamızı kurmaya başlayarak küreselleşme yolunda ilk
adımımız attık diyor. Satın alma sırasında Alman
araç üreticileri ile yapılan ticaret anlaşmalarında
FARBA’nın özellikle Çin ve nafta bölgesinde olması için taahhütte bulunuluyor. NAFTA için henüz bir
karar söz konusu değil fakat oradaki bir proje için
Türkiye veya Çin’de üretim yapılabileceği de gün-
demde.
Şirkette yaklaşık 500 işçi ile birlikte sayısı hızla
artan 80’in üzerinde mühendis ve teknisyen çalışıyor. Kendini geliştirmek için plan veya yol haritasında o yılın üretim tekniklerini en iyi şekilde
uygulamayı benimseyen şirket tüm çalışanları ile
birlikte sürdürülebilirlik için çabalıyor.
Bunu yaparken yol gösterici olarak KALDER’inde
Türkiye’de uyguladığı EFQM Mükemmellik modelini benimsiyor. Aynı zamanda bunu destekleyen
TOYOTA’dan gelen basitleştirilmiş, kolaylaştırılmış üretim ve yönetim teknikleri anlamına gelen,
FARBA’nın kendi adına tescil ettirdiği ‘Yalın Mükemmellik Modeli’ni uyguluyor. EFQM Mükemmellik modeli çalışmalarındaki hedefine 2011’de Ulusal Kalite Başarı Ödülü’nü alarak FARBA’nın gözü
2015 yılında Avrupa büyük ödülünü almada. Böylelikle sesini Avrupa’da daha rahat duyurabilecek.
Artık bütün enerji FARBA ve Odelo’yu yeniden
yapılandırma için harcanıyor; kademe kademe
tek bir şirket ve tek bir prosese dönüşme planı...
Avrupa’daki araç üreticilerine tek şirket olarak teklif
sunulurken şu ana kadar Audi’den ve Mercedes’ten
büyük bir projenin siparişi Türkiye’de üretilmek
üzere alındı. Bu işler aslında Odelo projeleri ama
örneğin FARBA olarak alınmış ve muhtemelen
Slovenya’da Odelo tesisinde Renault için yapılacak üretim gibi işlerde bulunuyor.
Bütün bu işler ciroyu hızlı büyütecek gibi gözüküyor. FARBA’nın 2011’de 34 milyon euro olan cirosunun 2015 itibariyle 110 milyon euroya çıkacağı
öngörülüyor. Odelo’nunki de eklendiğinde aydınlatma grubu aynı yıl 370 milyon euroya erişecek.
Bu işler ile birlikte kapasitesi büyüyor.
Gebze Çayırova’da ikinci fabrika kuruluş aşamasında ve üretime başlamak üzere. Şirketin yine
Çayırova’da elektronik alanında bir yatırımı var.
Görünen o ki Odelo’nun sağladığı sinerji ile grup
önümüzdeki süreçte adından daha fazla söz ettirecek.
FROM MEMBERS
Light of car
Operating in automotive by-industry, FARBA has attracted attention by
acquiring a company having a turnover six times of its own turnover.
But foundations of this courage and success are so strong.
Approximately one year ago, an interesting
event occurred in automotive by-industry. Of the
companies of the Bayraktar Holding, Farba acquired Odelo of Germany. Considering that Farba’s
turnover is 34 million Euros and that of Odelo 203
million Euros, this example in which the smaller
has acquired the larger is highly unusual. The
group is now erecting a factory which shall start
production in China, making plans for the NAFTA
market and aiming at a 370 million Euros turnover to correspond to 6-8% of the world market in
2015.
The story is surprising in one aspect but not
in another. The family that started by receiving
representation rights for automobile lighting from
the French company CIBIE in the 1960s has undersigned a significant growth in recent years. In
the Bayraktar Holding, which operates in a great
number of sectors from construction to tourism
and from vehicle dealing to lighting systems, the
automotive sector has always occupied a different place. Manufacturing such car lighting products as headlights, signal and stop lights, the
company has Toyota, Ford, Renault, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche and Audi,
to name some of its customers.
Vice-President of the Board of Directors Ahmet Bayraktar (57), who undertook an important
role in the development of Farba which was incorporated in 1979, found himself at the head of
the business when he returned as an industrial
engineer from the USA that year. Saying that the
domestic demand came to a standstill in those
days, Bayraktar says, “We were able to earn an
income of 5-6 million dollars by exporting 70 percent of our production with our bag in hand, thinking what we could sell abroad in that period.”
Then he lists the secrets of success:
“We made correct investment at correct time.
We made use of the opportunities at times of
economic crisis and placed much importance
on R&D.” Bayraktar describes his golden rules
as follows: “to invest what one earns in business
again”.
Farba’s success is underlay by its orientation
toward designing in an understanding that it might
not grow without developing products, its agility,
its realisation of the mobility of capital in order to
have access to technology and its attention paid
to healthy and balanced growth in the 1990s.
Bayraktar says, “When we acquired a company
in Germany and saw it, I have found out that our
strength was flexibility and ability to display a reactive conduct against problems,” and continues
as follows: “It is difficult to be motivated in the
saturated European market. And we are still so
willing in order to earn our spurs.”
Technology which is rapidly changing in the
automotive by-industry requires that the infrastructure should be updated to keep pace with such
change. While a headlight only comprised of a
metallic body and glass when Farba started its
production, it now comprises of plastic materials
almost completely. Besides, a brand new technology emerges today. Bulb’s era closes and that of
LED opens up. While plastic products’ gaining importance reveals non-prismatic transparent products with strong cosmetic and optical aspects
rather than prismatic glasses, vehicle production
enters a new era in Turkey as well.
Production for foreign market turns out to be
a more logical orientation for Turkish companies.
Saying that working for global markets have different rules, Bayraktar says, “We thus started to
produce at greater quantities and in better quality.
In this market, error cost one dearly.”
Having achieved to come through the 2001
crisis, when Farba achieved to both grasp the
technology and satisfy the changing customer
requirements, its courage and enthusiasm for
new successes increases and re-defines its vision: to be a world-class manufacturer and automotive outer lighting producer. When it appeared
in the headlines as the largest factory of the Bal-
kans in the years when it was incorporated, it is
now quite aggressive and decisive in order to be a
world-class manufacturer. Its acquisition of Odelo
is a significant step from this perspective. Having
four factories in Germany and one factory in Slovenia and having shifted to LED technology in 1996,
the Odelo Group is a company manufacturing for
top-class vehicles in Germany. It is the supplier of
such brands as Mercedes, BMW, Porsche, Audi,
Volkswagen and also has a factory manufacturing
LEDs.
Bayraktar says that working dependent on the
automotive industry in Turkey means to be content
with demands for vehicles with more limited and
smaller volume and tells that they therefore felt the
need to be a global company. He says, “It was difficult for us to introduce and express ourselves. It
was crucial for us to be renowned and reliable and
to have access to technology faster. We have seen
in Odelo the opportunity to take us to a global market and have access to technology.”
When Odelo was a company which was a
supplier of the German manufacturers only, two local companies enters the global market in a sense.
Stating that the German automotive industry has
achieved successful works in recent years and that
they have increased their shares in the developing
countries, especially in China, Bayraktar says,
“We have taken our initial step en route globalisation by starting to erect our factory in China as a
requirement of the job we have been awarded by
Mercedes in our capacity as their supplier.” In the
commercial agreements entered
into with German vehicle manufacturers at the time of acquisition, Farba makes commitments to
exist in especially China and the
NAFFTA region. There is no decision made about NAFTA for the
time being, but it is in the agenda
that production may take place
in Turkey or China for a project
there.
Along with 500 employees,
more than 80 engineers and technicians whose number is continuously increasing
are working in the company. Adopting to apply in
the best way the current year’s production techniques in its plan or road map in order to improve
itself, the company makes efforts for sustainability
together with all its employees. While doing this, it
adopts the EFQM Excellence Model which Kalder
(Quality Association) applies in Turkey as a guide.
It also applies the simple excellence model which
supports the former, which has come from Toyota
and which means simplified, facilitated production and management techniques and which Farba
has registered in its own name. Having achieved
its goal in its studies in the EFQM Excellence Model in 2011, Farba aims at winning the European
grand prix in 2015. In this way, it shall be able to be
popular more easily in Europe.
Now all the energy is spent to reorganise Farba
and Odelo; plan to convert to a single company
and a single process step by step... While submitting offers to the vehicle manufacturers in Europe
as a single company, a purchase order was received for a great project from Audi and Mercedes
to be manufactured in Turkey. These jobs are in
fact Odelo projects. However, there are also such
jobs as production which has been undertaken as
Farba and probably carried out
for Renault at the Odelo plant in
Slovenia.
All these jobs seem to rapidly increase the turnover. It is anticipated that Farba’s turnover
of 34 million Euros in 2011 shall
increase to 110 million Euros
by 2015. When that of Odelo is
added, the lighting group shall
reach 370 million Euros in the
same year. The capacity also
grows with these jobs. The second factory is now under construction at Cayirova, Gebze and is about to start production. The
company also have an electronics investment at
Cayirova. It is seen that the group shall make its
mark more with the synergy provided by Odelo in
the forthcoming period.
ÜYELERİMİZDEN
SİSAN SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Mehmet ALGEDİK
SİSAN Genel Müdürü
Profil şekillendirme konusunda
12 yılı aşan birtecrübeye sahibiz ve
Türkiye’de bu işin öncülerindeniz...
- Firmanızın kuruluş hikâyesini
anlatır mısınız?
Firmamız 1975 yılında 4. Levent Sanayi’de
atölye olarak faaliyete başladı. O dönemde
özellikle Kalıp, Aparat imalatı ve Arçelik Beyaz
Eşya’ya klips parçaları imal ediyorduk. Tecrübemiz geliştikçe, müşteri yelpazemizde genişledi ve
1980 yılında Ford Otosan ile çalışmaya başladık.
İş hacminin genişlemesi ve artan adetlere atölye
tarzı çalışma ile yetişmekte zorlanmamız neticesinde 1998 senesinde Hadımköy’de 4 bin
500 m² üretim alanına sahip olan yeni tesisimize
taşınarak üretimimizi burada sürdürdük.
Ford
Otosan’ın
2002
yılında
Gölcük
Fabrikasında üretimine başladığı Ford Transit ve
Connect araçlarının kapı kızaklarının ülkemizde
yapılması ile alakalı çalışmalarında verdiğimiz
uzun ve gayretli uğraşlar neticesinde bu parçaların
Türkiye’de imal edilmesini sağladık.
Tamamen kendi makine ve kendi yöntemlerimiz ile bu parçaları devreye aldık ve Profil
şekillendirme konusunda 12 yılı aşan bir tecrübeye sahibiz ve Türkiye’de bu işin öncülerindeniz.
Otomotivde artan adetler ve üretim alanımızın
yetersiz kalması neticesinde 2005 yılında TOSB
içerisindeki tesisimizin inşaatına başlayarak 2007
yılının Ağustos ayında TOSB ailesine katıldık.
- Üniteleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Sisan üretiminin yüzde 70’ini otomotiv sektörüne yapıyor ve tesisimiz 12 bin m² kapalı alan
üzerine kuruludur.
Tesisimiz içerisinde Kalıphane, Preshane Profil Çekme Hattı, Kaynak Hattı, Kaynak Robotları
ve Elektrostatik Toz Boyama tesisimiz bulunuyor.
- Gelecek projeleriniz hakkında
bilgi verir misiniz?
Özellikle yeni dâhil ettiğimiz müşteri potansiyelimiz ve gelişen taleplere yönelik, daha
kapsamlı bir donanıma sahip olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Gerekli test ekipmanları
ve laboratuar kapasitemizi geliştireceğiz. Tasarım
aşamasındaki ürünlerin analiz ve simülasyonlarını
bilgisayarlarımızda tamamlayarak, gerekli optimizasyonlar üzerinde müşterilerimize daha somut
çözüm önerileri sunmayı planlıyoruz. Müşteri
dağılımımızı arttırarak, belli grup ürünlerde profesyonel çözümler ile sektöre hizmet etmek üzere
çalışmalar yapacağız.
- Sahip olduğunuz kalite belgeleri
hakkında bilgi verir misiniz?
Firmamızda 2003 yılından bu yana TS 16949 ve
ISO 14001 belgesi bulunmaktadır. 2005 yılı itibarı
ile de Ford Otosan’ın Q1 belgeli firmaları arasına
dâhil olduk.
- Yurt içi ve yurt dışı müşterileriniz
hakkında bilgi verir misiniz?
Yurt içinde Ford Otosan, Renault, Karsan, Arçelik, Vestel; yurt dışında Ford Europa, Pallent Automotiv (Tysen), Volkswagen.
- İhracat yaptığınız ülkeler var mı,
varsa hangileri?
İngiltere, Almanya ve Brezilya
- Ürün geliştirme ve yenilik kapasiteniz
hakkında bilgi verir misiniz?
Genelde mevcut durumda ürün bilgileri/dataları
müşteri mühendisliği tarafından sağlanmaktadır.
Devam eden çalışmalarımızda müşteri mühendislik birimleriyle, ürünler üzerinde codesign
çalışmaları yapılmış ve devreye alınmış ürünler bulunuyor. Kullanmakta olduğumuz tasarım
yazılımları olarak Catia V5 ve SolidWorks 2012
te tüm urun /üretim ekipmanları tasarımlarımızı
gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca müşteri mühendislik
birimleri ile olan doğrudan data bağlantılarımız
( Teamcenter- Ford, KVS - VW ) ile güvenli ortamda bilgi paylaşımı sağlanmaktadır. Ancak
gelişen yeni müşteri portföyümüz VW ve Renault çalışmalarımızda özellikle yeni başlatılan
proje çalışmalarında urun geliştirmeye yönelik ilk
çalışmalarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Yakın
bir gelecekte de tam donanımlı olarak Ar-Ge faaliyetlerimize ağırlık verilerek, daha kapsamlı ve
sistem tasarımı/geliştirmeye yönelik çalışmalarımız
ile kapasitemizi arttıracağız.
- TOSB da bulunmaktan
memnun musunuz?
Kuruluşumuzdan bu yana TOSB’ daki tesisimiz üçüncü ve kıymetini en iyi bilenlerdeniz, zira
diğer tesislerimizi biz ne kadar teknolojik ve özenerek yapsak da bulunduğunuz bölge bu noktada
çok önemli. Sanayi Alt Yapısı, Sanayi Bölgesi,
Sanayi Yönetimi sizin gibi düşünmüyorsa ne kadar çabalasanız da gayretleriniz bir yere kadar
ondan sonrasında tıkanıyorsunuz. Örneğin, kar
yağdığında yolunuzu temizleyecek bir Sanayi Yönetimi yoksa bütün işleriniz o noktada kitleniyor. ‘Bir
şeyin kıymeti yokluğunda belli olur’ der atalarımız.
Bende yokluğunu gördüğünüz şeyin varlığı
kıymetlidir diyorum. TOSB’da umduklarımızdan ziyade ummadıklarımızı da bulduk burada olmaktan
memnun musunuz sorusuna; sadece memnunuz
demenin az olacağı düşüncesi ile memnuniyetimizi
biraz açtım ki değerlerimiz anlaşılsın. TOSB güzel
bir değer. İyi planlanmış, iyi yönetilen bir Organize
Sanayi Bölgesinde olmaktan son derece memnunum.
- TOSB beklentilerinize cevap verebiliyor
mu, veremiyorsa beklentileriniz ve
önerileriniz nelerdir?
TOSB, yönetimi, alt yapısı, yolları, hizmeti ve
ihtisas OSB olarak Türkiye’de tek olması hasebi
ile beklentilerimize cevap veriyor.
Tosb’un iyi yönetildiği düşünüyoruz ve bu
vesile ile TOSB Yönetimine ve Müteşebbis
heyetine şükranlarımızı sunuyoruz.
FROM MEMBERS
- Would you tell the foundation story
of your firm?
Our firm started activity in 1975 as a workshop
in the 4th Levent Industrial Area. At that period, we
were especially making Mould and Apparatus manufacturing and clip parts for ArçElik White Goods .
As our experience developed, our customer range
also extended and in the year 1980, we started to
work with Ford Otosan. At the consequence of the
extension in our work volume and our having difficulty in keeping up with the increasing numbers of
pcs. with the workshop style working, we moved to
our new facility in Hadımköy that has a production
area of 4500 m² in the year 1988 and continued
our production here.
At the result of the long and strenuous efforts
we have spent regarding the activities of Ford Otosan for the door rails of Ford Transit and Connect
vehicles they have started to produce in Gölcük
Factory in the year 2002 to be made in our country, we enabled these parts to be manufactured in
Turkey .
We took over these parts completely with our
own machines and own methods and we have an
experience of over 12 years in respect of Profile
forming and we are among the pioneers of this
business in Turkey.
At the result of the increasing quantities in automotive and our production area remaining insufficient, we started the construction of our facility
inside TOSB in the year 2005 and joined the TOSB
family in August 2007.
- Would you give information
about your units?
Sisan makes 70% of its production to the automotive sector and our facility is established on
12.000 m² closed area.
Within our facility, there are Moulding Room,
Press Shop Profile Milling Line, Welding Line,
Welding Robots and Electrostatic Powder Painting
facilities .
- Would you give information about
the quality certificates that you have?
In our firm, there are TS 16949 and ISO 14001
certificates since the year 2003. And as of 2005,
we were included among the Q1 certified firms of
Ford Otosan.
- Would you give information about
your domestic customers?
Ford Otosan, Renault, Karsan, Arçelik, Vestel
- Would you give information about
your foreign customers?
Ford Europa, Pallent Automotive (Tysen), Volkswagen
- Are there any countries that you
export to, if yes, which ones ?
England, Germany and Brasil.
- Would you give information about your
product development and innovation
capacity?
Generally, at present the product information/
data are provided by customer engineering. In our
continuing studies, customer engineering units and
products on which codesign studies were made
and put into operation are found. As the design
softwares we have been using, we are implementing all product/production equipment designs in
Catia V5 and SolidWorks 2012. Also, by our direct
data connections with customer engineering units
(Teamcenter-Ford, KVS-VW), information sharing in secure environment is ensured. However,
in our developing new customer portfolio VW and
Renault, especially in the newly started project
studies, we will have implemented our first studies oriented at product development. And in a near
future, by emphasizing our R&D activities as fully
equipped, we will enhance our capacity with our
more comprehensive and sytem design/development-oriented efforts.
- Would you give information about
your future projects?
Especially with our newly included customer
potential and in possesion of a more comprehensive equipment directed at developing demands,
we will carry on our activities. We will improve
our capacity of the required test equipments and
laboratory. By completing the analyses and simu-
lations of the products at the design stage in our
computers, we are planning to offer more concrete
solution suggestions to our customers over the required optimizations. By enhancing our customer
distribution, we will make studies to serve the sector with professional solutions in specific groups
of products.
- Are you glad to be in TOSB?
Since our foundation, our facility in TOSB is the
third one and we are among the firms that appreciate its value the most, because even though we
make our facilities with high technology and meticulously, the zone you are located is very important
at this point.
If the Industrial Infrastructure, The Industrial
Zone, The Industrial Management does not think
the way you do, despite how hard you strive, your
efforts reach up to a certain point, from then on
you are blocked. For instance, if there is no Industrial Zone Management that will sweep your road
when its snows, all your works are locked at that
point. Our ancestors say, ‘’The value of something
becomes evident in its absence.’’ And I am saying
that existence of something that you have experienced the absence is valuable. Rather than what
we have expected, we have also found what we
have not expected in TOSB, with the idea that it
would be too little to say we are glad to the question of are you glad to be in here, I wanted to clarify our content a little bit so our values could be
understood. TOSB is a beautiful asset. I am extremely glad to be in a well planned, well managed
Organized Industrial Zone.
- Can TOSB respond to your expectations,
if not, what are your expectations and
suggestions?
TOSB, in consequence of its management, infrastructure, service and being the only specialized
Organized Industrial Zone in Turkey, responds to
our expectations.
We think that TOSB is managed very well and
on this occasion, we present our gratitude to TOSB
Management and the Entrepreneur committee.
ÜYELERİMİZDEN
TEKİŞ TEKNİK EROZYON KALIP SAN.A.Ş.
Amacımız
üretim
sanayinin
giderek
artan kalıp
ihtiyacını
karşılamak
- Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız ?
Firmamız, 1972 yılında Makine Yüksek Mühendisi babamız Kamil ÖZOĞUL tarafından, gelişmekte
olan üretim sanayiinin giderek artan kalıp ihtiyacını
karşılamak amacıyla kurulmuştur. O yıllarda gelişmiş ülkelerde henüz kullanılmaya başlanmış olan
CAD/CAM yazılımlarını (Bilgisayarlı Destekli Tasarım ve İmalat), modern talaş kaldırma yöntemlerini
ve tezgahlarını kalıp imalatında kullanmak üzere
Türkiye’ye ilk getirenlerden birisi de kendisidir.
1972 yılında NC EDM (Numerik Kontrollü Elektro Erozyon Tezgahı) ve 1978 yılında
NC W-EDM (Numerik Kontrollü Tel Erozyon
Tezgahı) bu tezgahların başında gelmektedir.
Firmamızda ilk PC ve CAD/CAM yazılım kullanımına 1982 yılında başlanmıştır. Kurulduğu yıldan günümüze, şirket olarak her zaman yenilikçi tasarım
ve imalat teknolojilerini takip ederek, olabildiğince
hızlı ve ekonomik şartlarda müşterilerimize hizmet
sunmaya gayret ediyoruz. Bu yüzden TEKİŞ KALIP, tasarım ve üretim faaliyetlerini sürekli genişleterek, günümüzde Türkiye’nin en önemli kalıp fabrikalarından biri haline gelmiştir.
- Üniteleriniz hakkında bilgi verir misiniz ?
Bilimsel bilgi ışığında, Ar-Ge odaklı çalışan yetenekli kadromuz ve sürekli yenilenen teknolojimiz
ile uluslararası kalıpçılık sektöründe de tanınan bir
firma olan TEKİŞ, 40 yıldır kazandığı tecrübe ve
uzmanlığı 4 ana konuda müşterilerinin hizmetine
sunmaktadır.
Progresif
sac
sekillendirme
kalıpları
Türkiye’ nin komple iklimlendirilmiş en büyük kalıp
imalat holünde, mikron mertebesinde imalat yapma
ve CMM cihazları ile hassasiyet doğrulama kabiliyetine sahip olan firmamız, otomotiv ve beyaz eşya
sanayileri başta olmak üzere neredeyse tüm üretim
sanayilerine hizmet etmektedir. 1.700 x 3.200 mm
ebatlarında, toplam 10 ton ağırlığa kadar, yılda toplam 285 bin saat kalıp imalat kapasitesine sahibiz.
Kalıp setleri ve kalıp elemanları
Enjeksiyon, basınçlı döküm ve sac şekillendirme kalıp hamilleri ve kalıp elemanları imalat hattımız ile kalıp imal eden firmalara, tüm detay işçilikleri yapılmış, montaja hazır kalıp setleri tedarik
etmekteyiz.
Pres Baskı Saç parça imalatı
250 ton baskı kapasitesine kadar, rulo açıcı,
doğrultucu, servo sürücü sitemlerine sahip pres
imalat hatları ile özellikle yüksek hızlı progresif kalıplar ile parça imalatı konusunda hizmet vermekteyiz.
İklimlendirme borularının şekillendirilmesi
Otomotiv, ısıtma-soğutma ve havacılık sanayisinde gaz ve sıvı naklinde kullanılmakta olan bakır,
alüminyum ve paslanmaz çelik boruların uç şekillendirme, büküm, form verme ve kaynak işlemlerini
gerçekleştirdiğimiz, içerisinde robotik imalat hücresinin de bulunduğu imalat hattımız ile klima, radyatör, buzdolabı, kombi, şofben, fren ve yakıt sistemi
imalatçılarına ürün ve hizmet tedarik etmekteyiz.
- Sahip olduğunuz kalite belgeleri hakkında bilgi verir misiniz ?
Firmamız, sac şekillendirme kalıpları tasarım
ve imalatı, kalıp setleri ve elemanları imalatı, pres
baskı işlemleri ve iklimlendirme borularının şekillendirilmesi üzerine ISO 9001-2010 kalite belgesine sahiptir.
- Yurt içi müşterilerinizi anlatır mısınız?
Yurt içi müşterilerimiz sırasıyla otomotiv, beyaz
eşya, ambalaj, elektrik-elektronik ve havacılık-savunma sektörlerinde faaliyet gösteren ana ve yan
sanayi firmalarından oluşmaktadır.
-İhracat yaptığınız ülkeler var mı, varsa hangileri? Yurt dışı müşterileriniz hakkında bilgi verir
misiniz?
2008 yılından beri yürüttüğümüz dış pazara
açılma çalışmalarımız neticesinde bugün ciromuzun yüzde 55 kadarını ihracat oluşturmaktadır. Ihracatımızda en büyük pay yüzde 65 ile
Almanya’nındır. Almanya’yı, Avusturya, İtalya,
İsrail, İngiltere, Belçika, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Tunus ve İran izlemektedir. Büyük
çoğunluğu otomotiv olmak üzere, havacılık ve denizcilik sektörlerinden de müşterilerimiz var.
- Ürün geliştirme ve yenilik kapasiteniz hakkında bilgi verir misiniz ?
Mayıs 2012 itibarıyla toplam 84 çalışanı olan
firmamız, 2008 yılında Ar-Ge birimini faaliyete
geçirmiştir. 4 yılda TÜBİTAK-TEYDEB tarafından
desteklenmiş 4, KOSGEB tarafından desteklenmiş 2 adet Ar-Ge projesini tamamlayarak, proje
çıktılarını ticarileştirme başarısı gösterdik.
Bu projeler kapsamında Türkiye kalıpçılık sektörünün ihtiyaç duyduğu özel amaçlı imalat tezgahlarını, yerli imkanlarla, büyük oranda kendi
firmamız bünyesinde, üniversitelerimizle işbirliği
içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar ile geliştirdik.
Geliştirdiğimiz tezgahları önce kendi kalıp hanemizde kullanmaya başladık sonra da kalıpçılarımızın kullanımına sunduk.
Ar-Ge ve teknik büromuzda, mühendis ve yüksek okul mezunu toplam 7 kişi çalışmaktadır.
Tasarım, tasarım doğrulama ve simülasyon
çalışmalarımızda, mukavemet ve doğal frekans
analizleri için kullandığımız FEM (Sonlu Elemanlar Yöntemi) yazılımları dahil, gelişmiş CAD/CAM
ve PDM yazılımlarını kullanmaktayız.
-Gelecek projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Uzun yıllardır kalıpçılık sektöründe faaliyet
gösteren bir işletme olarak, bu sektörde rekabetçi
kalabilmek, katma değeri yüksek projeler geliştirebilmek için takım tezgahlarının ne kadar önemli
olduğunun bilincindeyiz.
Türkiye, ne yazık ki bu sektörde çok geri kaldı. İmalat sanayimizin ihtiyaç duyduğu tezgahlar
çok büyük oranda yurtdışından ithal ediliyor. Bu
durum, bir yandan ilk yatırım ve işletme maliyetlerimizin yükselmesine ve cari açığın büyümesine
diğer yandan da rekabet gücümüzün azalmasına
sebep oluyor.
Önümüzdeki dönemde özel amaçlı CNC tezgah imalatına yönelik yatırım yapmayı bu alandaki açığı biraz olsun kapatmayı amaçlıyoruz.
Ayrıca, son yıllarda hızla büyümekte olan havacılık ve savunma sanayine yönelik kalıp ve parça imalat kabiliyet ve kapasitemizi artırmak üzere
yatırım yapmayı planlıyoruz.
- TOSB’da bulunmaktan memnun musunuz?
TOSB beklentilerinize cevap verebiliyor mu, veremiyorsa beklentileriniz ve önerileriniz nelerdir ?
TEKİŞ KALIP, TOSB’ daki fabrikasını 2003
yılında faaliyete geçirdi. Bölgede faaliyete geçen
dördüncü işletme biz olduk.
Bölgemiz, çok iyi planlanmış alt ve üst yapısı, merkezi konumu ile Türkiye’nin göz bebeği,
örnek bir OSB haline gelmiştir. Özellikle yurt dışı
faaliyetler yürüten bir işletme olarak TOSB’ un
Sabiha Gökçen Havalimanı’na, TEM’e ve deniz
ulaşımına yakınlığı bizim için büyük avantajlar
sağlamaktadır. Yurt içinde hizmet verdiğimiz ana
ve yan sanayi müşterilerimizin büyük çoğunluğu
İstanbul-Adapazarı-Bursa üçgeni içerisindedir. Bu
anlamda TOSB bu üçgenin merkezinde bulunmaktadır.
Türkiye Otomotiv Sanayisi için önemli bir marka haline gelen TOSB’ da bulunmaktan, firma olarak büyük mutluluk duyuyoruz.
FROM MEMBERS
- Would you tell the foundation story
of your firm?
Our firm was founded by our Mechanical Engineer MSC father Kamil ÖZOĞUL in 1972 with
the aim of meeting the gradually increasing need
of moulds for the developing production industry. One of the first people who has brought the
CAD/CAM software (Computer Supported Design and Manufacturing), the modern machining
methods and benches into Turkey to be used in
mould manufacturing that had just begun to be
used in the developed countries in those years
is himself.
The NC EDM (Numerically Controlled Electro Erosion Bench) in the year 1972 and the NC
W-EDM(Numerically Controlled Wire Erosion
Bench) are the main benches. The use of the PC
and CAD/CAM software was started in our firm
for the first time in 1982..
Since the first year it has been founded to our
day, we strive to serve our customers as fast and
in economical conditions as possible as a company by always following the innovative design
and manufacturing technologies.
Therefore, TEKİŞ KALIP has become one of
the most important mould factories of Turkey in
our day by constantly extending its design and
production activities.
- Would you give information about your
units?
TEKİŞ, which is also a known firm in the international diesinking sector with our skillful staff
who work R&D focused in the light of scientific
knowledge and constantly renewed technology,
offers the experience and expertise it has acquired for 40 years to the service of its customers
in four main subjects.
Progressıve sheet metal formıng moulds
Our firm which has the capability of making
manufacturing at micron degree and precision
validating with CMM devices in the completely
air-conditioned biggest mould manufacturing hall
of Turkey, serves almost all production industries
mainly being the automotive and white goods
industries. We have an annual mould manufacturing capacity of total 285.000 hours in dimensions of 1.700 x 3.200 mm up to total 10 tons in
weight.
Mould sets and mould elements
With our injection, pressure die casting and
sheet metal forming mould bases and mould elements manufacturing line, we supply mould sets
ready for mounting with all detail workmanships
made to the mould manufacturing firms .
Pressed sheet metal parts manufacturıng
With press manufacturing lines up to 250 ton
pressing capacity, that have decoiling, straightening,
servo feeding systems and especially with high-speed
progressive moulds, we render service in parts manufacturing.
own moulding room and then we offered them to the
use of our moulders.
Formıng
of
aır-condıtıonıng
pıres
With our manufacturing line where we perform the
end shaping, twisting, form giving and welding processes of the copper, aluminum and stainless steel
pipes that are used in gas and fluid transport in automotive, heating-cooling and aviation industries which
also accomodates the robotic manufacturing cabin,
we offer products and services to air-conditioner, radiator, refrigerator, combi boiler, water heater, brake
and fuel system manufacturers.
In our design, design validation and simulation studies, we use advanced CAD/CAM and PDM software including the FEM(Finite Elements Method) software that
we use for resistance and natural frequency analyses.
- Would you give information about the quality certificates that you have?
Our firm has ISO 9001-2010 quality certificate
on design and manufacturing of sheet metal forming moulds, mould sets and elements manufacturing,
stamping processes and shaping of the air-conditioning pipes.
- Would you give information about your domestic
customers?
Our domestic customers consist of main and supply industry firms that show activity in automotive,
white goods, packaging, electric-electronics and aviation-defense sectors respectively.
- Are there any countries that you export to? Would
you give information about your foreign customers?
At the consequence of our efforts to open to foreign
markets which we have carried out since 2008, today
exports constitute about 55% of our turnover. The
largest share in our export belongs to Germany with
65%. Austria, Italy, Israel, England, Belgium, France,
the Czech Republic, Hungary, Tunisia and Iran follow
Germany. With a great majority being automotive, we
also have customers from the aviation and maritime
sectors.
- Would you give information about your product devel opment and innovation capacity?
Our firm which has total 84 employees as of May
2012, has activated its R&D unit in the year 2008. By
completing 4 R&D projects supported by TÜBİTAKTEYDEB and 2 supported by KOSGEB in 4 years,
we have shown the success of commercializing the
project outputs.
Within the scope of these projects, we developed
the custom (special purpose) manufacturing tools that
the Turkish moulding sector needs with local facilities,
to a large extent with the studies we conducted within
our own firm in cooperation with our universities. We
started to use the tools we have developed first in our
Total 7 people work in our R&D and technical office who are engineers or academy graduates.
- Would you give information about your future
projects?
As an operation that has shown activity in moulding sector for long years, we are aware how important
the machine tools are in order to remain competitive
in this sector, to develop projects with high added
value..
Turkey, unfortunately fell far behind in this sector.
The machine tools needed by our manufacturing industry are imported from abroad to a very great extent. This situation causes on one hand our initial investment and operating costs to rise and the current
deficit to grow and on the other hand our competitive
power to decrease.
In the forthcoming period, we aim to make investment directed at manufacturing special purpose CNC
benchtop mills and to close the deficit in this area
even if just a bit.
Also, we are planning to make investment to enhance our capability and capacity of mould and parts
manufacturing directed at the aviation and defense
industry which is speedily growing in recent years.
- Are you glad to be in TOSB? Can TOSB respond
to your expectations, if not, what are your expectations and suggestions?
TEKİŞ KALIP, activated its factory in TOSB in the
year 2003. We were the fourth enterprise that went
into operation in the Zone.
Our Zone, with its very well planned infrastructure
and superstructure and its central position has become Turkey’s apple of the eye , a model Organized
Industrial Zone..
Especially, as an enterprise that conducts international activities, the proximity of TOSB to Sabiha
Gökçen Airport, to TEM and marine transportation
provides great advantages for us .
A great majority of our main and supply industry
customers that we domestically render service are
inside the İstanbul-Adapazarı-Bursa triangle. In this
meaning, TOSB is located at the center of this triangle. We feel the great happiness of being in TOSB
which became an important brand for the Turkish Automotive Industry as a firm.
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ
E R G O N O M İ
ve önemi...
Yunanca ‘ergon: iş, çalışma’, ‘nomos: yasa’
anlamına gelen sözcüklerin birleştirilmesiyle
‘Ergonomi’ sözcüğü elde edilmiştir. Dilimize
iş bilimi olarak çevrilmiş olan ergonomi, işin
insancıllaştırılmasına ilişkin yöntem ve teknikleri içerir. İşin insancıllaştırılması denilince de
çalışan kişinin iş yapabilme gücü ve ihtiyaçları
göz önünde bulundurularak işin iyileştirilmesi
anlaşılmalıdır. Böylece ergonomi, işin insan
üzerinde oluşturduğu fiziksel ve/veya zihinsel
yüklenmeleri en aza indirerek, çalışan kişinin
sağlığını korumayı hedeflemektedir. Çalışanın sağlığını korumak da ancak, çalışanların
anatomik (yapısal) ve antropometrik (boyutsal) özellikleri ile fiziksel kapasitelerini dikkate
alarak düzenlenmiş iş ortamlarında mümkün
olur.
İş yükü ve çalışma gücünün en iyi şekilde
dengelenip, hem çalışanın sağlığını koruyan,
hem de üretimin artmasını sağlayan insan-
makine-çevre sisteminin başarılması için biyolojik bilginin anatomi, fizyoloji ve deneysel
psikoloji alanlarında uygulanmasına ergonomi denir.
Ergonomi, kişisel çalışma bilimidir, insan
organizmasının özelliklerini ve yeteneklerini
araştırarak işin insana, insanın işe uyumu için
gerekli şartları sağlar. İnsanların yeteneklerini
fark etmesini ve etkili bir şekilde kullanılmasını
sağlayarak insanın çalışırken aşırı zorlanmalar yüzünden yıpranmasını önler ve bu uyum
sayesinde iş başarımını artırır.
Ergonomi yönetimi
Ergonominin Amacı: Ergonominin birinci
amacı insan-makine birleşiminin verimliliğini
ve iş güvenliğini arttırmaktır. Çalışmanın yöntemli bir şekilde düzenlenmesini amaçlayan
ergonomi aynı zamanda insanın kullandığı
araç ve makinelerin yaptığı işin insanın özellikleri ile uygunluk içinde olmasını sağlamaya
yöneliktir.
Ergonominin Uğraş alanları:
1. İnsan-makine sistemine ilişkin fiziksel
konular
2. İnsan-makine sistemine ilişkin kavramsal konular
3. İşyeri tasarımı ve iş alanı yerleşimi
4. Fiziksel çevre
5. Psikolojik çevre
6. Görev tasarımı seçme, eğitme
Ergonomi Kavramının Çerçevesi: İnsan
herhangi bir makineyi veya araç-gereci kullanırken hem rahat, hem kendini güvenlik içinde
hissedecek, hem de etkinlikle çalışma yapabilecek durumda olması için bazı bilgilere ihtiyaç duyacaktır. Bunlar;
a. İş fizyolojisi: İş fizyolojisi, kas çalışması,
dinamik ve statik çalışma, ısı veya ısıya karşı
tepki ve enerji harcanması konusunda ergonomiye yardımcı olur
b. İş telabeti: Belli dönemlerin dışında yapılan araştırma, tarama, tahmin, düzeltme gibi
çalışmalarla ve özellikle meslek hastalıklarını
tedavi etme üzerinde durur.
c. İş güvenliği: İş kazaları ve aksamaların
önlenmesi üzerinde durması açısından yardımcı bir birimdir.
d. Psikoloji ve fizyoloji: Algı, uyumluluk
ve iş öğrenimi gibi konularla ergonomiye yarar
sağlar.
e. Sosyoloji: Toplum ve toplumsal grupları
yakından inceleyip ergonomiye etki eder.
Ergonomi engelleri
Fiziksel Engelleri İş Ortamı ve İklim Etkileri: İnsanlar, beden iç ısısında değişikliklere
neden olabilecek, işyeri genel çevre yada iklim
değişikliklerine pek dayanıklı değildirler.
Çalışanlar kendilerini rahat hissettikleri iş
koşullarında verimli çalışmayı başarabilirler ve
her türlü ortam streslerinden etkilendiklerinde
bu verimli çalışma aksamaya başlar. Bu nedenle insanların rahat çalışabildikleri ortam koşullarını iyi tanımlamak ve çeşitli stres hallerinde de
tolerans sınırlarını bilmek önemlidir.
Zihinsel Engeller
İnsan faktörü;
-Performans saptanması: Organizasyonda bir insana nelerin yaptırılıp, nelerin yaptırılamayacağının belirlenmesi çalışanlardan maksimum verim alınması ile sonuçlanır.
-Zamanından önce yıpranmanın önüne
geçilmesi: Organizasyondaki çalışanların yıp-
ranması doğal bir olaydır. Fakat yıpranmanın
zamanından önce gerçekleşmesi işletmeler için
sorun teşkil etmektedir.
-Çalışanların işe karşı istek ve isteksizlikleri: Çalışanların işlerini severek ve isteyerek
yapması onlardan elde edilen faydayı maksimum kılarken, çalışanların isteksizliklerini artırır
ve onların verimsizleşmesine neden olur.
Çalışanlara hakça ücret verilmesi, terfi olanaklarının bulunması, sosyal güvenlik koşullarının sağlanması, her türlü tazminatın düzenli
ödenmesi, emeklilik haklarının işletilmesi kişisel
yakınlık ve dostça ilişkiler kurulması, çalışanların iş yükünün onların beden gücüne ve genel
yeteneklerine göre saptanması, iletişim kolaylıklarının ve danışma olanaklarının sağlanması,
eğlence ve dinlence fırsatları ve olanaklarının
sağlanması, örgüt şemasının ve yetki ilişkilerinin açıklıkla belirlenmesi organizasyon içinde
verimliliği artırıcı etki yapar ve iş hevesini artırır.
Teknoloji Faktörü-İnsan-Makine Sistemi
Endüstrinin gittikçe artan makineleşmesine karşın, insanlar, her araç-gereç sistemi için
gereklidir. Makinesiz insan ve insansız makine
olamayacağından dolayı ergonomide ele alınan
başlıca sorun makinenin insanın yeteneklerine,
insanın da makineyi en etkin bir biçimde kullanabileceği bir şekilde ortam oluşturmaktadır.
Mesela parmaklar kullanılarak görülecek bir
işin de parmağın tabii yapısına ve kabiliyetlerine uygun olması gerekecektir. Nitekim daktilo, telefon, bilgisayar klavyesi, diş fırçası vb.
mamullerin geliştirilmesinde ergonomi prensibinden faydalanılır. Oturma yerlerinin şekli ve
eşyalardaki işaret ve kumanda düğmelerinin
durumu, gürültü, ses ve ışık seviyeleri ve daha
niceleri ergonominin inceleme sahasına girer.
Özel Yüzyıl Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY
and its importance
The word ‘Ergonomics’ has been derived
by combining the Greek words ‘ergon’ meaning work and ‘nomos’ meaning laws. Ergonomics which has been translated to our language as work science covers the methods
and techniques regarding the humanization
of work. And by saying humanization of work,
it should be understood as improving work
in consideration of the working person’s capability of doing the work and his/her needs.
Thus, ergonomics, by minimizing the physical and/or mental loading that work creates
on the human, aims to protect the working
person’s health. And protecting the worker’s
health is only possible in work environments
organized in consideration of the anatomical
(structural) and anthropometric (dimensional)
features and physical capacities of the working people.
Application of biological knowledge in
anatomy, physiology and experimental psychology in order to balance the workload and
working power in the best way and to achieve
the human-machine-environment system that
both protects the worker’s health and ensures
production to increase is called ergonomics.
Ergonomics is the science of personal
working, by investigating the properties and
abilities of human organism, it provides the
conditions required for harmonizing the work
with the human and the human with the work.
By allowing people to recognize their skills and
use them efficiently, it prevents the human to
wear out while working because of exccessive
constraints while working and by virtue of this
harmony, enhances work performance.
Ergonomics management
The Objective of Ergonomics: The first
objective of ergonomics is to enhance the productivity of the human-machine combination
and work safety. Ergonomics which aims at
organizing working in a methodological way
is at the same time intended for ensuring the
work done by the tools and machinery used
by the human to be in harmony with the features of the human.
The Framework of the Ergonomics Concept: For the human being to be comfortable
and safe while using any machines or tools
and also in a condition that allows working efficiently, he/she will need some information.
These are;
a. Work physiology: Work physiology assists ergonomics in respect of muscular work,
dynamic and static working, temperature or
reaction to temperature and spending energy.
b. Occupational medicine: Focuses on
studies like research, scanning, estimation,
correction and especially on treating occupational diseases.
c. Work safety: It is a supportive unit in
respect of focusing on the prevention of work
accidents and failures.
d. Psychology and physiology: It provides benefit to ergonomics on issues like
perception, adaptability and job learning.
e. Sociology: By closely examining the
society and social groups, affects ergonomics.
Ergonomic obstacles
Physical Obstacles, Work Environment
and Climate Effects: Humans are not very
resistant to changes of the workplace, general
environment or climate that may cause variations in the internal temperature of the body.
The workers achieve to work efficiently in the
work circumstances that they feel themselves
comfortable and when they are influenced
from any kind of environmental stresses, this
productive work starts to fail. Therefore, it is
important to well define the conditions of the
environment where people can work comfortably and to know the tolerance limits in vari-
ous stress conditions.
Mental Obstacles
The Human factor;
-Performance determination: Determination of what can be delegated to a person to
be done or what cannot be, results in obtaining
maximum yield from the workers.
-Prevention of premature wear and tear
on employees: Wear out of the employees
in the organization is a natural event. But occurrence of wear out prematurely constitutes a
problem for enterprises.
-The willingness and unwillingness of
the employees towards work: While the
employees doing their jobs fondly and willingly
maximizes the benefit obtained from them, their
unwillingness causes them to become unproductive.
Fair payment being made to the employees,
promotion opportunities being present, providing social security conditions, every kind of
indemnities being paid regularly, pension rights
being executed, establishment of personal connection and amicable relationships , determination of the workload of the employees according
to their physical power and general skills, providing ease of communication and consulting
opportunities, providing occasions and facilities
of entertainment and recreation, clear definition
of the organization chart and authority relations
make an impact that increases productivity
within the organization and enhances the ambition to work.
The Technology Factor-Human-Machine
System
Despite the gradually increasing mechanization of the industry, humans are necessary for
all the equipment systems. Since there can be
no human without machines and no machines
without humans, the main issue handled in ergonomics is to create an environment in a way
that the machine can be used in conformity with
the skills of the human and human to use the
machine in the most efficient way.
For instance, it will be necessary for a job
that will be made by using fingers to be in conformity with the natural structure and skills of
the finger. Thus, in development of products
like typewriter, telephone, computer keyboard,
toothbrush etc. ergonomics principle is utilized.
The shape of the seats and the condition of the
signs and control buttons on the objects, levels
of noise, sound and light and many others are
included in the investigation area of ergonomics.
Private Yüzyıl Common Health and Safety
Unit
The Application Areas of Ergonomics are:
1. Physical issues related to the
human-machine system
2. Conceptual issues related to the
human-machine system
3. Workplace design and work area layout
4. Physical environment
5. Psychological environment
6. Selection of job design, training
HUKUK
Sermaye şirketlerinde internet sitesi
oluşturma yükümlülüğü
Seçil BARDA
Avukat
6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunun en çok
konuşulan maddelerinden biri, “elektronik işlemler
ve bilgi toplumu hizmetleri” ana başlığı altında yer
bulan “internet sitesi” kenar başlıklı 1524. maddesidir.
Gerekçede hükmün amacının, en üst düzeyde
şeffaflığın sağlanması olduğu belirtilmekte, Web
si¬tesinin, şirketle ilgili bilgilere, şirketin yaptığı
açıklamalara, çağrılara, beyanlara ve hazırladığı
bel¬gelere, raporlara, finansal tablolara, sorulan
sorulara verilen cevaplara, herkesin en kolay şekilde ulaşabildiği, en güvenilir, şeffaflığı en üst
düzeyde sağlayan araç olduğu düşüncesinden
hareket edildiği vurgulanmaktadır.
Tasarı kanunlaşmadan birkaç gün önce bu
madde tasarıdaki ilk haline nazaran ciddi anlamda yumuşatılmıştır. Maddenin önceki halinde tüm
sermaye şirketleri sorumlu tutulmuş iken yapılan
değişiklikle “denetime tabi olan sermaye şirketleri bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi
zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır“ denilerek, internet sitesi açma ve ilan yükümlülüğünü yalnızca
denetime tabi olan şirketler için zorunlu kılınmıştır.
Denetime tabi şirketler ise kanunun 397. Maddesinin 4. Fıkrasına göre
Bakanlar
Kurulunca
belirlenecektir.
İnternet sitesinde
yer alması gereken
hususlara kanunun çeşitli hükümlerinde farklı
şekillerde yer verildiğini görmekteyiz. 1524.
Madde de “kanunen
yapılması gereken ilanlar” demek suretiyle tüm bu
hükümlere atıfta bulunmaktadır.
Yeni Ticaret Kanununun emrettiği şekilde internet sitesi uygulamasının yürürlüğe konma süresi
01.07.2013 tarihidir. Yeni kurulacak şirketler için
tescil tarihinden itibaren 3 aylık bir süre öngörülmüştür. Ayrıca 1524. maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce kurulan denetime tabi sermaye şirketlerinden internet sitesine sahip olanlar ise söz
konusu maddenin yürürlüğünden itibaren üç ay
içinde internet sitelerini madde hükmüne uygun
hale getirmekle yükümlüdürler. Bu süreler içerisinde internet sitelerini 6102 Sayılı Kanunun emrettiği şekilde oluşturmayan yönetim organı üyeleri
adli para cezası ile cezalandırılacaklardır.
Kararların internet sitesine konmaması yöneticilere uygulanacak cezai yaptırımlar dışında, ilgili
kararların iptal edilmesine neden olacaktır. Ayrıca
sitede yayınlanan her şeyin bir çıktısı alınıp internet sitesi defteri yapılması ve bu defterin notere
onaylatılması, yapılan her değişiklikte bu işlemin
tekrarlanması zorunludur.
Kanuna uygun olarak bir internet sitesi hazırlama zorunluluğunun yanında, belirtilen içerikler
için azami yayında kalma süreleri de öngörülmüştür. Öncelikli olarak yayınlanacak olan içeriğin
başına tarih konulacak ve özel düzenlemelerle
konu hakkında daha uzun bir süre öngörülmediği sürece, bu tarihten itibaren en az 6 ay süreyle
yayında kalacaktır. Sürelere uyulmamasının yaptırımı ise içeriğin hiç konulmamış gibi işlem görmesi olacaktır. Ayrıca internet sitesinin herkesin
erişimine açık olması zorunludur. Şifre koymak
ya da şarta bağlamak gibi kısıtlamaların Kanunda
yasaklanmış olduğunu görmekteyiz. Bu yasağın
çiğnenmesi halinde internet sitesine erişim sağlayamayan kişi “engelin kaldırılması davası” açma
olanağına sahip olacaktır.
Netice olarak, 1524.
Madde ile Bakanlar Kurulunca belirlenecek denetime tabi olan sermaye
şirketlerinin ticaret siciline
tescil tarihinden itibaren
3 ay içinde bir internet sitesi açması ve kanunen
yapılması gereken ilanları
sitesinde yayımlaması zorunluluğu getirilmiştir. Yayımlanacak içeriklerin,
maddenin tasarıdaki ilk şeklindeki gibi örnekleme
yoluyla sayılmasından vazgeçildiği, kanunen yapılması gereken ilanlar diyerek genelleme yaptığı
görülmektedir. Bu nedenle internet sitesi açmakla
yükümlü şirketlerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu tümüyle inceleyerek internet sitelerini oluşturmaları, bu konuda karşılaşmaları olası sıkıntıların
önüne geçecektir.
LAW
The liability of building an internet web
site in stock corporations
Seçil BARDA
Lawyer
The most widely-discussed articles of the New
Turkish Commercial Code No:6102 is its article
no.1524 with the side heading ‘’internet website’’
covered under the main heading ‘’the electronic
procedures and information society services’’.
In the justification, it is being stated that the purpose of the provision is ensuring transparency at
the highest level and it is being emphasized that
the starting point is the idea that the Website is the
most reliable means that provides tranparency at
the highest level that is most easily accessible by
everybody to the information about the company,
the explanations, calls, declarations made and the
documents, reports, financial tables prepared by the
company and its answers to the questions asked.
Article no.1524, according to its previous version in the draft has been substantially lost its effect.
While all stok corporations were obliged to open
an internet website in previous version of Article
no.1524, after the amendment to article, only audited companies are obliged to an internet website
and if the internet website of the company is already
available, it has to allocate a spesific part of this web
site to publishig the all necessary announcements
according to the law. The equity companies subject
to auidit shall be determined by ministerial cabinet in
accordance with article 397
The cases that must be found in internet websites have been included in various provisions of the
Code in different forms. The article no.1524, “publisihg all compulsory announcements according to
the law” refers to aforementioned articles..
The companies that are obliged to apply article
1524 are all the stock corporations, that is to say,
the joint-stock companies, limited companies and
commandite companies whose capital are divided
into shares. The effective date of the internet website application as ordered by the New Commercial
Code is 01.07.2013. However, in the article with the
penal liability main heading of the Code, we see that
the penal sanctions that will be applied about the executives who do not create their internet websites or
adjust their available sites to be in conformity within
3 months from the effective date of this law have
been listed. In this case, at the consequence of the
common interpretation of the enforcement article
and the penal sanction article, it can be said said
that the members of the board of directors of jointstock companies, limited company directors, active
partners in executive position in a commandite
company who do not produce their internet websites
as ordered by Code No. 6102 within 3 months from
the date 01.07.2013 will be punished with penalty of
imprisonment and judicial fine.
Failure to put the resolutions in the internet website will lead to the relevant resolutions to be cancelled as well as the penal sanctions that will be applied to the managers. Moreover, it is also obligatory
to take a printout of everything published in the website and make an internet website book and have
this book notarized and to repeat this procedure in
each amendment made. Besides the obligation of
preparing an internet website pursuant to the law,
minimum duration of remaining in publication for the
indicated contents have been stipulated also. With
priority, a date will be put above the contents that
will be published and as long as a longer time is not
stipulated about the subject with special regulations,
it will remain in publication for a period of minum
6 months starting from that date. The sanction for
non-obedience to the periods will be the contents
to be processed as if they had never been put. On
the other hand, it is obligatory for the internet website to be open to everybody’s access. We see that
restrictions as imposing a password or making access conditional are forbidden in the Law. In case of
violation of this prohibition, any person who cannot
access the internet website will have the right to file
a ‘’lawsuit to eliminate the obstacle’’.
As a result, after the entry into force the art.
No.1524, for the equity companies subject to auidit
that will be determined by ministerial cabinet, the obligation to open an internet website and announcements should be done according to law should be
done within 3 monts from date of its register in commercial registry. Although the contents that will be
put in the internet website are appeared in various
provision of the Commercial Code, it is not included
in article no. 1524. Therefore, the corporations to
produce their internet websites by examining the
Commercial Code no.6102 as a whole will prevent
the distress possible for them to encounter within
this aspect.counter with in this aspect.
TOSB’UN RENKLERİ
Çevre Mühendisi: Salih Kuru
tin” yüksek olması, sürekli gelişme göstermesi ve bu
anlamdaki faaliyetler Çevre Yönetim birimi olarak bizleri ayrıca mutlu etmektedir.
- TOSB ‘un kalite çalışmalarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Mevcut olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemize, ISO
14001 ÇYS ile OHSAS 18001 İSG yönetim sistemlerini dahil ederek entegre bir yönetim sistemi oluşturduk.
Bu sistem içerisinde ISO 14001 ve OHSAS 18001
(saha faaliyetleri) Yönetim Temsilcisi olarak aktif
olarak yer almaktayım. Ayrıca KALDER tarafından
düzenlenen EFQM organizasyonunda “EFQM Mükemmelikte Kararlılık” ödülünden sonra “ EFQM Mükemmelikte Yetkinlik “ ödülünü almış olmamız örnek
ve önder bir OSB olma yolunda son derece önemli bir
aşama olduğu kanaatindeyim.
- TOSB’ dan beklentileriniz nelerdir ?
- Kendinizi tanıtır mısınız ?
1977 yılı Samsun doğumluyum. 1996 yılında başladığım İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun oldum. Kısa dönem askerlik görevimi tamamladıktan sonra 2001 yılında iş
hayatına başlamış oldum. İlk olarak arıtma sektöründe montaj ve işletme mühendisi, tersaneler bölgesinde çevre ve iş güvenliği konularında çalıştıktan sonra
TOSB Bölge Müdürlüğü Çevre Yönetim Biriminde göreve başladım. Evliyim ve üç yaşında bir kızım var.
- Ne kadar zamandır TOSB’ da
çalışıyorsunuz ?
TOSB Bölge Müdürlüğü Çevre Yönetim Biriminde
2007 yılından beri çalışmaktayım. Çevre Yönetim Birimi olarak üye firmalarımıza çevre izin ve ruhsatlarının düzenlemesi, çevre ve atık yönetimi, ortak arıtma
tesisi işletilmesi ve atıksu kontrol izleme konularında
hizmet vermeye çalıyoruz.
- TOSB hakkında genel düşünceleriniz
nelerdir?
Otomotiv yan sanayi konusunda tek ihtisas organize
sanayi bölgesi olması ve “Markalar Şehri” olma hedefi ile yola çıkıp bu süreçte kendini sürekli geliştirerek
başarılı ve örnek bir kümeleşme modeli oluşturması
açısından TOSB Organize Sanayi Bölgemizi başarılı
buluyorum. OSB’mizdeki “çevre bilinç ve hassasiye-
TOSB Organize Sanayi Bölgesi kurulumundan bugüne dek sürdürdüğü başarı öyküsünün devamını, diğer
OSB’lere örnek ve önder bir organizasyon/kurum olmasını temenni ederim.
- Aileniz TOSB hakkında ne düşünüyor?
Daha önceki iş deneyimlerimde düzensiz çalışma saatleri, hafta sonu çalışma durumu vb. sebebiyle eşim
TOSB’ta görev almamdan memnuniyet duymaktadır.
- TOSB dergi hakkındaki düşünceleriniz
nedir?
TOSB daki çalışmalarımız, yatırımlarımızla ilgili üyelerimize, paydaşlarımıza ve sosyal sorumluluk kapsamında topluma bilgi paylaşımının sağlanması ve OSB
mizin prestiji ve tanıtımı konusunda TOSB dergisinin
çok önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Bu dergisinin oluşturulmasındaki emeği geçen herkeze teşekkür ederiz.
- TOSB aktiviteleri hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Son yıllarda artan Kalite ve Sosyal Sorumluluk çalışmalarımız dahilinde ortak aktiviteler hızla yaygınlaşmaktadır. Üye firmaların katılımlarıyla her yıl sportif
organizasyonlar yapılmakta ve firmalar arası turnavalar düzenlenmektedir. Önümüzdeki süreçte TOSB
çalışanları ve üye firmalara yönelik organizasyon ve
etkinliklerin sayısının artarak devam edecek.
COLOURS OF TOSB
- Hobileriniz, yapmaktan hoşlandığınız
şeyler nelerdir?
Eşim ve kızımla birlikte vakit geçirmek bir numaralı
önceliğim. Onun dışında basketbol aşığıyım diyebilirim. Kendi çapımda sıkı bir basketbol takipçisiyim. Ayrıca yaklaşık bir seneden beri masa tenisi
oynuyorum,TOSB’da masa tenisi takımız var ve Kocaeli Kuruluşlar arası düzenlenen turnuvalara katılıyoruz. Masa tenisi sayesinde hayatımıza değişik bir
renk geldi diyebilirim.TOSb’un bu konuda bizlere sunduğu imkanlar için teşekkür ederiz.
- TOSB’ da insan ilişkilerini nasıl
buluyorsunuz?
TOSB çalışanları arası insan ilişkilerinin ve saygının
olumlu olduğu kaanatindeyim.TOSB aracılığyla tanıştığımız ve ailece görüşme imkanımı bulduğumuz
arkadaşlarım var olması beni ayrıca memnun etmektedir.
Environmental engineering: Salih Kuru
- Would you introduce yourself ?
I was born in Samsun in 1977. I have graduated
from Istanbul University Environmental Engineering
Department which I have started in the year 1996 in
2000. After I completed my short-term military service,
I started my career in 2001. After working first as assembly and operation engineer in treatment sector
and in areas of environment and work safety in shipyards region, I started to work in TOSB Zone Directorate Environmental Management Unit. I am married
and I have a three year old daughter.
- How long have you been working in TOSB?
I have been working in TOSB Zone Directorate Environmental Management Unit since 2007. As the Environmental Management Unit, we are trying to render
service to our member firms on subjects of arranging
the environmental permissions and licenses, environment and waste management, operating a common
treatment facility and wastewater control monitoring.
- What are your general opinions about
TOSB?
I find our TOSB Organized Industrial Zone successful
in respect of its being the only specialized organized
industrial zone in the area of automotive supply industry and by setting off with the target of being a ‘’City
of Brands’’, its developing itself constantly throughout this process and forming a successful and model
clustering model. ‘’The environmental awareness
and sensitivity’’ in our OSB being high and in constant
development and the activities in this meaning makes
us especially happy as the Environmental Management unit.
- How do you evaluate the quality studies
of TOSB?
By including ISO 14001 ÇYS and OHSAS 18001 ISG
management systems to our already available ISO
9001 Quality Management System, we created an
integrated management system. Within this system,
I take place actively as the Management Representative of ISO 14001 and OHSAS 18001 (field activities). Furthermore, I believe that our being awarded
the ‘’EFQM Competence in Excellence’’ prize in the
EFQM organization organized by KALDER after the
prize of ‘’EFQM Determination in Excellence’’ is an
extremely important milestone on the way of being a
model and leader Organized Industrial Zone.
- What are your expectations from TOSB?
I wish continuation of the success story that TOSB
Organized Industrial Zone has maintained since its
foundation to date, it to be a model and leader organization/institution for the other Organized Industrial
Zones.
- What does your family think about TOSB?
Because of the irregular working hours, the condition of working at weekends etc. in my previous work
experiences, my wife is pleased with my working in
TOSB.
- What are your thoughts about TOSB
magazine?
I think that TOSB magazine is a very important means
in providing information sharing about our activities
and investments in TOSB to our members, stakeholders and to the society in the scope of social responsibility and for the prestige and introduction of our Organized Industrial Zone. We thank everybody who has
contribution in creating this magazine.
- What do you think about TOSB activities?
Within the framework of our Quality and Social Responsibility studies that have increased in recent
years, common activities are speedily becoming
widespread. With participation of the member firms,
sports organizations are made every year and interenterprise tournaments are organized. I expect that
in the future, the number of organizations and events
intended for TOSB employees and the member firms
will increasingly continue.
-How do you find human relations in TOSB?
In my opinion, the human relations and respect between TOSB employees are positive. Existence of my
friends with whom we have met through TOSB and
found the opportunity to see as a family makes me
especially happy.
İNSAN KAYNAKLARI
Yetenek yönetimi
Sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlamanın yolunun organizasyonların en önemli
değeri olan yeteneklere odaklanmak olduğunun anlaşılmasıyla yetenek yönetimi gereklilik olmuştur. Yapılan bir araştırmaya göre,
1980’lerde şirket değerinin yüzde 62’sini maddi varlıklar yüzde 38’ini maddi olmayan varlıklar oluştururken; 2000’lerde ortalama şirket
değerinin yüzde 20’sini maddi varlıklar, yüzde
80’ini maddi olmayan varlıklar oluşturmaktadır. Bu eğilim artarak devam etmektedir.
Uzmanlara göre, işin yüzde 80’i, çalışanların yüzde 20’si tarafından yapılıyor. Şirketin
geleceğinin yüzde 95’i ise çalışanların yüzde
5’ini oluşturan ‘en değerli çalışanlar’a bağlı.
Yetenek, Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “bir
kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme yeteneği; bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç; kapasite” olarak tanımlanmıştır. Yetenek yönetimi,
doğru zamanda doğru çalışanı, doğru yerde
istihdam etmektir. Yetenekli çalışanın zayıf olduğu alanları geliştirmek yerine yetenekli olduğu alanlar üzerine yoğunlaşılmalıdır. Sonuçta
zayıf alanlar belli bir yere kadar gelişebilirken,
yetenekli olunan alanlar daha da geliştiğinde
olağanüstü sonuçlar ortaya çıkabilecektir.
İnsan Kaynakları yetenekli çalışanları işe
alabilmek için, farklı iletişim kanallarını da kullanarak, sıradışı iş ilanları verecek, bu yetenekli kişilerin işe alım ve mülakat süreçlerini
özel bir şekilde yapacak, kişileri işe aldıktan
sonra yeteneklerini geliştirebileceği bir çalışma ortamı yaratarak, kişinin yetenek derecesine göre bir ücretlendirme sistemi kuracak ve
bu kişiyi yeteneklerini kullanabileceği şekilde
motive ederek şirkete kazandıracak. Bu sistem kapsamlı bir araştırmayı ve rakip şirketlerin uygulamalarının üstünde olmayı gerektiriyor.
Yeteneklerinin farkında olan kişiler ücret
ve maddi koşullardan başka duygusal beklentilerinin de karşılanmasını beklemektedir.
Bunlar;
•Kariyer ve aile dengesinin sağlanması
•Anlam ifade eden ve yeteneğini kullanabileceği işler
•Rahat çalışma ortamı ve esnek çalışabileceği saatler
•İş ortamında samimi ve sıcak arkadaşlık
ilişkileri
•Hobilere ve sosyalliğe fırsat tanınması
Günümüzde şirketler yetenekli diye nitelendirdiğimiz işgücünü çekebilmek ve elde
tutabilmek adına uygulamalarında bir takım
esneklikler yapıp, kişiye özel uygulamaları
hayata geçirmektedirler.
Kariyer Planı Şart; Ne kadar çok çalışan
varsa, o kadar kariyer planı çizilmelidir. Çalışanlar ne zaman, nerede çalıştıklarına, ne iş
yaptıklarına, kimle çalıştıklarına ve şirket için
ne ifade ettiklerine önem verirler. Eğer çalı-
şanların bu etkenleri kişiselleştirmelerine izin
verilirse rüyalarının işini yaratırlar. Değerli çalışanların kaybedilmesine neden olacak etkenler
genellikle onların kalmasına neden olacak etkenlere dönüştürülebilir.
Yönetici Koçluk yapmalı; Yöneticilerin
aynı zamanda koçluk görevi üstlenmesi gerekiyor. Yapılan araştırmalardan çıkan ortak sonuç,
en iyi koçluğun yöneticilerin çalışanlara geri
bildirim yapması şeklinde. Her çalışanın farklı
olduğu unutulmamalı ve değerlendirme buna
göre yapılmalıdır. Somut hedefler seçilmeli ve
çalışanlarla her aşamada iletişim içinde olunmalıdır.
Yeteneği esas alan ücret sistemleri; Yeteneği esas alan ücret sistemlerinde ücret, çalışanlara gerçekleştirmekte oldukları işlerden ziyade, sahip olduğu temel yeteneğin miktarına,
genişliğine ve derinliğine göre ödenmektedir.
Çalışanlar, yetenek düzeylerini geliştirdiği sürece esnek ve üretken olabilir, bir üst yetenek
seviyesine ulaşabilirler. Ayrıca, ücretlendirme
modeline bazı teşvike dayalı ücretlendirme parametrelerinin (bonus, kar paylaşımı, kazanç
paylaşımı gibi) de dahil edilmesi durumunda
ücret toplamına ayrı bir parametrenin eklenmesi mümkün olmaktadır. Yeteneğe dayanan ücretlendirmede sabit ücretin yanı sıra, işe ödenen temel ücret ve kişinin ortalamanın üzerine
çıkmasını sağlayan yeteneklerinden kaynaklanan ücret şeklinde parametreler oluşturulabilir.
Kişiye özel ücret uygulamasında, yetenek matrisinde yüksek performans grubunda konumlanan çalışanların ücretlerinde düzenlemeye
gidilmektedir.
Yan ödemeler ve parasal olmayan ödüller
birçok şirket tarafından, değerli bireylerin veya
takımların özel projelere katkısını tanımak (farkında olunduklarını hissettirmek), veya şirketin
kültürü ve değerlerine güçlü bağlılığı ortaya
koymak için kullanılır.
Yetenekli çalışanlara ayrıca çeşitli olanaklar
da sağlanabilmektedir:
Yurt içi ve yurt dışı profesyonel seminer ve
konferanslara katılım, otomobil, yakıt gideri, işletmenin uçak ve yatını kullanma, finansal ve
hukuki konularda danışmanlık hizmeti, işletmenin sağladığı, turlara katılma, eşi ile birlikte
seyahat olanağı, kulüp üyeliği olanağı, özel yemek ayrıcalıkları, sosyal etkinlikler için biletler,
sağlık ve tedavi giderlerinin karşılanması, çocukların okul giderlerinin karşılanması, faizsiz
veya düşük faizli kredi verilmesi, kiranın karşılanması, bireysel emeklilik, kanununda verilen
sürelere ek izin, doğum gününde ekstra bir gün
izin gibi olanaklar sayılabilir.
Yetenek yönetimine verilen önemin artmasıyla birlikte, çalışanların motivasyonunun
sağlanması için, esnek iş düzenlemelerine gidilmeye başlanmıştır. İşletmeler çalışanların verimliliği için onların sosyal yaşamlarına zaman
ayırmaları gerektiğinin bilincine varmışlardır.
Çünkü yetenekli çalışanlar, iş-yaşam kalitesine,
iş zamanı üzerindeki kontrole, iş özerkliğine ve
serbest zaman kalmasına oldukça önem vermektedirler.
Ücretlendirme, performans ve kariyer yönetimi doğru ve işlevsel olmadığı durumlarda
çalışanın bağlılığı gider. Aslında çok tehlikeli
bir durum vardır ki, işten ayrılmadan ”mental”
gidenler. Yani personel buradadır, fakat bağlılık
ve aidiyet yoktur. Çalışıyor MUŞ gibi yaparlar
ve organizasyondaki diğer çalışanlara bulaşan
bir “MIŞ gibi” hastalığı yayılmaya başlar. Dikkat
edilmesi gereken en önemli yetenek kırıcı ortam budur.”
Yapılan çalışmalar, yöneticilerin çalışanlarına adil ve saygılı davrandığında ve onların
kişisel ihtiyaç ve değerlerini kabul ettiklerinde,
aynı zamanda çalışanların harcadıkları çabaları memnuniyetle karşılamaları durumunda,
çalışanların yöneticilerine ve kurumlarına daha
bağlı olduklarını göstermiştir.
Gonca KUBAT
TOSB İnsan Kaynakları Sorumlusu
HUMAN RESOURCES
Talent
management
Talent management has been necessary
as it is understood that the way of providing
sustainable competition is to focus on talents
which is the most important value of organizations. According to a conducted research,
while in 1980’s, material assets constituted of
62% of company value and non-material assests 38% ; in 2000’s, material assets constitute 20% of average company value and
non-material assets 80%. This tendency is
continuing increasingly.
According to experts, 80% of work is performed by 20% of employers. And 95% of
company’s future depends on ‘the most valuable employees’ constituting the 5% of the
employees.
In the Dictionary of Turkish Language Society, Talent is defined as “the capability of a
person to understand or to do something; the
innate power or capacity to be able to adapt
to a condition’’. Talent management is to employ the correct employee in the right place
at the right time. It should be concentrated on
the areas that the talented employee is more
talented rather than developing the areas that
she/he is weak. As a result, while the weak
areas can develop only insofar as possible,
when the areas in which an employee is talented improve further , extraordinary results
can occur.
Human Resources will give unusual job
advertisements using different communication channels also, carry out the recruitment
and interview processes of these talented
employees in a special way, establish a salary system according to employer’s degree
of talent by creating a work environment in
which employees can impove their skills after
recruitment and cause this person to be acquired by the company by motivating him/her
in a way that he/she can use his/her talents.
This system requires to a comprehensive research and being above the applications of
rival companies.
The well-equipped employees raised in
operationss may leave the firms they have
worked in against attractive proposals in business life. For this reason, the process does
not end with the recruitment of the talented
employee, efforts should be spent also for retaining the talented employee.
A firms should prepare salary systems and
rewards, career planning, training intended to
development, improvement plans including
work and life balance programs to retain its
talented employers and to increase productivity that this business obtains from the talented
employees.The impression that they are precious for the firm should be given to the talented employees.
The people who are aware of their skills,
anticipate their emotional expectations to be
met as well as their salaries and material conditions. These are;
•Achieving the career and family balance
•The works that make a sense and that
they can use their skills
•A comfortable work environment and flexible working hours
•Sincere and warm friendship relationships
in the workplace
ing
•Giving a chance to hobbies and socializ-
At the present time, companies implement customized applications by some flexibilities in their practice in order to attract and
retain the labourforce which we describe as
“talented.”
Career plan is necessary; The more the
employees are, the more career plans should
be drawn. Employees give importance to
when and where they work, which work they
perform, whom they work with and what they
express for the company. If the employees are
allowed to personalize these factors, they create the jobs of their dreams. The factors which
may cause the precious employees to be lost
can generally be turned into factors that will
cause them to stay.
The Manager should coach; Managers
should also undertake the coaching duty. The
common result coming from the conducted
researches is that the best coaching is the
managers to provide feedback to employees. It
should not be forgotten that every employee is
different and the evaluation should be made accordingly. Concrete targets should be chosen
and communication with employees should be
maintained in every stage.
cial projects ( make them feel that they are recognized) or to exhibit the strong commitment of
a company to its culture and values.
Furthermore, various opportunities can be
provided to talented employers. Such as:
Attendance to domestic and abroad professional seminars and conferences, automobile, fuel costs, using the airplane or yacht of
the company, consultancy service in financial
and legal issues, the opportunity of participation in tours provided by the firm, travelling opportunity with his/her spouse, club membership
opportunity, private food privileges, tickets for
social events, meeting the health and treatment
expenditures,meeting the school expenditures
of children, giving interest-free or low interest
credits, meeting the rent, individual retirement,
additional permission to the periods stated by
law, an extra one-day permission in his/her
birthday can be listed.
With the increase of the importance given
to talent management, flexible job arrangements have been started to motivate the employees. Businesses have become conscious
that employees should spare time to their social
lives for their productivity.
The salary systems based on talent; The
salary in salary systems based on talent is paid
to the employees according to the amount, extensity and depth of the core talent that they
possess rather than the jobs that they perform.
As long as employees improve their talent levels, they can be flexible and productive and
reach an upper level of talent.
Furthermore, it is possible to add a seperate
parameter in total salary in the event that some
pricing parameters based on encouragement
(bonus, profit sharing, gain sharing) are also
included to pricing models.
In remuneration based on talent, parameters can be created in the form of fixed salary, the core salary paid to work and the salary
arising from employee’s talent which ensures
her/him tor ise over the average. In customized
salary application, adjustment on the salaries of
employees who are positioned in the high performance group in talent matrix is made.
Perquisites and nonfinancial rewards are
used by many companies to recognize the contribution of valuable individuals or teams to spe-
Because talented workers give quite a high
importance to work-life quality, control over the
work time, work autonomy and having a spare
time left.
If Pricing, performance and career management are not correct and functional, the commitment of employees is lost. Actually there is a
very dangerous situation; that is: the ones who
leave ‘’mentally’’ without quitting work. That
is to say, the personel is here but there is no
sense of loyalty and belonging.
They PRETEND to work and this disease of
PRETENSE starts to spread to the other employees in that organization as a contagious illness. It is the most important talent destructive
environment that must be watched out for.
The conducted researches have shown that
when managers treat their personnel fairly and
respectfully and accept their individual neeeds
and value, and also show their pleasure for the
employees’ efforts, the employees are loyaler
to their managers and organization.
Gonca KUBAT
TOSB Responsible for human resources
SAĞLIK
Bel fıtığı ve tedavisi
ebilir. Bazen orta hattan omurilik kanalına
doğru uzanarak sinirleri sıkıştıran büyük bel
fıtıklarında idrar ve büyük abdestini tutamama veya yapamama gibi bozukluklar ile bacaklarda felce doğru gidiş ortaya çıkabilir. Bel
fıtığında, bel ve bacak ağrısı yürümekle, iş
yapmakla ve ayakta kalmakla, öksürmekle artarken sert yatakta yatmakla azalabilir.
Bel fıtığından nasıl korunulur?
Önlemler hastalığa yakalanmadan önce
alınmalıdır. Kişi hiç bir zaman çok ağır bir
yükü kaldırmamalı, bir yük kaldıracaksa mutlaka dizlerini kırarak o cismi yerden almalı
ve kaldırmalıdır. Sağlıklı iken bel ve karın
adalelerini güçlendirici egzersizler yapmak
yararlıdır.
Teşhis nasıl konur?
Bel fıtığı nedir?
Belimizde 5 adet omur kemiği vardır. Bu
kemikler arasında da disk adı verilen nukleus pulposus bulunur. Bel fıtığı, beldeki omur
kemikleri arasında bulunan disklerin yerinden ayrılması sonucu ortaya çıkar. Böylelikle
içerden dışarıya doğru taşan disk kendisinin
arka-yan tarafından geçmekte olan sinirleri
sıkıştırır.
Bel fıtığı nasıl oluşur?
Ağır bir yükü kaldırmak veya ters bir
hareket yapmak gibi pek çok dış faktör bel
fıtığının oluşmasında önemli rol oynarlar.
Bel fıtığının belirtileri nelerdir?
Bel ve/veya bacak ağrısı en belirgin
şikâyettir. Ağrıyla birlikte bacaklar da uyuşma
ve hastalık ilerledikçe kuvvet kaybı da görül-
Bel ve/veya bacak ağrısı bulunan bir hastada genellikle bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi ileri tetkik yöntemlerine
başvurulur.
Sonuçta; yapılan muayene, tetkik ve
tahlillerle hastanın bel fıtığı olup olmadığı,
bel fıtığı ise hangi safhada olduğu ortaya
konacaktır.
Tedavi
Bel fıtığı gelişiminin erken dönemlerinde cerrahi-dışı tedavi metotları uygulanır.
Bu aşamada, hastaya bütün dünyada ağrı
kesici ve adale gevşetici ilaçlar verilir. Sert
yatak istirahatı, fizik tedavi önerilir. Hastalık
ilerlemiş ise ameliyat kararı verilir. Hastaların
yaklaşık yüzde 15’inde cerrahi tedaviye gerek
duyulur.
Ne zaman ameliyat olmalı?
•Günlük yaşam aktiviteleri kısıtlandığında,
•Ayak
veya
oluştuğunda,
bacakta
kuvvetsizlik
•Uzun süre tekrarlayan bel ve bacak
ağrıları olduğunda,
•Şiddetli ağrılar olunca,
•İdrar ve gaita kontrolü kaybedilince,
•Ayaklarda ileri derecede kuvvetsizlik olunca,
•Seksüel kayıplarda (ereksiyon kaybı) acil
cerrahi girişim uygulanmalıdır.
Bel fıtığı nüksedebilir mi?
Bel fıtığı hastalarında nükse zaman zaman rastlanır. Fakat nüks oranı, ameliyat
olan ve olmayan hastalarda oldukça farklıdır.
Ameliyat gerekmeyen ve konservatif tedavi
ile iyileşen hastalarda bel fıtığı kolayca nüksedebilir. Mutlaka ağır bir yük kaldırmak da
gerekmez. Bazen öksürmekle bile hastalık
nüksedebilir.
Kişi sağlıklı iken egzersizler yapar ve hekiminin önerilerine uyarsa, bel fıtığına yakalanma ve hastalığın nüksetmesi riski en aza
indirilmiş olur.
Korunmak için ne yapalım?
Genel sağlık açısından olduğu gibi
bel sağlığı için de sporun ve sağlıklı iken
yapılacak egzersizlerin önemi büyüktür. Bel,
sırt, karın adalelerini güçlendirmek; eklem ve
yumuşak dokuların esnekliğini artırmak için
spor ve hareketlere ömür boyu devam edilmelidir.
Ancak bel fıtığı gelişmesine zemin
hazırlayabilecek veya neden olabilecek mücadele sporları yerine, yüzme, yürüyüş ve
bisiklet sürme gibi sporlar yeğlenmelidir.
Lumbar disc
herniation and treatment
What is lumbar disc herniation?
There are 5 vertebral bones in our low
back. And between these bones, there is
nucleus pulposus named as disc. Lumbar disc herniation appears at the consequence of dislocation of the discs between
the vertebral bones in the low back. Thus,
the disc overflowing from inside towards
outside presses nerves that pass from
the back-side of itself.
How does lumbar disc
herniation occur?
Many external factors like lifting a
heavy load or doing an adverse movement
play important role in formation of lumbar
disc herniation.
What are the symptoms
of lumbar disc herniation?
Low back and/or leg pain is the most
evident complaint. Together with the
pain, numbness in legs and as the disease
progresses, loss of strength may also be
seen.
Sometimes, in large lumbar disc herniations that supress the nerves by extending from the central line towards the spinal cord canal, disorders like inability to
hold or make urination or defecation and
progress towards paralysis in legs may
appear. In lumbar disc herniation, while
the low back and leg pain increases with
walking, performing physical work and
staying standing up and with cough, it
may decrease by lying on hard bed.
HEALTH
How to be protected from
lumbar disc herniation?
Precautions should be taken before
catching the disease. A person must
never lift a very heavy load, if she/he
will lift a load, she/he must absolutely
pick that object from the ground by
bending her/his knees and lift it up. It
is beneficial to do exercises strenghtening low back and abdominal muscles while you are healthy.
How is the diagnosis made?
In a patient who has low back and/
or leg pain, generally, advanced investigation methods like computed
tomography and magnetic resonance
are applied.
At the result: with the examination
and analyses, it will be revealed whether
or not the patient has lumbar disc herniation and if it is lumbar disc herniation, at
which stage it is.
Treatment
At early stages of lumbar disc hernia development, non-surgical treatment methods are applied. At this stage, all around
the world, analgesic and muscle relaxant
drugs are given to the patient. Hard bed
rest, physiotherapy is suggested. If the
disease has progressed, the decision for
operation is made. In about 15% of patients, surgical treatment is needed.
•When to have an operation?
•When the daily life activities are restricted,
•When weakness occurs in foot or leg,
•When long lasting, recurring low back
and leg pains occur,
•When severe pains occur,
•When urine and faeces control is lost,
•When there is weakness in advanced
degree in feet,
•In sexual losses (erection loss) urgent
surgical intervention should be applied.
Can lumbar disc hernia recur?
Recurrence in lumbar disc hernia patients are encountered from time to time.
But, the rate of recurrence is quite different in patients who have or have not been
operated. In patients who do not require
operation and who recover with conservative treatment, lumbar disc hernia can easily recur. It is not absolutely necessary to
lift a heavy load, either. The disease may
recur sometimes even by coughing only.
If exercises are made and the suggestions of the physician are obeyed while the
person is healthy, the risk of being caught
by lumbar disc hernia and the recurrence
of the disease is minimized.
What should we do to be protected?
As for the general health, for the health
of the low back, sports and the exercises
to be made while you are healthy have a
great importance. Sports and exercises
must be continued lifelong in order to
strengthen the waist, back and abdominal
muscles and to enhance the flexibility of
joints and soft tissues. However, instead of
combat sports that may prepare grounds
for or cause development of lumbar disc
hernia, sports like swimming, walking and
biking should be preferred.
GEZİ
Yolunuzun üzerinde
Kocaeli’nin ilçelerinden 438,65 km²’lik yüzölçüme
sahip olan Gebze İlçesi; nüfusuyla, turizm potansiyeliyle, sanayisiyle, ekonomik kapasitesiyle, İstanbul ve
Kocaeli gibi iki metropolitan şehrin arasında yer alan,
her tür ulaşım kolaylığına sahip, ( kara, deniz, hava
ve demiryolları ) oldukça stratejik öneme haiz, sürekli
göç alan Anadolu’nun bir çok ilinden daha büyük bir
metropol ilçedir.
Gebze’nin; Osman Hamdi Bey müzesi, Eskihisar
kalesi ve Çoban Mustafapaşa Camisi ve Külliyesi gibi
kültürel değerlerinin yanı sıra Ballıkayalar tabiat parkı
ise başlı başına bir değerdir.
Çoban Mustafa Paşa Camii ve Külliyesi
Camii, yapılar topluluğunun merkezinde ve Gebze’ye
hakim bir mevkide yer alır. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Mustafa Paşa
tarafından 1510 yılında Gebze’de yaptırılmıştır.
Külliyenin yapımının çok önceden planlandığı ve
anonim bir çalışmayla ortaya çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Mustafa Paşa Mısır’a vali olarak atandığında yapımın sürdüğü bilinmektedir. Paşa Mısır bezemelerinden
etkilenerek, camisi için taşınabilir parçaları Kahire’de
yaptırmıştır. Darıca iskelesinden Gebze’ye ulaştırılan
süsleme öğeleri Mısırlı ustalar tarafından yerlerine yerleştirilmiştir.
Kare planlı, üzeri dört sütunun taşıdığı 24 metre
yüksekliğindeki geniş bir kubbe ile örtülüdür. Duvarları
taş zemin üzerine kesme taş ve muntazam tuğlalarla
örülmüştür.
Çoban Mustafapaşa Külliyesi, cami, medrese, bimarhane, kütüphane, han, hamam, kervansaray, paşa
odaları, tekke, arşiv, hela, su kuyusu, şadırvan ve bir
türbeden oluşmaktadır.
Ayrıca caminin çevresi 2.5 metre yüksekliğinde
oldukça kalın duvarlarla çevrilidir. Her cephesinde bir
tane olmak üzere, dört giriş kapısı vardır. Mihrap ve duvarları kufi yazılarla süslenerek, renk düzeni görkemli
Türk çinileri ile sağlanmıştır
Bazı araştırmacılar, bu görkemli caminin de bulunduğu külliyenin planının Mimar Sinan’a çizdirildiğini,
baş kalfası Hüseyin Ağa’ya da inşa ettirildiğini ileri sürmüştür.
bir ilçe: GEBZE
Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi
Türk Müzeciliği’nin kurucusu sayılan Ünlü Ressam
Osman Hamdi Bey tarafından Gebze, Eskihisar’da 1884 yılında yaptırılmıştır. Planını Osman Hamdi
Bey’in çizdiği yapı, iki katlı olarak inşa edilmiştir.
Osman Hamdi Bey öldükten sonra, 23 Şubat
1910’da büyük bir devlet töreni ile vasiyeti üzerine
Eskihisar’a getirilmiş ve köşkünün bahçesine gömülmüştür. Üzerindeki mezar taşı Selçuklu dönemine ait
bir mezar taşıdır. Bakanlar Kurulu kararı ile bu taş mezarı üzerine dikilmiştir. Mezar taşı da, üzerindeki yazı
frizleri ve taş işçiliği yönünden önemli bir eserdir.
Kocaeli, Gebze İlçesi Eskihisar Köyü’nde 1884 yılında yaptırdığı, yaşamının bir bölümünü geçirdiği, I.
Dünya Savaşı’nda bir süre karargah komutanına tahsis edilen, İsmet İnönü’nün Kurtuluş Savaşı sırasında
birkaç gün kaldığı, Atatürk’ün de 1933 yılında geldiği
köşk, Kültür Bakanlığı tarafından 1966 yılında kamulaştırılmış, 29 Eylül 1987 yılında da Osman Hamdi Bey
Evi ve Müzesi olarak açılmıştır.
Müzede Osman Hamdi Bey’in kişisel eşyaları, aile
resimleri ve yapmış olduğu resim çalışmalarından geriye kalan bazı yapıtları sergilenmektedir.
Pazartesi dışında her gün 08.30-12.30/13.30-17.30
saatlerinde ziyarete açıktır.
Eskihisar Kalesi
Deniz kıyısında yer alan Eskihisar’ın kuzeydoğu kesiminde, dik yamaçlı bir tepe üzerinde, Eskihisar’daki
limana ve İzmit Körfezi’nin kıyı şeridini savunmak amacıyla, Bizanslıların Komnenoslar (Komneus) döneminde yaklaşık 800 yıl önce Bizans İmparatoru 1. Manuel
Komnenos tarafından inşaa ettirildiği çeşitli kaynaklarda ifade edilmektedir.
Orijinal halini koruyarak bugüne kadar ayakta kalan
kale, dikdörtgen planlı olup, toplam 10 burcu ve kaleye
giriş çıkışı sağlayan 4 kapısı bulunmaktadır.
Bizanslardan kalma kalenin içinde yazın birçok
etkinliğe ev sahipliği yapan bir amfi tiyatro mevcuttur.
Yaz aylarında Gebze Belediyesi’nin organize ettiği
programlarda sinema şöleni, şiir geceleri, aşıklar şöleni gibi birçok aktivite gerçekleşmektedir.
Ballıkayalar
Ballıkayalar Kanyonu, İstanbul’a yaklaşık bir saat
uzaklıkta. İzmit sınırları içinde bulunan, göletleri, deresi ve şelalesiyle göz dolduran bu yemyeşil vadi, 1994
yılında tabiat parkı ilan edilmiş. Ballıkaya bölgesi, trekking ve dağcılık sporlarıyla ilgilenenlerin yakından tanıdığı bir bölge... Ballıkayalar Vadisi uzunluğu 1.5 km.
genişliği 40-80 m. arasında değişen kanyon görünümlü, dar ve derin kazılmış bir “Boğaz”. Vadinin yükseltisi
kuzeyde ağız kesiminde 5-10 m. yükseklikte başlayıp,
güneyde vadinin sonlarında, 80-100 m. yüksekliklere
kadar çıkar.
İstanbul’a yakınlığının yanı sıra bu tür sporlara
uyumlu doğası nedeniyle Ballıkayalar’a pek çok günübirlik tur düzenlenmektedir.
Ballıkaya Vadisi; kuzeyden güneye, Gürgenden adı
verilen ve vadi içerisinde “Ballıkaya Dere” adını alan bir
akarsu tarafından, yakın jeolojik geçmişte kireçtaşları
içerisinde gömülerek açılmıştır. Aynı dere, vadi çıkışından sonra ufak bir göl oluşturup, göl çıkışını takiben
Tavşanlıdere adını alarak güneyde Marmara Denizi’ne
kavuşur. Tabiat parkı içinde konaklama tesisi bulunmuyor. Fakat kamp yapma şansınız var. Kanyonun
en yüksek noktası ise, bu iş için ideal. Ballıkayalar’a
gelirken, hele de mevsim sonbahar ise, fotoğraf makinenizi yanınıza almayı sakın unutmayın... Bölge içinde bulunan Ballıkaya deresi, göçmen kuşların uğrak
yeri olduğundan ilginç ve anlık görüntüler yakalamanız
mümkündür.
Ballıkayalar’a ulaşmak için E-5 karayolu üzerinden
Gebze’ye, oradan da Tavşanlı köyüne doğru ilerleyin.
Tavşanlı’yı geçip stabilize yolu takip etmelisiniz.
TRIP
A town on
One of the townships of Kocaeli, the Gebze with
an area of 438,65 km2 is a metropolitan township which is situated between two metropolitan cities such as
Istanbul and Kocaeli, which has all the conveniences
of transport (land, sea, air and rail) and a quite high
strategic importance and which continuously receives
migration and which is larger than a great many townships of Anatolia with its population, tourism potential,
industries and economic capacity.
The Ballikayalar natural park is an asset in its own
right as well as such cultural assets as the Osman
Hamdi Bey Museum, Eskihisar Fortress and Coban
Mustafa Pasa Mosque and Complex of Gebze.
Coban Mustafa Pasa Mosque and Complex
The mosque is situated in the centre of the complex of buildings and at a location commanding Gebze.
It was built in 1510 by Mustafa Pasa, one of the viziers
of Selim the Stern and Suleiman the Magnificent.
It is understood that the construction of the complex
had been planned long ago and carried out through a
collective work. It is known that the construction continued when Mustafa Pasa was appointed a governor to
Egypt. Pasha had some portable parts for his mosque
in Cairo, influenced by the Egyptian ornamentations.
The ornamental elements taken from the Darica wharf
to Gebze were placed in their places by Egyptian master workers.
It has a square layout plan and covered by a large
24m-high cupola which is supported by four pillars. The
walls were built with hewn stones and straight bricks
on a stone floor. The Coban Mustafa Pasa Complex
consists of a mosque, a madrasa, a hospital, a library,
an inn, a Turkish bath, a caravanserai, pasha rooms, a
dervish lodge, an archive, a restroom, a water well, an
ablution fountain and a tomb.
Further, the mosque is encircled by a 2.5m-high
wall which is rather thick. There are four gates, one
in each front. The prayer niche and its walls are decorated with Kufic calligraphy and magnificent Turkish
ceramic tiles.
Some scholars argued that Mimar Sinan had been
caused to draw the layout plan of the complex which
also contains this imposing mosque and his master
builder Huseyin Aga had been caused to build it.
Osman Hamdi Bey’s Mansion and Museum
Considered to be the founder of the Turkish Museology, the famous artist Osman Hamdi Bey had it
built at Eskihisar, Gebze in 1884. The building of which layout plan was drawn by Osman Hamdi Bey was
constructed with two stories.
Upon his death, Osman Hamdi Bey was brought
to Eskihisar and buried in the garden of his mansion
with a great State funerary ceremony upon his will on
23 February 1910. The stele on his tomb is one belonging to the Seljuk period. This stele was erected over
his tomb upon the decision of the Council of Ministers.
The stele is an important work of art in terms of the
inscribed friezes thereon and the stone workmanship.
The mansion which he built in the Eskihisar village
of Gebze, Kocaeli, in 1884, in which he spent part of
his life, which was allocated to the use of the commander of the headquarters for a while during the First
World War, in which Ismet Inonu stayed a few days
during the Liberation War and to which Ataturk also
came in 1933 was expropriated in 1966 by the Ministry
of Culture and inaugurated as the Osman Hamdi Bey
Mansion and Museum on 29 September 1987.
Osman Hamdi Bey’s personal belongings, family
pictures and some of his works remaining from his paintings are on display in the museum.
It is open to visitors between 8:30 AM-12:30
PM/1:30-5:30 PM every day except Monday.
your way: GEBZE
Eskihisar Fortress
It is situated in the north-eastern part of Eskihisar
by the seaside. It is said by some resources to have
been built on a steep hill to defend the harbour at Eskihisar and the coastal strip of the Gulf of Izmit some 800
years ago in the Comnenus period in the Byzantine
era by the Byzantine Emperor Manuel Comnenus I.
The fortress which has been protecting its original
state and is still standing in the present day has a rectangular layout plan and has 10 towers and 4 gates
providing access to the fortress.
There is a theatre which hosts several events during summer within the fortress which has remained
from the Byzantines. In summer months, a number of
events such as cinema festivity, poetry evenings, lovers’ festivity, etc. in the programmes organised by the
Municipality of Gebze.
Ballikayalar
The Ballikayalar Canyon is located at an hour’s distance from Istanbul. This verdant valley which is located within the territories of Izmit and which impresses
with its artificial lakes, stream and waterfall was proclaimed a natural park in 1994. The Ballikaya district is
one which is well known by those who are involved in
such sports as trekking and mountaineering. The Ballikayalar Valley is a narrow and deeply worn “ravine”
with the appearance of a canyon with a length of 1.5
km and a width varying between 40m and 80 meters.
The elevation of the valley starts at a height of 5-10m
at the mouth in the north and rises up to 80-100m
towards the end of the valley in the south.
Due to its nature compatible with such sports as
well as its proximity to Istanbul, a great number of
excursions are organised to visit Ballikayalar.
The Ballikaya Valley was worn by running into li-
mestones from north ro south in a near geological
past by a stream called Gurgenden which receives the
name “Ballikaya Stream” within the valley. The same
stream forms a small lake after it leaves the valley and
takes the name Tavsanlidere after it leaves the lake
and runs into the Sea of Marmara in the south.
There are no accommodation facilities in the natural park. However, you have a chance for camping.
The highest point of the canyon is ideal for this purpose. While coming to Ballikayalar, especially if the season is autumn, always remember to bring your camera
with you. As the Ballikaya stream in the district is a beaten track for migrating birds, you may possibly catch
interesting and momentary images.
To reach Ballikayalar, drive to Gebze on E-5
highway and then to the Tavsanli village. Past Tavsanli,
you should follow the stabilised road.
TOSB TOPLANTI SALONLARI / TOSB MEETING HALL
The meeting hall of TOSB
TOSB’un toplantı
continues to service
salonları hizmet veriyor
T
OSB’un çok amaçlı seminer, konferans salonu, eğitim salonu ve fuaye, üyelere ve ihtiyaç halinde diğer sanayicilere yönetim binasında
hizmet vermeye devam ediyor.
Çok Amaçlı Toplantı ve Hizmetleri
Seminer Salonunda;
80 Kişilik Oturma Grubu, Kürsü, Ses Düzeni, Projeksiyon, Projeksiyon Perdesi, Sınırsız İnternet Hizmeti, Note Book, Elektronik
Yazı Tahtası, Manuel Yazı Tahtası ve Printer
özelliği, Flipchart
Konferans Salonu Hizmetlerimiz;
200 kişilik oturma grubu, Kürsü ve delege
düzeni, Ses düzeni, 2 adet projeksiyon, (2 adet
52” plazma ekran), 2 adet projeksiyon perdesi
(2 adet farklı görüntü aynı anda kullanma imkanı), Sınırsız kablosuz internet hizmeti, Kablosuz
yaka ve el tipi mikrofon hizmeti, (2 adet yaka, 2
adet el tipi), Notebook bilgisayar hizmeti, GSM
cep telefonları sinyal kesici sistemi, (Toplantı
esnasında rahatsız edilmeme), Görüntü ve ses
kaydı, Film, DVD, VCD sesli sunma ve müzik
yayını, Toplantı sonuna kadar teknik kumanda,
odasında sürekli teknik teknisyen desteği, Kulaklık ve mini el telsizleri ile teknik kumanda, odasındaki teknisyenle anlık haberleşebilme, İsteğe
bağlı sahne aydınlatma, karartma ve ışık düzeni, Otomatik kumanda sistemi ile salon ışık aydınlatma seçenekleri (Tam aydınlık, orta ve loş)
olan donanımlarımız ile hizmet veriyoruz.
Rezervasyon ve bilgi almak için
0262 679 10 00’dan Eylem YILMAZ ile
irtibata geçebilirsiniz.
T
he multipurpose symposium, auditorium
training hall and foyer located in the management building of the TOSB continues to
service to the members and other industrialists who are in need.
I
n our Multipurpose Meeting and Services
Seminar Hall; there are seating group with
the capacity of 80 persons, Platform Sound
Scheme, Projection, Projection Screen, Unlimited Internet Service, Note Book, Electronic
Whiteboard, Manuel Whiteboard and Printer
facilities, flipchart.
O
ur Conference Hall Services; seating
group with the capacity of 200 persons,
Platform and Delegate System, Sound System,
2 projections, (2 pieces 52” plasma screen), 2
Projection Screens (2 different images could
be used simultaneously), Unlimited Wireless
Internet Service, Wireless lapel and hand microphone services (2 lapels, 2 hand microphones) , Notebook Computer Services, GSM
mobile phones jammer device system, (not to
be disturbed during the meeting) , Image and
Voice Recording, Film, DVD, VCD sound presentation and music airplay, technician support in technical control room until the end of
the meeting. We provide services through the
earphone and mini walkie-talkies that enable
us to communicate with the technician simultaneously, stage lighting and blanking upon
the desire, light system, lighting system by the
automatic controller (full light, medium and
shady).
For reservation and further information, please
feel free to contact Eylem YILMAZ by phone,
0262 679 10 00
Alkan Otomotiv
San. ve Tic. A.Ş.
Çavuşoğlu Makine
Otomotiv
Yan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Erler
Dış Ticaret AŞ.
Güven Otomotiv
Parçaları Üretim
San. ve Tic. A.Ş.
MARKALAR ŞEHRİ

Benzer belgeler