2011 Yılı Faaliyet Raporu 2012 Yılı Faaliyet Planı

Yorumlar

Transkript

2011 Yılı Faaliyet Raporu 2012 Yılı Faaliyet Planı
2011 Yılı
Faaliyet Raporu
2012 Yılı
Faaliyet Planı
25 Şubat 2012
Genel Kurul Raporu
Toplam Kalite bir yaşam biçimidir…
İÇİNDEKİLER
Önsöz
Misyon – Vizyon
KalDer İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Şube Organizasyonu
 Organizasyon Şeması
 Yeni Üyelerimiz
 2011 Yılı Faaliyet Raporu
o Yeni Faaliyetler
o Üyelik
o Eğitim
o Mükemmelliği Arayış Sempozyumu
o Sempozyum Stand Alanı
o Yerel Kalite Ödülleri
o Kazananlar Konferansı
o UKH-Ulusal Kalite Hareketi
o İlgi Sempozyumları
o İşbirlikleri
o Komiteler
o Yayınlar
o Ege Kalite
o E Dergi
o Web Sitesi
o Kalite Kütüphanesi
o Medya Yansımaları
o 2011 Yılı Finansal Göstergeler
o KalDer İzmir Şubesi Yıllar İtibarı ile Ciro Grafiği
o KalDer İzmir Şubesi Yıllar İtibarı ile Gelir/Gider/Kâr Karşılaştırma Grafiği
o 2011 Yılı Gelir Tablosu
o 2011 Yılı Ayrıntılı Bilanço Tablosu ( Aktifler)
o 2011 Yılı Ayrıntılı Bilanço Tablosu (Pasifler)
 2011 YILI FAALİYET PLANI
o Üyelik
o Eğitim
o Mükemmelliği Arayış Sempozyumu
o Sempozyum Stand Alanı
o Yerel Kalite Ödülleri
o Kazananlar Konferansı
o UKH-Ulusal Kalite Hareketi
o İlgi Sempozyumları
o Kıyaslama Ziyaretleri
o İşbirlikleri
o Yayınlar
o Ege Kalite
o E Dergi
o Web Sitesi
o Kalite Kütüphanesi
o Medya Yansımaları
o 2012 Stratejik Plan Çerçevesindeki Sayısal Hedefler
2
4
5
6
7
8
8
10
11
20
21
22
22
24
25
26
27
27
27
30
30
31
32
33
34
35
36
38
39
39
39
40
40
40
41
41
41
42
2|Sayfa
Değerli Üyelerimiz ve Sevgili Kalite Gönüllüleri,
Gönüllülük esası ile faaliyetlerini sürdüren KalDer, yaptığı etkinliklerle kamu ve özel
sektördeki tüm kurum ve kuruluşların yönetim ve iş kalitesini geliştirip, rekabet seviyelerini
artırarak oluşturduğu ortamda bireylerin de yaşam kalitesinde iyileştirme sağlayabilmek
adına büyük çabalar sarf etmektedir.
KalDer; EFQM / Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’nın Ulusal İşbirliği Ortağı, ASQ / Amerika
Kalite Derneği Dünya İş Ortağı, MEQA / Ortadoğu Kalite Derneği Kurucu Üyesi olarak
uluslar arası işbirliklerinden elde ettiği bilgi birikimini (knowhow) ülkemize aktararak da
ülkemizin kurum ve kuruluşlarının gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. KalDer aynı
zamanda, Birleşmiş Milletler Küresel ilkeler Sözleşmesi’ ni (Global Compact) Türkiye’de
imzalayan ilk kuruluştur.
Bilgi ve teknolojinin hızla değiştiği ve sert bir rekabetin yaşandığı dünyamızda, toplumsal gelişmenin yapı taşları arasında
yer alan ve olmazsa olmazlarından biri olan KALİTE ve TOPLAM KALİTE YÖNETİM anlayışının önemi daha da artmıştır. Bu
nedenle kalitenin ve toplam kalite yönetim sisteminin her sektördeki vazgeçilmez yeri yanında yaşamda kalite yani günlük
hayatımızda ki kalite de her geçen gün daha önemli ve talep edilir hale gelmektedir. İş ve ekonomik faaliyetler içersinde
önemli bir yer alan veya alacak olan her bireyin yaşamında öncelikle düşünce sonra davranış olmak üzere kalite çıtasını
yükseltmesi hep birlikte gelişmemizi, mutluluğumuzu ve daha mükemmeli başarmamızı hızlandıracaktır. Dolayısıyla,
kalite, yaşamın her alanında var olabilmenin, ben de varım diyebilmenin gerçekten temel koşulu haline gelmiştir.
Yaşam kalitesini artırılabilmek, yaşamın her alanını içeren bir toplumsal hareketi ve her şeyden önemlisi bireysel ve
toplumsal bilinci gerektirir. Bizler KalDer’liler olarak işte bu bireysel, toplumsal ve kurumsal kalite bilincinin
oluşturulmasında birer nefer gibi çalışmaktayız ve çalışmaya devam edeceğiz.
2011 yılında KalDer İzmir Şubesi’nin çalışmaları ile 8 tüzel üyeyi KalDer ailesine kazandırdık. Ayrıca, 5’i asil,7’s i fahri, 17’si
öğrenci toplam 29 bireysel üye aramıza katıldı. Yeni üyelerimiz ile birlikte 2011 yılı sonunda üye sayımız 110 Tüzel/Asil, 46
Bireysel Asil ve 40 Öğrenci olmak üzere 196 olmuştur.
Her günün bir öncekinden daha iyi olabilmesi için gerekli adımların, toplumun her kesimi tarafından atılması gereklidir.
Gelişmenin temeli daha iyiyi arama dürtüsüdür yani sürekli iyileştirmedir. KalDer’in ve misyonunda yer alan Toplam kalite
olgusunun temelinde yatan felsefe de, mevcut ile yetinmemek, sürekli iyileştirmektir.
Şubemiz 2011 yılında 84 eğitim hedeflemiş, 62 eğitim gerçekleştirmiştir. Bu eğitimlerin 15 tanesini Kuruluş İçi eğitimler,
26 tanesini Kuruluş İçi Çalıştaylar, 4 tanesini Genel Katılıma Açık Eğitimler, 14 tanesini Genel Katılıma Açık Çalıştaylar
oluşturmuştur. 2011 yılında Ulusal Kalite Hareketi’ne katılan 3 kurumun eğitimleri de program olarak bu sayıya dâhil
edilmiştir. Ödül Sürecine Hazırlık eğitimi olan Yılın Başarılı Ekibi Ödülü Değerlendirici eğitimi 2 grup, yine Ödül Sürecine
Hazırlık eğitimi olan Ege Bölgesi Kalite Ödülü Değerlendirici Eğitimi de 1 grup olarak düzenlenmiştir. Tüm bu eğitimler
toplamda 10 gün sürmüş olup, 46 kişiye ulaşılmıştır.
KalDer İzmir Şubesi olarak 2011 yılını geride bırakırken birçok etkinlikle yine kalite konusuna imzamızı atmış bulunuyoruz.
Bu etkinliklerin en başında elbette ki Mükemmelliği Arayış Sempozyumu gelmektedir. Tüm ekonomik olumsuzluklara
rağmen şubemiz 24-25-26 Mayıs 2011 tarihinde Kaya İzmir Thermal & Convention Center’da 12.Mükemmelliği Arayış
Sempozyumu’nu gerçekleştirdi. Ege'nin konusundaki tek sempozyumu olan Mükemmelliği Arayış Sempozyumu yine konu
ve konukları ile göz doldurdu. 30 konuşmacının 13 oturumda yer aldığı sempozyumu yaklaşık 700 kişi izledi.
Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nu yepyeni bir formata taşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğumuz
sempozyumlardan aldığımız geri bildirimlerle yapmış olduğumuz iyileştirmeler neticesinde bu yıl sempozyumu yepyeni bir
mekâna taşıyacağız. 13. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu 23-13-14 Haziran 2012 tarihinde Swiss Otel’de düzenlenecek.
Kongre merkezi olarak İzmir’de bilinen Swiss Otel’in Sempozyum katılımcılarını da her yönüyle memnun edeceğine
inancımız tam. 13. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Sempozyum konu
konuşmacıları neredeyse tamamlanmak üzere. Bu sene 13. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nda çok ilgi çekici oturum
konularını ele alacağız. 2023 Türkiye Vizyonu Ve İzmir, Geleceğin İş Dünyası, Yeni Nesil Yöneticiler, İyi Uygulamalar,
İnovasyon, Sosyal Medya, Yeşil Ekonomi yenilenebilir Enerji,Karbon Salınımı, Kendine Yeten Evler, İş Yaşamına İnsan
Kendini Nasıl Hazırlamalı? gibi konuların ele alınacağı 2 günlük sempozyumun yine son oturumu Yaşamda Kalite
oturumuna ayrıldı. Bu oturuma davetiye gönderilen konuklar, Anjelika Akbar, Yılmaz Özdil, Hacı Ormanoğlu.
3|Sayfa
Çak yakın bir zamanda kayıtlarını almaya başlayacağımız, konusunda uzman birçok konuşmacının yer aldığı bu
sempozyumun ayrıntılı programını 2012 faaliyet planından takip edebilirsiniz.
2011 yılında sempozyum kapsamında düzenlenen çalıştaylara rekor sayıda katılım gerçekleşmiştir. Açılan10 Çalıştaya
toplam 180 kişi başvurmuştur. Bu yıl da yine çok ilgi çekecek çalıştaylarla sempozyumun ilk günü olan 12 Haziran 2012’de
birlikte olacağız.
2011 yılında İlgi Sempozyumları kapsamında KalDer İzmir Şubesi Komitelerinin düzenlediği 8 önemli sempozyum
katılımcıları ile buluştu.
İzmir Valiliği’nin Çevre Haftası etkinlikleri dahinde, İl Çevre Müdürlüğü, Bornova Belediyesi, Tema Vakfı işbirliğinde
düzenlediğimiz sempozyumlarımız; Yeni Çevre Yönetmelikleri Ve Getirdikleri, Kentsel Atıkların Yönetimi Ve Ambalaj
Atıkları, PCB Gerçei başlıkları altında düzenlenmiştir. Tüm Sempozyumlarımıza sanayi kuruluşları, meslek odaları, yerel
yönetimlerden oluşan yaklaşık 200 kişi dinleyici olarak katıldı. KalDer İzmir Çevre Komitesinin düzenlediği sempozyum
basında da yoğun ilgi gördü.
2011 yılında KalDer İzmir Şubesi Gıda komitesinin Bornova Belediyesi işbirliği ile düzenlediği Güvenli gıda Günleri
kapsamında Bitkisel Ürünlerde İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Gıda Üretimi, Gıdada izlenebilirlik, Gıda güvenliğinde
ambalajın Rolü, Gıdalarda Görünmeyen Tehlikeler, GDO adında toplam 5 sempozyum yapıldı. Sempozyumlarımızın hepsi.
Bornova Belediyesi Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 350 kişinin katıldığı sempozyumlarımıza katılımcılarımızdan
büyük destek sağlanmaktadır. İyi Uygulamalar Komitemiz ve Çevre Komitemiz de 2012 yılı çalışmalarına başlamıştır. Bu
komitelerimiz de 2012 yılında bir dizi etkinlikle sizlere hizmet üretmeye devam edecek.
Her yıl sonuçları merakla beklenen Yerel Kalite Ödülleri de yine 12. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’ nun son günü
sahiplerini bulmuş ve Ege Bölgesi Kalite Ödülü’nde DB Schenker Arkas başarı ödülü kazanmıştır. Yılın Başarılı Ekibi
Ödülü’nde ise toplam 11 ekip başvuruda bulunmuştur. Kamu ve özel sektör olarak iki ayrı kategoride verilen Yılın Başarılı
Ekibi Ödülü’nde bu yıl kamu dalında İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu büyük ödülü almıştır. Özel
sektör kategorisinde büyük ödül alınmamıştır. Ödül sürecimize katılarak kazanan tüm firmalarımızı buradan bir kez daha
tebrik etmek istiyorum.
2012 yılı ödül sürecinin yarışmacıları da 2011 yılının Kasım ayında belli olmuştur. 2012 yılı Ege Bölgesi Kalite Ödülü’ne
Kamu Kategorisinden, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu başvururken Yılın
Başarılı Ekibi Ödülü’nde ise Petkim Petrokimya Holding 1,Tat Konserve Sek Süt İşletmesi 2, Dr. Oetker 2, Bornova
Belediyesi 3, Kordsa Global 1 ve İnci Akü 1 ekip olmak üzere toplam 10 ekip yarışacaktır. Kuruluşlar ve ekipler özel eğitim
alan değerlendiricilerin gönüllü olarak çalışacağı üç buçuk aylık bir süre zarfında değerlendirilecekler.
13. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nun son günü olan 14 Haziran 2012 tarihinde ödüller yapılacak olan Yerel Kalite
Ödülleri Töreni ile duyurulacaktır.
2012 yılında verilecek ödülleri değerlendirmek üzere eğitilen 45 değerlendirici adayı, 2 Grup YBEÖ ve 1 Grup EBKÖ olmak
üzere hem model hem de değerlendiricilik eğitimlerini tamamlamışlardır.
Gençkal projemiz ile faaliyetlerimizin sosyal sorumluluk tarafında da önemli bir çalışma yapmış olacağız. Bu proje içinde
oluşturduğumuz ve gönüllerimizin destek verdiği “Liderlik Akademisi “ içinde, proje katılımcısı öğrencilere liderlik,kalite ve
yönetim sistemleri ile kişisel gelişim eğitimleri verilecek, böylece bu öğrenciler hem birer KalDer gönüllüsü olarak hem de
iş dünyasının gerektirdiği donanıma sahip bireyler olarak iş hayatlarına atılacaklardır.
Önümüzdeki aylarda da yine ilgi sempozyumlarımız eğitimlerimiz devam edecek. Sizleri hem kaliteyi her alanda
geliştirmeyi hedefleyen derneğimizde ve etkinliklerimizde aktif birer gönüllü olarak yer almaya davet ediyorum. 2012
yılının başarılı, bol kazanımlı bir yıl olmasını ve bu olağan genel kurul toplantımızın sizlere ve derneğimize hayırlı olmasını
dilerim.
Saygılarımla
Osman Ünal
KalDer İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı
4|Sayfa
Değerli Üyelerimiz,
KalDer İzmir olarak başarılı bir yılı daha geride bıraktık. Gerçekleştirdiğimiz çok sayıda etkinlik
ile yayılımımızı daha da geliştirdik. Öncelikle 2011 yılında gerçekleştirdiğimiz 12. MAS, bu
güne kadar düzenlediğimiz etkinlikler içinde en çok beğenileni ve ilgi toplayanı oldu.
Gerçekten gerek kongre merkezi olarak kullandığımız Kaya Termal Otel’in salon, toplantı
salonları, restoran ve diğer imkanları ile ulaştığımız seviye gerekse sempozyum içeriği olarak
programımız katılımcıların neredeyse tümü tarafından çok beğenildi. Bu katılımcı
memnuniyeti, 13. MAS’da çıtayı daha da yükseltmemiz konusunda bizi motive etti. Bu nedenle
13. Mas için çalışmalarımızı yine çok erken başlattık.
Öncelikle kongre merkezi olarak İzmir’imizin en prestijli Otel&Convention Center konseptli mekanı olan SWİSS GRAND
EFES ile anlaştık. Program içeriği olarak günümüz iş dünyasının en çok izlenen konularını seçtik ve çok tanınmış isimleri
davet ettik. Bütün ön hazırlıklarımızı Mart ayı başına kadar tamamlayıp MAS’ın duyurusunu yapmayı planlıyoruz. Mart
ayında oldukça yüksek bir oranda indirimle erken rezervasyon alacağız. Böylece mart ayından itibaren kayıt yaptıran tüm
katılımcılarımız ile sosyal medya üzerinden sempozyum tarihine kadar çeşitli konularda iletişimimizi sürdüreceğiz. 13.
MAS’ın sosyal medya uygulamaları açısından da ülkemizdeki kongre alışkanlıklarını değiştireceğini iddia ediyoruz. Ayrıca
12. MAS’da düzenlediğimiz çalıştaylar toplam 180 kişinin katılımı ile ayrı bir etkinlik büyüklüğüne ulaştı.
Yerel Kalite Ödülleri açısından da çok iyi bir taleple karşılaştık ve başvurularımız EBKÖ-Ege Bölgesi Kalite Ödülü’nde 2
kurum, YBEÖ- Yılın Başarılı Ekibi Ödülü’nde 10 ekip olarak gerçekleşti. Bu da ödül süreçlerimizde beklediğimiz ilgiyi
karşıladı. Yine bu süreçte açtığımız değerlendirici eğitimlerinde EBKÖ’de 22 Kişi, YBEÖ’de 30 kişi eğitim alarak toplamda
52 kişi değerlendirici olarak ödül süreçlerimizde yer aldı. Düzenlediğimiz Kazananlar Konferans’ında da çok ödül
süreçlerine başvurarak başarılı sonuçlar elde etmiş kurum ve ekiplerin temsilcileri çok değerli deneyimlerini bizlerle
paylaştılar.
KalDer İzmir Şubesi olarak 2011 yılında aldığımız Yönetim Kurulu kararı ve belirlediğimiz yeni yayılım stratejileri
çerçevesinde; İlgi Sempozyumu genel adı ile düzenlediğimiz GÜVENLİ GIDA GÜNLERİ etkinliklerinin sayısını sekize çıkardık.
Yine bu kapsamda TEMİZ ÇEVRE GÜNLERİ etkinliklerimizin sayısını da yediye çıkardık. Böylece toplamda yaptığımız söz
konusu 15 etkinlik ile gıda ve çevre sektöründen 1.000 kişiye ulaşmışız, akademisyen, özel sektörden veya kamu
sektöründen uzman yaklaşık 60 konuşmacıyı katılımcılarla buluşturmuşuz. Bu kitleden üye olanlar, eğitim alanlar, sponsor
olarak derneğimize katkı sağlayanlar oldu. Bu etkinliklerimizde bize destek veren Bornova Belediyesi’ne gerçekten çok
teşekkür ediyoruz. Ayrıca Bornova Belediyesi ile yaklaşık 5 senedir süren eğitim ve rehberlik hizmetlerimiz de bu sene de
devam etti. Bu kapsamdaki tüm etkinliklerimizi şubemizin GIDA ve ÇEVRE komitelerindeki gönüllerimizle gerçekleştirmek
de bizi ve bize destek veren gönüllülerimizi çok memnun etmiştir.
Eğitim ve çalıştaylarımızda, özellikle kurum içi olanlar ilgi çekti. Kurumlarla yaptığımız eğitim ve rehberlik projeleri ile
kurumsal düzeyde proje bazlı çalışmalarımız giderek yoğunlaştı.
EFQM Mükemmellik Modeli eğitim ve rehberlikleri de giderek artan ivme ile gelişmektedir. Buna bağlı olan UKH
katılımlarının da 2011 de kurduğumuz ilişkiler ve başlayan eğitim/rehberlikler sonucunda meyvesini 2012 yılında
vereceğini düşünüyoruz.
Üyelik faaliyetlerimizde üyelerimizin belli bir plan dahilinde ziyaret edilmesine devam edilmiş, memnuniyet anketleri
yapılmış, beklentileri alınmış ve elde edilen geri bildirimlere göre ortaya çıkan konularda stratejiler geliştirilerek 2011
yılında uygulanmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Yeni üyelerimizin katılımı ile yine değişik bir çok sektöre de açılım yaptık.
2012 yılında da üyelerimizin ve gönüllülerimizin destekleri ile başarılı bir yıl geçirmek dileği ile değerli üyelerimize
saygılarımı sunarım.
Kenan KESKİNOĞLU
KalDer İzmir Şubesi
Genel Sekreter
5|Sayfa
MİSYON
KalDer İzmir Şubesi
KalDer – Türkiye Kalite
Derneği, Türkiye‘de sanayi
ve hizmet sektöründe
çağdaş kalite anlayışının
etkinlik kazanması, kalite
bilincinin yerleştirilmesi,
kalite çalışmalarının teşvik
edilmesi ve dış pazarda
rekabet şansımızın artması
konusunda gerekli destek
ve koordinasyonu
sağlamak amacıyla, 1991
yılında İstanbul ‘da
kurulmuştur. Bu oluşumla
birlikte, amacına yönelik
eğitim programları
düzenlemiş ve sadece
İstanbul’dan değil;
Türkiye’nin her yerinden
gelen eğitim taleplerine
cevap vermeye
başlamıştır. Merkez
KalDer’in yürüttüğü
faaliyetlere diğer
bölgelerden de taleplerin
gelmesiyle birlikte kurulan
KalDer İzmir Şubesi, Ocak
1996 tarihinden bu yana
faaliyetlerini devam
ettirmektedir.
Mükemmellik kültürünü
yaşam biçimine
dönüştürerek, ülkemizin
rekabet gücünün ve
refah düzeyinin
yükseltilmesine katkıda
bulunmak.
VİZYON
Cumhuriyetimizin 100.
Yılında sürdürülebilir
kalkınma yaklaşımı
çerçevesinde ülkemizi
çağdaş yaşam düzeyine
ulaştırmak amacı ile
Türkiye’nin tüm
bölgelerinde
mükemmellik kültürünü
içselleştirmiş, rekabetçi
kurum ve kuruluşlar
yaratılmasına katkıda
bulunan önder bir
kuruluş olmak.
6|Sayfa
Yönetim Kurulu
ASİL
Osman ÜNAL (Yönetim Kurulu Başkanı)
İrfan BAYRAK (Üye / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Merve BALİN (Üye / SAYMAN)
Murat IHLAMUR (Üye )
Prof. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU (Üye)
Dr. Muhsin ÇÖMDEN (Üye)
Mustafa KALYONCU (Üye)
YEDEK
Mehmet Ali BARUT
Özgül DİŞBUDAK
Demet HAYALİ YILDIRIM
Kamile Aydaş
Ela DALÇAM
H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU
Cemal AYDOĞAN
Denetleme Kurulu
ASİL
Pelin İSPİR (Başkan)
Berrin ATALAN
Ümit SAVCIGİL
YEDEK
Özgül DİŞBUDAK
Semih KARADENİZ
Hüseyin VATANSEVER
Şube Organizasyonu
Kenan KESKİNOĞLU / Genel Sekreter
Ebru İLİKLİ / Üyelik, UKH, Kalite Ödülü, Eğitim Sorumlusu
Aylin PAKSOYLU/ Etkinlikler, MAS ve İlgi Sempozyumları Sorumlusu
7|Sayfa
KalDer İZMİR ŞUBESİ
ORGANİZASYON ŞEMASI
Yönetim Kurulu Üyesi
Başkan
Osman ÜNAL
Yönetim Kurulu
Üyesi
Başkan Yardımcısı
İrfan Bayrak
Yönetim Kurulu
Üyesi
Sayman
Merve BALİN
Yönetim Kurulu
Üyesi
Murat IHLAMUR
Yönetim Kurulu
Üyesi
Mustafa KALYONCU
Yönetim Kurulu
Üyesi
Dr. Muhsin ÇÖMDEN
Yönetim Kurulu
Üyesi
Prof. Dr. Şevkinaz
GÜMÜŞOĞLU
Genel Sekreter
S. Kenan KESKİNOĞLU
Eğitim,UKH,Üyelik,Kalite Ödülü
Sorumlusu
Ebru İLİKLİ
Ödül Yürütme
Kurulu
Etkinlikler, MAS ve İlgi
Sempozyumları Sorumlusu
Aylin PAKSOYLU
Yerel Kalite Ödülleri
Değerlendiricileri
Gönüllü Komiteler
Gıda Komitesi
Çevre Komitesi
8|Sayfa
YENİ ÜYELERİMİZ
TÜZEL ÜYELER
FEKO MAKİNA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
GÜRSÜT MAMÜLLERİ SAN VE TİC LTD.ŞTİ.
MUTLU METAL SAN VE TİC A.Ş.
NETSİS YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NOKTA BAĞIMSIZ DENETİM LTD.ŞTİ.
SMART KİMYA TİC VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.
ŞENOL HUKUK BÜROSU
OMS MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
AHU GÜLAY TURGUTLU
MÜCELLA SAHPAZ
MUSTAFA KAVAK
GÜLÇİN ATALAY
MURAT IHLAMUR
İBRAHİM BURAK OĞUZ
CANAN ZERBAB ŞARVAN
PAPATYA ŞENOL
MEHMET KAHRAMAN
BİREYSEL ASİL ÜYELER
B.ARZU EYGİ
EBRU BOZKURT
EBRU GÖKPINAR
İKRAM TAŞDEMİR
İSMAİL AKKAYA
MEHMET ALİ BARUT
MEHMET VEDAT HÜRTÜRK
MERVE BALİN
MİRAY TEKİN
MUSTAFA YORGANCI
SEVGİ AYDIN
ZELİHA SİLLELİ ÜNAL
ÖĞRENCİ ÜYELER
ALİ GALİPR BELLEK
ALİ ÖZÇELİK
ALİCAN TABAK
CENGİZ ÇALIŞKAN
FATİH YILMAZ
GAMZE UÇAR
GÜLSÜM ÖZER
HASAN NALBANT
MEHMET AKİF
KUŞASLAN
NAZLI NERGİZ VAROL
NERİN EZGİ
MORALIOĞLU
NİL YALVAÇ
ÖMER AYDAŞ
SELİN KÜÇÜK
TAHSİN KORKMAZ
YAVUZ YILDIZ
ZAFER DALDIRAN
9|Sayfa
2011 YILI FAALİYET RAPORU
 Yeni Faaliyetler
•
Sosyal Sorumluluk Projesi
KalDer İzmir Şubesi 2010 yılında da Sosyal Sorumluluk Projelerine yer verdi. İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na bu kapsamda İK Yönetimi, Etkili Liderlik, Kaizen-Sürekli İyileştirme, Stratejik Yönetim
ve Müşteri Memnuniyeti eğitimleri ücretsiz olarak verildi. Kaynak yetersizliğinden ötürü eğitimlerinin büyük kısmını
alamayan ceza infaz kurumu, KalDer İzmir Şubesi’nin bu desteğiyle eğitimler konusunda büyük yol almıştır.
Gençkal projemiz ile de üniversite öğrencilerine yönelik bir yetiştirme programını ücretsiz olarak sosyal sorumluluk
çerçevesinde uyguluyoruz.
 Üyelik
2011 yılında İzmir Şubesi’nin çalışmaları ile KalDer İzmir Şubesi’ne kayıtlı olan üyelerimize 8 tüzel üye katılmıştır. Bu 8
tüzel üyeden toplam 11 Asil Üye KalDer üyeleri arasında yerini almıştır. Diğer taraftan 5’i asil, 7’s i fahri, 17’si öğrenci
olmak üzere toplam 29 bireysel üyelik kabul görmüştür.
2011 yılında KalDer Merkez Yönetim Kurulu kararı gereğince üyelikler konusunda yapılan düzenlemeler şöyle
sıralanabilir:
1. 2011 yılında bireysel asıl üyelerimizden 150 TL giriş, 200 TL senelik aidat talep edilmiştir.
2. Fahri üyelik aidatında da 2011 yılında 100 TL talep edilmiştir.
3. Öğrenci üyeler 2011 yılında 20 YTL ödemişlerdir.
4. Kararlaştırıldığı gibi aidat gecikme farkları Mart ayı sonundan başlayarak aidatlara yansıtılmıştır. Bunun
sonucu olarak aidatların tahsilâtı sene başına yoğunlaştırılmıştır.
Sonuçta 2011 yılı sonunda üye sayımız 110 Tüzel / Asil, 46 Bireysel Asil olmuştur.
ÜYELİK
Tüzel Üye (BÖİ)
Tüzel Üye (OÖİ)
Tüzel Üye (KÖİ)
Tüzel Üyelikten Kaynaklı Tüzel Asil Üye
Bireysel Üye (Asil)
Bireysel Üye (Fahri)
Bireysel Üye (Öğrenci)
Toplam Sayı Tüzel Üye
Toplam Sayı Bireysel Üye
2011
HEDEF
5
7
11
40
7
7
22
23
36
GERÇEK
0
3
5
11
5
7
17
8
29
9|Sayfa
Aralık sonu itibariyle aidat toplama oranımız %94 seviyesindedir.
Aidat toplama oranına istinaden; 2011 yılının ilk ve son yönetim kurulunda 2 yıl ve üzeri borcu olan üyeler üyelikten
çıkarılmıştır. 2011 yılında küresel çapta başlayan kriz bölgemizi de kuvvetle etkilemiştir. Şirketler içinde bulundukları
zor durum sebebi ile ilk etapta sivil toplum kuruluşlarına desteklerini azaltma yoluna gitmişlerdir. Bu da
üyeliklerimizin iptallerinin fazlalaşmasında etkili bir faktör olmuştur.
10 | S a y f a
 Eğitim
2011 yılında hedeflenen ve gerçekleşen eğitim program, gün ve katılımcı sayıları aşağıdaki gibidir:
Genel Katılıma Açık Eğitimler
Eğitim Program Sayısı
Eğitim Gün Sayısı
Eğitim Kişi Sayısı
Kuruluş İçi Eğitimler
Eğitim Program Sayısı
Eğitim Gün Sayısı
Eğitim Kişi Sayısı
Ulusal Kalite Hareketi ve Eğitimleri
UKH Katılan Firma
Eğitim Program Sayısı
Eğitim Gün Sayısı
Eğitim Kişi Sayısı
Çalıştay - Genel Katılıma Açık
Eğitim Program Sayısı
Eğitim Gün Sayısı
Eğitim Kişi Sayısı
Çalıştay - Kuruluş İçi
Eğitim Program Sayısı
Eğitim Gün Sayısı
Eğitim Kişi Sayısı
HEDEF
4
4
32
HEDEF
25
25
500
HEDEF
10
10
50
200
HEDEF
18
18
244
HEDEF
27
27
540
GERÇEK
4
7
57
GERÇEK
15
24
266
GERÇEK
3
3
5
20
GERÇEK
14
17
218
GERÇEK
26
30
386
Yukarıdaki tablolardan görüldüğü üzere şubemiz 2011 yılında Ödül Sürecine Hazırlık eğitimleriyle birlikte 84 adet
eğitim hedeflemiş, 62 eğitim gerçekleştirmiştir. Bu eğitimlerle toplamda 947 kişiye ulaşılmıştır.
Bu eğitimlerden 8 tanesi EFQM Mükemmellik Modeli eğitimleridir. Bunun dışında 8 adet Özdeğerlendirme eğitimi
yer almaktadır. Söz konusu rakamlardan da anlaşılacağı üzere, 2011 yılında KalDer İzmir Şubesi EFQM Mükemmellik
Modeli’nin yayılımında önemli rakamlara ulaşmıştır.
11 | S a y f a
 Mükemmelliği Arayış Sempozyumu (MAS)
26 Mayıs 2011 tarihinde Kaya İzmir Thermal & Convention Center’da düzenlenen 12. Mükemmelliği Arayış
Sempozyumu yoğun ilgi gördü.
Ege'nin konusundaki tek sempozyumu olan Mükemmelliği Arayış Sempozyumu yine konu ve konukları ile göz
doldurdu. 31 konuşmacının 13 oturumda yer aldığı sempozyumu yaklaşık 700 kişi izledi. Basında da geniş yer alan
sempozyuma Erbakır, Kılıçlar, Petkim Ve Yurtiçi Kargo Ana Sponsor olarak destek olurken, CMS, İzgep, Bosch, Pınar,
Sarıgözoğlu, Soyak, Dr.Oetker, İzeltaş ve TAT Oturum Sponsoru, BTM, Gürsüt, MegaKonferans, SecretCV ve Tüpraş
Hizmet Sponsoru, olarak destek verdi.
Sempozyum Sualtı Dia adında harika bir gösteriyle açıldı. Çektiği farklı su altı resimleriyle büyük beğeni toplayan
Recep Dönmez dakikalarca alkışlandı.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ünal "Bu yıl
Mükemmelliği Arayış Sempozyumu “Yeni Nesil, Yeni Eğilimler"” ana temasıyla sizlerle buluşuyor. Geçen 11 yılda hep
daha iyisini aradık. Hep daha iyiye ulaşma isteğinin bir sonucudur bu sempozyum. Sizler, kalitenin gönüllüleri bu
arayışımızda bizlere birer ışık oldunuz. Toplam Kalite Yönetimi her geçen gün kendini yenileyen, geliştiren bir olgu.
KalDer bu olgunun ülkemizde gelişmesi, kuruluşların üretim ve hizmet kalitelerinin, bireylerin ise yaşam kalitelerinin
yükseltilmesi için büyük çabalar sarf eden bir sivil toplum örgütü." dedi.
Ayrıca sempozyum açılışında konuşan KalDer başkanı A. Hamdi Doğan KalDer'in yeni projesinin Anadolu'ya açılmak
olduğundan bahsetti.
Bu kent kalkınacak!
Sempozyumun açılışına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise kaliteli bir şehircilik anlayışları
olduğunu dile getirerek "Bu kent elbette kalkınacak, bunun için yatırım gerekli. Ama bunun kente ve insana
getireceklerinin yanında götüreceklerinin de değerlendirilmesi gerekiyor." dedi.
12 | S a y f a
12. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu
“Yeni Nesil, Yeni Eğilimler”
24-26 Mayıs 2011
Kaya İzmir Thermal & Convention
24 Mayıs 2011
Çalıştaylar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kabiliyet Yönetimi
Dolaşarak Yönetim 'Management By Walking Around'
Yöneticiler İçin Satış Stratejileri Geliştirme Atölyesi
Örnek Projeler ve Pratik ipuçları ile Ar-Ge Hibeleri ve Teşvikleri Nasıl Alınır
Yönetimin Geleceği ve Yeni Trendler
Kızılderili Toplumunda Yaşam ve Büyük Şefler
İnsan Sermayesinin Sayısallaştırılması 'Human Capital Metrics'
Y Kuşağını Yönetmek
8 D Sorun Çözme Teknikleri
Müşteri Odaklı İnovasyon Stratejileri Geliştirme
1. GÜN
08:00
09:30
•
25 Mayıs 2011
09:30 Kayıt
09:45 Açılış Konuşmaları
Osman ÜNAL KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
•
Hamdi DOĞAN KalDer Yönetim Kurulu Başkanı
•
Ender YORGANCILAR Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
•
Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
•
Şükrü KARA İzmir Vali Yardımcısı
09:45
10:00
10:00
11:00
Sualtı Dia Gösterisi Recep DÖNMEZ
Özel Konuşmacılar
Artun ÜNSAL Gazeteci, Yazar
11:00
11:30
Ara
11:30
13:00 Açılış Oturumu
Patron da İnsan! : Patron Psikolojisi
Konuşmacılar
•
Faruk ECZACIBAŞI / Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
•
Prof. Dr. Turgay BİÇER / Mentor, Eğitmen, Danışman, Yazar
13:00
14:30
14:30
16:00
A)
Öğle Yemeği
Paralel Oturumlar
Yeni Çağın Yönetici Modeli
Oturum Başkanı
Murat HOCALAR / Tat Konserve Sanayii A.Ş. Sek Süt İşletmeleri Grup Yöneticisi
Konuşmacılar
• Murat IHLAMUR/ Netsis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
• Ece ELBİRLİK PAKER / İnci Holding Yürütme Kurulu Üyesi
B)
Aile Şirketlerinde Başarının Anahtarı
Oturum Başkanı
Feyyaz ÜNAL / Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Konuşmacılar
•
Ender YORGANCILAR / EBSO Yönetim Kurulu Başkanı & TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
13 | S a y f a
16:00
16:30
16:30
17:30
A)
Ara
Paralel Oturumlar
Yeni Tüketici Beklentileri, Yeni İş Yapma Yöntemleri
Oturum Başkanı
Bülent AKGERMAN / Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı
Konuşmacılar
• Prof. Dr. Ömer Baybars TEK / Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı
• Mert BAŞAR / Turkcell Kurumsal Müşteriler Bölüm Başkanı
B)
Yenilikçi Uygulamalar
Oturum Başkanı
İrfan BAYRAK / BOSCH Termoteknik San. ve Tic. A.Ş. Teknik Fabrika Müdürü /KalDer İzmir Şubesi Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
Konuşmacılar
• Gülçin ERTORUN / Bosch San. ve Tic. A.Ş İş Mükemmelliği Müdürü
• Ata SELÇUK / Eczacıbaşı Holding İnovasyon Koordinatörü
17:30 18:00 Ara
18:00 18:45 Özel Oturum
Birlikte Çalışıyoruz. Peki Konuşuyor muyuz?
Ahmet Şerif İZGÖREN / İzgören Eğitim ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı
2. GÜN
26 Mayıs 2011
09:30 11:00 Paralel Oturumlar
A) Sıra Dışı Olmak!
Oturum Başkanı
Temel Aycan ŞEN / Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı
Konuşmacılar
• Timur TİRYAKİ / Başarı Akademisi Kurucu Ortak, Eğitmen, Yazar
• Yusuf ÖZER /Turkcell İç İletişim Bölüm Başkanı
B) E Ticarete Yön Verecek Trendler
Oturum Başkanı
Müjdat KEÇECİ /Erbakır A.Ş. Görevli Yönetim Kurulu Üyesi
Konuşmacılar
• Emre EKMEKÇİ/ Groupon Türkiye Genel Müdürü
• Melih ÖDEMİŞ/ Yemeksepeti.com Teknoloji Direktörü ve Kurucu Ortak
11:00 11:30
Ara
11:30
13:00 Paralel Oturumlar
A) Kârlılığı Düşen Ne Yapmalı?
Oturum Başkanı
H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU / Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Konuşmacılar
• Cem SEZGİN / Deloitte Türkiye Danışmanlık Bölümü Ortağı / Finansal Dönüşüm Hizmetleri Lideri
• Dr. Erhan BAŞ / Bilim İlaç San. Tic. A.Ş. Genel Müdürü
B) Performansı mı yönetelim? Potansiyeli mi?
Oturum Başkanı
Osman ÜNAL /Soyak Holding A.Ş. İnsan Kaynakları ve Kalite Koordinatörü/KalDer İzmir Şubesi YK Başkanı
Konuşmacılar
• Prof. Dr. Bengi SEMERCİ / Bengi Semerci Enstitüsü Başkanı
14 | S a y f a
•
Ali Rıza ERSOY / Siemens A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
13:00 14:30 Öğle Yemeği
14:30 16:00 Paralel Oturumlar
A) Kazandıran Ekip Uygulamaları
Yılın Başarılı Ekibi Ödülü’ne Katılan Ekip Sunumları
• Servergazi Devlet Hastanesi / Empati
• Denizli Devlet Hastanesi / Umut Işığı
• İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu / F1 Ekibi
• Tat Konserve Sanayi A.Ş. Sek Süt İşletmesi / Grup Fark
• Çivril Devlet Hastanesi / El Bebek - Gül Bebek
• Denizli İl Sağlık Müdürlüğü / Gün Işığı
B) Kazandıran Ekip Uygulamaları
Yılın Başarılı Ekibi Ödülü’ne Katılan Ekip Sunumları
• Servergazi Devlet Hastanesi / Atmosfer
• Denizli Devlet Hastanesi / Oksijen
• Tat Konserve Sanayi A.Ş. Sek Süt İşletmesi / Grup Önlem
• Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü / Kırılma Noktası
• Dr. Abdullah Sayıner Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi / Ekip Fıs Fıs
16:00
16:30
16:30
18:00
•
Ara
Kapanış Oturumu: Yaşamda Kalite
Sunay AKIN / Şair, Yazar
18:00 18:30 Ara
18:30 19:30 Yerel Kalite Ödülleri Ödül Töreni
Başvuran Kuruluşlar
Ege Bölgesi Kalite Ödülü
• DB Schenker Arkas
Yılın Başarılı Ekibi Ödülü
• Servergazi Devlet Hastanesi 2 Ekip
• Denizli Devlet Hastanesi 2 Ekip
• Denizli İl Sağlık Müdürlüğü
• Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü
• Dr. Abdullah Sayıner Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi
• İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu
• Tat Konserve Sanayi A.Ş. Sek Süt İşletmesi 2 Ekip
• Çivril Devlet Hastanesi
15 | S a y f a
12. MÜKEMMELLİĞİ ARAYIŞ SEMPOZYUMU SPONSORLARI
AnaSponsorlar
Oturum Sponsorlar
Hizmet Sponsorları
16 | S a y f a
12. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu ile ilgili bazı veriler;
KATILIMCI İSTATİSTİKLERİ
12.MAS KATILIMCI SAYISI
Ücretli Katılımcı
332
Davetli Katılımcı
154
Ödül Davetli Kontenjanı
15
Toplam Katılımcı Sayısı
501
17 | S a y f a
18 | S a y f a
BÖLGESEL DAĞILIM
ANKARA
4
1%
ANTALYA
2
0%
AYDIN
13
3%
BURSA
11
2%
DENİZLİ
13
3%
İSTANBUL
37
8%
İZMİR
360
74%
KOCAELİ
3
1%
MANİSA
36
7%
MUĞLA
1
0%
TEKİRDAĞ
1
0%
VAN
5
1%
TOPLAM
486
100%
YILLARA GÖRE MAS GELİR / GİDER / KÂR GRAFİKLERİ
19 | S a y f a
20 | S a y f a
12. MAS BASIN YANSIMALARINDAN ÖRNEKLER
21 | S a y f a
 Sempozyum Stand Alanı
Yönetim, insan kaynakları, standartlar, veri toplama, toplam kalite yönetimi, dokümantasyon, yazılım, yayın,
kalibrasyon, eğitim, araştırma, danışmanlık ve belgelendirme konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslar arası
kuruluşların katıldığı, Mükemmelliği Arayış Sempozyumu kapsamında düzenlenen bölgenin tek kalite stand alanıdır.
25 Mayıs 2011 tarihinde ziyaretçilere açılan sempozyum stand
alanının en ilgi çeken standlarından biri Buca F Tipi Ceza Evi’ydi. Bu
yıl KalDer İzmir Şubesi ile işbirliğine giden ve KalDer İzmir Şubesi
Ödül sürecine katılan cezaevi bir ilke de imza atmış oldu.
Cezaevinin kalite hareketine başlamadan önceki ve başladıktan
sonraki görüntülerine yer verilen stand da ayrıca mahkûmların el işi
yaptıkları ürünler de sergilendi.
Stand alanında yer alan Özsüt benzersiz lezzetteki tatlılarını,
Kurukahveci Mehmet Efendi nefis Türk kahvelerini, Tat Konserve
sosisli sandviçlerini, Pınar ise meyve sularını tüm sempozyum katılımcılarına ikram etti.
Sempozyum katılımcıları stand alanında bulunan kuruluşların ikramlarıyla keyifli dakikalar geçirirken, stand sahipleri
de ürün ve hizmetlerini sempozyumun 700 katılımcısına tanıtım imkânı buldurlar.
Stand Açan Kurum/Kuruluşlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pınar
Maksimum Akademi
Human Resources Management
Özsüt
Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamülleri
Yöndes Yönetim Danışmanlık
İzmir 1 Nolu F Tipi Ceza Evi
BSI Group Eurasia Belgelendirme Hizmetleri
Securitas Güvenlik Hizmetleri
IFS Türkiye
Yurtiçi Kargo
SecretCv.com
Hedef Eğitim Kurumları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mess Eğitim Vakfı
Bosch Isı Sistemleri
Meyer Ege Bölgesi
Photashion – Fashion Photography
Production
United Towers Yurtdışı Eğitim
KalDer İzmir Şubesi
İZDOF
Kurukahveci Mehmet Efendi
Reyhan Pastanesi
Starbucks
SEMPOZYUM STAND ALANI DEĞERLENDİRME ANKETİ SONUÇLARI
22 | S a y f a
 Yerel Kalite Ödülleri
Mükemmelliği Arayış Sempozyumu kapsamında düzenlenen
2011 yılı Ege Bölgesi Kalite Ödülü ve Yılın Başarılı Ekibi Ödülü
sahiplerini buldu. 5 aylık süre içinde toplam 56 değerlendiricinin
görev aldığı ödül süreci, Mükemmelliği Arayış Sempozyumu
sonunda gerçekleştirilen Ödül Töreni ile son buldu.
MAS 2011’da Yılın Başarılı Ekibi Ödülü’ne 11 ekip, Ege Bölgesi
Kalite Ödülü’ne ise 1 kuruluş başvuruda bulunmuştur; ödüle
değer bulunan ekip ve kuruluşlar şunlardır:
2011 Yılın Başarılı Ekibi Ödülü
Büyük Ödülü:
Kamu: 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu
2011 Başvuran Kuruluşlar ve Ödül Sonuçları
KURUM ADI
SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ
SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ
İZMİR 1 NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZA İNFAZ KURUMU
TAT KONSERVE SANAYİ A.Ş. SEK SÜT İŞLETMESİ
TAT KONSERVE SANAYİ A.Ş. SEK SÜT İŞLETMESİ
DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇİVRİL DEVLET HASTANESİ
DR.ABDULLAH SAYINER BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ
DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EKİP ADI
EMPATİ - YA
ATMOSFER - YB
UMUT IŞIĞI - YC
OKSİJEN - YD
F1 EKİBİ - YE
GRUP ÖNLEM - YF
GRUP FARK - YG
KIRILMA NOKTASI - YH
EL BEBEK - GÜL BEBEK - Yİ
EKİP FIS FIS - YJ
GÜN IŞIĞI - YK
KATEGORİ
KAMU
KAMU
KAMU
KAMU
KAMU
ÖZEL
ÖZEL
KAMU
KAMU
KAMU
KAMU
ÖDÜL
TEŞVİK
BAŞARI
BAŞARI
BÜYÜK
BAŞARI
TEŞVİK
BAŞARI
2011 Ege Bölgesi Kalite Ödülü
Başarı Ödülü
DB SCHENKER ARKAS
23 | S a y f a
 Kazananlar Konferansı
Ege Bölgesi'nde kalite bilincinin yükseltilmesi ve
yaygınlaştırılması, kuruluşların kalite yönündeki çabalarının
özendirilmesi amacıyla Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir
Şubesi tarafından düzenlenen Yerel Kalite Ödülleri
Kazananlar Konferansı ve Ulusal Kalite Hareketi 2010
katılımcılarının basına tanıtımı 15.09.2010 tarihinde Kaya
İzmir Termal & Convention Otelinde düzenlenmiştir.
Üçyüz (300) e yakın kişinin katılım gösterdiği konferansa
KalDer İzmir Şubesi’nin 2010 yılı ödül süreçlerinin
kazananları, Avrupa Kalite Ödülü ve Ulusal Kalite Ödülünde
önceki yıllarda ödül alan kurum ve kuruluşlardan , BOSCH,
Kocaeli Sanayi Odası, Bursa Nilüfer Belediyesi, Sakarya
Üniversitesi ve T.C Milli Eğitim Bakanlığı İzmit Nuh Çimento İlköğretim okulu Kalite ödülleri sürecinde katılımları
sonucu elde ettikleri başarıları katılımcılara aktardılar.
Konferansda ayrıca Ulusal Kalite Hareketi KalDer İzmir Şubesi 2010 yılı katılımcıları olan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü,
STP Gıda San Ve Tic A.Ş., Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, Denizli Devlet Hastanesi, İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksel Güvenlikli
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Dr.Oetker Gıda San, Balçova Termal Turizm Otelcilik , Schenker Arkas
Nakliyat A.Ş. ve M.E.B. Latife Hanım Anaokulu yapılan iyi niyet bildirgesi imza töreniyle basına tanıtıldı.
 UKH- Ulusal Kalite Hareketi
KalDer’in yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla başlattığı Ulusal Kalite Hareketi,
kuruluşların özdeğerlendirmeyi sürekli bir gelişim aracı olarak kullanmasını hedefliyor.
Avrupa’da ve başka ülkelerde onbinlerce kuruluş tarafından kullanılan EFQM
Mükemmellik Modeli, kuruluşlara ortak bir yönetim dili ve aracı sunuyor ve farklı
sektörlerdeki iyi uygulamaların paylaşılmasına olanak tanıyor. Kuruluşlar bu model
çerçevesinde yapacakları özdeğerlendirme ile kuvvetli yönlerini ve iyileştirmeye açık
alanlarını belirliyor, gerçekleştirdikleri ilerlemeyi sistematik ve somut olarak ölçme
şansına sahip oluyorlar.
2011 yılında Ulusal Kalite Hareketi’ne 3 kuruluş başvurmuştur.
ŞENOL HUKUK BÜROSU, EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI VE EGE
PROFİL iyi niyet bildirgelerini imzalayarak sürece katıldılar.
Firmaların olgunluk seviyesi belirlendi. Bazı kurumların eğitimleri
halen devam etmektedir.
Ulusal Kalite Hareketi’ne girerek, kalite faaliyetlerine hız veren
İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
2011 Yılın Başarılı Ekibi Ödülü’ne başvurmuş ve Büyük Ödül sahibi
olmuştur. Ayrıca, DB Schenker Arkas Nakliyat da Ege Bölgesi
Kalite Ödülü’nde Başarı Ödülü alarak önemli bir adım atmışlardır.
Ege Bölgesi Sanayi Odası 2011 yılında başlattıkları Ulusal Kalite
Hareketi çalışmalarını 2012 yılında Ege Bölgesi Kalite Ödülü’ne başvurarak devam etmektedir.
24 | S a y f a
MÜKEMMELLİK AŞAMALARI
European Foundation for Quality Management (EFQM – Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı)’nın Türkiye’deki tek temsilcisi
olan KalDer, vakfın bir başka tanıma ve ödüllendirme süreci olan Mükemmellik Aşamaları’nı da Türkiye’de
uygulamaktadır. Mükemmellik Aşamaları, EFQM tarafından mükemmelliğin en yüksek seviyesi olan büyük ödül
seviyesine doğru aşamalar olması yönündeki yaygın talebe yanıt vermek için geliştirilmiştir.
•
•
•
•
Kuruluşlarda EFQM Mükemmellik Modeli’nin uygulanmasını yaygınlaştırmak
Mükemmellik yolculuğuna başlamış kuruluşlara destek vermek
Mükemmellik yolculuğuna çıkmış kuruluşların hangi aşamada olduklarını göstermek
Her düzeydeki kuruluşun tanınmasını sağlamak
UKH - DIŞ DEĞERLENDİRME
Amaç: Mevcut uygulamaların EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında değerlendirilmesi
• Uygulama
• Kuruluş Profili ve Performans göstergeleri raporu ile başvuru
• Saha ziyareti planlaması
• Deneyimli değerlendiriciler tarafından saha ziyareti
• Geri Bildirim Raporu
* Dış Değerlendirme hizmetimiz ile Mükemmellik Aşamaları’nda Yetkinlik sertifikası entegre edilmiştir.
25 | S a y f a
 İlgi Sempozyumları
Gıdalarda Görünmeyen Tehlikeler
20 Ocak 2011
Bornova Belediyesi Nikah Salonu
KalDer İzmir Şubesi’nin Bornova Belediyesi ile birlikte düzenlediği
Güvenli Gıda Günleri kapsamında düzenlediği 2. Sempozyum
“Gıdalardaki Görünmeyen Tehlikeler Sempozyumu” 20 Ocak 2011
tarihinde Bornova Belediyesi Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirildi.
KalDer İzmir Şubesi Gıda Komitesi’nin düzenlediği sempozyumda;
gıdalarımızda gözle göremediğimiz ancak sağlığımıza ciddi etkileri olan
kalıntıların neler olduğunu, nasıl tespit edileceğini, yasal gerekliliklerinin
neler olduğunu, sağlığımıza ve gıda sektörüne olan etkileri tartışıldı.
Ayrıca tüm konuşmacı ve oturum başkanlarının katıldığı son oturumda ise kalıntı sorunları ile ilgili çözüm arandı
Özellikle gıda üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği sempozyuma yaklaşık 200 kişi katıldı.
Günün ilk oturumunda konuşmacı olarak yer alan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Emekli
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Nafiz Delen, Tarım il Müdürlüğü Kontrol Şube Ziraat Mühendisi Sayın Alpaslan Yıldız,
ARGEFAR Müdürü Doç. Dr. Sayın Ercüment Karasulu Gıdalardaki zararlı kalıntıların neler olduğu hakkında detaylı
bilgi verdi. Oturuma başkanlık yapan Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ferdan Çiftçi ise
özellikle zirai açıdan kalıntıları değerlendirdi.
Pınar Et Toplam Kalite Müdürü ve KalDer Gıda komitesi Üyesi Sayın Yüksel Soyubelli’nin başkanı olduğu 2. Oturumda
ise D.E.Ü. Tıp Fakültesi Klinik Toksikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sayın Yeşim Tunçok kalıntıların tipleri ve
insan sağlığına etkilerinin ne boyutta olduğuna dair geniş bilgi verdi. Veteriner Hekim Dr. Sayın Yasemin Coşkun ise
hayvanlardaki antibiyotik kalıntılarının nasıl oluştuğunu ve bunların sağlığımıza zararları konusuna değindi. EBSO AB
Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Komitesi Başkanı Sayın Kürşad Yuvgun ise tarım işi ile meşgul olan esnafın
sorunlarından bahsederek, çözüme dayalı fikir ve önerilerini paylaştı.
26 | S a y f a
GDO Gerçeği
21 Şubat 2011
Bornova Belediyesi Nikâh Sarayı
GDO Gerçeği Sempozyumu
KalDer İzmir Şubesi’nin Bornova Belediyesi ile birlikte Güvenli Gıda Günleri kapsamında düzenlediği 3.
Sempozyum “GDO Gerçeği Sempozyumu” 21 Şubat 2011
tarihinde Bornova Belediyesi Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirildi.
KalDer
İzmir
Şubesi
Gıda
Komitesi’nin
düzenlediği
sempozyumda; gıdalarımızda sağlığımıza olumsuz etki
yaratabilecek genetik değişikliklerin neler olduğu ve tarımda
nasıl uygulandığı, insan ve çevre üzerindeki etkileri, konuya ilişkin
yasal düzenlemeler, sektörlerin GDO’ya bakış açıları ve GDO’nun
analiz yöntemleri konuları tartışıldı. Ayrıca, tüm konuşmacı ve
oturum başkanlarının katıldığı son oturumda GDO’ un yarattığı
sorunlarla ilgili katılımcılarla birlikte çözüm arandı.
Özellikle ziraat ve gıda mühendislerinin, tarım alanında
çalışanların ve halkın yoğun ilgi gösterdiği sempozyuma yaklaşık 200 kişi katıldı.
Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ise yaptığı açılış konuşmasında gündemin en önemli konularından biri olan GDO
hakkında yapılan sempozyuma gösterilen ilgiden memnuniyetlerini belirtti. GDO’nun ne olduğu ve nasıl yapıldığı
konusunda kısa bir sunum yapan Sındır, GDO’lu ürünlerin sağlığımıza ve tarımımıza etkilerinin bu sempozyumda
tartışılacağına belirtti.
Günün ilk oturumunda konuşmacı olarak yer alan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tayfun Özkaya tarımda GDO uygulamaları hakkında geniş bilgi verdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk
Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Karababa genetiği değiştirilmiş ürünlerin insan ve çevre
sağlığına etkilerine dair katılımcıları bilgilendirdi. Tarım İl Müdürlüğü Koruma Kontrol Müdürü Muharrem Özdestan
ise konu hakkındaki yeni yasal düzenlemeler ve AB uyum sürecindeki uygulamalardan bahsetti.
Ziraat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Vezan Karabulut’un başkanı olduğu 2. Oturumda ise Türkiye Yem
Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Karakuş GDO’ lu ürünlerin yem sektöründe
kullanımı ve beklentileri hakkında istatiksel bilgiler de içeren bir konuşma yaptı. Ardından Sincer Dış Ticaret Gıda
Mühendisi Kaan Bal daha önce hiç değinilmeyen GDO’ nun analiz yöntemleri konusunda katılımcıları aydınlattı.
Gıda Güvenliğinde Ambalajın Rolü
21 Mart 2011
Bornova Belediyesi Nikah Sarayı
Gıda Güvenliğinde Ambalajın Rolü Sempozyumu
KalDer İzmir Şubesi’nin Bornova Belediyesi ile birlikte düzenlediği Güvenli Gıda Günleri kapsamında düzenlediği
Sempozyum “Gıda Güvenliğinde Ambalajın Rolü Sempozyumu” 21 Mart 2011 tarihinde Bornova Belediyesi Nikâh
Sarayı’nda gerçekleştirildi.
27 | S a y f a
KalDer İzmir Şubesi Gıda Komitesi’nin düzenlediği sempozyumda; gıdalarımızda ambalajın önemi, ambalajın
gıdaların korunmasındaki önemi, ambalajlı gıdalar ve ambalajsız gıdalar arasındaki farklılıklar, sağlığımıza ve gıda
sektörüne olan etkileri tartışıldı.
Özellikle gıda üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği sempozyuma
yaklaşık 200 kişi katıldı.
Gıdada İzlenebilirlik
25 Ekim 2011
Sabancı Kültür Sarayı
Gıda Güvenliğinde sorumluluk devletten üreticiye geçiyor!
Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği konusu KalDer etkinliğinde masaya yatırıldı!
Bornova Belediyesi ve KalDer (Türkiye Kalite Derneği) İzmir Şubesi tarafından her ay düzenlenen Güvenli Gıda
Günleri’nin beşincisi 25 Ekim 2011 günü Gıdada İzlenebilirlik konusuyla Sabancı Kültür Saray’ında gerçekleştirildi.
Pınar Et ve Pınar Süt’ün ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte tarladan sofraya gıda izlenebilirliği konusu
detaylı olarak irdelendi, yeni yasal düzenlemeler ve uygulama örnekleri katılımcılara sunuldu. Aynı zamanda Gıda
Güvenliği Derneği Ege Bölge Temsilciliği açılışı da bu etkinlik çerçevesinde gerçekleştirildi.
Bitkisel Ürünlerde İyi Tarım Uygulamaları
22 Kasım 2011
Bornova Belediyesi Nikah Sarayı
Organik Üretim Gerçekten Organik mi?
Bitkisel Ürünlerde İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Gıda Üretimi konusu tüm taraflarıyla KalDer İzmir Şubesi
organizasyonunda masaya yatırıldı!
28 | S a y f a
KalDer İzmir Şubenin Bornova Belediyesi ile birlikte düzenlediği Güvenli Gıda Günlerinin altıncısı 22 Kasım 2011 günü
Bornova Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleştirildi.
Geniş katılımın olduğu etkinlikte, İl Müdürlüğünden, üniversiterden, belediyelerden ve üreticilerden ilgililer söz
aldılar. Organik tarım konusu her yönüyle tartışıldığı ve İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım ile ilgili mevzuat ve
uygulamalar hakkında katılımcılara geniş bilgi verildi, “Organik ve İyi Tarım Uygulamalarında Örnek Bir Köy:
Karacaağaç” projesi anlatıldı ve denetim konularına değinildi.
Sağlıklı ve Dengeli Beslenme
20 Aralık 2011
Bornova Belediyesi Nikah Sarayı
‘’Herkesin vücudunda tarım ilacı artığı var ‘’
KalDer İzmir Şubesi ve Bornova Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği
‘’Güvenli Gıda Günleri’’ kapsamında ‘’Sağlıklı ve Dengeli Beslenme’’ konulu panel yapıldı.Panelde sağlıklı ve dengeli
beslenme tüm yönleriyle işlendi.Panelde İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde görevli Dr. Yavuz Dizdar
‘’Endüstriyel çağ kanserleri’’ konulu bir sunum yaptı.Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu ise
obezite sebebiyle dünyada her yıl ortalama 2,5 milyon kişinin hayatını kaybettiğini belirterek,kalp damar hastalıklarının
yüzde 70’inin de obeziteden kaynaklandığını söyledi.Yrd. Doç. Dr. Reci Meseri’de ‘’ Yeterli ve Dengeli Beslenme’’ konulu
sunumunda suyun önemine dikkat çekti.Susadıktan sonra
su içmenin doğru bir davranış olmadığını vurgulayan
Meseri ‘’ Susadıktan sonra vücut artık kuruma sinyalleri
veriyor.Vücut kurumadan,düzenli düzenli olarak su
içilmeli.’’dedi.Diyetisyen Çiğdem Çetinkaya ise ‘’Sağlıklı ve
Dengeli Beslenme ‘’başklıklı sunumunda, tek tip besine
dayalı diyet programlarının tehlikesine dikkat çekerek
‘’Zayıflamak isteyen bir kimsenin hedefi, haftada 1 ya da 2
kg. vermek olmalıdır.’’diye konuştu.
Yeni Çevre Yönetmelikleri ve Getirdikleri
4 Nisan 2011
Bornova Belediyesi Nikah Sarayı
KalDer İzmir Şubesi’ nden Çevre Sempozyumu
KalDer İzmir Şubesi’nin Bornova Belediyesi ile birlikte düzenlediği “ Yeni Çevre Yönetmelikleri ve Getirdikleri “
Sempozyumu 4 Nisan 2011 tarihinde Bornova Belediyesi Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirildi.
29 | S a y f a
KalDer İzmir Şubesi Çevre Komitesi’nin düzenlediği sempozyumda 2 oturum başkanı ve 7 konuşmacı konuk yer aldı.
Çevre yönetiminde yeni düzenlemelere ve atık yönetimine ilişkin kapsamlı bir sempozyum gerçekleştirildi.
Özellikle çevre mühendisleri ve görevlilerinin yoğun ilgi gösterdiği
sempozyuma 310 kişi katıldı.
“Çevre Yönetmeliklerinde Yeni Düzenlemeler “ konulu ilk oturuma Ege
Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Ümir Erdem başkanlık yaptı. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan
Yalçın Karaca İzin ve Denetim Daire Başkanlığı, Çevre İzni ve Lisanslar
Şube Müdürü Erhan Sarıoğlu “Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve
Lisanslar “ hakkında detaylı bilgi verdi. Çevre İl Müdürlüğü Çevre
Yönetimi Şube Müdürü Göktürk Bursalı ise
“Çevre Denetimi
Yönetmeliğini “ ele aldı.
Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Vildan Gündoğdu “ Çevre Görevlisi ve
Çevre Danışmanlık Firmalar Yönetmeliği” konusuyla katılımcıları bilgilendirdi. Oturumun sonunda konular hakkında
sorulara cevap veren konuşmacılar büyük ilgi gördü.
“Atık Yönetimi” konulu 2. Oturumun başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Vildan Gündoğdu yaptı. Ege Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Uygulamalı Sosyoloji A.B.D. Başkanı Prof. Dr. Ercan Tatlıdil “Sanayi ve Çevre Sosyolojisi” konusunu ele
alarak konunun sosyolojik açıdan değerlendirmesini yaptı. E.Ü. Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Azbar “Atık Yönetimi” konusunda görüş bildirdi. Son olarak Süreko A.Ş. Genel Müdürü
Galip Tekiner “Sanayici Bakışından Etkin Atık Yönetimi” konusunda bilgiler aktardı.
Katılımcıların yoğun ilgisini çeken sempozyuma ÖZSÜT ve PINAR sponsor olarak destek verdiler.
Kentsel Katı Atıkların Yönetimi
18 Ekim 2011
Bornova Belediyesi Nikah Sarayı
İzmir’de Çöp Depolayacak Yer Kalmadı!
Temiz Çevre Günleri kapsamında Bornova Belediyesi ve KalDer (Türkiye Kalite Derneği) İzmir Şubesi işbirliğiyle
Bornova Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleşen Kentsel Atıkların Yönetimi ve Ambalaj Atıkları sempozyumu yoğun
ilgi gördü. Egdaş Geri Kazanım’ın ana sponsorluğuyla gerçekleşen sempozyumda yasal düzenlemelerin yanısıra,
uygulama örnekleri ve yeni teknolojiler detaylı olarak katılımcılara iletildi.
30 | S a y f a
Katı Atıktan Enerji elde edilmesi konusunun oldukça ilgi gördüğü sempozyuma damga vuran konu İzmir’de çöp
depolayacak alanının kalmaması konusu oldu.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, İzmir Büyükşehir Belediyesinden, Atık toplama şirketlerinden,
Üniversitelerden, Çevko’dan ve konuyla ilgili çalışmalar yapan firma ve kurumlardan konuşmacıların bilgi aktardığı
sempozyuma yaklaşık 250 kişi katıldı.
PCB Gerçeği
28 Kasım 2011
Bornova Belediyesi Nikah Sarayı
‘’PCB Gerçeği Masaya Yatırıldı’’
KalDer (Türkiye Kalite Derneği) İzmir Şubesi ile Bornova Belediyesi’nin her ay düzenlediği Temiz Çevre Günleri
kapsamında Yeni Nikah Salonun’da ‘’Pcb Gerçeği’’ konulu panel düzenlendi.
Endüstriyel alanlarda kullanılan bir kimyasal olan PCB’nin insan ve çevre sağlığına çok büyük zarar verdiğini belirten
uzmanlar, devletin alacağı önlemlerin yanında insanların da bilinçli olması gerektiğini söyledi.
Panel’de Eğitim Danışmanı Makine Mühendisi Vehbi Uçal, ‘’ PCB nasıl bir tehlikedir?Biliyor muyuz, tanıyor
muyuz?’’başlıklı bir konuşma yaptı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Atık Yağ, PCB Yönetmeliği Şube Müdürlüğü’nden
Kimyager Rukiye Doğanyiğit ‘’PCB ve PCT içeren atıkların kontrolü yönetmeliği’ni anlattı.DEÜ Çevre Mühendisliği
Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Enver Küçükgül ‘’PCB ve Çevresel Etkileri’’ konulu sunum yaparken, EÜ Eczacılık
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Orhan ise ‘’PCB’lerin Ekosistem ve İnsan Sağlığına Etkileri’’ konulu bir
konuşma yaptı.
 GençKal
Eğitimler
Bu projeyle birlikte Kariyer,Girişimcilik ve Markalaşma,Başarıyı
Yakalamak ve Sürdürülebirlik ana başlıklarının kalite bilinciyle uzmanlar
tarafından alınacağı eğitimler,gençlerin kendilerini tanımalarını,iş ve
sosyal hayatlarında kendilerini doğru bir şekilde konumlandırmalarını
ve kariyerlerine kendilerini geliştirerek yön vermelerini
amaçlamaktadır.
Eğitimler GençKal Liderlik Akademisi’ne başvuran adaylar arasından
seçilecek olan 50 kişiyle sürdürülecektir.
31 | S a y f a
Eğitimlerin Aralık ayında başlayıp Nisan ayında sonlandırılması planlanmaktadır.
Tüm eğitimler sona erdiğinde her katılımcıya KalDer onaylı GençKal Liderlik Akademisi sertifikası verilecektir.
Katılımcıların sertifikaları alabilmesi için eğitimlere %70 oranında katılım göstermesi gerekmektedir.
Networking Toplantıları
Katılımcıların iş dünyasıyla yakından tanışabilmeleri, iş dünyasından insanlarla yakın ilişkiler kurabilmeleri ve iş
dünyasındaki yeniliklerden haberdar olabilmesi için yapılan toplantılardır.
Toplantılara iş dünyasının önde gelen insanları katılacaklardır.
Toplantılar eğitimlerde yer alan 50 kişiyle sürdürülecektir.
Bu toplantılar araclığıyla gençler kendi iş ağlarını(networklerini) oluşturabileceklerdir.
Seminerler
Eğitim ve Networking Toplantılarına katılamayan kişilerin de GençKal’dan faydalanmaları amacıyla seminerler
gerçekleştirilecektir. Bu sayede diğer katılımcılar da iş dünyasının önde gelen isimleriyle, alanlarında uzman
eğitmenlerle, tanışabilecek, onların tecrübe ve bilgilerinden yararlanabileceklerdir.
Seminerler sayesinde iş dünyasının güncel haberlerini tartışma fırsatı doğacaktır. Katılımcılar da kendi fikirleri
doğrultusunda sorularını ve fikirlerini belirterek seminerlerin daha faydalı ve daha samimi bir ortamda devam
etmesine yardım edeceklerdir.
Seminerlere tüm üniversite öğrencileri ve genç profesyoneller katılabilirler.
Seminerler sonunda katılan kişilere KalDer onaylı Katılım Sertfikaları verilecektir.
 İş Birlikleri
KalDer İzmir Şubesi, faaliyetlerinde başta EBSO olmak üzere bölgenin iş dünyasına yönelik odalar, STK’lar,
üniversiteler ve Bornova Belediyesi ile işbirliği içinde hareket etmektedir.
Yapılan MAS çalıştaylarında, Boğaziçi Eğitim Danışmanlık, NMT Danışmanlık, Uçal Kalite Danışmanlık, NAR
Danışmanlık, Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Toyota Türkiye ile çalışılmıştır. Ayrıca yıl içerisinde
yapılan çalıştaylarla Human Resources Management ve MESS Eğitim Vakfı ile işbirlikleri oluşturulmuştur.
Bornova Belediyesi İş Birliği ile bu güne kadar 7 adet gıdaya yönelik, 7 adet de çevreye yönelik etkinlik yapılmıştır.
Bu etkinliklerde Bornova Belediyesi KalDer’e destek olarak kongre salonu, ses, ışık ve sunum sistemlerini sponsor
olarak sağlamış, her etkinlikte katılımcılara çay, kahve ve kuru pasta ikramlarını yapmış, katılımcı yayılımı açısından
etkinliklerimizin duyurulmasına da katkı sağlamışlardır.
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla da işbirlikleri geliştirilmiştir. KalDer İzmir Şubesi, İzmir Kalkınma Ajansı’ nın 2009 yılı
KOBİ ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları’na 3 projenin ortağı veya tedarikçisi olarak yer almasından sonra
kamu kurum ve kuruluşlarının KalDer’e karşı ilgisi artmış, bu bağlamda İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı
Ceza İnfaz Kurumu ile iş birlikleri gerçekleştirilmiştir. F Tipi Ceza evi Ulusal Kalite Hareketine girmiş ardından Yılın
Başarılı Ekibi Ödülü’ne başvurmuştur.
 Komiteler
KalDer İzmir Şubesi kalite gönüllülerinin destekleri ile oluşturduğu Komiteler vasıtası ile çeşitli etkinlikler
düzenlemektedir.
32 | S a y f a
Gıda Komitesi
Dr. Banu Barut / Bornova Belediyesi/ Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürü
Yüksel Soyubelli /Pınaret Ve Gıda Güv. Derneği
Vezan Karabulut/Ziraat Müh. Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hariika Güngör/ Tarım İl Müdürlüğü Kontrol Şube Birim Sorumlusu Ve Gıda Mühendisi
Erdoğan Demirkapı/ Ar-Ge Mühendisi Dr. Oetker
Dr. Perihan Kendirci / Ege Üniversitesi Gıda Müh. Fakültesi
Çevre Komitesi
Dr. Banu Barut / Bornova Belediyesi / Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürü
Vehbi Uçal / Uçal Kalite Danışmanlık
Prof.Dr. Nurdan Büyükkamacı/Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği
Yücel Kilit/ Çimentaş Çevre İş Sağlığı Güvenliği Şefi
Prof.Dr. Ümit Erdem/ Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Başkanı
Şükran Nurlu / Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Mühendisi
 Yayınlar
Ege Kalite
Şubemiz, Ağustos 2009’da ilk sayısını yayınladığı Ege Kalite dergisi ile üyeleri ve tüm kalite
gönüllüleri ile iletişimini daha da kuvvetlendirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda derginin 2
sayısı çıkmış ancak kaynak yetersizliğinden (reklam alınamaması, sponsor bulunamaması
v.b) dergi 3. Sayısı yayımlanamamıştır.
E Dergi
Şubemiz 2010 yılında da elektronik ortamda yayın faaliyetlerini
yürütmüştür. 2002 yılında e bülten olarak, 2004 yılında ise içeriği
geliştirilerek e-dergi olarak yayınlanan Denizyıldızı elektronik dergisi il ve
bölgemizde yaklaşık 2000 e-mail adresine postalanmaktadır.
Web Sitesi
33 | S a y f a
Diğer bir yayınımız ise www.KalDer.org/izmir adresinde merkez KalDer’in
web sayfası altına yerleştirilen İzmir şubesinin tüm etkinlik, duyuru ve
çalışmalarını içeren web sayfasıdır. Web sitesi merkez tarafından 2010 yılında
yenilenmiştir. Yenilenme kapsamında KalDer İzmir Şubesi sayfalarını da
güncelleyerek daha kullanışlı bir hale getirmiştir.
KalDer İzmir Şubesi Blog
Web Sitesi
KalDer İzmir Şubesi Facebook
Sayfası
KalDer İzmir Şubesi
Twitter Sayfası
 Kalite Kütüphanesi
Şubemizde kurulu bulunan “Kalite Kütüphanesi”, öğrenciler, akademisyenler ve profesyoneller tarafından ziyaret
edilmektedir. Bu kişiler elimizde bulunan mevcut kaynaklardan yararlanmaktadırlar. 2010 yılında KalDer Kütüphanesi
düzenlenerek yayın listesi güncellenmiştir.
 Medya Yansımaları
Güncel basın iletişim listesi üzerinden yapılan tanıtım faaliyetleri ile KalDer İzmir Şubesi bu yıl da yerel basında sıkça
yer almıştır.
Şubemiz yapmış olduğu etkinliklerle 57 kez yazılı basında, 105 dakika da görsel basında da haber olmuştur.
YAYIN ADI
YAYIN TARİHİ
İÇERİK
YENİGÜN
23.Oca
GÜVENLİ GIDA GÜNLERİ
GAZETEM EGE
23.Oca
GÜVENLİ GIDA GÜNLERİ
HABER EKSPRESS
23.Oca
GÜVENLİ GIDA GÜNLERİ
EGE'DE BUGÜN
23.Oca
GÜVENLİ GIDA GÜNLERİ
EGE'DE BUGÜN
23.Oca
GÜVENLİ GIDA GÜNLERİ
EGE TELGRAF
23.Oca
GÜVENLİ GIDA GÜNLERİ
YENİGÜN
23.Oca
GÜVENLİ GIDA GÜNLERİ
EGE TELGRAF
23.Oca
GÜVENLİ GIDA GÜNLERİ
MEVGÜNCEL
01.Oca
MEV KALDER İŞBİRLİĞİ
YENİ ASIR TV
14.Şub
GAZETEM EGE
19.Şub
GÜVENLİ GIDA GÜNLERİ"GDO"
34 | S a y f a
HABER EKSPRESS
19.Şub
GÜVENLİ GIDA GÜNLERİ"GDO"
YENİGÜN İZMİR
19.Şub
GÜVENLİ GIDA GÜNLERİ"GDO"
EGE TELGRAF
19.Şub
GÜVENLİ GIDA GÜNLERİ"GDO"
HABERTURK EGE
22.Şub
GÜVENLİ GIDA GÜNLERİ"GDO"
MİLLİYET EGE
04.Mar
YENİ DÖNEM YK BAŞKANI OÜ
POSTA
05.Mar
YENİ DÖNEM YK BAŞKANI OÜ
HÜRRİYET
07.Mar
YENİ DÖNEM YK BAŞKANI OÜ
DÜNYA GAZETESİ
16.Nis
EBSO UKH İMZA TÖRENİ
YENİ GAZETEM EGE
16.Nis
EBSO UKH İMZA TÖRENİ
MİLLİYET EGE
16.Nis
EBSO UKH İMZA TÖRENİ
TİCARET
16.Nis
EBSO UKH İMZA TÖRENİ
HÜRRİYET EGE
17.Nis
EBSO UKH İMZA TÖRENİ
HÜRRİYET İZMİR
24.Nis
12. MAS
YENİ ASIR TV
15.Nis
EBSO UKH İMZA TÖRENİ
EGE TV
22.Nis
OSMAN ÜNAL CANLI YAYIN
HABERTÜRK
01.May
12. MAS
HABERTÜRK
14.May
12.MAS
HÜRRİYET
05.May
12.MAS
MİLLİYET EGE
23.May
12.MAS
ALİAĞA EKSPRESS
26.May
12.MAS
CUMHURİYET İZMİR
26.May
12.MAS
DÜNYA GAZETESİ
26.May
12.MAS
EGE TELGRAF
26.May
12.MAS
GAZETEM EGE
26.May
12.MAS
GAZETEM EGE2
26.May
12.MAS
YENİ ASIR
26.May
12.MAS
EGEDEN BUGÜN
26.May
12.MAS
EKONOMİ GAZETESİ
28.May
12.MAS
GÖZLEM GAZETESİ
28.May
12.MAS
HABER EKSPRESS
30.May
12.MAS
HABERTÜRK EGELİ
26.May
12.MAS
MİLLİYET EGE
26.May
12.MAS
YENİASIR
28.May
12.MAS
YENİ ŞAFAK İZMİR
28.May
12.MAS
EGE TV
20.May
12. MAS EGE TV
GÜNDEM GAZETESİ DENİZLİ
01.Haz
12.MAS
HİZMET GAZETESİ
01.Haz
12.MAS
YENİASIR
07.Haz
EGEDE BUGÜN
20.Haz
12.MAS
ÖDÜL DEĞERLENDİRİCİLERİ ÖZDEĞERLENDİRME
TOPLANTISI
DEHA
25.Haz
DENİZLİ 112 ÖDÜL
BİZİM GAZETE
08.Tem
F TİPİ ÖDÜL
BUGÜN
07.Tem
F TİPİ ÖDÜL
DOKUZ SÜTUN
12.Tem
F TİPİ ÖDÜL
EGE TELGRAF
07.Tem
F TİPİ ÖDÜL
GAZETEM EGE
07.Tem
F TİPİ ÖDÜL
35 | S a y f a
GÜNBOYU
07.Tem
F TİPİ ÖDÜL
HABERTÜRK EGELİ
07.Tem
F TİPİ ÖDÜL
MİLLİ GAZETE
07.Tem
F TİPİ ÖDÜL
TRANS MEDYA
01.Tem
ARKAS ÖDÜL
YENİ AKİT
07.Tem
F TİPİ ÖDÜL
YENİGÜN İZMİR
07.Tem
F TİPİ ÖDÜL
EGE HABER
01.Kas
BORNOVA BELEDİYESİ
EGEDE BUGÜN
31.Eki
BORNOVA BELEDİYESİ
GAZETEM EGE
31.Eki
BORNOVA BELEDİYESİ
HABER EKSPRESS
31.Eki
BORNOVA BELEDİYESİ
HÜRRİYET İZMİR
31.Eki
BORNOVA BELEDİYESİ
TELGRAF
31.Eki
BORNOVA BELEDİYESİ
YENİGÜN
31.Eki
EGE TELGRAF
01.Kas
MİLLİYET EGE
01.Kas
POSTA EGE
02.Kas
HABER EKSPRESS
01.Kas
BORNOVA BELEDİYESİ
BORNOVA BELEDİYESİ SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ
''GIDADA GÜVENEBİLİRLİK''
BORNOVA BELEDİYESİ SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ
''GIDADA GÜVENEBİLİRLİK''
BORNOVA BELEDİYESİ SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ
''GIDADA GÜVENEBİLİRLİK''
BORNOVA BELEDİYESİ SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ
''GIDADA GÜVENEBİLİRLİK''
ÖZLEM GAZETESİ
12.Kas
BORNOVA BELEDİYESİ
YENİ ASIR
05.Kas
HABERTÜRK EGELİ
01.Kas
F TİPİ ÖDÜL
BORNOVA BELEDİYESİ SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ
''GIDADA GÜVENEBİLİRLİK''
POSTA EGE
01.Kas
YENİGÜN İZMİR
01.Kas
Bloomberg HT
17.Kas
Bloomberg HT
17.Kas
GAZETEM EGE
24.11.2011
MİLLİYET EGE
24.11.2011
EGE TELGRAF
24.Kas
YENİASIR
24.11.2011
SABAH İZMİR EGE
22.12.2011
YENİ GAZETEM EGE
22.12.2011
YENİ GÜN İZMİR
22.12.2011
ANADOLU MANŞET
22.12.2011
EGE TELGRAF
22.12.2011
BORNOVA BELEDİYESİ
BORNOVA BELEDİYESİ SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ
''GIDADA GÜVENEBİLİRLİK''
Soyak Holding İK ve Kalite Direktörü ve Kalder İzmir
Şub.Bşk.Osman Ünal ile BP Gaz. Ülke Müd.Kamuran
Yazganoğlu, çalışmaları hakkında bilgi veriyor
Soyak Holding İK ve Kalite Direktörü ve Kalder İzmir
Şub.Bşk.Osman Ünal ile BP Gaz. Ülke Müd.Kamuran
Yazganoğlu, çalışmaları hakkında bilgi veriyor
BORNOVA BELEDİYESİ SABANCI KÜLTÜR
MERKEZİ''TARIM UYGULAMALARI VE ORGANİK GIDA
ÜRETİMİ
BORNOVA BELEDİYESİ SABANCI KÜLTÜR
MERKEZİ''TARIM UYGULAMALARI VE ORGANİK GIDA
ÜRETİMİ
BORNOVA BELEDİYESİ SABANCI KÜLTÜR
MERKEZİ''TARIM UYGULAMALARI VE ORGANİK GIDA
ÜRETİMİ
BORNOVA BELEDİYESİ SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ
''BİTKİSEL ÜRÜNLERDE İYİ TARIM UYGULAMALARI
VE ORGANİK GIDA ÜRETİMİ
GÜVENLİ GIDA GÜNLERİ 7-SAĞLIKLI VE DENGELİ
BESLENME
GÜVENLİ GIDA GÜNLER 7-SAĞLIKLI VE DENGELİ
BESLENME
GÜVENLİ GIDA GÜNLER 7-SAĞLIKLI VE DENGELİ
BESLENME
GÜVENLİ GIDA GÜNLER 7-SAĞLIKLI VE DENGELİ
BESLENME
GÜVENLİ GIDA GÜNLER 7-SAĞLIKLI VE DENGELİ
BESLENME
36 | S a y f a
POSTA İZMİR EGE
22.12.2011
SABAH İZMİR EGE
22.12.2011
GÜVENLİ GIDA GÜNLER 7-SAĞLIKLI VE DENGELİ
BESLENME
GÜVENLİ GIDA GÜNLER 7-SAĞLIKLI VE DENGELİ
BESLENME
EGE SESİ
07.12.2011
TEMİZ ÇEVRE GÜNLERİ - PCB GERÇEĞİ
EGE MECLİSİ
07.12.2011
TEMİZ ÇEVRE GÜNLERİ - PCB GERÇEĞİ
EGE'De SON SÖZ
07.12.2011
TEMİZ ÇEVRE GÜNLERİ - PCB GERÇEĞİ
EGE POSTASI
07.12.2011
TEMİZ ÇEVRE GÜNLERİ - PCB GERÇEĞİ
EGE TELGRAF
07.12.2011
TEMİZ ÇEVRE GÜNLERİ - PCB GERÇEĞİ
EGE'DE BUGÜN
07.12.2011
TEMİZ ÇEVRE GÜNLERİ - PCB GERÇEĞİ
EGE TELGRAF
07.12.2011
TEMİZ ÇEVRE GÜNLERİ - PCB GERÇEĞİ
EGE'DE BUGÜN
07.12.2011
TEMİZ ÇEVRE GÜNLERİ - PCB GERÇEĞİ
 2011 Yılı Gelir Tablosu
ŞİMDİKİ DÖNEM
A- BRÜT SATIŞLAR
1- Yurtiçi Satışlar
413.133,73
413.133,73
2- Yurtdışı Satışlar
3- Diğer Gelirler
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
5.000,00
1- Satışlardan İadeler
5.000,00
2- Satış İskontaları
3- Diğer İndirimler
C- NET SATIŞLAR
408.133,73
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
404.338,83
1- Satılan Mamüller Maliyeti
2- Satılan Ticari Malllar Maliyeti
3- Satılan Hizmet Maliyeti
4- Diğer Satışların Maliyeti
404.338,83
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
3.794,90
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)
68.735,76
1- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
37 | S a y f a
2- Pazarlama, Satış Ve Dağıtım Giderleri
3- Genel Yönetim Giderleri
9.915,40
58.820,36
FAALİYET KARI VE ZARARI
-64.940,86
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAN GELİR VE KARLAR
2.381,11
1- İştiraklerden Temettü Gelirler
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
2.381,11
3- Faiz Gelirleri
4- Komisyon Gelirleri
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar
6- Menkul Kıymet Satış Karları
7- Kambiyo Karları
8- Reeskont Faiz Gelirleri
9- Diğer Olağan Gelir Ve Karlar
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI
(-)
1- Komisyon Giderleri
2- Karşılık Giderleri
3- Menkul Kıymet Satış Zararları
4- Kambiyo Zararları
5- Reeskont Faiz Giderleri
6- Diğer Olağan Gider Ve Zararlar
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
2- Uzun vadeli Borçlanma Giderleri
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
-62.559,75
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
1- Önceki Dönem Gelir Ve Karları
2- Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Karlar
J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)
2.573,02
1- Çalışmayan Kısım Gider Ve Zararları
2- Önceki Dönem Gider Ve Zararları
3- Diğer Olağan Dışı Gider Ve Zararları
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
2.573,02
-65.132,77
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ. (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-65.132,77
38 | S a y f a
 2011 Yılı Ayrıntılı Bilanço Tablosu (Aktifler) (Pasifler)
CARİ
DÖNEM
CARİ
DÖNEM
AKTİF (VARLIKLAR)
PASİF (KAYNAKLAR)
I- DÖNEN VARLIKLAR
I- KISA VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR
A- Hazır Değerler
103.904,18
A- Mali Borçlar
1- Kasa
2.386,31
1- Banka Kredileri
2- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksit
ve Faizleri
3- Tahvil,Anapara Borç, Taksitle Faizleri
4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
5- Çıkarılmış Menkul Kıymetler
2- Alınan Çekler
3- Bankalar
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)
5- Diğer Hazır Değerler
101.517,87
6- Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)
7- Diğer Mali Borçlar
B- Menkul Kıymetler
1- Hisse Senetleri
2- Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları
3- Kamu Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları
4- Diğer Menkul Kıymetler
5- Menkul Kıymetler Değer Düş. Karş.(-)
C- Ticari Alacaklar
1- Alıcılar
2- Alacak Senetleri
3- Alacak Senetleri Reeskontu
4- Verilen Depozito Ve Teminatlar
5- Diğer Ticari Alacaklar
5- Şüpheli Ticari Alacaklar
6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
D- Diğer Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
48.952,87
40.773,57
8.179,30
653,20
4- Ticari Mallar
5- Diğer Stoklar
750,36
750,36
C- Diğer Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Personele Borçlar
5- Diğer Çeşitli borçlar
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
7.508,44
D- Alınan Avanslar
1- Alınan Sipariş Avansları
2- Alınan Diğer Avanslar
9.149,50
9.149,50
7.199,39
309,05
653,20
E- Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım
Hakedişleri
1- Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım
Hakediş Bedelleri
1.925,53
F- Ödenecek Vergi Ve Yükümlülükler
25.246,07
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya
Tak.diğ yas yük.
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
18.799,73
6.446,34
4- Personelden Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
7- Şüpheli Diğer Alacaklar
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
E- Stoklar
1- İlk Madde Ve Malzeme
2- Yarı Mamüller - Üretim
3- Mamüller
B- Ticari Borçlar
1- Satıcılar
2- Borç Senetleri
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)
4- Alınan Depozito ve Teminatlar
5- Diğer Ticari Borlar
39 | S a y f a
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
7- Verilen Sipariş Avansları
F-Yıl.Yay.İnş.ve Onarım Maliyetleri
1- Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım
1.925,53
G- Borç ve Gider Karşılıkları
1- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal
Yük.
2- Dönem Karının Peşin Öd.Vergi Ve
Diğ Yük.(-)
3- Kıdem Tazminatı Karşılığı
4- Maliyet Giderleri Karşılığı
Maliyetleri
2- Taşeronlara Verilen Avanslar
G- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve
Gelir Tahakkukları
1- Gelecek Aylara Ait Giderler
2- Gelir Tahakkuku
H- Diğer Dönen Varlıklar
1- Devreden KDV
2- İndirilecek KDV
3- Diğer KDV
6.860,14
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
5- İş Avansları
6- Personel Avansları
7- Sayım Ve Tesellüm Noksanları
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
9- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)
6.450,14
410,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
162.295,92
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider
TAH.
1- Gelecek Aylara Ait Giderler
2- Gider Tahakkukları
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı
Kaynaklar
1- Hesaplanan KDV
2- Diğer KDV
3- Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
4- Sayım Ve Tesellüm Fazlaları
5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
TOPLAMI
CARİ
DÖNEM
II- DURAN VARLIKLAR
A- Ticari Alacaklar
1- Alıcılar
2- Alacak Senetleri
3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)
4- Verilen Depozito ve Teminatlar
5- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
B- Diğer Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Personelden Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
C- Mali Duran Varlıklar
1- Bağlı Menkul Kıymetler
2- Bağlı Menkul Kıy. Değer Düş. Karş.(-)
42.654,37
CARİ
DÖNEM
II- UZUN VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar
1- Banka Kredileri
2- Çıkarılmış Tahviller
3- Çıkarılmış DiğerMenkul Kıymetler
4- Menkul Kıymetler İhrac Farkı (-)
5- Diğer Mali Borçlar
B- Ticari Borçlar
1- Satıcılar
2- Borç Senetleri
3- Borç Senetleri Reeskontu (-)
4- Alınan Depozito Ve Teminatları
5- Diğer Ticari Borçlar
C- Diğer Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
40 | S a y f a
3- İştirakler
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)
5- İştirakler Sermaye Pay Değer
Düş.Kar(-)
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
5- Diğer Çeşitli Borçlar
6- Bağlı Ortaklıklar
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taah.(-)
8- Bağlı Ortak Sermaye Pay.Değ.Düş.K(-)
9- Diğer Mali Duran Varlıklar
10- Diğer mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)
D- Maddi Duran Varlıklar
35.132,54
5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)
5- Kamuya Olan Ertelenmiş Taksit Ve
Borç
D- Alınan Avanslar
1- Alınan Sipariş Avansları
2- Alınan Diğer Avanslar
E- Borç Ve Gider Karşılıkları
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları
2- Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
1- Arazi Ve Arsalar
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider
2- Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri
Tahakkukları
3- Binalar
4- Tesis Makina Ve Cihazlar
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
2- Gider Tahakkukları
5- Taşıtlar
6- Demirbaşlar
35.132,54
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar
8- Birikmiş Amortismanlar (-)
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar
10-Verilen Avanslar
E- Maddi Olmayan Varlıklar
1- Haklar
2- Şerefiye
3- Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
5- Özel Maliyetler
6- Diğer Maddi Olmayan Duran varlıklar
7- Birikmiş Amortismanlar(-)
8- Verilen Avanslar
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
1- Arama Giderleri
2- Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri
3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
4- Birikmiş Tükenme Payları (-)
5- Verilen Avanslar
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir
Tahakkukları
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler
2- Gelir Tahakkukları
H- Diğer Duran Varlıklar
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
2- Diğer KDV
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4- Elden Çık. Stok. Ve Maddi Duran
Varlık
5- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
6.768,20
1.873,08
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı
Kaynaklar
1- Gelecek Yıllara Ertelenmiş Veya Terkin
Edilen KDV
2- Tesise Katılma Payları
3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
UZUN VADELİ
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
III- ÖZ KAYNAKLAR
1.224,70
3.670,42
5.210,06
5.210,06
A- Ödenmiş Sermaye
1- Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye (-)
3-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları
(-)
B- Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senetleri İhraç Primleri
2- Hisse Senedi İptal Karları
3- M.D.V Yeniden Değerleme Artışları
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
5- Maliyet Bedeli Artışları Fonu
6- Diğer Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Diğer Kar Yedekleri
5- Özel Fonlar
D- Geçmiş Yıllar Karları
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
511.208,76
279.323,64
41 | S a y f a
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
7- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
8- Birikmiş Amortismanlar (-)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
47.110,80
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
209.406,72
F- Dönem Net Karı (Zararı)
-65.132,77
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI
166.752,35
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
209.406,72
2012 YILI FAALİYET PLANI
 Üyelik
2012 yılında KalDer stratejik planında yer alan hedeflerle uyumlu olarak 7’si küçük, 2’si orta ve 1’i büyük ölçekli olmak
üzere toplam 10 tüzel üye kazanmayı hedefliyoruz. Bu 10 tüzel üyeden 14 Tüzel Asil üye kazanmayı hedefliyoruz.
Ayrıca 12 bireysel üye de hedeflenmektedir. Üyelerimizden %95 oranında aidat toplamayı hedeflemekteyiz.
Yeni Dönemde KalDer Merkez’inin aldığı karar doğrultusunda KalDer Bireysel üyeleri sadece Asil üyeler olarak
adlandırılacaktırlar. Geçmiş dönemde Fahri üyeliği olan kişiler yeni dönemde Asil üye olarak değiştirileceklerdir.
Öğrenci üyelikleri ise merkez şubemizde Gençkal Klübü adı altında toplanacaktır.
Bu hedeflerimize ulaşmak için, Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren tüm özel/kamu kurum ve kuruluşlarına, KalDer’i
tanıtıcı ve üyeliği özendirici aktivitelerin yapılabilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yürütülecektir.
Yeni Üye
Kazandırmak
Tüzel Üye (BÖİ)
Tüzel Üye (OÖİ)
Tüzel Üye (KÖİ)
Tüzel Üyelikten Kaynaklı Tüzel Asil Üye
Bireysel Üye (Asil)
Bireysel Üye (Fahri)
Bireysel Üye (Öğrenci)
1
2
7
14
12
0
0
42 | S a y f a
TÜZEL ÜYE 2012 ÜCRETLER
Büyük Ölçekli
Kuruluşlar
(Çalışan Sayısı>250)
Orta Ölçekli Kuruluşlar
(251>Çalışan Sayısı>50)
Küçük Ölçekli
Kuruluşlar
(Çalışan Sayısı<51)
Giriş Aidatı
YILLIK
TOPLAM
1.500 TL
1.900 TL
1.000 TL
1.250 TL
700 TL
600 TL
Yıllık Aidat
Yıllık Aidat
(Temmuz-Eylül Arası
Girişlerde)
(Ekim-Aralık Arası
Girişlerde)
950 TL
475 TL
(3 Üye İçin)
625 TL
(2 Üye İçin)
(3 Üye İçin)
312,5 TL
(2 Üye İçin)
300 TL
150 TL
(1 Üye İçin)
(1 Üye İçin)
BİREYSEL ÜYE 2012 ÜCRETLER
Asil Üye(*)
Giriş Aidatı
YILLIK TOPLAM
150 TL
220 TL
Yıllık Aidat
Yıllık Aidat
(Temmuz-Eylül Arası
Girişlerde)
110 TL
(Ekim-Aralık
Arası Girişlerde)
55 TL
 Eğitim
Eğitim faaliyetleri Toplam Kalite konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ile dernek misyonuna ulaşmada en etkin
araçtır. Bu sebeple 2011 yılında da eğitim faaliyetleri KalDer Eğitim Planı’nda belirtildiği şekilde devam edecektir.
2012 yılı hedeflenen eğitim program, gün ve kişi adetleri aşağıda tabloda yer aldığı gibidir.
Genel Katılıma
Açık
Kuruluş İçi
UKH
Çalıştay (GKA)
Eğitim Program Sayısı
4
Eğitim Gün Sayısı
4
Eğitim Kişi Sayısı
48
Eğitim Program Sayısı
15
Eğitim Gün Sayısı
15
Eğitim Kişi Sayısı
300
UKH Katılan Firma
5
Eğitim Program Sayısı
15
Eğitim Gün Sayısı
15
Eğitim Kişi Sayısı
100
Eğitim Program Sayısı
16
Eğitim Gün Sayısı
7
Eğitim Kişi Sayısı
128
43 | S a y f a
Çalıştay (Kİ)
Sertifika
Programları
Ödül Sürecine
Katkı Eğitimleri
Eğitim Program Sayısı
15
Eğitim Gün Sayısı
15
Eğitim Kişi Sayısı
300
Eğitim Program Sayısı
1
Eğitim Gün Sayısı
0
Eğitim Kişi Sayısı
0
Eğitim Program Sayısı
EBKÖ
Değerlendirici Eğitim Gün Sayısı
Eğitimi
Eğitim Kişi Sayısı
1
Eğitim Program Sayısı
YBEÖ
Değerlendirici Eğitim Gün Sayısı
Eğitimi
Eğitim Kişi Sayısı
3
25
1
2
25
 Mükemmelliği Arayış Sempozyumu (MAS)
13. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi; 1999 yılından bu yana geleneksel olarak her yıl düzenlediği
Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nun 13.sü 12-13-14 Haziran 2012 tarihinde “Swiss Otel Grand Efes İzmir’de
gerçekleştirecektir.
Sempozyumun hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla 13. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu Swiss Otel Grand
Efes’de gerçekleştirilecektir. Bu yer değişikliğinin gerek konuşmacılarımız gerekse katılımcılarımız arasında
memnuniyet uyandırmasını hedefliyoruz.
Sempozyumun pazarlama ve tema çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl konu ve konuşmacı çalışmaları Ağustos
ayında başlamıştır. Oturum konu ve konuşmacıların bazıları netleşmiştir. Oturumlar için çalışmalar devam
etmektedir.
Sempozyum katılımı için toplam 700 kişi hedeflenmektedir. Sempozyumun organizasyonunu KalDer İzmir Şubesi
profesyonel ekibi gerçekleştirecektir.
Ayrıca ülkemizdeki kongre standartlarının üzerine çıkılacak sosyal medya uygulamaları sempozyumumuzda
uygulanmak üzere planlanmış ve hazırlıkları sürmektedir.
44 | S a y f a
13. MAS TASLAK PROGRAM
13. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu
“Yeni Dünya, Yeni Yaklaşımlar”
Oturum Sponsorları
Hizmet Sponsorları
Çalıştaylar
12-14 Haziran 2012
Swiss Otel Grand Efes İzmir
12 Haziran 2012
1. GÜN
13 Haziran 2012
08:00
09:30
•
09:30 Kayıt
09:45 Açılış Konuşmaları
Osman ÜNAL KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
•
Hamdi DOĞAN KalDer Yönetim Kurulu Başkanı
•
Ender YORGANCILAR, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
•
Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
•
Cahit KIRAÇ İzmir Valisi
09:45
•
10:00
10:00 Açılış Gösterisi
Veysel ÇELİKDEMİR, Kum Sanatı Sanatçısı
11:00
Özel Konuşmacılar
Steven YOUNG, Bosch Dizel Sistemler Gn. Md.
Wolf Dieter KURZ, Mercedes Benz Türkiye CEO
Prof. Dr. Emre ALKİN, İstanbul Kemerburdaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı
45 | S a y f a
11:00
11:30
Ara
11:30
13:00 Açılış Oturumu
2023 Türkiye Vizyonu ve İzmir
Konuşmacılar
•
Ali BABACAN Başbakan Yardımcısı
•
Egemen BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı
•
Ertuğrul GÜNAY Kültür ve Turizm Bakanı
•
Binali YILDIRIM Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
•
Cahit KIRAÇ İzmir Valisi
•
Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
•
Ümit BOYNER TUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
•
Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
•
Bülent AKGERMAN ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı
•
Temel Aycan ŞEN EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı
•
Hamdi DOĞAN KalDer Yönetim Kurulu Başkanı
13:00
14:30
Öğle Yemeği
14:30
16:00
C)
Paralel Oturumlar
Geleceğin İş Dünyası
Oturum Başkanı
Emin ÇAPA, CNN Türk Ekonomi Md.
Konuşmacılar
• Yusuf AZOZ, Kariyer.net Gn. Md.
• Doç. Dr. Temel KOTİL, THY Gn. Md.
• Kamil Gökhan BOZKURT, Türk Telekom Gn. Md.
• Süreyya CİLİV, Turkcell CEO
• Serpil TİMURAY, Vodafone CEO
• Sani ŞENER, TAV CEO
• Mehmet PEKARUN, KORDSA Global CEO
• Agah UĞUR, Borusan Holding CEO
• Murat ÜLKER, Ülker Yk. Bşk.
• Akın ÖNGÖR, WWF Türkiye
• Ferit ŞAHENK, Doğuş Grubu Yk. Bşk
D)
Kazananlar Oturumu
Oturum Başkanı
46 | S a y f a
……………………………….
Konuşmacılar
•
Erhan BAŞ, Bilim İlaç Gn. Md.
•
Kenan YAVUZ, Petkim
•
Bilal ASLAN, İGDAŞ Gn. Md.
16:00
16:30
Ara
16:30
17:30
C)
Paralel Oturumlar
Yeni Nesil Yöneticiler
Oturum Başkanı
………………………………………
Konuşmacılar
• Mehmet ERSOY, ETS Grup Yk. Bşk.
• Kamuran YAZGANOĞLU, BP Gaz Gen. Md.
• İzzet KARACA, Unilever Türkiye CEO
• Hakan ATEŞ, Denizbank Gn. Md
• Meral EREDENK, Avivasa CEO
• Nezih BARUT, Abdi İbrahim Yk. Bşk.
D)
İyi Uygulamalar (Yalın -dünya klasmanında üretim-Üretim, TPM, 6S, 6 Sigma, TKY)
Oturum Başkanı
……………………………………..
Konuşmacılar
• Toyota
• TAV
• TAİ
• Kaan GÜRGENÇ, Borusan Lojistik
• Bosch Bursa
17:30
18:00
2. GÜN
18:00
18:45
•
Ara
Özel Oturum
Aret VARTANYAN
•
Murat BİLGİLİ
14 Haziran 2012
09:30 11:00 Paralel Oturumlar
C) İnovasyon
Oturum Başkanı
……………………………
Konuşmacılar
• Ece ŞİRİN, Bee Goddess
• Yakup SEZER, Açıkİnovasyon.com
• Hakan POLATOĞLU, ETİ İcra Kurulu Bşk.
• Ali TARAN, Fikir Üretim A.Ş
47 | S a y f a
•
Prof. Dr. M.Levent ARSLAN, SESTEK Gn. Md.
D) Sosyal Medya
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Murat BARKAN, YAŞAR Üni. Rekt.
Konuşmacılar
• Serbay Arda AYZİT, SEM
• Işıl YILMAZ, Sosyal Medya Uzmanı
• Serdar KUZULOĞLU, Gazeteci, İnternet Ekipler Amiri
• İsmail Hakkı POLAT, Öğretim Görevlisi
• Özgür ALAZ, PromoQube
11:00
11:30
Ara
11:30
13:00 Paralel Oturumlar
C) Yeşil Ekonomi, Yenilenebilir Enerji, Karbon Salınımı (TAV), Kendine Yeten Evler
Oturum Başkanı
Emre ÇAMLIBEL, Soyak Holding CEO
Konuşmacılar
• Tunç SOYER, Seferihisar Belediye Başkanı
• Dr.Brian Tony CIOCHETTI, Sürdürülebilir Yaşam Derneği
• Bahar ŞEN, My Climate Gn. Md.
D) İş Yaşamına İnsan Kendini Nasıl Hazırlamalı?
Oturum Başkanı
……………………………..
Konuşmacılar
• Ferhan BIÇAKÇILAR
• Erdal DEMİRKIRAN,’’Dünyanın En Akıllı İnsanı’’
• Prof. Dr. Yankı YAZGAN
13:00
14:30
Öğle Yemeği
14:30 16:00 Paralel Oturumlar
C) Perakendede Yeni Trendler
•
•
•
Taner ÖZDEŞ, İnfonet Gen. Md. , Satışın 10 Altın Kuralı Yazarı
Dr. Akın ARSLAN, Hotstop
Mehmet NANE, AMPD Yk. Bşk.
D) Bilişim Teknolojileri’nin İş Hayatına Etkileri
•
Phil PATEL, Vodofone Türkiye Ürün ve Hizmetler Gn. Md. Yardımcısı
48 | S a y f a
•
•
•
Koray ÖZTÜRKLER, TURKCELL
AVEA
Özlem ÇİTÇİ, Efes Pilsen Pazarlama Direktörü
16:00
16:30
Ara
16:30
18:00
•
Kapanış Oturumu: Yaşamda Kalite
Yılmaz ÖZDİL, Yazar
•
18:00
18:30
Hacı ORMANOĞLU, Goncalar Solmasın Derneği Yk. Bşk.
Ara
18:30 19:30 Yerel Kalite Ödülleri Ödül Töreni
Başvuran Kuruluşlar
Ege Bölgesi Kalite Ödülü
……………………………….
Yılın Başarılı Ekibi Ödülü
……………………………
 Sempozyum Stand Alanı
Her sene olduğu gibi yönetim, insan kaynakları, standartlar, veri toplama, toplam kalite yönetimi, üretim kontrol,
yazılım, yayın, eğitim, araştırma, danışmanlık ve belgelendirme konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası
kuruluşlar ile kaliteye önem veren yöneticileri, bürokratları, uzmanları, eğitimcileri ve öğrencileri buluşturulması
amaçlanmaktadır. “Sempozyum Stand Alanı” 13-14 Haziran 2012’de Mükemmelliği Arayış Sempozyumu kapsamında
tekrar açılacaktır. Sempozyum Stand Alanı’na en az 10 tane firmanın ücretli katılımı hedeflenmektedir.
 Yerel Kalite Ödülleri
Ülkemizde ve Ege Bölgesi'nde kalite bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması, kuruluşların kalite yönündeki
çabalarının özendirilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla 2002 yılından bu yana düzenlenen "Ege Bölgesi Kalite Ödülü"
ile kuruluşların süreçlerinde iyileştirmeye açık alan olarak belirledikleri konularda yaptıkları ekip çalışmalarının
değerlendirildiği "Yılın Başarılı Ekibi Ödülü"ne başvurular sona erdi.
2012 yılı Ege Bölgesi Kalite Ödülü’ne Kamu Kategorisinden Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir
Meslek Yüksek Okulu başvururken Yılın Başarılı Ekibi Ödülü’nde ise Petkim Petrokimya Holding 1, Tat Konserve Sek
Süt İşletmesi 2, Dr.Oetker2, Bornova Belediyesi 3, Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San 1 ve İnci Akü 1
ekip olmak üzere toplam 10 ekip yarışacak. Yılın Başarılı Ekibi Ödül'ü bu yıl da geçtiğimiz yıl gibi ulusal çapta
başvuruları kabul etti. Kuruluşlar ve ekipler özel eğitim alan değerlendiricilerin gönüllü olarak çalışacağı üç buçuk
aylık bir süre zarfında değerlendirilecekler.
49 | S a y f a
2012’de onüçüncüsü düzenlenecek olan Mükemmelliği Arayış Sempozyumu, 13-14 Haziran 2012 tarihlerinde
gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunan kurum ve kuruluşların ödülleri Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nun son
günü sahiplerini bulacak.
2012 yılında verilecek ödülleri değerlendirmek üzere eğitilen 45 değerlendirici adayı, 2 Grup YBEÖ ve 1 Grup EBKÖ
olarak hem model hem de değerlendiricilik eğitimlerini tamamlamışlardır. Eski değerlendiricilerle beraber, bu yıl 30
YBEÖ 19 EBKÖ olmak üzere toplam 49 değerlendirici görev alacaktır.
 Kazananlar Konferansı
Kazananlar Konferansı, KalDer ‘in 1993 yılından bu yana yürütülmekte olan ödül süreçlerinde Avrupa Kalite Ödülü,
Ulusal Kalite Ödülü ve yerel Kalite Ödülleri’nde Büyük Ödül ve ya Başarı Ödülü kazanmış kurum ve kuruluşların bilgi
ve deneyimlerini paylaştıkları bir konferanstır.
2012 yılının Eylül ayında tekrarlanması planlanan Kazananlar Konferansı aracılığıyla katılımcılar, bir kuruluşun ya da
iyileştirme ekibinin ne yaptığını, nasıl karar aldığını, neyi amaçladığını, kat ettiği yolu nasıl kontrol ettiğini ve
piyasanın durumu ve müşterilerinin beklentileri temelinde sağladığı iyileştirmeyi nasıl ölçtüğünü gözlemleyerek
kendisini en iyilerle kıyaslama olanağına sahip olacaklar.
 UKH - Ulusal Kalite Hareketi
2012 yılında yürüteceğimiz çalışmalar ile Ulusal Kalite Hareketi’ne 5 yeni katılım sağlamayı hedeflemekteyiz. Şubemiz
2012 yılında UKH konusunda çalışmaların yürütüleceği öncelikli sektörleri, KOBİ’ler ve kamu kuruluşları olarak
belirlenmiştir.
Şubemiz, KOSGEB’in KOBİ’lere sağladığı hibe desteklerini Ulusal Kalite Hareketi’nin yayılımında bir araç olarak
kullanmayı hedeflemektedir.
MÜKEMMELLİK AŞAMALARI
European Foundation for Quality Management (EFQM – Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı)’nın Türkiye’deki tek temsilcisi
olan KalDer, vakfın bir başka tanıma ve ödüllendirme süreci olan Mükemmellik Aşamaları’nı da Türkiye’de
uygulamaktadır. Mükemmellik Aşamaları, EFQM tarafından mükemmelliğin en yüksek seviyesi olan büyük ödül
seviyesine doğru aşamalar olması yönündeki yaygın talebe yanıt vermek için geliştirilmiştir.
•
•
•
•
Kuruluşlarda EFQM Mükemmellik Modeli’nin uygulanmasını yaygınlaştırmak
Mükemmellik yolculuğuna başlamış kuruluşlara destek vermek
Mükemmellik yolculuğuna çıkmış kuruluşların hangi aşamada olduklarını göstermek
Her düzeydeki kuruluşun tanınmasını sağlamak
UKH - DIŞ DEĞERLENDİRME
Amaç: Mevcut uygulamaların EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında değerlendirilmesi
• Uygulama
• Kuruluş Profili ve Performans göstergeleri raporu ile başvuru
• Saha ziyareti planlaması
• Deneyimli değerlendiriciler tarafından saha ziyareti
• Geri Bildirim Raporu
* Dış Değerlendirme hizmetimiz ile Mükemmellik Aşamaları’nda Yetkinlik sertifikası entegre edilmiştir.
50 | S a y f a
 İlgi Sempozyumları
Şubemiz kurmuş olduğu komiteler ile çeşitli ilgi sempozyumları düzenlemektedir.
Çevre Ve Gıda Komiteleri geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi uyandıran sempozyumlarına 2012 yılında da devam edecektir.
 Kıyaslama Ziyaretleri
2012 yılında özel ve kamu kuruluşlarına yönelik kıyaslama ziyaretleri düzenlenmesi hedeflenmektedir.
 İşbirlikleri
KalDer İzmir Şubesi, bölgenin iş dünyasına yönelik odalar, dernekler ve üniversiteleri ile Bornova Belediyesi başta
olmak üzere yerel yönetimler ile de işbirliği içinde hareket etmektedir.
 Yayınlar
Web sitesi ve Sosyal Medya Hesapları
Merkezimizin 2011 yılında yenilediği Web sitesine paralel olarak Şubemiz de sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını
sürekli olarak güncelleyerek, aktif olarak kullanılır halde tutmaya devam edecektir. Bu yıl da web sayfamızdaki ve
yeni kurulan sosyal medya hesaplarımızdaki bilgiler, güncel olarak kalite dostlarımız ile buluşturulmaya devam
edilecektir.
 Kalite Kütüphanesi
2012 yılında da kalite kütüphanemiz öğrenci ve firma temsilcileri için bir kaynak olmaya devam edecektir. Yıl içinde
düzenleyeceğimiz çeşitli etkinlikler ile basılı yayınlarımızı tanıtmak için çalışmalar yapılacak; fuar ve toplantılarda
kitap satışı için standlar kurulacaktır.
 Medya Yansımaları
2012 yılında da süregelen tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri ile medya ilişkileri yürütülmektedir.
Yerel basın, sektörel dergiler, oda yayınları ile paydaşlarımızla iletişim devam etmektedir. Söz konusu mecralarda
haber ve makalelerimiz sürekli olarak yayınlanmaktadır.
2011 yılında düzenli olarak yapılan etkinlik ve faaliyetlerle ilgili hazırlanan basın bültenleriyle basında yer alma
oranlarında yükseliş hedeflenmiştir.
Haber
Çıkarılması
Yazılı Medya Haber Sayısı
Görselı Medya Haber Dakika
60
150 dk
51 | S a y f a
 2012 Stratejik Plan Çerçevesindeki Finansal Hedefler
Temm
uz
Hedef
Ağust
os
Hedef
Eylül
Hedef
Ekim
Hedef
14.000
TL
- TL
7250
3000
15450 7950
6000
- TL
- TL
7.095
TL
- TL
- TL
7.095
TL
- TL
- TL
- TL
5.000
TL
5.000
TL
5.000
TL
- TL
36.696 19.054
TL
TL
GELİRLER
Ocak
Hedef
Şubat
Hedef
Mart
Hedef
Nisan
Hedef
Mayıs
Hedef
Haziran
Hedef
Eğitim
2.750
TL
6.700
TL
5.750
TL
9.450
TL
1.500
TL
- TL
7.095
TL
7.095
TL
7.095
TL
- TL
Ulusal Kalite
Hareketi
17.100 12.500 12.500 20.000 40.000 45.000
TL
TL
TL
TL
TL
TL
Etkinlikler
Tanıma ve
Ödüllendirme
Değerlendirme
Hizmetleri
Üyelik
- TL
- TL
10.000
TL
- TL
21.441
TL
- TL
- TL
- TL
- TL
- TL
- TL
18.000
TL
- TL
- TL
- TL
- TL
- TL
15.00
0 TL
- TL
8.720
TL
4.560
TL
8.693
TL
9.678
TL
10.915
TL
6.600
TL
- TL
6.745
TL
8.360 TL
7.060
TL
5.870
TL
Kasım
Hedef
- TL
7.258
TL
Aralık
Hedef
- TL
3.000
TL
Diğer
TOPLAM
28.543 63.973 36.260 64.586 48.245 67.360
TL
TL
TL
TL
TL
TL
GİDERLER
Ocak
Hedef
Şubat
Hedef
Mart
Hedef
Nisan
Hedef
Mayıs
Hedef
1500
3.350
TL
2.800
TL
4.850
TL
8.650
650 TL TL
- TL
3.600
TL
3.600
TL
3.600
TL
- TL
Ulusal Kalite
Hareketi
Etkinlikler
Tanıma ve
Ödüllendirme
Değerlendirme
Hizmetleri
Üyelik
Büro
Temm
uz
Hedef
23.06 22.56 26.320 63.999 33.054
5 TL
0 TL
TL
TL
TL
Ağust
os
Hedef
Kasım
Hedef
Aralık
Hedef
- TL
3.450 1.300 4.850
TL
TL
TL
4.200
TL
2.600
TL
- TL
3.600
TL
- TL
0
3.600
TL
- TL
10.000 10.000 86.887
500 TL 500 TL 500 TL TL
TL
TL
- TL
- TL
- TL
1.000
TL
1.000
TL
1.000
TL
1.790
TL
500 TL - TL
500 TL - TL
- TL
2.500
TL
10.625 7.175
TL
TL
- TL
7.150
TL
- TL
7.150
TL
- TL
Eğitim
6.400
TL
7.700
TL
- TL
- TL
- TL
Haziran
Hedef
7.060
TL
- TL
- TL
- TL
155 TL
1.182
TL
158 TL
185 TL
240 TL
191 TL
1.426
TL
1.626
TL
1.501
TL
1.426
TL
1.426
TL
1.681 TL
- TL
Eylül
Hedef
Ekim
Hedef
- TL
- TL
167 TL 244 TL 273 TL
226 TL
305 TL
180 TL
1.426
TL
1.426
TL
1.501
TL
1.626
TL
1.426
TL
1.501
TL
52 | S a y f a
Bina
Demirbaş/Yatırım
Bilgi İşlem
Yönetim
Personel
3.056
TL
2.190
TL
2.190
TL
3.056
TL
2.190
TL
2.190 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
140 TL
70 TL
170 TL
140 TL
3.615
TL
3.615
TL
3.615
TL
3.615
TL
2.190
TL
3.056
TL
2.190
TL
2.190
TL
250 TL
250 TL 100 TL 100 TL
250 TL
100 TL
100 TL
70 TL
70 TL
140 TL
70 TL
70 TL
140 TL
70 TL
70 TL
3.615
TL
3.615 TL
3.615
TL
3.615
TL
3.615
TL
3.615
TL
3.615
TL
3.615
TL
11.570 11.605 11.903 11.903 12.138 12.446
TL
TL
TL
TL
TL
TL
3.056
TL
12.47
9 TL
23.852 35.488 26.537 45.275 38.129 115.980 21.63
TL
TL
TL
TL
TL
TL
3 TL
FARKLAR 4.691 28.485 9.723 19.311 10.116 48.620 14.57
TL
TL
TL
TL
TL
TL
3 TL
TOPLAM
2.190
TL
12.57 12.35 12.354 12.574 12.574
4 TL
4 TL
TL
TL
TL
27.26
9 TL
4.204
TL
28.55
3 TL
5.993
TL
29.417
TL
3.097
TL
39.780 31.130
TL
TL
24.219 1.925
TL
TL
53 | S a y f a

Benzer belgeler

Kalite`de büyük ödül Bilim İlaç`ın

Kalite`de büyük ödül Bilim İlaç`ın adına büyük çabalar sarf etmektedir. KalDer; EFQM / Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’nın Ulusal İşbirliği Ortağı, ASQ / Amerika Kalite Derneği Dünya İş Ortağı, MEQA / Ortadoğu Kalite Derneği Kurucu Üyes...

Detaylı

2012 Yılı Faaliyet Raporu ve 2013 Yılı Faaliyet Planı için

2012 Yılı Faaliyet Raporu ve 2013 Yılı Faaliyet Planı için Gönüllülük esası ile faaliyetlerini sürdüren KalDer, yaptığı etkinliklerle kamu ve özel sektördeki tüm kurum ve kuruluşların yönetim ve iş kalitesini geliştirip, rekabet seviyelerini artırarak oluş...

Detaylı

10 Kasım 2010

10 Kasım 2010 Gönüllülük esası ile faaliyetlerini sürdüren KalDer, yaptığı etkinliklerle kamu ve özel sektördeki tüm kurum ve kuruluşların yönetim ve iş kalitesini geliştirip, rekabet seviyelerini artırarak oluş...

Detaylı