“Beyaz Tuşlar” günümüz müziğini, geleneksel müzik eğitimi

Transkript

“Beyaz Tuşlar” günümüz müziğini, geleneksel müzik eğitimi
Hakkımızda
“Beyaz Tuşlar” günümüz müziğini, geleneksel müzik eğitimi prensiplerinden yararlanarak
kendine özgü disiplinleri ile öğrencilere aktarma amacı ile kuruldu. Beyaz Tuşlar öğrencilerimizin zaten içlerinde bulunan ritim ve melodileri ortaya çıkarmalarına en iyi şekilde
yardımcı olmayı, onlara yeni beceriler katmayı amaçlıyor.
Kentin önemli müzik ihtiyaçlarını karşılayan eğitmenlerimiz sadece öğrencilerinin
enstrümanlarında uzmanlaşmalarını sağlamıyor, aynı zamanda ülkemizdeki en önemli eksiklik
olan beraber çalma (ensemble) disiplinini müzik toplulukları dersleriyle öğrencilerine veriyor.
Seviye programlarımız, müziklerinde esnekliğe, bilgi birikimine, yüksek müzikal donanıma , ileri
seviyede pratik yeteneklere sahip, profesyonel müzik dünyasında iş imkanlarına ulaşabilecek ve
parmak ile gösterilecek müzisyenler yetiştirmeyi amaçlıyor. Programlar her yaş grubuna ayrı
olarak hazırlanıp, öğrenci odaklı bir şekilde yürütülüyor. Çocuklar için okul öncesi müzik
sınıflarından konservatuar eğitimi seviyesine kadar eğitim programları yürütülürken, tüm bu
dersler ve etkileşimler ile beraber öğrencinin estetik anlayışını ve entelektüel müzik bilgilerini
geliştirerek kendi müzik işlerinde ya da başka müzisyenlerin sanat işlerinde kritik görevler
alabilmelerini amaçlıyor.
Eğitimimiz, öğrencilerimize notalarda yazmayanları ve aynı zamanda eserlerin, figür ve
motiflerinden en gelişmiş bölümlerine, formlarından armonilerine kadar bütün öğelerini aynı
anda göstermeyi amaçlıyor. Şunu biliyoruz ki; sadece Beethoven’ ın müziğini analiz edebilen
kişi onun kullandığı malzemeyi müziğinde kullanabilir, ancak solfeji, müzik kulağı ve müzikal
kültürü onun kadar gelişmiş biri onun gibi eserler verebilir.
Müziği bir kariyer olarak görüp iyi bir başlangıç yapmak ya da kişisel özelliklerinizi açığa
çıkarmak ve müzik paylaşımı yolu ile özel hissetmek… Belki sadece iş ya da okul çıkışı müzik
aracılığı ile kendini dünyadan soyutlamak farklı bir boyutta hayata geri dönmek. Müzik etkileşim
yolu ile ortaya çıkan bir sanat ve Beyaz Tuşlar’da amacımız sizler ile bu etkileşimi yakalamak,
beraber müzik yapmak ve müziğimizi paylaşmak.
1/1

Benzer belgeler