(AÖF bütünleme sınav esasları-son)

Yorumlar

Transkript

(AÖF bütünleme sınav esasları-son)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DÖNEMLİK KREDİLİ SİSTEM BÜTÜNLEME SINAVI ESASLARI
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.06.2012 tarih ve 5854-27380 sayılı yazısı
ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19.06.2012 tarihli tüm Yükseköğretim
Kurumlarında öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınması kararına göre
Açıköğretim Fakültesinin dönemlik-kredili sistemde eğitim-öğretim yapılan bölüm ve
programlarında bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar aşağıda açıklanmaktadır.
1)
Açıköğretim Fakültesinin dönemlik-kredili sistemde okuyan ve 2011-2012
öğretim yılının ilgili döneminde kayıt yeniletmiş öğrencilerden; dönem sonu sınavı
sonunda başarısız olan öğrenciler ile dönem sonu sınavına girme hakkı olup,
dönem sonu sınavına girmeyen öğrencilere başarısız olduğu her ders için
bütünleme sınavı hakkı verilecektir.
2)
Bütünleme sınavlarında her oturumda sorumlu olan derslerin tümü
değerlendirilecektir. Değerlendirmeler ders değil oturum bazındaki tüm dersler
itibariyle yapılacaktır. Ancak oturuma girilmeyen derslerin değerlendirilmesinde
dönem sonu notu geçerlidir.
3) 2011-2012 öğretim yılı güz ve/veya bahar dönemlerinin her ikisinde de genel not
ortalaması 2.00 altında olan öğrencilere, harf notu CC altında olan derslerden güz
ve bahar dönemi bütünleme sınavlarına girme hakkı verilecektir.
4) Güz veya bahar döneminde alınan derslerden FF harf notu alan öğrencilere bu
derslerden bütünleme sınavlarına girme hakkı verilecektir.
5)
İlgili dönemde derslerden (DZ), (YZ) notu alan ve not yükseltmek isteyen
öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilmeyecektir.
6)
Uygulamalı dersler (laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri uygulamalı
dersler) için bütünleme sınav hakkı verilmeyecektir.
7)
Dönem sonu sınavlarında geçerli olan başarı koşulları bütünleme sınavlarına
da uygulanacaktır. Bütünleme sınav notu dönem sonu sınav notu yerine geçer.
Başarı notu dönem içi notları ile bütünleme sınav notunun yüzdelik bilgileri dikkate
alınarak belirlenecektir. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin başarı notu
hesaplamasında bütünleme sınavında aldıkları not dikkate alınacaktır.
8) Her ne sebeple olursa olsun bütünleme sınavlarına katılmayan veya
katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmayacaktır.
9) Bütünleme sınavına girecek öğrencilere ayrıca sınav giriş belgesi
postalanmayacaktır. Öğrencilerin sınav giriş belgelerini http://ogrenci.anadolu.edu.tr
adresinden veya illerde bulunan AÖF Bürolarından sınavdan önce almaları
gerekmektedir.

Benzer belgeler

Yerleşim sonuçları - BİTLİS / MUTKİ

Yerleşim sonuçları - BİTLİS / MUTKİ ŞEHİT TAHSİN BARUTÇU ANADOLU LİSESİ BİTLİS BEŞ MİNARE ANADOLU LİSESİ BİTLİS BEŞ MİNARE ANADOLU LİSESİ BİTLİS GÜZELDERE MESLEKİVE TEKNİK ANADOLU LİSESİ HATUNİYE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HİKMET ...

Detaylı

Pretty Websites

Pretty Websites Temel iktisat modellerini analitik olarak kavrama ve ifade etme; modellerin ana hatlarından ayrıntılarına doğru izdüşümü

Detaylı