(FAQ) Dokümanı

Transkript

(FAQ) Dokümanı
IP PBX ve ÇAĞRI
MERKEZİ ÜRÜNLERİ
SIKÇA SORULAN
SORULAR(FAQ)
DOKÜMANI
İÇİNDEKİLER
Konu Başlığı
Sayfa
No
3
1.
SSH ile sisteme bağlanmaya çalışıldığında hata alıyorum ve bağlantı kuramıyorum.
2.
Telefon üzerinden çağrı çekmek için gerekli olan çağrı çekme kodunu
(sistemde kayıtlı değer *8) sistemde nasıl değiştiririm?
5
3.
Telefon üzerinden çağrı yönlendirme işlemi için gerekli transfer kısa kodunu (sistemde
kayıtlı değer ##) sistemde nasıl değiştiririm?
6
4.
Dış Bağlantının bulunduğu ip adresine Ping atabiliyorum ancak Tegsoft Ekranında dış
bağlantıya neden erişemiyorum(göremiyorum)?
8
5.
Profil seçimi doğru olmasına rağmen tanımlı olduğu dış bağlantıdan neden
çıkamıyorum?
10
6.
Bir dahili, farklı bir dahili grubunu nasıl arar?
12
7.
Bir dahili farklı bir dahili grubundan nasıl çağrı çekerek arama yapar?
14
8.
Softphone neden register olmuyor?
15
9.
Resmi tatiller için hazırlanan anonsun sistem tarafından otomatik olarak okunması nasıl
sağlanır?
21
10. Kampanya araması için Excel formatındaki müşteri listemi sisteme aktarırken hata
alıyorum?
24
11. Sisteme gelen faksları e-posta olarak nasıl gönderebilirim?
26
12. Yeni Müşteri Temsilcisi (MT) nasıl tanımlanır ve Supervisor bu MT’yi Durum Panelinde
nasıl görüntüler?
28
13. Yeni bir Kullanıcı Grubu nasıl oluşturulur ve bu grubun bir ya da birden fazla uygulamayı
görmesi nasıl sağlanır?
31
14. MT ekranına giriş yapmaya çalışıldığında “kullanıcı adı ya da şifre hatalı” mesajı alıp
sisteme giriş yapılamıyor.
34
15. MT ekranına giriş yapmaya çalışıldığında “Müşteri Temsilcisi yer tanımı hatalı. Lütfen
Çağrı Merkezi Ayarlarını kontrol ediniz” mesajı alıp sisteme giriş yapılamıyor.
36
16. MT olarak giriş yapıldığında otomatik olarak www.java.com sitesine yönlendiriyor.
37
17. Sistemin IP adresi nasıl değiştirilir?
42
1.
SSH ile sisteme bağlanmaya çalışıldığında hata alıyorum ve bağlantı kuramıyorum.
1.1. SSH Şifreli Erişim işlemi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
a) “Uygulamalar  Santral Yönetimi  Tanımlar  Sunucu Ayarları” menüsünden Sunucu Ayarları
ekranı açılır.
b) Açılan ekrandaki sunucu listesinden şifreli erişim verilmek istenen sunucu seçildikten sonra Güvenlik
sekmesine tıklanır.
c) SSH Şifreli Erişim seçeneği işaretlenir.
d) Değişikliklerin geçerli olabilmesi için önce Navigasyon Çubuğundaki Kaydet (
da Sisteme uygula ( ) düğmesi tıklanır.
1.2.
PUTTY ile SSH erişimi sağlamak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
a) Putty programının kullanılan işletim sistemine uygun versiyonu indirilir.
b) Putty programı açılır.
) düğmesi, ardından
c) Host Name (or IP address) alanına sistemin IP Adresi girilir.
d) Port alanına “2222” bilgisi girilir.
e) Open düğmesi tıklanır.
f) Açılan ekranda sisteme giriş yapabilmek için gerekli olan bilgiler girilir.
g) Eğer, “Uygulamalar  Santral Yönetimi  Tanımlar  Sunucu Ayarları” ekranındaki Güvenlik
sekmesi altında bulunan SSH Şifreli erişim seçeneği işaretli değilse aşağıdaki ekran görüntüsünde yer
alan hata alınır:
h) Eğer Putty programında Port alanına girilen bilgi “2222” yerine “22” ise, aşağıdaki ekran
görüntüsünde yer alan hata alınır:
2.
Telefon üzerinden çağrı çekmek için gerekli olan çağrı çekme kodunu (sistemde kayıtlı değer *8)
sistemde nasıl değiştiririm?
2.1. “Uygulamalar  Santral Yönetimi  Tanımlar  Sunucu Ayarları” menüsünden Sunucu Ayarları ekranı
açılır.
2.2.
2.3.
Özellik Kodları sekmesine tıklanır.
Çağrı Çekme alanına, diğer kodlarla aynı olmayacak şekilde çağrı çekme kodu olarak atanmak istenen
bilgi girilir.
2.4.
Değişikliklerin geçerli olabilmesi için önce Navigasyon Çubuğundaki Kaydet (
Sisteme uygula ( ) düğmesi tıklanır.
) düğmesi, ardından da
3.
Telefon üzerinden çağrı yönlendirme işlemi için gerekli transfer kısa kodunu (sistemde kayıtlı
değer ##) sistemde nasıl değiştiririm?
3.1. “Uygulamalar  Santral Yönetimi  Tanımlar  Sunucu Ayarları” menüsünden Sunucu Ayarları ekranı
açılır.
3.2.
3.3.
Özellik Kodları sekmesine tıklanır.
Transfer alanına, diğer kodlarla aynı olmayacak şekilde çağrı çekme kodu olarak atanmak istenen bilgi
girilir.
3.4.
Değişikliklerin geçerli olabilmesi için önce Navigasyon Çubuğundaki Kaydet (
Sisteme uygula ( ) düğmesi tıklanır.
) düğmesi, ardından da
4.
Dış Bağlantının bulunduğu ip adresine Ping atabiliyorum ancak Tegsoft Ekranında dış bağlantıya
neden erişemiyorum(göremiyorum)?
Dış bağlantının kontrol edilmesi için aşağıdaki adımlar sırasıyla takip edilmelidir:
4.1. “Uygulamalar  Santral Yönetimi  Tanımlar  Dış Bağlantılar” menüsünden Dış Bağlantılar ekranı
açılır.
4.2.
Açılan ekrandaki listeden ilgili dış bağlantı seçilir.
4.3.
IP alanından, cihazın sistemde tanımlı olan IP adresi kontrol edilir.
4.4.
Temel sekmesinde yer alan Kimden(Fromuser) alanında tanımlı olan telefon numarası kontrol edilir.
4.5. “Uygulamalar  Santral Yönetimi  Tanımlar  Sunucu Ayarları” menüsünden Sunucu Ayarları ekranı
açılır.
4.6.
Açılan ekranda yer alan listeden işlem yapılacak olan sunucu seçildikten sonra Güvenlik sekmesine
tıklanır.
4.7.
Güvenlik sekmesinde yer alan Erişime Açılmış IP listesinde, dış bağlantının olup olmadığı kontrol edilir.
4.8.
Erişime Açılmış IP listesinde IP adresi yer almıyorsa, Navigasyon Çubuğundaki Ekle ( ) düğmesi
tıklanarak listede yeni bir satır açılır, IP adresi yazılır ve kaydetmek için Navigasyon Çubuğundaki Kaydet
( ) düğmesi tıklanır.
4.9.
(
5.
Değişikliklerin geçerli olabilmesi için, önce Sunucu Ayarları ekranının Navigasyon Çubuğundaki Kaydet
) düğmesi ardından da Sisteme uygula ( ) düğmesi tıklanır.
Profil seçimi doğru olmasına rağmen tanımlı olduğu dış bağlantıdan neden çıkamıyorum?
Dış rota oluşturma işlemi için aşağıdaki adımlar sırasıyla takip edilmelidir:
5.1. “Uygulamalar  Santral Yönetimi  Tanımlar  Dış Rotalar” menüsünden Dış Rotalar ekranı açılır.
5.2.
5.3.
Ekran, Dış Rotalar sekmesi geçerli olacak şekilde görüntülenir. Listeden, çıkış yapılacak olan rota seçilir.
İlgili rotaya ait paternler, Paternler alanından eklenecektir. Yeni bir patern eklemek için Navigasyon
Çubuğundaki Ekle ( ) düğmesi tıklanarak listede yeni bir satır açılır.
5.4.
Yeni patern bilgisinin kaydedilmesi için Paternler alanına ait Navigasyon Çubuğundaki Kaydet (
düğmesi tıklanır.
5.5.
Eklenen patern bilgisi için, hangi dış bağlantıyı kullanarak çıkış yapacağı Dış Bağlantılar alanından
belirlenir. İlgili paterne ait yeni bir dış bağlantı tanımlamak için Dış Bağlantılar alanında tanımlı olan dış
bağlantılardan uygun olanlar seçilerek Aktar ( ) düğmesi tıklanır.
5.6.
Eğer Dış bağlantıya ait Sıralama bilgisi değiştirilecekse, ilgili değişiklik Sıralama alanında yapılır ve Dış
Bağlantılar alanının Navigasyon Çubuğundaki Kaydet ( ) düğmesi tıklanır.
5.7.
Bu işlemlerden sonra, Profiller sekmesine tıklanır.
5.8.
Listeden, dahilinin kullandığı profil seçilir.
5.9.
Atanmamış alanından, profilin kullanacağı rotalar seçilerek Aktar (
) düğmesi tıklanır.
)
5.10. İzin verilen paternler alanından, seçili profil üzerinden yapılacak olan çıkışların hangi rotayı izlediği
tespit edilir. Aynı paternler farklı rotalarda tanımlanmış ise bu rotaların sahip oldukları dış bağlantılar
kontrol edilir.
6.
Bir dahili, farklı bir dahili grubunu nasıl arar?
6.1. “Uygulamalar  Santral Yönetimi  Tanımlar  Dahililer” menüsünden Dahililer ekranı açılır.
6.2.
Ekran, Temel sekmesi aktif olacak şekilde görüntülenir. Dahili seçimi için, Sunucu filtre alanından ilgili
sunucu seçimi yapılarak ilgili dahililerin listesi görüntülenir ve bu listeden işlem yapılacak olan dahili seçilir.
6.3.
Temel sekmesinde yer alan Arayabileceği Grup(1,2,7 veya 1 gibi) alanına dahilinin arayabileceği
gruplar yazılır ve değişikliklerin geçerli olabilmesi için Navigasyon Çubuğundaki Kaydet ( ) düğmesi
tıklanır.
7.
Bir dahili farklı bir dahili grubundan nasıl çağrı çekerek arama yapar?
7.1. “Uygulamalar  Santral Yönetimi  Tanımlar  Dahililer” menüsünden Dahililer ekranı açılır.
7.2.
Ekran, Temel sekmesi aktif olacak şekilde görüntülenir. Dahili seçimi için, Sunucu filtre alanından ilgili
sunucu seçimi yapılarak ilgili dahililerin listesi görüntülenir ve bu listeden işlem yapılacak olan dahili seçilir.
7.3.
Temel sekmesinde yer alan Çağrı Çekme Grubu(1,2,7 veya 1 gibi) alanına dahilinin arayabileceği
gruplar yazılır ve değişikliklerin geçerli olabilmesi için Navigasyon Çubuğundaki Kaydet ( ) düğmesi
tıklanır.
8.
Softphone neden register olmuyor?
Softphone’un register olma problemi ile ilgili nedenler ve çözüm yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:
8.1.
Telefon Tipi Tanımlama:
a)
b)
“Uygulamalar  Santral Yönetimi  Tanımlar  Dahililer” menüsünden Dahililer ekranı açılır.
Ekran, Temel sekmesi aktif olacak şekilde görüntülenir. Dahili seçimi için, Sunucu filtre alanından ilgili
sunucu seçimi yapılarak ilgili dahililerin listesi görüntülenir ve bu listeden softphone olarak kullanılan dahili
seçilir.
c)
Temel sekmesinde yer alan Telefon Tipi alanında, herhangi bir telefon tipinin seçili olup olmadığı
kontrol edilir.
d)
Softphone kullanımında, dahiliye ait Telefon Tipi alanında herhangi bir tipin seçili olmaması gerekir.
Telefon Tipi alanı güncellendikten sonra, değişikliklerin geçerli olabilmesi için Navigasyon Çubuğundaki
Kaydet ( ) düğmesi tıklanır.
8.2.
Şifre Kontrolü:
a)
“Uygulamalar  Santral Yönetimi  Tanımlar  Dahililer” menüsünden Dahililer ekranı açılır.
b)
Ekran, Temel sekmesi aktif olacak şekilde görüntülenir. Dahili seçimi için, Sunucu filtre alanından ilgili
sunucu seçimi yapılarak ilgili dahililerin listesi görüntülenir ve bu listeden softphone olarak kullanılan dahili
seçilir.
c)
Temel sekmesinde yer alan Şifre alanından seçili dahiliye ait bir şifre ataması olup olmadığı kontrol
edilir. Şifre ataması olmak zorundadır, eğer bu bilgi girilmemişse, Şifre alanına dahili için bir şifre bilgisi
girilir. Değişikliğin geçerli olabilmesi için Navigasyon Çubuğundaki Kaydet ( ) düğmesi tıklanır.
8.3.
Softphone ve Network Kontrolü:
a)
Sistemin IP adresine ping atılır.
b)
c)
Cevap gelmiyorsa, ağ ayarları kontrol edilir. Ağ ayarlarını kontrol etmek için “Control Panel\Network
and Internet\Network Connections\Local Area Networks” ekranı açılır.
Açılan ekranda Details düğmesi tıklanır.
d)
Network Connection Details ekranında yer alan IPV4 Address alanında Value değerinin boş olup
olmadığı kontrol edilmelidir. Bu alan boş ise, Network Connection Details ekranı Close düğmesine
tıklanarak kapatılır.
e)
Properties düğmesi tıklanır ve açılan Properties ekranında Internet Protocol Version 4 seçeneği çift
tıklanarak ilgili ekran görüntülenir. Bu bölümdeki ayarların doğru olup olmadığı kontrol edilir.
f)
Softphone’a ait Options (Ayarlar)ekranı açılır.
g)
Açılan ekranda SIP account options bölümünde yer alan Domain, Username, Password, Caller ID
Name alanlarındaki bilgiler kontrol edilir.
h)
i)
Password alanında yazılı olan şifrenin sistemde yer alan şifre ile aynı olup olmadığı kontrol
edilir. Eğer değişiklik gerekiyorsa ilgili değişiklikler yapılarak Apply düğmesi tıklanır.
Softphone uygulaması açılır. Account alanında, parantez içinde (Registered) bilgisi yer alıyorsa
işlem sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.
9.
Resmi tatiller için hazırlanan anonsun sistem tarafından otomatik olarak okunması nasıl
sağlanır?
Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için sırasıyla Zaman Grubu Tanımları, Zaman Koşul Tanımları ve Gelen Arama
Tanımı ekranlarında aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmelidir:
9.1. “Uygulamalar  Santral Yönetimi  Zaman Ayarları” menüsünden Zaman Ayarları ekranı açılır. Ekran
Zaman Grubu Tanımları sekmesi aktif görüntülenecek şekilde açılmıştır.
9.2.
Zaman Grubu listesine yeni bir satır eklemek için Navigasyon Çubuğundaki Ekle ( ) düğmesi tıklanır.
9.3.
Eklenmek istenen zaman grubu için Ad, Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, ve gerekiyorsa Başlangıç Saati,
Bitiş Saati alanlarına ilgili bilgiler girilir. Değişikliklerin geçerli olabilmesi için Navigasyon Çubuğundaki
Kaydet ( ) düğmesi tıklanır.
9.4.
Zaman Koşulları sekmesi tıklanır ve yeni bir satır eklemek için Navigasyon Çubuğundaki Ekle ( )
düğmesi tıklanır.
9.5.
9.6.
Ad alanına zaman koşulu için geçerli olacak isim yazılır (örneğin: Zafer Bayramı).
Atanmamış alanından, tanımlaması yapılmış olan zaman grubu seçilerek Aktar ( ) düğmesi tıklanır.
) düğmesi tıklanır.
Değişikliklerin geçerli olabilmesi için Navigasyon Çubuğundaki Kaydet (
9.7.
9.8.
“Uygulamalar  Santral Yönetimi  Tanımlar  Gelen Aramalar” menüsünden Gelen Aramalar
ekranı açılır.
Gelen arama listesine yeni bir satır eklemek için Navigasyon Çubuğundaki Ekle ( ) düğmesi tıklanır.
9.9.
Ad alanına gelen arama için verilecek isim bilgisi girilir (Örneğin; 02123332211 Bayram gibi).
9.10.
Sağ taraftaki özellikler bölümünde, Aranan alanına çağrıların geldiği numara bilgisi girilir.
9.11.
Zaman koşulu alanındaki 1. listeden Dahil seçeneği, 2. Listeden ise tanımlanmış olan zaman koşulu
seçilir.
9.12.
Hedef tipi alanında IVR seçeneği seçilir.
9.13.
Hedef alanında sistemde önceden kayıt edilmiş olan mesai dışı anonsu seçilir.
9.14.
Yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi için Navigasyon Çubuğundaki Kaydet (
) düğmesi tıklanır.
10. Kampanya araması için Excel formatındaki müşteri listemi sisteme aktarırken hata alıyorum.
Excel formatındaki kampanya müşteri listesinin içe aktarılması yani sisteme yüklenmesi için dosyanın aşağıdaki
özelliklerde hazırlanmış olması gerekmektedir:

Dosya formatı .xls (yani Excel 97-2003 formatında) uzantılı olmalıdır; Open Office (.ods uzantılı) ve
Microsoft Office 2007 (.xlsx uzantılı) formatındaki dosyalar sistem tarafından desteklenmemektedir.

Dosyada birden fazla çalışma sayfası olsa dahi, sistem sadece ilk çalışma sayfasını içe aktarmaktadır.

Çalışma sayfası içindeki tablo A1 hücresinden başlatılmalı ve tablonun ilk satırı sütun başlıklarını
içermelidir.

Tablo içerisinde boş sütunlar ve boş satırlar bulunmamalıdır.
İçe aktarılacak olan dosya yukarıda belirtilen niteliklerde hazırlandıktan sonra aktarım işlemi aşağıdaki adımlar
sırası ile takip edilerek yapılmalıdır:
10.1. “Uygulamalar  Çağrı Merkezi  Kampanya Yönetimi” menüsünden Kampanya Yönetimi ekranı
açılır. Ekran Kampanya Bilgileri sekmesi aktif görüntülenecek şekilde açılmıştır.
10.2. Kampanya yönetimi listesinden, veri aktarılacak olan kampanya seçildikten sonra Kişilerin Yönetimi
sekmesi tıklanır.
10.3. Kişilerin Yönetimi sekmesi, Kişi Ekleme alt sekmesi aktif olacak şekilde ve Excelden alanı açık olarak
görüntülenir. Kişi listesinin sisteme aktarılması için Excelden alanında yer alan Excel ( ) ya da
Aktar ( ) düğmesi tıklanır.
10.4. Açılan pencerede, dosyanın seçilebilmesi için Excel (
) düğmesi tıklanır.
10.5. Aç ekranından yüklenmek istenen dosyanın konumu belirlenir ve değişikliklerin geçerli olabilmesi
için Navigasyon Çubuğundaki Kaydet ( ) düğmesi tıklanır.
Sisteme dosya yükleme işlemi sırasında alınabilecek hatalar ve çözüm yolları ise şu şekildedir:
 Dosya formatından kaynaklanan hata olması durumunda aşağıdaki şekilde bir hata mesajı
görüntülenmektedir.
Hatanın giderilmesi için dosyanın Excel 97-2003 Çalışma Kitabı (.xls uzantılı) olarak kaydedilmesi
gerekmektedir.
 Boş Satır ve/veya Boş Satır kaynaklı hata olması durumunda ise herhangi bir hata mesajı gelmez, fakat
kişiler listesi oluşturulamaz.
11. Sisteme gelen faksları e-posta olarak nasıl gönderebilirim?
Bu işlemin gerçekleştirebilmesi için aşağıdaki şartların sağlanmış olması gerekir:

E-posta hesabına ait kullanıcı kodu ve şifresi bilinmelidir.

Kullanılacak olan e-posta hesabının SMTP adresi bilinmelidir.

Google hesabı kullanılması önerilir.
Sisteme e-posta hesabı tanımlama ve bu adresi gelen faks e-posta adresi olarak tanımlama için aşağıdaki
adımlar sırasıyla takip edilmelidir:
11.1. “Uygulamalar  Santral Yönetimi  Tanımlar  Sunucu Ayarları” menüsünden Sunucu Ayarları
ekranı açılır. Ekran Ayarlar sekmesi aktif görüntülenecek şekilde açılmıştır.
11.2. Ağ Ayarları sekmesi tıklanır.
11.3. SMTP Server(smarthost) alanına e-posta hesabına ait SMTP adresi girilir (Örneğin smtp.google.com).
11.4. SMTP Kullanıcı Kodu alanına e-posta hesabına ait kullanıcı kodu girilir (Örn. [email protected]).
11.5. SMTP Şifre alanına kullanıcı koduna ait şifre girilir.
11.6. Yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi için Navigasyon Çubuğundaki Kaydet (
11.7. Yönetim sekmesi tıklanır.
) düğmesi tıklanır.
11.8. Tegsoft Ses Hizmeti alanında yer alan Yeniden Başlat düğmesi tıklanır.
11.9. “Uygulamalar  Santral Yönetimi  Faxlar  Ayarlar” menüsünden Ayarlar ekranı açılır.
11.10. Listeden işlem yapılacak olan faksa ait dahili seçildikten sonra, sağ tarafta yer alan özellikler
bölümündeki E-Posta alanına, faksların gelmesinin istendiği yukarıda tanımlaması yapılmış olan eposta adresi girilir.
11.11. Yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi için Navigasyon Çubuğundaki Kaydet (
) düğmesi tıklanır.
12. Yeni Müşteri Temsilcisi (MT) nasıl tanımlanır ve Supervisor bu MT’yi Durum Panelinde nasıl
görüntüler?
12.1. “Sistem  Sistem Yönetimi  Kullanıcılar” menüsünden Kullanıcılar ekranı açılır. Ekran, Seçili
Kullanıcı sekmesi aktif olacak şekilde görüntülenir.
12.2. Yeni bir MT eklemek için, Tanımlı kullanıcılar listesinin Navigasyon Çubuğundaki Ekle ( ) düğmesi
tıklanır.
12.3. Seçili Kullanıcı sekmesinde yer alan Kullanıcı Kodu alanına giriş yaparken kullanılacak olan kullanıcı
kodu bilgisi, Şifre alanına bu kullanıcıya ait şifre bilgisi, Adı alanına MT’nin adı, Soyadı alanına MT’nin
soyadı girilir.
NOT: Kullanıcı Kodu alanına girilecek bilgide Türkçe karakter (ç,ı,ş,ü gibi) kullanılmaması gerekmektedir.
12.4. Yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi için Navigasyon Çubuğundaki Kaydet (
) düğmesi tıklanır.
12.5. MT’nin dahil olacağı grupların atanması için Gruplar sekmesi tıklanır.
12.6. Dahil olmadıkları alanından MT yetkilerini içeren Agents yetki grubu seçilerek Aktar (
) düğmesi
tıklanır.
12.7. Yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi için Navigasyon Çubuğundaki Kaydet (
) düğmesi tıklanır.
12.8. MT ayarlarının yapılabilmesi için “Uygulamalar  Çağrı Merkezi  Ayarlar  Müşteri Temsilcileri”
menüsünden Müşteri Temsilcileri ekranı açılır.
12.9. Kullanıcı Listesi alanından işlem yapılacak olan MT’ye ait olan kayıt seçilir ve Müşteri Temsilcisi
Ayarları listesine aktarılması için Aktar ( ) düğmesi tıklanır. Aktarım işlemi yapıldığında sistem
otomatik olarak MT’ye Web-Chat, Email ve Kampanya izinlerini vermektedir. Bu izinlerde bir
değişiklik yapılması isteniyorsa, ilgili seçimler iptal edilerek Navigasyon Çubuğundaki Kaydet ( )
düğmesi tıklanır.
12.10. Ekranın altında yer alan Çağrı Kuyrukları sekmesi tıklanır. MT’nin dahil edilmek istendiği çağrı
kuyrukları, Atanmamış alanından seçilerek Aktar ( ) düğmesi tıklanır.
12.11. Yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi için Navigasyon Çubuğundaki Kaydet (
) düğmesi tıklanır.
12.12. Supervisor’ın MT’yi Durum Panelinde görüntüleyebilmesi için, Müşteri Temsilcileri ekranındaki
Müşteri Temsilcisi Ayarları alanından Supervisor’a ait olan kullanıcı seçilir ve listenin altında yer alan
alandan Yetkili Olduğu Müşteri Temsilcileri (supervisor oldukları) alt sekmesine tıklanır.
12.13. Atanmamış alanından Durum Panelinde görüntülenmek istenen MT’nin adı seçilerek Aktar (
)
düğmesi tıklanır.
12.14. Yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi için Navigasyon Çubuğundaki Kaydet (
) düğmesi tıklanır.
13. Yeni bir Kullanıcı Grubu nasıl oluşturulur ve bu grubun bir ya da birden fazla uygulamayı görmesi
nasıl sağlanır?
Bu işlemin gerçekleştirilmesi için sırasıyla; Erişim Yetkisi tanımlama, Gerekli yetkileri tanımlama, Kullanıcı
Grubu tanımlama ve Kullanıcı için Grup tanımlama işlemlerin yapılması gerekir. Tanımların yapılabilmesi için
aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:
13.1.
Erişim yetkisi tanımlaması için, “Sistem  Sistem Yönetimi  Erişim Yetkileri” menüsünden Erişim
Yetkileri ekranı açılır.
13.2. Tanımlı yetki kodları listesinde yeni bir kayıt oluşturmak için Navigasyon Çubuğundaki Ekle ( )
düğmesi tıklanır.
13.3. Adı alanına erişim yetkisi için kullanılacak olan ad (örneğin PBX Faxes), Açıklama alanına da bu erişim
yetkisi ile ilgili açıklama bilgisi (Örneğin Faks Yönetimi) girilerek değişikliklerin geçerli olabilmesi için
Navigasyon Çubuğundaki Kaydet ( ) düğmesi tıklanır.
13.4. Gerekli yetki tanımlaması yapabilmek için, “Sistem  Sistem Yönetimi Menü Tanımlama”
menüsünden Menü Tanımlama ekranı açılır.
13.5. Açılan ekranda menüler alanında yer alan seçim listesinden hangi dile ait menü tanımlamalarının
görüntülenmesi isteniyorsa uygun dil seçeneği seçilir.
13.6. Menüler listesinden görüntülenmek istenen ekran adı seçilir (Örneğin Faxlar).
13.7. Menüler listesinde Gerekli Yetki alanı standartta görüntülenmemektedir, bu alanın
görüntülenebilmesi için sütun bitiminde fare üzerine geldiğinde görünür olan düğmeye tıklanarak
açılan listeden Gerekli Yetki alanı seçilir.
13.8. Açılan Gerekli Yetki alanından, verilmek istenen yetki olarak önceki adımlarda tanımlanmış olan
erişim yetkisi seçilir.
13.9. Ekranın bulunduğu bir üst menü seçilir ve bu menünün görünümü için de aynı seçim yapılır.
13.10. Yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi için Navigasyon Çubuğundaki Kaydet (
) düğmesi tıklanır.
13.11. Kullanıcı Grubu tanımlaması yapmak için, “Sistem  Sistem Yönetimi Kullanıcı Grupları”
menüsünden Kullanıcı Grupları ekranı açılır. Ekran, Açılış Uygulaması sekmesi aktif olacak şekilde
görüntülenir.
13.12. Tanımlı gruplar listesinde yeni bir kayıt kayıt oluşturmak için Navigasyon Çubuğundaki Ekle ( )
düğmesi tıklanır.
13.13. Grup Adı alanına, eklenmek istenen grup adı bilgisi girilir.
13.14. Yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi için Navigasyon Çubuğundaki Kaydet (
) düğmesi tıklanır.
13.15. Yetkiler sekmesine tıklanır.
13.16. Yetki verilmemiş alanında bulunan yetkilerden daha önceden tanımlanmış olan ve bu grup
tarafından kullanılacak olan yetki ya da yetkiler seçilerek Aktar ( ) düğmesi tıklanır.
13.17. Yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi için Navigasyon Çubuğundaki Kaydet (
) düğmesi tıklanır.
13.18. Kullanıcı için grup tanımlama işlemi için, “Sistem  Sistem Yönetimi Kullanıcılar” menüsünden
Kullanıcılar ekranı açılır. Ekran, Seçili Kullanıcı sekmesi aktif olacak şekilde görüntülenir.
13.19. Tanımlık kullanıcılar listesinden gruba dahil edilmek istenen kullanıcı kaydı seçilir ve Gruplar sekmesi
tıklanır.
13.20. Dahil olmadıkları alanından ilgili grup seçilerek Dahil oldukları alanına aktarılması için Aktar (
düğmesi tıklanır.
13.21. Yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi için Navigasyon Çubuğundaki Kaydet (
)
) düğmesi tıklanır.
14. MT ekranına giriş yapmaya çalışıldığında “kullanıcı adı ya da şifre hatalı” mesajı alıp sisteme
giriş yapılamıyor.
Bu hatanın giderilmesi için yapılması gereken aşağıda yer almaktadır:
14.1.
Yerelde webphone.tegsoft.com adresinin sistem IP adresine yönlendirilmesi:
a) Masaüstünde boş bir alana sağ tuşla tıklanır ve açılan menüden “Yeni (New)  Metin Belgesi (Text
Document)” seçeneğine tıklanarak yeni bir metin dosyası açılır.
b) Açılan metin dosyası ekranında “Dosya (File)  Aç (Open)” menüsüne tıklanarak
“C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts” dosyası açılır.
c) Hosts dosyası içerisine, sistemin bulunduğu IP adresi ve karşısına da webphone.tegsoft.com bilgisi
yazılır. Değişikliklerin geçerli olabilmesi için dosya kaydedilir.
Not: Sistemin yerel ip adresinin yazılması gerekmektedir.
d) Yeni bir internet görüntüleyici ekranı açılarak adres çubuğuna webphone.tegsoft.com adresi girilerek
sisteme kullanıcı adı ve şifre ile giriş gerçekleştirilir.
15. MT ekranına giriş yapmaya çalışıldığında “Müşteri Temsilcisi yer tanımı hatalı. Lütfen Çağrı
Merkezi Ayarlarını kontrol ediniz” mesajı alıp sisteme giriş yapılamıyor.
Bu hatanın giderilmesi için yapılması gereken aşağıda yer almaktadır:
15.1. “Uygulamalar  Santral Yönetimi  Tanımlar  Dahililer” menüsünden Dahililer ekranı açılır.
Ekran, Temel sekmesi aktif olacak şekilde görüntülenir.
15.2. Dahili seçimi için, Sunucu filtre alanından ilgili sunucu seçimi yapılarak ilgili dahililerin listesi
görüntülenir ve bu listeden işlem yapılacak olan dahili seçilir.
15.3. Temel sekmesinde yer alan Agent PC alanı boş ise bu alan doldurulmalıdır (Örneğin SEAT2004).
15.4. webphone.tegsoft.com/Tobe/app/ApplicationServlet?seat=SEAT2004 linki ile tekrar giriş yapılır.
16. MT olarak giriş yapıldığında otomatik olarak www.java.com sitesine yönlendiriyor.
Bu siteye yönlendirmesinin nedeni, kullanılan internet tarayıcısının java eklentisine sahip olmamasından ya da
güncel sürüme sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. Gerekli java eklentisinin yüklenmesi için aşağıdaki
adımlar sırasıyla takip edilmelidir:
16.1. Yönlendirilen sitedeki Ücretsiz Java İndirme düğmesi tıklanır.
16.2. Açılan sayfada Onaylayın ve Ücretsiz İndirme İşlemini Başlatın düğmesi tıklanır.
16.3. İndirme işlemi bittikten sonra indirilen program çalıştırılır.
16.4. Install Java düğmesi tıklanır.
16.5. Açılan ekranda Install düğmesi tıklanır.
16.6. Yükleme işlemi bittikten sonra Close düğmesi tıklanır.
16.7. Bu işlemden sonra, eğer kullanılan internet tarayıcısı Internet Explorer ise eklentileri yönetme işlemi
için Internet Explorer açılır.
16.8. Ayarlar düğmesi tıklanır.
16.9. Açılan menüden Eklentileri yönet (Manage add-ons) seçeneği tıklanarak ilgili ekran görüntülenir.
16.10. Java ile ilgili olan satırlar tek tek seçilerek Etkinleştir (Enable) düğmesi tıklanır.
16.11. Webphone.tegsoft.com adresinin güvenli siteler arasında yer alması gerekmektedir. Bunun için
Internet Explorer penceresindeki Ayarlar (Settings)  Internet Seçenekleri (Internet Options)
menüsünden Internet Seçenekleri (Internet Options) ekranı görüntülenir.
16.12. Açılan ekrandan Güvenlik (Security) sekmesi tıklanır.
16.13. Siteler (Sites) düğmesi tıklanır.
16.14. Ekle (Add) düğmesinin yanında yer alan metin kutusuna webphone.tegsoft.com adresi yazılarak
önce Ekle (Add) düğmesi, ardından Kapat (Close) düğmesi tıklanır.
16.15. webphone.tegsoft.com adresine tekrar giriş yapıldığında alınacak ekran aşağıdaki gibidir:
17. Sistemin IP adresi nasıl değiştirilir?
17.1. Sisteme SSH ile bağlanılır.
17.2. Root:root ve password:tegsoft123 bilgileri ile sisteme giriş yapılır.
17.3. setup yazılıp Enter tuşuna basılır.
17.4. Gelen ekranda Network Configurations seçeneğinin üzerine gelinip Enter tuşuna basılır.
17.5. Gelen ekranda Edit Devices seçeneğinin üzerine gelip Enter tuşuna basılır.
17.6. Gelen ekranda eth0 (eth0.bak olan değil) seçilir Enter tuşuna basılır.
17.7. Gelen ekranda istenilen değişiklikler yapılır. Tab tuşuna basılır ve Save seçeneği üzerine gelinip Enter
tuşuna basılır.
17.8. Gelen ekranda Tab tuşuna basılarak Save seçeneği üzerine gelinip Enter tuşuna basılır.
17.9. Gelen Ekranda Tab tuşuna basarak Save&Quit seçeneği üzerine gelip Enter tuşuna basılır.
17.10. Gelen Ekranda Tab tuşuna basarak Quit seçeneğinin üzerine gelip Enter tuşuna basılır.
17.11. Terminal ekranında service network restart komutu yazılır.
17.12. ifconfig yazılarak doğru girilen IP adreslerinin alındığı görülür.

Benzer belgeler