Gıda İşleme ve Paketleme Uygulamaları için Ürün Serisi

Yorumlar

Transkript

Gıda İşleme ve Paketleme Uygulamaları için Ürün Serisi
12/ 2013 Basımı
Gıda İşleme ve Paketleme
Uygulamaları için Ürün Serisi
İçerik
Gıda & Paketleme Pazarı
Genel
Gıda için Uygulamalar ve Paketleme Pazarı .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Uygulama Talepleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SOGEVAC pompa tipleri için Yağ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Gıda Paketleme . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Gıda İşleme. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ürünler
SOGEVAC SV ... FP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SOGEVAC SV ... B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SOGEVAC Hidro Serisi .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SOGEVAC Oksijen Serisi ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Toz Filtreleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Roots Tipi Seri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kuru Sıkıştırmalı Vidalı Pompalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ana vakum tedarik sistemi CVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Geneş
G
SO EV
G AC
SO EVA SV
G C
1
SO EV SV 0 F
G AC 2 P /
SO EV S 5 F 16
G AC V 4 P
FP
EV S 5
AC V FP
70
SO
SV F
G
10 P
SO EV
5
A
FP
G C
SO EVA S
V
G C
3
SO EV S 00
G AC V 4 FP
SO EV S 70
B
G AC V
SO EV S 630 / 5
A
V
G C 1 B 70
RU EVA S 20 / 7 B(F
V C V O 0 50 )
B(
RU AC SV xy
F)
VA W H gen
RU C AU yd v
V W 2 ro ers
io
RU AC AU 51
n
VA W 50 FP
LE C AU 1
YV W 1 FP
DR AC AU 001
Y
L 2 F
SC VAC V 001 P
FP
RE D
W V
LI
NE
SP
SO
Po
m
pa
l
ar
Gıda için Uygulamalar ve Paketleme Pazarı
AC
EV
SV
00
FP
uu
ac
lV
ra
nt
Ce
m
s
Sy
s
m
te
2
G
SO
)
VS
(C
Uygulamalar
n n n n n n n n n nn n n n n n n n
n n n n n
n n n n
Metal Teneke Yalıtımı(kahve,süt tozu...)
n n n n n n n
n n n n
Termoforming(Isıyla şekillendirme)/Rulo Sargı
Vakum Paketleme/Ambalaj Makinaları
Gazlı Vakum Paketleme
(Oksijensiz MAP)
Gazlı Vakum Paketleme
(Oksijenli MAP)
Dondurarak Kurutma (baharat,kahve...)
Vakum Soğutma
Kesimhane Uygulamaları
Doldurma / Karıştırma
Tumbling
Vakumla Kesim
Vakum Kırpma
n n n n n n nn n n n n n n n
n
n n n n
n n n n nn n n n n n n
n n n nnn n n n n
n n nn
n n
n n n n n n n
n
n n n n
n
n n n n
n n n n n
n
n n n n n
n
Diğer uygulamalar için lütfen Oerlikon Leybold Vacuum'la irtibata geçiniz.
2
leybold
em
l
l
u
s
u
s
l
s
s
l
l
s
l
l
s
s
l
l
l
l
l
l
l
l
l
s
s
s
u
s
s
s
u
s
s
s
s
l
u
u
u
u
u
u
s
N
Ağ
To
G
u
u
u
Ta
ik
ec
/t
an
ra
/p
z
gö
ır
az
ud
v
re
or
ve
er
pl
le
er
op
ta
m
sı
as
ca
kl
yo
ığ
ı
nu
Uygulama Talepleri
Uygulamalar
Vakum Paketleme/Ambalaj Makinaları
Metal Teneke Yalıtımı(kahve,süt tozu...)
Termoforming(Isıyla şekillendirme)/Rulo Sargı
Gazlı vakum paketleme
(Oksijensiz MAP)
Gazlı vakum paketleme
(Oksijenli MAP)
Dondurarak Kurutma (meyveler,kahve...)
Vakum Soğutma
Kesimhane Uygulamaları
Doldurma / Karıştırma
Tumbling
Vakumla Kesim
Vakum Kırpma
Düşük
s
=
l
= Orta
u
= Yüksek
F)
B(
xy
m
S
a
lV
ra
t
en
G
SO
s
em
t
ys
(C
u
cu
SV
SV
O
0
ge
n
Hy
dr
o
50
12
0
SV
SV
63
0
B
/7
/5
B
FP
SV
47
0
0
FP
30
)
VS
EV
SO AC
G
EV
AC
SO
G
EV
AC
SO
G
EV
AC
SO
G
EV
SO AC
G
EV
AC
SO
G
EV
AC
SV
10
20
0
5
SV
FP
SV
FP
70
FP
SV
EV
AC
SV
G
AC
EV
G
SO
SO
n
SO
n
45
FP
25
G
EV
AC
SV
EV
AC
G
SO
G
SO
Po
m
pa
la
r
EV
AC
SV
10
FP
/1
6
70
FP
B(
F)
SOGEVAC Pompa Çeşitlerine Göre Yağlar
C
LEYBONOL Yağlar
LVO 120 (Standart Mineral Yağ)
LVO 130 (Standart Mineral Yağ)
LVO 140 (Gıda sınıfı yağları)
LVO 150 (Gıda Sınıfı yağları)
l
n
n
n
n
n
n
n
n
nn
l
l
l
l
l
l
l
llll
l
LVO 400 (PFPE Yağı)
nl
n = Standart
l = Mümkün, lütfen Oerlikon Leybold Vacuum ile temasa geçiniz.
Bu tablo sadece genel uygulamaları göstermektedir. Özel gereksinimleriniz daha derin bir araştırma
konusu olabilir. Başka sorularınız için lütfen teknik-satış destekle görüşünüz.
Yağların kendine has özellikleri konusunda daha çok bilgi için
kataloğun "Yağlar / Gres Yağlar / Sıvılar Leybonol" bölümüne
bakınız.
leybold
3
Gıda Paketleme
.
Gazlı Vakum
Paketleme (MAP)
MAP paketleri evakuasyon ve gaz
boşaltımı yapılarak imal edilir. Paketin
içinde kalan koruyucu hava, ürünün
kendine özgü ihtiyaçlarına göre
değişir. Sıklıkla kullanılan gaz
bileşimleri aşağıdadır :
- Oksijen(O2); yoğun kıvamdadır,
istek uyandıran gıda rengi kazandırır.
- Nitrojen(N2); başlıca görevi paket
içerisindeki gaz yoğunluğunu
dengelemeyerek pakete hacim
sağlar(İşleme sırasındaki koruma ve
taşıma paketi gibi)
Ambalaj Makinaları
Kayışlı taşıyıcılı veya kayışlı taşıyıcısız
olmak üzere ambalaj paketleme
makinaları tekli ya da çiftli tipte
olabilir. Elde edilen ürün cilt halinde
paketlenmiş gıdadır. Bu makinalar
atmosferik basınçtan 1mbar’a kadar
her 0.5 dakikadan 2 dakikaya kadar
döngüler halinde çalışırlar.
Termoforming / Rulo Sargı /
Tabak kaplama
Bu işlem iki plastik film veya iki
önceden formu verilmiş tabak
arasında her türlü gıda ürününün
paketlenmesiyle elde edilir. Alt film
ısınır ve kabın şeklini alır. Üstteki film
ise ısı ile şekillendirilmiş kabın altına
gelir ve ürünü ortamdaki havadan
korur. Bu şekilde paket cilt haline
gelir veya gazlı vakumla şekillenir.
Her iki durumdada vakum gereklidir.
.
- Karbondioksit(CO2); suyla beraber
karbonik asit oluşturmak üzere
tepkimeye girer ve pH derecesini
düşürmeye yardım eder. Bu
atmosfer, mikroorganizmaların
gelişmesini engeller.
.
.
4
leybold
Gıda İşleme
Kesimhane Uygulamaları
Gıda işleme ham bileşenlerden
gıdaya veya gıdadan başka formlara
değişimi içerir. Bu işlem, genel olarak,
hasat mahsulü ya da kesilmiş hayvan
ürünlerinin temizlenmesi ve ürünün
çekici, pazarlanabilir ve raf ömrü uzun
hale getirilmesine dayanır.
Hayvan yemleri üretimi içinde benzer
prosedürler uygulanır.
Genel olarak vakum soğutma
işleminin faydaları:
− Az enerji tüketimi
− Hızlı dondurma süresi
− “Kalbine kadar” dondurma
− Raf ömrünün önemli bir şekilde artması
.
.
Tumbling
Dondurarak Kurutma
.
.
.
Vakum Soğutma
Vakum Kesici
Liyofilizasyon olarak da bilinen
dondurakak kurutma, tipik olarak
çürüyebilir maddelerin korunması
veya materyallerin daha rahat
taşınması için yapılan dehidrasyon
işlemidir. Dondurarak kurutma,
materyalin dondurulması ve ardından
materyalin dışındaki basıncı azaltarak
içindeki donmuş suyun katı fazdan
direkt olarak hava fazına geçmesini
sağlayarak çalışır.
Dondurarak kurutmanın başlıca
avantajları:
− Dondurularak kurutulan ürünler ortam
sıcaklığında saklanabilir.
.
Geleneksel soğutma çözümlerine
kıyasla, vakum soğutma sebzelerin
hasat sonrasında soğutulmalarında
çok daha hızlı bir yoldur. Vakum
soğutma özellikle lifli sebzeler (marul,
yabani marul, ıspanak) için uygundur,
çünkü, onların yüzey/hacim oranı
fazladır. Yine de bütün sebzeler
(fasulye, zarlı kabuksuz meyveler)
işlenebilir.
− Diğer yüksek sıcaklık kullanan
dehidrasyon metodlarına kıyasla daha
az zarar: özellikle renkte ve şekilde
− Genellikle materyalin kuruyarak
büzülmesine
sebep
olmaz
(hacim azalması olmaz)
− Dondurulmuş gıdalar yıllar boyunca
tüketilebilir (sezonsal etki yoktur)
.
.
leybold
5
SOGEVAC SV 10 FP’den SV 300FP’ye
Gıda ve Paketleme Uygulamaları için
Kanıtlanmış Vakum Teknolojisi
SOGEVAC FP-Baureihe
Kullanıcı İçin Avantajlar
Tipik Uygulamalar
Seçenekler
- Kompakt tasarımı sayesinde yüksek
pompa hızı/az alan kaplama oranı Azaltılmış satış sonrası masraflar ve
kolay bakım sayesinde düşük fiyat Dış boruların yokluğu ve entegre
fonksiyonları sayesinde maksimum
sızdırmazlık ve minimum karmaşıklık
- Pazardaki en sessiz ürün
- Bütün pompa ebatları için geniş
motor seçenekleri
- 10 m3/h’tan 300 m3/h’a kadar bütün
pompa seçenekleri
- Manuel gaz balastlı ve yağ filtreli
kendini ispatlamış SOGEVAC
tasarımına dayanan
- Termoforming/Rulo Sargı
makinaları
- Paketleme makinaları haznesi
- Gazlı vakum paketleme
(02 dışında)
- Döner vakum paketleme
- Blender
- Doldurma
- Vakum kesici
- Dondurarak kurutma
- Vakum soğutma
- Yağlar: LEYBONOL LVO 140 ve
LEYBONOL LVO 1500 gıda sınıfı
yağ (ayrıca sipariş edilmelidir.)
Satış Sonrası Hizmet
- Dünya çapında satış ve hizmet ağı
- Yerinde hizmet ve tamir
- Kişiye özel kontrat
- Değiştirme ve yedek havuzu
- Vakum uzmanlığı ve danışmanlığı
O²6000 – Mecapack Pouzauges'in izniyle / France - PROPLAST Group üyesi
6
leybold
Teknik Veriler
SOGEVAC SV 10 FP
SOGEVAC SV 16 FP
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
Nominal hız*
m x h (cfm)
11 (6.5)
13.0 (7.7)
16.0 (9.4)
19.0 (11.2)
Pompalama hızı*
m x h (cfm)
9.5 (5.6)
11.5 (6.8)
15.0 (8.8)
17.0 (10.0)
mbar (Torr)
# 1.5 (# 1.1)
# 1.5 (# 1.1)
# 1.0 (# 0.8)
# 1.0 (# 0.8)
mbar (Torr)
# 2.5 (# 1.9)
# 2.5 (# 1.9)
# 2.0 (# 1.5)
# 2.0 (# 1.5)
mbar (Torr)
10.0 (7.5)
15.0 (11.3)
10.0 (7.5)
15.0 (11.3)
3
3
-1
kg x h-1 (qt/hr)
0.02 (0.02)
0.03 (0.03)
0.03 (0.03)
0.05 (0.05)
kW (hp)
0.55 (0.75)
0.75 (1.02)
0.55 (0.75)
0.75 (1.02)
64
60
64
0.5 (0.53)
0.5 (0.53)
0.5 (0.53)
3/4" + 1/2"
–
3/4" + 1/2"
–
3/4" + 1/2"
–
Gürültü seviyesi**
-1
60
dB(A) l (qt)
Bağlantılar***
0.5 (0.53)
3/4" + 1/2"
G or NPT
–
G or NPT Dikkat: SV 10 FP ve SV 16 FP 150mbar’ın üzerinde sürekli olarak çalışamazlar. Lütfen bu uygulama için,
Oerlikon Leybold Vacuum’la temas kurun.
Teknik Veriler
SOGEVAC SV 25 FP
SOGEVAC SV 45 FP
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
Nominal hız*
m xh
(cfm)
26.0 (15.3)
31.0 (18.3)
44.0 (25.9)
53.0 (31.2)
Pompalama hızı*
m3 x h-1 (cfm)
22.5 (13.3)
25.0 (14.7)
38.5 (22.7)
47.0 (27.7)
mbar (Torr)
# 0.5 (# 0.4)
# 0.5 (# 0.4)
# 0.5 (# 0.4)
# 0.5 (# 0.4)
Gaz balastlı nihai kısmi
basınç*
mbar (Torr)
# 0.8 (# 0.6)
# 0.8 (# 0.6)
# 1.5 (# 1.1)
# 1.5 (# 1.1)
Su buharı toleransı*
mbar (Torr)
10.0 (7.5)
10.0 (7.5)
30.0 (22.5)
30.0 (22.5)
Azami izin verilen su
buharı kapasitesi
kg x h-1 (qt/hr)
0.085 (0.09)
0.1 (0.11)
0.76 (0.81)
0.9 (0.95)
0.9 (1.2)
1.1 (1.5)
1.1 (1.5)
1.5 (2.0)
67
58
60
0.5 (0.53)
0.5 (0.53)
1.0 (1.05)
1.0 (1.05)
3/4" + 1/2"
3/4"
3/4" + 1/2"
3/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
Gaz balastsız nihai kısmi
basınç*
Motor gücü
Gürültü seviyesi**
Yağ kapasitesi
Bağlantılar***
Emme tarafı****
Basınç tarafı
3
-1
kW (hp)
64
dB(A) l (qt)
G or NPT
G or NPT
* DIN 28 400’de ve izleyen numalarda
** Gaz balastsız nihai basınçta denenmiş, açık alanda 1 metre(3.5ft) mesafeden yapılmış ölçümler
*** 1/2” adaptör destekli. Basit giriş ¾”’tir.
**** Tek kademeli motorlar, kablo, fiş ve açma/kapama düğmesine sahip değildirler.
leybold
7
Teknik Veriler
SOGEVAC SV 70 FP
SOGEVAC SV 105 FP
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
Nominal hız*
m xh
(cfm)
59.0 (34.8)
71.0 (41.8)
97.5 (57.4)
117.0 (68.9)
Pompalama hızı*
m x h (cfm)
54.0 (31.8)
64.0 (37.7)
87.5 (51.5)
105.0 (61.8)
mbar (Torr)
# 0.5 (# 0.4)
# 0.5 (# 0.4)
# 0.5 (# 0.4)
# 0.5 (# 0.4)
basınç*
mbar (Torr)
# 1.5 (# 1.1)
# 1.5 (# 1.1)
# 1.5 (# 1.1)
# 1.5 (# 1.1)
Su buharı toleransı*
mbar (Torr)
30.0 (22.5)
30.0 (22.5)
30.0 (22.5)
30.0 (22.5)
Azami izin verilen su
buharı kapasitesi
kg x h-1 (qt/hr)
1.0 (1.1)
1.25 (1.33)
1.6 (1.7)
1.7 (1.8)
kW (hp)
1.5 (2.0)
1.8 (2.4)
2.2 (3.0)
3.5 (4.7)
64
61
64
2.0 (2.1)
2.0 (2.1)
2.0 (2.1)
2.0 (2.1)
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
Gaz balastsız nihai kısmi
basınç*
3
-1
3
-1
Gaz balastlı nihai kısmi
Motor gücü
Gürültü seviyesi**
60
dB(A) Yağ kapasitesi
l (qt)
Bağlantılar
Emme tarafı
Basınç tarafı
G or NPT
G or NPT
Teknik Veriler
SOGEVAC SV 200 FP
SOGEVAC SV 300 FP
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
Nominal hız*
m xh
(cfm)
180 (106)
220 (130)
280 (165)
340 (200)
Pompalama hızı*
m3 x h-1 (cfm)
1070 (630)
1070 (630)
240 (141)
290 (171)
mbar (Torr)
# 0.08 (# 0.06)
# 0.08 (# 0.06)
# 0.08 (# 0.06)
# 0.08 (# 0.06)
Gaz balastlı nihai kısmi
basınç*
mbar (Torr)
# 0.7 (# 0.5)
# 0.7 (# 0.5)
# 0.7 (# 0.5)
# 0.7 (# 0.5)
Su buharı toleransı*
mbar (Torr)
30.0 (22.5)
40.0 (30.0)
10.0 (7.5)
12.0 (9.0)
Azami izin verilen su
buharı kapasitesi
kg x h-1 (qt/hr)
3.4 (3.6)
5.4 (5.7)
1.3 (1.4)
1.8 (1.9)
kW (hp)
4.0 (5.4)
4.6 (6.2)
5.5 (7.4)
6.3 (8.4)
73
72
76
9.0 (9.5)
11.5 (12.2)
11.5 (12.2)
2"
2"
2"
2"
2"
2"
Gaz balastsız nihai kısmi
basınç*
Motor gücü
Gürültü seviyesi**
Yağ kapasitesi
Bağlantılar
Emme tarafı
Basınç tarafı
3
-1
69
dB(A) l (qt)
9.0 (9.5)
2"
G or NPT 2"
G or NPT * DIN 28 400’de ve izleyen numalarda
** Gaz balastsız nihai basınçta denenmiş, açık alanda 1 metre(3.5ft) mesafeden yapılmış ölçümler
8
leybold
SOGEVAC
Sipariş Bilgileri
SOGEVAC SV 10 - 25 FP
3 fazlı Dünya Motoru
2 fazlı Dünya Motoru
230 V, 50/60 Hz; G
230 V, 50/60 Hz; NPT
110 - 120 V, 60 Hz
Diğer voltajlar/frekanslar*
SV 10 FP
SV 16 FP
SV 25 FP
Part No.
Part No.
Part No.
960 100 FP
960 160 FP
960 251 FP
960 105 FP
–
960 110 FP
960 165 FP
–
960 170 FP
960 256 FP
960 257 FP
960 261 FP
isteğe bağlı
isteğe bağlı
Aksesuarlar içini SOGEVAC SV 10, SV
16B ve SV 25 B’ye bakınız
* Geniş çeşitlilikteli motorlar, NEMA motorlara ve NPT flanşlı modeller mevcuttur.
Sipariş Bilgileri
SOGEVAC
SV 45 FP
SV 70 FP SV 105 FP SV 200 FP SV 300 FP
Part No.
Part No.
Part No.
Part No.
Part No.
960 307 FP
960 407 FP
960 507 FP
109 27 FP
960 702 FP
960 314 FP
960 414 FP
960 514 FP
950 27 FP
960 707 FP
960 324 FP
960 424 FP
960 524 FP 109 2 791 FP 2) 960 717 FP
SOGEVAC SV 45 - 300 FP
3 fazlı Dünya Motoru
230 V / 400 V, 50 Hz ve 460 V, 60 Hz
3 fazlı Dünya Motoru*
230 V / 460 V, 60 Hz ve 400 V, 50 Hz
UL/CSA Terminal panel
3 fazlı Dünya Motoru
230 V / 400 V, 50 + 60 Hz / 460 V, 60 Hz
Aksesuarlar içini SOGEVAC SV 40, SV 65
B , SV 200 ve SV 300 B’ye bakınız.
*ABD motorları NPT giriş ve çıkış flanşlı pompalara sahiptir.
** Sadece 230V / 400 V, 60 Hz
Streç film paketleme makinası - Zhucheng Jingpin Machinery’nin izniyle - Çin
leybold
9
SOGEVAC SV 470 B ve SV 570 B
SOGEVAC FP-Baureihe
Hava soğutmalı SOGEVAC SV 570 B (SV 470 B benzeri)
Kullanıcı İçin Avantajlar
Tipik Uygulamalar
- Çok düşük rotasyon hızı pompanın
ömrünü uzatmasını ve görültü
seviyesinin azalmasını sağlıyor
- Her çalışma koşulunda aşırı az
sessiz seviye
- Azaltılmış yağ borusu sayısı
- Azaltılmış işlem maliyeti
- Büyük termoforming ve vakum
paketleme makinası
- Dondurarak kurutma
- Vakum soğutması
- Paketleme ve işleme için ana
vakum sistemleri
- Uzun ömürlü dışatım filtreleri ve yağ
- Bütün anahar bileşenlere hızla
ulaşabilme sayesinde kolaylaştırılmış
bakım
- Az yer kaplayan
- Have ve su soğutmalı ve bir çok
motor ve opsiyon destekli
- Rekabetçi fiyat/performans oranı
- Roots tipi blower’lara direkt bağlantı
için adaptörler
10
leybold
Teknik Veriler
SOGEVAC SV 470 B
SOGEVAC SV 570 B
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
3)
Nominal hız*
m3 x h-1 (cfm)
470 (277)
570 (366)
570 (366)
570 (366)
Pompalama hızı*
m x h (cfm)
400 (236)
470 (277)
470 (277)
470 (277)
3
-1
Gaz balastsız nihai kısmi
basınç*
mbar (Torr)
# 0.08 (# 0.06)
# 0.08 (# 0.06)
# 0.08 (# 0.06)
# 0.08 (# 0.06)
Gaz balastlı nihai kısmi
basınç*
mbar (Torr)
# 0.7 (# 0.5)
# 0.7 (# 0.5)
# 0.7 (# 0.5)
# 0.7 (# 0.5)
Su buharı toleransı*
mbar (Torr)
15.0 (11.3)
20.0 (15.0)
20.0 (15.0)
20.0 (15.0)
Azami izin verilen su
buharı kapasitesi
kg x h-1 (qt/hr)
5.0 (5.3)
7.5 (8.0)
7.5 (8.0)
7.5 (8.0)
kW (hp)
9.2 (12.3)
Motor gücü
Gürültü seviyesi**
10.5 (14.1)
11.0 (14.8)
11.0 (14.8)
75
75
75
l (qt)
20.0 (21.1)
20.0 (21.1)
20.0 (21.1)
3"
3"
3"
3"
3"
3"
dB(A) 72
Yağ kapasitesi
Bağlantılar
Emme tarafı
Basınç tarafı
20.0 (21.1)
G or NPT 3"
G or NPT 3"
* DIN 28 400’de ve izleyen numalarda
** Gaz balastsız nihai basınçta denenmiş, açık alanda 1 metre(3.5ft) mesafeden yapılmış ölçümler
*** Sadece ABD NEMA modellerinde
Sipariş Bilgileri
SOGEVAC SV 470 B
SOGEVAC SV 570 B
Part No.
Part No.
960 753V
960 765V
–
960 755V
960 754V
960 766V
SOGEVAC SV 470 - 570 B
3 fazlı Avrupa Motor
230 V / 400 V, 50 Hz ve 460 V, 60 Hz
3 fazlı Amerikan Motor
230 V / 460 V, 60 Hz ve 400 V, 50 Hz
UL/CSA Terminal panel
3 fazlı Dünya Motoru
230 V / 400 V, 50 + 60 Hz / 460 V, 60 Hz
leybold
11
SOGEVAC SV 630 B ve 750 B
SOGEVAC SV 630 B
Kullanıcı İçin Avantajlar
- Çok düşük rotasyon hızı pompanın
ömrünü uzatmasını ve görültü
seviyesinin azalmasını sağlıyor
- Her çalışma koşulunda aşırı az
sessiz seviye
- Azaltılmış yağ borusu sayısı
- Azaltılmış işlem maliyeti
Tipik Uygulamalar
- Büyük termoforming ve
vakum paketleme makinası
- Dondurarak kurutma
- Vakum soğutması
- Paketleme ve işleme için ana
vakum sistemleri
- Uzun ömürlü dışatım filtreleri ve yağ
- Bütün anahar bileşenlere hızla
ulaşabilme sayesinde kolaylaştırılmış
bakım
- Az yer kaplayan
- Have ve su soğutmalı ve bir çok
motor ve opsiyon destekli
- Rekabetçi fiyat/performans oranı
- Roots tipi blower’lara direkt
bağlantı için adaptörler
12
leybold
Teknik Veriler
SOGEVAC SV 750 B
50 Hz
Nominal hız*
m3 x h-1 (cfm)
840 (494)
Pompalama hızı*
m x h (cfm)
755 (444)
mbar (Torr)
# 0.08 (# 0.06)
mbar (Torr)
# 0.7 (# 0.5)
mbar (Torr)
50.0 (37.5)
kg x h-1 (qt/hr)
24.0 (25.4)
kW (hp)
18.5 (24.8)
72
75
75
23.0 (24.3)
Gaz balastsız nihai kısmi
basınç*
Gaz balastlı nihai kısmi
basınç*
Su buharı toleransı*
Azami izin verilen su
buharı kapasitesi
Motor gücü
Gürültü seviyesi**
3
-1
Yağ kapasitesi
Bağlantılar
Emme tarafı
Basınç tarafı
l (qt)
DN
DN
100 PN / 100 ISOK Option
* DIN 28 400’de ve izleyen numalarda
** Gaz balastsız nihai basınçta denenmiş, açık alanda 1 metre(3.5ft) mesafeden yapılmış ölçümler
Sipariş Bilgileri
SOGEVAC SV 750 B
Part No.
SOGEVAC SV 630 - 750 B
3 fazlı Avrupa Motor
230 V / 400 V, 50 Hz ve 460 V, 60 Hz
960 875
3 fazlı Amerikan Motor
230 V / 460 V, 60 Hz ve 400 V, 50 Hz
UL/CSA Terminal panel
–
3 fazlı Dünya Motoru
230 V / 400 V, 50 + 60 Hz / 460 V, 60 Hz
leybold
960 875 V2091
13
SOGEVAC SV 1200
SOGEVAC SV 1200
Kullanıcı İçin Avantajlar
Tipik Uygulamalar
- Çok düşük rotasyon hızı, pompanın
ömrünün uzamasını ve gürültü
seviyesinin azalmasını sağlıyor
- Herhangi bir basınç girişinde bile
çalışma olanağı
- Kemerli sürücüsü sayesinde kısa ve
kolay bakım
- Have ve su soğutmalı ve bir çok
motor ve opsiyon destekli
- Artı bir yapı gerektirmeksizin 7000
m3/h’li Roots tipi Blower’a direkt
bağlanabilen adaptörler
- Geniş pompa izleme sensörü
çeşitliliği
- Büyük termoforming ve vakum
paketleme makinası
- Dondurarak kurutma
- Vakum soğutması
- Paketleme ve işleme için ana
vakum sistemleri
14
leybold
Teknik Veriler
Nominal hız*
Pompalama hızı*
SOGEVAC SV 1200
50 Hz
60 Hz
(cfm)
1150 (677)
1150 (677)
m x h (cfm)
1070 (630)
1070 (630)
m xh
3
3
-1
-1
Gaz balastsız nihai kısmi
basınç*
mbar (Torr)
# 0.1 (# 0.075)
# 0.1 (# 0.075)
Gaz balastlı nihai kısmi
basınç*
mbar (Torr)
# 2.0 (# 1.5)
# 2.0 (# 1.5)
Su buharı toleransı*
mbar (Torr)
40.0 (30.0)
40.0 (30.0)
Azami izin verilen su
buharı kapasitesi
kg x h-1 (qt/hr)
25.0 (26.5)
25.0 (26.5)
kW (hp)
Motor gücü
Gürültü seviyesi**
22.0 (29.5)
22.0 (29.5)
dB(A)
75
75
l (qt)
60 (63)
60 (63)
125 PN 10
160 ISO-K
125 PN 10
160 ISO-K
Yağ kapasitesi
Bağlantılar
Emme tarafı
Basınç tarafı
DN
DN
* DIN 28 400’de ve izleyen numalarda
** Gaz balastsız nihai basınçta denenmiş, açık alanda 1 metre(3.5ft) mesafeden yapılmış ölçümler
Sipariş Bilgileri
SOGEVAC SV 1200
Part No.
SOGEVAC SV 1200
3 fazlı Avrupa Motor
230 V / 400 V, 50 Hz ve 460 V, 60 Hz
109 70
3 fazlı Amerikan Motor
230 V / 460 V, 60 Hz ve 400 V, 50 Hz
UL/CSA Terminal panel
3 fazlı Avrupa Motor
230 V / 400 V, 50 + 60 Hz / 460 V, 60 Hz
leybold
950 70
İsteğe bağlı
15
SOGEVAC SV 25 B'den SV 1200'e
Geniş su buharı yüklü uygulamalar için
SOGEVAC Hidro Serisi
SOGEVAC SV 40 B HYDRO
Bazı besin işleme uygulamarında, su
buharı ve nem yüksek oranda
bulunur. Tumbling türü işleme veya
kesimhane uygulamarı (et temizleme
gibi) buna örnektirler.
Bu amaçla, Oerlikon Leybold Vacuum
geliştirilmiş su buharı kapasitesiyle
SOGEVAC serisini sunmaktadır.
Pompanın Özellikleri
- Su buharı pompasının topleransını
artırmak için büyük gaz balastı veya
2 gaz balastı.
- Yağ filtresi yok ya da erken
tıkanmayı engelleyen yağ filtresi
- Yüksek çalışma baskısını
kaldırabilmek için daha kuvvetli
motor(bazı boyutlarda)
Spinal Kord Vakum Sistemi SV65B HYDRO - TERMET'in izniyle - France
16
leybold
SOGEVAC Hidro Serisi
SOGEVAC
Teknik Veri 50 Hz
SV 25 B
SV 40 B
SV 65 B
SV 100 B
Nominal hız
m xh
(cfm)
26.0 (15.3)
44.0 (25.9)
59.5 (35.0)
97.5 (57.4)
Pompalama hızı
m xh
(cfm)
22.5 (13.3)
38.5 (22.7)
54.0 (31.8)
87.5 (51.5)
3
-1
3
-1
Gaz balastsız nihai kısmi
basınç
mbar (Torr)
# 0.5 (# 0.4)
# 0.5 (# 0.4)
# 0.5 (# 0.4)
# 0.5 (# 0.4)
Gaz balastlı nihai kısmi
basınç
mbar (Torr)
# 10.0 (# 7.5)
# 4.0 (# 3.0)
# 4.0 (# 3.0)
# 4.0 (# 3.0)
Su buharı toleransı
mbar (Torr)
20.0 (15.0)
60.0 (45.0)
60.0 (45.0)
60.0 (45.0)
Azami izin verilen su
buharı kapasitesi
kg x h-1 (qt/hr)
0.15 (0.16)
1.5 (1.6)
2.0 (2.1)
3.0 (3.2)
0.9 (1.2)
1.1 (1.5)
1.5 (2.0)
2.2 (3.0)
kW (hp)
gücü
Diğer özellikler standart seriye karşılık
gelmektedir.
SOGEVAC
Teknik Veri 50 Hz
SV 200
SV 300 B
Nominal hız
m3 x h-1 (cfm)
180 (106)
280 (165)
Pompalama hızı
m xh
1070 (630)
240 (141)
3
-1
(cfm)
SV 630 B
SV 1200
700 (412)
1150 (677)
640 (377)
1070 (630)
Gaz balastsız nihai kısmi
basınç
mbar (Torr)
# 0.8 (# 0.6)
# 0.8 (# 0.6)
# 0.8 (# 0.6)
# 0.1 (# 0.08)
Gaz balastlı nihai kısmi
basınç
mbar (Torr)
# 4.0 (# 3.0)
# 4.0 (# 3.0)
# 2.0 (# 1.5)
# 2.0 (# 1.5)
Su buharı toleransı
mbar (Torr) 50.0/80.0 (37.5/60.0)
60.0 (45.0)
60.0 (45.0)
40.0 (30.0)
Azami izin verilen su
buharı kapasitesi
kg x h-1 (qt/hr)
5.7/9.0 (6.0/9.5)
9.0 (9.5)
26.0 (27.6)
25.0 (26.5)
kW (hp)
4.0/5.5 (5.4/7.4)
5.5 (7.4)
15.0 (20.1)
22.0 (29.5)
gücü
Diğer özellikler standart seriye karşılık
gelmektedir.
leybold
17
SOGEVAC Hidro Serisi
SOGEVAC
Teknik Veri 60 Hz
SV 25 B
SV 40 B
SV 65 B
SV 100 B
Nominal hız
m xh
(cfm)
31.0 (18.2)
53.0 (31.2)
71.0 (41.8)
117.0 (68.9)
Pompalama hızı
m xh
(cfm)
25.0 (14.7)
47.0 (27.7)
44.0 (37.7)
105.0 (61.8)
3
-1
3
-1
Gaz balastsız nihai kısmi
basınç
mbar (Torr)
# 0.5 (# 0.4)
# 0.5 (# 0.4)
# 0.5 (# 0.4)
# 0.5 (# 0.4)
Gaz balastlı nihai kısmi
basınç
mbar (Torr)
# 10 (# 7.5)
# 4 (# 3.0)
# 4 (# 3.0)
# 4 (# 3.0)
Su buharı toleransı
mbar (Torr)
30.0 (22.5)
60.0 (45.0)
60.0 (45.0)
60.0 (45.0)
Azami izin verilen su
buharı kapasitesi
kg x h-1 (qt/hr)
0.18 (0.19)
1.8 (1.9)
2.4 (2.5)
3.6 (3.8)
1.1 (1.5)
1.5 (2.0)
1.8 (2.4)
3.5 (4.7)
SV 200
SV 300 B
gücü
kW (hp)
Diğer özellikler standart seriye karşılık
gelmektedir.
SOGEVAC
Teknik Veri 60 Hz
SV 630 B
SV 1200
480 (283)
1150 (677)
Nominal hız
m3 x h-1 (cfm)
220 (130)
340 (200)
Pompalama hızı
m xh
1070 (630)
290 (171)
755 (444)
1070 (630)
# 0.8 (# 0.6)
# 0.8 (# 0.6)
# 0.8 (# 0.6)
# 0.1 (# 0.6)
Gaz balastsız nihai kısmi
basınç*
3
-1
(cfm)
mbar (Torr)
Gaz balastlı nihai kısmi
basınç
mbar (Torr)
# 4 (# 3)
# 4 (# 3)
# 2 (# 1.5)
# 2 (# 1.5)
Su buharı tolerans
mbar (Torr)
50.0 (37.5)
70.0 (52.5)
70.0 (52.5)
40.0 (30.0)
kg x h-1 (qt/hr)
6.5 (6.9)
14.0 (14.8)
26.0 (27.6)
25.0 (26.5)
kW (hp)
4.6 (6.2)
6.3 (8.4)
18.5 (24.8)
22.0 (29.5)
Azami izin verilen su
buharı kapasitesi
gücü
Diğer özellikler standart seriye karşılık
gelmektedir.
18
leybold
SOGEVAC Hydro Range
Sipariş Bilgileri 50 Hz
SOGEVAC
SV 25 B
Part No.
SOGEVAC SV 25 - 100 B
Sipariş Bilgileri 50 Hz
960251V2040
SV 40 B
SV 65 B
Part No.
960305V2040
SV 100 B
Part No.
960405V0040
Part No.
960505V2040
SOGEVAC
SV 200
SV 300 B
Part No.
Part No.
SV 630 B
SV 1200
Part No.
Part No.
SOGEVAC SV 200 - 1200
Büyük gaz balastlı
2 büyük gaz balastlı ve daha güçlü motolu
Sipariş Bilgileri 60 Hz
SOGEVAC SV 25 - 100 B
Sipariş Bilgileri 60 Hz
SOGEVAC SV 200 - 1200
leybold
1092740
1092614
960702V2040 960863V3008
–
–
10970
–
SOGEVAC
SV 25 B
SV 40 B
Part No.
Part No.
960251V2040
960312V2040
SV 65 B
SV 100 B
Part No.
960414V2040
Part No.
960514V2040
SOGEVAC
SV 200
SV 300 B
Part No.
Part No.
9502740
960708
SV 630 B
Part No.
960865V3004
SV 1200
Part No.
95070
19
Oksijenle zenginleştirilmiş gazlı (>21 Vol.%) uygulamalar için
SOGEVAC Oksijen Serisi
SOGEVAC SV 100 B
Tipik uygulamalar
21% (atmosfer)’i geçen
konsantrasyonlarda oksijen
pomplanmaya başladığı anda
SOGEVAC pompanın bu tarz biz
işleme hazır olması gerekir.
Bu durum özellikle kırmızı et gazlı
vakum paketleme (M.A.P)
işlemlerinde tipik örneği olan bir
durumdur.
Kullanıcı İçin Avantajlar
PFPE sıvısı (LVO 400) kullanımı ve
yağlanması sebebiyle, bakım tarihleri
buna göre düzenlenmelidir.
Sadece orijinal Oerlikon Leybold
Vacuum yedek parçaları ve degrase
aksesuarları (filtreler ve valfler)
kullanılmalıdır.
Güvenlik Önlemleri
Ürün Seçimi
Standart olarak, pompalar
FPM(FKM) yalıtımlı ve yağ filtresi
baypaslı olarak donatılmıştır.
Montajdan önce, bütün parçalar
degrase edilir ve pompalar PFPE
sıvısıyla (LVO 400) test edilir.
SOGEVAC pompalar aşağıdaki
boyutlarda mevcuttur:
SV 16, SV 25, SV 65 B, SV 100 B, SV
200, SV 300 B, SV 630 B(F) ve SV 750
B.
Daha sonra, pompalar boşaltılır ve
PFPE sıvısız (LVO 400) bir şekilde
teslim edilir.
Pompalar özel İşlem Komutu (GA),
Yedek Parça Listesi (ET) ve CE
bildirimiyle tedarik edilmiştir. Bu özel
bilgiler incelenmelidir.
20
Pompanın boyutuna göre değişen
ulaşılabilir nihai basınç PFPE sıvısı
(LVO 400) kullanımıyla da
azalacaktır.
- Gazlı vakum paketleme için uygun
- Talebe bağlı olarak, oksijen
konsantrasyonu 21%’i geçen gaz
karışımlarında kendinden hidrokarbonsuz
pompa parçalı ve inert PFPE yağ dolumlu
oksijen uygulamaları.
- Nihai basınca kadar yüksek pompalama
hızı
- 1000 mbar(750 Torr) ve nihai basınç
aralığındaki her basınçta pompalama imkanı
- Entegre ve efektif yağ buğusu ayrımı
- Kompakt tasarım
- Hava ya da su soğutmalı
- Çevre dostu (az gürültü, az ısı yayılması ve
az titreşim)
- Motor voltajları ve bağlantılar gibi alanlarda
farklı değişik bir çok biçimde mevcut
Yerel güvenlik kuralları (oksijenin
kullanımı ve PFPE (LVO 400)) dikkatle
izlenilmelidir!
leybold
SOGEVAC Oksijen Serisi
Nihai Basınç (mbar (Torr))
Pompalar
Gaz Balastsız
Gaz Balastlı
1.5 (1.13)
2.5 (1.88)
2.5 (1.88)
1.5 (1.13)
1.5 (1.13)
Part No.
SV 25 D
960211V2016,
SV 65 B
SV 100 B
SV 200
SV 300 B
SV 470 B
1.5 (1.13)
SV 630 B(F)
1.5 (1.13)
SV 750 B(F)
1.5 (1.13)
leybold
21
Toz Filtreleri (Emme Tarafı)
øE
F
øA
Kullanıcı İçin Avantajlar
- Değişik kartuşlar için aynı
muhafaza
- Yüksek ayrılma kapasitesi
- Hızlıca değiştirilebilir kartuşlar
Polyester Filter Cartridge
- 5 µm’a kadar inebilen tanecik
ayrışımı (Nemli işlem: toz, talaş
vb .)
Metal Filtre Kartuşları
- 0.08 mm (0.003 in.) bağlantı
- 0.08 mm (0.003 in.) µm’a kadar
inebilen solid tanecik toplama
(plastik, kağıt,
paket malzemesi, gıda artığı)
22
Type
C
øB
C
Üç hızlı kapanabilir klipsli,çelik
muhafaza ve kapaktan oluşan
filtreler.
D
D
øB
F 40 toz filtresi bağlı SOGEVAC 40 ve değişik
tipte filtre kartuşları
øA
øE
C
Weight
(kg (lbs))
1
2.2
1.5
3.31
2
4.4
4.5
9.9
33
72.8
44
1.73
F 16-25’den F 1200’e toz filtresi teknik çizimleri ve boyutları
Teknik Notlar
90° eğik dikey bir düzlemde
yerleştirilmesini öneririz. Bu şekilde,
filtreyi çıkartmak istediğinizde,
toplanmış taneciklerin giriş hattına
düşmesini engellemiş olacaksınız.
Etkilendirilmiş kömür filtre
kullanımlarında, pompayla
etkilendirilmiş kömür arasına kağıt
kartuş filtre de yerleştirilmesi önerilir.
leybold
Toz Filtresi
Teknik Veri
5 µm’lık taneciler için etkisi
2%
1%
98%
–
Toz Filtresi
Sipariş Bilgileri
Toz Filtresi
Part No.
Metal Kartuş
711 27 093
E 710 65 813
711 27 103
710 49 083
711 27 113
E 712 13 324
711 27 123
F 200-300 (G 2") için yedek kartuş
712 13 334
711 27 163
F 630 (DN 100 PN 10) için yedek kartuş
E 710 37 734
711 27 143
E 710 37 734
leybold
Oerlikon Leybold Vacuum
Food & Packaging Market, Edition
23
RUVAC WAU 251’ten 2001 FP’e
Hava Soğutmalı Flanş Monte Motorlu Roots tipi Vakum Blower
DN 160 ISO-K bilezik flanşlı RUVAC WAU 2001 FP Roots tipi vakum pompası
Kullanıcı İçin Avantajlar
- 4 üfleyici ebadı için hava soğutmalı
WAU grubu
- IE 2 sınıfı verimlilikte motolar
- Güvenilir ve sorunsuz
- Muhafazaları rahatlıkla değiştirilebilir
yalıtım bilezikleri
- FPM(PKM)/Viton’dan yapılma
elastomer yalıtımı ve şaft yalıtımı
- Kolay kurulum, SOGEVAC SV 100
FP ve üst modelleri için ek bir
malzemeye ihtiyaç duymadan direkt
bağlantı
- SOGEVAC forevakum pompları
RUVAC Roots tipi blower’ın
kombinasyonunun özellikleri:
- artırılmış pompalama hızı
- artırılmış nihai basınç
- kısaltılmış devir süresi
- Özel yapım motorlarla kolayca
değiştirilebilir
- Yüksek basınçta aşırı yüklemeye
karşı koruma için entegre basınç
dengeleme serisi
- Dikey akıştan yatay akışa çevirim
- Bakımı kolay
- Mükemmel çalışma süresi ve
sağlamlık
24
Tipik Uygulamalar
- Yüksek kapasiteli ambalaj
paketleme makinaları
- Meyve ve sebzelerin vakum
soğutması
- Dondurarak kurutma
Tedarik edilen Donanımlar
- RUVAC WAU standart dikey akış için
tedarik edilmiştir, yatay akış için talep
gerekir.
- Mineral yağ LVO 100 standart olarak
kullanılmıştır.
- Toz elekli emme flanşı içinde conta
- Gerekli dolgu sıvıları ayrı şişler halinde
dahil edilmiştir.
Opsiyonel Donanımlar
- Görevli motoları yıkama
- Gıda sınıfı boya
- Yağdanlık kabı yerine yağ ölçü
çubuğu
- Hortum kancası bağlantılı temel
çerçeve
leybold
Teknik Veriler 60 Hz
Nominal pompalama hızı1)
RUVAC
m xh
3
-1
(cfm)
WAU 251 FP
WAU 501 FP
304 (179)
607 (357)
leybold
1200 (707)
2462 (1449)
mbar (Torr) , 6.7 x 10-2 (, 5 x 10-2) , 6.7 x 10-2 (, 5 x 10-2) , 6.7 x 10-2 (, 5 x 10-2) , 6.7 x 10-2 (, 5 x 10-2)
1.1 (1.5)
2.2 (3.0)
4.0 (5.4)
7.5 (10.0)
dB(A)
< 64
< 67
< 75
< 80
l (qt)
0.7 (0.74)
1.2 (1.3)
1.8 (1.9)
1.8 (1.9)
DN
63 ISO-K
63 ISO-K
100 ISO-K
160 ISO-K
kW (hp)
Sipariş Bilgileri 60 Hz
RUVAC WAU ... FP
WAU 1001 FP WAU 2001 FP
RUVAC
WAU 251 FP
WAU 501 FP
WAU 1001 FP WAU 2001 FP
Part No.
Part No.
Part No.
Part No.
117 21 FP
117 31 FP
117 41 FP
117 51 FP
25
Kuru Sıkıştırmalı Vidalı Pompalar
Sizin beklentileriniz
-Yağsız sıkıştırma
- Yüksek performans ve üst düzey
gıda güvenliği
- Gıdayla yağın irtibata geçmesi
ihtimali sıfır
- Uzun sistem kullanımı, minimal bakım
- Düşük fiyat
- Ekonomi dostu pompa
- Kısa devir süreleri ve yüksek işlemli iş çıkışı
- Dışatımda sıfır yağ yayılımı
- İşlem odasında sıfır koku
- Pahalı yağ ve filtre kullanmayan
Kuru Sıkıştırmalı Vidalı Pompalar ve Sistemler
Kullanıcı İçin Avantajlar
Bizim Çözümümüz
.
- 80’den 145 m3/h’e pompalama
hızı
- Nihai basınç ≤ 1 x 10-2mbar
- Hava ve sıvı yalıtımı
- Az gürültülü işlem, az ısı kaybı
Tipik Uygulamalar
- Dondurarak kurutma
- RUVAC Roots tipi Blower’a
adaptör aracılığıyla direkt bağlantı
- Termoforming
- Gazlı vakum paketleme
- Vakum soğutma
Çift pistonlu OPTI doldurma sistemi - Marlen International 'ın izniyle- USA
26
leybold
Kuru Sıkıştırmalı Vidalı Pompalar ve Sistemler
Kullanıcı İçin Avantajlar
Bizim Çözümümüz
Gıda ve paketleme uygulamaları için
akıllı izleme ve kontrol sistemli,
sağlam, kuru kompakt vakum
çözümleri.
- 450’den 1.200m3/h’ye pompalama hızı
- Nihai basınç ≤ 5 x 10-3 mbar
- Sağlam tasarım
- Yüksek enerji tasarrufu
- Yatay ya da dikey yerleşim için modüler
sistem
- Optimal işlem kontrolü için entegre frekans
çevirici
- Ana parametrelerin kolay gösterimi
- RUVAC Roots tipi Blower’a adaptör
aracılığıyla direkt bağlantı
Tipik Uygulamalar
- Dondurarak kurutma
- Termoforming
- Modifie atmosfer altında
paketleme
- Vakum soğutma
Kuru sıkıştırmalı Vidalı Pompalar
Kullanıcı İçin Avantajlar
Our Solution
Zorlu gıda ve paketleme uygulamaları
için son derece sağlam, basit yerinde
bakım.
- 250’den 630 m3/h’ye pompalama hızı
Tipik Uygulamalar
- Dondurarak soğutma
- Tumbling
- STM ve yan ürün nakli
- Termoforming
- Modifie atmosfer altında çalışma
- Vakum soğutma
leybold
- Nihai basınç ≤ 1 x 10-2 mbar
- Zorlu işlemler için tasarım
- Temizlemesi kolay
- Hava soğutmalı
- İzleme sistemi
- Hızlı temizleme için kolay demonte
edilebilir ambalaj pompası
- RUVAC Roots tipi Blower’a adaptör
aracılığıyla direkt bağlantı
27
Ana vakum tedarik sistemi
Kullanıcı İçin Avantajlar
Our Solution
- Az enerji tüketimiyle keskin ayarlı
vakum üreterek net sonuçlar
- Bozulması durumunda
değiştirilebilen otomatik pompalı
yüksek güvenlilirliği olan sistem
- Üretim alanında sıfır yağ sızması
- Ana kontrol sistemi aşağıdakilerden
oluşur:
- Yağ yalıtımlı rotary vanes / kuru vidalı
pompa /roots tipi blower kombinasyonu
- tampon tekne
- PLC kontrollü elektrikli kabin
- filtre ve bağlantı bileşenleri
- Standart katalog ürünleri veya müşteriye
Tipik Uygulamalar
- Termoforming
- Tepsi yalıtımı
özel yapım çözümler
- Kullanıma hazır ve test edilmiş anahtar
teslim ürün
- Vakum ihtiyacına bağlı alışan otomatik
- Modifie atmosfer altında paketleme
pompa aç/kapa düğmesi
(Oksijenli ya da oksijensiz)
- Uzun saatler sonucu oluşan durumlarda
- Tumbling
dahi devreye giren otomatik pompa devir
- Vakum taşıma
işlemi
Sizin Beklentileriniz
pompa izlemesi
- Bakım aralıklarını optimize etmek için
- 30%’a kadar enerji tasarrufu
- Vakum pompası bozulması ihtimaline
karşı öngörülemez üretim kaybı
- Bakım maliyeti düşük, satış fiyatı
uygun
- Hijyenik üretim koşulları iyileştirilmiş
- Operatörlerin iş ortamlarının
iyileştirilmesi
28
leybold
Notlar
leybold
29
Satış ve Hizmet
Almanya
Oerlikon Leybold Vacuum GmbH
Bonner Strasse 498
D-50968 Cologne
Phone: +49-(0)221-347 1234
Fax:
+49-(0)221-347 1245
[email protected]
www.oerlikon.com/leyboldvacuum
Oerlikon Leybold Vacuum GmbH
Sales Area North
Branch Office Berlin
Industriestrasse 10b
D-12099 Berlin
Phone: +49-(0)30-435 609 0
Fax:
+49-(0)30-435 609 10
[email protected]
Oerlikon Leybold Vacuum GmbH
Sales Office South
Branch Office Munich
Karl-Hammerschmidt-Strasse 34
D-85609 Aschheim-Dornach
Phone: +49-(0)89-357 33 9-10
Fax:
+49-(0)89-357 33 9-33
[email protected]
[email protected]
Oerlikon Leybold Vacuum GmbH
Service Competence Center
Emil-Hoffmann-Strasse 43
D-50996 Cologne-Suerth
Phone: +49-(0)221-347 1538
Fax:
+49-(0)221-347 1945
[email protected]
Oerlikon Leybold Vacuum GmbH
Mobil Customer Service
Emil-Hoffmann-Strasse 43
D-50996 Cologne-Suerth
Phone: +49-(0)221-347 2001
Fax:
+49-(0)221-347 1944
[email protected]
Oerlikon Leybold Vacuum
Dresden GmbH
Service Competence Center
Zur Wetterwarte 50, Haus 304
D-01109 Dresden
Service:
Phone: +49-(0)351-88 55 00
Fax:
+49-(0)351-88 55 041
[email protected]
Avrupa
Belçika
Oerlikon Leybold Vacuum
Nederland B.V.
Belgisch bijkantoor
Leuvensesteenweg 542-9A
B-1930 Zaventem
Sales:
Phone: +32-2-711 00 83
Fax:
+32-2-720 83 38
[email protected]
Service:
Phone: +32-2-711 00 82
Fax:
+32-2-720 83 38
[email protected]
m
Fransa
Oerlikon Leybold Vacuum
France S.A.S.
7, Avenue du Québec
Z.A. de Courtaboeuf
F-91140 Villebon-sur-yvette
Sales and Service:
Phone: +33-1-69 82 48 00
Fax:
+33-1-69 07 57 38
[email protected]
[email protected]
m
İdari Merkez Almanya
Oerlikon
Leybold Vacuum GmbH
Bonner Strasse 498
D-50968 Cologne
Phone: +49-(0)221-347 0
Fax:
+49-(0)221-347 1250
[email protected]
www.oerlikon.com/leyboldvacuum
Oerlikon Leybold Vacuum
France S.A.S.
Valence Factory
640, Rue A. Bergès
B.P. 107
F-26501 Bourg-lès-Valence
Cedex Phone: +33-4-75 82 33 00
Fax:
+33-4-75 82 92 69
[email protected]
m
Birleşmiş Krallık
Oerlikon Leybold Vacuum
UK LTD.
Silverglade Business Park
Leatherhead Road Unit 9
KT9 2QL Chessington, Surrey
(London)
Sales:
Phone: +44-13-7273 7300 Fax:
+44-13-7273 7301
[email protected]
Service:
Phone: +44-13-7273 7320 Fax:
+44-13-7273 7303
[email protected]
m
İtalya
Oerlikon Leybold Vacuum
Italia S.r.l.
Via Trasimeno 8
I-20128 Mailand
Sales:
Phone: +39-02-27 22 31
Fax:
+39-02-27 20 96 41
[email protected]
Service:
Phone: +39-02-27 22 31
Fax:
+39-02-27 22 32 17
[email protected]
m
Hollanda
Oerlikon Leybold Vacuum
Nederland B.V.
Proostwetering 24N
NL-3543 AE Utrecht
Sales and Service:
Phone: +31-(30) 242 6330 Fax:
+31-(30) 242 6331
[email protected]
[email protected]
m
İsviçre
Oerlikon Leybold Vacuum
Schweiz AG
Leutschenbachstrasse 55
CH-8050 Zürich
Sales:
Phone: +41-44-308 40 50
Fax:
+41-44-302 43 73
[email protected]
Service:
Phone: +41-44-308 40 62
Fax:
+41-44-308 40 60
[email protected]
m
İspanya
Oerlikon Leybold Vacuum
Spain, S.A.
C/ Huelva 7
E-08940 Cornellà de Llobregat
(Barcelona)
Sales:
Phone: +34-93-666 43 11
Fax:
+34-93-666 43 70
[email protected]
Service:
Phone: +34-93-666 46 16
Fax:
+34-93-685 43 70
[email protected]
m
Amerika
ABD
Oerlikon Leybold Vacuum
USA Inc.
5700 Mellon Road
USA-Export, PA 15632
Phone: +1-724-327-5700
Fax:
+1-724-325-3577
[email protected]
m Sales:
Phone: +1-724-327-5700
Fax:
+1-724-333-1217
Service:
Phone: +1-724-327-5700
Fax:
+1-724-325-3577
Brezilya
Oerlikon Leybold Vacuum
Brasil
Rod. Vice-Prefeito Hermenegildo
Tonolli, nº. 4413 - 6B
Distrito Industrial
Jundaí - SP
CEP 13.212-315
Sales and Service:
Phone: +55 11 2152 0499
Fax:
+55 11 99467 5934
[email protected]
[email protected]
Asya
Çin
Oerlikon Leybold Vacuum (Tianjin)
International Trade Co. Ltd.
Beichen Economic
Development Area (BEDA),
No.8 Western Shuangchen Road
Tianjin 300400
China
Sales and Service:
Phone: +86-22-2697 0808
Fax:
+86-22-2697 4061
Fax:
+86-22-2697 2017
[email protected]
[email protected]
Hindistan
Oerlikon Leybold Vacuum
India Pvt Ltd.
No. 82(P), 4th Phase
K.I.A.D.B. Plot
Bommasandra Industrial Area
Bangalore - 560 099
Indien
Sales and Service:
Phone: +91-80-2783 9925 Fax:
+91-80-2783 9926
[email protected]
[email protected]
m
Japonya
Oerlikon Leybold Vacuum
Japan Co., Ltd. Headquarter
23-3, Shin-Yokohama
3-chome
Tobu A.K. Bldg. 4th Floor
Kohoku-ku
Yokohama-shi 222-0033
Sales:
Phone: +81-45-471-3330
Fax:
+81-45-471-3323
[email protected]
[email protected]
m
Oerlikon Leybold Vacuum
Japan Co., Ltd.
Tsukuba Technical Service
Center 1959, Kamiyokoba
Tsukuba, Ibaraki
305-0854 Japan
Service:
Phone: +81-29 839 5480
Fax:
+81-29 839 5485
[email protected]
Malezya
Oerlikon Leybold Malaysia
Oerlikon Leybold Vacuum
Singapore Pte Ltd.
No. 1 Jalan Hi-Tech 2/6
Kulim Hi-Tech Park
Kulim, Kedah Darul
Aman 09000
Malaysia
Sales and Service:
Phone: +604 4020 222
Fax:
+604 4020 221
[email protected]
[email protected]
m
Güney Kore
Oerlikon Leybold Vacuum
Korea Ltd.
3F. Jellzone 2 Tower
Jeongja-dong 159-4
Bundang-gu Sungnam-si
Gyeonggi-do
Bundang 463-384, Korea Sales:
Phone: +82-31 785 1367
Fax:
+82-31 785 1359
[email protected]
Service:
623-7, Upsung-Dong CheonanSi Chungcheongnam-Do
Korea 330-290
Phone: +82-41 589 3035
Fax:
+82-41 588 0166
[email protected]
m
Singapur
Oerlikon Leybold Vacuum
Singapore Pte Ltd.
8 Commonwealth Lane #01-01
Singapore 149555
Singapore
Sales and Service:
Phone: +65-6303 7030
Fax:
+65-6773 0039
[email protected]
[email protected]
m
Tayvan
Oerlikon Leybold Vacuum
Taiwan Ltd.
No 416-1, Sec. 3
Chunghsin Road., Chutung
Hsinchu County 310
Taiwan, R.O.C.
Sales and Service:
Phone: +886-3-500 1688
Fax:
+886-3-583 3999
[email protected]
[email protected]
m

Benzer belgeler