Kongre Programını PDF dosyası olarak

Transkript

Kongre Programını PDF dosyası olarak
Kongre Programı
29-30 Kasım 2014
ODTÜ - Kültür ve Kongre Merkezi
ANKARA
#beyinbedava
29 Kasım 2014 CUMARTESİ
II. Zeka ve Yetenek
Kongresi
Kemal Kurdaș Salonu
Kayıt Alımları: 09:00
10:00 - 10:20
Açıș
Emrehan Halıcı, Türkiye Zeka Vakfı Bașkanı
10:20 - 11:00
Benden Bașka: Zekâ, Yetenek ve Sosyal İletișim
Prof. Dr. Yankı Yazgan
Ara
11:00 - 11:30
11:30 - 13:30
Zeka ve Yetenek Kavramlarının Yeniden Çerçevelenmesi
Ayça Șen - Alper Canıgüz - Ezel Akay - Doç. Dr. Sinan Canan
13:30 - 14:15
Öğle Arası (Lunch Box)
14:15 - 14:30
Üstün Yetenekli Çocukları Yetiștirmede Ailelerin Uygulayacağı Stratejiler
Prof. Dr. Ayșegül Ataman
14:30 - 14:45
Sorularımız, Sorunlarımız: Zekayı Tam Olarak Anlamak Adına
Prof. Dr. Sirel Karakaș
14:45 - 15:00
Oyuncu Kalpler : Oyunun Önemi, Çocuk ve Anne-Baba Üzerine
Elit Bilge Bıyıkoğlu
15:00 - 15:15
Üstün Yetenekli Çocuklarda Almanya Modeli
Fehime Yüce
15:15 - 15:30
Ara
Çocuğunuzun Beynine Hoș geldiniz
Doç. Dr. Nesrin Șenbil
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
Hızlı ve Dikkatli
Nuray Kargı
16:00 - 16:15
Düșünmüyorum, O Halde Bende İstikbal Var
Ateș İlyas Bașsoy
16:15 - 16:30
Ara
Gençliğim Eyvah
Alperen Bağatır - Meryem Çibir - Șenay Uçar - Șevval Dikdurak
16:30 - 16:45
17:00 - 17:15
1
Matematik Hakkında Çok Șey!
Fatih Aytaç
29 Kasım 2014 CUMARTESİ
II. Zeka ve Yetenek
Kongresi
Kemal Kurdaș Salonu
17:15 - 17:30
ABD ve Türkiye’de üstün zekâlı çocukların sosyal bilgiler dersine giren
öğretmenlerin, ürün dosyası hakkındaki görüșleri nelerdir?
Dr. Hüseyin Mertol
17:30 - 17:45
Sanat ve Üstün Zekalı Çocuklar
Kübra Șimșek - Șeyma Tașyürek
Salon C
14:30 - 16:00
Atölye - Üstün Yeteneklilerin Eğitimine Yönelik Yaratıcılık Temalı Yeni
Öğretim Yöntemleri ve Uygulamaları - Yrd. Doç. Dr. Burak Karabey
Salon D
14:30 - 16:00
Atölye - Üstün Zekalı Çocuğu Olan Aileler İçin Stratejik Beceriler Geliștirme
Yrd. Doç. Dr. Adile Gülșah Saranlı
16:30 - 18:00
Atölye - Çocuklarda Algoritmik Düșünceyle Yetenek Zenginleștirme
Doç. Dr. Selçuk Özdemir
Salon H
14:30 - 17:30
2
Atölye - Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Özgün Deneyler
ITAP Fen Lab
30 Kasım 2014 PAZAR
II. Zeka ve Yetenek
Kongresi
Kemal Kurdaș Salonu
3
10:00 - 10:30
Anahtar Oturum - "Ne, Neyle, Nasıl, Neden" Zeka Testleri Üzerine Söyleși
Prof. Dr. Ferhunde Öktem - Doç. Dr. Sait Uluç
10:30 - 10:45
Üstün Yetenekli Öğrencilerde Disiplinlerarası Tematik Öğretime Dayalı
Görsel Sanatlar Eğitimi - Mehmet Ali Genç - Ahmet Kurnaz
10:45 - 11:00
Ara
11:00 - 11:15
Üstün Yetenekli Çocuğu Olan Ailelerin Okul Öncesi Eğitim Hizmetlerine
İlișkin Görüșleri - Mevlüt Kaçar
11:15 - 11:30
Bilimin Kalbine Yolculuk
Hakan Özkaynak
11:30 - 11:45
Üstün Zeka ve Yetenek İstanbul Aydın Çocuk Üniversitesi’nde Bilim ve
Sanatla Bulușuyor! - Yrd. Doç. Dr. Ayșin Kaplan Sayı
11:45 - 12:00
Ustaların İlhamı İle Matematik
Ayhan Parmaksız
12:00 - 12:45
Öğle Arası (Lunch Box)
12:45 - 13:00
Matematik Üstün Yetenekliler Proje Okulu Çalıșmaları
Doç. Dr. İbrahim Budak
13:00 - 13:15
Her Çocuk Zekidir, Her Çocuk Öğrenebilir
Münevver Özekin
13:15 - 13:30
Oynuyorum Öyleyse Varım
Nurullah Demir
13:30 - 13:45
Bilișsel Yeteneklerin Matematiksel Problem Çözme Performasına Etkisi
Dr. Abdulkadir Bahar
13:45 - 14:00
Üstün Zekalı Çocukların Robotikle İlișkisi
Nurcan Tekcan
14:00 - 14:30
Ara
14:30 - 14:45
Üstün Zekalı Ve Yetenekli Çocukların Eğitiminde Üniversite İșbirliği
Uygulaması - Firdevs İclal Karataș
15:00 - 15:15
Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Eğitici Eğitimi Kursu
Didem Özkan
30 Kasım 2014 PAZAR
II. Zeka ve Yetenek
Kongresi
Kemal Kurdaș Salonu
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
Üsküdar Çocuk Üniversitesi’nin İșleyiși
Prof. Dr. Cengiz Alacacı - Mustafa Okur
İyi, Kötü, Çirkin (Akıl, Fikir ve Sınav Soruları)
Zeki Çatal
15:45 - 16:00
Yetenekleri Keșfetmek
Esra Betül Ergür
16:00 - 16:15
Bileșen Temelli Zeka Tanımı ve Bileșenlerin Geliștirilmesi
Sebahattin Dilaver
16:15 - 16:30
Ara
16:30 - 18:30
Paydașların Perspektifi
Prof. Dr. Ziya Selçuk - Dr. Hüseyin Mertol (MEB) - Metin Uzun (MEB)
Elçin Er (ASPB), Mustafa Ruhi Șirin ( Çocuk Vakfı Bașkanı)
18:30
Kapanıș Konușması - Prof. Dr. Ziya Selçuk
İkram
Salon C
10:30 - 12:00
Atölye - Üstün Yeteneklilerin Eğitimine Yönelik Yaratıcılık Temalı Yeni
Öğretim Yöntemleri ve Uygulamaları 2 - Yrd. Doç. Dr. Burak Karabey
14:30 - 17:30
Atölye - Zeka Oyunları ve Oyuncakları Tasarımı
Hasan Yurtoğlu
Salon D
10:30 - 12:00
Atölye - Zenginleștirme Yöntemi İçin Yol Haritası ve İlkokul Düzeyinde
Zenginleștirilmiș Bir Program Uygulaması -Yrd. Doç. Dr. A. Gülșah Saranlı
13:00 - 14:30
Atölye - Üstün Yetenekli ve Zekalı Çocukları Tanılama Sürecinde Öğretmenlerin Kullanabileceği Alternatif Değerlendirme Yaklașımları
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PALANCI
Salon H
4
10:30 - 13:30
Atölye - Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Özgün Deneyler 2
ITAP Fen Lab
II. Zeka ve Yetenek
Kongresi
Küçük Fuaye
Cumartesi
11:00 - 11:30
Pazar
14:00 - 14:30
Origami ile Eğlenceli Matematik
Öğr. Gör. Dr. Elif Medetoğulları, Yrd. Doç. Dr. Cansu Betin Onur
Cumartesi
15:15 - 15:30
Pazar
16:15 - 16:30
Zeka Küpü Gösterisi
Selçuk Soner Akgül, Akıl Uzmanı
Gösterimler ( Cumartesi - Pazar)
Rita Pierson: Every kid needs a champion – 8 dk.
Arthur Benjamin: A performance of "Mathemagic" – 15 dk.
Beau Lotto + Amy O'Toole: Science is for everyone, kids included – 6 dk.
Geoffrey Canada: Our failing schools. Enough is enough! – 17 dk.
Ken Robinson: How schools kill creativity – 20 dk.
Ken Robinson: How to escape education's death valley – 20 dk.
Ken Robinson: Bring on the learning revolution! – 17 dk.
Mae Jemison: Teach arts and sciences together – 22 dk.
Charles Limb: Your brain on improv – 17 dk.
Christopher Emdin: Teach teachers how to create magic – 7 dk.
Tyler DeWitt: Hey science teachers -- make it fun – 12 dk.
Dan Meyer: Math class needs a makeover – 12 dk.
Ramsey Musallam: 3 rules to spark learning – 7 dk.
Stephen Ritz: A teacher growing green in the South Bronx – 14 dk.
Kakenya Ntaiya: A girl who demanded school – 16 dk.
Diana Laufenberg: How to learn? From mistakes – 11 dk.
5
ODTÜ-Halıcı Yazılımevi, İnönü Bulvarı 06800
ODTÜ-Teknokent / ANKARA
Tel
: 0 (312) 210 00 20
Faks
: 0 (312) 210 16 28
E-posta : [email protected]
www.tzv.org.tr

Benzer belgeler