TECOM AR1021 HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR TECOM

Transkript

TECOM AR1021 HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR TECOM
TECOM AR1021 HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
TECOM AR1021 GENEL AYARLAR
Öncelikle TECOM AR1021 kutusunun içinden çıkan ethernet kablosunu TECOM AR1021 ile bilgisayarınızı birbirine
bağlamak için kullanınız. TECOM AR1021’nin varsayılan IP numarası 192.168.1.1’dir. Fabrika çıkışı ayarlarında
DHCP sunucusu aktif olduğu için, bilgisayarınızın IP adres ayarlarını DHCP sunucusundan alacak şekilde
ayarladığınızda, otomatik olarak alacağınız IP numarası http://192.168.1.1 şeklinde herhangi bir web arayüzünden
erişebilirsiniz. İlk kullanıcı adı “root” ve şifresi yine “root” dir. Bundan sonra yapılacak işlemler şu şekildedir.
a) ADSL Link/Act ışığının sürekli yeşil yandığını kontrol ediniz. Eğer yeşil yanmıyorsa TTNET’i arayıp hattınızı
kontrol ettiriniz.
b) Ayarları gerçekleştirebilmek için önce “Home” daha sonra da “Quick Configuration” linkini seçin.
c) Ekrana gelen formda “Connection Type” seçeneğinde “PPPoA VC MUX” yada “PPPoE LLC” seçeneklerinden
birini seçin. Türk Telekom’un yeni açtığı NEC DSLAM portlarında sadece PPPoE LLC desteklenmektedir. Alcatel
DSLAM’lı noktalarda iki seçenek birden desteklenmektedir.
d) Menüden sırasıyla “VPI No” olarak “8”, “VCI No” olarak “35” değerlerini girin.
e) Formdaki “Username” kısmına TTNET görevlilerinden alacağınız kullanıcı adını “kullanıcı adı@ttnet” şeklinde
girin.
f) “Password” kısmına şifrenizi giriniz
g) “Submit” düğmesine bastığınızda ADSL cihazınız ADSL şebekesine bağlanacaktır.
h) Yaptığnız ayarların sonucunda internet bağlantınızı “Home” linkini seçerek ulaşacağınız “System View”
sayfasından kontrol edebilirsiniz. Internet bağlantınızın gerçekleşmesi sonucunda bu sayfada bulunan “WAN
Interfaces” bölümünde “ppp-0” satırındaki “Status” göstergesinin “yeşil” ve “IP Address” değerinin 0.0.0.0’dan farklı
bir IP değeri almış olması gerekmektedir. Bu aşamada cihazınız
Admin - Diagnostics linkinden erişeceğiniz “Diagnostics” test
sayfasında “Submit” düğmesine basarak başlatacağınız testlerinin
hepsini “Pass” sonucu ile geçmesi gerekmektedir.
i) Bütün işlem basamakları başarıyla tamamlandıktan sonra
yaptığınız ayarı, herhangi bir elektrik kesintisinde kaybetmemeniz
için kaydetmeniz gerektiğini unutmayın.Admin - Commit & Reboot
seçeneği altındaki “Save” butonuna basarak konfigürasyonu
kaydediniz.
j) Admin - User Config seçeneği altında karşınıza çıkan işaretine
basarak açılan pencerede önce mevcut “root” şifresini sonra da
yeni şifrenizi iki defa yazarak TECOM AR1021’nin Web
arayüzünün şifresini güvenlik amaçlı değiştiriniz.
ÖRNEK AYAR EKRANI
TECOM AR1021 İLE PORT YÖNLENDİRME
Port yönlendirme yapılarak Internet bağlantısı sırasında servis sağlayıcı tarafından size sağlanan gerçek IP
numaranıza gelecek paketlerin içeride sizin belirleyeceğiniz bir bilgisayara yönlendirilmesi sağlanabilmektedir.
Böylelikle kendi web, mail sunucularınızı kurabilir, özel portlar
kullanan programlarınızın TECOM AR1021 üzerinde bulunan
firewall güvenliği arkasından çalışmasını sağlayabilirsiniz. Temel
port yönlendirme işlemi için TECOM AR1021 üzerinde NAT
yönlendirme kuralı tanımlanması gerekmektedir. Bunun için
Services -> NAT sayfasındaki NAT Options altındaki NAT Rule
Entry seçeneğine geliniz. Örneğin 192.168.1.10 no’lu adreste
bulunan bir web (http) ve güvenli web (https) sunucusuna erişim
sağlamak için şu şekilde konfigurasyon yapmak gerekmektedir
ÖRNEK WEB SUNUCU AYAR EKRANI
P2P YAZILIMLARI İÇİN (EMULE VB.) PORT YÖNLENDİRME
Emule ve EmulePlus yazılımları P2P paylaşım
yazılımlarından olup Sourceforge proje gurupları tarafından
geliştirilen yazılımlardır. Benzerlerinden farklı olarak
sisteminizde yan problemlere sebep olacak hiçbir yazılım
kodu içermemektedirler. Programlardar LowId almadan
iletişim yapılabilmesi için sizin de dışarıya upload izni
vermeniz gerkmektedir. Bu nedenle dışarıdan gelen
bağlantılara TCP 4661 no’lu porttan iletişime izin verilmesi
gerekmektedir. Örneğin 192.168.1.10 IP no’lu bir kişisel
bilgisayarın bu yazılımı LowId almadan kullanması için
gerekli ayar aşağıdaki gibidir. İşlemi gerçekleştirmek için
Services -> NAT sayfasındaki NAT Options altındaki NAT
Rule Entry seçeneğine geliniz.
Programın bağlantı ayarlarından UDP bağlantıyı da aynı
anda kullanmak istiyorsanız benzer bir ayarı da belirtilen
UDP port için yapmanız gerekmektedir. Bunun için
Protocol seçeneğinde UDP seçilmesi gerekmektedir. Eğer
birden fazla bilgisayarda bu yazılımları kullanmak
istiyorsanız her bir bilgisayar üzerinde program bağlantı
ayarlarındaki port numarasını farklı değerlere ayarlamanız
(ör:4662, 4663). Daha sonra yukarıdaki verilen örnek gibi
her bilgisayar için farklı RDR kuralı girmeniz gerekmektedir.
Emule ve EmulePlus kullanırken dikkat etmeniz gereken
bir diğer nokta ise Upload için verdiğiniz hızınızın toplam geri dönüş hızınızın bloke olmasına neden olacak bir
değerde olmaması gerekmektedir. Örneğin hızı 128/32 kbit/s olan bir hat üzerinde ideal şartlarda TCP/IP ve
PPPoE/PPPoA paket başlıkları nedeniyle en fazla 3,5 kByte/s iletişim yapılabilmektedir. Bu nedenle programlarda 9
kilobyte/s Dowload - 3 kilobyte/s Upload değerlerinin üstünde ayarlar yaparsanız çalıştırmak istediğiniz diğer
uygulamalarda oluşacak tıkanmadan kaynaklanan problemler yaşayabilirsiniz.
TECOM AR1021 SNMP ÖZELLİKLERİNİN KULLANIMI
SNMP (Simple Network Management Protocol) bir ağ yönetim istasyonu vasıtası ile ağ cihazlarının uzaktan
gözlenmesini, yönetilmesini ve istatistiksel bilgilerin toplanmasını sağlayan bir ağ yönetim protokolüdür. SNMP
özellikle banka, ISP, veya çok şubeli firmaların kullandıkları yönlendirici (router), anahtarlayıcı (switch) gibi
cihazların tek bir noktadan sürekli izlenmesi ve bu sistemler ile ilgili bilgilerin toplanması için kullanılır. Böylelikle
cihazlarda veya bağlantılarda oluşan bir problemin en kısa sürede belirlenmesi ve gerekli müdahalenin çok kısa bir
süre içinde yapılması mümkün olmaktadır. Internet servis sağlayıcıları SNMP protokolünü müşterilerinin sahip
olduğu sistemleri gözlemleyerek verdikleri hizmetlere katmadeğer sağlamak için kullanmaktadırlar.
TECOM AR1021 ADSL yönlendiricisi, Internet servis operatörü firmalar tarafından yönetilebilmesi için SNMP
desteği ile gelmekte, cihaz ilk kurulumunda erişim yapılabilmesi için bu destek açık bulunmaktadır.
SNMP yönetim sistemleri karmaşık sistemler olduğu için kullanımı belli bir uzmanlık gerektirmektedir. Eğer bir ağ
üzerinde SNMP yönetimi kullanılmayacaksa bu ağ üzerindeki cihazlarda SNMP yönetimin güvenlik önlemi olarak
kapatılmasında fayda vardır. SNMP community olarak tabir edilen kelimeler SNMP yönetim sistemleri için erişim
yetkilendirme şifresi olarak kullanılmaktadır. Bu kelimelerin bu nedenle varsayılan değerlerde bırakılmaması, kendi
yönetim sisteminize özgü olarak değiştirilmesi gerekmektedir. SNMP kullanılmayan sistemlerde SNMP community
isimlerini silerek cihazınızı SNMP desteğini kapatabilirsiniz. TECOM AR1021 üzerinde mevcut SNMP community
isimlerini silmek veya değiştirmek için cihaza telnet ile bağlanılarak şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
SNMP community isimlerini silmek için:
delete snmp comm community public
delete snmp comm community private
Kendi belirlediğiniz SNMP community isimlerini TECOM AR1021 cihazına eklemek için:
create snmp comm community XX RO (XX isimli read-only community yaratır)
create snmp comm community YY RW (YY isimli read-write community yaratır)
TECOM AR1021 FIREWALL ÖZELLİKLERİNİN KULLANIMI
TECOM AR1021 üzerinde Statefull Inspection (SPI) mimarisine sahip gelişmiş bir firewall mekanizması
bulundurmaktadır. İleri seviye erişim kuralları ve filtreler koymak için güvenlik duvarı mekanizmasının devreye
alınması gerekmektedir. Bunun için Services > IP Filter seçeneğinden güvenlik seviyenizi Low-Medium-High
seçeneklerinden birini seçmeniz ve ilgili yöndeki varsayılan erişim iznini belirleyerek sayfanın altında bulunan
Submit butonuna basmanız gerekmektedir. Seçmiş olduğunuz güvenlik kategorisine göre daha önceden
hazırlanmış kuralların bir kısmının aktif hale geçtiğini göreceksiniz. Eğer bu kurallar dışında erişimine izin vermek
veya engellemek istediğiniz bir servis veya site bulunuyorsa bununla ilgili kural girmeniz gerekmektedir. Sayfanın
altında bulunan Add butonuna bastığınızda yeni kural tanımlama (IP Filter Rule - Add) sayfası karşınıza gelecektir.
Yeni kural ile ilgili tanımları gerçekleştirdikten sonra Submit tuşuna basarak TECOM AR1021 tarafından yeni kuralı
kural listesine ekleyebilirsiniz. Yapacağınızı ayarlar sonrasında Admin - Commit&Reboot seçeneğinden Save
tuşuna basarak aktif konfigurasyonu cihazın kalıcı hafızasına kaydetmeyi unutmayınız.
Ağ üzerinde bulunan bir PC’nin
Internet erişimini kapatabilmek için
TECOM AR1021 üzerinde firewall
mekanizması üzerinde bu PC ile
ilgili tanım yapılması gerekmektedir.
Örneğin 192.168.1.15 no’lu IP’ye
sahip bir PC’nin Internet erişiminin
nasıl kapatılması için şu şekilde bir
kural eklemeniz gerekmektedir.
Services> IP Filter sayfasından
Add butonuna basarak “IP Rule Add” sayfasını açınız.
TECOM AR1021 üzerinde bulunan gelişmiş firewall ile bir programın internet erişimini kısıtlamak için öncelikle ilgili
programın kullandığı protokol tipi, hedef port, kaynak port, protokol numarası gibi bilgilerin edinilmesi gerekmektedir.
Bu tarz bilgileri en doğru olarak kullandığınız programın yardım kaynaklarından edinebilirsiniz. Kullanılan protokol
TCP veya UDP ise bu protokoller ile ilgili port numaraları, IP ise ilgili protokol numarası kullanılmaktadır.
Rule ID: Firewall kural sıra numarası
Direction: Trafiğin yönü
Action: Kurala yapılacak yaptırım
Interface: Kuralın aktif olacağı arayüz
Blacklist Status: Kara listenin kullanım
seçeneği
In Interface: Erişim arayüzü
Security Level: Kuralın çalışacağı
güvenlik seviyesi
Log Tag: Kayıt için kullanılabilecek etiket
Start/End Time: Başlangıç/Bitiş Zamanı
Src IP Address: Kaynak IP numarası
Dest IP Address: Hedef IP numarası
Protocol: Trafiğin protokol tipinin tanımı
Apply Stateful Inspection: SPI güvenlik
seçeneği
Source Port: Kaynak port numarası
Dest Port: Hedef port numarası
TCP Flag: TCP bayrağı
ICMP Type/Code: ICMP Tipi ve kodu
IP Frag Pkt: IP fragmentasyonu
IP Opt Pkt: IP Seçenekleri
Packet Size: Paket Büyüklüğü
TOD Rule Status: Zaman durumu
Örnek olarak TCP 6667 portundan
erişilebilen IRC sunuculara bütün
bilgisayarların erişiminin kapatılması için
ilgili kural şu şekilde olacaktır.
a) Yeni kural için kural tablosunda
kullanılmayan boş bir kural numarası
giriniz
b) Kural ile sınırlandırılacak trafiğin yönünü belirleyiniz (Ör: giden)
c) Yaptırımı seçiniz (Ör: red)
d) Kuralın uygulanacağı arayüzü seçiniz ( Ör: Public - cihaz üzerinde dış arayüz olarak tanımlı bütün portlar)
c) Trafiğin ilk erişim arayüzünü seçiniz (Ör: Private - cihaz üzerinde güvenilir olarak tanımlanmış ethernet portu gibi
bütün arayüzler)
d) Güvenlik seviyesin seçiniz :IPFilters ekranında bulunan güvenlik seviyesinde bulunan seçeneklerden bu kuralı
uygulamak istediğin güvenlik seviyelerini seçiniz. (Ör: High, Medium, Low)
e) Kaynak ve Hedef IP numaralarını belirleyiniz (Ör: any-any; içerden dışarıya bütün IP adresleri için kuralın
uygulanmasını sağlar)
f) Protokol tipi için ilgili mantık operatörünü ve protokolü seçiniz (Ör: eq TCP)
g) Trafiğin başlangıç kaynak portunu veya port aralığını belirleyiniz (Ör: any - bütün portlar)
h) Trafiğin hedef port veya port aralığını belirleyiniz (Ör: 6667 IRC chat portu)
i) Submit’e basarak kural listesine ekleyiniz, ve daha sonra IPFilters listesindeki Apply tuşuna basınız.
j) Kalıcı hafızaya kayıt için Admin -> Commit & Reboot -> Save tuşuna basınız.
Bu kurala benzeyen yeni kurallar ile kısıtlamak istediğiniz istediğiniz uygulamaların kullandığı protokol ve portları
belirterek kendi güvenli erişim kural tablosu oluşturabilirsiniz.