İÇİNDEKİLER

Transkript

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ............................................................................................ iii
İÇİNDEKİLER .................................................................................
v
GİRİŞ ................................................................................................
1
I. BÖLÜM: FİLM MÜZİĞİ’NİN TARİHSEL EVRİMİ ...........
5
I.a. Film Müziği Nedir? ............................................................
7
I.a.1. Sinema’da Ritm ve Görüntü İlişkisi ............................ 14
I.b. Film Müziği’nin Kısa Tarihçesi ........................................... 18
I.b.1. Sesli Film’e Geçiş ve İlk Besteciler .............................. 20
I.b.2. Epikler ............................................................................ 22
I.b.3. Bernard Herrmann ........................................................ 24
I.b.4. Sinema’da Caz Yapanlar .............................................. 29
I.b.5. Yeni Dalga Melodileri, Kızılderili Tamtamları
ve James Bond Temaları .............................................. 32
I.b.6. 70’li Yılların Başında Film Müziği’nde Arayışlar ..... 35
I.b.7. Beyazperde’de Pop Müzik ........................................... 37
II. BÖLÜM: NEW AGE VE SİNEMA’DAKİ YERİ .................. 49
II.a. Elektronik Müzik .................................................................. 51
II.b. New Age Kültürü .................................................................. 65
II.b.1. Kraftwerk Otobanı ........................................................... 66
II.b.2. Jean Michel Jarre ve Müzikte Devrim ........................... 69
II.c. Film Müziği’nde Giorgio Moroder Ekolü ......................... 74
vi
II.c.1. Metropolis ve New Age Müziği’nin
Bilim-Kurgu Sinemasındaki Yeri.................................... 84
II.d. Ege’den Evren’e Ulaşan Ses: Vangelis .............................. 89
II.e. Çalışmalarında Elektronik Müzik Kullanan
Yönetmen ve Yapımcılar ..................................................... 102
II.e.1. John Carpenter ............................................................. 103
II.e.2. Wolfgang Petersen ....................................................... 108
II.e.3. Peter Weir...................................................................... 112
II.e.4. David Puttnam ............................................................. 117
II.f. 80’ler; Beyazperde’de Elektronik Müziğin Altın Çağı .... 120
II.g. Akustik New Age .................................................................. 128
II.h. Günümüz Film Müziği’nde Kullanılan Türler’in
Genel Değerlendirmesi ....................................................... 132
II.h.1) Klasik’de “Gelecek” Var! ............................................ 132
II.h.2.) Klasik Orkestral Film Skorlaması’nda Yeni Nesil . 141
II.h.3. Pop, Caz ve Diğer Alternatif Türler .......................... 145
II.h.3.a. Sinemada Balkan Esintileri ...................................... 146
SONUÇ ............................................................................................ 151
KAYNAKÇA ................................................................................... 159