Saltanat - Cloudfront.net

Transkript

Saltanat - Cloudfront.net
Reflections
With everything you see there
comes something that you do
not see. Think! You will learn
so many things. The things
you learn by thinking must
be interwoven so that they do
not get lost. Then they become
thoughts woven together into
knowledge.
Human
Weaknesses
Mankind’s biggest crime is to
defy their Lord. Intellect can
never, at any time, overtake
Revelation. Think, and then
answer! Is it Divine Order or
is it fabricated formulas which
will save mankind from the
chaos it has fallen into?
Mankind’s biggest weaknesses
are desire and anger. Should
they not be opposed? If they
were overcome, human beings
would become like angels!
Desire and anger are the easiest
means by which Satan binds
mankind to himself. Yet, they
are the most difficult ties of all
to cut.
for more visit:
İnsanların
en
Büyük Zaafları:
Beşerin
en
büyük
suçu,Rabbına karşı gelmesidir.
Akıl hiç bir vakit VAHYİN
üzerini çıkamaz.
Düşün cevap ver! İlahi NİZAM
MI yoksa uydurma FORMÜLLER Mİ İNSANLIĞI
içine düştüğü
KAOSdan
kurtaracaktır?
İnsanların en büyük zaafları:
şehvet ve gadaba karşı gelememeleridir. Gelseler Melekler gibi olacaklardı.
Şehvet ve gadab Şeytanın
insanları kolayca kendisine
bağladığı,çözülmesi en zor
bağlardır.
The Majesty and
Magnificence of
I sl a m
All content written by Mawlana Sheikh Nazim in Lefke, Cyprus
Saltanat
The 57thInfantry Regiment at Chanakalla, just as they
finished their Eid Prayer; they would later taste the sweetness of
Martyrdom, to the last man.
The Sultanate &
Magnificence
SALTANAT ve
İHTİŞAM
Düşünce
Her görünenin gerisinde bir
görünmeyen vardır!
Düşün! Çok şey öğrenirsin;
öğrendiğini düşünce ile perçinlemezsen kaybedersin İlmi
bağlayan Düşüncedir.
www.saltanat.org
Çanakkale Zaferİ
Biliyor Musunuz?
Dünyada iki güç vardır. Birisi
MADDİ güç ikincisi MANEVİ
güçtür. Ve biliyor musunuz ki dünya
kurulalı daima madde gücü mağlup,
manevi güç galip olmuştur.
Vol. 2, Issue 14:
18 Rabi` Al-akhir 1431
2 Aprıl 2010
Lütfen Çanakkale’ de yedi düveli
mağlup eden Şanlı Osmanlı askerlerinin ateş altında Bayram namazı
kıldıklarını seyrediniz. Resmi ibretle
Paşalarımız da seyretsinler.
Osmanlı ordularında neferden
Mawlana Sheikh Nazim
paşaya kadar herkes namaz kılardı ve
İslam’ın küfre ve laikliğe karşı zaferini kutlardı.
devamı sayfa 2’de...
the Vıctory of Chanakalla
Do You Know?
In this world there are two powers.
One is physical power. The second is
spiritual power. Do you know that always, since the beginning of the world,
physical power is the loser while spiritual power is the victor.
Please look at Chanakalla (Gallipoli).
The honorable Ottoman soldiers in the
picture above, who defeated seven countries, prayed the Eid prayer even though
they were under fire. Let our generals see
the power of this and take wisdom from
it.
In the Ottoman army everyone from the
lowliest foot soldier to the highest
con’t on page 2...
...con’t from page 1
general prayed and they, as
a result, celebrated the victory of Islam over unbelief
and atheism.
Yesterday what were we?
Today what have we become?
Yesterday the Holy Quran
was on our flags proudly
waving in the wind.
This day may the ones
who removed the Holy
Quran from our flags find
their hands dry and empty. They reduced us to the
most uncivilized category
in the world. May they
never be forgiven – May
their final abode be in the
ditch.
This article is addressed to
the minister of Religious
Affairs of the Turkish
Republic. If he is not in
agreement with us then let
him also find his place in
the ditch.
The authors are the recently awoken New Ottomans in the Turkish
Republic. The fact is that
the ones who deny their
religion also deny their
fathers and as a result lose
their parentage.
If you do not know the
difference between having
a parentage that is known
and having one that is
unknown you can look it
up in the dictionary.
A Cosmopolitan
Herd?
Yesterday we had character.
Today where has it gone?
Our spirituality was what
gave us that character.
Now we have become a cosmopolitan gang, a faceless
mob.
This gang is not a group of
individuals. It is a horde of
people with no collective
value. It might more properly
be called a herd.
A cosmopolitan person is
one who has lost both character and individuality.
What Enrages
the World
The thing that makes the world
crazy and drives it mad is democracy. If democracy is not
removed from the world, the
world will never find peace,
tranquility or harmony. All the
present crises are the fruits of
democracy. We have tried it
and experienced its effects for
years but there are tyrants who
LAWS
• Treat human beings like
human beings.
• Stop demeaning people.
• Protect the honor of your
citizens.
• Quit crushing the weak.
• Give to all their rights.
• Don’t let people despair
to the point they lose all
hope.
• Make fewer laws.
• When the number of laws
increases the amount of
harm to the people also
increases.
• UNDERSTAND THIS
WELL. Removing the
many unnecessary
laws will only make the
ones that remain more
valuable.
• Let the people taste the
nobility of living freely.
Know that too many
laws and legislations do
not allow them to live
as free men but instead
force them to live in
wretchedness.
defend democracy with all their
power and souls, with all their
cruelty and military might.
They protect it and will smash
whoever tries to oppose them.
We must open our eyes and dismiss these tyrants.
Kanunlar
Şahsiyetimiz
...Nerede?
DÜN BİR ŞAHSİYETİMİZ
VARDI..Bugün nerede?!
MANEVİYATIMIZ bize bir
ŞAHSİYET kazandırmıştı.
Bugün Kozmopolit bir
güruh-toplum-olduk!
•
•
•
•
•
•
•
•
GÜRUH aslında sıradan bir
cemaatı değil, hiç değeri olmayan bir sürü insanı-tabir
için kullanılan bir sözdüryani bizi hayvan sürüsü
yaptılar.
•
•
KOZMOPOLİT manası
ŞAHSİYETİNİ kaybetmiş
insanlar demektir!
•
•
İnsanlara insan gibi davranın.
İnsanlara hakareti durdurun!
Vatandaşın hürmetini gözetin!
Zayıfları ezmekten vazgeçin!
Hak sahiblerinin hakkını verin!
İnsanları canlarından
bezdirmeyin!
Kanunları azaltın
Kanunlar çoğaldıkça ahaliye
eziyet artıyor!
Bunun şuuruna varınız!
Yeni T.Lirasından sıfırları
attığınız gibi, yüzlerce ve
binlerce lüzumsuz kanunların
önünden sıfırları kaldırınız!
İnsanlara hür yaşamanın
şerefini tatdırınız!
Biliniz ki kanun ve yasalar
insanları HÜR değil HOR
yaşatmak içindir!
...sayfa 1’in devamı
Dün ne idik ve bugün ne
olduk.
Dün Alay sancaklarımızda
Kur’an-ı Kerim
dalgalanırdı! Bugünkü
sancaklarımızdan Kur’an-ı
Kerim’i kaldıran eller
kurusun. Bizi dünya
kategorisinde en geriye
atanlara hakkımız helal olmasın – Hendek
mekanları cehennem helal
olsun.
Bu yazı T.C. Diyanet
reisine ithaf olunur. O da
bizimle beraber olmazsa
Hendek mekan olsun!
Yazanlar : T.C.’de yeniden
uyanan Genç Osmanlılar
Kaide-uydurmaca kuralşudur: Dinini, nesebini
inkar edenlerin nesebleri
belli değildir.
Neseb’in ve nesepsizin
manasını bilmeyenler
lugata baksınlar.
Dünyayı
Çıldırtan
Dünyayı deli eden,
çıldırtan DEMOKRASİ;
ve DEMOKRASİ dünya
üzerinden kalkmadan
ve kaldırılmadan, dünya
sulh ve süküna-barışakavuşamaz!
Krizler Demokrasinin
yemişleridir!
Senelerdir bu tecrübe
edilmiş ve denenmiştir.
Lakin zorbalar Demokrasiyi bütün güçleri ve
canlarıyle ve zulüm ve
ordulariyle gözetiyorlar ve
karşı gelenleri ezip geçiyorlar.
Uyanmalı ve zorbaları
yoketmeliyiz!