Eğitim Tanıtım Sunumu

Transkript

Eğitim Tanıtım Sunumu
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Amaç
Bu eğitim; daha önce verilen eğitime ilave olarak ve Kırıkkale
İlinde başlatılan uygulamada ortaya çıkan gelişmeleri; diğer
İlçe Müdürlüklerinde T.C. Kimlik Kartı Başvuru Alma ve Kart
İşlemlerini
gerçekleştirecek
olan
sizlere
uygulama
yazılımlarının ilgili modüllerinin yenilenmiş ara yüz ve
yazılımlarına yönelik ayrıntılı bilgi ve deneyim kazandırmayı
hedeflemektedir.
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
1. SINIF
Ders Günü
Pazartesi
Salı
10:30-11:20
11:30 – 12:20
12:20-14:00
14:00-14:50
Randevu yönetim
ARA
sistemi UYGULAMALI
KIOSK Uygulamalı
TCKK Sisteminin
Eğitimi; sıramatik
Eğitimi; genel özellikleri,
İmaj Yükleme ve Teknik
Tanıtımı
tanımlama, banko
devreye alınması, test
Düzenlemeler
tanımlama, randevu
uygulamaları, periyodik
izleme, çalışma
bakım, arıza ve onarım
günleri/saatleri
süreci
tanımlama
09:30-10:20
10:30-11:20
11:30 – 12:20
12:20-14:00
14:00-14:50
Başvuru İşlemleri
Uygulamalı Biyometrik
ARA
Uygulamalı posta ile
Uygulamalı Eğitimi; PIN sensör ile; aynı anda
Kırıkkale Uygulaması
teslim edilemeyen
zarfı teslim alımı, kimlik parmak damar izi ve el Hakkında Bilgi Verilmesi
kartların teslim alımı,
kartı başvurusu alma,
ayası izi alınması, ayrı
TCKK’nın vatandaşa
başvuru belgesi dökümü ayrı parmak izi, parmak
teslim işlemleri, tahsilat
izi
işlemleri
09:30-10:20
09:30-10:20
Çarşamba
GKT Başvuru İşlemleri
Uygulamalı Eğitimi
10:30-11:20
GKT Başvuru İşlemleri
Uygulamalı Eğitimi
11:30 – 12:20
12:20-14:00
ARA
SORULAR ve GEREKLİ
GÖRÜLEN UYGULAMA
DERSİ
10:30-11:20
11:30 – 12:20
12:20-14:00
KYKEC Uygulamalı
ARA
Uygulamalı Kimlik Kartı Eğitimi, kimlik
Kart Kontrol İşlemleri,
iptal işlemleri, kayıp kart bilgilerinin teyit
imha için kişiselleştirme
iptal işlemleri, hukuki edilmesi, PIN blokesinin merkezine kart teslimi
Perşembe
geçerliliği olmayan kart kaldırılması, PUK
işlemleri
iptal işlemler
blokesinin kaldırılması,
periyodik bakım
09:30-10:20
14:00-14:50
15:00-15:50
Sıramatik Uygulamalı
Eğitimi; sıra alınması,
yazıcı kartuşunun
değiştirilmesi, yazıcı
kâğıdının değiştirilmesi,
soruların çözümlemesi,
periyodik bakım
15:00-15:50
SORULAR ve GEREKLİ
GÖRÜLEN UYGULAMA
DERSİ
15:00-15:50
Bulunmuş Kart İşlemleri, SORULAR ve GEREKLİ
Kayıp PIN Zarfı İşlemleri, GÖRÜLEN UYGULAMA
Raporlama İşlemleri
DERSİ
14:00-14:50
15:00-15:50
MERNİS'te Değişen
İşlemler
SORULAR ve GEREKLİ
GÖRÜLEN UYGULAMA
DERSİ
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
2. SINIF
Ders Günü
Pazartesi
Salı
Çarşamba
09:30-10:20
TCKK Sisteminin
Tanıtımı
10:30-11:20
Başvuru İşlemleri
Uygulamalı Eğitimi; PIN
zarfı teslim alımı, kimlik
kartı başvurusu alma,
başvuru belgesi dökümü
11:30 – 12:20
12:20-14:00
14:00-14:50
15:00-15:50
Uygulamalı Biyometrik
Uygulamalı posta ile
sensör ile; aynı anda
Kırıkkale Uygulaması
teslim edilemeyen
parmak damar izi ve el
Hakkında Bilgi Verilmesi kartların teslim alımı,
ARA
ayası izi alınması, ayrı
TCKK’nın vatandaşa
ayrı parmak izi, parmak
teslim işlemleri, tahsilat
izi
işlemleri
09:30-10:20
10:30-11:20
11:30 – 12:20
12:20-14:00
14:00-14:50
15:00-15:50
Randevu yönetim
KIOSK Uygulamalı
Sıramatik Uygulamalı
sistemi UYGULAMALI Eğitimi; genel özellikleri,
Eğitimi; sıra alınması,
Eğitimi; sıramatik
devreye alınması, test İmaj Yükleme ve Teknik
yazıcı kartuşunun
SORULAR ve GEREKLİ
tanımlama, banko
uygulamaları, periyodik
Düzenlemeler
değiştirilmesi, yazıcı
ARA
GÖRÜLEN UYGULAMA
tanımlama, randevu
bakım, arıza ve onarım
kâğıdının değiştirilmesi,
DERSİ
izleme, çalışma
süreci
soruların çözümlemesi,
günleri/saatleri
periyodik bakım
tanımlama
09:30-10:20
10:30-11:20
11:30 – 12:20
12:20-14:00
14:00-14:50
15:00-15:50
GKT Başvuru İşlemleri
Uygulamalı Eğitimi
GKT Başvuru İşlemleri
Uygulamalı Eğitimi
SORULAR ve GEREKLİ
GÖRÜLEN UYGULAMA
DERSİ
ARA
10:30-11:20
11:30 – 12:20
12:20-14:00
KYKEC Uygulamalı
Uygulamalı Kimlik Kartı
Eğitimi, kimlik
Kart Kontrol İşlemleri,
iptal işlemleri, kayıp kart
bilgilerinin teyit
imha için kişiselleştirme
ARA
iptal işlemleri, hukuki edilmesi, PIN blokesinin merkezine kart teslimi
Perşembe
geçerliliği olmayan kart
kaldırılması, PUK
işlemleri
iptal işlemler
blokesinin kaldırılması,
periyodik bakım
09:30-10:20
Bulunmuş Kart İşlemleri,
Kayıp PIN Zarfı İşlemleri, SORULAR ve GEREKLİ
Raporlama İşlemleri
GÖRÜLEN UYGULAMA
DERSİ
14:00-14:50
15:00-15:50
MERNİS'te Değişen
İşlemler
SORULAR ve GEREKLİ
GÖRÜLEN UYGULAMA
DERSİ
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
3. SINIF
Ders Günü
Pazartesi
09:30-10:20
TCKK Sisteminin
Tanıtımı
09:30-10:20
GKT Başvuru İşlemleri
Çarşamba Uygulamalı Eğitimi
10:30-11:20
Başvuru İşlemleri
Uygulamalı Eğitimi; PIN
zarfı teslim alımı, kimlik
kartı başvurusu alma,
başvuru belgesi dökümü
10:30-11:20
GKT Başvuru İşlemleri
Uygulamalı Eğitimi
09:30-10:20
10:30-11:20
Randevu yönetim
sistemi UYGULAMALI
KIOSK Uygulamalı
Eğitimi; sıramatik
Eğitimi; genel özellikleri,
tanımlama, banko
devreye alınması, test
Salı
tanımlama, randevu
uygulamaları, periyodik
izleme, çalışma
bakım, arıza ve onarım
günleri/saatleri
süreci
tanımlama
09:30-10:20
10:30-11:20
KYKEC Uygulamalı
Uygulamalı Kimlik Kartı
Eğitimi, kimlik
iptal işlemleri, kayıp kart
bilgilerinin teyit
iptal işlemleri, hukuki edilmesi, PIN blokesinin
Perşembe
geçerliliği olmayan kart
kaldırılması, PUK
iptal işlemler
blokesinin kaldırılması,
periyodik bakım
11:30 – 12:20
12:20-14:00
14:00-14:50
15:00-15:50
Uygulamalı Biyometrik
Uygulamalı posta ile
sensör ile; aynı anda
teslim edilemeyen
parmak damar izi ve el
Kırıkkale'de Uygulaması kartların teslim alımı,
ARA
ayası izi alınması, ayrı
Hakkında Bilgi Verilmesi TCKK’nın vatandaşa
ayrı parmak izi, parmak
teslim işlemleri, tahsilat
izi
işlemleri
11:30 – 12:20
12:20-14:00
ARA
SORULAR ve GEREKLİ
GÖRÜLEN UYGULAMA
DERSİ
11:30 – 12:20
İmaj Yükleme ve Teknik
Düzenlemeler
14:00-14:50
15:00-15:50
Bulunmuş Kart İşlemleri, SORULAR ve GEREKLİ
Kayıp PIN Zarfı İşlemleri, GÖRÜLEN UYGULAMA
Raporlama İşlemleri
DERSİ
12:20-14:00
ARA
14:00-14:50
15:00-15:50
Sıramatik Uygulamalı
Eğitimi; sıra alınması,
yazıcı kartuşunun
SORULAR ve GEREKLİ
değiştirilmesi, yazıcı
GÖRÜLEN UYGULAMA
kâğıdının değiştirilmesi,
DERSİ
soruların çözümlemesi,
periyodik bakım
11:30 – 12:20
12:20-14:00
14:00-14:50
15:00-15:50
Kart Kontrol İşlemleri,
imha için kişiselleştirme
merkezine kart teslimi
işlemleri
ARA
MERNİS'te Değişen
İşlemler
SORULAR ve GEREKLİ
GÖRÜLEN UYGULAMA
DERSİ
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
4. SINIF
Ders Günü
Pazartesi
09:30-10:20
TCKK Sisteminin
Tanıtımı
09:30-10:20
GKT Başvuru İşlemleri
Çarşamba Uygulamalı Eğitimi
10:30-11:20
Başvuru İşlemleri
Uygulamalı Eğitimi; PIN
zarfı teslim alımı, kimlik
kartı başvurusu alma,
başvuru belgesi dökümü
10:30-11:20
GKT Başvuru İşlemleri
Uygulamalı Eğitimi
09:30-10:20
10:30-11:20
Uygulamalı Kimlik Kartı
KYKEC Uygulamalı
iptal işlemleri, kayıp kart
Eğitimi, kimlik
iptal işlemleri, hukuki
bilgilerinin teyit
Perşembe geçerliliği olmayan kart edilmesi, PIN blokesinin
iptal işlemler
kaldırılması, PUK
blokesinin kaldırılması,
periyodik bakım
09:30-10:20
10:30-11:20
Randevu yönetim
KIOSK Uygulamalı
sistemi UYGULAMALI Eğitimi; genel özellikleri,
Eğitimi; sıramatik
devreye alınması, test
tanımlama, banko
uygulamaları, periyodik
Salı
tanımlama, randevu
bakım, arıza ve onarım
izleme, çalışma
süreci
günleri/saatleri
tanımlama
11:30 – 12:20
12:20-14:00
14:00-14:50
15:00-15:50
Uygulamalı Biyometrik
Uygulamalı posta ile
sensör ile; aynı anda
teslim edilemeyen
parmak damar izi ve el
Kırıkkale'de Uygulaması kartların teslim alımı,
ARA
ayası izi alınması, ayrı
Hakkında Bilgi Verilmesi TCKK’nın vatandaşa
ayrı parmak izi, parmak
teslim işlemleri, tahsilat
izi
işlemleri
11:30 – 12:20
12:20-14:00
SORULAR ve GEREKLİ
GÖRÜLEN UYGULAMA
DERSİ
ARA
11:30 – 12:20
12:20-14:00
ARA
Kart Kontrol İşlemleri,
imha için kişiselleştirme
merkezine kart teslimi
işlemleri
11:30 – 12:20
İmaj Yükleme ve Teknik
Düzenlemeler
12:20-14:00
ARA
14:00-14:50
15:00-15:50
Bulunmuş Kart İşlemleri, SORULAR ve GEREKLİ
Kayıp PIN Zarfı İşlemleri, GÖRÜLEN UYGULAMA
Raporlama İşlemleri
DERSİ
14:00-14:50
15:00-15:50
MERNİS'te Değişen
İşlemler
SORULAR ve GEREKLİ
GÖRÜLEN UYGULAMA
DERSİ
14:00-14:50
15:00-15:50
Sıramatik Uygulamalı
Eğitimi; sıra alınması,
yazıcı kartuşunun
SORULAR ve GEREKLİ
değiştirilmesi, yazıcı
GÖRÜLEN UYGULAMA
kâğıdının değiştirilmesi,
DERSİ
soruların çözümlemesi,
periyodik bakım
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
T.C. Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi
Hakkında Bilgilendirme
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Projenin Amacı
Bu projenin amacı, mevcut kimlik kartının yerini alacak
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nın kişiselleştirilmesi ve
dağıtılması için gerekli yapının oluşturulmasıdır.
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Kapsam
T.C. Kimlik Kartı (TCKK) projesi dahilinde aşağıdaki
ilkeler esas alınmıştır
 Yüksek güvenlik,
 Çoklu uygulama,
 Açık platform,
 Devletin kartın güvenliğini kontrol edebilmesi
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
T.C.Kimlik Kimlik Kartı Getirileri
TCKK ile vatandaş farklı belge, kart vb.
taşımak durumunda kalmadan kimlik
doğrulaması yapılabilecektir.
 Tek kart-tek şifre dönemine geçilme,
 Sahtecilikten
kaynaklanan
vatandaş
mağduriyeti
önleme,
 Kimlik kartı ile e-imza kullanılabilme,
 Kimlik kartını seyahat belgesi olarak kullanılabilme.
Kart Tasarımı
DOVID Tasarımı
Ürünler
Kurumsal Kimlik
Çalışmaları
İlçe Nüfus Müdürlükleri
Gövde Tasarımı
Kişiselleştirme
Donanımları
Kurulum Çalışmaları
GENEL MERKEZ
Zarflama ve
Paketleme Makinaları
İnşaat
Çalışmaları
Kişiselleştirme
Makinaları
Felaket Kurtarma
Merkezi
Kişiselleştirme Merkezi
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Yapılan İşler
02
Eğitimler
Kişiselleştirme
Donanımları
Kişiselleştirme
Makinaları
Kart Tasarımı
Gövde Tasarımı
DOVID Tasarımı
Ürünler
Kurumsal Kimlik
Çalışmaları
İlçe Nüfus Müdürlükleri
Kurulum Çalışmaları
Zarflama ve Paketleme
Makinaları
Felaket Kurtarma
Merkezi
İnşaat
Çalışmaları
Kişiselleştirme Merkezi
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
GENEL MERKEZ
T.C. Kimlik Kartı Projesi
02
Eğitimler
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Türkiye Cumhuriyeti
Kimlik Kartı Projesi
kapsamında
Kişiselleştirme Merkez
Binası İnşaatı
tamamlanmıştır.
Bina kullanıma açılmıştır.
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
T.C. KİMLİK KARTI PROJESİ
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında
Konya’da İş Sürekliliği Merkezi tamamlanmıştır
18
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
GENEL MERKEZ
T.C. Kimlik Kartı Projesi
DOVID Tasarımı
Kart Tasarımı
Gövde Tasarımı
Ürünler
Kurumsal Kimlik
Çalışmaları
İlçe Nüfus Müdürlükleri
Kurulum Çalışmaları
Zarflama ve
Paketleme Makinaları
Kişiselleştirme
Donanımları
Kişiselleştirme
Makinaları
Felaket Kurtarma
Merkezi
Kişiselleştirme Merkezi
İnşaat
Çalışmaları
Eğitimler
02
Kamuoyu
Tanıtım ve
Bilgilendirm
e
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Kişiselleştirme Donanımları
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Kart Kişiselleştirme Makineleri
Kimlik Bilgileri ve Biyometrik verileri alınmış vatandaşın
kimlik
kartları
kart
kişiselleştirme
makinelerinde
basılmaktadır. Vatandaşın ayrıntılı bilgileri ise kartta
bulunan çipte bulunmaktadır.
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
PIN Zarfı Baskı Makineleri
Başvuru sırasında vatandaşa teslim edilen PIN Zarfları PIN
baskı makinelerinde basılmaktadır. Bu zarflar içerisine
vatandaşın kimlik kartları ile kullanacakları PIN ve PUK
bilgileri ve kişisel mesajları bulunmaktadır.
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Zarflama/ Paketleme Makineleri
Kimlik Kartları zarflandıktan sonra PTT Kargo sistemine uygun
halde paketlenmekte ve dağıtıma hazır hale getirilmektedir.
KART ZARFLAMA - PAKETLEME KATI
(PTT Alanı)
Zarflama Alanı
PTT Sevkiyat Çıkışı
Yük Asansörü
Kutular dağıtım
için yük
asansörü ile
zemin kata
gönderilir.
Servis
Holü
Zarflanmış ve İlçe Bazlı
paketlenmiş
kartlar konveyör ile PTT
tarafına barkodu okumuş
halde iletilir.
1
3
4
Poşetlerin PTT ye devir
teslim işlemleri çift taraflı
barkod okuma (Konveyör Sistemi) ile otomatik
olarak yapılır
PTT(Kimlik gruplandırma)
Alanı
2
2
Poşetler PTT tarafından
İlçe bazında dağıtıma
uygun hale getirilir
ve kutulanır
28
ZEMİN KAT (Servis Alanı)
PTT kargo ile gönderilecek
olan kutular yük asansörü
ile zemin kata gelir
PTT kargo ile dağıtılmak üzere
kargo aracına yüklenir
Yük 1
Asansörü
2
3
Servis
29
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
GENEL MERKEZ
DOVID Tasarımı
Kart Tasarımı
Gövde Tasarımı
Ürünler
İlçe Nüfus
Müdürlükleri
Kurulum Çalışmaları
Kişiselleştirme
Makinaları
Zarflama ve Paketleme
Makinaları
Kişiselleştirme
Donanımları
Felaket Kurtarma
Merkezi
İnşaat
Çalışmaları
Kişiselleştirme Merkezi
T.C. Kimlik Kartı Projesi
Eğitimler
02
Kamuoyu
Tanıtım ve
Bilgilendirme
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
İlçe Nüfus Müdürlüğü Kurumsal
Kimlik Çalışmaları
Ankara Etimesgut Nüfus
Müdürlüğü
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ










İlçe Nüfus Müdürlüğüne Kurulan
Donanımlar
Bilgisayar
Monitör
Yazıcı
Tarayıcı
Standart Kart Okuyucu
Kayıt Terminali Masası
Ofis Masası
Biyometrik Okuyucu
KYKEC
Gezici Kayıt Terminali
(GKT)








Personel Koltuğu
Misafir Koltuğu
Bekleme Koltuğu
Elbise Dolabı
LCD Ekran
Klima *
Sıramatik*
Kiosk
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Ürünler
Biyometrik Algılayıcılar
Tanımlama için kullanılacak biyometrik veriler aşağıda
sıralanmıştır
 Parmak İzi,
 Parmak Damarı,
 El Ayası,
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Tümleşik Sensör
Biyometrik sensörler; bir mekanizma içerisinde tümleşik yapıda çalışılmış olup,
parmak izi sensörü hareketli ve her iki elin parmaklarından biyometrik verinin
alınması kolaylıkla sağlayacak yapıda tasarlanmıştır.
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Kart Erişim Cihazı (KEC)
Nitelikli Kart Erişim Cihazlarının
Kullanım Alanları
PIN/PUK değiştirmeyi sağlar,
Karşılıklı doğrulamayı
destekler,
Kartta yazılı biyometrik Veri
ile
Gerçek verinin
doğrulamasını sağlar,
Kart kontrolünü sağlar.
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
KİOSK
Vatandaşlar KİOSK’lar aracılığı ile PIN değiştirme ve biyometrik
bloke kaldırma, kişisel mesajını değiştirme gibi işlemleri
gerçekleştirebilecektir.
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Kiosk
Kapasitif
Dokunmatik Ekran
Tümleşik Sensör
Temaslı –
Temassız Kart
Okuyucu
Güvenli Tuş Takımı
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Gezici Kayıt Terminali
Vatandaştan gelen istek doğrultusunda ve kurumumuzun
belirlediği yerlere vatandaşımızın bulunduğu konuma kadar
giderek, başvuru almak için gezici kayıt terminalleri
kullanılacaktır.
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Perde ve Temizlik
Kiti ve Webcam
Biyometrik Okuyucu
Mobil Tarayıcı
IP67 Özel Korumalı
Çanta
Gezici Kayıt Terminali
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Kart Yaşam Döngüsüİptal ve
Randevu
Verme
İmha
Kart
Kullanımı
Başvuru
Alma
Başvuru
Kabul
Ham Kart
Tedarik
Teslimat
Üretim
Planlama
Sevkiyat
Zarflama ve
Paketleme
Kişiselleştirme
Kalite
Kontrol
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Başvuru Süreci Randevu Verme
Portal Üzerinden
Randevu Verme
Çağrı Merkezi
Üzerinden
Randevu Verme
İlçe Nüfus
Müdürlüklerinden
Başvuru Alma
Başvuru Kabul
Başvuru Alma
Gezici Kayıt
Terminali ile
Başvuru Alma
Dış
temsilciliklerden
Başvuru Alma
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Randevu Portali
Vatandaşlar Randevu Portali üzerinden başvuru randevusu
alabilmekte, kart durumunu sorgulayabilmekte ve Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartı hakkında bilgi alabilmektedir.
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Çağrı Merkezi
Vatandaşlar Randevu Portalinden randevu alabildikleri gibi
çağrı merkezi üzerinden de başvuru randevusu
alabilmektedirler.
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Başvuru Süreci
İlçe Nüfus Müdürlükleri ve Dış Temsilciliklerde kimlik kartı
başvuruları yapılacaktır.
Vatandaşın randevulu veya randevusuz başvurusuna göre
sıramatiklerden sıra alacak ve kayıt terminallerinde
başvuruları alınacaktır.
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
Kayıt Terminali Masası
Kayıt Terminali
Masası
Sıramatik
Göstergesi
Vatandaş
İzleme Monitörü
Sabit
Biyometrik
Okuyucu
T.C. KİMLİK KARTI
YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ
T.C Kimlik Kartı Projesi Yaygınlaşma Takvimi
14 Mart 2016 tarihinden itibaren Kırıkkale’de
ve ilçelerinde ilk kart başvurusu alma ve kart
dağıtma işlemlerine başlanmıştır. Bugün
itibarı ile yaklaşık 13.000 adet kart
vatandaşa teslim edilmiştir. Bu çalışma
sonucunda Kurumumuzun belirleyeceği
yangınlaşma planına göre diğer bölgelerde
başvuru süreci başlatılacaktır.

Benzer belgeler