lıfestyle® t20/t10 home theater systems

Transkript

lıfestyle® t20/t10 home theater systems
LIFESTYLE® V35/V25 HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS
LIFESTYLE® T20/T10 HOME THEATER SYSTEMS
LIFESTYLE® 235 HOME ENTERTAINMENT SYSTEM
İşletme Kılavuzu Eki
Bu ek LIFESTYLE® V35, V25, T20, T10 ve 235 sistemlerinin yeni ve mevcut sahipleri içindir; VIDEOWAVE® sistemleri için kullanılamaz.
Ürünün yeni sahipleri farklılıkları İşletme Kılavuzundan kolayca görebilir. Ürüne zaten sahip olanlar farklılıkları görmeye alışkın oldukları
değerlerden ayırt edebilir. Bir 3B TV’ye ve 3B-becerili kaynak aygıt(lar)ına sahip olan kişiler LIFESTYLE® sistem 3B video özelliklerin
hakkında bilgi alabilir.
Kaynak menüsü
KAYNAK menüsü bağlı aygıtlarınızı seçebilmenizi sağlar. KAYNAK menüsünde 10’dan çok seçim varsa (sisteme 10’dan çok kaynak
bağlıysa), menünün üstünde veya altında bir ok işareti görünür.
Bağlı bir aygıtı seçmek için:
1. Uzaktan kumandada SOURCE düğmesine basarak bağlı aygıtlarınızın listesini TV’nizde görüntüleyin.
Görüntülenenden daha çok kaynak varsa, listenin altında (veya üstünde) bir ok görünür.
2.
SOURCE düğmesine basmaya devam ederek listede aşağı doğru giderek seçmeyi istediğiniz kaynağı seçili hale getirin.
Bir kaynak seçmek için uzaktan kumandada yukarı veya aşağı gezinme düğmelerini de seçebilirsiniz.
Daha fazla
kaynak
mevcut
(yukarı)
Daha fazla
kaynak
mevcut
(aşağı)
DAHA FAZLA düğme
Daha Fazla ekranında 13’ten çok kullanılabilir düğme işlevi olduğunda, menünün ya solunda ya da sağında bir ok görünür ve
görüntülenemeyen düğme işlevleri olduğunu gösterir.
Daha fazla düğme var (sol)
Daha fazla düğme var (sağ)
DAHA FAZLA düğme işlevlerini görüntülenmesi ve aktive edilmesi
1. Uzaktan kumandada MORE düğmesine basın.
2. Uzaktan kumandada sol veya sağ gezinme düğmelerini kullanarak işlevini aktive etmek istediğiniz düğmeyi seçili hale
getirin.
Listede bir ok görünürse, sol veya sağ gezinme düğmesine basmaya devam ederek diğer düğme işlevlerine kayın.
3. Uzaktan kumandada OK düğmesine basın.
Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, daha fazla düğme birkaç işlev için güncelleştirildi. Diğer tüm düğmeler Kullanıcı Kılavuzunda
anlatılanla aynıdır.
Eski düğme(ler)
Yeni düğme(ler)
İşlev
Blu-ray Disc™ oynatıcılarda, kablolu ve diğer set üstü kutularında ve Teleteks
aygıtlarında Kırmızı, Yeşil ve Mavi işlevlerine erişir.
(Sadece Avrupa).
Türkçe – 1
Eski düğme(ler)
Yeni düğme(ler)
İşlev
Bir PVR’da kayıtlı programların listesini görüntüler.
Çok alıcılı bir aygıtta alıcıları değiştirir.
3 basamaklı bir kanal numarası girmenizi sağlar.
(Sadece Japonya).
Not: Daha Fazla düğmeleri önceki yazılım sürümlerinde daha büyük görünebilir.
3B Video Özellikleri
Not: 3B video özellikleri VIDEOWAVETM sistemleri için geçerli değildir.
Bose® LIFESTYLE® sisteminiz artık 3B videoyla uyumludur. 3B filmlerin, yayınların veya oyunlarını keyfini sürebilmek için bir 3B TV’yi ve
bir 3B becerili Blu-ray Disc™ oynatıcısını, oyun konsolunu, kablolu kutusunu veya diğer aygıtı LIFESTYLE® sisteminize bağlamanız
yeterlidir. Uygun 3B kaynağına/kaynaklarına ve bir 3B TV’ye bağlandığında, LIFESTYLE® sisteminiz otomatik olarak 3B video görüntüler.
Ek bilgi için lütfen kaynak aygıtının ve TV’nin kullanıcı kılavuzlarına bakın.
Bu kılavuz 3B video gösterilebilmesi için eklenen veya değiştirilen belirli LIFESTYLE® sistem ekranlarını belirler ve açıklar. 2B işleyişi
hakkında talimatlar için lütfen LIFESTYLE® sisteminizle birlikte verilen Kurulum ve İşletme Kılavuzlarına bakın. Sorunların çözümünde ek
yardım istiyorsanız, Bose Müşteri Hizmetlerine başvurun. Ürün kutusundaki adres belgesine bakın.
3B izleme deneyiminin keyfini sürebilmek için önce 3B becerili bir TV’yi ve kaynak aygıtını LIFESTYLE® sisteminize bağlamanız
gereklidir. Aygıtların bağlanması hakkında talimatlar için lütfen LIFESTYLE® sisteminizle birlikte verilen Kurulum Kılavuzuna bakın.
3B video görüntülenirken hiçbir video format seçeneği yok
3B video görüntülenirken, Resim Görünümü
düğmesi video formatlama seçenekleri menüsünü görüntülemez. Bu durum 3B video
izlenirken video şeklinin değiştirilememesinden kaynaklanır.
Güncelleştirilen sistem seçenekleri
Üç sistem seçeneği 3B video gösterilebilmesi için değiştirildi. Bu seçenekler aşağıdaki tablolarda gösteriliyor. Diğer tüm sistem
seçenekler İşletim Kılavuzunda anlatıldığı gibidir.
Not: A/V Senkr yerine 2B A/V Senkr ve 3B A/V Senkr kullanılmaktadır.
Güncelleştirilen SEÇENEKLER
Fabrika ayarları kalın harflerle gösterilir.
Seçenek
Kaynak Ekran Dışına
Taşması
(Sadece 2B)
Kullanılabilir Ayarlar
Açık ........................... O anki video kaynağına video dışarı taşma özelliğini uygular.
Kapalı ....................... Video kaynağı etkilenmez
Bir 3B kaynak oynatılırken, bir ekran dışına taşma değeri yerine “Kullanılamaz” mesajı görüntülenir.
2B A/V Senkr.
Ses gecikmesini 2B videoyla ses senkronizasyonu sağlayacak şekilde ayarlar
–2 - Normal - +5
3B A/V Senkr.
Ses gecikmesini 3B videoyla ses senkronizasyonu sağlayacak şekilde ayarlar
–2 - Normal - +14
Video Çıkışı
TV’nize gönderilen video sinyalinin çözünürlüğünü (Standart/20p/1080i/1080p) değiştirir (sadece TV’niz tarafından
desteklenen ayarlar seçenekler olarak görüntülenir).
(Sadece 2B)
(Sadece 3B)
(Sadece 2B)
Bir 3B kaynak oynatılırken, çıktı çözünürlüğü her zaman bağlı 3B kaynağın çözünürlüğüyle eşleşir.
©2011 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 ABD
AM348148 Rev.00
Türkçe – 2