Dissosiyatif kimlik bozukluğunda ayrışmanın ölçümü: bütünleşme

Transkript

Dissosiyatif kimlik bozukluğunda ayrışmanın ölçümü: bütünleşme
Dissosiyatif kimlik bozukluğunda ayrışmanın ölçümü: bütünleşme ölçümü ve bunun geçiş
yapma ve terapideki zaman ile ilişkisi
M. Rose Barlow, James A. Chu
Özet
Arkaplan: Dissosiyatif kimlik bozukluğu (DKB) olan bazı insanların kimliklerinin parçaları
arasında çok az iletişim ya da farkındalık bulunmaktadır, bazıları ise alternatif kişilikleri arasında
oldukça yüksek düzeyde işbirliğine tanık olmaktadır. Bu konudaki önceki araştırmalar yeterli
sayıda değildir. Günümüzde, DKB’si olan bir kişideki bütünleşmenin ya da ayrışmanın deneye
dayalı bir ölçümü bulunmamaktadır. Bu çalışmada, böyle bir ölçümün geliştirilmesine yönelik
bilgi vermekteyiz.
Amaç: Bu çalışmanın amacı bütünleşme ölçümünün (integration measure, IM) pilot çalışmasını
yapmak ve psikometrik özellikleri ile diğer ölçümler ile ilişkisini ele almaktı. IM DKB’de
bütünleşmeye yönelik ilk standart ölçümdür.
Yöntem: DKB’si olan onbir kadın çeşitli görevler içeren bir deneye katılmışlardır. Travma ve
dissosiyasyon ve ayrıca, IM hakkında anketler doldurmuşlardır. Çalışma seansları sırasında
alternatif kişiliklere geçiş hakkında sözel bulgular da sağlamışlardır.
Sonuçlar: Katılımcılar ilk seans sırasında kişilikler arasında ortalama 5.8 kez geçiş yapmışlardır
ve geçiş yapma travma ile yüksek düzeyde ilişkili bulunmuştur. Bütünleşme, her ne kadar bu
ilişki doğrusal olmayabilecek olsa da, geçiş yapma ile ilişkili görülmüştür. Bütünleşme
psikoterapide geçirilen zaman ile ilişkili bulunmamıştır.
Tartışma: IM DKB’de bütünleşmenin ve ayrışmanın miktarını belirlemek ve bunlar üzerinde
çalışmak için yararlı bir başlangıç sağlamaktadır. Gelecek çalışmalar için bütünleşme ölçümünü
bu pilot çalışmadan daha ileri götürmenin de dahil olduğu yollar tartışılmıştır. IM zaman içindeki
ilerlemeyi ya da değişimi değerlendirmek için tedavi ortamlarında yararlı olabilir.
Anahtar kelimeler: Dissosiyatif kimlik bozukluğu; dissosiyasyon; alternatif kişilik; bütünleşme
ölçümü; psikoterapi; farkındalık; ölçüm; ihanet travması
Name of translator: Gözde Ikizer
Citation: European Journal of Psychotraumatology 2014, 5: 22250 - http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v5.22250

Benzer belgeler

Sınırdurum Kişilik Bozukluğu olan ve olmayan kadınlarda travma

Sınırdurum Kişilik Bozukluğu olan ve olmayan kadınlarda travma ve geçiş yapma travma ile yüksek düzeyde ilişkili bulunmuştur. Bütünleşme, her ne kadar bu ilişki doğrusal olmayabilecek olsa da, geçiş yapma ile ilişkili görülmüştür. Bütünleşme psikoterapide geçi...

Detaylı