Slayt 1 - Endokrin Cerrahisi Derneği

Transkript

Slayt 1 - Endokrin Cerrahisi Derneği
7. ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ
KONGRESİ
23-26 Nisan, 2015, Antalya
Tiroit Nodüllerine Yaklaşım
Olgu Tartışması
Yürütücü
Adnan İŞGÖR
Panelistler
Mete DÜREN
Seyfettin ILGAN
Yasemin Giles ŞENYÜREK
Serdar TEZELMAN
BEI, PBI, BMR,
Tendon reflexi
Olgu-1
• 46 yaşında kadın
• Sol lobda rutin FM de rastlantısal yaklaşık 2 cm tek, sağ lobda
multipl mikronodül
• Patolojik palpabl lenf düğümü yok.
• Tiroit fonksiyon testleri normal
• Aile tiroit kanser öyküsü yok
Olgu-1
Olgu-1
Olgu-1
Diğer lobda multiple mikro nodüller
SI: Görüntülerin yorumu
Malignite kriterleri: biyopsi için kaç kriter??
Olgu-1
ST: Bu hastaya ilk yaklaşım ne olmalıdır ?
ST, SI: 1-2cm ve >2cm olan her nodüle İİAB mi? yoksa seçici mi
davranalım??
Olgu-1
(MD): Senaryo 1: Ailede PTC öyküsü var
(YG): Senaryo 2: Kişide radyasyon öyküsü var
Direkt cerrahi ???
Olgu-1
İİAB: folliküler neoplazi
Olgu-1
• (4) Bu durumda hastaya nasıl yaklaşırsınız ?
A. Cerrahi- Niçin??
B. izlem- Niçin ??
C. Tekrar İİAB Niçin??
Olgu-1
• (ST, YG):Cerrahi tedavi kararı verilen hastada yönteminiz ne
olurdu?
A. Diğer lob normal
B. Diğer lobda da mikro nodüller??
(MD, katılımcılar): Frozen önerir misiniz?
Olgu-1
• Histopatoloji
• Nodül: minimal invaziv folliküler karsinom
YG: MİFTC: kavramı ne anlama geliyor.
Olgu-1
MD: Lobektomi yapıldıysa tamamlayıcı kontralateral lobektomiye
gereksinim varmı??
a. Diğer lob normal
b. Diğer lobda mikronodüller
Olgu-1
ST: Total tiroidektomi tanımını yaparmısnız?
Olgu-1
(4) Total tiroidektomi yapılan hastaya öneriniz? Niye??
a. İzlem
b. Düşük doz I-131 ablasyonu (30-50 mCi)
c. Standart I-131 ablasyon dozu (100 mCi)
d. Yüksek doz I-131 (>100 mCi)
Olgu-1
(YG, SI) Post operatif izlem stratejiniz ne olur?
Olgu-2
•
•
•
•
•
•
35 yaşında erkek
Sol lobda rastlantısal saptanan dev nodül (>4cm)
Sağ lob isthmus geçişinde 5x3 mm nodül: özellik yok
Yakınması yok
TFT normal
Kanser veya radyasyon öyküsü yok.
Olgu-2
Olgu-2
• (SI): US yorumu
Olgu-2
• (4): Yaklaşım ?? (nodül>4cm)
•
A. Direkt cerrahi + Frozen
•
B. İİAB
Olgu-2
• İİAB: Benign
Olgu-2
•
a.
b.
c.
(4): Yaklaşımınız?
Takip
Cerrahi dışı ablasyon yöntemleri
Cerrahi
Olgu-2
(YG, SI): Cerrahi dışı ablasyon kararı için kriterler nelerdir?
Olgu-2
(ST, MD): Cerrahi seçildi ise nasıl bir yaklaşım ??
a. Küçük nodülü içine alan sol lobektomi
b. Total tiroidektomi
Olgu-3
•
•
•
•
•
•
29 Yaşında erkek
Multinodüler guatr
Dominant nodül sol lobda
Yakınması yok
Risk öyküsü yok
Subklinik hipotiroit
Olgu-3
Olgu-3
• Sİ: US yorumu
• (SI, ST): Dominant nodül tanımı
Olgu-3
• (YG, SI): Dominant nodül dışında kaç nodüle eş zamanlı İİAB
yapılabilir ?
Dominant nodül dışında hangi nodüllere
İİAB yapılsın ?
Olgu-3
• Dominant nodül İİAB yetersiz sitoloji
• Örneklenen diğer nodüller benign sitoloji
Olgu-3
(4): Yetersiz sitolojide öneriniz?
a. İzlem
b. Cerrahi
c. 2 kez İİAB yetersiz = cerrahi,
d. Bir kez daha denerim gene yetersizse: cerrahi
Olgu-4
• 32 Yaşında kadın
• Sağ lobdaki dominant nodülde 1 yılda 2 kat boyut artışı
• Daha önce İİAB benign
Olgu-4
• MD: Boyut artışına karar verme kriterleri?
• Bu kriterler hangi sürede ortaya çıkmış olmalıdır.
• (SI): Bir nodülün hızlı büyüyebileceğini öngörmek
mümkün mü?
Olgu-4
•
•
•
a.
b.
(MD, ST,YG):
Tekrar İİAB benign.
Tedavi öneriniz
Cerrahi
İzlem
Olgu-5
•
•
•
•
33 Yaşında erkek,
Hashimoto hastalığı tanısı var
Kontrolde sağ lobda 1 cm soliter nodül
İİAB önemi belirsiz atipi
Olgu-5
Olgu-5
• Sİ:
• Hashimotoda psödo-nodül/gerçek nodül kriterleri varmı?
Olgu-5
• (YG): Hashimoto zemininde gelişen nodüllerin diğer
nodüllerden farkı varmı?
Olgu-5
• (3): (ST) Öneriniz?
a. Cerrahi +/- frozen
b. İİAB
Olgu-5
Katılımcılar:
İİAB: önemi belirsiz atipi: daha önce tartışılandan farklımı ?
• Benign:
a. Cerrahi
b. İzlem
TEŞEKKÜRLER